Skocz do zawartości
 • 0

Patrixo

Pytanie

5 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0

 

Spoiler

options:
	strona.www: https://skript.pl/temat/17328-drop-ze-stone/
on mine of stone:
  add 1 to {pktlvl.%player%}
  wait 2 ticks
  if {pplvl.%player%} is true:
    set {punktybrak123.%player%} to 100-{pktlvl.%player%}
    if {pktlvl.%player%} is more than 99:
      add 1 to {plvl.%player%}
      set {pktlvl.%player%} to 0
      set {punktybrak123.%player%} to 100-{pktlvl.%player%}
      send "&8» &aGratulacje! &aAwansowales na &6%{plvl.%player%}% &apoziom&7."
      execute console command "playsound random.levelup %player%"
      if {plvl.%player%} is 20 or 30 or 40 or 50 or 60 or 70 or 80 or 90:
        broadcast "&8» &aGratulacje! Gracz &6%player% &aawansowal na &6%{plvl.%player%}% &apoziom&7."
        stop
      if {plvl.%player%} is more than 99:
        if {pplvl.%player%} is true:
          set {pplvl.%player%} to false
          broadcast "&8» &aGratulacje! Gracz &6%player% &aawansowal na &6100 &apoziom&7."
          send "&4Osiagnales juz max lvl wymien go w /sklep na przedmioty!!"
          stop
  add 1 to {Ilosc::%player%}
  add 50 exp to player
  if {Tryb::CB::%player%} is true:
    add 1 cobblestone to player
command /turbodrop [<player>]:
  permission message: &8 » &7Nie masz uprawnien do tej komedy!
  permission: turbodrop.wlacz
  trigger:
    if arg 1 is set:
      set {Turbo::Drop::%arg 1%} to "on"
      send "&cTwoj turbodrop zostal wlaczony! :>" to arg 1
      loop all players:
        display "&7Gracz: &c%arg 1% &7Zakupil Sobie &cTurboDropa &7na &c15 Min&7! :D" on bossbar with 1 percent by 10 seconds for loop-player
      broadcast "&7Gracz: &c%arg 1% &7Zakupil Sobie &cTurboDropa &7na &c15 Min&7! :D"
      wait 900 second
      send "&cTwoj turbodrop wygasl ;<" to arg 1
      delete {Turbo::Drop::%arg 1%}
on Load:
  loop all players:
    display "&a" on bossbar with 1 percent by 1 seconds for loop-player
    delete {Turbo::Drop::%loop-player%}
on join:
  set {Tryb::CB::%player%} to true
  set {Perla::Drop::%player%} to true
  set {Nic::Drop::%player%} to true
  set {Kosc::Drop::%player%} to true
  set {Obsidian::Drop::%player%} to true
  set {TnT::Drop::%player%} to true
  set {Lapis::Drop::%player%} to true
  set {RedStone::Drop::%player%} to true
  set {Strzala::Drop::%player%} to true
  set {Wegiel::Drop::%player%} to true
  set {Zloto::Drop::%player%} to true
  set {Jabko::Drop::%player%} to true
  set {Zelazo::Drop::%player%} to true
  set {Szmaragd::Drop::%player%} to true
  set {Diament::Drop::%player%} to true
  set {Biblioteczka::Drop::%player%} to true
on chat:
  if {Ilosc::%player%} is bigger than 63:
    stop
  else:
    cancel event
    send "&cAby pisac na chacie musisz przekopac 64 kamienia! [%{Ilosc::%player%}%/64]"
on join:
  if {Ilosc::%player%} is not set:
    set {Ilosc::%player%} to 0
 
command /drop [<text>]:
  trigger:
    close player's inventory
    wait 2 tick
    if arg 1 is not set:
      open chest with 1 rows named "&4MENU DROPOW:" to player
      wait 2 tick
      format slot 4 of player with 1 of cobblestone named "&aSklep Za LvL" with lore "&aKliknij aby przejsc do sklepu za LvL" to run [execute player command "sklep"]
    if {PKTTT::Drop::%player%} is true:
      format slot 0 of player with 1 of stone named "&3DROP Z &7STONE" with lore "|| &8» &7Kliknij by pokazac info o dropie.|| || &8» &7Ranga &6VIP &7 Posiada zwiekszony drop!" to run [execute player command "kopiemy"]
    if {NIC::Drop::%player%} is true:
      format slot 1 of player with 1 of obsidian named "&3DROP Z &7OBSYDIANU" with lore "|| &8» &7Kliknij by pokazac info o dropie.|| || &8» &7Ranga &6VIP &7 Posiada zwiekszony drop!" to run [execute player command "kopiemy"]
    else:
      format slot 1 of player with 1 of obsidian named "&3DROP Z &7OBSYDIANU" with lore "|| &8» &7Kliknij by pokazac info o dropie.|| || &8» &7Ranga &6VIP &7 Posiada zwiekszony drop!" to run [execute player command "kopiemy"]
    if {KOXXY::Drop::%player%} is true:
      format slot 5 of player with 1 of bottle o' enchanting named "&7Doswiadczenie" with lore "&8* &aEXP ze stone: &23.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aEXP z obsidianu: &23.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7) " to run [execute player command "kopiemy"]
    else:
      format slot 5 of player with 1 of bottle o' enchanting named "Doswiadczenie" with lore "&8* &aEXP ze stone: &23.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aEXP z obsidianu: &23.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7) " to run [execute player command "kopiemy"]
      format slot 6 of player with 1 of stone named "&7Statystyki" with lore " &8» &7Wykopany stone:|| &a%{Ilosc::%player%}%" to close
    if {Turbo::Drop::%player%} is set:
      format slot 7 of player with 1 of diamond pickaxe named "&cTURBODROP &aON:" with lore "|| &8» &6+200,0%% &7Szansy na DROP!|| ||&8» &aPosiadasz TURBODROP NA 15 MINUT|| ||&8» &7Dziekujemy za ZAKUP" to run [execute player command "czas"]
    else:
      format slot 7 of player with 1 of diamond pickaxe named "&cTURBODROP &4OFF:" with lore "|| &8» &6+200,0%% &7Szansy na DROP!|| ||&8» &cNie posiadasz TURBODROPU...|| &8» &3TURBODROP mozna zakupic na stronie:||&a{@strona.www}" to run [execute player command "strona"]
    if {Tryb::CB::%player%} is true:
      format slot 8 of player with 1 of cobblestone named "&c&lCOBBLE &aON" with lore "|| &8» &eKliknij by &cwylaczyc &edrop cobble" to run [execute player command "cobble"]
    else:
      format slot 8 of player with 1 of cobblestone named "&c&lCOBBLE &4OFF" with lore "|| &8» &eKliknij by &awlaczyc &edrop cobble" to run [execute player command "cobble"]        
command /strona:
	trigger:
		send "&2Turbo drop mozna kupic na:&b {@strona.www}" to player
 
command /sklep:
  aliases: pkt, lvl, skleplvl
  trigger:
    open chest with 2 rows named "&2&lSKLEP ZA LVL" to player
    wait 2 ticks
    format slot 0 of player with 1 of diamond pickaxe named "&c&lHASTE 2" with lore "&eCZAS TRWANIA: &85 MIN||&eCENA: &88 LVL" to close then run [execute player command "/isklep haste2"]
    format slot 1 of player with 1 of enchanted golden apple named "&c&lKOXY x10" with lore "&eILOSC: &810||&eCENA: &820 LVL||||&8PAMIETAJ ABY MIEC MIEJSCE W EQ NA 10 KOXOW!!" to close then run [execute player command "/isklep kox10"]
    format slot 2 of player with 1 of enchanted golden apple named "&c&lKOXY x20" with lore "&eILOSC: &820||&eCENA: &835 LVL||||&8PAMIETAJ ABY MIEC MIEJSCE W EQ NA 20 KOXOW!!" to close then run [execute player command "/isklep kox20"]
    format slot 3 of player with 1 of tnt named "&c&lTNT x64" with lore "&eILOSC: &864||&eCENA: &815 LVL||||&8PAMIETAJ ABY MIEC MIEJSCE W EQ NA 64 TNT!!" to close then run [execute player command "/isklep tnt64"]
    format slot 17 of player with 1 of bottle of enchanting named "&4&lDOSWIADCZENIE" with lore "&eLVL: &8%{plvl.%player%}%||&eBRAK: &8%{punktybrak123.%player%}% PKT||&e1 LVL= 100 coblestone" to close then run [execute player command "/isklep"]
    stop 
    
command /isklep [<text>]:
  trigger:
    if arg-1 is "haste2":
      if {plvl.%player%} is bigger than 7:
        remove 8 from {plvl.%player%}
        apply haste 2 to the player for 300 seconds
        send "&aPoprawnie wymieniles swoj lvl na przedmiot :)" to player
        stop
      else:
        send "&cBLAD: &4nie posiadasz wystarczajacego lvl :(" to player
        stop
    if arg-1 is "kox10":
      if {plvl.%player%} is bigger than 19:
        remove 20 from {plvl.%player%}
        loop 10 times:
          give player enchanted golden apple
        send "&aPoprawnie wymieniles swoj lvl na przedmiot :)" to player
        stop
      else:
        send "&cBLAD: &4nie posiadasz wystarczajacego lvl :(" to player
        stop
    if arg-1 is "kox20":
      if {plvl.%player%} is bigger than 34:
        remove 35 from {plvl.%player%}
        loop 20 times:
          give player enchanted golden apple
        send "&aPoprawnie wymieniles swoj lvl na przedmiot :)" to player
        stop
      else:
        send "&cBLAD: &4nie posiadasz wystarczajacego lvl :(" to player
        stop
    if arg-1 is "tnt64":
      if {plvl.%player%} is bigger than 14:
        remove 15 from {plvl.%player%}
        loop 64 times:
          give player tnt
        send "&aPoprawnie wymieniles swoj lvl na przedmiot :)" to player
        stop
      else:
        send "&cBLAD: &4nie posiadasz wystarczajacego lvl :(" to player
        stop
        
      
            
command /resetpkt [<player>]:
  permission: resetpkt.itachi
  trigger:
    if arg-1 is set:
      send "&fzresetowales pkt graczowi %player-arg%"
      set {pktlvl.%player%} to 0
      set {plvl.%player%} to 0
      set {pplvl.%player%} to true
      set {punktybrak123.%player%} to 100
      
command /dajlvl [<player>]:
  permission: resetpkt.itachi
  trigger:
    if arg-1 is set:
      add 1 to {plvl.%player-arg%}
      add 100 to {pktlvl.%player-arg%}
      send "&edodales lvl graczowi %player-arg%"
    if arg-1 is not set:
      send "&cPoprawne uzycie /dajlvl {gracz}"
on join:
	if {pktlvl.%player%} is not set:
		set {pktlvl.%player%} to 0
	if {plvl.%player%} is not set:
		set {plvl.%player%} to 0
	if {pplvl.%player%} is not set:
		set {pplvl.%player%} to true
	if {punktybrak123.%player%} is not set:
		set {punktybrak123.%player%} to 100
on first join:
  set {pktlvl.%player%} to 0
  set {plvl.%player%} to 0
  set {pplvl.%player%} to true
  set {punktybrak123.%player%} to 100
on break of stone:
  if player is holding any pickaxe of fortune 0:
    if {Jabko::Drop::%player%} is true:
      chance of 5%:
        if player can hold 1 apple:
          add 1 apple to player
        else:
          drop 1 apple
    if {Diament::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 diamond:
          add 1 diamond to player
        else:
          drop 1 diamond
    if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 emerald:
          add 1 emerald to player
        else:
          drop 1 emerald
    if {Zloto::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 gold ingot:
          add 1 gold ingot to player
        else:
          drop 1 gold ingot
    if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 iron ingot:
          add 1 iron ingot to player
        else:
          drop 1 iron ingot
    if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 coal:
          add 1 coal to player
        else:
          drop 1 coal
    if {RedStone::Drop::%player%} is true:
      chance of 12%:
        if player can hold 1 redstone:
          add 1 redstone to player
        else:
          drop 1 redstone
    if {Lapis::Drop::%player%} is true:
      chance of 12%:
        if player can hold 1 lapis:
          add 1 lapis to player
        else:
          drop 1 lapis
    if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 bookshelf:
          add 1 bookshelf to player
        else:
          drop 1 bookshelf
    if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 obsidian:
          add 1 obsidian to player
        else:
          drop 1 obsidian
    if {TnT::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 tnt:
          add 1 tnt to player
        else:
          drop 1 tnt
    if {Strzala::Drop::%player%} is true:
      chance of 0.2%:
        if player can hold 1 arrow:
          add 1 arrow to player
        else:
          drop 1 arrow
    if {Kosc::Drop::%player%} is true:
      chance of 0.2%:
        if player can hold 1 bone:
          add 1 bone to player
        else:
          drop 1 bone
    if {Nic::Drop::%player%} is true:
      chance of 0.2%:
        if player can hold 1 string:
          add 1 string to player
        else:
          drop 1 string
    if {Perla::Drop::%player%} is true:
      chance of 0.5%:
        if player can hold 1 ender pearl:
          add 1 ender pearl to player
        else:
          drop 1 ender pearl
  if player is holding any pickaxe of fortune 1:
    if {Diament::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 diamond:
          add 2 diamond to player
        else:
          drop 2 diamond
    if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 emerald:
          add 2 emerald to player
        else:
          drop 2 emerald
    if {Zloto::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 gold ingot:
          add 2 gold ingot to player
        else:
          drop 2 gold ingot
    if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 iron ingot:
          add 2 iron ingot to player
        else:
          drop 2 iron ingot
    if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 coal:
          add 2 coal to player
        else:
          drop 2 coal
    if {Jabko::Drop::%player%} is true:
      chance of 5%:
        if player can hold 1 apple:
          add 2 apple to player
        else:
          drop 2 apple
    if {RedStone::Drop::%player%} is true:
      chance of 12%:
        if player can hold 1 redstone:
          add 2 redstone to player
        else:
          drop 2 redstone
    if {Lapis::Drop::%player%} is true:
      chance of 12%:
        if player can hold 1 lapis:
          add 2 lapis to player
        else:
          drop 2 lapis
    if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 bookshelf:
          add 2 bookshelf to player
        else:
          drop 2 bookshelf
    if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 obsidian:
          add 2 obsidian to player
        else:
          drop 2 obsidian
    if {TnT::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 tnt:
          add 2 tnt to player
        else:
          drop 2 tnt
    if {Perla::Drop::%player%} is true:
      chance of 0.5%:
        if player can hold 1 ender pearl:
          add 1 ender pearl to player
        else:
          drop 1 ender pearl
  if player is holding any pickaxe of fortune 2:
    if {Jabko::Drop::%player%} is true:
      chance of 5%:
        if player can hold 1 apple:
          add 3 apple to player
        else:
          drop 3 apple
    if {Diament::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 diamond:
          add 3 diamond to player
        else:
          drop 3 diamond
    if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 emerald:
          add 3 emerald to player
        else:
          drop 3 emerald
    if {Zloto::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 gold ingot:
          add 3 gold ingot to player
        else:
          drop 3 gold ingot
    if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 iron ingot:
          add 3 iron ingot to player
        else:
          drop 3 iron ingot
    if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 coal:
          add 3 coal to player
        else:
          drop 3 coal
    if {RedStone::Drop::%player%} is true:
      chance of 12%:
        if player can hold 1 redstone:
          add 3 redstone to player
        else:
          drop 3 redstone
    if {Lapis::Drop::%player%} is true:
      chance of 12%:
        if player can hold 1 lapis:
          add 3 lapis to player
        else:
          drop 3 lapis
    if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 bookshelf:
          add 3 bookshelf to player
        else:
          drop 3 bookshelf
    if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 obsidian:
          add 3 obsidian to player
        else:
          drop 3 obsidian
    if {TnT::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 tnt:
          add 3 tnt to player
        else:
          drop 3 tnt
    if {Perla::Drop::%player%} is true:
      chance of 0.5%:
        if player can hold 1 ender pearl:
          add 1 ender pearl to player
        else:
          drop 1 ender pearl
  if player is holding any pickaxe of fortune 3:
    if {Jabko::Drop::%player%} is true:
      chance of 5%:
        if player can hold 1 apple:
          add 4 apple to player
        else:
          drop 4 apple
    if {Diament::Drop::%player%} is true:
      chance of 25%:
        if player can hold 1 diamond:
          add 4 diamond to player
        else:
          drop 4 diamond
    if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
      chance of 25%:
        if player can hold 1 emerald:
          add 4 emerald to player
        else:
          drop 4 emerald
    if {Zloto::Drop::%player%} is true:
      chance of 25%:
        if player can hold 1 gold ingot:
          add 4 gold ingot to player
        else:
          drop 4 gold ingot
    if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
      chance of 25%:
        if player can hold 1 iron ingot:
          add 4 iron ingot to player
        else:
          drop 4 iron ingot
    if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
      chance of 25%:
        if player can hold 1 coal:
          add 4 coal to player
        else:
          drop 4 coal
    if {RedStone::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 redstone:
          add 4 redstone to player
        else:
          drop 4 redstone
    if {Lapis::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 lapis:
          add 4 lapis to player
        else:
          drop 4 lapis
    if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 bookshelf:
          add 4 bookshelf to player
        else:
          drop 4 bookshelf
    if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 obsidian:
          add 4 obsidian to player
        else:
          drop 4 obsidian
    if {TnT::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 tnt:
          add 4 tnt to player
        else:
          drop 4 tnt
    if {Perla::Drop::%player%} is true:
      chance of 0.5%:
        if player can hold 1 ender pearl:
          add 1 ender pearl to player
        else:
          drop 1 ender pearl
  if {Turbo::Drop::%player%} is set:
    add 10 exp to player
    if player is holding any pickaxe of fortune 0:
      if {Diament::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 diamond:
            add 1 diamond to player
          else:
            drop 1 diamond
      if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 emerald:
            add 1 emerald to player
          else:
            drop 1 emerald
      if {Zloto::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 gold ingot:
            add 1 gold ingot to player
          else:
            drop 1 gold ingot
      if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 iron ingot:
            add 1 iron ingot to player
          else:
            drop 1 iron ingot
      if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 coal:
            add 1 coal to player
          else:
            drop 1 coal
      if {RedStone::Drop::%player%} is true:
        chance of 12%:
          if player can hold 1 redstone:
            add 1 redstone to player
          else:
            drop 1 redstone
      if {Lapis::Drop::%player%} is true:
        chance of 12%:
          if player can hold 1 lapis:
            add 1 lapis to player
          else:
            drop 1 lapis
      if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 bookshelf:
            add 1 bookshelf to player
          else:
            drop 1 bookshelf
      if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 obsidian:
            add 1 obsidian to player
          else:
            drop 1 obsidian
      if {TnT::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 tnt:
            add 1 tnt to player
          else:
            drop 1 tnt
      if {Strzala::Drop::%player%} is true:
        chance of 0.2%:
          if player can hold 1 arrow:
            add 1 arrow to player
          else:
            drop 1 arrow
      if {Kosc::Drop::%player%} is true:
        chance of 0.2%:
          if player can hold 1 bone:
            add 1 bone to player
          else:
            drop 1 bone
      if {Nic::Drop::%player%} is true:
        chance of 0.2%:
          if player can hold 1 string:
            add 1 string to player
          else:
            drop 1 string
      if {Perla::Drop::%player%} is true:
        chance of 0.1%:
          if player can hold 1 ender pearl:
            add 1 ender pearl to player
          else:
            drop 1 ender pearl
      if {Perla::Drop::%player%} is true:
        chance of 0.5%:
          if player can hold 1 ender pearl:
            add 1 ender pearl to player
          else:
            drop 1 ender pearl
    if player is holding any pickaxe of fortune 1:
      if {Diament::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 diamond:
            add 2 diamond to player
          else:
            drop 2 diamond
      if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 emerald:
            add 2 emerald to player
          else:
            drop 2 emerald
      if {Zloto::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 gold ingot:
            add 2 gold ingot to player
          else:
            drop 2 gold ingot
      if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 iron ingot:
            add 2 iron ingot to player
          else:
            drop 2 iron ingot
      if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 coal:
            add 2 coal to player
          else:
            drop 2 coal
      if {RedStone::Drop::%player%} is true:
        chance of 12%:
          if player can hold 1 redstone:
            add 2 redstone to player
          else:
            drop 2 redstone
      if {Lapis::Drop::%player%} is true:
        chance of 12%:
          if player can hold 1 lapis:
            add 2 lapis to player
          else:
            drop 2 lapis
      if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 bookshelf:
            add 2 bookshelf to player
          else:
            drop 2 bookshelf
      if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 obsidian:
            add 2 obsidian to player
          else:
            drop 2 obsidian
      if {TnT::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 tnt:
            add 2 tnt to player
          else:
            drop 2 tnt
      if {Perla::Drop::%player%} is true:
        chance of 0.5%:
          if player can hold 1 ender pearl:
            add 1 ender pearl to player
          else:
            drop 1 ender pearl
    if player is holding any pickaxe of fortune 2:
      if {Diament::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 diamond:
            add 3 diamond to player
          else:
            drop 3 diamond
      if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 emerald:
            add 3 emerald to player
          else:
            drop 3 emerald
      if {Zloto::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 gold ingot:
            add 3 gold ingot to player
          else:
            drop 3 gold ingot
      if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 iron ingot:
            add 3 iron ingot to player
          else:
            drop 3 iron ingot
      if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 coal:
            add 3 coal to player
          else:
            drop 3 coal
      if {RedStone::Drop::%player%} is true:
        chance of 12%:
          if player can hold 1 redstone:
            add 3 redstone to player
          else:
            drop 3 redstone
      if {Lapis::Drop::%player%} is true:
        chance of 12%:
          if player can hold 1 lapis:
            add 3 lapis to player
          else:
            drop 3 lapis
      if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 bookshelf:
            add 3 bookshelf to player
          else:
            drop 3 bookshelf
      if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 obsidian:
            add 3 obsidian to player
          else:
            drop 3 obsidian
      if {TnT::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 tnt:
            add 3 tnt to player
          else:
            drop 3 tnt
      if {Perla::Drop::%player%} is true:
        chance of 0.5%:
          if player can hold 1 ender pearl:
            add 1 ender pearl to player
          else:
            drop 1 ender pearl
    if player is holding any pickaxe of fortune 3:
      if {Diament::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 diamond:
            add 4 diamond to player
          else:
            drop 4 diamond
      if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 emerald:
            add 4 emerald to player
          else:
            drop 4 emerald
      if {Zloto::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 gold ingot:
            add 4 gold ingot to player
          else:
            drop 4 gold ingot
      if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 iron ingot:
            add 4 iron ingot to player
          else:
            drop 4 iron ingot
      if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 coal:
            add 4 coal to player
          else:
            drop 4 coal
      if {RedStone::Drop::%player%} is true:
        chance of 12%:
          if player can hold 1 redstone:
            add 4 redstone to player
          else:
            drop 4 redstone
      if {Lapis::Drop::%player%} is true:
        chance of 12%:
          if player can hold 1 lapis:
            add 4 lapis to player
          else:
            drop 4 lapis
      if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 bookshelf:
            add 4 bookshelf to player
          else:
            drop 4 bookshelf
      if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 obsidian:
            add 4 obsidian to player
          else:
            drop 4 obsidian
      if {TnT::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 tnt:
            add 4 tnt to player
          else:
            drop 4 tnt
      if {Perla::Drop::%player%} is true:
        chance of 0.5%:
          if player can hold 1 ender pearl:
            add 1 ender pearl to player
          else:
            drop 1 ender pearl
command /cobble:
  trigger:
    if {Tryb::CB::%player%} is false:
      set {Tryb::CB::%player%} to true
      send "&aWlaczyles drop cobbla!"
    else:
      set {Tryb::CB::%player%} to false
      send "&aWylaczyles drop cobbla!"
command /rundropcmd [<player>] [<text>]:
  permission: run.command
  trigger:
    if arg 1 is set:
      if arg 2 is set:
        run arg 1 command "drop" as op
        run arg 1 command "%arg 2%" as op
command /kopiemy [<text>]:
  trigger:
    wait 1 tick
    open chest with 3 rows named "&7DROP ZE STONE:" to player
    wait 2 tick
    if {Diament::Drop::%player%} is true:
      format slot 0 of player with 1 of diamond named "&4DIAMENT" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aPunkty: &21-20|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /diament"
    else:
      format slot 0 of player with 1 of diamond named "&4DIAMENT" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aPunkty: &21-20|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /diament"
    if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
      format slot 1 of player with 1 of emerald named "&4SZMARAGD" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aPunkty: &21-25|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /szmaragd"
    else:
      format slot 1 of player with 1 of emerald named "&4SZMARAGD" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aPunkty: &21-25|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /szmaragd"
    if {Zloto::Drop::%player%} is true:
      format slot 2 of player with 1 of gold ingot named "&4ZLOTO" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aPunkty: &21-20|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /zloto"
    else:
      format slot 2 of player with 1 of gold ingot named "&4ZLOTO" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aPunkty: &21-20|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /zloto"
    if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
      format slot 3 of player with 1 of iron ingot named "&4ZELAZO" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aPunkty: &21-20|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /zelazo"
    else:
      format slot 3 of player with 1 of iron ingot named "&4ZELAZO" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aPunkty: &21-20|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /zelazo"
    if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
      format slot 4 of player with 1 of charcoal named "&4WEGIEL" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /wegiel"
    else:
      format slot 4 of player with 1 of charcoal named "&4WEGIEL" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /wegiel"
    if {RedStone::Drop::%player%} is true:
      format slot 5 of player with 1 of RedStone named "&4REDSTONE" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /redstone"
    else:
      format slot 5 of player with 1 of RedStone named "&4REDSTONE" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /redstone"
    if {Lapis::Drop::%player%} is true:
      format slot 6 of player with 1 of Lapis named "&4LAPIS" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Lapis"
    else:
      format slot 6 of player with 1 of Lapis named "&4LAPIS" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Lapis"
    if {TnT::Drop::%player%} is true:
      format slot 7 of player with 1 of TnT named "&4TNT" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /TnT"
    else:
      format slot 7 of player with 1 of TnT named "&4TNT" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /TnT"
    if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
      format slot 8 of player with 1 of Obsidian named "&4OBSIDIAN" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Obsidian"
    else:
      format slot 8 of player with 1 of Obsidian named "&4OBSIDIAN" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Obsidian"
    if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
      format slot 9 of player with 1 of bookshelf named "&4BIBLIOTECZKA" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Biblioteczka"
    else:
      format slot 9 of player with 1 of bookshelf named "&4BIBLIOTECZKA" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Biblioteczka"
    if {Jabko::Drop::%player%} is true:
      format slot 10 of player with 1 of apple named "&4JABKO" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Jabko"
    else:
      format slot 10 of player with 1 of apple named "&4JABKO" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Jabko"
    if {Perla::Drop::%player%} is true:
      format slot 11 of player with 1 of ender pearl named "&4PERLA" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Perla"
    else:
      format slot 11 of player with 1 of ender pearl named "&4PERLA" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Perla"
    if {Kosc::Drop::%player%} is true:
      format slot 12 of player with 1 of bone named "&4KOSC" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Kosc"
    else:
      format slot 12 of player with 1 of bone named "&4KOSC" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Kosc"
    if {Strzala::Drop::%player%} is true:
      format slot 13 of player with 1 of arrow named "&4STRZALA" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Strzala"
    else:
      format slot 13 of player with 1 of arrow named "&4STRZALA" with lore "&8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Strzala"
    if {Skrzynia::Drop::%player%} is true:
      format slot 14 of player with 1 of chest named "&4Skrzynia" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Strzala"
    else:
      format slot 14 of player with 1 of chest named "&4Skrzynia" with lore "&8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Strzala"
    if {NIC::Drop::%player%} is true:
      stop
command /diament [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Diament::Drop::%player%} is true:
      set {Diament::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Diament::Drop::%player%} to true
command /Szmaragd [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
      set {Szmaragd::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Szmaragd::Drop::%player%} to true
command /Biblioteczka [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
      set {Biblioteczka::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Biblioteczka::Drop::%player%} to true
command /Zloto [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Zloto::Drop::%player%} is true:
      set {Zloto::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Zloto::Drop::%player%} to true
command /Zelazo [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
      set {Zelazo::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Zelazo::Drop::%player%} to true
command /Wegiel [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
      set {Wegiel::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Wegiel::Drop::%player%} to true
command /RedStone [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {RedStone::Drop::%player%} is true:
      set {RedStone::Drop::%player%} to false
    else:
      set {RedStone::Drop::%player%} to true
command /Lapis [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Lapis::Drop::%player%} is true:
      set {Lapis::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Lapis::Drop::%player%} to true
command /TnT [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {TnT::Drop::%player%} is true:
      set {TnT::Drop::%player%} to false
    else:
      set {TnT::Drop::%player%} to true
command /Obsidian [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
      set {Obsidian::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Obsidian::Drop::%player%} to true
command /Kosc [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Kosc::Drop::%player%} is true:
      set {Kosc::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Kosc::Drop::%player%} to true
command /Strzala [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Strzala::Drop::%player%} is true:
      set {Strzala::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Strzala::Drop::%player%} to true
command /Nic [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Nic::Drop::%player%} is true:
      set {Nic::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Nic::Drop::%player%} to true
command /Jabko [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Jabko::Drop::%player%} is true:
      set {Jabko::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Jabko::Drop::%player%} to true
command /Perla [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Perla::Drop::%player%} is true:
      set {Perla::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Perla::Drop::%player%} to true
on join:
  set {Tryb::CB::%player%} to true
  set {Perla::Drop::%player%} to true
  set {Nic::Drop::%player%} to true
  set {Kosc::Drop::%player%} to true
  set {Obsidian::Drop::%player%} to true
  set {TnT::Drop::%player%} to true
  set {Lapis::Drop::%player%} to true
  set {RedStone::Drop::%player%} to true
  set {Strzala::Drop::%player%} to true
  set {Wegiel::Drop::%player%} to true
  set {Zloto::Drop::%player%} to true
  set {Jabko::Drop::%player%} to true
  set {Zelazo::Drop::%player%} to true
  set {Szmaragd::Drop::%player%} to true
  set {Diament::Drop::%player%} to true
  set {Biblioteczka::Drop::%player%} to true
on chat:
  if {Ilosc::%player%} is bigger than 63:
    stop
  else:
    cancel event
    send "&cAby pisac na chacie musisz przekopac 64 kamienia! [%{Ilosc::%player%}%/64]"
on join:
  if {Ilosc::%player%} is not set:
    set {Ilosc::%player%} to 0
 
variables:
    {lvl.%player%} = 1
    {pkt.%player%} = 0

 

prosze licze na plusik :)@Patrixo i cm mnie zgłosiłeś.... liczę na plusik :P  jeśli pomogłem

 

 

Nie zgłosił cię, tylko podczas rutynowej kontroli forum zobaczyłem , że łamiesz regulamin i wyciągnąłem konsekwencje (bez kolorku bo za dużo scrollowania na tel) //Michma1707

Edytowane przez Michma1707
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
Godzinę temu, kaol48s napisał:

 

Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! Pokaż ukrytą zawartość


options:
	strona.www: https://skript.pl/temat/17328-drop-ze-stone/
on mine of stone:
  add 1 to {pktlvl.%player%}
  wait 2 ticks
  if {pplvl.%player%} is true:
    set {punktybrak123.%player%} to 100-{pktlvl.%player%}
    if {pktlvl.%player%} is more than 99:
      add 1 to {plvl.%player%}
      set {pktlvl.%player%} to 0
      set {punktybrak123.%player%} to 100-{pktlvl.%player%}
      send "&8» &aGratulacje! &aAwansowales na &6%{plvl.%player%}% &apoziom&7."
      execute console command "playsound random.levelup %player%"
      if {plvl.%player%} is 20 or 30 or 40 or 50 or 60 or 70 or 80 or 90:
        broadcast "&8» &aGratulacje! Gracz &6%player% &aawansowal na &6%{plvl.%player%}% &apoziom&7."
        stop
      if {plvl.%player%} is more than 99:
        if {pplvl.%player%} is true:
          set {pplvl.%player%} to false
          broadcast "&8» &aGratulacje! Gracz &6%player% &aawansowal na &6100 &apoziom&7."
          send "&4Osiagnales juz max lvl wymien go w /sklep na przedmioty!!"
          stop
  add 1 to {Ilosc::%player%}
  add 50 exp to player
  if {Tryb::CB::%player%} is true:
    add 1 cobblestone to player
command /turbodrop [<player>]:
  permission message: &8 » &7Nie masz uprawnien do tej komedy!
  permission: turbodrop.wlacz
  trigger:
    if arg 1 is set:
      set {Turbo::Drop::%arg 1%} to "on"
      send "&cTwoj turbodrop zostal wlaczony! :>" to arg 1
      loop all players:
        display "&7Gracz: &c%arg 1% &7Zakupil Sobie &cTurboDropa &7na &c15 Min&7! :D" on bossbar with 1 percent by 10 seconds for loop-player
      broadcast "&7Gracz: &c%arg 1% &7Zakupil Sobie &cTurboDropa &7na &c15 Min&7! :D"
      wait 900 second
      send "&cTwoj turbodrop wygasl ;<" to arg 1
      delete {Turbo::Drop::%arg 1%}
on Load:
  loop all players:
    display "&a" on bossbar with 1 percent by 1 seconds for loop-player
    delete {Turbo::Drop::%loop-player%}
on join:
  set {Tryb::CB::%player%} to true
  set {Perla::Drop::%player%} to true
  set {Nic::Drop::%player%} to true
  set {Kosc::Drop::%player%} to true
  set {Obsidian::Drop::%player%} to true
  set {TnT::Drop::%player%} to true
  set {Lapis::Drop::%player%} to true
  set {RedStone::Drop::%player%} to true
  set {Strzala::Drop::%player%} to true
  set {Wegiel::Drop::%player%} to true
  set {Zloto::Drop::%player%} to true
  set {Jabko::Drop::%player%} to true
  set {Zelazo::Drop::%player%} to true
  set {Szmaragd::Drop::%player%} to true
  set {Diament::Drop::%player%} to true
  set {Biblioteczka::Drop::%player%} to true
on chat:
  if {Ilosc::%player%} is bigger than 63:
    stop
  else:
    cancel event
    send "&cAby pisac na chacie musisz przekopac 64 kamienia! [%{Ilosc::%player%}%/64]"
on join:
  if {Ilosc::%player%} is not set:
    set {Ilosc::%player%} to 0
 
command /drop [<text>]:
  trigger:
    close player's inventory
    wait 2 tick
    if arg 1 is not set:
      open chest with 1 rows named "&4MENU DROPOW:" to player
      wait 2 tick
      format slot 4 of player with 1 of cobblestone named "&aSklep Za LvL" with lore "&aKliknij aby przejsc do sklepu za LvL" to run [execute player command "sklep"]
    if {PKTTT::Drop::%player%} is true:
      format slot 0 of player with 1 of stone named "&3DROP Z &7STONE" with lore "|| &8» &7Kliknij by pokazac info o dropie.|| || &8» &7Ranga &6VIP &7 Posiada zwiekszony drop!" to run [execute player command "kopiemy"]
    if {NIC::Drop::%player%} is true:
      format slot 1 of player with 1 of obsidian named "&3DROP Z &7OBSYDIANU" with lore "|| &8» &7Kliknij by pokazac info o dropie.|| || &8» &7Ranga &6VIP &7 Posiada zwiekszony drop!" to run [execute player command "kopiemy"]
    else:
      format slot 1 of player with 1 of obsidian named "&3DROP Z &7OBSYDIANU" with lore "|| &8» &7Kliknij by pokazac info o dropie.|| || &8» &7Ranga &6VIP &7 Posiada zwiekszony drop!" to run [execute player command "kopiemy"]
    if {KOXXY::Drop::%player%} is true:
      format slot 5 of player with 1 of bottle o' enchanting named "&7Doswiadczenie" with lore "&8* &aEXP ze stone: &23.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aEXP z obsidianu: &23.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7) " to run [execute player command "kopiemy"]
    else:
      format slot 5 of player with 1 of bottle o' enchanting named "Doswiadczenie" with lore "&8* &aEXP ze stone: &23.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aEXP z obsidianu: &23.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7) " to run [execute player command "kopiemy"]
      format slot 6 of player with 1 of stone named "&7Statystyki" with lore " &8» &7Wykopany stone:|| &a%{Ilosc::%player%}%" to close
    if {Turbo::Drop::%player%} is set:
      format slot 7 of player with 1 of diamond pickaxe named "&cTURBODROP &aON:" with lore "|| &8» &6+200,0%% &7Szansy na DROP!|| ||&8» &aPosiadasz TURBODROP NA 15 MINUT|| ||&8» &7Dziekujemy za ZAKUP" to run [execute player command "czas"]
    else:
      format slot 7 of player with 1 of diamond pickaxe named "&cTURBODROP &4OFF:" with lore "|| &8» &6+200,0%% &7Szansy na DROP!|| ||&8» &cNie posiadasz TURBODROPU...|| &8» &3TURBODROP mozna zakupic na stronie:||&a{@strona.www}" to run [execute player command "strona"]
    if {Tryb::CB::%player%} is true:
      format slot 8 of player with 1 of cobblestone named "&c&lCOBBLE &aON" with lore "|| &8» &eKliknij by &cwylaczyc &edrop cobble" to run [execute player command "cobble"]
    else:
      format slot 8 of player with 1 of cobblestone named "&c&lCOBBLE &4OFF" with lore "|| &8» &eKliknij by &awlaczyc &edrop cobble" to run [execute player command "cobble"]        
command /strona:
	trigger:
		send "&2Turbo drop mozna kupic na:&b {@strona.www}" to player
 
command /sklep:
  aliases: pkt, lvl, skleplvl
  trigger:
    open chest with 2 rows named "&2&lSKLEP ZA LVL" to player
    wait 2 ticks
    format slot 0 of player with 1 of diamond pickaxe named "&c&lHASTE 2" with lore "&eCZAS TRWANIA: &85 MIN||&eCENA: &88 LVL" to close then run [execute player command "/isklep haste2"]
    format slot 1 of player with 1 of enchanted golden apple named "&c&lKOXY x10" with lore "&eILOSC: &810||&eCENA: &820 LVL||||&8PAMIETAJ ABY MIEC MIEJSCE W EQ NA 10 KOXOW!!" to close then run [execute player command "/isklep kox10"]
    format slot 2 of player with 1 of enchanted golden apple named "&c&lKOXY x20" with lore "&eILOSC: &820||&eCENA: &835 LVL||||&8PAMIETAJ ABY MIEC MIEJSCE W EQ NA 20 KOXOW!!" to close then run [execute player command "/isklep kox20"]
    format slot 3 of player with 1 of tnt named "&c&lTNT x64" with lore "&eILOSC: &864||&eCENA: &815 LVL||||&8PAMIETAJ ABY MIEC MIEJSCE W EQ NA 64 TNT!!" to close then run [execute player command "/isklep tnt64"]
    format slot 17 of player with 1 of bottle of enchanting named "&4&lDOSWIADCZENIE" with lore "&eLVL: &8%{plvl.%player%}%||&eBRAK: &8%{punktybrak123.%player%}% PKT||&e1 LVL= 100 coblestone" to close then run [execute player command "/isklep"]
    stop 
    
command /isklep [<text>]:
  trigger:
    if arg-1 is "haste2":
      if {plvl.%player%} is bigger than 7:
        remove 8 from {plvl.%player%}
        apply haste 2 to the player for 300 seconds
        send "&aPoprawnie wymieniles swoj lvl na przedmiot :)" to player
        stop
      else:
        send "&cBLAD: &4nie posiadasz wystarczajacego lvl :(" to player
        stop
    if arg-1 is "kox10":
      if {plvl.%player%} is bigger than 19:
        remove 20 from {plvl.%player%}
        loop 10 times:
          give player enchanted golden apple
        send "&aPoprawnie wymieniles swoj lvl na przedmiot :)" to player
        stop
      else:
        send "&cBLAD: &4nie posiadasz wystarczajacego lvl :(" to player
        stop
    if arg-1 is "kox20":
      if {plvl.%player%} is bigger than 34:
        remove 35 from {plvl.%player%}
        loop 20 times:
          give player enchanted golden apple
        send "&aPoprawnie wymieniles swoj lvl na przedmiot :)" to player
        stop
      else:
        send "&cBLAD: &4nie posiadasz wystarczajacego lvl :(" to player
        stop
    if arg-1 is "tnt64":
      if {plvl.%player%} is bigger than 14:
        remove 15 from {plvl.%player%}
        loop 64 times:
          give player tnt
        send "&aPoprawnie wymieniles swoj lvl na przedmiot :)" to player
        stop
      else:
        send "&cBLAD: &4nie posiadasz wystarczajacego lvl :(" to player
        stop
        
      
            
command /resetpkt [<player>]:
  permission: resetpkt.itachi
  trigger:
    if arg-1 is set:
      send "&fzresetowales pkt graczowi %player-arg%"
      set {pktlvl.%player%} to 0
      set {plvl.%player%} to 0
      set {pplvl.%player%} to true
      set {punktybrak123.%player%} to 100
      
command /dajlvl [<player>]:
  permission: resetpkt.itachi
  trigger:
    if arg-1 is set:
      add 1 to {plvl.%player-arg%}
      add 100 to {pktlvl.%player-arg%}
      send "&edodales lvl graczowi %player-arg%"
    if arg-1 is not set:
      send "&cPoprawne uzycie /dajlvl {gracz}"
on join:
	if {pktlvl.%player%} is not set:
		set {pktlvl.%player%} to 0
	if {plvl.%player%} is not set:
		set {plvl.%player%} to 0
	if {pplvl.%player%} is not set:
		set {pplvl.%player%} to true
	if {punktybrak123.%player%} is not set:
		set {punktybrak123.%player%} to 100
on first join:
  set {pktlvl.%player%} to 0
  set {plvl.%player%} to 0
  set {pplvl.%player%} to true
  set {punktybrak123.%player%} to 100
on break of stone:
  if player is holding any pickaxe of fortune 0:
    if {Jabko::Drop::%player%} is true:
      chance of 5%:
        if player can hold 1 apple:
          add 1 apple to player
        else:
          drop 1 apple
    if {Diament::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 diamond:
          add 1 diamond to player
        else:
          drop 1 diamond
    if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 emerald:
          add 1 emerald to player
        else:
          drop 1 emerald
    if {Zloto::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 gold ingot:
          add 1 gold ingot to player
        else:
          drop 1 gold ingot
    if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 iron ingot:
          add 1 iron ingot to player
        else:
          drop 1 iron ingot
    if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 coal:
          add 1 coal to player
        else:
          drop 1 coal
    if {RedStone::Drop::%player%} is true:
      chance of 12%:
        if player can hold 1 redstone:
          add 1 redstone to player
        else:
          drop 1 redstone
    if {Lapis::Drop::%player%} is true:
      chance of 12%:
        if player can hold 1 lapis:
          add 1 lapis to player
        else:
          drop 1 lapis
    if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 bookshelf:
          add 1 bookshelf to player
        else:
          drop 1 bookshelf
    if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 obsidian:
          add 1 obsidian to player
        else:
          drop 1 obsidian
    if {TnT::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 tnt:
          add 1 tnt to player
        else:
          drop 1 tnt
    if {Strzala::Drop::%player%} is true:
      chance of 0.2%:
        if player can hold 1 arrow:
          add 1 arrow to player
        else:
          drop 1 arrow
    if {Kosc::Drop::%player%} is true:
      chance of 0.2%:
        if player can hold 1 bone:
          add 1 bone to player
        else:
          drop 1 bone
    if {Nic::Drop::%player%} is true:
      chance of 0.2%:
        if player can hold 1 string:
          add 1 string to player
        else:
          drop 1 string
    if {Perla::Drop::%player%} is true:
      chance of 0.5%:
        if player can hold 1 ender pearl:
          add 1 ender pearl to player
        else:
          drop 1 ender pearl
  if player is holding any pickaxe of fortune 1:
    if {Diament::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 diamond:
          add 2 diamond to player
        else:
          drop 2 diamond
    if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 emerald:
          add 2 emerald to player
        else:
          drop 2 emerald
    if {Zloto::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 gold ingot:
          add 2 gold ingot to player
        else:
          drop 2 gold ingot
    if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 iron ingot:
          add 2 iron ingot to player
        else:
          drop 2 iron ingot
    if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 coal:
          add 2 coal to player
        else:
          drop 2 coal
    if {Jabko::Drop::%player%} is true:
      chance of 5%:
        if player can hold 1 apple:
          add 2 apple to player
        else:
          drop 2 apple
    if {RedStone::Drop::%player%} is true:
      chance of 12%:
        if player can hold 1 redstone:
          add 2 redstone to player
        else:
          drop 2 redstone
    if {Lapis::Drop::%player%} is true:
      chance of 12%:
        if player can hold 1 lapis:
          add 2 lapis to player
        else:
          drop 2 lapis
    if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 bookshelf:
          add 2 bookshelf to player
        else:
          drop 2 bookshelf
    if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 obsidian:
          add 2 obsidian to player
        else:
          drop 2 obsidian
    if {TnT::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 tnt:
          add 2 tnt to player
        else:
          drop 2 tnt
    if {Perla::Drop::%player%} is true:
      chance of 0.5%:
        if player can hold 1 ender pearl:
          add 1 ender pearl to player
        else:
          drop 1 ender pearl
  if player is holding any pickaxe of fortune 2:
    if {Jabko::Drop::%player%} is true:
      chance of 5%:
        if player can hold 1 apple:
          add 3 apple to player
        else:
          drop 3 apple
    if {Diament::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 diamond:
          add 3 diamond to player
        else:
          drop 3 diamond
    if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 emerald:
          add 3 emerald to player
        else:
          drop 3 emerald
    if {Zloto::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 gold ingot:
          add 3 gold ingot to player
        else:
          drop 3 gold ingot
    if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 iron ingot:
          add 3 iron ingot to player
        else:
          drop 3 iron ingot
    if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 coal:
          add 3 coal to player
        else:
          drop 3 coal
    if {RedStone::Drop::%player%} is true:
      chance of 12%:
        if player can hold 1 redstone:
          add 3 redstone to player
        else:
          drop 3 redstone
    if {Lapis::Drop::%player%} is true:
      chance of 12%:
        if player can hold 1 lapis:
          add 3 lapis to player
        else:
          drop 3 lapis
    if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 bookshelf:
          add 3 bookshelf to player
        else:
          drop 3 bookshelf
    if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 obsidian:
          add 3 obsidian to player
        else:
          drop 3 obsidian
    if {TnT::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 tnt:
          add 3 tnt to player
        else:
          drop 3 tnt
    if {Perla::Drop::%player%} is true:
      chance of 0.5%:
        if player can hold 1 ender pearl:
          add 1 ender pearl to player
        else:
          drop 1 ender pearl
  if player is holding any pickaxe of fortune 3:
    if {Jabko::Drop::%player%} is true:
      chance of 5%:
        if player can hold 1 apple:
          add 4 apple to player
        else:
          drop 4 apple
    if {Diament::Drop::%player%} is true:
      chance of 25%:
        if player can hold 1 diamond:
          add 4 diamond to player
        else:
          drop 4 diamond
    if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
      chance of 25%:
        if player can hold 1 emerald:
          add 4 emerald to player
        else:
          drop 4 emerald
    if {Zloto::Drop::%player%} is true:
      chance of 25%:
        if player can hold 1 gold ingot:
          add 4 gold ingot to player
        else:
          drop 4 gold ingot
    if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
      chance of 25%:
        if player can hold 1 iron ingot:
          add 4 iron ingot to player
        else:
          drop 4 iron ingot
    if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
      chance of 25%:
        if player can hold 1 coal:
          add 4 coal to player
        else:
          drop 4 coal
    if {RedStone::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 redstone:
          add 4 redstone to player
        else:
          drop 4 redstone
    if {Lapis::Drop::%player%} is true:
      chance of 15%:
        if player can hold 1 lapis:
          add 4 lapis to player
        else:
          drop 4 lapis
    if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 bookshelf:
          add 4 bookshelf to player
        else:
          drop 4 bookshelf
    if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 obsidian:
          add 4 obsidian to player
        else:
          drop 4 obsidian
    if {TnT::Drop::%player%} is true:
      chance of 8%:
        if player can hold 1 tnt:
          add 4 tnt to player
        else:
          drop 4 tnt
    if {Perla::Drop::%player%} is true:
      chance of 0.5%:
        if player can hold 1 ender pearl:
          add 1 ender pearl to player
        else:
          drop 1 ender pearl
  if {Turbo::Drop::%player%} is set:
    add 10 exp to player
    if player is holding any pickaxe of fortune 0:
      if {Diament::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 diamond:
            add 1 diamond to player
          else:
            drop 1 diamond
      if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 emerald:
            add 1 emerald to player
          else:
            drop 1 emerald
      if {Zloto::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 gold ingot:
            add 1 gold ingot to player
          else:
            drop 1 gold ingot
      if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 iron ingot:
            add 1 iron ingot to player
          else:
            drop 1 iron ingot
      if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 coal:
            add 1 coal to player
          else:
            drop 1 coal
      if {RedStone::Drop::%player%} is true:
        chance of 12%:
          if player can hold 1 redstone:
            add 1 redstone to player
          else:
            drop 1 redstone
      if {Lapis::Drop::%player%} is true:
        chance of 12%:
          if player can hold 1 lapis:
            add 1 lapis to player
          else:
            drop 1 lapis
      if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 bookshelf:
            add 1 bookshelf to player
          else:
            drop 1 bookshelf
      if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 obsidian:
            add 1 obsidian to player
          else:
            drop 1 obsidian
      if {TnT::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 tnt:
            add 1 tnt to player
          else:
            drop 1 tnt
      if {Strzala::Drop::%player%} is true:
        chance of 0.2%:
          if player can hold 1 arrow:
            add 1 arrow to player
          else:
            drop 1 arrow
      if {Kosc::Drop::%player%} is true:
        chance of 0.2%:
          if player can hold 1 bone:
            add 1 bone to player
          else:
            drop 1 bone
      if {Nic::Drop::%player%} is true:
        chance of 0.2%:
          if player can hold 1 string:
            add 1 string to player
          else:
            drop 1 string
      if {Perla::Drop::%player%} is true:
        chance of 0.1%:
          if player can hold 1 ender pearl:
            add 1 ender pearl to player
          else:
            drop 1 ender pearl
      if {Perla::Drop::%player%} is true:
        chance of 0.5%:
          if player can hold 1 ender pearl:
            add 1 ender pearl to player
          else:
            drop 1 ender pearl
    if player is holding any pickaxe of fortune 1:
      if {Diament::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 diamond:
            add 2 diamond to player
          else:
            drop 2 diamond
      if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 emerald:
            add 2 emerald to player
          else:
            drop 2 emerald
      if {Zloto::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 gold ingot:
            add 2 gold ingot to player
          else:
            drop 2 gold ingot
      if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 iron ingot:
            add 2 iron ingot to player
          else:
            drop 2 iron ingot
      if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 coal:
            add 2 coal to player
          else:
            drop 2 coal
      if {RedStone::Drop::%player%} is true:
        chance of 12%:
          if player can hold 1 redstone:
            add 2 redstone to player
          else:
            drop 2 redstone
      if {Lapis::Drop::%player%} is true:
        chance of 12%:
          if player can hold 1 lapis:
            add 2 lapis to player
          else:
            drop 2 lapis
      if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 bookshelf:
            add 2 bookshelf to player
          else:
            drop 2 bookshelf
      if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 obsidian:
            add 2 obsidian to player
          else:
            drop 2 obsidian
      if {TnT::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 tnt:
            add 2 tnt to player
          else:
            drop 2 tnt
      if {Perla::Drop::%player%} is true:
        chance of 0.5%:
          if player can hold 1 ender pearl:
            add 1 ender pearl to player
          else:
            drop 1 ender pearl
    if player is holding any pickaxe of fortune 2:
      if {Diament::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 diamond:
            add 3 diamond to player
          else:
            drop 3 diamond
      if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 emerald:
            add 3 emerald to player
          else:
            drop 3 emerald
      if {Zloto::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 gold ingot:
            add 3 gold ingot to player
          else:
            drop 3 gold ingot
      if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 iron ingot:
            add 3 iron ingot to player
          else:
            drop 3 iron ingot
      if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 coal:
            add 3 coal to player
          else:
            drop 3 coal
      if {RedStone::Drop::%player%} is true:
        chance of 12%:
          if player can hold 1 redstone:
            add 3 redstone to player
          else:
            drop 3 redstone
      if {Lapis::Drop::%player%} is true:
        chance of 12%:
          if player can hold 1 lapis:
            add 3 lapis to player
          else:
            drop 3 lapis
      if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 bookshelf:
            add 3 bookshelf to player
          else:
            drop 3 bookshelf
      if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 obsidian:
            add 3 obsidian to player
          else:
            drop 3 obsidian
      if {TnT::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 tnt:
            add 3 tnt to player
          else:
            drop 3 tnt
      if {Perla::Drop::%player%} is true:
        chance of 0.5%:
          if player can hold 1 ender pearl:
            add 1 ender pearl to player
          else:
            drop 1 ender pearl
    if player is holding any pickaxe of fortune 3:
      if {Diament::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 diamond:
            add 4 diamond to player
          else:
            drop 4 diamond
      if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 emerald:
            add 4 emerald to player
          else:
            drop 4 emerald
      if {Zloto::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 gold ingot:
            add 4 gold ingot to player
          else:
            drop 4 gold ingot
      if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 iron ingot:
            add 4 iron ingot to player
          else:
            drop 4 iron ingot
      if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
        chance of 15%:
          if player can hold 1 coal:
            add 4 coal to player
          else:
            drop 4 coal
      if {RedStone::Drop::%player%} is true:
        chance of 12%:
          if player can hold 1 redstone:
            add 4 redstone to player
          else:
            drop 4 redstone
      if {Lapis::Drop::%player%} is true:
        chance of 12%:
          if player can hold 1 lapis:
            add 4 lapis to player
          else:
            drop 4 lapis
      if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 bookshelf:
            add 4 bookshelf to player
          else:
            drop 4 bookshelf
      if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 obsidian:
            add 4 obsidian to player
          else:
            drop 4 obsidian
      if {TnT::Drop::%player%} is true:
        chance of 8%:
          if player can hold 1 tnt:
            add 4 tnt to player
          else:
            drop 4 tnt
      if {Perla::Drop::%player%} is true:
        chance of 0.5%:
          if player can hold 1 ender pearl:
            add 1 ender pearl to player
          else:
            drop 1 ender pearl
command /cobble:
  trigger:
    if {Tryb::CB::%player%} is false:
      set {Tryb::CB::%player%} to true
      send "&aWlaczyles drop cobbla!"
    else:
      set {Tryb::CB::%player%} to false
      send "&aWylaczyles drop cobbla!"
command /rundropcmd [<player>] [<text>]:
  permission: run.command
  trigger:
    if arg 1 is set:
      if arg 2 is set:
        run arg 1 command "drop" as op
        run arg 1 command "%arg 2%" as op
command /kopiemy [<text>]:
  trigger:
    wait 1 tick
    open chest with 3 rows named "&7DROP ZE STONE:" to player
    wait 2 tick
    if {Diament::Drop::%player%} is true:
      format slot 0 of player with 1 of diamond named "&4DIAMENT" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aPunkty: &21-20|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /diament"
    else:
      format slot 0 of player with 1 of diamond named "&4DIAMENT" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aPunkty: &21-20|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /diament"
    if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
      format slot 1 of player with 1 of emerald named "&4SZMARAGD" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aPunkty: &21-25|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /szmaragd"
    else:
      format slot 1 of player with 1 of emerald named "&4SZMARAGD" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aPunkty: &21-25|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /szmaragd"
    if {Zloto::Drop::%player%} is true:
      format slot 2 of player with 1 of gold ingot named "&4ZLOTO" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aPunkty: &21-20|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /zloto"
    else:
      format slot 2 of player with 1 of gold ingot named "&4ZLOTO" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aPunkty: &21-20|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /zloto"
    if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
      format slot 3 of player with 1 of iron ingot named "&4ZELAZO" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aPunkty: &21-20|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /zelazo"
    else:
      format slot 3 of player with 1 of iron ingot named "&4ZELAZO" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aPunkty: &21-20|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /zelazo"
    if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
      format slot 4 of player with 1 of charcoal named "&4WEGIEL" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /wegiel"
    else:
      format slot 4 of player with 1 of charcoal named "&4WEGIEL" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /wegiel"
    if {RedStone::Drop::%player%} is true:
      format slot 5 of player with 1 of RedStone named "&4REDSTONE" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /redstone"
    else:
      format slot 5 of player with 1 of RedStone named "&4REDSTONE" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /redstone"
    if {Lapis::Drop::%player%} is true:
      format slot 6 of player with 1 of Lapis named "&4LAPIS" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Lapis"
    else:
      format slot 6 of player with 1 of Lapis named "&4LAPIS" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Lapis"
    if {TnT::Drop::%player%} is true:
      format slot 7 of player with 1 of TnT named "&4TNT" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /TnT"
    else:
      format slot 7 of player with 1 of TnT named "&4TNT" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /TnT"
    if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
      format slot 8 of player with 1 of Obsidian named "&4OBSIDIAN" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Obsidian"
    else:
      format slot 8 of player with 1 of Obsidian named "&4OBSIDIAN" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Obsidian"
    if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
      format slot 9 of player with 1 of bookshelf named "&4BIBLIOTECZKA" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Biblioteczka"
    else:
      format slot 9 of player with 1 of bookshelf named "&4BIBLIOTECZKA" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Biblioteczka"
    if {Jabko::Drop::%player%} is true:
      format slot 10 of player with 1 of apple named "&4JABKO" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Jabko"
    else:
      format slot 10 of player with 1 of apple named "&4JABKO" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Jabko"
    if {Perla::Drop::%player%} is true:
      format slot 11 of player with 1 of ender pearl named "&4PERLA" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Perla"
    else:
      format slot 11 of player with 1 of ender pearl named "&4PERLA" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Perla"
    if {Kosc::Drop::%player%} is true:
      format slot 12 of player with 1 of bone named "&4KOSC" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Kosc"
    else:
      format slot 12 of player with 1 of bone named "&4KOSC" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Kosc"
    if {Strzala::Drop::%player%} is true:
      format slot 13 of player with 1 of arrow named "&4STRZALA" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Strzala"
    else:
      format slot 13 of player with 1 of arrow named "&4STRZALA" with lore "&8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &4NIE|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Strzala"
    if {Skrzynia::Drop::%player%} is true:
      format slot 14 of player with 1 of chest named "&4Skrzynia" with lore " &8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Strzala"
    else:
      format slot 14 of player with 1 of chest named "&4Skrzynia" with lore "&8* &aSzansa na drop: &74.5%% &7(&e+2.00%% &6VIP&7)|| &8* &aWypada na pomiedzy: &7Y:<0 &aa:&7Y:90 &apoziomem|| &8* &aFortune: &2TAK|| &8* &aAktywny Drop: &2TAK|| &8* &aEVENT: &2Wylaczony" to run "rundropcmd %player% /Strzala"
    if {NIC::Drop::%player%} is true:
      stop
command /diament [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Diament::Drop::%player%} is true:
      set {Diament::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Diament::Drop::%player%} to true
command /Szmaragd [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Szmaragd::Drop::%player%} is true:
      set {Szmaragd::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Szmaragd::Drop::%player%} to true
command /Biblioteczka [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Biblioteczka::Drop::%player%} is true:
      set {Biblioteczka::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Biblioteczka::Drop::%player%} to true
command /Zloto [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Zloto::Drop::%player%} is true:
      set {Zloto::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Zloto::Drop::%player%} to true
command /Zelazo [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Zelazo::Drop::%player%} is true:
      set {Zelazo::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Zelazo::Drop::%player%} to true
command /Wegiel [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Wegiel::Drop::%player%} is true:
      set {Wegiel::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Wegiel::Drop::%player%} to true
command /RedStone [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {RedStone::Drop::%player%} is true:
      set {RedStone::Drop::%player%} to false
    else:
      set {RedStone::Drop::%player%} to true
command /Lapis [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Lapis::Drop::%player%} is true:
      set {Lapis::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Lapis::Drop::%player%} to true
command /TnT [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {TnT::Drop::%player%} is true:
      set {TnT::Drop::%player%} to false
    else:
      set {TnT::Drop::%player%} to true
command /Obsidian [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Obsidian::Drop::%player%} is true:
      set {Obsidian::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Obsidian::Drop::%player%} to true
command /Kosc [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Kosc::Drop::%player%} is true:
      set {Kosc::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Kosc::Drop::%player%} to true
command /Strzala [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Strzala::Drop::%player%} is true:
      set {Strzala::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Strzala::Drop::%player%} to true
command /Nic [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Nic::Drop::%player%} is true:
      set {Nic::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Nic::Drop::%player%} to true
command /Jabko [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Jabko::Drop::%player%} is true:
      set {Jabko::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Jabko::Drop::%player%} to true
command /Perla [<text>]:
  permission message: &8 » &7Nieznana komeda!
  permission: drop.*
  trigger:
    if {Perla::Drop::%player%} is true:
      set {Perla::Drop::%player%} to false
    else:
      set {Perla::Drop::%player%} to true
on join:
  set {Tryb::CB::%player%} to true
  set {Perla::Drop::%player%} to true
  set {Nic::Drop::%player%} to true
  set {Kosc::Drop::%player%} to true
  set {Obsidian::Drop::%player%} to true
  set {TnT::Drop::%player%} to true
  set {Lapis::Drop::%player%} to true
  set {RedStone::Drop::%player%} to true
  set {Strzala::Drop::%player%} to true
  set {Wegiel::Drop::%player%} to true
  set {Zloto::Drop::%player%} to true
  set {Jabko::Drop::%player%} to true
  set {Zelazo::Drop::%player%} to true
  set {Szmaragd::Drop::%player%} to true
  set {Diament::Drop::%player%} to true
  set {Biblioteczka::Drop::%player%} to true
on chat:
  if {Ilosc::%player%} is bigger than 63:
    stop
  else:
    cancel event
    send "&cAby pisac na chacie musisz przekopac 64 kamienia! [%{Ilosc::%player%}%/64]"
on join:
  if {Ilosc::%player%} is not set:
    set {Ilosc::%player%} to 0
 
variables:
    {lvl.%player%} = 1
    {pkt.%player%} = 0

 

prosze licze na plusik :)@Patrixo i cm mnie zgłosiłeś.... liczę na plusik :P  jeśli pomogłem

 

 

Nie zgłosił cię, tylko podczas rutynowej kontroli forum zobaczyłem , że łamiesz regulamin i wyciągnąłem konsekwencje (bez kolorku bo za dużo scrollowania na tel) //Michma1707

Dziękuje!

Jeszcze jedna sprawa mogłbyś naprawić to <none>? (screen)

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...