Skocz do zawartości

Dekrety


Libter

Rekomendowane odpowiedzi

 • 2 miesiące temu...

Dekret @Libter 01/15.06.2018:
Kto wstawia nieprzyzwoite reakcje pod stanowionym prawem (za wyjątkiem zarządzeń) podlega karze od 1 punktu ostrzeżenia do 5 w przypadku recydywy. Dekret działa wstecz.

Dekret uchylony zarządzeniem 01/24.05.2021.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 tygodnie później...

Dekret @Libter z 27.06.2018 o bezprawnym używaniu odznaczeń forumowych:
Kto używa forumowych odznaczeń, które nie zostały mu przyznane podlega karze od 2 do 5 punktów ostrzeżeń. Dekret działa wstecz.

Dekret uchylony dekretem z 20.04.2020.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 3 tygodnie później...

Dekret @Libter z 15.07.2018 o limicie przyznawania reputacji:

 1. Dekret dotyczy wyłącznie reakcji dodających punkty reputacji.
 2. Każda reakcja powinna być w miarę uzasadniona.
 3. Dozwolone jest rozdawanie nadmiernej ilości reputacji proporcjonalnie do udzielonej pomocy, jednak nie więcej niż 15 punktów.
 4. Niedozwolone jest przyznawanie nadmiernej ilości reputacji z kont współdzielących to samo IP lub w inny sposób podejrzanych o multikonta.
 5. W ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia zostaną dodane reakcje dodająca więcej niż jeden punkt reputacji, aby lepiej odzwierciedlać wartość postu.
 6. Dekret wygasa w chwili uchwalenia właściwego rozporządzenia.

Dekret uchylony zarządzeniem 01/24.05.2021.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 3 tygodnie później...

Dekret @Libter z 05.08.2018 o nadmiernej ilości linków na shoutboxie:
Więcej niż jeden link do tej samej zawartości widoczny na shoutboxie w tej samej chwili podlega usunięciu oraz naganie na shoutboxie. W przypadku recydywy sprawca otrzymuje 2 punkty ostrzeżeń.

Dekret uchylony zarządzeniem 02/24.05.2021.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 4 miesiące temu...
 • 8 miesięcy temu...

Dekret @Libter z 15.09.2019 o powołaniu rady oraz jesiennych porządkach w ekipie:
Zostaje powołana rada posiadająca dostęp do kanałów moderacji i administracji.

 • Do rady należą wybrani, zaufani zasłużeni pełniący w przeszłości role administracyjne.
 • Rada pełni funkcję doradczą i dyskusyjną.

Treść nieobowiązująca:

Spoiler

Moderacja:

Administracja:

 • @bvcz awansuje do rangi senior administratora.
 • @Ixidi traci rangę senior administratora na rzecz rangi administratora.
 • @Reedzev_ traci rangę senior administratora na rzecz zasłużonego oraz zasiadania w radzie.
 • @Nicku traci rangę administratora na rzecz zasłużonego oraz zasiadania w radzie.

Dekret uchylony zarządzeniem 02/26.04.2021.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 miesiące temu...
 • 4 miesiące temu...

Dekret @Libter z 12.04.2020 o zmarłych użytkownikach:

 1. Użytkownik uznawany jest za zmarłego jeśli konto nie jest aktywne i istnieją wiarygodne informacje o jego śmierci.
 2. Zabrania się publicznych prób kontaktu ze zmarłymi użytkownikami, w szczególności za pośrednictwem statusów.
 3. Zakaz nie obowiązuje w ciągu tygodnia od uznania użytkownika za zmarłego i jedynie w celu złożenia kondolencji.
 4. Za złamanie zakazu po raz pierwszy nadawane jest ostrzeżenie zerowe, a za każde kolejne - 5 punktów.
 5. Zawartość związana ze złamaniem zakazu jest ukrywana lub usuwana.
 6. Dekret działa wstecz.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dekret @Libter z 20.04.2020 o bezprawnym używaniu forumowych grafik:

 1. Kto samowolnie używa oficjalnych forumowych grafik (np. nagród, plakietek, szablonów moderacyjnych) podlega karze od 1 do 5 punktów ostrzeżeń.
 2. Punkt 1. dekretu działa wstecz.
 3. Dekret z 27.06.2018 traci moc.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 tygodnie później...

Dekret @Libter z 30.04.2020 o korzystaniu z formularza kontaktowego:
Kto wysyła przez formularz kontaktowy wiadomości niebędące wnioskami do właściciela serwisu podlega karze od 1 do 5 punktów ostrzeżeń. Dekret działa wstecz.

Dekret unieważniony zarządzeniem 01/25.04.2021.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 4 miesiące temu...

Dekret @Libter z 27.09.2020 o praworządności:
(na podstawie §1.2.2, §2.2.2.2 i §3.2.4 regulaminu globalnego)

 1. Kto nachalnie próbuje wpływać na ekipę forum poza trybem przewidzianym w forumowym prawie albo ów tryb podważa - podlega karze od 2 do 10 punktów ostrzeżeń lub bana na discordzie od 1 do 7 dni lub utraty rangi albo tytułu.
 2. Kto utrudnia rozpatrzenie tematu w dziale Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! niemerytorycznymi postami podlega karze do 3 punktów ostrzeżeń.
 3. Kto narusza powagę procesów postami w dziale Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! podlega karze do 5 punktów ostrzeżeń.
 4. Posty w dziale Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! może moderować tylko osoba uprawniona do rozpatrzenia tematu o ile nie jest wymagana natychmiastowa reakcja.
 5. Punkty 2 i 3 działają wstecz dla skarg otwartych w momencie pisania dekretu, a kary w nich określone nadaje osoba uprawniona w momencie rozpatrywania tematu.

Dekret uchylony zarządzeniem 01/25.04.2021.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 3 tygodnie później...

Dekret @Libter z 15.10.2020 o tymczasowych notatkach moderacyjnych:

 1. Gdziekolwiek w taryfikatorze kar lub procedurach mowa o notatkach moderacyjnych - należy edytować posta dodając na końcu linijkę o odpowiednim kolorze w formacie:
  //treść notatki ~Nick moderatora
 2. Dekret traci moc w momencie naprawy aplikacji do notatek moderacyjnych.

Dekret uchylony zarządzeniem 01/16.10.2020.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dekret @Libter z 19.10.2020 o wdrożeniu rozporządzenia o specjalizacjach moderacji:
(na podstawie rozporządzenia o specjalizacjach moderacji)

 • Ewaluacje będą następować w ostatnim pełnym tygodniu miesiąca, zaczynając od listopada.
 • Administratorem wyznaczonym do dokonania pierwszej ewaluacji jest @Libter.
 • Nagrodami przyznawanymi w ramach ewaluacji będą:
  • Forumowa nagroda "Moderator Miesiąca"
  • +3 miesiące do tytułu zasłużonego
  • Nagroda pieniężna w wysokości wyznaczonej po pierwszej ewaluacji na podstawie jej efektów

Treść nieobowiązująca:

Spoiler

Dekret uchylony w związku z uchyleniem rozporządzenia o specjalizacjach przez @Libterw dniu 12.07.2021.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 tygodnie później...

Dekret z 27.10.2020 o zgłoszeniach:

 1. Zgłoszenia służą do oznaczania przypadków łamania forumowego prawa.
 2. W przypadku zgłaszania dużych ilości treści naraz należy utworzyć zgłoszenie w formie tematu w dziale Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!.
 3. Kto tworzy bezsensowne zgłoszenia podlega karze od 0 do 1 punktów ostrzeżeń za każde naruszenie.
 4. Kto tworzy nadmierną ilość zgłoszeń podlega karze od 2 do 5 punktów ostrzeżeń.

Dekret uchylony zarządzeniem 01/25.04.2021.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 3 tygodnie później...

Dekret @Libter z 16.11.2020 o eksterytorialności forumowego serwera:

 1. Na wszystkich serwisach należących do forumowego serwera, a w szczególności samym serwerze, jego discordzie, jego serwisie wnioskowym, jego kategorii na wiki i jego działu na forum - administrację w rozumieniu §3.3 i moderację w rozumieniu §3.4 regulaminu forum stanowi wyłącznie właściciel i osoby wybrane przez niego w związku z serwerem.
 2. Dekret @Libter z 30.11.2019 traci moc.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dekret @Libter z 17.11.2020 o stanie wojennym:

 1. Stan wojenny jest ogłaszany poprzez zarządzenie w przypadku zmasowanego ataku kont spamerskich.
 2. Stan wojenny wygasa poprzez zarządzenie w przypadku wystarczającej pewności co do braku dalszych kont spamerskich przez które został wprowadzony stan wojenny.
 3. W przypadku zidentyfikowania oryginalnego użytkownika odpowiedzialnego za konta spamerskie - właściciel nakłada embargo na reklamowanie jego projektów (których tematy są przenoszone do kosza i ukrywane) oraz w miarę potrzeb dodaje je do filtru słów.
 4. W trakcie stanu wojennego moderacja i administracja powinna regularnie obserwować forum pod kątem kont spamerskich celem oznaczania ich jako spamera. Odpowiedzi użytkowników na treści wysłane z kont spamerskich powinny być ukrywane.
 5. W trakcie stanu wojennego użytkownicy discorda otrzymują uprawnienia do oznaczania moderacji i administracji, które powinny być wykorzystywane wyłącznie do zgłaszania kont spamerskich.
 6. W trakcie stanu wojennego moderacja i administracja otrzymuje uprawnienia do czyszczenia chatboxa - czyszczenie powinno być wykonywane tylko jeśli większość widocznych wiadomości pochodzi z konta spamerskiego.
 7. W trakcie stanu wojennego właściciel może podjąć decyzję o czasowym całkowitym wyłączeniu czatboxa.
 8. W trakcie stanu wojennego zabrania się rejestracji nowych kont z użyciem adresów mailowych z serwisów nadmiernie ułatwiających założenie konta (a w szczególności z tzw. skrzynek tymczasowych). Ich użycie może skutkować uznaniem za konto spamerskie bez możliwości odwołania się.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 miesiące temu...

Dekret @Libter z 05.02.2021 o dekretach niejawnych:

 1. W przypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa dla serwisu skript.pl lub jego użytkowników - osoba uprawniona do tworzenia dekretów może opublikować dekret niejawny.
 2. Informacja o utworzeniu dekretu niejawnego oraz jego tematyce i osobach uprawnionych do otrzymania pełnej treści publikowane jest w rejestrze zarządzeń.
 3. W ramach dekretu niejawnego można ustanawiać kary za określone zachowania pod warunkiem, że są one także zabronione regulaminem na zasadach ogólnych.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • Libter przypiął/eła ten temat
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...