Skocz do zawartości

krzysek

Użytkownik
 • Ilość zawartości

  204
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  1

Ostatnia wygrana krzysek w dniu 18 lipca 2020

Użytkownicy przyznają krzysek punkty reputacji!

O krzysek

 • Urodziny 10.10.2000 (21.709557487 lat)

Informacje

 • Płeć
  Mężczyzna
 • Lokalizacja
  Polska, Warszawa
 • Hobby
  Java, tworzenie stron internetowych
 • Nick w MC
  krzysek

Ostatnie wizyty

3 941 wyświetleń profilu

Osiągnięcia krzysek

 1. Update 0.1.1 Usprawniono pobieranie danych z plików konfiguracyjnych; Zmieniono kolejność ładowania pluginu na POSTWORLD; TODO: Usprawnić pobieranie danych z bazy danych MySQL; https://github.com/loonypl/PropertyGuilds
 2. PropertyGuilds System gildii na serwer Minecraft 1.13.2 (nie jest to finalna forma PropertyGuilds, jej ostateczna forma może znacznie odbiegać od aktualnej) Wymagane pluginy: NameManager (https://www.spigotmc.org/resources/namemanager.5147/) Inne wymagania: MySQL Uprawnienia: propertyguilds.default - podstawowy dostęp propertyguilds.reload - dostęp do komendy /guilds reload Komendy: /guilds - pomoc PropertyGuilds /guilds items - gui z przedmiotami potrzebnymi do utworzenia gildii /guilds create [tag] [nazwa] - tworzenie gildii /guilds invite [nick] - zaprasza gracza do gildii /guilds accept [tag] - akceptuje zaproszenie do gildii /guilds decline [tag] - odrzuca zaproszenie do gildii /guilds kick [nick] - wyrzuca gracza z gildii /guilds ally invite [tag] - zaprasza gildię do sojuszu /guilds ally accept [tag] - akceptuje zaproszenie do sojuszu gildii /guilds ally decline [tag] - odrzuca zaproszenie do sojuszu gildii /guilds ally remove [tag] - zrywa sojusz z gildią /guilds leave - opuszcza gildię /guilds delete [tag] - usuwa gildię /guilds info [tag*] - pokazuje informacje o gildii (podanie [tag]'u gildii nie jest wymagane) /guilds base - teleportuje to bazy gildii /guilds chat [global/guild/ally] - przełącza pomiędzy chatem (globalnym, gildii, sojuszników) /guilds top - pokazuje top 10 gildii /guilds reload - przeładowywuje pliki konfiguracyjne PropertyGuilds Plik konfiguracyjny (config.yml): # PropertyGuilds plugin # version: 0.1 # core: 1.13.2 # © loonypl (/deew, mc: krzysek) # Permissions: propertyguilds.default, propertyguilds.reload # MySQL configuration # host - MySQL server address # port - MySQL server port # user - MySQL server user # password - MySQL server password # database - the database must be create before plugin installation mysql: host: 'localhost' port: '3306' user: 'root' password: '123' database: 'PropertyGuilds_plugin' # chat: # Enable chat formatting (color messages - propertyguilds.chatcolor) enable: true # Chat format # %guild-tag%, %guild-name%, %guild-points%, %name%, %kills%, %deaths%, %points%, %world%, %message% format: '&8[&c&f%guild-tag%&8] &8[&6%points%&8] &r%name% &6> &r%message%' guild-chat: # Guild chat format # %guild-tag%, %guild-name%, %guild-points%, %name%, %kills%, %deaths%, %points%, %world%, %message% format: '&c&l%guild-tag% &r%name% &6> &r&o%message%' ally-chat: # Ally chat format # %guild-tag%, %guild-name%, %guild-points%, %name%, %kills%, %deaths%, %points%, %world%, %message% format: '&a&l%guild-tag% &r%name% &6> &r&o%message%' create-require-items: # Need items for creating guild enable: true # Gui size gui-size: 9 # Items needed for creating guild (creating-require-items: true) list: - '[email protected]' - '[email protected]' guild: # Tag lengths tag: # Min tag length min: 3 # Max tag length max: 6 # Name lengths name: # Min name length min: 3 # Max name length max: 16 # Property property: # Property radius radius: 10 # World's spawn protection radius spawn-radius: 500 # Points points: # Amount of guild points that guild starts with default: 0 # Actions after successfully creating guild create: # Broadcast opts broadcast: # Send broadcast message enable: true # Private opts private: # Send private message enable: false # Actions after successfully deleting guild delete: # Broadcast opts broadcast: # Send broadcast message enable: true # Private opts private: # Send private message enable: false # Blocks options blocks: # Chests chests: # Allow chests opening allow-open: false # Cooldowns cooldowns: # Base teleportation cooldown base-teleport: 5 # Damage damage: # Allow to deal damage between guild members friendly-fire: enable: false # Allow to deal damage between alliances alliances: enable: false # Points points: # Points for kill kill: # Points for killing player without guild player-without-guild: 5 # Points for killing player with guild player-with-guild: 10 # Points for kill that goes to player's guild [is he has] to-guild: 5 # Points for death death: # Points for death (player without guild) player-without-guild: -5 # Points for death (player with guild) player-with-guild: -10 # Points for death that goes to player's guild [if he has] to-guild: -5 Plik konfiguracyjny (lang.yml): # PropertyGuilds plugin # version: 0.1 # core: 1.13.2 # © loonypl (/deew, mc: krzysek) # Permissions: propertyguilds.default, propertyguilds.reload console-execute: 'You cannot execute this command from console state' no-permission: '&cYou do not have access to this command' wrong-syntax: '&cWrong syntax ! &f/guilds' plugin-reload: '&aPlugin has been reloaded' guilds-help: - '&e/guilds &7- &fGuilds help' - '&e/guilds items &7- &fItems needed for creating guild' - '&e/guilds create [tag] [name] &7- &fCreate guild' - '&e/guilds invite [nick] &7- &fInvite player to guild' - '&e/guilds accept [tag] &7- &fAccept guild invite' - '&e/guilds decline [tag] &7- &fDecline guild invite' - '&e/guilds ally invite [tag] &7- &fSent ally invite to guild' - '&e/guilds ally accept [tag] &7- &fAccept guild ally invite' - '&e/guilds ally decline [tag] &7- &fDecline guild ally invite' - '&e/guilds ally remove [tag] &7- &fRemove guild ally' - '&e/guilds leave &7- &fLeave guild' - '&e/guilds kick [nick] &7- &fKick guild member' - '&e/guilds delete [tag] &7- &fDelete guild' - '&e/guilds info [tag] &7- &fGuild info' - '&e/guilds base &7- &fTeleport to guild base' - '&e/guilds chat [global/guild/ally] &7- &fSwitch between chats' - '&e/guilds top &7- &fTop 10 guilds' - '&e/guilds reload &7- &fReload plugin' none-create-require-items: '&cYou do not need any items for creating guild' create-require-items-gui-name: '&a&lRequired items' has-guild: '&cYou are already in guild' has-not-guild: '&cYou do not belong to any guild' guild-not-exists: '&cGuild %tag% does not exists' cannot-break: '&cThis block belongs to guild property' guild: tag: length: '&cTag length must be &f>= %min% &cand &f<= %max%' exists: '&cGiven tag is already in-use' name: length: '&cName length must be &f>= %min% &cand &f<= %max%' exists: '&cGiven name is already in-use' property: exists: '&cYou can not create guild on property of another one' too-close: '&cYou are too close to property of another guild. You have to be at least &f%distance% &cblocks away from there' too-close-spawn: '&cYou are too close to spawn. You have to be at least &f%distance% &cblocks away from spawn' entered: '&cYou entered &7%tag% &cguild property' left: '&aYou left &7%tag% &aguild property' items: not-enough: '&cYou dont have enough items to create guild &f/guilds items' create: broadcast: message: '&8[&f%tag%&8] &f%name% &aguild has been created by &f%leader% &a!' private: enable: true message: '&8[&f%tag%&8] &f%name% &aguild has been created by &f%leader% &a!' delete: not-leader: '&cYou are not leader of this guild' broadcast: message: '&8[&f%tag%&8] &f%name% &cguild has been deleted by &f%leader% &c!' private: enable: true message: '&8[&f%tag%&8] &f%name% &cguild has been deleted by &f%leader% &c!' blocks: chests: cannot-open: '&cYou can not open chests that belongs to other guilds' teleport: base: remaining: '&aYou will be teleported to guild base in &f%time% seconds&a. Do not move' abort: '&cBase teleportation has been aborted' done: '&aYou have been teleported to your guild base' already: '&aWait for teleport. Do not move' chat: global-toggle: '&aToggled to global chat' guild-toggle: '&aToggled to guild chat' ally-toggle: '&aToggled to ally chat' invite: not-leader: '&cYou are not leader of your guild' offline: '&cThere is no online player with this nickname' has-guild: '&cThis player already has guild' already: '&cThis player is already invited' sent: '&aYou have invited &f%invited% &ato guild' recieved: '&aYou have been invited to &f%guild% &aguild' already-member: '&cYou are already in guild' guild-not-exists: '&cGuild with this tag does not exists' not-invited: '&cYou have not been invited to this guild' accepted: '&f%invited% &aaccepted invitation to guild' success-accepted: '&aYou have accepted &f%guild% &aguild invite' declined: '&f%invited% &cdeclined invitation to guild' success-declined: '&cYou have declined &f%guild% &cguild invite' leave: leader: '&cYou can not leave a guild while being its leader' left: '&cYou have left &f%guild% &cguild' broadcast: enable: true left: '&f%player% &cleft &f%guild% &cguild' kick: leader: '&cYou are not guild leader' has-not-guild: '&cThis player has not guild' not-belong: '&cThis player do not belong to your guild' leader-given: '&cYou can not kick leader' kicked: '&f%player% &chas been kicked from your guild' kick-recieve: '&cYou have been kicked from &f%guild% &cguild' damage: friendly-fire: message: '&cYou can not hurt guild members' alliances: message: '&cYou can not hurt alliances of your guild' ally: leader: '&cYou are not guild leader' guild-not-exists: '&cGuild with this tag does not exists' already-allied: '&cYour guild is already allied with this guild' already-sent: '&cYour guild have already sent ally invite to this guild' leader-not-online: '&cLeader of &f%guild% &cguild is not online' own-guild: '&cYou can not sent ally invite to your own guild' sent: '&aAlly invitation has been sent to &f%guild% &aguild' ally-recieve: '&f%guild% &ahas sent your guild ally invitation' not-recieved: '&cYour guild has not recieved ally invitation from this guild' declined: '&cYour guild has declined ally invitation from &f%guild% &cguild' accepted: '&aYour guild has accepted ally invitation form &f%guild% &aguild' accepted-recieve: '&f%guild% &aguild has accepted your guild ally invitation' not-allied: '&cYour guild has not allied with &f%guild% &cguild' remove: removed-ally: '&cYour guild has removed guild ally &f%guild%' broadcast: enable: true message: '&f%remover% &cguild has removed guild ally with &f%ally% &cguild' guild-info: tag: 'Tag' name: 'Name' leader: 'Leader' members-list: 'Members list' alliances-list: 'Alliances list' members: 'Members' alliances: 'Alliances' points: 'Points' Mediafire: http://www.mediafire.com/file/4g78tc9tnqg2y1l/PropertyGuilds.jar/file Skan linku: https://www.virustotal.com/pl/url/cdd3182abbd323471b752848907ca8bc511904ae6261862423e94e1919d8282c/analysis/1549231392/ Skan .jar: https://www.virustotal.com/pl/file/c790f60f3f43731f02d3ad16218f6daa6e4eb59a5ba0d287ad81932801413d42/analysis/1549231352/ Masz jakieś pomysły, problemy, uwagi ? Podziel się nimi: https://github.com/loonypl/PropertyGuilds/issues Zanim coś napiszesz, sprawdź zakładkę https://github.com/loonypl/PropertyGuilds/issues
 3. @1Hubilol0 Tak na wstępie. Krótko. Nie używaj paragrafów do nadawania kolorów, wystarczy korzystać z ChatColor.translateAlternateColorCodes. Efekt ten sam, a mniej obciąża. Ustawiasz parametr dla EventHandlera z ignoreCancelled na "false". Nie ma takiej potrzeby, domyślnie jest już tak ustawiony. Napisałem kawałek kodu: public class ArmorDurability implements Listener { @EventHandler(priority = EventPriority.HIGHEST) public void armorDurability(EntityDamageEvent e) { final Player player = (Player) e.getEntity(); player.sendMessage(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&aDostales damage !")); player.sendMessage(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&cDostales damage !")); player.getInventory().setHelmet(restoreDurability(player.getInventory().getHelmet())); player.getInventory().setChestplate(restoreDurability(player.getInventory().getChestplate())); player.getInventory().setLeggings(restoreDurability(player.getInventory().getLeggings())); player.getInventory().setBoots(restoreDurability(player.getInventory().getBoots())); } protected ItemStack restoreDurability(final ItemStack itemStack) { itemStack.setDurability(itemStack.getType().getMaxDurability()); return itemStack; } } Powinno działać. Wystarczy sprawdzać maksymalną wytrzymałość danego przedmiotu, a następnie ustawić obecną na tą pobraną.
 4. @GotoFinal Dzięki za opinię. Napewno się do tego zastosuje Te 100 znaków było tak na "wszelki wypadek", nigdy nie wiadomo Zmienię to @Edit Jeśli chodzi o exceptions'y - już wcześniej o tym pomyślałem i dodałem to do listy to-do
 5. InviteMe - wprowadź system polecania graczy na swój serwer Minecraft ! Zapraszaj znajomych i zgarniaj nagrody ! inviteme.default - podstawowe uprawnienia pluginu (rekomendowane dla graczy) inviteme.* - dostęp do wszystkich możliwości dodatku (rekomendowane dla administratorów) Posiadanie /op daje ten sam dostęp, co uprawnienie (inviteme.*) /inviteme - komendy pluginu (inviteme.default) /inviteme recommend [gracz*] - rekomendacja gracza (inviteme.default) /inviteme stats [gracz] - statystki gracza (inviteme.default) /inviteme prizes - nagrody (inviteme.default) /inviteme setpoints [gracz*] [ilość*] - ustawia punkty gracza (inviteme.*) /inviteme setinvites [gracz*] [ilość*] - ustawia zaproszenia gracza (inviteme.*) /inviteme reload - przeładowywuje plik konfiguracyjny (inviteme.*) Komenda /inviteme posiada również swój alias - /invme. # © krzysek (git: loonypl) # InviteMe configuration file # # Permissions: # - inviteme.default - default access (for players) # - inviteme.* - super access (for admins) # # MySQL - Configuration # mysql: user: 'root' password: '123' host: '127.0.0.1' port: '3306' database: 'inviteme' # # Recommendations - Configuration # recommendations: # points per recommendation points: 10 # # Prizes - Configuration # prizes: # gui configuration gui: # gui name # %player% - player's name # %points% - player's points # %invites% - player's invites name: '&8%player% &e| &8Points: &e%points%' # texts texts: name: 'Name' description: 'Description' price: 'Price (points)' # gui size size: 27 # active prizes (split prize-IDs by ';') active: 'prize1;prize2' # prizes set set: # first prize prize1: # prize position in gui position: 12 # prize item (in gui) item: 'GRASS' # prize name name: '&eGamemode 1' # prize description description: '&eChange your gamemode to creative ! :D' # prize price (in points) price: 100 # prize recieve message message: '&aIts nice to hear you invite friends ! :)' # commands commands: - 'gamemode 1 %player%' # second prize prize2: # prize position in gui position: 14 # prize item (in gui) item: 'DIAMOND' # prize name name: '&e2 Diamonds' # prize description description: '&eRecieve 2 diamonds :)' # prize price (in points) price: 10 # prize recieve message message: '&aOoo... its shining... :O' # commands commands: - 'give %player% diamond 2' # # Messages - Configuration # messages: # incorrect usage usage: '&cIncorrect usage. Get more info at &f/inviteme' # no access no-access: '&cYou do not have permission to this !' # player not found player-not-found: '&cPlayer is not online ! :(' # player not found in database player-not-found-db: '&cPlayer not found in database' # not numeric not-numeric: '&cGiven argument is not numeric. Get more info at &f/inviteme' # invites set invites-set: '&aInvites of &6%player% &ahas been set to &6%amount% &7!' # invites set points-set: '&aPoints of &6%player% &ahas been set to &6%amount% &7!' # already recommended already-recommended: '&cYou have already recommended the player !' # successfully recommended success-recommended: '&aYou have recommended &6%player% &a! :)' # successfully recommended (message to recommended player) success-recommended-recieved: '&aYou have recieved points by recommending &6%player% &a! Nice :)' # unsuccessfully recommended fail-recommended: '&cYou cannot recommended yourself ! :(' # not enough points not-enough-points: '&cYou do not have enough points ! :(' # configuration reloaded config-reloaded: '&aConfiguration reloaded !' # message sent to player on join on-join: enable: true message: '&7Help our server - invite friends and get prizes ! :) More at &f/inviteme' # /inviteme stats stats-command: nickname: 'Nickname' invites: 'Invites' points: 'Points' recommended: 'Recommended' recommended-yes: 'Yes' recommended-no: 'No' Plik konfiguracyjny nie należy do najbardziej przejrzystych, ale spełnia swoją funkcję Pobierz: http://ceesty.com/wgK8RY (Mediafire) Skan [.jar]: https://www.virustotal.com/#/file/02bc40500a4a8dcba7aed6ab071da629735f1bee5819d738f46298c3bbaed240/detection (VirusTotal) InviteMe na GitHub'ie: https://github.com/loonypl/InviteMe Masz jakiś pomysł lub problem ? Zgłoś go tutaj: https://github.com/loonypl/InviteMe/issues Plugin działa na serwerach Minecraft dla wersji 1.12.2. @Update 1.2.1: Dodano sprawdzanie połączenia z bazą danych MySQL; Dodano wiadomość po nieudanym wykonaniu polecenia do MySQL (config.yml);
 6. krzysek

  Redstonowy kalkulator

  Wulgarne słownictwo.... gdzie się nie ruszysz tam "wulgarne" słownictwo, no, po prostu się załamie. Z resztą kolejny, który uważa, że nie wniosłem niczego do tematu ! XD Wystawiłem ocenę twojemu "programowi".. Interface: 1/10 User-Friendly: 4/10 Code Optimalization: 0/10 End Opinion: 5/10 = 2/5 Może na początek programowania w C# to dobrze, ale nie musisz się tym chwalić na forum Z resztą podziwiam, bo ja tego gunfa (C#) po prostu nie kocham.
 7. krzysek

  Skript Eq

  RAM. on any move: set {_} to amount of redstone in player's inventory if {_} equals to 0: kill player stop cya
 8. krzysek

  Redstonowy kalkulator

  Ch**a wiesz ! .jar (Java) najlepsza ! 0/5 bo nie w Javie @Any-Warn Podziwiam za C#, ja bym tego gunfa nie ruszył. Może ktoś tego użyje, ale ja nie Nie potrzebuje tego Matme dość dobrze ogarniam
 9. krzysek

  Obliczenie bloków

  command /oblicz [<number>]: trigger: loop all blocks in radius arg of player: if loop-block is diamond block: add 1 to {oblicz::%player%} message "&aOtaczaja Cie %{oblicz::%player%}% diamentowe bloki" delete {oblicz::%player%} stop Powinno działać...
 10. krzysek

  Money Money Money

  on death: if victim is player: set {_} to victim's balance add {_} to attacker's balance message "&7[&e&l+&7] &aZabiles %victim% ! Do twojego konta zostalo dodane %{_}% srodkow" to attacker stop else: cause by fall: set player's money to 0 message "&7[&e&l-&7] &cZginales ! Twoj stan konta zostal wyzerowany" to victim stop Chyba działa...
 11. krzysek

  AntyLogout

  variables: {logout.allow.%player%} = true options: time: 30 # Time before logout ban: 5 # [5] {@type} type: hours # {@ban} hours message: &7[&e&lSERVER&7]&r \n &c&lYou quit in fight ! You have been banned for [ban] [time] ! # Ban message bossbar: &c&lYou are in fight ! Dont logout in next [time] seconds # Bossbar message after-bossbar: &a&lYou are no longer in fight ! You can logout now... # Bossbar after message on damage: if {logout.allow.%player%} is true: set {logout.allow.%player%} to false set {logout.timer.%player%} to now set {_} to "{@bossbar}" replace all "[time]" with "{@time}" in {_} display "%{_}%" on bossbar with 100 percent by {@time} seconds for player stop else: set {logout.timer.%player%} to now set {_} to "{@bossbar}" replace all "[time]" with "{@time}" in {_} display "%{_}%" on bossbar with 100 percent by {@time} seconds for player stop on any move: if {logout.allow.%player%} is false: if difference between {logout.timer.%player%} and now is bigger or equals to {@time} seconds: set {logout.allow.%player%} to true delete {logout.allow.%player%} display "{@after-bossbar}" on bossbar with 100 percent by {@time} seconds for player stop on quit: if {logout.allow.%player%} is false: delete {logout.timer.%player%} set {logout.allow.%player%} to true set {_} to "{@message}" replace all "[ban]" with "{@ban}" in {_} replace all "[time]" with "{@time}" in {_} kick player due to "%{_}%" set {logout.banned.%player%} to true set {logout.banned-timer.%player%} to now stop on join: if {logout.banned.%player%} is true: if difference between {logout.banned-timer.%player%} and now is bigger or equals to {@ban} {@type}: delete {logout.banned-timer.%player%} delete {logout.banned.%player%} stop else: set {_} to "{@message}" replace all "[ban]" with "{@ban}" in {_} replace all "[time]" with "{@time}" in {_} kick player due to "%{_}%" stop Wklejałem już wcześniej, ale zostało cofnięte, gdy dostałem blokadę za 1 dzień za punkty warnów Jeśli coś nie działa to piszta.
 12. Pozdrawiam @Norbi'ego i @bvcz za zajebiściutkie warny <3 love for ever m8s

  1. Pokaż poprzednie komentarze  3 więcej
  2. krzysek

   krzysek

   @boleknowak napisałbym Ci ssij, ale Ciebie to akurat lubie (<3 homo) Napisałem akt. mc:go pod swój serwer. Może udostępnie... :c

  3. boleknowak

   boleknowak

   Podaj ip na pw ;P

   lub pokaż skrypt :)

 13. @bvcz \n pozdrawiam, kurde.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...