Skocz do zawartości
 • 0

if {blabla.%region%.zmienna::*} contain player nie dzała


kresrek007

Pytanie

Mam problem, gdyż contain player mi nie działa.
Aby sprawdziło z stworzonej zmiennej muszę zrobić restart serwera..

Proszę o szybką pomoc!
Co muszę zmienić.
Log z błędem nie wiem czy ma coś wspólnego z tym:
 

[12:27:43] [Server thread/ERROR]: Could not pass event EntityDamageByEntityEvent to Skript v2.1.2java.lang.NoClassDefFoundError: org/bukkit/projectiles/ProjectileSource	at ch.njol.skript.bukkitutil.ProjectileUtils.<clinit>(ProjectileUtils.java:46) ~[?:?]	at ch.njol.skript.expressions.ExprAttacker.getAttacker(ExprAttacker.java:85) ~[?:?]	at ch.njol.skript.expressions.ExprAttacker.get(ExprAttacker.java:76) ~[?:?]	at ch.njol.skript.expressions.ExprAttacker.get(ExprAttacker.java:1) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getArray(SimpleExpression.java:101) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.VariableString.toString(VariableString.java:378) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.Variable.getRaw(Variable.java:177) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.Variable.get(Variable.java:189) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.Variable.getConverted(Variable.java:309) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.Variable.getAll(Variable.java:507) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.Variable.check(Variable.java:534) ~[?:?]	at ch.njol.skript.conditions.CondCompare.check(CondCompare.java:239) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.Condition.run(Condition.java:58) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.Conditional.walk(Conditional.java:51) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:91) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:53) ~[?:?]	at ch.njol.skript.SkriptEventHandler.check(SkriptEventHandler.java:149) ~[?:?]	at ch.njol.skript.SkriptEventHandler$1.execute(SkriptEventHandler.java:109) ~[?:?]	at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:481) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:466) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.event.CraftEventFactory.callEvent(CraftEventFactory.java:94) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.event.CraftEventFactory.callEntityDamageEvent(CraftEventFactory.java:382) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.event.CraftEventFactory.handleEntityDamageEvent(CraftEventFactory.java:410) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.EntityLiving.damageEntity(EntityLiving.java:656) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.EntityMonster.damageEntity(EntityMonster.java:47) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.EntityArrow.h(EntityArrow.java:228) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.World.entityJoinedWorld(World.java:1338) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.World.playerJoinedWorld(World.java:1319) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.World.tickEntities(World.java:1207) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.WorldServer.tickEntities(WorldServer.java:480) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:637) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:250) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:545) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:457) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.bukkit.projectiles.ProjectileSource	at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:67) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:62) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424) ~[?:1.7.0_25]	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357) ~[?:1.7.0_25]	... 36 more[12:27:43] [Server thread/INFO]: [0;30;1m[[0;32;22m1[0;30;1m] [0;30;1m[[0;32;22mtest[0;30;1m] [0;30;1m[[0;31;1mAdmin[0;30;1m] [0;31;1m[0;37;22mKresrek007[0;30;1m: [0;37;1mkto chce przetestowac gildie?[m[12:27:43] [Server thread/ERROR]: Could not pass event EntityDamageByEntityEvent to Skript v2.1.2java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class ch.njol.skript.bukkitutil.ProjectileUtils	at ch.njol.skript.expressions.ExprAttacker.getAttacker(ExprAttacker.java:85) ~[?:?]	at ch.njol.skript.expressions.ExprAttacker.get(ExprAttacker.java:76) ~[?:?]	at ch.njol.skript.expressions.ExprAttacker.get(ExprAttacker.java:1) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getArray(SimpleExpression.java:101) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.VariableString.toString(VariableString.java:378) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.Variable.getRaw(Variable.java:177) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.Variable.get(Variable.java:189) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.Variable.getConverted(Variable.java:309) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.Variable.getAll(Variable.java:507) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.Variable.check(Variable.java:534) ~[?:?]	at ch.njol.skript.conditions.CondCompare.check(CondCompare.java:239) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.Condition.run(Condition.java:58) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.Conditional.walk(Conditional.java:51) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:91) ~[?:?]	at ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:53) ~[?:?]	at ch.njol.skript.SkriptEventHandler.check(SkriptEventHandler.java:149) ~[?:?]	at ch.njol.skript.SkriptEventHandler$1.execute(SkriptEventHandler.java:109) ~[?:?]	at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:481) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:466) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.event.CraftEventFactory.callEvent(CraftEventFactory.java:94) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.event.CraftEventFactory.callEntityDamageEvent(CraftEventFactory.java:382) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.event.CraftEventFactory.handleEntityDamageEvent(CraftEventFactory.java:410) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.EntityLiving.damageEntity(EntityLiving.java:656) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.EntityMonster.damageEntity(EntityMonster.java:47) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.EntityArrow.h(EntityArrow.java:228) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.World.entityJoinedWorld(World.java:1338) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.World.playerJoinedWorld(World.java:1319) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.World.tickEntities(World.java:1207) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.WorldServer.tickEntities(WorldServer.java:480) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:637) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:250) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:545) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:457) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-3-g530fcb7-b2978jnks]
Edytowane przez kresrek007
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0

 

on break:	if location of event-block is in any region:		set {_nazwaregionu} to Region.at{location of event-block}		if {region.%{_nazwaregionu}%.members::*} contain player:			stop		cancel event
przy 'contains' można rozwalać, puki jest 1 członek gildii

 

Czy jak reloadujesz sk to wywala errory?

Edytowane przez Nieaktywny
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Cuboids+ wywala mi błędy, poza tym pewnie był by ten sam błąd co mam teraz...
Poza tym, tam tak samo sprawdza liste graczy i był by ten sam błąd.

W cuboid+ mam takie błędy:
 

[15:12:33] [Server thread/ERROR]: Cannot load plugins/Skript/scripts/PDAPI/Cuboids_Plus/info.ymlorg.bukkit.configuration.InvalidConfigurationException: unacceptable character '›' (0x9B) special characters are not allowedin "<string>", position 169	at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadFromString(YamlConfiguration.java:55) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration.load(FileConfiguration.java:149) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration.load(FileConfiguration.java:114) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadConfiguration(YamlConfiguration.java:176) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.dzikoysk.wildskript.expressions.files.ExprYamlValueList.get(ExprYamlValueList.java:40) [WildSkript.jar:?]	at net.dzikoysk.wildskript.expressions.files.ExprYamlValueList.get(ExprYamlValueList.java:1) [WildSkript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getArray(SimpleExpression.java:101) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.effects.EffChange.execute(EffChange.java:270) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.Effect.run(Effect.java:50) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:63) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:91) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:53) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.events.EvtScript.register(EvtScript.java:63) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScript(ScriptLoader.java:493) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:262) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.SkriptCommand.onCommand(SkriptCommand.java:155) [Skript.jar:?]	at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:175) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:683) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:952) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:814) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:28) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.handle(PacketPlayInChat.java:47) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.NetworkManager.a(NetworkManager.java:146) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.ServerConnection.c(SourceFile:134) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:655) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:250) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:545) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:457) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]Caused by: org.yaml.snakeyaml.reader.ReaderException: special characters are not allowed	at org.yaml.snakeyaml.reader.StreamReader.checkPrintable(StreamReader.java:70) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.yaml.snakeyaml.reader.StreamReader.<init>(StreamReader.java:50) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.yaml.snakeyaml.Yaml.load(Yaml.java:399) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadFromString(YamlConfiguration.java:53) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	... 29 more[15:12:33] [Server thread/ERROR]: Cannot load plugins/Skript/scripts/PDAPI/Cuboids_Plus/info.ymlorg.bukkit.configuration.InvalidConfigurationException: unacceptable character '›' (0x9B) special characters are not allowedin "<string>", position 169	at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadFromString(YamlConfiguration.java:55) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration.load(FileConfiguration.java:149) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration.load(FileConfiguration.java:114) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadConfiguration(YamlConfiguration.java:176) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.dzikoysk.wildskript.expressions.files.ExprYamlSingleValue.get(ExprYamlSingleValue.java:41) [WildSkript.jar:?]	at net.dzikoysk.wildskript.expressions.files.ExprYamlSingleValue.get(ExprYamlSingleValue.java:1) [WildSkript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getArray(SimpleExpression.java:101) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.effects.EffChange.execute(EffChange.java:270) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.Effect.run(Effect.java:50) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:63) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:91) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:53) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.events.EvtScript.register(EvtScript.java:63) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScript(ScriptLoader.java:493) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:262) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.SkriptCommand.onCommand(SkriptCommand.java:155) [Skript.jar:?]	at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:175) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:683) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:952) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:814) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:28) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.handle(PacketPlayInChat.java:47) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.NetworkManager.a(NetworkManager.java:146) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.ServerConnection.c(SourceFile:134) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:655) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:250) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:545) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:457) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]Caused by: org.yaml.snakeyaml.reader.ReaderException: special characters are not allowed	at org.yaml.snakeyaml.reader.StreamReader.checkPrintable(StreamReader.java:70) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.yaml.snakeyaml.reader.StreamReader.<init>(StreamReader.java:50) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.yaml.snakeyaml.Yaml.load(Yaml.java:399) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadFromString(YamlConfiguration.java:53) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	... 29 more[15:12:33] [Server thread/ERROR]: Cannot load plugins/Skript/scripts/PDAPI/Cuboids_Plus/info.ymlorg.bukkit.configuration.InvalidConfigurationException: unacceptable character '›' (0x9B) special characters are not allowedin "<string>", position 169	at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadFromString(YamlConfiguration.java:55) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration.load(FileConfiguration.java:149) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration.load(FileConfiguration.java:114) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadConfiguration(YamlConfiguration.java:176) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.dzikoysk.wildskript.expressions.files.ExprYamlSingleValue.get(ExprYamlSingleValue.java:41) [WildSkript.jar:?]	at net.dzikoysk.wildskript.expressions.files.ExprYamlSingleValue.get(ExprYamlSingleValue.java:1) [WildSkript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getArray(SimpleExpression.java:101) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.effects.EffChange.execute(EffChange.java:270) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.Effect.run(Effect.java:50) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:63) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:91) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:53) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.events.EvtScript.register(EvtScript.java:63) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScript(ScriptLoader.java:493) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:262) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.SkriptCommand.onCommand(SkriptCommand.java:155) [Skript.jar:?]	at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:175) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:683) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:952) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:814) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:28) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.handle(PacketPlayInChat.java:47) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.NetworkManager.a(NetworkManager.java:146) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.ServerConnection.c(SourceFile:134) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:655) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:250) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:545) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:457) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]Caused by: org.yaml.snakeyaml.reader.ReaderException: special characters are not allowed	at org.yaml.snakeyaml.reader.StreamReader.checkPrintable(StreamReader.java:70) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.yaml.snakeyaml.reader.StreamReader.<init>(StreamReader.java:50) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.yaml.snakeyaml.Yaml.load(Yaml.java:399) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadFromString(YamlConfiguration.java:53) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	... 29 more[15:12:33] [Server thread/ERROR]: Cannot load plugins/Skript/scripts/PDAPI/Cuboids_Plus/info.ymlorg.bukkit.configuration.InvalidConfigurationException: unacceptable character '›' (0x9B) special characters are not allowedin "<string>", position 169	at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadFromString(YamlConfiguration.java:55) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration.load(FileConfiguration.java:149) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.configuration.file.FileConfiguration.load(FileConfiguration.java:114) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadConfiguration(YamlConfiguration.java:176) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.dzikoysk.wildskript.expressions.files.ExprYamlSingleValue.get(ExprYamlSingleValue.java:41) [WildSkript.jar:?]	at net.dzikoysk.wildskript.expressions.files.ExprYamlSingleValue.get(ExprYamlSingleValue.java:1) [WildSkript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getArray(SimpleExpression.java:101) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.effects.EffChange.execute(EffChange.java:270) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.Effect.run(Effect.java:50) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:63) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:91) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:53) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.events.EvtScript.register(EvtScript.java:63) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScript(ScriptLoader.java:493) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:262) [Skript.jar:?]	at ch.njol.skript.SkriptCommand.onCommand(SkriptCommand.java:155) [Skript.jar:?]	at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:175) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:683) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:952) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:814) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:28) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.handle(PacketPlayInChat.java:47) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.NetworkManager.a(NetworkManager.java:146) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.ServerConnection.c(SourceFile:134) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:655) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:250) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:545) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:457) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]Caused by: org.yaml.snakeyaml.reader.ReaderException: special characters are not allowed	at org.yaml.snakeyaml.reader.StreamReader.checkPrintable(StreamReader.java:70) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.yaml.snakeyaml.reader.StreamReader.<init>(StreamReader.java:50) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.yaml.snakeyaml.Yaml.load(Yaml.java:399) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadFromString(YamlConfiguration.java:53) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]	... 29 more[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! [15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! [Skript] Severe Error:[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! Could not load Cuboids+.sk[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! [15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! If you're developing an add-on for Skript this likely means that you have done something wrong.[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! If you're a server admin however please go toZarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! [Server thread/ERROR]: #!#! and check whether this error has already been reported.[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! If not please create a new ticket with a meaningful title, copy & paste this whole error into it,[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! and describe what you did before it happened and/or what you think caused the error.[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! If you think that it's a trigger that's causing the error please post the trigger as well.[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! By following this guide fixing the error should be easy and done fast.[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! [15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! Stack trace:[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! ch.njol.skript.SkriptAPIException: The class 'string' does not provide a default expression. Either allow null (with %-string%) or make it mandatory [pattern: (R|r)egion( %string% is exists|.isExtsts{%string%}[])][15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:220)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:164)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.Condition.parse(Condition.java:80)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:694)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.TriggerSection.<init>(TriggerSection.java:55)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.Conditional.<init>(Conditional.java:44)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:701)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.TriggerSection.<init>(TriggerSection.java:55)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.Conditional.<init>(Conditional.java:44)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:701)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.TriggerSection.<init>(TriggerSection.java:55)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.Conditional.<init>(Conditional.java:44)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:701)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.command.Commands.loadCommand(Commands.java:449)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScript(ScriptLoader.java:462)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:262)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.SkriptCommand.onCommand(SkriptCommand.java:155)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:175)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:683)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:952)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:814)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:28)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.handle(PacketPlayInChat.java:47)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.NetworkManager.a(NetworkManager.java:146)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.ServerConnection.c(SourceFile:134)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:655)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:250)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:545)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:457)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! [15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! Version Information:[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!  Skript: 2.1.2[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!  Bukkit: 1.7.2-R0.4-SNAPSHOT[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!  Minecraft: 1.7.2[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#!  Java: 1.7.0_25[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! [15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! Running CraftBukkit: false[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! [15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! Current node: region "%arg 3%" is exists: (Cuboids+.sk, line 149)[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! Current item: null[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! [15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! Thread: Server thread[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! [15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! End of Error.[15:12:33] [Server thread/ERROR]: #!#! 
Edytowane przez kresrek007
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

OFF topic:
Dzięki za 5%, ale nie dało się połączyć 2 postów..
Nadal nie działa:
 

    at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:545) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]    at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:457) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]    at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]Caused by: org.yaml.snakeyaml.scanner.ScannerException: while scanning a simple key; could not found expected ':'    at org.yaml.snakeyaml.scanner.ScannerImpl.stalePossibleSimpleKeys(ScannerImpl.java:398) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]    at org.yaml.snakeyaml.scanner.ScannerImpl.needMoreTokens(ScannerImpl.java:229) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]    at org.yaml.snakeyaml.scanner.ScannerImpl.checkToken(ScannerImpl.java:178) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]    at org.yaml.snakeyaml.parser.ParserImpl$ParseBlockMappingKey.produce(ParserImpl.java:563) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]    at org.yaml.snakeyaml.parser.ParserImpl.peekEvent(ParserImpl.java:161) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]    at org.yaml.snakeyaml.parser.ParserImpl.checkEvent(ParserImpl.java:146) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]    at org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.composeMappingNode(Composer.java:230) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]    at org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.composeNode(Composer.java:160) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]    at org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.composeDocument(Composer.java:123) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]    at org.yaml.snakeyaml.composer.Composer.getSingleNode(Composer.java:106) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]    at org.yaml.snakeyaml.constructor.BaseConstructor.getSingleData(BaseConstructor.java:121) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]    at org.yaml.snakeyaml.Yaml.loadFromReader(Yaml.java:480) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]    at org.yaml.snakeyaml.Yaml.load(Yaml.java:399) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]    at org.bukkit.configuration.file.YamlConfiguration.loadFromString(YamlConfiguration.java:53) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]    ... 29 more[21:48:22 ERROR]: #!#! [21:48:22 ERROR]: #!#! [Skript] Severe Error:[21:48:22 ERROR]: #!#! Could not load Cuboids+.sk[21:48:22 ERROR]: #!#! [21:48:22 ERROR]: #!#! If you're developing an add-on for Skript this likely means that you have done something wrong.[21:48:22 ERROR]: #!#! If you're a server admin however please go toZarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! ERROR]: #!#! and check whether this error has already been reported.[21:48:22 ERROR]: #!#! If not please create a new ticket with a meaningful title, copy & paste this whole error into it,[21:48:22 ERROR]: #!#! and describe what you did before it happened and/or what you think caused the error.[21:48:22 ERROR]: #!#! If you think that it's a trigger that's causing the error please post the trigger as well.[21:48:22 ERROR]: #!#! By following this guide fixing the error should be easy and done fast.[21:48:22 ERROR]: #!#! [21:48:22 ERROR]: #!#! Stack trace:[21:48:22 ERROR]: #!#! ch.njol.skript.SkriptAPIException: The class 'string' does not provide a default expression. Either allow null (with %-string%) or make it mandatory [pattern: (R|r)egion( %string% is exists|.isExtsts{%string%}[])][21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:220)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:164)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.Condition.parse(Condition.java:80)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:694)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.TriggerSection.<init>(TriggerSection.java:55)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.Conditional.<init>(Conditional.java:44)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:701)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.TriggerSection.<init>(TriggerSection.java:55)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.Conditional.<init>(Conditional.java:44)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:701)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.TriggerSection.<init>(TriggerSection.java:55)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.Conditional.<init>(Conditional.java:44)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:701)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.command.Commands.loadCommand(Commands.java:449)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScript(ScriptLoader.java:462)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:262)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.SkriptCommand.onCommand(SkriptCommand.java:155)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:175)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:683)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:952)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:814)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:28)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.handle(PacketPlayInChat.java:47)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.NetworkManager.a(NetworkManager.java:146)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.ServerConnection.c(SourceFile:134)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:655)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:250)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:545)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:457)[21:48:22 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617)[21:48:22 ERROR]: #!#! [21:48:22 ERROR]: #!#! Version Information:[21:48:22 ERROR]: #!#!  Skript: 2.1.2[21:48:22 ERROR]: #!#!  Bukkit: 1.7.2-R0.4-SNAPSHOT[21:48:22 ERROR]: #!#!  Minecraft: 1.7.2[21:48:22 ERROR]: #!#!  Java: 1.7.0_25[21:48:22 ERROR]: #!#! [21:48:22 ERROR]: #!#! Running CraftBukkit: false[21:48:22 ERROR]: #!#! [21:48:22 ERROR]: #!#! Current node: region "%arg 3%" is exists: (Cuboids+.sk, line 149)[21:48:22 ERROR]: #!#! Current item: null

+ Źle w kodzie masz, w niektórych linijkach nie ma " : " i wywala przez to z 10 błędów
@Topic
@REF

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Mogę połączyć, ale to wciąż 5%, bo to nie DP, tylko MultiPost

Co do tego z plikiem YML... Podejrzewam, że wiem o co chodzi i powinno działać...

Poprawiłem razem ze zmianą właściciela(faktycznie nie było dwukropka ;))

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...