Skocz do zawartości
  • 0

Proszę o pomoc w naprawieniu błędów które wyskakują w konsoli


Blaxers

Pytanie

Pierwszy błąd dotyczy authme.
 

Spoiler

[20:27:05 WARN]: [AuthMe] Task #23370 for AuthMe v5.4.0-b1877 generated an exception
java.lang.NoSuchMethodError: ru.tehkode.permissions.PermissionUser.getParentIdentifiers(Ljava/lang/String;)Ljava/util/List;
        at fr.xephi.authme.permission.handlers.PermissionsExHandler.getGroups(PermissionsExHandler.java:78) ~[?:?]
        at fr.xephi.authme.permission.handlers.PermissionsExHandler.getGroups(PermissionsExHandler.java:19) ~[?:?]
        at fr.xephi.authme.permission.PermissionsManager.getGroups(PermissionsManager.java:295) ~[?:?]
        at fr.xephi.authme.data.limbo.LimboServiceHelper.createLimboPlayer(LimboServiceHelper.java:47) ~[?:?]
        at fr.xephi.authme.data.limbo.LimboService.createLimboPlayer(LimboService.java:70) ~[?:?]
        at fr.xephi.authme.process.join.AsynchronousJoin.lambda$processJoinSync$6(AsynchronousJoin.java:160) ~[?:?]
        at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:71) ~[spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:350) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.B(MinecraftServer.java:723) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.B(DedicatedServer.java:374) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.A(MinecraftServer.java:654) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:557) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_171]

2 błąd dotyczy antycheata PAC 
 

Spoiler

[20:05:38 ERROR]: [PAC] Unhandled exception occured in onPacketReceiving(PacketEvent) for PAC
java.util.ConcurrentModificationException
        at java.util.ArrayList$Itr.checkForComodification(Unknown Source) ~[?:1.8.0_171]
        at java.util.ArrayList$Itr.next(Unknown Source) ~[?:1.8.0_171]
        at npnp.cU.b(cU.java:53) ~[PAC.jar:?]
        at npnp.bB.b(bB.java:32) ~[PAC.jar:?]
        at npnp.cT.onPacketReceiving(cT.java:114) ~[PAC.jar:?]
        at com.comphenix.protocol.injector.SortedPacketListenerList.invokeReceivingListener(SortedPacketListenerList.java:114) [ProtocolLib.jar:4.3.0]
        at com.comphenix.protocol.injector.SortedPacketListenerList.invokePacketRecieving(SortedPacketListenerList.java:67) [ProtocolLib.jar:4.3.0]
        at com.comphenix.protocol.injector.PacketFilterManager.handlePacket(PacketFilterManager.java:590) [ProtocolLib.jar:4.3.0]
        at com.comphenix.protocol.injector.PacketFilterManager.invokePacketRecieving(PacketFilterManager.java:557) [ProtocolLib.jar:4.3.0]
        at com.comphenix.protocol.injector.netty.ProtocolInjector.packetReceived(ProtocolInjector.java:352) [ProtocolLib.jar:4.3.0]
        at com.comphenix.protocol.injector.netty.ProtocolInjector.onPacketReceiving(ProtocolInjector.java:317) [ProtocolLib.jar:4.3.0]
        at com.comphenix.protocol.injector.netty.ChannelInjector.decode(ChannelInjector.java:531) [ProtocolLib.jar:4.3.0]
        at io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.callDecode(ByteToMessageDecoder.java:249) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.channelRead(ByteToMessageDecoder.java:149) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:333) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:319) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.channelRead(ByteToMessageDecoder.java:163) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:333) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:319) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at com.comphenix.protocol.injector.netty.ChannelInjector$4.channelRead(ChannelInjector.java:263) [ProtocolLib.jar:4.3.0]
        at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:333) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:319) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.channelRead(ByteToMessageDecoder.java:163) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:333) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:319) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutHandler.channelRead(ReadTimeoutHandler.java:150) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:333) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:319) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.fireChannelRead(DefaultChannelPipeline.java:787) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.channel.nio.AbstractNioByteChannel$NioByteUnsafe.read(AbstractNioByteChannel.java:130) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.processSelectedKey(NioEventLoop.java:511) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.processSelectedKeysOptimized(NioEventLoop.java:468) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.processSelectedKeys(NioEventLoop.java:382) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:354) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_171]
[20:05:38 ERROR]: Parameters:
  net.minecraft.server.v1_8_R3.PacketPlayInFlying$PacketPlayInPositionLook@3394b774[
    x=-117.85121039565803
    y=71.0
    z=465.22823181232064
    yaw=248.99988
    pitch=44.506207
    f=false
    hasPos=true
    hasLook=true
  ]
3 błąd dotyczy pluginu advanncedrepair 

3 błąd dotyczy pluginu advanncedreapir

Spoiler

[20:34:20 ERROR]: Error occurred while disabling AdvancedRepair v1.0.1 (Is it up to date?)
java.lang.NullPointerException
        at me.realized.advancedrepair.Core.onDisable(Core.java:41) ~[?:?]
        at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:323) ~[spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.disablePlugin(JavaPluginLoader.java:364) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.disablePlugin(SimplePluginManager.java:424) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.disablePlugins(SimplePluginManager.java:417) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.disablePlugins(CraftServer.java:336) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.stop(MinecraftServer.java:460) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:593) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_171]

4 błąd Umbaska

Spoiler

[Umbaska Module Manager] WE ARE INSTALLING THE MODULE CORE FOR YOU, HOLD ON!
[19:59:37 ERROR]: Error occurred while enabling Umbaska v3.3 (Is it up to date?)
java.lang.NullPointerException
        at java.io.Reader.<init>(Unknown Source) ~[?:1.8.0_171]
        at java.io.InputStreamReader.<init>(Unknown Source) ~[?:1.8.0_171]
        at org.apache.commons.io.IOUtils.copy(IOUtils.java:1906) ~[spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at org.apache.commons.io.IOUtils.toString(IOUtils.java:778) ~[spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at org.apache.commons.io.IOUtils.toString(IOUtils.java:759) ~[spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at uk.co.umbaska.utils.ModuleUtil.getAllAvailableModules(ModuleUtil.java:42) ~[?:?]
        at uk.co.umbaska.utils.ModuleUtil.installModule(ModuleUtil.java:66) ~[?:?]
        at uk.co.umbaska.modules.ModuleManager.enableModules(ModuleManager.java:101) ~[?:?]
        at uk.co.umbaska.modules.ModuleManager.loadAndEnableModules(ModuleManager.java:53) ~[?:?]
        at uk.co.umbaska.Umbaska.onEnable(Umbaska.java:125) ~[?:?]
        at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:321) ~[spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:340) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:405) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:357) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:317) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.s(MinecraftServer.java:414) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.k(MinecraftServer.java:378) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:333) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:263) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:525) [spigot.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_171]

Oraz pełno błędów w skryptach z którymi mam nadzieje Sobie poradzić. 
nie umiem czytać tych błędów pojawiających się w konsoli proszę o szybką pomoc 

Edytowane przez Blaxers
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

  • 0

Błędy błędami, prosiłbym ciebie jednak o umieszczenie informacji o:

  1. Wersji oraz rodzaju silnika (np. Spigot 1.12.2-R0.1-SNAPSHOT), dostępne pod komendą /version
  2. O ile możliwe, wersja Javy zainstalowanej na maszynie (jeżeli korzystasz z jakiegoś hostingu, warto zapytać o aktualnie zainstalowaną wersje, być może potrzebna jest aktualizacja),

Z takimi informacjami jesteśmy tobie udzielić pełnej pomocy, zamiast domyślać się czy przypadkiem nie masz za starej Javy czy może plugin nie jest nie na tą wersje silnika co trzeba.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...