Skocz do zawartości
TermitCG

Proszę o przetłumaczenie tego configu

Rekomendowane odpowiedzi

Użytkownik

Cześć!

Czy ktoś mogłby przetłumaczyć ten config?

Spoiler

 PREFIX: '&aShop > &f'
LANG:
  CONSOLE: Console
MSG:
  ERROR: Error occured, please contact the server owner.
  INGAMEONLY: This command can be used only in the game.
  NOACCESS: You don't have access to do this.
  NOTLOADED: Your data isn't loaded yet, please try again later.
  NOTLOADEDTARGET: This player's data isn't loaded yet, please try again later.
  RELOADED: Configuration reloaded!
  USAGE:
    SUBCOMMAND: 'Invalid command usage. Correct usage: %usage%'
  CMD:
    SHOP:
      ADDMODIFIER:
        ITEM:
          USAGE: /shop addmodifier item <player> <shop> <item> <value> [buy|sell]
          ADDED: You set &c%player%&f's %type% price modifier for the %item% item in %shop% shop to &c%modifier%&f.
          ADDEDBY: Your %type% price modifier for the %item% item in %shop% shop was set to &c%modifier%&f by &c%player%&f.
        SHOP:
          USAGE: /shop addmodifier shop <player> <shop> <value> [buy|sell]
          ADDED: You set &c%player%&f's %type% price modifier for all items in %shop% shop to &c%modifier%&f.
          ADDEDBY: Your %type% price modifier for all items in %shop% shop was set to &c%modifier%&f by &c%player%&f.
        GLOBAL:
          USAGE: /shop addmodifier global <player> <value> [buy|sell]
          ADDED: You set &c%player%&f's %type% price modifier to &c%modifier%&f.
          ADDEDBY: Your %type% price modifier was set to &c%modifier%&f by &c%player%&f.
      CHECKMODIFIERS:
        VIEW:
          VIEW: |-
            &c%player%&f's modifiers:
            Global modifiers:
            %global%
            Shop modifiers:
            %shop%
            Item modifiers:
            %item%
          ENTRY:
            ITEM: 'Item: &c%item%&f, shop: &c%shop%&f, buy: &c%buy%&f, sell: &c%sell%&f'
            SHOP: 'Shop: &c%shop%&f, buy: &c%buy%&f, sell: &c%sell%&f'
            GLOBAL: 'Buy: &c%buy%&f, sell: &c%sell%&f'
      RESETMODIFIER:
        ITEM:
          USAGE: /shop resetmodifier item <player> <shop> <item> [buy|sell]
          RESET: You reset &c%player%&f's %type% price modifier for the %item% item in %shop% shop.
          RESETBY: Your %type% price modifier for the %item% item in %shop% shop was reset by &c%player%&f.
        SHOP:
          USAGE: /shop resetmodifier shop <player> <shop> [buy|sell]
          RESET: You reset &c%player%&f's %type% price modifier for all items in %shop% shop.
          RESETBY: Your %type% price modifier for all items in %shop% shop was set to by &c%player%&f.
        GLOBAL:
          USAGE: /shop resetmodifier global <player> [buy|sell]
          RESET: You reset &c%player%&f's %type% price modifier.
          RESETBY: Your %type% price modifier was set to &c%modifier%&f by &c%player%&f.
  MODIFIER:
    INVALIDAMOUNT: Invalid modifier value specified. Valid values are for instance 0.50 which is 50%, 2.0 which is 200% etc.
    INVALIDTYPE: Invalid modifier type specified. Valid values are buy, sell and both.
    BUY: buy
    SELL: sell
    BOTH: buy & sell
  INVALIDPLAYER: Invalid player name specified.
  INVALIDSHOP: Shop with ID &c%shop%&f not found.
  INVALIDITEM: Item with ID &c%item%&f not found in &c%shop%&f.
  NOACCESSTOSHOP: You don't have access to &c%shop%&f shop.
  NODIRECTACCESSTOSHOP: You can't access the &c%shop%&f shop.
  MAINMENUDISABLED: You can't use this command. Please use /shop <id> instead.
  WORLDBLACKLISTED: You can't access %shop% in this world.
  WORLDBANNED: You can't access the shop in this world.
  WORLDBANNEDTARGET: '%player% can''t access the shop in that world.'
  GAMEMODEBANNED: You can't access the shop when in gamemode %gamemode%.
  GAMEMODEBANNEDTARGET: '%player% can''t access the shop when in gamemode %gamemode%.'
  ITEM:
    FULLINVENTORY: You don't have enough free space in your inventory.
    CANNOTAFFORD: You need &c%price%$&f to buy &c%amount% x %item%&f.
    CANNOTBUY: You can't buy this item.
    CANNOTSELL: You can't sell this item.
    BOUGHT: You bought &c%amount% x %item%&f for &c%price%$&f.
    BOUGHTFREE: You received &c%amount% x %item%&f.
    NOTENOUGH: You don't have &c%amount% x %item%&f to sell.
    SOLD: You sold &a%amount% x %item%&f for &a%price%$&f.
    SOLDFREE: You gave away &a%amount% x %item%&f.
    SOLDALL: You sold all %item%&f (&a%amount% x %item%&f) for &a%price%$&f.
    SOLDALLFREE: You gave away all %item%&f (&a%amount% x %item%&f).
    NOACCESS: You don't have access to this item.
  ENCHANT:
    CANNOTAPPLY: Enchantment &c%enchantment%&f cannot be applied to the item you're holding.
    ALREADYAPPLIED: This item already has &c%enchantment%&f applied.
    LEVELDIFF: You need an item with at least &c%enchantment% %level%&f applied.
    CANNOTAFFORD: You need &c%price%$&f to buy &c%enchantment%&f.
    MAX: This item already has the maximum amount of enchantments (%amount%).
    TOOMANY: You can't enchant more than %amount% items at once.
    BOUGHT: You bought &c%enchantment%&f enchantment for &c%price%$&f.
  PERMISSION:
    PERMISSIONSDISABLED: Permissions are disabled, please contact server's owner.
    ALREADYHAVE: You already have the &c%permission%&f permission.
    CANNOTAFFORD: You need &c%price%$&f to buy &c%permission%&f.
    BOUGHT: You bought &c%permission%&f permission for &c%price%$&f.
  COMMAND:
    BOUGHT: You bought &c%command%&f for &c%price%$&f.
    CANNOTAFFORD: You need &c%price%$&f to buy this command.
  SELLHAND:
    NOITEM: You have to hold an item in your hand in order to sell it.
    INVALIDQUANTITY: Invalid quantity specified. Must be between 1 and %max%.
    CANNOTSELL: You can't sell this item.
    MULTIPLEQUANTITYONLY: You can't sell that quantity. Only multiples of %quantity% are allowed for this item.
  SELLHANDALL:
    SOLD: You sold %quantity% x %item% for a total of %price%$.
  SELLALL:
    NOITEMS: You don't have any items you can sell.
    SOLD: You sold %quantity% items for a total of %price%$.
DIALOG:
  AMOUNTSELECTION:
    BUY:
      NAME: '&2Buying %item%'
    SELL:
      NAME: '&cSelling %item%'
    BULKBUY:
      NAME: '&cBuying stacks of %item%'
    BULKSELL:
      NAME: '&cSelling stacks of %item%'
SHOP:
  PERMISSION:
    ALREADYOWNED: '&4(Already owned)'
    NOTOWNED: '&a(Not owned)'
 

Wszystkich którzy pomogą nagrodzę łapką w górę.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Gość ZiemniaQ   
Losowy awatar
PREFIKS: „& aShop> i f”
LANG:
  KONSOLA: Konsola
MSG:
  BŁĄD: Wystąpił błąd, skontaktuj się z właścicielem serwera.
  W GRZE: Ta komenda może być używana tylko w grze.
  NOACCESS: Nie masz do tego dostępu.
  NOTLOADED: Twoje dane nie są jeszcze załadowane, spróbuj ponownie później.
  NOTLOADEDTARGET: Dane tego odtwarzacza nie zostały jeszcze załadowane, spróbuj ponownie później.
  RELOADED: Konfiguracja przeładowana!
  STOSOWANIE:
    SUBCOMMAND: „Niepoprawne użycie polecenia. Prawidłowe użycie:% wykorzystanie% '
  CMD:
    SKLEP:
      ADDMODIFIER:
        POZYCJA:
          SPOSÓB UŻYCIA: / shop addmodifier item <player> <shop> <item> <value> [kup | sprzedaj]
          DODANO: Ustawiasz & c% player% & f's% type% modyfikator ceny dla% item% item w% shop% shop to & c% modyfikator% i f.
          DODANO: Twój modyfikator ceny% type% ceny dla% item% item w% shop% shop został ustawiony na & c% modyfikator% & f przez & c% player% & f.
        SKLEP:
          UŻYCIE: / shop addmodifier shop <player> <shop> <value> [kup | sprzedaj]
          DODANO: Ustawiasz modyfikator ceny c% player% & f% typu% dla wszystkich produktów w% shop% shop to & c% modyfikator% i f.
          DODANO: Twój modyfikator ceny% type% dla wszystkich produktów w% shop% shop został ustawiony na & c% modyfikator% & f przez & c% player% & f.
        ŚWIATOWY:
          WYKORZYSTANIE: / shop addmodifier global <player> <value> [kup | sprzedaj]
          DODANO: Ustawiasz & c% player% & f's% type% modyfikator ceny na & c% modyfikator% i f.
          DODANO: Twój modyfikator ceny% type% został ustawiony na & c% modyfikator% & f przez & c% player% & f.
      MODYFIKATORY KONTROLNE:
        WIDOK:
          WIDOK: | -
            Modyfikatory & c% player% & f:
            Globalne modyfikatory:
            %światowy%
            Modyfikatory sklepu:
            %sklep%
            Modyfikatory przedmiotów:
            %pozycja%
          WEJŚCIE:
            POZYCJA: „Przedmiot: & c% item% & f, sklep: & c% shop% & f, kup: & c% kup% i f, sprzedaj: & c% sprzedaj% i f”
            SKLEP: „Kupuj: & c% kupuj% i f, kupuj: & c% kupuj% i f, sprzedawaj: & c% sprzedawaj% i f”
            GLOBAL: „Kup: & c% kup% i f, sprzedaj: & c% sprzedaj% i f”
      RESETMODIFIER:
        POZYCJA:
          UŻYTKOWANIE: / shop resetmodifier item <player> <shop> <item> [kup | sprzedaj]
          RESET: resetujesz i c% player% & f's% type% modyfikator ceny dla przedmiotu% item% w sklepie% shop%.
          RESETBY: Twój modyfikator ceny% type% dla elementu% item% item w sklepie% shop% został zresetowany przez & c% player% i f.
        SKLEP:
          STOSOWANIE: / shop resetmodifier shop <player> <shop> [kup | sprzedaj]
          RESET: resetujesz modyfikator ceny c% player% & f%%% dla wszystkich produktów w sklepie% shop%.
          RESETBY: Twój modyfikator ceny% type% dla wszystkich produktów w% shop% shop został ustawiony na & c% player% i f.
        ŚWIATOWY:
          WYKORZYSTANIE: / shop resetmodifier global <player> [kup | sprzedaj]
          RESET: resetujesz i c% player% & f's% type% modyfikator ceny.
          RESETBY: Twój modyfikator ceny% type% został ustawiony na & c% modyfikator% & f przez & c% player% & f.
  MODYFIKATOR:
    INVALIDAMOUNT: Podano niepoprawną wartość modyfikatora. Prawidłowe wartości to na przykład 0,50, co stanowi 50%, 2,0, co stanowi 200% itp.
    INVALIDTYPE: Podano nieprawidłowy typ modyfikatora. Prawidłowe wartości to kup, sprzedaj i oba.
    Kup kup
    SPRZEDAM: sprzedać
    ZARÓWNO: kup i sprzedaj
  INVALIDPLAYER: Podano niepoprawną nazwę gracza.
  INVALIDSHOP: Kupuj z ID i c% shop% i f nie znaleziono.
  INVALIDITEM: Produkt o identyfikatorze & c% item% & f nie został znaleziony w & c% shop% & f.
  NOACCESSTOSHOP: Nie masz dostępu do & c% shop% & f shop.
  NODIRECTACCESSTOSHOP: Nie możesz uzyskać dostępu do sklepu & c% shop% & f.
  MAINMENUDISABLED: Nie możesz użyć tego polecenia. Zamiast tego użyj / shop <id>.
  WORLDBLACKLISTED: Nie możesz uzyskać dostępu do% shop% na tym świecie.
  WORLDBANNED: Nie możesz uzyskać dostępu do sklepu na tym świecie.
  WORLDBANNEDTARGET: „% player% nie może uzyskać dostępu do sklepu na tym świecie”.
  GAMEMODEBANNED: W trybie gry% gamemode% nie można uzyskać dostępu do sklepu.
  GAMEMODEBANNEDTARGET: „% player% nie może uzyskać dostępu do sklepu w trybie gry% gamemode%”.
  POZYCJA:
    FULLINVENTORY: Nie masz wystarczającej ilości wolnego miejsca w ekwipunku.
    CANNOTAFFORD: Potrzebujesz & c% cena% $ i f, aby kupić & c% kwota% x% pozycja% i f.
    CANNOTBUY: Nie możesz kupić tego produktu.
    CANNOTSELL: Nie możesz sprzedać tego przedmiotu.
    BOUGHT: Kupiłeś & c% ilość% x% pozycja% i f za & c% cena% $ i f.
    BOUGHTFREE: Otrzymałeś & c% kwoty% x% pozycji% i f.
    NOTENOUGH: Nie masz & c% kwoty% x% pozycji% i f do sprzedaży.
    SPRZEDANE: Sprzedałeś i% kwoty% x% pozycji% i f za & a% ceny% $ i f.
    BEZPŁATNE: Dałeś i% kwoty% x% item% i f.
    SPRZEDAŻ: Sprzedałeś wszystkie% item% i f (i% kwoty% x% item% i f) za i% ceny% $ i f.
    SOLDALLFREE: rozdałeś wszystkie% item% & f (i% ilość% x% item% & f).
    NOACCESS: Nie masz dostępu do tego elementu.
  ZACZAROWAĆ:
    CANNOTAPPLY: Zaklęcia & c% zaklęcia% & f nie można zastosować do trzymanego przedmiotu.
    JUŻ ZASTOSOWANY: Ten element ma już & c% zaklęcie% & f.
    LEVELDIFF: Potrzebujesz przedmiotu z zastosowanym co najmniej & c% zaklęciem%% level% & f.
    CANNOTAFFORD: Potrzebujesz & c% cena% $ i f, aby kupić & c% zaklęcie% i f.
    MAX: Ten przedmiot ma już maksymalną ilość zaklęć (% kwota%).
    TOOMANY: Nie możesz zaczarować więcej niż% kwoty% przedmiotów na raz.
    BOUGHT: Kupiłeś & c% zaklęcie% & f zaklęcie dla & c% cena% $ i f.
POZWOLENIE:
    ZEZWOLENIA: Zezwolenia są wyłączone, skontaktuj się z właścicielem serwera.
    JUŻ: Masz już uprawnienie & c% pozwolenie% & f.
    CANNOTAFFORD: Potrzebujesz & c% ceny% $ i f, aby kupić & c% pozwolenie% i f.
    BOUGHT: Kupiłeś & c% pozwolenie% i f pozwolenie na & c% cena% $ i f.
  DOWÓDZTWO:
    BOUGHT: Kupiłeś & c% Command% & f za & c% cena% $ i f.
    CANNOTAFFORD: Potrzebujesz & c% cena% $ i f, aby kupić to polecenie.
  SPRZEDAŻ:
    NOITEM: Musisz trzymać przedmiot w ręce, aby go sprzedać.
    NIEWAŻNOŚĆ: Podano nieprawidłową ilość. Musi wynosić od 1 do% maks.%.
    CANNOTSELL: Nie możesz sprzedać tego przedmiotu.
    TYLKO WIELU ILOŚCI: Nie możesz sprzedać tej ilości. Tylko wielokrotności% ilość% są dozwolone dla tego produktu.
  SELLHANDALL:
    SPRZEDANE: Sprzedałeś% ilość% x% element% za łączną% ceny% $.
  SPRZEDAJ WSZYSTKO:
    NOITEMS: Nie masz żadnych przedmiotów, które możesz sprzedać.
    SPRZEDANE: Sprzedałeś% ilość% przedmiotów za łączną% ceny% $.
DIALOG:
  AMOUNTSELECTION:
    KUPOWAĆ:
      NAZWA: „& 2Buying% item%”
    SPRZEDAĆ:
      NAZWA: „& cSelling% item%”
    BULKBUY:
      NAZWA: „& cKupowanie stosów% item%”
    BULKSELL:
      NAZWA: „& cWypisz stosy% item%”
SKLEP:
  POZWOLENIE:
    JUŻ JUŻ: „i 4 (już posiadane)”
    ZAUWAŻONY: „& a (Nie należy do właściciela)”

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Użytkownik

@LuckyPotato Serio? Google tlanslator?

Cytat
SPRZEDAŻ:
    NOITEM: Musisz trzymać przedmiot w ręce, aby go sprzedać.
    NIEWAŻNOŚĆ: Podano nieprawidłową ilość. Musi wynosić od 1 do% maks.%.
    CANNOTSELL: Nie możesz sprzedać tego przedmiotu.
    TYLKO WIELU ILOŚCI: Nie możesz sprzedać tej ilości. Tylko wielokrotności% ilość% są dozwolone dla tego produktu.

@Mroczekk ShopGUI+

Edytowane przez TermitCG

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Użytkownik
13 godzin temu, TermitCG napisał:

@LuckyPotato Serio? Google tlanslator?

@Mroczekk ShopGUI+

Skoro nie odpowiada Ci google translator to sobie sam tłumacz, serio myślisz, że ktoś za darmo poświęci swój czas żeby przetłumaczyć Ci plugin, bo tobie się nie chce?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Użytkownik
3 minuty temu, TermitCG napisał:

Ale użył google tlanslatora i dał niedziałający config

To sam sobie przetłumacz google translatorem i będziesz mieć działający config. :lulkappa:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Losowy awatar
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×