Skocz do zawartości
 • 0

Problem z HashMapa


deusowy_yt
 Udostępnij

Pytanie

Witam, mam problem z HashMapa, a mianowicie gdy gracz ktory stawia block ma ustawiona zmienna na false to wszyscy gracze tego nie widza, ale gdy gracz ma wiadomosci wlaczono, a drugi wylaczone to i tak mu dziala :/ Prosiłbym o pomoc, prosze kod:

package me.neroos.case1;

import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import org.bukkit.Bukkit;
import org.bukkit.Material;
import org.bukkit.block.Block;
import org.bukkit.entity.Player;
import org.bukkit.event.EventHandler;
import org.bukkit.event.Listener;
import org.bukkit.event.block.BlockPlaceEvent;
import org.bukkit.inventory.ItemStack;
import org.bukkit.inventory.meta.ItemMeta;
	public class onPlaceListeners implements Listener{
  	
  	public static Map<Player, Boolean> map = new HashMap<Player, Boolean>();
  
  @EventHandler
  public void onPlace(BlockPlaceEvent e) {
    Player p = e.getPlayer();
    Block b = e.getBlock();
      if(b.getType() == Material.CHEST) {
      	ItemMeta im = p.getItemInHand().getItemMeta();
      	if(im.getDisplayName().equals("§7§k|§a§l§k!§7§k| §a§o§lP§e§l§or§b§l§oe§3§l§om§b§l§oi§b§l§oum§e§l§oC§a§l§oa§b§l§os§3§l§oe §7§k|§a§l§k!§7§k|") && im.getLore().equals(Arrays.asList("§8§m--+------------------------------------+--"," §5§oTen przedmiot jest wyjatkowo Legendarny."," §5§oW srodku tej skrzyni znajduja sie bardzo"," §5§oCenne przedmioty, otworzenie jej spowoduje"," §5§oWielki wybuch, i uwolnienie mocy, co skutkuje", " §5§oWyrzuceniem przedmiotow do Twojego ekwipunku!  ", " §e§oChcesz sprobowac swojego szczescia?" , " §e§oSmialo, wez ta skrzynie do reki i ja poloz!", " §f§oJestes ciekawy co wyleci? Wpisz §4§l§o/CASE" ,"§8§m--+------------------------------------+--"))) {        e.setCancelled(true);
        	if(p.getInventory().getItemInHand() != null) {
        		ItemStack handItem = p.getInventory().getItemInHand();
        		handItem.setAmount(handItem.getAmount() - 1);
        		p.getInventory().setItemInHand(handItem);
        		p.updateInventory();
        		for(Player all : Bukkit.getOnlinePlayers())
        			if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
        				all.sendMessage(" §a§l»" + "§c§o " + p.getName() + " §7§ootworzyl §7§k|§a§l§k!§7§k| §a§o§lP§e§l§or§b§l§oe§3§l§om§b§l§oi§b§l§oum§e§l§oC§a§l§oa§b§l§os§3§l§oe §7§k|§a§l§k!§7§k|§7§o, i otrzymal§8:");
        			}
			        if(Math.random() * 100 <= 1) {
			          giveItem(p, Stacki.is);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §4§oRzucane TNT §8§o(1%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 10) {
			          giveItem(p, Stacki.is1);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §d§oKlate §c§o4§7/§c§o3 §8§o(10%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 10) {
			          giveItem(p, Stacki.is2);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §d§oButy §c§o4§7/§c§o3 §8§o(10%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 10) {
			          giveItem(p, Stacki.is3);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §d§oHelm §c§o4§7/§c§o3 §8§o(10%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 10) {
			          giveItem(p, Stacki.is4);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §d§oSpodnie §c§o4§7/§c§o3 §8§o(10%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 4) {
			          giveItem(p, Stacki.is5);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §3§oKilof §c§o10§7/§c§o3§7/§c§o3 §8§o(4%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 7) {
			          giveItem(p, Stacki.k1);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §3§oKilof §c§o8§7/§c§o3§7/§c§o3 §8§o(7%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 5) {
			          giveItem(p, Stacki.k2);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §3§oKilof §c§o9§7/§c§o3§7/§c§o3 §8§o(5%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 9) {
			          giveItem(p, Stacki.k3);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §3§oKilof §c§o7§7/§c§o3§7/§c§o3 §8§o(9%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 5) {
			          giveItem(p, Stacki.co);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §a§o§lCobblex §8§o(5%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 25) {
			          giveItem(p, Stacki.d);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §b§oDiamenty §8§o(25%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 8) {
			          giveItem(p, Stacki.lo);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §c§oLopata §c§o5§7/§c§o3 §8§o(8%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 8) {
			          giveItem(p, Stacki.sie);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §c§oSiekierka §c§o5§7/§c§o3 §8§o(8%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 8) {
			          giveItem(p, Stacki.is6);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §3§oMiecz §c§o6§7/§c§o3§7/§c§o3 §8§o(8%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 10) {
			          giveItem(p, Stacki.is7);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §a§oBloki Emeraldu §8§o(10%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 20) {
			          giveItem(p, Stacki.is8);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §a§oEmeraldy §8§o(20%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 0.05) {
			          giveItem(p, Stacki.is9);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §a§l§oB§e§o§lE§b§o§lA§3§l§oC§b§l§oON §8§o(0.05%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 30) {
			          giveItem(p, Stacki.is10);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §9§oBoyFarmer §8§o(30%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 30) {
			          giveItem(p, Stacki.is11);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §9§oSandFarmer §8§o(30%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 30) {
			          giveItem(p, Stacki.is12);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §9§oKopaczFosy §8§o(30%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 20) {
			          giveItem(p, Stacki.is13);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §c§oZelazo §8§o(20%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 20) {
			          giveItem(p, Stacki.is14);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §c§oZloto §8§o(20%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 35) {
			          giveItem(p, Stacki.is16);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §c§oZelazo §8§o(35%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 25) {
			          giveItem(p, Stacki.is17);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §c§oEmeraldy §8§o(25%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 30) {
			          giveItem(p, Stacki.is15);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §c§oZloto §8§o(30%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 2) {
			          giveItem(p, Stacki.is18);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §5§oSilka §8§o(2%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 15) {
			          giveItem(p, Stacki.is19);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §d§oObsydian §8§o(15%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 20) {
			          giveItem(p, Stacki.is20);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §d§oObsydian §8§o(20%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 10) {
			          giveItem(p, Stacki.is21);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §b§oKoxy §8§o(10%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 15) {
			          giveItem(p, Stacki.is22);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §3§oRefile §8§o(15%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 10) {
			          giveItem(p, Stacki.st3);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §9§lGenerator Kamienia §8§o(10%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 5) {
			          giveItem(p, Stacki.st1);
			          if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §9§lGenerator Kamienia§6§o+ §8§o(5%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 3) 
			          giveItem(p, Stacki.st2);
			        	if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			          	p.sendMessage(" §f§l» §9§lGenerator Kamienia§6§o++ §8§o(3%)");
			        	}
			        }
			      	if(map.get(p) == Boolean.TRUE) {
			      		p.sendMessage(" §b§l» §aChcesz kupic §a§o§lP§e§l§or§b§l§oe§3§l§om§b§l§oi§b§l§oum§e§l§oC§a§l§oa§b§l§os§3§l§oe§a? Wejdz na strone:");
			      		p.sendMessage(" §b§l» §f§l§oNEROO-SKLEP.XAA.PL");
			      	}
      	}
      }
  }
  private void giveItem(Player player, ItemStack itemToAdd) {
    int freeSpace = 0;
      for (ItemStack i : player.getInventory()) {
      if (i == null) {
        freeSpace += itemToAdd.getType().getMaxStackSize();
      } else if (i.getType() == itemToAdd.getType()) {
        freeSpace += i.getType().getMaxStackSize() - i.getAmount();
      }
    }
      if (itemToAdd.getAmount() > freeSpace) {
      player.getWorld().dropItemNaturally(player.getLocation(), itemToAdd);
    } else {
      player.getInventory().addItem(itemToAdd);
    }
    player.updateInventory();
  }
}

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0

@JanekMaSkrypta_Juz naprawiłem, ale dzięki za pomoc jeśli jesteś ciekawy to kod teraz wygląda tak:

package me.neroos.case1;

import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;

import org.bukkit.Bukkit;
import org.bukkit.Material;
import org.bukkit.block.Block;
import org.bukkit.entity.Player;
import org.bukkit.event.EventHandler;
import org.bukkit.event.Listener;
import org.bukkit.event.block.BlockPlaceEvent;
import org.bukkit.inventory.ItemStack;
import org.bukkit.inventory.meta.ItemMeta;
	public class onPlaceListeners implements Listener{
  	
		public static HashMap<Player, Boolean> map = new HashMap<Player, Boolean>();
  
  @EventHandler
  public void onPlace(BlockPlaceEvent e) {
    Player p = e.getPlayer();
    Block b = e.getBlock();
      if(b.getType() == Material.CHEST) {
      	ItemMeta im = p.getItemInHand().getItemMeta();
      	if(im.getDisplayName().equals("§7§k|§a§l§k!§7§k| §a§o§lN§e§l§oe§b§l§or§3§l§oo§b§l§oo§e§l§oC§a§l§oa§b§l§os§3§l§oe §7§k|§a§l§k!§7§k|") && im.getLore().equals(Arrays.asList("§8§m--+------------------------------------+--"," §5§oTen przedmiot jest wyjatkowo Legendarny."," §5§oW srodku tej skrzyni znajduja sie bardzo"," §5§oCenne przedmioty, otworzenie jej spowoduje"," §5§oWielki wybuch, i uwolnienie mocy, co skutkuje", " §5§oWyrzuceniem przedmiotow do Twojego ekwipunku!  ", " §e§oChcesz sprobowac swojego szczescia?" , " §e§oSmialo, wez ta skrzynie do reki i ja poloz!", " §f§oJestes ciekawy co wyleci? Wpisz §4§l§o/CASE" ,"§8§m--+------------------------------------+--"))) {        e.setCancelled(true);
        	if(p.getInventory().getItemInHand() != null) {
        		ItemStack handItem = p.getInventory().getItemInHand();
        		handItem.setAmount(handItem.getAmount() - 1);
        		p.getInventory().setItemInHand(handItem);
        		p.updateInventory();
        		for(Player all : Bukkit.getOnlinePlayers()) {
        			if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
        				all.sendMessage(" §a§l»" + "§c§o " + p.getName() + " §7§ootworzyl §7§k|§a§l§k!§7§k| §a§o§lN§e§l§oe§b§l§or§3§l§oo§b§l§oo§e§l§oC§a§l§oa§b§l§os§3§l§oe §7§k|§a§l§k!§7§k|§7§o, i otrzymal§8:");
        			}
			        if(Math.random() * 100 <= 1) {
			          giveItem(p, Stacki.is);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §4§oRzucane TNT §8§o(1%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 10) {
			          giveItem(p, Stacki.is1);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §d§oKlate §c§o4§7/§c§o3 §8§o(10%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 10) {
			          giveItem(p, Stacki.is2);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §d§oButy §c§o4§7/§c§o3 §8§o(10%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 10) {
			          giveItem(p, Stacki.is3);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §d§oHelm §c§o4§7/§c§o3 §8§o(10%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 10) {
			          giveItem(p, Stacki.is4);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §d§oSpodnie §c§o4§7/§c§o3 §8§o(10%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 4) {
			          giveItem(p, Stacki.is5);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §3§oKilof §c§o10§7/§c§o3§7/§c§o3 §8§o(4%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 7) {
			          giveItem(p, Stacki.k1);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §3§oKilof §c§o8§7/§c§o3§7/§c§o3 §8§o(7%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 5) {
			          giveItem(p, Stacki.k2);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §3§oKilof §c§o9§7/§c§o3§7/§c§o3 §8§o(5%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 9) {
			          giveItem(p, Stacki.k3);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §3§oKilof §c§o7§7/§c§o3§7/§c§o3 §8§o(9%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 5) {
			          giveItem(p, Stacki.co);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §a§o§lCobblex §8§o(5%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 25) {
			          giveItem(p, Stacki.d);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §b§oDiamenty §8§o(25%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 8) {
			          giveItem(p, Stacki.lo);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §c§oLopata §c§o5§7/§c§o3 §8§o(8%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 8) {
			          giveItem(p, Stacki.sie);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §c§oSiekierka §c§o5§7/§c§o3 §8§o(8%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 8) {
			          giveItem(p, Stacki.is6);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §3§oMiecz §c§o6§7/§c§o3§7/§c§o3 §8§o(8%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 10) {
			          giveItem(p, Stacki.is7);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §a§oBloki Emeraldu §8§o(10%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 20) {
			          giveItem(p, Stacki.is8);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §a§oEmeraldy §8§o(20%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 0.05) {
			          giveItem(p, Stacki.is9);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §a§l§oB§e§o§lE§b§o§lA§3§l§oC§b§l§oON §8§o(0.05%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 30) {
			          giveItem(p, Stacki.is10);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §9§oBoyFarmer §8§o(30%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 30) {
			          giveItem(p, Stacki.is11);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §9§oSandFarmer §8§o(30%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 30) {
			          giveItem(p, Stacki.is12);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §9§oKopaczFosy §8§o(30%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 20) {
			          giveItem(p, Stacki.is13);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §c§oZelazo §8§o(20%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 20) {
			          giveItem(p, Stacki.is14);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §c§oZloto §8§o(20%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 35) {
			          giveItem(p, Stacki.is16);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §c§oZelazo §8§o(35%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 25) {
			          giveItem(p, Stacki.is17);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §c§oEmeraldy §8§o(25%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 30) {
			          giveItem(p, Stacki.is15);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §c§oZloto §8§o(30%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 2) {
			          giveItem(p, Stacki.is18);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §5§oSilka §8§o(2%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 15) {
			          giveItem(p, Stacki.is19);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §d§oObsydian §8§o(15%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 20) {
			          giveItem(p, Stacki.is20);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §d§oObsydian §8§o(20%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 10) {
			          giveItem(p, Stacki.is21);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §b§oKoxy §8§o(10%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 15) {
			          giveItem(p, Stacki.is22);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §3§oRefile §8§o(15%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 10) {
			          giveItem(p, Stacki.st3);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §9§lGenerator Kamienia §8§o(10%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 5) {
			          giveItem(p, Stacki.st1);
			          if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §9§lGenerator Kamienia§6§o+ §8§o(5%)");
			          }
			        }
			        if(Math.random() * 100 <= 3) {
			          giveItem(p, Stacki.st2);
			        	if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			          	all.sendMessage(" §f§l» §9§lGenerator Kamienia§6§o++ §8§o(3%)");
			        	}
			        }
			      	if(map.get(all) == Boolean.TRUE) {
			      		all.sendMessage(" §b§l» §aChcesz kupic §a§o§lP§e§l§or§b§l§oe§3§l§om§b§l§oi§b§l§oum§e§l§oC§a§l§oa§b§l§os§3§l§oe§a? Wejdz na strone:");
			      		all.sendMessage(" §b§l» §f§l§oNEROO-SKLEP.XAA.PL");
			      	}
        		}
        	}
      	}
      }
  }
  private void giveItem(Player player, ItemStack itemToAdd) {
    int freeSpace = 0;
      for (ItemStack i : player.getInventory()) {
      if (i == null) {
        freeSpace += itemToAdd.getType().getMaxStackSize();
      } else if (i.getType() == itemToAdd.getType()) {
        freeSpace += i.getType().getMaxStackSize() - i.getAmount();
      }
    }
      if (itemToAdd.getAmount() > freeSpace) {
      player.getWorld().dropItemNaturally(player.getLocation(), itemToAdd);
    } else {
      player.getInventory().addItem(itemToAdd);
    }
    player.updateInventory();
  }
}

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Nieaktywny
Odpowiedz na pytanie...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...