Skocz do zawartości
 • 0

Jak rozwiązać ten błąd?


lew281

Pytanie

Błędy:

[19:56:26 INFO]: [Skript] Reloading cs.sk...[19:56:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (cs.sk, line 92: loop player in world "{@swiat}":')[19:56:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (cs.sk, line 112: if player has permission "cs.admin":')[19:56:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (cs.sk, line 117: if player has permission "cs.admin":')[19:56:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (cs.sk, line 123: every 1 seconds:')[19:56:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (cs.sk, line 124: loop all players:')[19:56:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (cs.sk, line 125: if {gra.prace} is true:')[19:56:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (cs.sk, line 128: if {gra.%arg 2%} is true:')[19:56:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (cs.sk, line 131: if {gra.ban.%player%} is false:')[19:56:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (cs.sk, line 133: if {gra.ban.%player%} is true:')[19:56:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (cs.sk, line 135: if {gra.%loop-player%} is {@gracze}:')[19:56:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (cs.sk, line 137: if {gra.%loop-player%} is {@gracze}:')[19:56:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (cs.sk, line 147: every 1 seconds:')[19:56:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (cs.sk, line 148: loop all players:')[19:56:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (cs.sk, line 149: if {gra.%loop-player%} is true:')[19:56:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (cs.sk, line 150: if {gra.%loop-player%} is 1:')[19:56:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (cs.sk, line 159: if player has permission "cs.admin":')[19:56:26 ERROR]: 'player in world "CS"' is not a number (cs.sk, line 92: loop player in world "{@swiat}":')[19:56:26 ERROR]: There's no loop that matches 'loop-player' (cs.sk, line 93: display board named "&6&l" to loop-player')[19:56:26 ERROR]: There's no loop that matches 'loop-players' (cs.sk, line 94: make score "&cGracze:&9" in board of loop-player to loop-players')[19:56:26 ERROR]: There's no loop that matches 'loop-player' (cs.sk, line 95: move display of loop-player to "sidebar"')[19:56:26 ERROR]: Invalid use of quotes ("). If you want to use quotes in "quoted text", double them: "". (cs.sk, line 101: message "{@logo} &7Opusciles gre!')[19:56:26 ERROR]: 'if' is not a type (cs.sk, line 111: if arg 1 is "zamknij"')[19:56:26 ERROR]: invalid line - all code has to be put into triggers (cs.sk, line 116: if arg 1 is "otworz"')[19:56:26 ERROR]: can't understand this event: 'if player has permission "cs.admin"' (cs.sk, line 117: if player has permission "cs.admin":')[19:56:26 ERROR]: invalid line - all code has to be put into triggers (cs.sk, line 118: set {gra.prace} to false')[19:56:26 ERROR]: invalid line - all code has to be put into triggers (cs.sk, line 119: stop')[19:56:26 ERROR]: can't understand this event: 'if arg 1 is "dolacz"' (cs.sk, line 121: if arg 1 is "dolacz":')[19:56:26 ERROR]: 'stick named "&6Bron"' is not an item type (cs.sk, line 175: on right click with stick named "&6Bron":')[19:56:26 ERROR]: 'emerald named "&6Lepsza bron"' is not an item type (cs.sk, line 180: on right click with emerald named "&6Lepsza bron":')[19:56:26 ERROR]: 'attackers balance' is not an entity type (cs.sk, line 192: add 50 money to attackers balance')
 

 

Nie moge tego rozwiązać :C Tutaj łapcie kod (prawa autorskie - czytaj regulamin!):

 

#----------------------------------------------------------------##----------------------------CS  1.2v----------------------------##------------------------Skript by lew281------------------------##------------------------:Email autora: :------------------------##[email protected]##----------------------------------------------------------------##-------------------REGULAMIN SKRIPTU CS 1.2v :------------------##----------------------------------------------------------------##--Bledne przeczytanie regulaminu nie zwalnia z przestrzegania!--##----------------------------------------------------------------##--1.Zakaz edytowania tresci skryptu (procz wartosci "message")--##-----2.Zakaz przywlaszczania sobie skryptu. To jest karalne-----##----3.Zakaz usuwania informacji o autorze (informacje wyzej)----##-----4.Zakaz publikowania skryptu bez zgody autora/podpisu.-----##--5.Zakaz podawania sie za autora skryptu jesli nim nie jestes--##----------------------------------------------------------------##--Wymagania do poprawnego dzialania skryptu do gry "MineCraft"--##----------------------------------------------------------------##--1.Posiadanie pluginu "Skript" (Wersja 1.1) oraz Bukkit (MC).--##--2.Od wersji 1.2 wymagane jest zainstalowanie dodatku Skript+--##----------------------------------------------------------------# variables:   {gra.%player%} = false   {gra.smierc} = false   {gra.ban.%player%} = false   {gra.prace} = false   {gra.arena} = false options:   logo: &8[&4CS&8]   bron: stick   bronplus: /money take %player% 100   startowe: /money give %player% 100   ogloszenie: &9Gracz &c%loop-player% &9wygral gre na arenie: &c%arg 2% &9.   gracze: 5   swiat: CS command /cs [<text&gt] [<text&gt]:   description: Poprawne uzycie: /csa help   trigger:	   if arg 1 is not set:		   message "&9========================================"		   message "  &3CS 1.2v!"		   message "&6/cs dolacz <arena> - dodaje do druzyny."		   message "&6/cs opusc - opuszcza gre."		   message "&9========================================"		   stop	   if arg 1 is "pomoc" or "help":		   message "&9========================================"		   message "  &3CS 1.2v!"		   message "&6/cs dolacz <arena> - dodaje do druzyny."		   message "&6/cs opusc - opuszcza gre."		   message "&9========================================"		   stop	   if arg 1 is "zombie1":		   player has permission "cs.admin"		   set {Mob1} to location of player	   stop	   if arg 1 is "zombie2":		   player has permission "cs.admin"		   set {Mob2} to location of player	   stop	   if arg 1 is "zombie3":		   player has permission "cs.admin"		   set {Mob3} to location of player	   stop  		 if arg 1 is "zombie4":		   player has permission "cs.admin"		   set {Mob4} to location of player	   stop	   if arg 1 is "set":		   if player has permission "cs.admin":			   set {arena.%arg 2%} to location of player			   message "{@logo} &7Ustawiles spawn druzyny."		   stop	   if arg 1 is "ustawlobby":		   if player has permission "cs.admin":			   set {LOBBY} to location of player			   message "{@logo} &7Ustawiles lobby."		   stop	   if arg 1 is "tablica":		   if player has permission "cs.admin":			   loop player in world "{@swiat}":			   display board named "&6&l" to loop-player			   make score "&cGracze:&9" in board of loop-player to loop-players			   move display of loop-player to "sidebar"		   stop	   if arg 1 is "opusc":		   player has permission "cs.gracz":			   set {gra.%player%} to false			   message "{@logo} &7Opusciles gre!			   execute console command "/spawn %player%"		   stop	   if arg 1 is "ban":		   if player has permission "cs.admin":			   set {gra.ban.%player%} to true			   message "{@logo} &7Zostales zbanowany w grze!"		   stop	   if arg 1 is "zamknij"	   if player has permission "cs.admin":	   set {gra.prace} to true	   stopif arg 1 is "otworz"if player has permission "cs.admin":set {gra.prace} to falsestopif arg 1 is "dolacz":   if player has permission "cs.gracz":	   every 1 seconds:	   loop all players:	   if {gra.prace} is true:	   teleport player to {LOBBY}	   message {@logo} &7Areny sa obecnie zamkniete.	   if {gra.%arg 2%} is true:	   teleport player to {LOBBY}	   message "{@logo} &7Ta arena sie juz rozpoczela!	   if {gra.ban.%player%} is false:	   execute console command "/kick %player% {@logo} &7Jestes zbanowany w grze!"	   if {gra.ban.%player%} is true:	   message "{@logo} &7Zostales dodany do druzyny %arg 2%!"	   if {gra.%loop-player%} is {@gracze}:	   teleport player to {%arg 2%}	   if {gra.%loop-player%} is {@gracze}:	   set {gra.%player%} to true	   set {gra.%arg 2%} to true	   give 1 stick named "&6Bron" to the player	   give 1 emerald named "&6Lepsza bron" to the player	   execute console command "{@startowe}"	   spawn zombie named "Obronca" to {Mob1}	   spawn zombie named "Obronca" to {Mob2}	   spawn zombie named "Obronca" to {Mob3}	   spawn zombie named "Obronca" to {Mob4}	   every 1 seconds:	   loop all players:	   if {gra.%loop-player%} is true:	   if {gra.%loop-player%} is 1:	   set {gra.%player%} to false	   teleport player to {LOBBY}	   message "{@logo} {@ogloszenie}" to all players   else:	   message "{@logo} &7Arena &6%arg 2% &7nie istnieje."	   stop   if arg 1 is "admin"   if player has permission "cs.admin":   message "&9=========================================="   message "  &3CS 1.2v!"   message "&6/cs set <arena> - ustawia spawn druzyny."   message "&6/cs ustawlobby - ustawia lobby dla gry."   message "&6/cs tablica - ustawia scoreboard dla gry."   message "&6/cs otworz - otwiera gre."   message "&6/cs zamknij - zamyka gre."   message "&6/cs ban <nick> - daje bana w grze."   message "&6/cs zombie1 - ustawia spawn zombie."   message "&6/cs zombie2 - ustawia spawn zombie."   message "&6/cs zombie3 - ustawia spawn zombie."   message "&6/cs zombie4 - ustawia spawn zombie."   message "&9=========================================="   stopon right click with stick named "&6Bron":   if player has permission "cs.gracz":	   Shot an snowball at speed 5	   Damage targeted entity by 1 hearts	    on right click with emerald named "&6Lepsza bron":   if player has permission "cs.gracz":	   execute console command "{@bronplus}"	   Shot an arrow at speed 5	   Damage targeted entity by 1 heartson right click on sign:   line 1 is "[CS]"   execute player command "/cs dolacz %line 2%"		   on death:   if {gra.%player%} is true:	   add 50 money to attackers balance
Nie ruszać TAB'ów, z nimi nie ma błędów (sprawdzałem)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

6 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0

#beka #jesteśniesamowity

 

Zostawiłem Ci komentarze w skrypcie. Naucz się używać tabulatorów. Resztę zostawię bez komentarza.

 

variables:  {gra.%player%} = false  {gra.smierc} = false  {gra.ban.%player%} = false  {gra.prace} = false  {gra.arena} = false options:  logo: &8[&4CS&8]  bron: stick  bronplus: /money take %player% 100  startowe: /money give %player% 100  ogloszenie: &9Gracz &c%loop-player% &9wygral gre na arenie: &c%arg 2% &9.  gracze: 5  swiat: CS command /cs [<text&gt] [<text&gt]:  description: Poprawne uzycie: /csa help  trigger:		if arg 1 is not set:      message "&9========================================"      message " &3CS 1.2v!"      message "&6/cs dolacz <arena> - dodaje do druzyny."      message "&6/cs opusc - opuszcza gre."      message "&9========================================"      stop    if arg 1 is "pomoc" or "help":      message "&9========================================"      message " &3CS 1.2v!"      message "&6/cs dolacz <arena> - dodaje do druzyny."      message "&6/cs opusc - opuszcza gre."      message "&9========================================"      stop    if arg 1 is "zombie1":      player has permission "cs.admin"      set {Mob1} to location of player			stop    if arg 1 is "zombie2":      player has permission "cs.admin"      set {Mob2} to location of player			stop    if arg 1 is "zombie3":      player has permission "cs.admin"      set {Mob3} to location of player			stop      if arg 1 is "zombie4":      player has permission "cs.admin"      set {Mob4} to location of player			stop    if arg 1 is "set":      if player has permission "cs.admin":        set {arena.%arg 2%} to location of player        message "{@logo} &7Ustawiles spawn druzyny."				stop    if arg 1 is "ustawlobby":      if player has permission "cs.admin":        set {LOBBY} to location of player        message "{@logo} &7Ustawiles lobby."				stop    if arg 1 is "tablica":      if player has permission "cs.admin":				loop all players:					loop player in world "{@swiat}"					display board named "&6&l" to loop-player					#Wątpie, aby ta linijka niżej Ci działała.					make score "&cGracze:&9" in board of loop-player to loop-players					move display of loop-player to "sidebar"					stop    if arg 1 is "opusc":      player has permission "cs.gracz":        set {gra.%player%} to false        message "{@logo} &7Opusciles gre!        execute console command "/spawn %player%"				stop    if arg 1 is "ban":      if player has permission "cs.admin":        set {gra.ban.%player%} to true        message "{@logo} &7Zostales zbanowany w grze!"				stop    if arg 1 is "zamknij":			if player has permission "cs.admin":				set {gra.prace} to true				stop		if arg 1 is "otworz":			if player has permission "cs.admin":				set {gra.prace} to false				stop		if arg 1 is "dolacz":			if player has permission "cs.gracz":				#Dalszy kod				#Tutaj wszystko jest źle. Nie chce mi się tego poprawiać.every 1 second:	loop all players:    if {gra.prace} is true:			teleport loop-player to {LOBBY}    message {@logo} &7Areny sa obecnie zamkniete.    if {gra.%arg 2%} is true:    teleport player to {LOBBY}    message "{@logo} &7Ta arena sie juz rozpoczela!    if {gra.ban.%player%} is false:    execute console command "/kick %player% {@logo} &7Jestes zbanowany w grze!"    if {gra.ban.%player%} is true:    message "{@logo} &7Zostales dodany do druzyny %arg 2%!"    if {gra.%loop-player%} is {@gracze}:    teleport player to {%arg 2%}    if {gra.%loop-player%} is {@gracze}:    set {gra.%player%} to true    set {gra.%arg 2%} to true    give 1 stick named "&6Bron" to the player    give 1 emerald named "&6Lepsza bron" to the player    execute console command "{@startowe}"    spawn zombie named "Obronca" to {Mob1}    spawn zombie named "Obronca" to {Mob2}    spawn zombie named "Obronca" to {Mob3}    spawn zombie named "Obronca" to {Mob4}    every 1 seconds:    loop all players:    if {gra.%loop-player%} is true:    if {gra.%loop-player%} is 1:    set {gra.%player%} to false    teleport player to {LOBBY}    message "{@logo} {@ogloszenie}" to all players  else:    message "{@logo} &7Arena &6%arg 2% &7nie istnieje."    stop#Ta część to chyba z dupy jest. Gdzie tu jakieś zdarzenie?  if arg 1 is "admin"  if player has permission "cs.admin":  message "&9=========================================="  message " &3CS 1.2v!"  message "&6/cs set <arena> - ustawia spawn druzyny."  message "&6/cs ustawlobby - ustawia lobby dla gry."  message "&6/cs tablica - ustawia scoreboard dla gry."  message "&6/cs otworz - otwiera gre."  message "&6/cs zamknij - zamyka gre."  message "&6/cs ban <nick> - daje bana w grze."  message "&6/cs zombie1 - ustawia spawn zombie."  message "&6/cs zombie2 - ustawia spawn zombie."  message "&6/cs zombie3 - ustawia spawn zombie."  message "&6/cs zombie4 - ustawia spawn zombie."  message "&9=========================================="  stopon right click with stick named "&6Bron":  if player has permission "cs.gracz":    Shot an snowball at speed 5    Damage targeted entity by 1 hearts     on right click with emerald named "&6Lepsza bron":  if player has permission "cs.gracz":    execute console command "{@bronplus}"    Shot an arrow at speed 5    Damage targeted entity by 1 heartson right click on sign:  line 1 is "[CS]"  execute player command "/cs dolacz %line 2%"      on death:  if {gra.%player%} is true:    add 50 money to attackers balance

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Masz strasznie nakombinowane z tabami, zdarzeń (eventów) nie można używać w komendach.

Po każdej linii kończącej się dwukropkiem następna musi być wcięta o jeden stopień.

Linia zaczynająca się na if musi być zakończona dwukropkiem.

W 101 linii zapomniałeś zamknąć cudzysłów.

W zdarzeniu "on click" nazwę przedmiotu można sprawdzić dopiero wyrażeniem name of player's tool is "nazwa".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Co do właściciela "Tu jest wszystko żle, nie chce mi sie poprawiac" - super.

 

Oczekujesz od nas napisania tego skryptu praktycznie od nowa, bo nawet jeżeli poprawiłbym tabulatory to zostaje jeszcze część techniczna. Całość ma w sobie dużo błędów, większość kodu jest niepotrzebna, nie nadaje się do użytku publicznego.

 

Jeżeli chcesz, aby ktoś Ci "poprawił" skrypt to musiałby to zrobić od nowa. W takim wypadku pisz w dziale dotyczącym zleceń.

 

Wysłane z Taptalka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...