Skocz do zawartości

O tym Klubie

Porady i ciekawostki prawne dla osób w podwieku (poniżej 18 roku życia).
 1. Co nowego w tym klubie
 2. Ależ o czym, opowiedz nam więcej
 3. Ja się specjalizuję tutaj w poradach prawnych. W przypadku samych metod zarobku najlepsze są wlasne doświadczenia, a te akurat mam mocno nietypowe więc nie jestem w stanie doradzić
 4. Dzień dobry, w tym wątku można się podzielić swoimi sensownymi metodami zarobku będąc nieletnim. Z wyrazami szacunku, Kurotsuwa
 5. upsi troszke zapozno o tym dowiedzialem lolz
 6. Seksualność (ostatnia aktualizacja 24.08.2019) Wnioski Aktywność seksualna dozwolona jest od 15 lat. Występowanie w jakichkolwiek treściach pornograficznych dozwolone jest od 18 lat*. Włączając w to nagie zdjęcia, filmy i co tam jeszcze można wymyślić. Utrwalanie, posiadanie lub uzyskiwanie dostępu do takich treści również jest zabronione. Co ciekawe, wytworzone (np. rysunkowe) treści z udziałem osób poniżej 18 lat* uczestniczących w czynności seksualnej także są zabronione. *Chyba, że pełnoletność zostanie uzyskana inaczej: link. Uzasadnienie Temat na którzy wszyscy czekali, ale do omówienia dosyć łatwy, ponieważ chyba wszystkie regulacje prawne na ten temat znajdują się w Kodeksie Karnym. Tak więc, krotko i zwięźle: Art. 200. § 1. KK: Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. I pozostałe przepisy dla ciekawskich: Nieco "ciekawiej" prezentują się przepisy o dwa artykuły dalej gdzie po nowelizacji wszystkie definicje małoletniego poniżej lat 15 zostały zastąpione po prostu małoletnim czyli poniżej lat 18*. Art. 202. KK: § 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4a. Kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 4c. Karze określonej w § 4b podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego. Przepisy na pierwszy rzut oka wyglądają jak typowy zakaz pedofilii, ale trzeba pamiętać że ich złamanie może nastąpić niezależnie od wieku - również w kontaktach z rówieśnikami, a pełna odpowiedzialność karna zaczyna się przed 18 rokiem życia (więcej będzie napisane w temacie: Odpowiedzialność prawna). Tutaj jeden z przypadków złego zastosowania przepisów, a po nieprzemyślanej nowelizacji takich przypadków na pewno będzie znacznie więcej: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/16-latka-w-„rejestrze-pedofilow”-rpo-ma-watpliwosci-i pisze-do-premiera Na przyszłość Art. 200, 200a i 202 KK gdy sprawcą jest małoletni - orzeczenia sądów. Zapraszam do głosowania w ankiecie, podsyłania pomysłów na kolejne artykuły oraz próśb o wyjaśnienie, rozwinięcie lub sprostowanie podjętych tematów © podwiek.pl 2019. Kopiowanie bez zgody właściciela projektu zabronione. Cytowanie dozwolone pod warunkiem wyraźnego umieszczenia odnośnika do cytowanej treści. Udzielane porady prawne mają charakter hobbystyczny i nie można przyjmować ich bezkrytycznie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zapoznać się z tekstami prawnymi przytoczonymi w uzasadnieniu oraz wyciągnąć z nich własne wnioski. W razie dalszych wątpliwości skontaktuj się z prawnikiem lub urzędem gdyż każda porada niewłaściwie stosowana zagraża Twojej wolności lub majątkowi.
 7. Jeśli chodzi o równość płci to nie jest to co prawda temat tego klubu, ale jeszcze trochę podobnych przepisów się znajdzie. Na pierwszy ogień wystarczy nierówny wiek emerytalny oraz kwestie związane z kwalifikacją wojskową
 8. A to kobiety są dyskryminowane, pff...
 9. https://discord.gg/KXUVj46
 10. Zdolność prawna (ostatnia aktualizacja 15.08.2019) Wnioski Uzyskiwanie zdolności do czynności prawnych z wiekiem: 18+ lat: pełna zdolność do czynności prawnych. Można ją uzyskać także będąc 16+ letnią kobietą, która zawarła małżeństwo za zgodą sądu. 13-18 lat: Ograniczona zdolność do czynności prawnych. 0-13 lat: Brak zdolności do czynności prawnych. Pełna zdolność do czynności prawnych: Brak ograniczeń ustawowych. Ograniczona zdolność do czynności prawnych: Można zawierać umowy w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Można rozporządzać swoim zarobkiem o ile sąd tego nie zabroni. Można rozporządzać majątkiem oddanym przez rodziców do swobodnego użytku. Nie można zawierać innych umów bez zgody rodziców. Brak zdolności do czynności prawnych: Można zawierać umowy w drobnych bieżących sprawach życia codziennego o ile nie są rażąco krzywdzące. Uzasadnienie Zdolność prawna to za wikipedią zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w prawie cywilnym. Zgodnie z Art. 8. § 1. KC: Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Umożliwia to np. bycie spadkobiercą niezależnie od wieku, jednak w dalszej części skupię się na zdolności do czynności prawnych, inne określenie to zdolność do działań prawnych. Kodeks nie definiuje bezpośrednio jakie skutki niesie ze sobą zdolność do czynności prawnych, definiuje jednak skutki jakie niesie ze sobą jej brak. Art. 14. KC: §1 Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. §2 Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych. Czyli przy braku zdolności prawnej można co najwyżej dokonać legalnie drobnych zakupów w sklepie czy innych czynności w drobnych bieżących sprawach życia codziennego przy czym określenie tychże zależy już od sądu. Nieco ciekawiej przedstawia się ograniczona zdolność do czynności prawnych. Art. 17. KC: Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Kolejne artykuły opisują bardziej szczegółowo różne przypadki. Natomiast na koniec zostają jeszcze dwa ważne przepisy: Art. 21. KC: Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi. Art. 22. KC: Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, do których dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego. W międzyczasie pojawiło się pojęcie przedstawiciela ustawowego, które wyjaśnia art. 98. § 1. KR: Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Jak nabyć zdolność do czynności prawnych? Kodeks przedstawia to dosyć zwięźle. Art. 10. KC: § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. § 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa. Paragraf pierwszy jest oczywisty, drugi nieco mniej więc dla ciekawych zamieszczam jeszcze art. 10. § 1. KR: Teraz pozostaje tylko przytoczenie art. 11. KC: Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. A jeśli chodzi o ograniczoną zdolność do czynności prawnych to zgodnie z art. 15. KC: Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Na przyszłość Władza rodzicielska. Czynności prawne, do których dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego. Małżeństwa kobiet od 16 roku życia - orzeczenia sądów. Zapraszam do głosowania w ankiecie, podsyłania pomysłów na kolejne artykuły oraz próśb o wyjaśnienie, rozwinięcie lub sprostowanie podjętych tematów © podwiek.pl 2019. Kopiowanie bez zgody właściciela projektu zabronione. Cytowanie dozwolone pod warunkiem wyraźnego umieszczenia odnośnika do cytowanej treści. Udzielane porady prawne mają charakter hobbystyczny i nie można przyjmować ich bezkrytycznie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zapoznać się z tekstami prawnymi przytoczonymi w uzasadnieniu oraz wyciągnąć z nich własne wnioski. W razie dalszych wątpliwości skontaktuj się z prawnikiem lub urzędem gdyż każda porada niewłaściwie stosowana zagraża Twojej wolności lub majątkowi.
 11. Legenda dla artykułów Formatowanie: pogrubienie - nagłówki lub ważne pojęcia kursywa - cytaty z tekstów źródłowych i stanowionego prawa spoiler - ciekawostki, które nie są konieczne do zrozumienia tematu Skróty: KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny KK - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny KR - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 12. Przed napisaniem artykułu zazwyczaj będzie ogłaszana ankieta, aby społeczność mogła zadecydować co powinno zostać poruszone w pierwszej kolejności. Napisanie artykułu będę rozpoczynał od researchu prawnego. Wszystkie znalezione paragrafy i artykuły ustaw wraz z ich omówieniem będę spisywał w sekcji uzasadnienie, natomiast skrótowe wnioski z nich płynące w sekcji wnioski osadzonej na górze tematu. Dodatkowo wątki wymagające dalszego researchu prawnego (zwłaszcza pod względem orzecznictwa sądów w danych sprawach) spisywać będę w sekcji na przyszłość osadzonej na dole tematu. Następnie liczę na rozpoczęcie się dyskusji podczas której będę mógł odpowiadać na prośby o wyjaśnienie, rozwinięcie albo sprostowanie niektórych wątków oraz otrzymywać pomysły na następne artykuły Dodatkowo standardowa klauzula: © podwiek.pl 2019. Kopiowanie bez zgody właściciela projektu zabronione. Cytowanie dozwolone pod warunkiem wyraźnego umieszczenia odnośnika do cytowanej treści. Udzielane porady prawne mają charakter hobbystyczny i nie można przyjmować ich bezkrytycznie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zapoznać się z tekstami prawnymi przytoczonymi w uzasadnieniu oraz wyciągnąć z nich własne wnioski. W razie dalszych wątpliwości skontaktuj się z prawnikiem lub urzędem gdyż każda porada niewłaściwie stosowana zagraża Twojej wolności lub majątkowi.
 13.  

×
×
 • Dodaj nową pozycję...