Skocz do zawartości

SkIris 1.11-1.12.2


LloydPL

Rekomendowane odpowiedzi

Yo, oto jest mój hiper dodatek do Skript. Macie tu download, src i funkcje:

Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

jak nie działa to nie pisz tu nic już bo tego i tak nie naprawie!

Funkcje:

Spoiler

 

EVENTS:

Spoiler

    holding down rmb: like nie polecam tego używać
        Opis: Jest wywoływany podczas pojedyńczego kliknięcia lub ciągle wywoływany podczas trzymania wciśniętego prawego przycisku myszki (Działa na zasadzie ciągłego callowania eventu, lepszy rydz niż nic... btw. działa to tylko jeśli gracz ma jakiś przedmiot w ręce)
        Wzory: [on] hold[ing] down (rmb|right mouse button)
        Przykłady:  
            on holding down rmb:
                shoot an arrow from player at speed 13


    recieve virtual sign change:
        Opis: Jest wywoływany podczas zakończenia edycji wirtualnego znaku w edytorze tabliczki, otworzonym np. kodem z tego dodatku
        Wzory: --
        Przykłady:
            on recieve virtual sign change:
                broadcast "&aRecieved virtual sign change!"
                broadcast "&e1&7: %1 line%; &e2&7: %2 line%; &e3&7: %3 line%; &e4&7: %4 line%"


    mobspawner spawn:
        Opis: Jest wywoływany tylko podczas spawnowania moba ze spawnera
        Wzory: --
        Przykłady:
            on mobspawner spawn:
                broadcast "Spawner na koordach: %spawner location%"
               broadcast "Zrespił: %entity%"

CONDITIONS:

Spoiler

    command %sting% exist:
        Opis: Sprawdza czy komenda istnieje. Dzięki dla McKoxu za pomysł!
        Wzory: --
        Przykłady: 
            on command:
                if command "%command%" exist:
                    stop
                else:
                    cancel event
                    send "Komenda %command% nie istnieje!"

EFFECTS:

Spoiler


    replace %player% inventory with %itemstack%:
        Opis: Zamienia ekwipunek danego gracza na daną listę itemów (max 41, przy mniejszej ilości elementów itemy w pustych miejscach zostają nadpisane powietrzem. Aby ustawić przedmioty w danych slotach należy w odpowiednie miejsca wstawić powietrze)
        Wzory: --
        Przykłady: 
            replace player inventory with {backup.%player%::*}
            
    replace inventory at %location% with %itemstack%:

        Opis: Zamienia ekwipunek danego bloku na daną listę itemów (ilość itemów w liście zależy od pojemności bloku, przy mniejszej ilości elementów itemy w pustych miejscach zostają nadpisane powierzem. Aby ustawić przedmioty w danych slotach należy w odpowiednie miejsca wstawić powietrze)
        Wzory: --
        Przykłady: 
            replace block at location {event.chest1} inventory with {loot.id5::*}:
            
    setspawner type at %location% to %string%:
        Opis: Ustawia typ spawnowanych mobów na danym spawnerze
        Wzory: --
        Przykłady:
            command /setspawnertype [<text>]:
                trigger:
                    set {_l} to location of targeted block
                    setspawner type at {_l} to arg-1
                    send "Ustawiles typ spawnera na koordach %{_l}% na %arg-1%"

                    
    setspawner delay at %location% to %string%:
        Opis: Ustawia opóźnienie na danym spawnerze
        Wzory: --
        Przykłady:
            command /setspawnerdelay [<integer>]:
                trigger:
                    set {_l} to location of targeted block
                    setspawner delay at {_l} to arg-1
                    send "Ustawiles delay spawnera na koordach %{_l}% na %arg-1%"

      
    (power|disable) furnace at %location%[ for %timespan%]:
        Opis: Włącza/Wyłącza piecyk na danej lokacji. Przy włączaniu należy podać czas
        Wzory: (power|disable) furnace at %location%[ for %timespan%]
        Przykłady:
            set {_l} to location of targeted block
            set {_t} to "%arg-2% seconds" parsed as timespan
            power furnace at {_l} for {_t}
            #lub wylacz
            set {_l} to location of targeted block
            disable furnace at {_l}

            
    enter new furnace fuel %itemstack% with burning time %number%:
        Opis: Tworzy nowe paliwo do pieców które będzie się palić przez daną ilość sekund
        Wzory: --
        Przykłady:
            #Magma bedzie paliwem w piecu palacym sie przez 100 sekund
            enter new furnace fuel magma block with burning time 100

            
    enter new furnace ingredient %itemstack% to make %itemstack%:
        Opis: Tworzy nową recepture do przepalenia w piecu
        Wzory: --
        Przykłady:
            #Gdy przepalimy w piecu diament, powstanie emerald
            enter new furnace ingredient diamond to make emerald


    open virtual sign to %player%[ with text on sign at %location%]:
        Opis: Otwiera edytor tabliczki dla gracza, z którego można pobrać tekst eventem on virtual sign change. Tekst w edytorze można ustawić podając lokacje tabliczki z tekstem, który ma się pojawić
        Wzory: open virtual sign to %player%[ with text on sign at %location%]
        Przykłady:
            open virtual sign to player #Pusta tabliczka
            open virtual sign to player with text on sign at {_loctabliczka} #Z tekstem na tabliczce na podanych koordynatach


    set %entity% (x|y|z)-velocity to %number%:
        Opis: Ustawia prędkość w danej osi danego entity na daną wartość (może być ujemna)
        Wzory: set %entity% (x|y|z)-velocity to %number%
        Przykłady:
            set player y-velocity to 5

    set %entity% velocity to %number%, %number%, %number%:
        Opis: Ustawia prędkość kolejno w osiach x, y i z na dane wartości (mogą być ujemne)
        Wzory: set %entity% velocity to %number%, %number%, %number%
        Przykłady:
            set player velocity to 1, 5, -1


EXPRESSIONS:

Spoiler

 

    random location in radius %number% around %location%:
        Opis: Wybiera losową lokalizacje poziomo w danym promieniu wokół danej lokalizacji
        Wzory: --
        Przykłady: 
            set {_loc} to random location in radius 10 around player's location
            
    list of blocks in flow area in radius %number% around %location%:
        Opis: Zwraca listę lokalizacji kwadratu położonego po przekątnej o podanej długości od środka do wierzchołka wokół podanej lokalizacji. Przydatne przy przewidywaniu lokacji rozlewania się cieczy na płaskiej powierzchni
        Wzory: --
        Przykłady:
            set {_blocks::*} to list of blocks in flow area in radius 5 around location of player
            loop {_blocks::*}:
                set block at loop-value to stone

        
    sorted list %number% by value:
        Opis: Sortuje listę liczb od najmniejszej do największej
        Wzory: --
        Przykłady:  
            loop 999 times:
                add random number between -997 and 997 to {_list::*}
            set {_list::*} to sorted list {_list::*} by value

        
    sorted list %string% by alphabet:
        Opis: Sortuje listę ciągów znaków według alfabetu
        Wzory: --
        Przykłady: 
            set {_gracze::*} to all players
            set {_list::*} to sorted list {_gracze::*} by alphabet
        
    reversed list %object%:
        Opis: Odwraca listę o 180 stopni
        Wzory: --
        Przykłady: 
            set {_list::*} to reversed list {_list::*}
        
    %string% head:
        Opis: Daje głowę gracza o danej nazwie
        Wzory: --
        Przykłady: 
            give player "%player%" head
            
    fall distance of %player%:
        Opis: Pokazuje jaki dystans przebył dany gracz podczas jego aktualnego opadania
        Wzory: --
        Przykłady:
            send "Do teraz przebyłeś drogę %fall distance of player% kratek spadając!"
            
    list of players in area (between|from) %location% (and|to) %location%:
        Opis: Zwraca nam listę graczy w przestrzeni zawartej między podanymi lokalizacjami
        Wzory: list of players in area (between|from) %location% (and|to) %location%
        Przykłady: 
            set {_gracze::*} to list of players in area from {loc1} to {loc2}
            
    list of %number% elements in %number% row in list %object%:
        Opis: Zwraca nam listę podanej liczby elementów na miejscu podanego rzędu w danej liście
        Wzory: --
        Przykłady: 
            loop 100 times:
                add loop-number to {_list::*}
            set {_result::*} to list of 4 elements in 13 row in list {_list::*}
            send "%{_result::*}%" #Powinna być lista 49, 50, 51, 52

            
    list of items in %player% inventory:
        Opis: Zwraca nam listę przedmiotów w ekwipunku gracza. Dodając na końcu "including air" zostanie zwrócona lista łącznie z pustymi miejscami
        Wzory: list of items in %player% inventory[ including air]
        Przykłady: 
            send "Twoje itemy to %list of items in player inventory%"
            
    list of items in block at %location%:
        Opis: Zwraca nam listę przedmiotów w bloku na danej lokalizacji. Dodając na końcu "including air" zostanie zwrócona lista łącznie z pustymi miejscami
        Wzory: list of items in block at %location%[ including air]
        Przykłady: 
            set {_itemy::*} to list of items in block at {_locskrzyni}
            send "Itemy w tamtym bloku to %{_itemy::*}%"

        
    %player% last damage cause:
        Opis: Pokazuje nam ostatnią przyczynę otrzymania obrażeń przez danego gracza
        Wzory: --
        Przykłady: 
            send "Ostatni raz zraniłeś się od %player last damage cause%"
            
    last attacker of %player%:
        Opis: Pokazuje nam ostatniego gracza który zadał obrażenia danemu graczowi
        Wzory: --
        Przykłady: 
            send "Ostatni raz uderzył Cie gracz %last attacker of player%"
            
    item %itemstack% with added lore %string%:
        Opis: Dodaje lore do itemu mającego już lore
        Wzory: --
        Przykłady:
            set {_i} to player's tool
            set {_i} to item {_i} with added lore "&aDodane lore"
            set player's tool to {_i}

            
    item %itemstack% with set lore %string%:
        Opis: Ustawia nowe lore dla itemu
        Wzory: --
        Przykłady:
            set {_i} to player's tool
            set {_i} to item {_i} with set lore "&aNowe lore"
            set player's tool to {_i}

            
    the closest player to %location/player%:
        Opis: Zwraca nam gracza który jest najbliżej danej lokacji lub jakiegoś wybranego gracza
        Wzory: --
        Przykłady:
            send "Najbliższy gracz do lokacji na koordach %{skrzynka.loc}% to %the closest player to {skrzynka.loc}%"
            #lub
            send "Najbliższy gracz do Ciebie to %the closest player to player%"

            
    spawner type at %location%:
        Opis: Zwraca nam typ spawnowanego moba w spawnerze na danej lokacji
        Wzory: --
        Przykłady:
            set {_l} to location of targeted block
            send "Spawner na który się patrzysz spawnuje: %spawner type at {_l}%"

            
    spawner delay at %location%:
        Opis: Zwraca nam opóźnienie spawnera na danej lokacji
        Wzory: --
        Przykłady:
            set {_l} to location of targeted block
            send "Spawner na który się patrzysz ma delay: %spawner delay at {_l}%"


    (lower|upper) case %string%:
        Opis: Przerabia z różnych wielkościowo znaków na linię z dużych lub małych liter
        Wzory: (lower|upper) case %string%
        Przykłady:
            set {_entity} to upper case arg-2

    list of commands in plugin %string%:
        Opis: Zwraca listę komend z pluginu
        Wzory: --
        Przykłady:
            send "%list of commands in plugin arg-1%"
            
    surface location of %location%:
        Opis: Zwraca lokacje powierzchni na danej lokacji (najwyższy blok)
        Wzory: --
        Przykłady:
            set {_l} to surface location of {_randomtp}
            teleport player to {_l}


    %number% line:
        Opis: Zwraca linię z tabliczki dla eventu on virtual sign change
        Wzory: --
        Przykłady: 
            send "Pierwsza linia wirtualnej tabliczki: %1 line%"


    lines:
        Opis: Zwraca listę linijek z tabliczki dla eventu on virtual sign change
        Wzory: --
        Przykłady: 
            send "Linijki z wirtualnej tabliczki: %lines%"


    colored potion %itemstack% to %string%:
        Opis: Zwraca miksturę ze zmienionym kolorem
        Wzory: --
        Przykłady: 
            command /setcl [<text>]:
    
            trigger:
    
                set {_i} to player's tool
      
              set {_i} to colored potion {_i} to arg-1
     
               set player's tool to {_i}


    potion %itemstack% parsed to (arrow|splash|normal):
        Opis: Zwraca strzałę lub miksturę miotaną lub nie z efektami danej mikstury obojętnie jakiego typu lub strzały. Przy zamianie na lub z strzały czas się psuje ok 8 razy mniejszy przy parsowaniu na strzałe i 8 razy większy przy zamienianiu strzały na potkę
        Wzory: --
        Przykłady: 
            set {_i} to player's tool
            set {_i} to potion {_i} parsed to arrow #potka na strzałe
            give {_i} to player


            set {_i} to player's tool
            set {_i} to potion {_i} parsed to normal #potka miotana lub strzała na zwykłą potkę
            give {_i} to player

            set {_i} to player's tool
            set {_i} to potion {_i} parsed to splash #potka zwykła lub strzała na miotaną
            give {_i} to player


    potion %itemstack% with added effect %string% with duration %timespan% of %number%:
        Opis: Zwraca potkę z dodanym efektem o danych parametrach
        Wzory: --
        Przykłady: 
            set {_i} to player's tool
            set {_i} to potion {_i} with added effect "speed" with duration 1200 seconds of 4 #potka speeda 4 na 20 minut
            give {_i} to player


    potion %itemstack% with removed effect %string%:
        Opis: Zwraca potkę z zabranym efektem
        Wzory: --
        Przykłady: 
            set {_i} to player's tool
            set {_i} to potion {_i} with removed effect "speed"
            give {_i} to player


    singled values from %object%:
        Opis: Zwraca listę, z której usuwa powtarzające się elementy zostawiając tylko 1
        Wzory: -
        Przykłady: 
            loop 100 times:
               add random integer between 1 and 100 to {_l::*}
            set {_l::*} to singled values from {_l::*}

    remove repeating from %object%:
        Opis: Zwraca listę, z której usuwa powtarzające się elementy zostawiając tylko 1
        Wzory: -
        Przykłady: 
            loop 100 times:
               add random integer between 1 and 100 to {_l::*}
            set {_l::*} to remove repeating from {_l::*}

    number of %object% in %object%:
        Opis: Zwraca liczbę powtarzających się obiektów na danej liście
        Wzory: -
        Przykłady: 
            send "Ilosc 3 na liscie: %number of 3 in {jakasLista::*}%"

    (x|y|z)-velocity of %entity%:
        Opis: Zwraca prędkość danego entity
        Wzory: (x|y|z)-velocity of %entity%
        Przykłady: 
            send "Predkosc widocznego obiektu: X:%x-velocity of targeted entity% Y:%y-velocity of targeted entity% Z:%z-velocity of targeted entity%"

    color base of %itemstack% to %color%:
        Opis: Zwraca ustawiony banner ze zmienionym kolorem
        Wzory: -
        Przykłady: 
            command /bannercolour [<text>]:
                trigger:
                     set player's tool to color base of player's tool to (arg-1 parsed as color)
                     send "Pokolorowales trzymany banner na %arg-1%"


    %itemstack% pattern %string% color %color%:
        Opis: Zwraca ustawiony banner z dodanym wzorem o danym kolorze
        Wzory: -
        Przykłady: 
            command /bannerpattern [<text>] [<text>]:
                trigger:
                     set player's tool to player's tool pattern arg-1 color (arg-2 parsed as color)
                     send "Dodales wzor %arg-1% w kolorze %arg-2% na trzymany banner"


    list of banner patterns:
        Opis: Zwraca listę możliwych do ustawienia wzorów na bannerze (Przydatne podczas ich tworzenia w skryptach)
        Wzory: -
        Przykłady: 
            send "Wzory patternów na bannerach: %list of banner patterns%"

    list of banner patterns on %itemstack%:
        Opis: Zwraca listę wzorów na bannerze
        Wzory: -
        Przykłady: 
            send "Wzory na trzymanym bannerze: %list of banner patterns on player's tool%"

    base color of %itemstack%:
        Opis: Zwraca domyślny kolor bannera
        Wzory: -
        Przykłady: 
            send "Kolor bannera w dloni to %base color of player's tool%"

 

 

Edytowane przez LloydPL
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Użyje, chętnie tylko gdybyś dodał te dwie funkcje. Bym był szczęśliwy. Heh.  "on kill:"

Pamiętam w dawnym pluginie Skript, bardzo łatwo się robiło skrypt na statystyki

Nie obrażę się za "on projectile shoot in block:, on shoot in block:"

Mam wszystkie dodatki, i tak mi to nie działa :/

Edytowane przez Ixidi
formatowanie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dnia 17.12.2017 o 13:09, ShadowEk napisał:

Użyje, chętnie tylko gdybyś dodał te dwie funkcje. Bym był szczęśliwy. Heh.  "on kill:"

Pamiętam w dawnym pluginie Skript, bardzo łatwo się robiło skrypt na statystyki

Nie obrażę się za "on projectile shoot in block:, on shoot in block:"

Mam wszystkie dodatki, i tak mi to nie działa :/

to drugie to jest event Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! w defaultowym skripcie, a drugie to kiedy ma się wywoływać?

@ShadowEk Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

Edytowane przez LloydPL
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

50 minut temu, NorteX napisał:

W8MYBJ4.png

To nieźle jeżeli event w którym jest potrzebny blok nie ma bloku... (w evencie nie ma bloku, czyli dla javowiczów event.getBlock())

Tak, używam najnowszego SkIris na 1.12.2 i Skript 37c.

on recieve virtual sign change:
    broadcast 1 line

jak tak nie zadziała to daj "%1 line%" (ale powinno bo to zwraca stringa)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, LloydPL napisał:

 


on recieve virtual sign change:
    broadcast 1 line

 

jak tak nie zadziała to daj "%1 line%" (ale powinno bo to zwraca stringa)

ot2VSb6.png

coś się nie zgadza?

(ciągle wywala błąd)

Edit:

przy próbie wpisania:

if %line 1% is "cos" zamiast if line 1 is "cos" jest taki błąd:

IGN300E.png

Edytowane przez NorteX
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak, zamiast %line 1% to miałeś dać %1 line% zgodnie ze składnią jaką zdefiniowałem

linijka:

	Skript.registerExpression(SkOnVirtualSighChangeL.class, String.class, ExpressionType.SIMPLE,
"%number% line");

jak widzisz zapisane jest "%number% line" (w sumie powinno być integer ale whatever)

 

@NorteXtak, zgodnie z moją tęczową dokumentacją :seemskappa:

Edytowane przez LloydPL
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 minutę temu, LloydPL napisał:

tak, zamiast %line 1% to miałeś dać %1 line% zgodnie ze składnią jaką zdefiniowałem

 linijka:


	Skript.registerExpression(SkOnVirtualSighChangeL.class, String.class, ExpressionType.SIMPLE,
"%number% line");

 

Dobra, testuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...
W dniu 30.11.2017 o 18:21, LloydPL napisał:
Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! Ukryj zawartość


    enter new furnace ingredient %itemstack% to make %itemstack%:
        Opis: Tworzy nową recepture do przepalenia w piecu
        Wzory: --
        Przykłady:
            #Gdy przepalimy w piecu diament, powstanie emerald
            enter new furnace ingredient diamond to make emerald

 

Nie działa, w której wersji zostało to usunięte? Chciałem wgrać ten dodatek tylko dla tej funkcji, wszystko pozostałe mnie nie interesuje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Nieaktywny
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...