Skocz do zawartości
  • 0

Skrypty nie działają - błędy w konsoli


gabrielpl
 Udostępnij

Pytanie

Witam mam problem żaden skrypt nie działa i wyskakują błędy w konsoli poniżej zamieszczam skrypt i błędy :


Błędy:
  

Spoiler


[08:47:35 INFO]: GabriellPL issued server command: /test
[08:47:35 INFO]: GabriellPL [310394ea-2b2b-445f-9cbe-1a6951e181d7]: /test
[08:47:35 ERROR]: java.lang.IllegalStateException: zip file closed
[08:47:35 WARN]: java.lang.IllegalStateException: zip file closed
[08:47:35 WARN]: at java.util.zip.ZipFile.ensureOpen(ZipFile.java:686)
[08:47:35 WARN]: at java.util.zip.ZipFile.getEntry(ZipFile.java:315)
[08:47:35 WARN]: at java.util.jar.JarFile.getEntry(JarFile.java:240)
[08:47:35 WARN]: at java.util.jar.JarFile.getJarEntry(JarFile.java:223)
[08:47:35 WARN]: at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:133)
[08:47:35 WARN]: at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.getClassByName(JavaPluginLoader.java:216)
[08:47:35 WARN]: at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:111)
[08:47:35 WARN]: at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:100)
[08:47:35 WARN]: at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:418)
[08:47:35 WARN]: at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:351)
[08:47:35 WARN]: at me.lucko.luckperms.lib.adventure.text.serializer.bungeecord.SelfSerializable$AdapterFactory.create(SelfSerializable.java:54)
[08:47:35 WARN]: at com.google.gson.Gson.getAdapter(Gson.java:423)
[08:47:35 WARN]: at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:661)
[08:47:35 WARN]: at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:648)
[08:47:35 WARN]: at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:603)
[08:47:35 WARN]: at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:583)
[08:47:35 WARN]: at net.md_5.bungee.chat.ComponentSerializer.toString(ComponentSerializer.java:79)
[08:47:35 WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R2.PacketPlayOutChat.b(PacketPlayOutChat.java:37)
[08:47:35 WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R2.PacketEncoder.encode(PacketEncoder.java:42)
[08:47:35 WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R2.PacketEncoder.encode(PacketEncoder.java:12)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.handler.codec.MessageToByteEncoder.write(MessageToByteEncoder.java:107)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeWrite0(AbstractChannelHandlerContext.java:738)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeWriteAndFlush(AbstractChannelHandlerContext.java:801)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.write(AbstractChannelHandlerContext.java:814)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.writeAndFlush(AbstractChannelHandlerContext.java:794)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.writeAndFlush(AbstractChannelHandlerContext.java:831)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.writeAndFlush(DefaultChannelPipeline.java:1071)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannel.writeAndFlush(AbstractChannel.java:300)
[08:47:35 WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R2.NetworkManager.lambda$b$6(NetworkManager.java:300)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.util.concurrent.AbstractEventExecutor.safeExecute(AbstractEventExecutor.java:163)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor.runAllTasks(SingleThreadEventExecutor.java:404)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:313)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884)
[08:47:35 WARN]: at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[08:47:35 ERROR]: java.lang.IllegalStateException: zip file closed
[08:47:35 WARN]: java.lang.IllegalStateException: zip file closed
[08:47:35 WARN]: at java.util.zip.ZipFile.ensureOpen(ZipFile.java:686)
[08:47:35 WARN]: at java.util.zip.ZipFile.getEntry(ZipFile.java:315)
[08:47:35 WARN]: at java.util.jar.JarFile.getEntry(JarFile.java:240)
[08:47:35 WARN]: at java.util.jar.JarFile.getJarEntry(JarFile.java:223)
[08:47:35 WARN]: at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:133)
[08:47:35 WARN]: at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.getClassByName(JavaPluginLoader.java:216)
[08:47:35 WARN]: at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:111)
[08:47:35 WARN]: at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:100)
[08:47:35 WARN]: at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:418)
[08:47:35 WARN]: at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:351)
[08:47:35 WARN]: at me.lucko.luckperms.lib.adventure.text.serializer.bungeecord.SelfSerializable$AdapterFactory.create(SelfSerializable.java:54)
[08:47:35 WARN]: at com.google.gson.Gson.getAdapter(Gson.java:423)
[08:47:35 WARN]: at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:661)
[08:47:35 WARN]: at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:648)
[08:47:35 WARN]: at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:603)
[08:47:35 WARN]: at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:583)
[08:47:35 WARN]: at net.md_5.bungee.chat.ComponentSerializer.toString(ComponentSerializer.java:79)
[08:47:35 WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R2.PacketPlayOutChat.b(PacketPlayOutChat.java:37)
[08:47:35 WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R2.PacketEncoder.encode(PacketEncoder.java:42)
[08:47:35 WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R2.PacketEncoder.encode(PacketEncoder.java:12)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.handler.codec.MessageToByteEncoder.write(MessageToByteEncoder.java:107)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeWrite0(AbstractChannelHandlerContext.java:738)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeWriteAndFlush(AbstractChannelHandlerContext.java:801)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.write(AbstractChannelHandlerContext.java:814)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.writeAndFlush(AbstractChannelHandlerContext.java:794)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.writeAndFlush(AbstractChannelHandlerContext.java:831)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.writeAndFlush(DefaultChannelPipeline.java:1071)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannel.writeAndFlush(AbstractChannel.java:300)
[08:47:35 WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R2.NetworkManager.lambda$b$6(NetworkManager.java:300)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.util.concurrent.AbstractEventExecutor.safeExecute(AbstractEventExecutor.java:163)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor.runAllTasks(SingleThreadEventExecutor.java:404)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:313)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884)
[08:47:35 WARN]: at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[08:47:35 ERROR]: java.lang.IllegalStateException: zip file closed
[08:47:35 WARN]: java.lang.IllegalStateException: zip file closed
[08:47:35 WARN]: at java.util.zip.ZipFile.ensureOpen(ZipFile.java:686)
[08:47:35 WARN]: at java.util.zip.ZipFile.getEntry(ZipFile.java:315)
[08:47:35 WARN]: at java.util.jar.JarFile.getEntry(JarFile.java:240)
[08:47:35 WARN]: at java.util.jar.JarFile.getJarEntry(JarFile.java:223)
[08:47:35 WARN]: at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:133)
[08:47:35 WARN]: at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.getClassByName(JavaPluginLoader.java:216)
[08:47:35 WARN]: at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:111)
[08:47:35 WARN]: at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:100)
[08:47:35 WARN]: at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:418)
[08:47:35 WARN]: at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:351)
[08:47:35 WARN]: at me.lucko.luckperms.lib.adventure.text.serializer.bungeecord.SelfSerializable$AdapterFactory.create(SelfSerializable.java:54)
[08:47:35 WARN]: at com.google.gson.Gson.getAdapter(Gson.java:423)
[08:47:35 WARN]: at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:661)
[08:47:35 WARN]: at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:648)
[08:47:35 WARN]: at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:603)
[08:47:35 WARN]: at com.google.gson.Gson.toJson(Gson.java:583)
[08:47:35 WARN]: at net.md_5.bungee.chat.ComponentSerializer.toString(ComponentSerializer.java:79)
[08:47:35 WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R2.PacketPlayOutChat.b(PacketPlayOutChat.java:37)
[08:47:35 WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R2.PacketEncoder.encode(PacketEncoder.java:42)
[08:47:35 WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R2.PacketEncoder.encode(PacketEncoder.java:12)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.handler.codec.MessageToByteEncoder.write(MessageToByteEncoder.java:107)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeWrite0(AbstractChannelHandlerContext.java:738)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeWriteAndFlush(AbstractChannelHandlerContext.java:801)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.write(AbstractChannelHandlerContext.java:814)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.writeAndFlush(AbstractChannelHandlerContext.java:794)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.writeAndFlush(AbstractChannelHandlerContext.java:831)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.writeAndFlush(DefaultChannelPipeline.java:1071)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.AbstractChannel.writeAndFlush(AbstractChannel.java:300)
[08:47:35 WARN]: at net.minecraft.server.v1_16_R2.NetworkManager.lambda$b$6(NetworkManager.java:300)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.util.concurrent.AbstractEventExecutor.safeExecute(AbstractEventExecutor.java:163)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor.runAllTasks(SingleThreadEventExecutor.java:404)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:313)
[08:47:35 WARN]: at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$5.run(SingleThreadEventExecutor.java:884)
[08:47:35 WARN]: at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

 


Skrypt: 

command /Test:
    trigger:
        send "&8<> &8&M---------&f &8[&b&lDiscord&8] &8&M---------&f &8<>"
        send " &8» &7Nasz Discord: &c[LINK]"
        send "&8<> &8&M---------&f &8[&b&lDiscord&8] &8&M---------&f &8<>"


 

Edytowane przez xNightPower_
Nieaktywny

Umieszczam kod w code, umieszczam błędy w spoilerze, zmieniam tytuł na poprawny, naprawiam formatowanie na ciemnym stylu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

8 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

  • 1
2 minuty temu, gabrielpl napisał:

skript 2.5

Zaktualizuj do najnowszej: Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

Czy używasz prawidłowej wersji pluginu LuckyPerms? Masz podłączoną bazę danych do niego?

Z błędów można wywnioskować, że używasz Bungeecord, na przyszłość - dodawaj taką podstawową informację do posta... 

Czy zatem Bungeecord jest poprawnie skonfigurowany? Skorzystaj z forka bungeecorda - Waterfall

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 0
8 minut temu, CoFFeIN04 napisał:

Zaktualizuj do najnowszej: Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

Czy używasz prawidłowej wersji pluginu LuckyPerms? Masz podłączoną bazę danych do niego?

Z błędów można wywnioskować, że używasz Bungeecord, na przyszłość - dodawaj taką podstawową informację do posta... 

Czy zatem Bungeecord jest poprawnie skonfigurowany? Skorzystaj z forka bungeecorda - Waterfall

nie używam Bungeecord 
a luckyperm ma baze danych

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 0
17 minut temu, Kormic napisał:

Czyli błąd występuje jedynie przy wykonywaniu komendy, tak?

 

55 minut temu, CoFFeIN04 napisał:

Upewnij się, że używasz prawidłowej wersji LuckyPerms. Sprawdź również konfigurację tego pluginu, by sprawdzić czy Bungeecord nie jest włączony

Już wszystko działa wystarczyło zmienić linijkę "Bungeecord"
Dzięki wszystkim <3
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 Udostępnij

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...