Skocz do zawartości

Ranking


Popularna zawartość

Zawartość, która uzyskała najwyższe oceny od 02.02.2014 uwzględniając wszystkie działy

 1. 22 punktów
  piratjsk

  PirateSK - piracki dodatek dla Skript

  Dodatek do Skript dodający obsługę schematów i regionów WorldGuard. Download: kilk (java 8+), klik (java 6+) Wymagania: Skript, WorldEdit (6.x), WorldGuard (6.x) Doc: skUnity [16.04.2016] Nowa wersja (0.6) jest w trakcie tworzenia. Dev build można pobrać z tego miejsca. Kod źródłowy jest dostępny na githubie. //Poprawiam link do download'u, na prośbę użytkowników, jeżeli zaktualizujesz swoje linki możesz usunąć moją notkę Link: PirateSK
 2. 20 punktów
  piratjsk

  Kolorowanie składni Skript dla Sublime Text 3

  Witam wszystkich, Zacząłem tworzyć dodatek do Sublime Text 3, dodający kolorowanie składni skryptów oraz podpowiadanie kodu. download: indev (ostatnia aktualizacja: 12:50 - 28.08) (jest to jedna z pierwszych udostępnionych wersji, nie zawiera jeszcze sporej ilości funkcji) (na ten moment dostępny jest tylko ciemny motyw kolorystyczny) instalacja: Pobrany plik umieszczamy w folderze "Installed Packages/". (Aby się do niego dostać klikamy kolejno w menu Preferences > Browse Packages, otworzy się wtedy folder. Przechodzimy do folderu wyżej i wchodzimy do "./Installed Packages/".) Restartujemy SublimeText. kilka obrazków:
 3. 18 punktów
  Mr. Edgarsz

  TablistYML

  Witam! Dziś mam do przedstawienia wam pierwszy skrypt który publikuje na tym forum. Jest to skrypt ułatwiający tworzenie tablisty z addonu WildSkript. TablistYML 2.0 Siła w prostocie! Funkcje: - Ranking graczy pod komendą /Top <numer od 1 do 20> - Ustawianie tablisty za pomocą pliku config.yml - Odświeżanie tablisty po zmianie w pliku przez komendę /Tablist reload - Ustawianie slotów tablisty za pomocą komendy /Tablist ustaw - Duża ilość zmiennych - Zmienne z poza skryptu! - Ranking graczy wbudowany w skrypt! - Autorefresh z konfigurowalnym czasem! Lista zmiennych: ->Klik<- Zalety: - Prosta konfiguracja! - Częste aktualizacje! - Niezawodność! - Dobra optymalizacja! - Konfiguracja 1.Wrzuć skopiowany z linku skrypt do pliku tablistyml.sk w folderze Plugins/Skript/scripts 2. Odpal serwer 3. Poczekaj aż wszystko się załaduje a skrypt stworzy odpowiedni folder i plik. 4. Wejdź w plik config.yml znajdujący się w folderze Plugins/Skript/TablistYML 5.Ustawiaj kolejno sloty według tego schematu: (Koniecznie wpisuj treść slotu pomiędzy ' i ' inaczej kolory nie będą działać) 6.Użyj komendy /Tablist odswiez 7.Ciesz się ustawioną tablistą! Wymagane Addony: - WildSkript 1.8 Download: ->Klik<- To Do: - Wasze Propozycje! - Optymalizacja [dupka2] Znalazłeś buga? Masz ciekawą propozycję? Nie możesz sobie poradzić z konfiguracją? Coś nie działa? Pisz na pw lub w temacie! Postaram Ci się pomóc! [/dupka2]
 4. 18 punktów
  PoweredDragon

  Custom NPC

  Witam. W tym poradniku przedstawię po kolei jak zrobić naszego własnego NPC od podstaw. W kolejnych częściach będziemy dodawać mu zastosowania :p Na starcie tworzymy naszą komendę! Poradnik będzie składał się z kilku części: 1. Jak w ogóle mam stworzyć NPC?!2. Mój NPC może zostać przeunięty przez gracza i nie atakuje! 3. Ten NPC tylko stoi. Niech on w końcu zacznie coś robić!a ) Handlarz[sprzedaje różne rzeczy...] - Rzeczy ustalane dla każdego NPC o tym samym imieniu - Rzeczy ustalane dla każdego NPC z osobna b ) Rozmówca[Np. Podpowiada o różnych rzeczach] c ) Najemnik[Podróżuje za nami za opłatą] 4. Pomyliłem się! Chciałbym coś zmienić... Prawdopodobnie będę skakał po częściach poradnika(Tj. Podpunkt 2 poradnika 3a może się nie pojawić, a część 4 już będzie :p... Część pierwsza -> Jak w ogóle mam stworzyć NPC?! command /npc [<text>] [<text>] [<text>] [<text>] [<text>] [<text>]: permission: npc.* permission message: Nie masz uprawnien do tworzenia NPC! trigger:Standardową komendę mamy... command /npc [<text&gt] [<text&gt] [<text&gt] [<text&gt] [<text&gt] [<text&gt]: -> Trzeba wpisać komendę, w której moze znaleźć się do sześciu argumentów permission: -> permisja wymagana do wyegzekwowania komendy permission message: -> wiadomoćć, którą otrzyma gracz bez permisji trigger: -> Otwarcie części podrzędnej komendy argument 1 is "create": argument 2 is set: spawn villager at location of player set the name of spawned entity to "%coloured argument 2%"argument 1 is "create" -> Komenda zostanie wyegzekwowana tylko, gdy napiszemy /npc create argument 2 is set: -> Komenda zostanie wyegzekwowana tylko, gdy napiszemy /npc create spawn villager at location of player -> Spawnuje przy nas osadnika set the name of spawned entity to "%coloured argument 2%" - Zmienia nazwe zespawnowanego osadnika na pokolorowany argument drugi. argument 3 is not number: set {movepool.length.%spawned entity%} to 0 apply slowness 100 to spawned entity else if argument 3 is "0": set {movepool.length.%spawned entity%} to 0 apply slowness 100 to spawned entity else: set {movepool.length.%spawned entity%} to argument 3 set {movepool.center.%spawned entity%} to location of spawned entity set {movepool.owner.%{movepool.center.%spawned entity%}%} to spawned entity argument 4 is not set: apply ressistance 100 to spawned entity for 1000000000 days argument 4 is "true" or "tak" or "-": apply ressistance 100 to spawned entity for 1000000000 days argument 5 is not set: set {damaging.%spawned entity%} to true set {damage.%spawned entity%} to 1 stop argument 5 is "true" or "tak" or "-": set {damaging.%spawned entity%} to true argument 6 is set: set {damage.%spawned entity%} to argument 6 else: set {damage.%spawned entity%} to 1 else: set {damaging.%spawned entity%} to falseargument 3 is not number -> Sprawdza, czy argument trzeci jest numerem, czy nie set {movepool.length.%spawned entity%} to 0 -> Ustawia zmienną na domyślną wartość - 0. jest to zakres ruchów naszego NPC else if argument 3 is "0": -> Sprwadza, czy argument 3 nie jest zerem else: - przeciwieństwo powyższego warunku set {movepool.length.%spawned entity%} to argument 3 -> Ustawia zmienną na wartość wpisaną w argumencie trzecim set {movepool.center.%spawned entity%} to location of spawned entity -> Ustawia centrum zakresu ruchow naszego NPC w miejscu jego zespawnowania set {movepool.owner.%{movepool.center.%spawned entity%}%} to spawned entity -> Zmienia wlasciciela centrum movepoolu na NPC przypisanego do centrum movepoolu(Wymagane w pozniejszym etapie!) argument 4/5 is not set: -> sprawdza czy argument 4 lub 5 są ustawione czy nie. Jeśli nie -> Ustawia na domyślną wartość argument 4/5 is "true" or "tak" or "-": -> sprawdza czy argument 4 lub 5 są określone jako true, tak lub -. Zmienia wtedy poniższą zmienną. set {damaging.%spawned entity%} to true/false -> Ustawia możliwość zadawania obrażeń dla naszego npc apply effect to spawned entity for x seconds/minutes/days -> Ustawia efekt na naszego NPC(Domyślnie, po napisaniu /npc create <nazwa> jest to spowolnienie 100 i odpornosc 100 set {damage.%spawned entity%} to argument 6 -> Ustawia wartość obrażeń naszego NPC(1 - jedno serce) argument 6 is set: - Sprawdza czy argument 6 jest ustawiony Tyle w pierwszej części. Nasz NPC egzystuje. Na chwilę obecną nie możemy w niego ingerować Część druga -> Mój NPC może zostać przesunięty przez gracza i nie atakuje! every minute: loop all entities: loop-entity is villager:every minute -> Efekt wywoła się co minutę, przy spełnieniu warunków loop all entities -> Zapętli wszystkie byty loop-entity is villager -> Sprawdza, czy zapętlone byty to osadnicy {movepool.length.%loop-entity%} is 0: {movepool.center.%loop-entity%} is set: location of loop-entity is not {movepool.center.%loop-entity%}: teleport loop-entity to {movepool.center.%loop-entity%}{movepool.length.%loop-entity%} is 0: -> sprawdza, czy nasz NPC może się poruszać {movepool.center.%loop-entity%} is set: -> sprawdza, czy nasz NPC ma zaznaczony swój spawnpoint location of loop-entity is not {movepool.center.%loop-entity%}: -> sprawdza, czy nasz NPC stoi gdzie powinien teleport loop-entity to {movepool.center.%loop-entity%} -> teleportuje NPC na miejsce jego Spawnu else: {movepool.center.%loop-entity-1%} is set: loop entities in radius {movepool.length.%loop-entity-1%} of {movepool.center.%loop-entity-1%} {movepool.owner.%{movepool.center.%loop-entity-1%}%} is loop-entity-2: stop teleport loop-entity-1 to {movepool.center.%loop-entity-1%}else: -> Zaprzeczamy poprzedniemu warunkowi {movepool.center.%loop-entity%} is set: -> sprawdza, czy nasz NPC ma zaznaczony swój spawnpoint loop entities in radius {movepool.length.%loop-entity%} of {movepool.center.%loop-entity%}-> Zapętla byty wokół spawnpointu bytu pierwszego {movepool.owner.%{movepool.center.%loop-entity-1%}%} is loop-entity-2: -> Sprawdza, czy zapętlony byt jest właścicielem spawnpointu bytu pierwszego. Jeśli nie, oznacza to iż nasz byt wyszedł poza granicę swojego movepoolu stop -> Wstrzymuje dalszy kod teleport loop-entity-1 to {movepool.center.%loop-entity-1%} -> Teleportuje naszego NPC do jego spawnpointu, gdyż wyszedł poza swój movepool Teraz sprawa zadawania DMG... on damage: victim is villager: {damaging.%victim%} is true: make victim damage attacker by {damage.%victim%}on damage -> Efekt wywoła się, gdy ktoś otrzyma obrażenia victim is villager -> Efekt wywoła się, gdy tym kimś jest osadnik {damaging.%victim%} is true -> Efekt wywoła się, gdy ta zmienna, którą można przypisać tylko do naszego NPC jest prawdziwa make victim damage attacker by {damage.%victim%} -> Sprawia, że nasz NPC atakuje Atakującego za {damage.%victim%}(zmienna przechowująca numer) serc Część trzecia -> Ten NPC tylko stoi. Niech on wkońcu zacznie coś robić! To już kolejna część poradnika. Ta jedna zostanie podzielona na trzy części: a ) Handlarz[sprzedaje różne rzeczy...] b ) Rozmówca[Np. Podpowiada o różnych rzeczach] c ) Najemnik[Podróżuje za nami za opłatą] a) Handlarz, czyli jak zrobić NPC, który coś sprzedaje! - Rzeczy, które można ustalić dla każdego NPC o tym samym imieniu Zaczniemy od tego, że mamy już naszego NPC. Jak więc wywołać efekt? Na początku skryptu dodajemy: on load: file "plugins/Skript/scripts/NPC/config.yml" is not exists: create file "plugins/Skript/scripts/NPC/config.yml"Otwieramy utworzony po załadowaniu skryptu config i wpisujemy do niego: NPC: nazwaNPC: numeroferty: waluta: przedmiot, ktorym placimy(miedzy apostrofami) towar: przedmiot, za ktory placimy(miedzy apostrofami) numeroferty: waluta: przedmioty, ktorymi placimy(miedzy apostrofami, oddzielone 'AND') towar: przedmiot, za ktory placimy(miedzy apostrofami)np. NPC: Handlarz: 1: waluta: 1 'diamond' towar: 1 'emerald' 2: waluta: 1 'coal and charcoal' towar: 15 'charcoal'Teraz musimy jakoś załadować ową ofertę dla określonego NPC :p on load: set {npc::*} to configuration section "NPC" get of "plugins/Skript/scripts/NPC/config.yml" loop {npc::*} set {_NPC} to "%loop-value%" set {npc.%loop-number%} to {_NPC} set {oferty.%{_NPC}%::*} to configuration section "NPC.%{_NPC}%" get of "plugins/Skript/scripts/NPC/config.yml" set {_ilosc} to size of {oferty.%{_NPC}%::*} loop {_ilosc} times: set {waluta.%{_NPC}%::%loop-number%} to value "NPC.%{_NPC}%.%loop-number%.waluta" get of "plugins/Skript/scripts/NPC/config.yml" set {towar.%{_NPC}%::%loop-number%} to value "NPC.%{_NPC}%.%loop-number%.towar" get of "plugins/Skript/scripts/NPC/config.yml"Ogółem: Pobieramy z configu listę NPC, podpisujemy każdemu z osobna ofertę, walutę dla przypisanej oferty i towar dla przypisanej oferty on rightclick on villager: set {_size} to size of {npc::*} loop {npc::*}: name of clicked entity is {npc.%loop-number%}: stop loop loop-number is {_size}: stop wait 1 second set {_oferta} to size of {oferty.%name of clicked entity%::*} loop {_oferta} times: clear trade of clicked entity add trade {waluta.%name of clicked entity%::%loop-number%} for {towar.%name of clicked entity%::%loop-number%} to clicked entity with 999999999 max uses on rightclick on villager: -> Efekt wywoła się po naciśnięciu PPM na Osadnika set {_size} to size of {npc::*} -> Zamienia zmienną tymczasową {_size} na rozmiar(ilość pozycji w) zmiennej {npc::*} loop {npc::*} -> Zapętla wszystkich NPC utworzonych w configu name of clicked entity is {npc.%loop-number%::*} -> Sprawdza czy dla klikniętego villagera jest przypisane miejsce w configu stop loop -> Jeśli tak, to kończy pętlę i przechodzi do ustawiania mu ofert loop-number is {_size}: -> Sprawdza, czy zapętlono ostatniego NPC(bez znalezienia tego, na którego kliknęliśmy) stop -> Jeśli tak, to zatrzymuje kolejne efekty set {_oferta} to size of {oferty.%name of clicked entity%::*} -> Jeśli nasz NPC znajduje się w configu, to zmienna {_oferta} zmienia się na ilość ofert, które ma on posiadać loop {_oferta} times: -> Tworzy pętlę, aby wyznaczyć do każdej oferty walutę i towar clear trade of clicked entity -> Usuwa oferty naszego NPC add trade {waluta.%name of clicked entity%::%loop-number%} for {towar.%name of clicked entity%::%loop-number%} with 999999999 uses -> Dodaje nieskończoną(W zasadzie to skończoną, ale miliard użyć jest raczej nieosiągalny...) wymianę przedmiotu ustawionego jako walutę pod numerem pętli(czyli za pierwszym razem jeden, za drugim dwa, za trzecim trzy, itd.) za towar pod numerem pętli. Wymagane dodatki: Sk+ RandomSk WildSkript Notatka od autora: Nie wiem jak szybko uda mi się dodać 3b, ale powiem, że to będzie trochę bardziej innowacyjne :p I skomplikowane
 5. 15 punktów
  Witam! W tym tutorialu pokażę jak zapisywać i odczytywać ekwipunek do i ze zmiennych. Wymaga : SKRIPT+ Dokumentacja twierdzi: Czyli: Objaśnienie: 1. Aby zapisać ekwipunek gracza w kod wplatamy np. set {ekwipunek.%player%} to serialized inventory of player2. Aby zastąpić ekwipunek gracza zapisanym, w kod wplatamy np. restore inventory of player from {ekwipunek.%player%}Zapisywanie zbroi... set {helm.%player%} to %helmet of the player%set {klata.%player%} to %chestplate of the player%set {gacie.%player%} to %legging of the player%set {buty.%player%} to %boots of the player%i jej wczytywanie: equip the player with {helm.%player%} parsed as itemequip the player with {klata.%player%} parsed as itemequip the player with {gacie.%player%} parsed as itemequip the player with {buty.%player%} parsed as itemWykorzystanie: 1. Skrypt na kopie awaryjne ekwipunku przy wyłączaniu serwera (niekiedy nie zapisuje się właśnie ekwipunek):2. Skrypt na minigrę: variables: {zapisywac.%player%} = false on skript unload: loop all players: set {zapisywac.%loop-player%} to true set {ekwipunek.%loop-player%} to serialized inventory of loop-player set {helm.%player%} to %helmet of the player% set {klata.%player%} to %chestplate of the player% set {gacie.%player%} to %legging of the player% set {buty.%player%} to %boots of the player%on join: if {zapisywac.%player%} is true: set {zapisywac.%player%} to false equip the player with {helm.%player%} parsed as item equip the player with {klata.%player%} parsed as item equip the player with {gacie.%player%} parsed as item equip the player with {buty.%player%} parsed as item restore inventory of player from {ekwipunek.%player%}command /minigra [<text>]: trigger: arg 1 is "dolacz": set {ekwipunek.minigra.%loop-player%} to serialized inventory of player #--- dalszy kod ---# arg 1 is "wyjdz": restore inventory of player from {ekwipunek.minigra.%player%} #--- dalszy kod ---# To na tyle, mam nadzieję ze pomogłem tym mini-poradnikiem :) Weź chociaż walnij strzałke w górę
 6. 13 punktów
  Jeśli ktoś jeszcze nie czytał to zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem pierwszego roku Ale za nami już przecież drugi rok, więc pora przejść do jego podsumowania! Lipiec: @Norbi zostaje administratorem i szybko zaczyna modernizować forum realizując propozycje oraz wdrażając liczne zmiany i poprawki. Sierpień: Współpraca ze spigot.pl została rozpoczęta, ale ostatecznie więcej pożytku przyniosła @Kuba6850, który uciekł z wygenerowaną aktywnością na mcadmins niż skriptowi Pojawiły się reakcje, a @Norbi nadal rozwijał forum. Wrzesień-Styczeń: praktycznie brak większych zmian, forum działa tak jak działało, ale zaczyna się... Rewolucja lutowa! Zostaje wprowadzona działająca do dziś funkcja lidera administracji, którym początkowo zostaje @Jqmey jednak zmiany nie są zbyt dynamiczne, a kontakty z ekipą kiepskie więc rozpoczyna się... Rewolucja marcowa! @Jqmey zostaje obalony, a władzę przejmuje @Ewald, jednak forum dalej pozostaje w marazmie. W międzyczasie powstają zalążki forumowego prawa oraz kilka pluginów mojego autorstwa. Kwiecień-Maj: nadal brak większych zmian. Na szczęście już niedługo wakacje dzięki czemu ekipa ma więcej czasu, a dodatkowo zaczynam czynnie angażować się w rozwój forum. Nadchodzi czerwiec i faktem staje się... Wielka Modernizacja Forum Zaplanowana już w lutym, jednak bez takiego lidera jak @Reedzev_ oraz reszty administracji, a także mojego czynnego zaangażowania nie było szans na jej wdrożenie. W drugiej połowie czerwca zaszło prawdopodobnie więcej zmian niż we wszystkich poprzednich miesiącach omówionych w tym podsumowaniu, a to dopiero początek Omówię pokrótce ostatnie zmiany: 15.06.2018: Nowe reakcje, ważne poprawki kilku pluginów. 16.06.2018: Przeniesienie sporej części plików forum na Amazon S3 - fundament dla umożliwienia użytkownikom dodawania załączników. 17.06.2018: Znaczne przyspieszenie i ulepszenie wyszukiwarki na forum za pomocą ElasticSearch. 20.06.2018: Nowy Skriptobot napisany w Kotlinie 23.06.2018: Naprawienie logowania na code.skript.pl. 24.06.2018: Znacząca aktualizacja tłumaczeń, liczba nieprzetłumaczonych fraz spadła kilkukrotnie. 25.06.2018: Dodanie systemu klubów czyli forów zarządzanych przez użytkowników. 29.06.2018: Dodanie osadzania linków do code.skript.pl oraz automatycznego zawijania sygnatur. 30.06.2018: Reorganizacja działów na forum. W międzyczasie zaszło też sporo pomniejszych zmian, których niestety nikt nie raczył wpisać na listę - nieładnie @PoweredDragon i @xVendrome Jak już wspomniałem to dopiero początek modernizacji, mam nadzieję że przez te wakacje forum przejdzie największe od dwóch lat zmiany w tym m. in.: Monetyzacja! Reklamy pozwoliły już zredukować "dług" forum względem mojego portfela z czterocyfrowej do trzycyfrowej kwoty, jednak nowe pluginy, a nawet utrzymywanie załączników kosztuje więc im więcej pieniążków dla forum tym lepiej Szczegółów na razie nie zdradzę, ale na pewno nie będzie to dodanie kolejnych irytujących reklam, a jeśli plan bardzo się powiedzie być może w ogóle z nich zrezygnuję. Nowy szczegółowy regulamin oraz zastępujący go prosty poradnik dla nowych użytkowników. Spójne rozporządzenie o moderacji oraz podjęcie różnych rozwiązań, aby zapobiegać przed łamaniem zasad przez użytkowników zamiast ich karać (przykład: utworzenie działu Skript -> Skrypty -> Nauka). Przemyślenie udostępnienia systemu załączników, który pozwala błyskawicznie wkleić obrazek na forum niczym na imgurze. Rozwinięcie funkcjonalności edytora oraz naprawa błędów, aby przy kopiowaniu nie zostawał jasny/ciemny styl. Dalszy rozwój code.skript.pl, pora wreszcie wydać jakąś większą aktualizację jak v2.1 I to by było na tyle. Tym razem nie zamieszczam nudnych statystyk, jednak policzyłem że w tym roku pojawiło się o 12% postów więcej względem poprzedniego, a dodatkowo większość postów na forum pojawiła się właśnie za mojej kadencji. Przy okazji stałem się także najdłużej panującym właścicielem, a skript.pl z forum o skryptach stał się tak naprawdę jedynym czynnie rozwijanym bastionem społeczności Minecrafta w Polsce (konkurujemy tylko z craftportalem i mpcforum). Oby następny rok okazał się jak najlepszy i obfitował w zmiany!
 7. 13 punktów
  mimikolaj

  Ciekawoski dla budowniczych/troll'i

  UPDATE - v.3.1 Dodano 3 nowe ciekawostki dla budowniczych Poprawiono estetyczność (znowu) poprawiono błędy w pisowni Poprawiono ciekawostkę z piecykiem palącym się ----------------------------------------------------------------------------------------------- BUDOWNICZY ----------------------------------------------------------------------------------------------- I To są specjalne bloki, które można uzyska tylko komenda, np. /give mimikolaj 43:8 II Blok piston'a, który dookoła ma ścianki takie same (33:6; 29:6) [Tylko /setblock lub WorldEdit] III Zielony DeadBush (31:3) [Dziala przez /give; nazywa sie "grass"; kiedy użyjemy bonemeal urośnie nam długa trawa] Ciekawostka by mrcraftyketchup IV Portalowe Rurki (90:3) [Tylko /setblock lub WorldEdit] V Hopper bez lejka (154:6) [Tylko /setblock lub WorldEdit] VI Enchant-o-hopper (dziala TYLKO na duzy teren) [Tylko WorldEdit; najpierw zaznaczamy duży teren, potem set'ujemy enchant table, a następnie set'ujemy hopper'ami] Ciekawostka by Sihoro VII "bardziej" płaska płytka naciskowa (70:1; 72:1; 147:1; 148:1) [Tylko /setblock i WorldEdit] VIII Dispenser, Dropper i Piecyk BEZ DZIUREK (23:6; 158:6, 61:1) [Tylko /setblock lub WorldEdit] IX Wszystkie rodzaje drewna, bez "jasnych scianek" (17:12; 17:13; 17:14, 17:5, 162:13; 162:14) [Tylko /setblock lub WorldEdit] Ciekawostka by Hydorax X Dynia bez buzi (nie świecąca - 86:4; świecąca - 91:4) [Tylko /setblock lub WorldEdit] Ciekawostka by Hydorax XI Nowe roślinki (104:8;105:8) [Tylko /setblock lub WorldEdit] Ciekawostka by Hydorax XII Palący się piecyk (62:2) [Działa /give, jak i /setblock lub WorldEdit] Ciekawostka by Hydorax XIII Niewidzialny blok, zastosowania raczej nie ma :p (36) [Tylko /setblock lub WorldEdit] Ciekawostka by herhor67 XIV Kładąc pod dywanikiem źródło światła i otaczając źródło blokami, dywanik nie będzie traktowany jako "blokada" światła [Działa nawet na /gm 0] XV Gdy pod soul sand damy lód, chodzimy o wiele wolniej niż jakbyśmy chodzili po zwykłym soul sand'zie [Działa na /gm 0] Ciekawostka by SavPlays ----------------------------------------------------------------------------------------------- TROLLE ----------------------------------------------------------------------------------------------- I TnT które wybucha, kiedy się na niego kilknie (46:1) [Tylko /setblock lub WorldEdit] II Komenda crashująca MC: /give 175:6 (DZIAŁA 100% XD) Ciekawostka by mrcraftyketchup Myśle iż poradnik się spodobał i dał wam kilka nowych rzeczy do głowy. Chce również podziękować: mrcraftyketchup, tropereks, NiebieskiPikachu, Sihoro, Hydorax, herhor67, SavPlays - za pomoc :D Znalazłeś błąd/chcesz żebym coś dodał? Zgłoś się do mnie na PW!
 8. 13 punktów
  Anemonex

  Nature Runes - kolorowa aktualizacja

  NATURE RUNESv1.4 COLORFUL UPDATE Skrypt ten pozwala tworzyć magiczne runy, których działanie opiszę poniżej, oraz stół, dzięki któremu możemy je stworzyć. Chociaż nie wystarczyło mi czasu na sprawdzenie wszystkiego dokładnie, mam nadzieję, że wszytko będzie działać jak należy. STÓŁ RUNICZNY Tworzony za pomocą przedmiotu ustalonego w konfiguracji (domyślnie: stół zaklęć) kładzionego w środkowym polu stołu rzemieślniczego oraz dwóch szmaragdów, jednym nad przedmiotem głównym i drugim pod nim. Stół jednak może ulec zniszczeniu podczas próby położenia. Pomyślnie ustawiony pozwala on stworzyć każdą z siedmiu run za pomocą trzech ustalonych w konfiguracji przedmiotów, odpowiedniej ilości szmaragdów oraz jednej pustej runy - Naudiz. Nie zawsze jednak runa musi zostać stworzona poprawnie. Wszystko to możesz ustalić w konfiguracji skryptu GYFU RUNA OGNIA Jej użycie tworzy wokół wybranej lokalizacji prawdziwe piekło. Ziemia przemienia się w krwisty piekielny kamień płonący bezkreśnie, a skały topią się zmieniając w lawę. Na niedosyt złego nad żarzącym się terenem pojawiają się przerażające nieumarłe świnie. SOWILO RUNA CZASU Niezwykle przydatna runa, zwłaszcza w dwóch sytuacjach: gdy będąc w jaskini za Twoimi plecami usłyszysz syk Creepera i podczas ucieczki zauważysz rudę diamentu oraz gdy podczas pościgu Twój przeciwnik jest zbyt szybki. Ta runa doda osobie efekt szybkiego kopania, a osobom w pobliżu niej - spowolnienie. THURISAZ RUNA SPUSTOSZENIA Zniszczenie jakie szerzy ta potężna runa jest wielkie. Teren wokół gracza, który go użył jest atakowany przez armię piorunów niszczących go bezlitośnie. Zielona trawa zmienia się na złoty piach oraz brązową trawę. BERKANAN RUNA DRZEW To moja ulubiona! Wiele run szerzy jedynie destrukcje, z tą jednak jest zupełnie inaczej. Tworzy ona wokół gracza, który ją użył przepiękny, gęsty las. ISAZ RUNA LODU Runa ta zamienia powierzchnie wody w twardą skorupę oraz układa warstwy śniegu na powierzchni trawy, ziemi i piasku. Idealna, aby przygotować pole bitwy na śnieżki! LAGUZ RUNA WODY Potrzebujesz źródła wody? Może jeziora, w którym będziesz łowił ryby? Ta runa będzie dla Ciebie idealna! Zamieni ona trawę, ziemię oraz kamień wokół miejsca gdzie została użyta w wodę. TIWAZ RUNA SIŁY To maleństwo pomoże Ci uporać się z potworami, które podejdą za blisko. Nadadzą Ci efekt siły oraz odrzucą pobliskie potwory w powietrze! JACK-O'-LANTERN RUNA HALLOWEEN Woohoo! Ta runa zmieni teren w okolicy w ruinę! Nad ziemią pająki zaczną wić swe sieci, a w powietrzu pojawią się... dynie? W końcu to Halloween, nikt nie wie co może się zdarzyć! TRYB KREATYWNY Od teraz 'kreatywni' będą mieli łatwiej! Gracze grający na trybie kreatywnym nie będą musieli zużywać przedmiotów do tworzenia run, ani czekać na ich stworzenie1! Ale uwaga - jest haczyk! Runa stworzona w trybie gry kreatywnym tylko na nim działa! Brak komend, brak pozwoleń, enjoy. Pastebin: http://pastebin.com/skUAFxuM Raw Pastebin: http://pastebin.com/raw.php?i=skUAFxuM Changelog & ToDo List: http://pastebin.com/raw.php?i=wPKXiyfR Wymagany jest add-on SkQuery 1-możliwość zmiany w konfiguracji.
 9. 11 punktów
  Siema, z racji ze mi sie nudzilo a pewna osoba napisala jakis prosty plugin na generatory kamienia i obsydianu i chciala za to piazki przy czym byla dosc chamska, wpadlem sobie na pomysl, ze napisze darmowa alternatywe Tutaj dam link do oryginalu autorstwa @xDGWG, zeby nie byc baranen, jak pewna osoba o smiesznym nicku Tak w ogole sorki za jakosc kodu, ale nie chcialo mi sie jakos specjalnie starac pod czyms, co nasza kochana administracja w kazdej chwili moze uznac za plagiat Tutaj dodam jeszcze, ze nie ma pliku konfiguracyjnego, bo jest source Tutaj link do paczki razem z source w paczce: MediaFire Skan: VirusTotal Licencja: MIT Source: https://github.com/Tusicotugu/FreeMGP Jak ktos bedzie chcial to pisac to ogolnie kod poprawie bo jak nikt nie korzysta to mi sie nie chce
 10. 11 punktów
  LloydPL

  skPortal

  Witam jest to mój pierwszy skrypt, który tu wrzucam więc nie hejtujcie Skrypt nazywa się skPortal i pozwala tworzyć tyle portali ile chcesz (na tyle ile sprzęt pozwoli). Opierają się one na regionach z WorldGuarda i WorldEdita i czystym skripcie. Do tego zostały także zaimplementowane priorytety portali czyli takie swoiste levele - jeżeli mamy priorytet większy od priorytetu portalu lub równy to możemy go użyć, a jeśli nie to nie. Skrypt posiada komendy modyfikujące priorytety gracza jak i portali przez co jeśli wpiszemy zły level to możemy poprawić, a ustawianie levela gracza za pomocą komendy jak i specjalnej funkcji która jest tam dodana pozwoli modyfikować level gracza poprzez podczepienie ich do innych skryptów (np. pod zarządzanie levelami gracza). Nowy portal tworzymy najpierw zaznaczając wejście do portalu wandem, którego przywołamy komendą /portal wand.Następnie wpisujemy /portal create [nazwa] [priorytet] i mamy nasz portal, ale niestety niedziałający - lecimy w miejsce w jakie chcemy żeby nas teleportował i wpisujemy /portal connect [nazwa] przez co jak wejdziemy w ten portal to przeteleportuje on nas w tamto miejsce. Level (aka priorytet) gracza ustawiamy komendą /portal setplayerpriority [gracz] [warosc] lub funkcją portalSetPlayerPriority([gracz], [wartosc], [wykonawca]) - gracz to gracz, wartość to level jaki chcemy ustawić (musi być liczbą całkowitą), a w wykonawcy można wpisać console żeby nie komplikować. Jeśli dalej masz problemy po prostu zsynchronizuj samą zmienną {PortalePriority::%player%} Level (aka priorytet) portalu ustawiamy komendą /portal setpriority [nazwa] [warosc] lub funkcją portalSetPriority([nazwa], [wartosc], [wykonawca]) - nazwa to nazwa portalu, wartość to level jaki chcemy ustawić (musi być liczbą całkowitą), a w wykonawcy można wpisać console żeby nie komplikować. Skript Wymagania: Skript 2.2 (lub wyższa), WorldEdit, WorldGuard oraz Serwer 1.8.8+ Na koniec, jeśli Ci się podoba to zostaw like, będę za to ogromnie wdzięczny v0.1 (release) v0.2 (dodano yaw i pitch do miejsca teleportacji) v0.3 (mały bugfix) v0.4 (aktualna; poprawienie bugu z 0lvl gracza) jakby kto się pytał po co jest zmienna abstactLocation i funkcja portalParseWorld to są one po to żeby to wszystko działało bo funkcje miały problem z lokacjami i objectami...
 11. 11 punktów
  piratjsk

  Generator tekstu MC

  Cześć wszystkim. Ktoś zaproponował na skype (konferencja skript.pl), żeby stworzyć stronę, która pozwala sprawdzić jak będzie w grze wyglądał np. taki tekst: &ctekst &lblabla&rbla&obla !&cbla. Stworzyłem takie coś: piratjsk.net/projects/mctext/ Może się komuś przyda.
 12. 10 punktów
  JJ4KUB

  RSKLEP - Kupowanie rang przez GUI !

  RSKLEP - Kupowanie rang w GUI ! Informacje: » Pewnie się zastanawiacie dlaczego stworzyłem takiego skrypta. » takich skryptów prawie w ogóle nie widziałem na stronie skript.pl jak i na innych stronach tego typu, widziałem także że ludzie prosili o takie skrypty i nikt im nie odpowiadał, więc przychodzę tu z pomocą komendy: » /rsklep - Otwiera Gui sklepu Changelog: » V1.0 - Wydanie pierwszej wersji skryptu. » V1.1 - Zastąpienie Setrank na PermissionsEX. / Naprawiono błędy z czasem. » V1.2 - Poprawiono skrypt. » V1.3 - Usunięto niepotrzebne linijki (Dzięki za pomoc CresixU). » V2.0 - Przepisanie skrypta na set player's current inventory, Usunięcie "potwierdzenia zakupu", Dodana nowa ranga do kupienia, Łatwy w obsłudze config » V2.1 - Dodano statystyki wszystkich rang, poprawiono wiadomość po kupnie rangi » V2.2 - poprawiono skrypt Download: » V1.0 - Przestarzała wersja » V1.1 - Przestarzała wersja » V1.2 - Przestarzała wersja » V1.3 - Przestarzała wersja » V2.0 - Przestarzała wersja » V2.1 - https://code.skript.pl/7v2jKh3F (Starsza wersja) » V2.2 - https://code.skript.pl/TnjoSBWF (Najnowsza wersja) Potrzebne dodatki: » Skript » SkQuery-Lime » Skellet » Essentials » PermissionsEX
 13. 10 punktów
  ToNy

  Menu GUI w skript (jak w ChestCommandsGUI)

  Więc będzie krótko i rzeczowo. Wymagany jest do tego dodatek skript+. Więc tak wygląda samo polecenie: show (formulka) with (wysokosc) row named (nazwa u gory) to (komu ma wyswietlic)Zapewne zastanawiasz się czym jest na formułka. Więc tak. <literka>;<wartosc literki>;<nastepna literka> itp. Literki: (literka - wartość literki) s - który slot ma być dalej edytowany. Rysunek pomocniczy: i - blok w slocie (gold ingot, dirt, water bucket) n - nazwa itemu w slocie (&6Spawn) l - opis (lore) przedmiotu (&dKliknij aby przeteleportowac sie na spawn!) c - komenda po kliknieciu (/spawn %player%) (komenda wykonywana w konsoli) Przykład zastosowania: show "s;1;i;gold ingot;n;&6Spawn;l;&dTeleportacja na spawn;c;spawn %player%;" with 1 rows named "&6Cos" to player Pozdro :D
 14. 10 punktów
  Żyraf

  Custom commands - tworzenie własnych komend

  Witam. Wiem, że na naszym forum jest sporo nowicjuszy, więc może się to komuś przyda. Zaczynajmy! I. Podstawy Do wszystkiego posłuży nam wyrażenie command /xyz:Pod tym możemy dodać dodatkowe warunki (oczywiście po dodatkowy tabie): description: Opis danej komendyusage: Jak uzyc tej komendy, np. /komenda <argumenty>permission: Wymagane permisje do uzycia tej komendy (np. pex.test)permission message: Wiadomosc wysylana, jesli nie masz danej permisjiexecutable by: players/console/players and console - przez kogo moze byc wykonywana komenda (gracze/konsola/gracze i konsola)aliases: Lista aliasow, czyli komend, ktore mozemy uzyc zamiast tej (jezeli wpiszemy tu np. /x, to bedzie on dzialal tak samo jak /xyzJeżeli nie chcemy czegoś ustawiać, nie musimy po prostu tego pisać. W praktyce jednak najlepiej korzystać z tego tylko w razie potrzeby, gdyż czasem może się bugować. Poermisje natomiast zawsze najlepiej robić dodatkowym warunkiem... if player have permission "pex.text":...umieszczonym po triggerze, o którym niżej. Następnie umieszczamy (po kolejnym tabulatorze) triggger: trigger:Po tym dajemy kolejny tab i właściwy kod, czyli co się stanie po wpisaniu komendy. Przykład: command /jedzonko: <--- komenda aliases: /nom <--- aliasy trigger: <--- trigger - rozpoczyna sie czesc wlasciwa kodu if player have permission "jedzonko": <--- sprawdzanie uprawnien gracza, jeśli się zgadza wykonuje się dalsza część kodu give 20 bread to player <--- daje graczowi 20 chlebkow else: <--- jesli gracz nie ma uprawnien: send "Nie posiadasz odpowiednich uprawnien!" <--- wysyla dana wiadomoscKomenda dająca nam 20 chlebków z aliasem /nom i permisją "jedzonko". II. Argumenty Dodatkowym elementem, którego możemy skorzystać są ww. argumenty. Używamy ich, gdy chcemy mieć np. zdefiniowaną dodatkową rzecz (gracza, item itd.) lub po prostu kilka komend o budowie dwu- lub więcej członowej. Jak to wygląda? command /xyz [<text>]:W miejsce "text" możemy umieścić np. "player", "item" itd. No tak, ale co nam to da? Otóż w kodzie właściwym (po triggerze) możemy skorzystać z odatkowego elementu, np. jeżeli mieliśmy argument [<player&gt], to w dalszym godzie możemy użyć "arg 1" np. w takim kodzie: teleport player to arg 1Dodatkowo możemy użyć czegoś takiego: if arg 1 is "chleb":lubif arg 1 is not set:Możemy wtedy robić bardziej rozbudowane komendy, np. /xyz pomoc; /xyz daj i /xyz lubieplacki. Może być więcej niż 1 argument, wtedy w kodzie używamy "arg 2" itd. Dodam jeszcze, że można ustawić argument obowiązkowy lub nieobowiązkowy: <text> - argument obowiązkowy[<text>] - argument nieobowiązkowy Przykładowa bardziej rozbudowana komenda: command /jedzonko [<text>] [<player>]: trigger: if arg 1 is "pomoc": send "Tutaj tekst wyjasniajacy co robi dana komenda/cos innego" if arg 1 is "daj": if arg 2 is set: give 20 bread to arg 2 else: send "Uzyj: /jedzonko daj <nick jakiegos gracza>" To by było na tyle, mam nadzieję że komuś pomogłem tym poradnikiem. Liczę na oceny, wytykanie błędów itd. Pozdrawiam, Sebek4321
 15. 9 punktów
  Impression

  Myszak do zarządu!

  Witaj, osobo czytająca ten post! Jak sam tytuł tematu mówi, chciałbym zgłosić swoją kandydaturę do zarządu spędzam dużo czasu na forum. O mojej aktywności świadczy chociażby 108 nadanych ostrzeżeń (nie punktów) i 600 akcji moderacyjnych w ostatnim miesiącu można mi zaufać, co może potwierdzić wielu użytkowników, nigdy nie zostawiam nikogo w potrzebie, jeśli mogę tej osobie pomóc mam dobry kontakt z użytkownikami. Wiem, co może być dla nich dobre, a co nie nie podejmuję pochopnych decyzji - zawsze staram się wszystko przemyśleć A teraz coś o mnie Na co dzień jestem osobą miłą, posiadam wielu znajomych, oraz lubię nawiązywać nowe znajomości. Raczej nikogo to nie obchodzi, więc jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszam na mojego bloga, głównie do wpisu 20 faktów o mnie. F.A.Q Dlaczego miałbyś być w zarządzie skript.pl, skoro nie potrafisz pisać skryptów, pluginów, stron i tak dalej? - I to właśnie jest jeden z powodów. Skoro nie umiem tworzyć wyżej wymienionych rzeczy, to mogę bardziej zająć się Użytkownikami i forum, prawda? Dawniej plagiatowałeś, na forum nie jesteś jakoś strasznie długo, dlaczego mamy Ci zaufać? - Co do plagiatowania, zrozumiałem swój błąd, głównie dzięki @Wizzard, którego chciałbym jednocześnie przeprosić. Zaufał mi sam @Libter, dając mi szansę moderować to forum. Zapewniam, że jestem osobą godną zaufania, wielu mi zaufało, i mam nadzieję, że jeszcze wielu mi zaufa. Na forum jestem ponad 8 miesięcy, i przez te 8 miesięcy starałem się być aktywny. Forum jest dobre, lecz wymaga poprawek. Razem sprawimy, że będzie ono jeszcze lepsze. Obiecuję, że zawsze, gdy będę oddawał głos, uwzględnię głosy i opinie użytkowników podczas głosowań w ankietach. Jeszcze Cię nie przekonałem? Śmiało zadaj mi pytanie na PW!
 16. 9 punktów
  Xayanix

  uniTab - skrypt na tab

  Konfiguracja AutoOdswiezanie - zadecyduj, czy Tab List ma się automatycznie odświeżać (domyślnie co 60 sekund) DevMode - automatyczne przeładowywanie configu admin.1,2-5 - nicki administracji Domyślnie obie opcje są wyłączone. Komendy [*]/uniTab - komenda główna [*]/uniTab see - wyświetla na czacie tablistę [*]/uniTab set - ustawia dany slot [*]/uniTab zmienna - dodawanie własnych zmiennych, np. z rankingu PsRanking itd. [*]/uniTab reload - przeładowywuje skrypt [*]/uniTab autor - autor skryptu [*]/utz - komenda główna od zmiennych [*]/utz dodaj - dodawanie własnych zmiennych [*]/utz usun - usuwanie zmiennych [*]/utz lista - lista twoich wlasnych zmiennych Permisje [*]uniTab.admin - dostęp do komend Administratorskich [*]uniTab.see - widzialność TabList (osoby bez permisji nie widzą jej) Poradnik Jak dodać własną zmienną do skryptu? Wystarczy, że posiadasz skrypt, który zapisuje pozycje rankingu do zmiennych. Przykład: set {TOPPVP::1} to "UnixejPL" Jeżeli chcesz się odnieść do tej zmiennej w skrypcie musisz ją wprowadzić komendą /utz dodaj TOPPVP::1. Później wystarczy, że dodasz do skryptu w konfiguracji wpis {zmienna:TOPPVP::1}, i na TabList w danym slocie pojawi się UnixejPL. Lista zmiennych [*]{playername} - zwraca czysty nick gracza [*]{playerbalance} - stan konta gracza [*]{bukkitver} - wersja silnika, na którym stoi serwer [*]{hour} - zwraca godzinę [*]{minute} - zwraca minutę [*]{second} - zwraca sekundę [*]{year} - zwraca rok [*]{month} - zwraca miesiąc [*]{day} - zwraca dzień [*]{wsver} - wersja WildSkript [*]{skver} - wersja Skript [*]{uniTabver} - wersja skryptu UniTab [*]{admin1} - Administrator (wraz ze statusem online / offline} [*]{admin2} - Administrator (wraz ze statusem online / offline} [*]... [*]{admin5} - Administrator (wraz ze statusem online / offline} [*]{tps} - wyświetla ticks per second (ticki na sekundę) [*]{servername} - nazwa serwera (w server.properties) [*]{rcolor} - losowy color z palety Minkraftowych barw [*]{online} - liczba graczy online [*]{maxplayers} - liczba slotów [*]{kills} - zabójstwa [*]{deads} - śmierci [*]{now} - pełna data i godzina [*]{freeram} - wolna pamięć RAM [*]{maxram} - całkowita pamięć RAM [*]{playerip} - adres IP gracza [*]{serverip} - adres IP serwera [*]{serverport} - port serwera [*]{playerprefix} - prefix gracza (np. z PermissionsEx) [*]{gamemode} - tryb gry gracza, zwraca survival, creative albo adventure [*]{health} - życie gracza [*]{level} - level gracza [*]{location} - pozycja gracza [*]{worldtime} - czas w świecie gracza [*]{uuid} - UUID gracza [*]{world} - świat gracza [*]{zmienna:} - twoje własne zmienne Zasady użytkowania [*]Nie sprzedawaj skryptu. [*]Nie podpisuj się jako autor. Miłego użytkowania. Wymagania [*]dość mocniejszy serwer [*]Skript 2.1.2 [*]WildSkript 1.8 Pobieranie Wersja 1.0: Pobierz! Wersja 1.5: Pobierz! Lista zmian 18.09.2014 (1.0) [*]Pierwsza wersja 19.09.2014 (1.5 - dużo dodatków) [*]Dodano komendy [*]Dodano własne zmienne [*]Optymalizacja Zdejmijcie parę procent XD
 17. 9 punktów
  Hydorax

  Efekty Potionów w SKRIPT

  Witajcie :hi: W tym Mini Poradniku postaram się wyjaśnić, jak używać efektów potionów w SKRIPT. :p Jest to mój pierwszy TUT, więc proszę o wyrozumiałość i zbytnie niekrytykowanie mojej pracy 1.Zacznijmy od tego, iż wiele ludzi używa tego sposobu : command /dragi: trigger: give player 1 sugar named "&7Bialy proszek" on rightclick holding a sugar: if name of player's tool is "&7Bialy proszek": if player has permission "Dragi": Send "&8Wlasnie wciagnales kreske. Za chwilke odczujesz tego efekty :]" to the player wait 3 second execute console command "/effect %player% 1 40 2" execute console command "/effect %player% 4 30 2" execute console command "/effect %player% 9 40 2" wait 1 second execute console command "/effect %player% 17 20 1" execute console command "/effect %player% 20 15 1" wait 10 second execute console command "/effect %player% 15 10 1"Można go w łatwy sposób zastąpić skryptowym effectem : trigger: give player 1 sugar named "&7Bialy proszek" on rightclick holding a sugar: if name of player's tool is "&7Bialy proszek": if player has permission "Dragi": Send "&7Wlasnie wciągnąles kreske. Za chwilke odczujesz tego efekty :]" to the player wait 3 second apply speed potion of tier 1 to the player for 40 second apply slow 2 to the player for 30 second apply nausea 2 to the player for 40 second wait 3 second apply hunger 1 to the player for 20 second apply wither 1 to the player for 15 second wait 10 second apply blindness 1 to the player for 10 second2. Jak używać ? W dokumentacji SKRIPT znajdziemy taki effect: apply [potion of] %potions% [potion] [[[of] tier] %number%] to %living entities % [for %time span%] Rozłóżmy go na części i przeanalizujmy do :) 1) Część : [potion of] %potions% [potion] odwołuje się do nazwy potionu, przedrostek [potion of] oraz przyrostek [potion] nie są potrzebne do prawidłowego działanie efektu, lecz można je dopisać, aby poprawić wizualną stronę skryptu. Użycie: apply potion of speed ... apply speed potion... apply speed... 2) Część: [[[of] tier] %number%] odwołuje się do mocy potionu, przedrostek [[of] tier] nie jest potrzebny do prawidłowego działania efektu, lecz można je dopisać, aby poprawić wizualną stronę skryptu. Użycie: apply speed of 1... apply speed of tier 1... apply speed 1 3) Część: to %living entities% odwołuje się do żywych istot, w naszym wypadku do gracza (Nie jestem pewien czy efekt działa na zwierzęta i moby, gdyż kilka prób, które wykonałem zakończyły się fiaskiem) Użycie: apply speed 1 to the player... 4) Część: [for %time span%] odwołuje się do czasu, jaki dany efekt ma trwać. Przedrostek [for] w tym wypadku jest niezbędny do prawidłowego działania efektu. Użycie: apply speed 1 to the player for 40 second 3. Usuwanie efektu potionu ? Aby usunąć efekt potionu musimy się odwołać do efektu : remove %potions% from player Użycie: remove speed from player nausea remove slow from player remove nausea from player Zastosujmy ten efekt do wyżej napisanego kodu na narkotyki: trigger: give player 1 sugar named "&7Bialy proszek" on rightclick holding a sugar: if name of player's tool is "&7Bialy proszek": if player has permission "Dragi": Send "&7Wlasnie wciągnąles kreske. Za chwilke odczujesz tego efekty :]" to the player wait 3 second apply speed potion of tier 1 to the player for 40 second apply slow 2 to the player for 30 second apply nausea 2 to the player for 40 second wait 3 second apply hunger 1 to the player for 20 second apply wither 1 to the player for 15 second wait 10 second apply blindness 1 to the player for 10 secondcommand /czysc: trigger: remove nausea from player remove speed from player remove nausea from player remove blindness from player remove wither from player send "&7Twoje Efekty zostaly wyczyszczone" 4. Lista Efektów Potionów: 1. Szybkość - Speed 2. Spowolnienie - Slowness 3. Szybkość kopania - Haste 4. Wolne kopanie - Mining Fatigue 5. S iła - Strength 6.Natychmiastowe leczenie - Instant Health 7.Natychmiastowe obrażenie - In stant Damage 8.Wysokie skoki - Jump Boost 9.Nudności - Nausea 10.Regeneracja - Regeneration 11.Ochrona - Resistance 12.Ochrona przed ogniem - Fire Resistance 13.Oddychanie pod wodą - Water Breathing 14.Niewidzialność - Invisibility 15. Ślepota - Blindness 16. Widzenie w ciemnośc i - Night Vision 17.Głód - Hunger 18.Osłabienie - Weakness 19.Trucizna - Poison 20.Efekt wither'a - Wither 21.Dodatkowe serca - Health Boost 22.Więcej złotych serc - Absorption 23.Zaspokaja głód - Saturation Mam nadzieję, że poradnik przyda się osobom rozpoczynającym zabawę z SKRIPT'EM i nie tylko c: Pozdrawiam no i cześć :hi2: ~Hydorax
 18. 8 punktów
  boleknowak

  Jak zacząć z programowaniem?

  Myślę, że na samym początku musisz nauczyć się języka polskiego. Następnym krokiem będzie wybranie języka jakiego chcesz się uczyć. Ostatnim krokiem jest to, że masz się go uczyć poprzez różne poradniki, dokumentacje czy czytając kod.
 19. 8 punktów
  herhor67

  HerSHOPS - skrypt na automatyczne sklepy w GUI

  HerSHOPS Pamiętna chwila... Trzeba to zapisać w jakimś kalendarzu xD Po jakimś roku/pół od rozpoczęciu pracy nad tym skryptem wreszcie go dokończyłem i udostępniam publicznie Pierwotnie miał być tylko na SBW, ale każdy kto wtedy był na forum, wie co z tego wyszło Nie miałem motywacji, pojedyncze zrywy się zdarzały, ale cały czas coś nie działało i wgl masa bugów była. Legenda: Coś [x] lub [x.x] - będzie dokładniej opisane później No, ale przechodząc do rzeczy; skrypt daje administratorowi możliwość stworzenia sklepów na tabliczkach (opcjonalnie od razu dla siebie, konfiguracja [6]), które gracze mogą wynająć na jakiś czas. 1. Tworzenie sklepu Aby stworzyć sklep, należy postawić skrzynię lub skrzynię-pułapkę (najlepiej pojedynczą, bo podwójna jak na razie nie ma zabezpieczenia obu przed niszczeniem) i na jednym z jej boków postawić tabliczkę z ":hershops:" w pierwszej linii. 2. Działanie Każdy sklep w GUI dzieli się na 3 części, startową (Wynajmij) publiczną (Sklep) i prywatną (CPanel). Do CPanelu dostęp ma tylko właściciel oraz osoby z uprawnieniem [5]. a) Startowa Item: Słonecznik (cena za wynajęcie) Potwierdź wynajem b) Publiczna Kup => Wybór przedmiotu => Wybór ilości => Wydanie towaru [3.2] Item: Słonecznik (ile pinionszkuf ma gracz) Item: Głowa gracza (nick właściciela) Sprzedaj => Wybór przedmiotu => Wybór ilości => Pobranie towaru [3.3] c) Prywatna Dodaj przedmiot => Wybierz kategorię (kupno/sprzedaż) => Dodawanie przedmiotu [3.1] Usuń przedmiot => Wybierz kategorię (kupno/sprzedaż) => Wybierz przedmiot Zmień rozmiar => Wybierz ilość rzędów Zmień status => Otwórz/zamknij Porzuć sklep => Potwierdź porzucenie Opłać abonament [3.4] => Potwierdź przedłużenie Dla osoby z uprawnieniem [5] - Usuń sklep => Potwierdź usunięcie 3. Rozszerzone info: 3.1 Dodawanie przedmiotu: Po przejściu CPanelu należy kucnąć (wcisnąć shift; zabezpieczenie przeciwko wyrzucaniu całych stacków z eq xD) i wyrzucić przedmiot (Q). Potem wystarczy wpisać cenę na chacie i gotowe. 3.2 Wydanie towaru: Sprawdzanie po raz 2 czy gracz ma odpowiednią ilość pieniędzy, czy towar jest w magazynie, czy jest na niego miejsce w eq. Jeżeli powyższe są OK to wymiana wedle wyboru, jeżeli nie to maksymalna ilość. Odpowiednia ilość pieniędzy zostaje przelana z konta gracza na konto właściciela. Następuje wysłanie powiadomienia [3.5] do właściciela. 3.3 Pobranie towaru: Proces odwrotny do powyższego. Sprawdzanie po raz 2 czy właściciel ma odpowiednią ilość pieniędzy, czy towar jest w ekwipunku, czy jest na niego miejsce w magazynie. Jeżeli powyższe są OK to wymiana wedle wyboru, jeżeli nie to maksymalna ilość. Odpowiednia ilość pieniędzy przelana z konta właściciela na konto gracza. Następuje wysłanie powiadomienia [3.5] do właściciela. 3.4 Abonament: Sklep domyślnie kupuje się na tydzień pracy serwera, przedłużyć abonament można 24 godziny przed końcem. W momencie kiedy można już użyć przedłużenia wysyłane jest powiadomienie [3.5] do właściciela. Koszt kupna i przedłużenia jest proporcjonalny do ilości rzędów w sklepie, domyślnie 20$/rząd, patrz konfiguracja [6]. Jeżeli nie zostanie opłacony, przedmioty zostają w magazynie, ale właściciel traci dostęp, bo wszystkie zmienne są czyszczone i sklep znowu można wynająć. 3.5 Powiadomienia: Właściciel jest informowany co minutę, jeżeli ma nowe powiadomienia. Są tam informacje o kupnie, sprzedaży, końcu abonamentu i wystawieniu sklepu na sprzedaż. No i o usunięciu sklepu przez admina, ale to sytuacja awaryjna. Wiadomości można odczytać za pomocą komendy [4]. 4. Komendy: /hershops [argumenty] /hs help - spis komend /hs wiadomosci - wyświetla powiadomienia ze wszystkich sklepów gracza /hs reload - odświeża skrypt (tylko dla uprawnionych [5]) /hershopdel etevar iablescon firmation - komenda tylko do wykonania w konsoli, usuwa wszystkie dane sklepów, pozostają wiadomości i ustawienia. 5. Uprawnienia: hershops.admin - pozwala na wszystko hershops.create - pozwala tworzyć sklepy hershops.manage.others - pozwala wbić do czyjegoś CPanelu hershops.open.others - pozwala otworzyć czyjś magazyn hershops.delete - pozwala usunąć czyjś sklep w CPanelu 6. Konfiguracja: Jak na razie niestety w opcjach, może kiedyś przeniosę do pliku jak ogarnę xD options: # teksty # line1: &7&l[&4&lHer&1&lSHOPS&7&l]# linia pierwsza na tabliczce tag: &7&l[&4&lHer&1&lSHOPS&7&l]# tag w wiadomościach, nie zmieniaj ;_; cpanel: &6&lControlPanel# tekst w GUI buyshop: &6&lKup sklep# tekst w GUI opened: &aOtwarte# linia 3 na tabliczce closed: &cZamknięte# linia 3 na tabliczce renewable: &eDo odnowienia# linia 4 na tabliczce forsale: &eNa sprzedaż# linia 4 na tabliczce # liczby # cenazarzad: 20# ile ma kosztować jeden rząd slotów, przy kupowaniu i odnawianiu mnoznikczasu: 7*24*60# 7d * 24h * 60min; jak długo sklep ma być aktywny po kupieniu (minuty) maxdooplacenia: 24*60# 24h * 60min; ile przed usunięciem można go przedłużyć (zapobiega zajmowaniu na bardzo długi czas, minuty) displayedtime: 24 godziny# ta sama liczba tylko w "normalnym" formacie :P defaultrows: 1# ile rzędów w sklepie przy kupieniu maxmessages: 20# ile wiadomości wyświetlać na raz # ilość itemów # slot0: 1 slot1: 2 slot2: 5 slot3: 10 slot4: 16 slot5: 20 slot6: 32 slot7: 48 slot8: 64 # tak/nie # claimoncreate: false#czy sklep po założeniu ma należeć do zakładającego destroyondelete: true#czy po usunięciu sklepu tabliczka i skrzynia mają zostać zniszczone 7. Inne info: Skrypt wymaga Skripta (u don't say), SkQuery, coś do uprawnień czy inny PEX, oraz coś na eko typu Ess&Vault. Może kiedyś zamienię komendy na funkcje i opcje na plik .yml Daj lajka XD DOWNLOAD: KLIK
 20. 8 punktów
  herhor67

  [WildSkript] Kilka opcji na serwer!

  Siemka, pokażę w tym tutku kilka rzeczy, które zupgrade'ują nasz serwer xD. Od razu mówię - krótko i treściwie. Spis: MOTD server-icon max players 1. MOTD: Aby ustawić MOTD używamy kodu set motd to %string% Opieramy to na evencie "on server list ping:", np.: on server list ping: set motd to "motd1" or "motd2" or "motd3" spowoduje losowe wyświetlenie 1 z podanych MOTD 2. server-icon: Doc p... twierdzi: change server icon to image from file %string% <--- z katalogu serwerowegochange server icon to image from url %string% <--- z linku, np. ze strony serwera Znowu używamy dowolnego eventu, ale najbardziej sensownym jest "on server list ping:" on server list ping: change server icon to image from file "ikonki/lista/jeszczecos/ikona1.png" or "ikonki/lista/jeszczecos/ikona2.png" Ikonki muszą mieć rozmiar 64x64 DePixele. 3. Max players: Doc mówi: (set|change) max number of players to %number% Stosujemy: on server list ping: set max number of players to {fake}command /fakeslots [<number&gt]: permission: fake.slots trigger: arg is integer: set {fake} to number-arg No to by było na tyle, dzięki za przeczytanie, mam nadzieję że pomogłem komuś Walnij lajga! Dziengi!
 21. 7 punktów
  _AvaX_

  QEnchant - Skrypt na enchanty

  QEnchant Witam. Jestem Quaczi i mam do zaprezentowania skrypt QEnchant w zupełnie nowej odsłonie. Co on dodaje? Skrypt dodaje na serwer nowy sposób zaklinania przedmiotów, w GUI. Wyglądu GUI nie będę opisywał ponieważ w 80% jest od do zmiany przez użytkownika. Jak to działa? Skrypt jest zbudowany w bardzo prosty a zarazem pomysłowy sposób. Starałem się zaoszczędzić na każdej linijce. W przeciwieństwie do poprzednich wersji ten wspiera już każdy typ wyposażenia, od drewnianego kilofa po diamentową zbroję przez żelazny miecz. W GUI pod każdy slot przypisane jest zaklęcie,które po naciśnięciu jest używane w komendzie. Komenda sprawdza czy gracz spełnia wszystkie wymagania, jeżeli tak jest zaklina przedmiot ze wcześniej ustawionej zmiennej i podmienia aktualny przedmiot (slot 8) na zaklęty już item ze zmiennej. Aby uniknąć tworzenia każdego slotu osobno tak jak było to w poprzednich wersjach użyłem opcji w postaci list. Każda lista odpowiada określonej grupie wyposażenia (miecze, zbroje etc.) a następnie jest ona zapętlana oraz wartość pętli ("enchant") jest podpisywana pod slot równy numerowi pętli. Zapis wygląda następująco, 0: Sharpness. Konfiguracja, co i jak? Tak, jak wspomniałem wyżej skrypt jest w 80% możliwy do konfiguracji. Zaczynając od prostej konfiguracji GUI przejdziemy do dodawania własnych zaklęć. GUI: CONFIG.YML: Wiadomości: Automatyczna aktualizacja Skrypt zawiera automatyczną aktualizacje, jeżeli jest dostępna nowa wersja bedzię to widoczne w menu administratora Instalacja, krok po kroku. Pobierz TEN PLIK (Skan) Wypakuj go do dowolnego folderu Przenieś plik QEnchant.sk do folder plugins/Skript/scripts Przenieś folder QEnchant do plugins Przeładuj skrypt Zrzuty ekranu: POBIERANIE ZIP (Skan) GitHub
 22. 7 punktów
  herhor67

  herhor67

  SKRYPTY BY HERHOR67: 1. Diseases Opis: Możemy sobie połamać nogi lub ręce. Uwagi: * Otrzymując obrażenia od upadku mamy 10% szansy na złamanie nogi, wtedy otrzymujemy slowness 2. * Kopiąc możemy złamać sobie rękę, jest na to szansa 1%, wtedy nie możemy ani stawiać ani kopać bloków. * Leczymy się bandażem - zwykłą kartką papieru, trwa ono (leczenie) 10 sekund, potem możemy znowu normalnie chodzić/kopać.* Mamy system pragnienia. * Można się napić wody lub mleka. * W gorących i zimnych biomach pragnienie wzrasta szybciej. * Codziennie rano musimy iść do kibelka xD. Pobieranie: RAW - github 2. SuperDrops Opis: Skrypt dodaje dropy ze stone, liści i netherracku. Uwagi: * Obsługa Fortune I, II, III; wysokości; biomu; typu kilofa. * Super kilof z 10x większą szansą. Dokładny opis: Skript.pl 3. JailBreak Opis: Skrypt dodaje różne typy więzień i wychodzenie z nich. Uwagi: * 2 tryby - dobrowolny i przymusowy * Wychodzenie dzięki kopaniu stone/cobblestone. Dokładny opis: Skript.pl 4. MagicSprings Opis: Skrypt dodaje magiczne źródełka. Uwagi: * Są 4 dobre i 4 złe źródła. * Mikstura czyszcząca negatywne efekty. Dokładny opis: Skript.pl 5. GreatFountain Opis: Skrypt dodaje fontanny. Uwagi: * Łatwe dodawanie i usuwanie fontann. Dokładny opis: Skript.pl SPIS MOICH MINI SKRYPTÓW Opis: Link do tematu z moimi mini-skryptami. Dokładny opis: Skript.pl
 23. 7 punktów
  herhor67

  BlitzSG!

  Siemka! (a po co pisać "Witam!", chyba już jestem bywalcem :)) Założyłem ten temat, no bo robię sobie takiego skrypta i ogólnie będę tu dawać postępy prac xD Co już mam: Namierzanie kompasem i zmiana jego nazwy Sklep Dołączanie Pokazanie się blitza Trochę klejone :)
 24. 7 punktów
  theneuetimes

  [nBsSectore] Twój plugin na sektory!

  Te sektory to połączenie serwerów BungeeCord dzięki czemu nie ma wielkich lagów, ale wszystkie dzieciaki myślą "tak jest na skkf to i u mnie tak ma być".
 25. 7 punktów
  Witam, to mój trzeci skrypt (drugi dobry) o nazwie "youChat". Wprowadzam nam: - Mozliwosc robienia konferencji (admini wszystko widza) - Dawanie niestandardowych prefix'ów - Czyszczenie chatu - Zablokowanie pisania uzytkownikowi (mute) - Zablokowanie tworzenia i dolaczania do konferencji uzytkownikowi - Dodawanie godziny i daty do chatu Uprawnienia chat.svip - pisanie jako SVIP chat.vip - pisanie jako VIP Komendy /youChat - główna komenda /prefix - Ustawianie niestandardowego prefixu /cc - Czyszczenie chatu /mute - Wyciszanie graczy /zakaz - Zakaz tworzenia konferencji Wymagania Skript Lista zmian Pobieranie Kliknij w obrazek lub tutaj: PASTEBIN
 26. 6 punktów
  FunnyWeb Strona www, służąca do wyświetlania informacji z pluginu FunnyGuilds i nie tylko... Strona oferuje podpięcie bazy danych z FunnyGuilds oraz MaxBans, co przekłada się na statystyki oraz bany, tworzenie własnych podstron, zarządzaniem kont administratorów, zmiane ustawień z poziomu administratora itd. Dashboard ACP zawiera oś czasu (ang. timeline) co przekłada się na bieżące informacje o wprowadzonych bądż usuniętych funkcjach. Podstrony wspierają html, czyli nie problem będzie tam wstawić obraz bądź film z youtube lub bądź nawet skrypt JavaScript. Instalacja strony jest bardzo prosta, a wrącz banalna. Skrypt PHP wykona wszystko za Ciebie. Github Aktualna wersja: 1.2 Demo: Chcę to zobaczyć Wymagania: - PHP5 lub wyższe - Aktywny mod_rewrite Demo panelu administratora Login: demo Hasło: demo Link: Chcę to zobaczyć Screeny:
 27. 6 punktów
  LloydPL

  TRAILER TWOJEGO SERWERA MINECRAFT! [ceny od 30zł]

  Już tyle serwerów ma te trailery że już się niczym nie wyróżniają
 28. 6 punktów
  Dinekkk

  dnAlly - skrypt na sojusze

  dnAlly - skrypt na sojusze między graczami by Dinekkk Heja! To znowu ja, dzisiaj zaprezentuje Wam mój kolejny skrypt znaleziony gdzieś w starych plikach serwerowych Może być trochę niedociągnięć, dlatego piszcie wszystko w komentarzach Główną komendą jest /sojusz -> dowiecie się o wszystkich pod komendach v1.2 https://code.skript.pl/4qAF5MTe/ - dodano sprawdzanie z kim mamy sojusz i ile trwa v1.3 https://code.skript.pl/UGBakbZz/ - dodano komendy administratora ( sprawdz, usun, reload) oraz zabezpieczenie przez plagiatem serwerowym xD, komendę od autora. v1.4 https://code.skript.pl/yG1Ltilu/ - SSCC Compliant //Linki ~Myszak
 29. 6 punktów
  SebxteR

  MC-MCPC.PL >> Survival + Cuboidy i wiele więcej!

  Witam, przeczytałem, że jest to mój serwer, więc jak mogę odebrać moją rangę administratora?
 30. 6 punktów
  KGaZ

  [WildSkript] Hologramy

  Hologramy Witaj ! W tym poradniku pomogę ci stworzyć własny napis w powietrzu ( Hologram ). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Tworzenie Hologramów Czasowych display hologram "Tekst" at [Lokacja] for [Czas] "Tekst" - Co ma pisać na naszym hologramie. [Lokacja] - Gdzie ma się pojawić nasz hologram. [Czas] - Na ile czasu ma się pojawić nasz hologram. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.Tworzymy komendę pokazującą hologram command /holo [<text>]: permission: holo.admin permission message: &4Brak uprawnien! trigger: display hologram "%coloured arg 1%" at player for 5 seconds ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.Zastosowanie w praktyce ✔ Możliwość stworzenia dymków z ilością zadanego DMG [RPG] ✔ Możliwość stworzenia krążących za graczem -------------------------------------------------------------------------------------------- 4.Informacje Do popranego działania skryptu potrzebny jest dodatek: Wild Skript Jeśli masz jakieś błędy zgłoś je w komentarzu ,a jeśli poradnik ci się spodobał zostaw like ;3 Zakaz kopiowania na inne fora
 31. 6 punktów
  LosTigeros

  Głosowanie #2 (Maj 2017)

  Pragnę jedynie przypomnieć kandydatom, że upominanie czy masowe wiadomości do wielu osób z prośbą o zagłosowanie na swoją osobę nie powinny mieć tu miejsca. Jeśli chcesz godnie reprezentować społeczność forum, to przede wszystkim zachowuj się godnie. Pozdrawiam
 32. 6 punktów
  Cześć. Jest to mój pierwszy artykuł z serii "Zaawansowany poradnik budowniczego", więc proszę o wyrozumiałość. Zaczynajmy! I. Podstawa Obserwatorium - równie ważna jak cały budynek! Aby wiedzieć jak duży ma być przykładowy projekt zawsze zaczynaj od podstawy. Dobrze gdy mamy podstawę budujemy pierwsze ściany. Dodajemy drewniane kolumny oraz kawałek ceglanej ściany. I powtarzamy to z czterech stron. Pora na pierwsze piętro. Dodajemy kolumny ale tym razem z kamiennych pół płytek oraz płotki. W naszym obserwatorium musi być widno, więc dodajemy szyby ale żeby trochę to urozmaicić możecie dodać kwiaty. Gdy już ukończymy tworzenie łuku oraz wstawianie szyb możemy brać się za dach. Dodajemy ściany z nieobrobionego granitu i trochę płotków do utrzymania struktury dachu. Rogi obserwatorium są równie ważne, więc zadbaj o ich wygląd dodając kilka schodków i pół płytek z desek drewna dżunglowego aby nie wyróżniało się to zbytnio w strukturze budynku. Czas wziąć się za dach! Do tego użyjemy hartowanej gliny (Często zapominanej podczas budowania), oraz kilku kamiennych cegieł. Pamiętajcie także aby dodać obramowanie dachu także z dżunglowych desek. Dach ma strukturą przypominać kopułę, na której będzie znajdował się nasz teleskop więc zadbajcie o okrągły kształt! Przejdźmy teraz do podstawy teleskopu. Gdyby minecraft był bardziej "mechaniczny" teleskop musiał by się obracać, więc dostosujmy jego podstawę do struktury kopuły. Teraz przejdźmy do teleskopu. Z czegoś musi wychodzić, więc zróbmy odpowiednią dziurę. Zacznijmy budować teleskop. Najpierw stwórzcie kwadrat 3x3 a potem dodajcie kilka klocków do wyglądu. Teleskop z tyłu także musi wyglądać więc utwórzcie skos! Ostatnią rzeczą jest głowica teleskopu. Utwórzcie okrągły kształt. To już koniec tego poradnika lecz, pokażę wam obserwatorium w całej okazałości oraz moje zastosowanie jego. Wszelkie prawa zastrzeżone Symphony Builders Team 2016-2017 Zakaz kopiowania poradnika bez mojej zgody.
 33. 6 punktów
  Gosiiia

  Czy warto tworzyć serwery minecraft?

  I tutaj się z Tobą nie zgodzę. Serwery minecraft tworzy się przede wszystkim z pasji, z zamiłowania. Nie tworzy się ich z wyrachowania. Jeżeli komuś sprawia przyjemność budowanie, konfigurowanie pluginów, tworzenie własnych skryptów czy pluginów, szukanie autorskich rozwiązań, to jak najbardziej powinien to realizować tu i teraz, dla własnej satysfakcji, a nie czekać z założonymi rękami w nadziei, że za kilka lat sytuacja cudownie się zmieni. Oczywiście wiadomo, że jak stworzysz serwer, nawet "idealny" (o ile takie bywają), to gracze sami na niego nie przyjdą. Ale czy to od razu znaczy, że nie warto było go tworzyć? W żadnym wypadku. Oznacza to tylko i wyłącznie, że czas zakasać rękawy i rozreklamować serwer. I tutaj zależy od indywidualnych predyspozycji twórcy serwera, czy potrafi ściągnąć graczy i, co trudniejsze, czy potrafi ich zainteresować i zatrzymać na dłużej. Jest to trudne, ale nie jest niewykonalne. Jeżeli serwer jest dobrze zrobiony, to prędzej czy później zyska stałych graczy. Co ciekawe, na poparcie swojej tezy, że nie warto tworzyć serwerów minecraft, podałeś przykład niedawno utworzonego serwera mojemc. Trochę to kiepsko dobrany argument. Dlaczego? Otóż serwer ten istnieje od połowy sierpnia 2016, a sam reallife został otwarty na początku października 2016 r. Mimo krótkiego istnienia serwer zyskał już stałych graczy, a w aktywnych godzinach (wieczory i weekendy) gra na nim średnio 40-50 osób. Jak na serwer o tak krótkim stażu jest to dobry rezultat i jestem pewna, że liczba graczy będzie stopniowo przyrastać. Jako jeden z argumentów przytoczyłeś też prace Sebxtera. I moim zdaniem jest to kolejny nietrafny argument. Sebxter jest przykładem osoby tworzącej serwery z zamiłowania. Jego ambicją było stworzenie serwera reallife. Sam przygotował mapę, sam dobrał pluginy i napisał skrypty. Włożył w przygotowanie tego trybu dużo więcej wysiłku i czasu, niż większość przeciętnych twórców polskich serwerów. Jaki jest efekt jego pracy? Jego dawna mapa San Fierro została wykorzystana i rozwinięta na serwerze KrainaMc. Tryb istnieje tam od maja 2016 r. i po pięciu miesiącach gra na nim stale około 50-55 osób online. To nie jest mało. Na serwerze mojemc Sebxter stworzył nową mapę i zaproponował nowe rozwiązania. W 10 dni po otwarciu tego trybu gra na nim średnio 15-20 osób. Bez reklam u youtuberów, bez większych nakładów włożonych w promowanie serwera. Jak dla mnie to raczej przykład, że warto pracować nad serwerem minecraft, a nie odwrotnie.
 34. 6 punktów
  theneuetimes

  Tapeta z BMW

  Cześć ;) Stworzyłem prostą tapetę na pulpit, rozdzielczości 1920x1080 (jeśli ktoś będzie chciał mogę zmniejszyć) o tematyce samochodów. Samo zdjęcie znalazłem w sieci, dodałem nowe niebo oraz trochę efektów. W grafice jestem początkującym, ale (teraz nieskromnie powiem) wg. mnie wyszło całkiem nieźle. :) Oto tapeta: Link: Kliknij! Zapraszam do oceniania. :)
 35. 6 punktów
  Bu. Mała sugestia od administratora do Was, użytkowników. Co sądzicie o sklepie, w którym użytkownik mógłby sprzedać swój skrypt? Cały system polegałby na tym, że użytkownik wystawia skrypt: wypełnia wymagane pola, ustala cenę, a następnie administrator dopuszcza (lub nie) skrypt do sklepu. Teraz inny użytkownik jest zaciekawiony skryptem i go potrzebuje. Po zakupie skryptu, autor otrzymuje specjalne punkty, które następnie może wymienić na przeróżne "nagrody": koszulki, kubki (sklep z gadżetami skript.pl już niedługo), gry na steam, rangi, serwery minecraft i takie tam różne cudeńka. Sklep zostałby dodany na forum. Płatność odbywała się za pomocą SMS'a. Proszę głosować w ankiecie oraz wypowiadać się poniżej :) Pozdrawiam.
 36. 6 punktów
  Falmoris

  Powrót legendy na forum!

  chyba ty jesteś jego resztkami ;__;
 37. 6 punktów
  Falmoris

  Top 5 seedów #1

  -6664954723291399272 1.6.2 112204398 1055572677 4
 38. 6 punktów
  boleknowak

  Plik YML!

  Siema! Chciałbym was 'nauczyć' tworzenia pliku yml. Tworzę ten poradnik ponieważ dużo osób tego nie umie. Panel punktów: 1. Co to jest plik YML? 2. Tworzenie takiego pliku 3. Zapisywanie do niego czegoś 4. Odczytywanie z tego pliku 5. Przykłady Zaczynamy.... [infosopher] 1. Co to jest plik YML? [/infosopher] W pliku YML możemy zapisać np. wiadomości, opcje itd. Przez plik YML zaoszczędzimy linijek w skrypcie (np. z 500 linijek stworzy się 400) i skrypt będzie bardziej estetyczny [infosopher] 2. Tworzenie takiego pliku [/infosopher] Jak stworzyć taki plik? Musimy sprawdzić czy folder x jest stworzony: on load: if folder "plugins/Skript/scripts/Folder" doesn't exists:(Najlepiej nazywać folder nazwą skryptu) Jeśli nie jest to musimy stworzyć folder send "Nie odnaleziono folderu Folder!" to console send "Tworzenie...." to console create folder "plugins/Skript/scripts/Folder" send "Folder Folder został pomyślnie stworzony!" to consoleTeraz musimy stworzyć sam plik konfiguracyjny (YML) if file "plugins/Skript/scripts/Folder/config.yml" doesn't exists: send "Nie znaleziono pliku config.yml!" to console send "Tworzenie...." to console create file "plugins/Skript/scripts/Folder/config.yml"[infosopher] 3. Zapisywanie do niego czegoś [/infosopher] Musimy zrobić takie coś: wf "test: 'false'" to "plugins/Skript/scripts/Folder/config.yml" send "Pomyślnie stworzono plik konfiguracyjny!" to console Wait 10 ticks execute console command "/sk reload %script%"wf - tworzenie pliku w czymś "test: 'false'" jest to fraza która będzie w pliku yml .... Przeładowywujemy skrypt [infosopher] 4. Odczytywanie z pliku YML [/infosopher] Jak odczytać coś z niego? else: set {test} to single value "test" get of "plugins/Skript/scripts/Folder/config.yml"Teraz tak, musicie wiedzieć że te else: dajemy pod tym if file "plugins/Skript/scripts/Folder/config.yml" doesn't exists:i mamy tam set {test} ({test} - zmienna do której zapisujemy) i potem te test dajemy do np. komendy command /testing: trigger: send "%{test}%"To co będzie napisane w test: '<tutaj>' to się to wyświetli [infosopher] 5. Przykłady [/infosopher] Tworzenie komendy motd: Musimy zamiast tego: test: 'false' dać wiadomość test: '§6Witaj na serwerze {PLAYER} !' i komenda: command /motd: trigger: set {_msg} to "%{test}%" replace all "{PLAYER}" with "%player%" in {_msg} send "%{test}%"Koniec! Myślę że pomogłem ;)
 39. 6 punktów
  yooka

  ApiMenu - skrypt na menu

  ApiMenu - jest to skrypt który ładuje wirtualne inventory z pliku yml. Wymagany plugin WildSkript 1.5 Jako że miałem możliwość testowania pluginu przedstawiam wam tu sposób jak prosto można utworzyć inventory. Przykład pliku yml: menu: menu1: < ----- Nazwa menu nazwa: '&2Pierwsze Menu'< ----- Wyswietlana nazwa row: 6 < ----- Liczba rzedow items: < ----- lista przedmiotow 1: < ----- Numer, pozycja przedmiotu w Menu block: stone <----- Blok name: '&2Siema' <----- Nazwa przedmiotu lore: '&cLore1;&7Lore2' <----- Lore oddzielamy ; executor: 'console' <---- kto ma wysylac komende console albo player command: 'say &2czesc' <----- komenda 2: block: sand name: '&2dzikoysk' lore: '&cLore1;&7Lore2' executor: 'console' command: 'say &2dzikoysk' menu2: nazwa: '&2Drugie Menu' row: 5 items: 1: block: stone name: '&2Siema2' lore: '&cLore122;&7Lore222' executor: 'console' command: 'say &2czesc2' 36: block: chest name: '&2Skrzynia' lore: '&cLore122;&7Lore222' executor: 'console' command: 'say &2czesc2' Komendy: /apimenu list - Lista menu /apimenu show <nazwa> - wyświetla menu /apimenu reload - przeładowanie skryptu i ładowanie menu Aktualizacja Dodałem tworzenie menu za pomocą komendy i czatu.. Jak to działa ?? Tworzymy Menu komendą: /apimenu create <nasza nazwa> <liczba rzędów> <wyświetlana nazwa> Od tej pory ciąg znaków wpisanych na czacie tworzy przedmioty... Przykład: 1,sand,&6Pierwszy przedmiot,&2Lore1;&cLore 2,player,spawn Ciąg znaków oddzielamy przecinkami Opis: 1 - to slot przedmiotu sand - blok &6Pierwszy przedmiot - Wyświetlana nazwa ,&2Lore1;&cLore 2 - Opis przedmiotu ; <-- oddziela linie player - kto wykonuje komendę spawn - komenda teraz możemy dodawać kolejne przedmioty... Aby zakończyć dodawanie przedmiotów wpisujemy komendę: /apimenu stop Do zrobienia: - usuwanie przedmiotów za pomocą komendy - dodanie opcji bez lore lub bez komendy - odwrotny system tworzenia menu ... ze zmiennych ..... ... jeśli menu i przedmioty są zapisane w zmiennych zostaną wpisane do yml Download: http://file.meee.pl/skript/apimenu/apimenu.sk
 40. 5 punktów
  Impression

  Wayneern

  przepraszam cię bardzo, ale przez długi czas sam byłeś "przydupasem" Kuby, wymyślałeś sobie jakieś nieziemskie rangi typu CESI, OBRAŻAŁEŚ SKRIPT.PL, a nawet okłamywałeś użytkowników, oraz byłeś wielkim hipokrytą. Teraz role się odwróciły? Kubuś się nie chce to liżesz dupę libterowi? Osobą, której nie warto ufać jesteś ty. Ale takie dziwne, że raz mcad***** jest dla ciebie życiem i Kuba Bogiem, a raz na nich plujesz i wchodzisz pod pantofel libtera. ogarnij się, bo ci tak nakopię do dupy, że aż owsiki wyplujesz. co do samego podania, to jestem na nie, ze względu na jego całokształt i niepoprawność językową. duży wpływ na moją ocenę ma także czas poświęcany na forum - 2h w tygodniu to niewiele.
 41. 5 punktów
  boleknowak

  Skarga na xN0MANDx

  witam, chciałbym złożyć skargę na @xN0MANDx. Wiadomo, za post można dać różne reakcje - do tego to jest. Nie rozumiem ludzi, którzy tak robią - nie wiem, może mają za mało kolegów, może myślą że będą przez to fajne, a może myślą że tak trzeba robić (mam tu na myśli ten zwyczaj, który niestety w 2018 zakwitł - "napisałem core", "100k lajków i następny odcinek", "zostaw suba i dzwona" itp. itd.). Ja postanowiłem temu tematowi dać reakcje Rak, bo ten serwer mi się nie podoba, bo m.in. jest na wersje 1.7/1.8 (czy coś takiego). Co zrobił @xN0MANDx pewnie się zapytacie? a no pokazuje to zdjęcie niżej co ciekawe, bo wiadomo że te odpowiedzi, które mają reakcje Rak od @xN0MANDx mogą być słabej jakości, no ale właśnie nie zawsze są. w tym poście autor tematu dał mi lajka (co prawda z Kappą, ale myślę że miał na celu podziękować) w tym poście, dałem linki do obrazków, które ukazują błędy - faktycznie wtedy trochę rak był, ale była to sprawa wewnętrzna, a nie forumowa. w tym poście, uważa on że ocena 10/10 jak na @Libtera to chyba za dużo - obraza właściciela, heh w tym poście od autora tematu dostałem serduszko, więc moim zdaniem odpowiedź była dobra Zgaduje, że dzieciak nawet nie przeczytał moich postów, tylko dawał Raki, bo ja mu dałem jednego i pewnie się popłakał czy coś tego typu - sory, ale inaczej tego nie da się odebrać. Mam nadzieje, że mój wniosek o ukaranie @xN0MANDx zostanie zaakceptowany. Pozdrawiam, boleknowak.
 42. 5 punktów
  LjayPL789

  [Budowniczy] [Sponsor] [Moderator] Poszukuję

  Pisząc: W wymaganiach masz, że sponsor ma nie odchodzić po tygodniu, a sponsorowi oferujesz mniejszą posade niż budowniczemu. Brawo... :kappa
 43. 5 punktów
  Jakich bogu ducha winnych? Są właścicielami EasyHC przecież, to wystarczy XD
 44. 5 punktów
  SebbaGamess

  NoCheat - skrypt ułatwiający sprawdzanie graczy

  Witam, chcę wam dzisiaj przedstawić mój pierwszy skrypt. NoCheat to plugin, dzięki któremu sprawdzanie graczy będzie prostsze niż zwykle. Jest tak zbudowany, że korzystanie z komend przez administratora zostało zmniejszone do minimum (jest to zautomatyzowane), a jedyna komenda dla gracza to /report. Zapraszam do pobierania i czytania prostej instrukcji obsługi. Wymagania: - Skript 2.2 - SkQuery - skrypt json.sk -> https://www.spigotmc.org/resources/json-sk.8851/ - AdvencedBan Skrypt: Najnowszy skrypt z aktualizacją: https://code.skript.pl/S4cViYIr/ Komendy dla gracza: /report (nick) (powód) - zgłasza gracza do administracji z wpisanego powodu (aby administracja widziała tą wiadomość, musi mieć permisje nocheat.admin . Komendy dla administratora (rzadko używane): /panel (nick) - komenda wyświetlająca panel wpisanego gracza. (alias: /p) /banpanel (nick) - komenda wyświetlająca panel banów wybranego gracza. (alias: /bp) /modmode on (nick) - włącza tryb ModMode ustawionego na wpisanego gracza. (alias: /mm) /modemode off - wyłącza tryb ModMode. (alias: /mm) /nocheat help - lista komend. (alias: /nc help) /nocheat reload - reload skryptu. (alias: /nc reload) /. (wiadomość) - chat dla administracji (z permisją nocheat.admin ). Działanie: Zgłoszenie o cheaty - jak gracz zgłosi innego gracza o cheaty to administracji wyskoczy ta wiadomość na czacie. Admin po kliknięciu w nią od razu włącza panel gracza (zamiast wpisywać /panel (nick). Panel gracza - panel który jest nastawiony na gracza. Można w nim włączyć ModMode nastawiony na gracza oraz panel banów gracza. Panel Banów - panel w którym możesz zbanować gracza. ModMode - tryb w którym jesteś niewidzialny oraz jesteś w trybie kreatywnym i dostajesz patyk moderatora. Patyk Moderatora - dostajesz go po wpisaniu komendy /modmode on (nick gracza). Patyk jest od razu przypisany na gracza. Gdy klikniesz PPM trzymając patyk otwiera ci się panel przypisanego gracza, a gdy klikniesz tym patykiem na innego gracza to otwiera się panel innego gracza oraz patyk zostaje przypisany graczowi na którego kliknąłeś. Zakaz podszywania się pod autora, publikowania skryptu na innych forach lub innych stronach, zakaz usuwania nazwy i podpisu autora oraz zmiany kodu w skrypcie. Dla dobrego działania proszę też o nazwanie skryptu "nocheat" oraz o niezmienianie nazwy skryptu json.sk (tu się liczy kolejność wczytania skryptów jest to według alfabetu i pierwszy ma być wczytany json.sk). Z góry przepraszam za wszystkie błędy, które mogą wystąpić w użytkowaniu i proszę o zgłaszanie ich. Jeżeli chodzi o "skrócenie kodu", to właśnie myślę jak go skrócić i nie trzeba tego pisać w komentarzach.
 45. 5 punktów
  jahumen

  Jak szukać zespołu?

  Jak szukać zespołu? Cześć, ten poradnik jest wzorowany na https://skript.pl/temat/22045-jak-się-ogłaszać-aby-zwiększać-ryzyko-sukcesu/, więc część treści może się powtarzać. Został on jednak przystosowany dla drugiej strony – poszukiwaczy. Jak pewnie się domyślasz, nikt nie dołączy do Twojego zespołu, tylko dlatego, że nazywasz się Krzysztof i masz 15 lat. Jeśli mi nie wierzysz, zrób eksperyment. Sprawdź, ile osób zgłasza się w tematach, gdzie treść to „siema poszukuje ekipy”, a ile w tych porządnie napisanych. Już wróciłeś? Super, możemy przejść dalej. Ważne jest to, abyś spełnił punkty, które znajdują się poniżej. Spis treści: 1. Przemyśl to. 2. Kilka porad na początek. 3. Chwytliwy tytuł – wyróżnij się z listy. 4.1 Pokaż swój projekt. 4.2 Sprecyzuj, kogo szukasz. 4.3 Zaproponuj wynagrodzenie. 4.4 Pozostaw dobry kontakt. 5. Bądź profesjonalistą. 1. Przemyśl to. Poszukujesz dziesięcioletniego admina Maćka, czy doświadczonego administratora Macieja? Zależy Ci na skrypterze Krzyśku, czy na poważnym programiście Krzysztofie? Jeśli starasz się znaleźć Maćka lub Krzyśka, nie musisz spełniać zbyt wiele wymagań, prawdopodobnie szybko się zgłoszą. Jeśli jednak Twoim celem jest Maciej lub Krzysztof, jest trudniej. Przede wszystkim Ty i Twój projekt musicie coś sobą reprezentować. Jeśli tworzysz kolejny serwer easyhc, na maszynie z enderchesta – znajdziesz tylko osoby z pierwszej grupy. Dodatkowo w przypadku drugiej grupy, jeśli Twój projekt nie jest genialny, będziesz musiał zaoferować wysokie wynagrodzenie. Podsumowując, jeśli oferujesz 5PSC i w sumie to jeszcze nie masz pomysłu na serwer, ale coś tam wymyślicie, nie celuj w drugą grupę. Jedynie stracisz czas. 2. Kilka porad na początek. Za nim przejdziemy do szczegółów, zapamiętaj kilka rzeczy: - Dobrze zastanów się nad tym, gdzie umieścisz ogłoszenie. Jeśli poszukujesz programistów, Twój temat prawdopodobnie zostanie zignorowany na forum dla grafików. - Poprawność językowa musi być perfekcyjna – niezależnie czy jesteś dyslektykiem, dysortografem, czy dyskwadratem (pocisz się na widok kwadratów), ten punkt musi być zawsze spełniony. Jeśli masz problemy z ortografią czy gramatyką podeślij tekst swojemu koledze albo wykorzystaj stronę ortograf.pl. - Nie stosuj przekleństw. Zaprezentuj się jako osoba z wysoką kulturą osobistą, a nie kolejny gimnazjalista. - Prezentacja musi być schludnie i przejrzyście napisana. Najlepiej dłuższe teksty podziel na akapity, nie zapomnij o listach numerowanych i punktowych. - Używaj formatowania tekstu. Ważniejsze informacje warto podkreślić albo pogrubić. Pamiętaj, że słowo używaj, nie oznacza, nadużywaj. Jeśli przesadzisz z jego ilością, Twój tekst będzie wyglądał słabo. Dobrą taktyką jest korzystanie tylko z pogrubień, pochyleń i podkreśleń. Jeśli zaczniesz zmieniać rozmiary, kolory i czcionki, nikt tego nie przeczyta. 3. Chwytliwy tytuł – wyróżnij się z listy. Odwiedź kategorię współpraca. Czy widzisz treść tych tematów (bez najeżdżania na nie itp.)? Nie. Możesz zauważyć jedynie listę tytułów, które mają zachęcić potencjalnego pracodawcę do sprawdzenia Twojej oferty. Bardzo często jest ich naprawdę wiele, czemu więc ktoś miałby kliknąć Twoją? Większość tytułów wygląda w ten sposób: [BUDOWNICZY] poszukuję; MAGICZNYKRZYSZTOF POSZUKUJE DRUZYNY!; szukam admina. Aby przykuć kogoś uwagę, musisz się wyróżnić. Twój tytuł może być dowcipny, interesujący – inny niż wszystkie. Przykładami dobrych nazw tematów mogą być: - Wielki Krzysztof poszukuje technika z wielkim doświadczeniem! - Nie trać czasu, zdobywaj doświadczenie. Technik poszukiwany! 4.1 Pokaż swój projekt. W tym przypadku nikogo nie interesuje, czy nazywasz się Franciszek, czy Adrian. Możesz wspomnieć dwa słowa o sobie, ale nie ma to większego znaczenia. Ważniejsze jest to, aby dokładnie zaprezentować swój projekt. Nie streszczaj się, opisz jak najwięcej pomysłów, które mogą zainteresować potencjalnego pracownika. Napisz, dlaczego Twój projekt wyróżnia się na tle innych. Jest to bardzo istotny punkt, przyłóż się do niego. Wiele osób pisze coś w stylu „MÓJ PROJEKT JEST TAK GENIALNY, ŻE GO NIE POKAŻĘ. MUSISZ ZAUFAĆ MI W CIEMNO, DOŁĄCZYĆ, PODPISAĆ UMOWĘ I DOPIERO DOWIESZ SIĘ, NAD CZYM BĘDZIESZ PRACOWAĆ”. Nigdy tego nie rób, nie doda Ci to tajemniczości. To może się sprawdzić tylko w przypadku, gdy chcesz zagadać do ładnej dziewczyny. Gdy potencjalny pracownik to przeczyta, zazwyczaj Cię wyśmieje. Biorąc pod uwagę ilość ludzi w Polsce, prawie na pewno ktoś już kiedyś wpadł na taki pomysł, jak Twój. Nie liczy się to czy jesteś pierwszy, tylko jak to zrobisz. Jeśli wystartujesz pierwszy, ale serwer będzie słaby, większość osób przejdzie do konkurencji, która sklonowała Twój pomysł, ale zrealizowała go znacznie lepiej. 4.2 Sprecyzuj, kogo szukasz. Oszczędzaj swój czas i innych ludzi. Nie pisz, że szukasz programisty, gdy poszukujesz kogoś, kto zajmuje się bazami danych. Opisz dokładnie jakiej osoby poszukujesz, jakie wymagania musi spełnić, co musi potrafić. Nawet jeśli nikt się nie zgłosi – trudno, po prostu nie było odpowiedniej osoby. Gdybyś napisał zbyt ogólnie i dostał 20 podań, nie wybrałbyś nikogo, ponieważ nie spełnialiby Twoich wymagań. Straciłbyś swój czas i innych. Jeśli nie jesteś pewien swoich wymagań, zaznacz te, które są opcjonalne. Dla przykładu Twój technik nie musi mieć 25 lat, ale na pewno musi konfigurować VPSy. 4.3 Zaproponuj wynagrodzenie. Tak jak pisałem w punkcie pierwszym, nikt poważny nie pracuje za darmo. Musisz opisać, co oferujesz. Jasne, możesz napisać, że oferujesz rangę Technik i dostęp do serwera, ale to nie jest wynagrodzenie. Dostęp do serwera jest konieczny, aby pracować. Jeśli go oferujesz, co to oznacza? Pozwalasz na pobieranie plików i używanie ich we własnym zakresie? Można to interpretować dowolnie. Jeśli kierujesz się zasadą „im więcej napiszę, tym lepiej”, wspomnij o pracy w świetnym zespole (jeśli taki jest), możliwości zdobycia doświadczenia, poznania nowych ludzi. Wyróżniający się kolor na wielkim serwerze jest świetny, ale tylko dla Krzyśka. Jeśli szukasz Krzysztofa, zaoferuj pieniądze. Warto dodać, że ewentualne wynagrodzenie podlega negocjacji (chyba że podałeś tu maksymalną stawkę). 4.4 Pozostaw dobry kontakt. Z natury ludzie są leniwi. Zauważ, że to głównie Tobie zależy, abyś kogoś znalazł (to ty piszesz to ogłoszenie), a nie komuś, kto ma się z Tobą skontaktować. Zamieść jak najwięcej popularnych metod kontaktu. Jeśli dwa ogłoszenia są praktycznie identyczne, które wybierzesz? a) W celu skontaktowania się ze mną wejdź na stronę fasdbudf.com/3+3*3, wypełnij moją ankietę, odbierz kod zwrotny, a następnie napisz na mojego e-maila, którego znajdziesz na moim profilu linkedin, podając w temacie otrzymany wcześniej kod. b) Metody kontaktu: - discord: Nick#TAG - email: [email protected] - skype: login_skype - wiadomość prywatna na forum - mój profil facebook LINK - mój profil youtube LINK Widzisz różnicę? Moim zdaniem, w obecnym momencie, optymalnym zestawem kontaktowym jest: - Formularz rekrutacyjny (link). - Discord (podaj swój login#TAG gotowy do przekopiowania albo zaproszenie do Twojego serwera discord – moim zdaniem, najlepsza opcja). - Skype (podaj swój dokładny login). - Twój adres e-mail. - Wiadomość prywatna na forum. - OPCJONALNIE, jeśli nie zależy Ci na prywatności w Internecie, link do Twojego profilu facebook. 5. Bądź profesjonalistą. Na koniec, gdy już umieścisz swoje ogłoszenie na forum, często spotkasz się z krytyką w komentarzach. BARDZO istotne jest to, abyś nie obrażał takich ludzi, ani nie reagował w nerwowy sposób. Jeśli będziesz odpowiadał z zachowaniem pełnej kultury, a także nie zapomnisz o zasadach języka polskiego, wyjdziesz na osobę z klasą. TO JUŻ WSZYSTKO! Dziękuję za przeczytanie, liczę na informację zwrotną, co mogę poprawić następnym razem. W odpowiedziach możecie zaproponować, na jaki temat mam napisać następnym razem. © Jahumen – cała treść została wymyślona i napisana przez jahumena, jej kopiowanie jest zabronione. Dopuszczam jedynie możliwość cytatu, dodając przy tym link do tego wątku.
 46. 5 punktów
 47. 5 punktów
  Libter

  [Technik/Skrypter] Serwery Minecraft

  To nie jest kwestia jednego wyrazu tylko ogólnego pseudo-technicznego ("jestem zwolenikiem silniku serwera Bukkit, ponieważ według mnie jest on troche lepszy") podejścia do sprawy. Z takim podejściem do innych użytkowników i potencjalnych klientów, którzy będą czytali ten temat nie warto wystawiać jakiejkolwiek oferty.
 48. 5 punktów
  Falmoris

  Falmoris

  Witam. Jest to moja pierwsza ( i mam nadzieje że nie ostatnia :D) publikacja mojego skryptu Komendy /v <text> -> chat vipa /head <nick> -> komenda dajaca glowy /bc <text> -> serverowy broadcast /zglos <nick> <zgloszenie> -> system zglaszania graczy /blad <tresc bledu> -> system zglaszania bledow /vote <pytanie> -> zadaje pytanie do calego servera /tak -> gracz glosuje na tak /nie -> gracz glosuje na nie /lataj -> latanie za diamenty /admini -> pokazuje dostepnych adminow /restart -> kickuje wszystkich graczy i robi reload Dodatki (bez komend) Automatyczny zapis co okreslony czas Wypadanie glow z graczy atakujacym Zablokowane bicie na fly Generator Stone'a -> tworzy sie z gabki Netherrack'u -> tworzy sie z rudy zlota Diamentowego bloku -> tworzy sie z rudy emeraldu (sposob na zarabianie dla serverow :3) Ogloszenie na chacie, ze gracz postawil spawner Permissions "vip" -> mozliwosc korzystania z chatu vipa "glowy" -> mozliwosc dania sobie glowy gracza "bc" -> mozliwosc broadcastowania "blad.otrzymaj" -> mozliwosc otrzymywania zgloszen, bledow "glosowanie" -> mozliwosc rozpoczecia glosowania "admin" -> dodaje admina do listy dostepnych adminow i daje mozliwosc uzycia komendy /restart Do zrobienia (jezeli wam sie spodoba) Komenda "/generator" -> pokazuje generatory i drop z nich,jak powstaja itd Piszcie swoje pomysly a moze uda mi sie je wykonac Znane bledy: Mozliwosc "oszukania" generatora Wymagania: Skript Skript+ Klik Jak juz wczesniej mowilem, sa to moje pierwsze skrypty, wiec prosze o wyrozumialosc
 49. 5 punktów
  Żyraf

  [1] Świąteczne konkursy - Mikołajki.

  H3, macie tu motywacje do robienia lepszych prac.
 50. 5 punktów
  krzysek

  [Grafika] na forum ?

  Cześć ! :] Ostatnio zająłem się też Adobe Photoshop'em ! Dlatego postanowiłem tworzyć awatary na to forum :) Awatary (które już wykonałem): - Dla mnie (czas pracy bardzo krótki, ale za to efekt fajny :) ) Skan: https://www.virustotal.com/pl/url/18d60ade566d2b97ec881a4b7c9a12432739f81bf2c57d5a2675a67927e53133/analysis/1410 811008/ Zobacz awatar, który dla siebie zrobiłem: http://www.mediafire.com/view/ab1m77267iwu2th/awatar-na-skript.png ---------------------------------------------------- - Dla AdamGrzegorz'a (proste, estetyczne - fajne xP) ---------------------------------------------------- - Dla Tokark'a (tak samo proste, lecz chyba dużo fajniejsze x] ) ---------------------------------------------------- - Dla Norbi'ego (estetyczne, fajne :D ) Skan: https://www.virustotal.com/pl/url/30fa89a72006550cbecc980d72f5ad53ece21f3f40df1a19ee1a030a8c25b4b1/analysis/1411299320/ Zobacz awatar, który dla Norbi'ego zrobiłem: http://www.mediafire.com/view/a3y5661f9223235/norbi.png ---------------------------------------------------- - Dla kryxkan'a (anime, ogólnie fajnie xd ) ---------------------------------------------------- - Dla Lewak'a (galaktyka, po prostu miodzio :D ) ---------------------------------------------------- - Dla Topereks'a (pokemony ? a jak inaczej ?! :D ) ---------------------------------------------------- - Dla Edgarsz'a :) Skan: SKAN ! Zobacz awatar, który dla Edgarsz'a zrobiłem: Zobacz ! ---------------------------------------------------- - Dla Bolkanowak'a :D ---------------------------------------------------- - Dla Mibac'a ---------------------------------------------------- Dla Parrot'a ---------------------------------------------------- Dla Barunyt ---------------------------------------------------- Dla xNawi'ego ! ---------------------------------------------------- Prośba o awatar powinna wyglądać tak: - mniej więcej co ma się na nim znajdować - kolor tła (ew. jakiś dodatkowych znaków szczególnych (jeżeli jakieś są wypisujemy je) ) (na awatar można czekać do 3 dni !) (nie wiem czy napisałem to w odpowiednim dziale ! Jeżeli nie to proszę o przeniesienie !) Pzdr, krzysek :)
Ten Ranking jest ustawiony na Warszawa/GMT+01:00
×