Skocz do zawartości
 • 0

Naprawa skryptu


Crystal_PL

Pytanie

Czy może mi ktoś zamienić w tym skrypcie aby komenda /osg było w gui?

 

on break diamond ore:
    player's game mode is survival:
        player's tool is pickaxe:
            cancel event
            delete block
            drop 1 cobblestone
        player's tool is pickaxe of silk touch 1:
            cancel event
            delete block
            drop 1 stone
on break coal ore:
    player's game mode is survival:
        player's tool is pickaxe:
            cancel event
            delete block
            drop 1 cobblestone
        player's tool is pickaxe of silk touch 1:
            cancel event
            delete block
            drop 1 stone
on break gold ore:
    player's game mode is survival:
        player's tool is pickaxe:
            cancel event
            delete block
            drop 1 cobblestone
        player's tool is pickaxe of silk touch 1:
            cancel event
            delete block
            drop 1 stone
on break iron ore:
    player's game mode is survival:
        player's tool is pickaxe:
            cancel event
            delete block
            drop 1 cobblestone
        player's tool is pickaxe of silk touch 1:
            cancel event
            delete block
            drop 1 stone
on break redstone ore:
    player's game mode is survival:
        player's tool is pickaxe:
            cancel event
            delete block
            drop 1 cobblestone
        player's tool is pickaxe of silk touch 1:
            cancel event
            delete block
            drop 1 stone
on break stone:
    player's game mode is survival:
        player's tool is pickaxe:
            give 3 exp to player
on break obsidian:
    player's game mode is survival:
        player's tool is diamond pickaxe:
            give 10 exp to player
variables:
    {drop.diax.%player%} = true
    {drop.szmar.%player%} = true
    {drop.zloto.%player%} = true
    {drop.zelazo.%player%} = true
    {drop.tnt.%player%} = true
    {drop.wegiel.%player%} = true
    {drop.ksiazka.%player%} = true
    {drop.redst.%player%} = true
    {drop.obs.%player%} = true
    {diax.%player%} = 0
    {szmar.%player%} = 0
    {zloto.%player%} = 0
    {zelazo.%player%} = 0
    {tnt.%player%} = 0
    {wegiel.%player%} = 0
    {ksiazka.%player%} = 0
    {redst.%player%} = 0
    {obs.%player%} = 0
options:
    diaxdr: 2.5
    szmardr: 3.5
    zlotodr: 3.5
    zelazodr: 4.0
    tntdr: 1.3
    wegieldr: 4.5
    ksiazkadr: 2.7
    redstdr: 5.0
    obsdr: 5.0
command /drop:
    trigger:
        open chest with 2 rows named "&0DROP ZE STONE" to player
        wait 2 ticks
        {drop.diax.%player%} is true:
            format slot 0 of player with 1 of diamond named "&bDIAMENT" with lore "&eDROP: &aTAK" to close then run [make player execute command "/cdrop diax %player%"]->[send "&cWylaczyles drop diamentow"]
        {drop.diax.%player%} is false:
            format slot 0 of player with 1 of diamond named "&bDIAMENT" with lore "&eDROP: &cNIE" to close then run [make player execute command "/cdrop diax %player%"]->[send "&aWlaczyles drop diamentow"]
        {drop.szmar.%player%} is true:
            format slot 1 of player with 1 of emerald named "&2SZMARAGD" with lore "&eDROP: &aTAK" to close then run [make player execute command "/cdrop szmar %player%"]->[send "&cWylaczyles drop szmaragdow"]
        {drop.szmar.%player%} is false:
            format slot 1 of player with 1 of emerald named "&2SZMARAGD" with lore "&eDROP: &cNIE" to close then run [make player execute command "/cdrop szmar %player%"]->[send "&aWlaczyles drop szmaragdow"]
        {drop.zloto.%player%} is true:
            format slot 2 of player with 1 of gold ingot named "&eZLOTO" with lore "&eDROP: &aTAK" to close then run [make player execute command "/cdrop zloto %player%"]->[send "&cWylaczyles drop zlota"]
        {drop.zloto.%player%} is false:
            format slot 2 of player with 1 of gold ingot named "&eZLOTO" with lore "&eDROP: &cNIE" to close then run [make player execute command "/cdrop zloto %player%"]->[send "&aWlaczyles drop zlota"]
        {drop.zelazo.%player%} is true:
            format slot 3 of player with 1 of iron ingot named "&7ZELAZO" with lore "&eDROP: &aTAK" to close then run [make player execute command "/cdrop zelazo %player%"]->[send "&cWylaczyles drop zelaza"]
        {drop.zelazo.%player%} is false:
            format slot 3 of player with 1 of iron ingot named "&7ZELAZO" with lore "&eDROP: &cNIE" to close then run [make player execute command "/cdrop zelazo %player%"]->[send "&aWlaczyles drop zelaza"]
        {drop.tnt.%player%} is true:
            format slot 4 of player with 1 of tnt named "&cTNT" with lore "&eDROP: &aTAK" to close then run [make player execute command "/cdrop tnt %player%"]->[send "&cWylaczyles drop TNT"]
        {drop.tnt.%player%} is false:
            format slot 4 of player with 1 of tnt named "&cTNT" with lore "&eDROP: &cNIE" to close then run [make player execute command "/cdrop tnt %player%"]->[send "&aWlaczyles drop TNT"]
        {drop.wegiel.%player%} is true:
            format slot 5 of player with 1 of coal named "&8WEGIEL" with lore "&eDROP: &aTAK" to close then run [make player execute command "/cdrop wegiel %player%"]->[send "&cWylaczyles drop wegla"]
        {drop.wegiel.%player%} is false:
            format slot 5 of player with 1 of coal named "&8WEGIEL" with lore "&eDROP: &cNIE" to close then run [make player execute command "/cdrop wegiel %player%"]->[send "&aWlaczyles drop wegla"]
        {drop.ksiazka.%player%} is true:
            format slot 6 of player with 1 of book named "&7KSIAZKA" with lore "&eDROP: &aTAK" to close then run [make player execute command "/cdrop ksiazka %player%"]->[send "&cWylaczyles drop ksiazek"]
        {drop.ksiazka.%player%} is false:
            format slot 6 of player with 1 of book named "&7KSIAZKA" with lore "&eDROP: &cNIE" to close then run [make player execute command "/cdrop ksiazka %player%"]->[send "&aWlaczyles drop ksiazek"]
        {drop.redst.%player%} is true:
            format slot 7 of player with 1 of redstone named "&4REDSTONE" with lore "&eDROP: &aTAK" to close then run [make player execute command "/cdrop redst %player%"]->[send "&cWylaczyles drop redstona"]
        {drop.redst.%player%} is false:
            format slot 7 of player with 1 of redstone named "&4REDSTONE" with lore "&eDROP: &cNIE" to close then run [make player execute command "/cdrop redst %player%"]->[send "&aWlaczyles drop redstona"]
        {drop.obs.%player%} is true:
            format slot 8 of player with 1 of obsidian named "&5OBSYDIAN" with lore "&eDROP: &aTAK" to close then run [make player execute command "/cdrop obs %player%"]->[send "&cWylaczyles drop obsydianu"]
        {drop.obs.%player%} is false:
            format slot 8 of player with 1 of obsidian named "&5OBSYDIAN" with lore "&eDROP: &cNIE" to close then run [make player execute command "/cdrop obs %player%"]->[send "&aWlaczyles drop obsydianu"]
on break stone:
    player's game mode is survival:
        player's y-coordinate is smaller than 25:
            player's tool is pickaxe:
                {drop.diax.%player%} is true:
                    chance of {@diaxdr}%:
                        drop 1 diamond
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &bDiament &8[1]"
                        add 1 to {diax.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 1:
                {drop.diax.%player%} is true:
                    chance of {@diaxdr}%:
                        set {_diax1} to 1 or 2
                        drop {_diax1} of diamond
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &bDiament &8[%{_diax1}%]"
                        add {_diax1} to {diax.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 2:
                {drop.diax.%player%} is true:
                    chance of {@diaxdr}%:
                        set {_diax2} to 1 or 2 or 3
                        drop {_diax2} of diamond
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &bDiament &8[%{_diax2}%]"
                        add {_diax2} to {diax.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 3:
                {drop.diax.%player%} is true:
                    chance of {@diaxdr}%:
                        set {_diax3} to 1 or 2 or 3 or 4
                        drop {_diax3} of diamond
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &bDiament &8[%{_diax3}%]"
                        add {_diax3} to {diax.%player%}
                        stop
        player's y-coordinate is smaller than 60:
            player's tool is pickaxe:
                {drop.szmar.%player%} is true:
                    chance of {@szmardr}%:
                        drop 1 emerald
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &2Szmaragd &8[1]"
                        add 1 to {szmar.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 1:
                {drop.szmar.%player%} is true:
                    chance of {@szmardr}%:
                        set {_szmar1} to 1 or 2
                        drop {_szmar1} of emerald
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &2Szmaragd &8[%{_szmar1}%]"
                        add {_szmar1} to {szmar.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 2:
                {drop.szmar.%player%} is true:
                    chance of {@szmardr}%:
                        set {_szmar2} to 1 or 2 or 3
                        drop {_szmar2} of emerald
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &2Szmaragd &8[%{_szmar2}%]"
                        add {_szmar2} to {szmar.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 3:
                {drop.szmar.%player%} is true:
                    chance of {@szmardr}%:
                        set {_szmar3} to 1 or 2 or 3 or 4
                        drop {_szmar3} of emerald
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &2Szmaragd &8[%{_szmar3}%]"
                        add {_szmar3} to {szmar.%player%}
                        stop
        player's y-coordinate is smaller than 25:
            player's tool is pickaxe:
                {drop.zloto.%player%} is true:
                    chance of {@zlotodr}%:
                        drop 1 gold ingot
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &eZloto &8[1]"
                        add 1 to {zloto.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 1:
                {drop.zloto.%player%} is true:
                    chance of {@zlotodr}%:
                        set {_zloto1} to 1 or 2
                        drop {_zloto1} of gold ingot
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &eZloto &8[%{_zloto1}%]"
                        add {_zloto1} to {zloto.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 2:
                {drop.zloto.%player%} is true:
                    chance of {@zlotodr}%:
                        set {_zloto2} to 1 or 2 or 3
                        drop {_zloto2} of gold ingot
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &eZloto &8[%{_zloto2}%]"
                        add {_zloto2} to {zloto.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 3:
                {drop.zloto.%player%} is true:
                    chance of {@zlotodr}%:
                        set {_zloto3} to 1 or 2 or 3 or 4
                        drop {_zloto3} of gold ingot
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &eZloto &8[%{_zloto3}%]"
                        add {_zloto3} to {zloto.%player%}
                        stop
        player's y-coordinate is smaller than 60:
            player's tool is pickaxe:
                {drop.zelazo.%player%} is true:
                    chance of {@zelazodr}%:
                        drop 1 iron ingot
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &7Zelazo &8[1]"
                        add 1 to {zelazo.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 1:
                {drop.zelazo.%player%} is true:
                    chance of {@zelazodr}%:
                        set {_zelazo1} to 1 or 2
                        drop {_zelazo1} of iron ingot
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &7Zelazo &8[%{_zelazo1}%]"
                        add {_zelazo1} to {zelazo.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 2:
                {drop.zelazo.%player%} is true:
                    chance of {@zelazodr}%:
                        set {_zelazo2} to 1 or 2 or 3
                        drop {_zelazo2} of iron ingot
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &7Zelazo &8[%{_zelazo2}%]"
                        add {_zelazo2} to {zelazo.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 3:
                {drop.zelazo.%player%} is true:
                    chance of {@zelazodr}%:
                        set {_zelazo3} to 1 or 2 or 3 or 4
                        drop {_zelazo3} of iron ingot
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &7Zelazo &8[%{_zelazo3}%]"
                        add {_zelazo3} to {zelazo.%player%}
                        stop
        player's y-coordinate is smaller than 65:
            player's tool is pickaxe:
                {drop.tnt.%player%} is true:
                    chance of {@tntdr}%:
                        drop 1 tnt
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &cTNT &8[1]"
                        add 1 to {tnt.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 1:
                {drop.tnt.%player%} is true:
                    chance of {@tntdr}%:
                        set {_tnt1} to 1 or 2
                        drop {_tnt1} of tnt
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &cTNT &8[%{_tnt1}%]"
                        add {_tnt1} to {tnt.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 2:
                {drop.tnt.%player%} is true:
                    chance of {@tntdr}%:
                        set {_tnt2} to 1 or 2 or 3
                        drop {_tnt2} of tnt
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &cTNT &8[%{_tnt2}%]"
                        add {_tnt2} to {tnt.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 3:
                {drop.tnt.%player%} is true:
                    chance of {@tntdr}%:
                        set {_tnt3} to 1 or 2 or 3 or 4
                        drop {_tnt3} of tnt
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &cTNT &8[%{_tnt3}%]"
                        add {_tnt3} to {tnt.%player%}
                        stop
        player's y-coordinate is smaller than 60:
            player's tool is pickaxe:
                {drop.wegiel.%player%} is true:
                    chance of {@wegieldr}%:
                        drop 1 coal
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &8Wegiel &8[1]"
                        add 1 to {wegiel.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 1:
                {drop.wegiel.%player%} is true:
                    chance of {@wegieldr}%:
                        set {_wegiel1} to 1 or 2
                        drop {_wegiel1} of coal
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &8Wegiel &8[%{_wegiel1}%]"
                        add {_wegiel1} to {wegiel.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 2:
                {drop.wegiel.%player%} is true:
                    chance of {@wegieldr}%:
                        set {_wegiel2} to 1 or 2 or 3
                        drop {_wegiel2} of coal
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &8Wegiel &8[%{_wegiel2}%]"
                        add {_wegiel2} to {wegiel.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 3:
                {drop.wegiel.%player%} is true:
                    chance of {@wegieldr}%:
                        set {_wegiel3} to 1 or 2 or 3 or 4
                        drop {_wegiel3} of coal
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &8Wegiel &8[%{_wegiel3}%]"
                        add {_wegiel3} to {wegiel.%player%}
                        stop
        player's y-coordinate is smaller than 65:
            player's tool is pickaxe:
                {drop.ksiazka.%player%} is true:
                    chance of {@ksiazkadr}%:
                        drop 1 book
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &7Ksiazka &8[1]"
                        add 1 to {ksiazka.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 1:
                {drop.ksiazka.%player%} is true:
                    chance of {@ksiazkadr}%:
                        set {_ksiazka1} to 1 or 2
                        drop {_ksiazka1} of book
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &7Ksiazka &8[%{_ksiazka1}%]"
                        add {_ksiazka1} to {ksiazka.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 2:
                {drop.ksiazka.%player%} is true:
                    chance of {@ksiazkadr}%:
                        set {_ksiazka2} to 1 or 2 or 3
                        drop {_ksiazka2} of book
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &7Ksiazka &8[%{_ksiazka2}%]"
                        add {_ksiazka2} to {ksiazka.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 3:
                {drop.ksiazka.%player%} is true:
                    chance of {@ksiazkadr}%:
                        set {_ksiazka3} to 1 or 2 or 3 or 4
                        drop {_ksiazka3} of book
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &7Ksiazka &8[%{_ksiazka3}%]"
                        add {_ksiazka3} to {ksiazka.%player%}
                        stop
        player's y-coordinate is smaller than 25:
            player's tool is pickaxe:
                {drop.redst.%player%} is true:
                    chance of {@redstdr}%:
                        drop 1 redstone
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &4Redstone &8[1]"
                        add 1 to {redst.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 1:
                {drop.redst.%player%} is true:
                    chance of {@redstdr}%:
                        set {_redst1} to 1 or 2
                        drop {_redst1} of redstone
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &4Redstone &8[%{_redst1}%]"
                        add {_redst1} to {redst.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 2:
                {drop.redst.%player%} is true:
                    chance of {@redstdr}%:
                        set {_redst2} to 1 or 2 or 3
                        drop {_redst2} of redstone
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &4Redstone &8[%{_redst2}%]"
                        add {_redst2} to {redst.%player%}
                        stop
            player's tool is pickaxe of fortune 3:
                {drop.redst.%player%} is true:
                    chance of {@redstdr}%:
                        set {_redst3} to 1 or 2 or 3 or 4
                        drop {_redst3} of redstone
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &4Redstone &8[%{_redst3}%]"
                        add {_redst3} to {redst.%player%}
                        stop
        player's y-coordinate is smaller than 60:
            player's tool is pickaxe:
                {drop.obs.%player%} is true:
                    chance of {@obsdr}%:
                        drop 1 obsidian
                        give 10 exp to player
                        send "&6Znaleziono: &5Obsydian &8[1]"
                        add 1 to {obs.%player%}
                        stop
command /osg:
    trigger:
        send "&3Obecnie wykopales: &b%{diax.%player%}% diamentow&3, &2%{szmar.%player%}% szmaragdow&3, &e%{zloto.%player%}% zlota&3, &7%{zelazo.%player%}% zelaza&3, &c%{tnt.%player%}% tnt&3, &8%{wegiel.%player%}% wegla&3, &7%{ksiazka.%player%}% ksiazek&3, &4%{redst.%player%}% redstona &3i &5%{obs.%player%}% obsydianu"
command /cdrop [<text>] [<player>]:
    trigger:
        if arg 1 is "diax":
            if arg 2 is set:
                if {drop.diax.%arg 2%} is true:
                    set {drop.diax.%arg 2%} to false
                else:
                    set {drop.diax.%arg 2%} to true
                wait 2 ticks
                arg 2 command "drop"
        if arg 1 is "szmar":
            if arg 2 is set:
                if {drop.szmar.%arg 2%} is true:
                    set {drop.szmar.%arg 2%} to false
                else:
                    set {drop.szmar.%arg 2%} to true
                wait 2 ticks
                arg 2 command "drop"
        if arg 1 is "zloto":
            if arg 2 is set:
                if {drop.zloto.%arg 2%} is true:
                    set {drop.zloto.%arg 2%} to false
                else:
                    set {drop.zloto.%arg 2%} to true
                wait 2 ticks
                arg 2 command "drop"
        if arg 1 is "zelazo":
            if arg 2 is set:
                if {drop.zelazo.%arg 2%} is true:
                    set {drop.zelazo.%arg 2%} to false
                else:
                    set {drop.zelazo.%arg 2%} to true
                wait 2 ticks
                arg 2 command "drop"
        if arg 1 is "tnt":
            if arg 2 is set:
                if {drop.tnt.%arg 2%} is true:
                    set {drop.tnt.%arg 2%} to false
                else:
                    set {drop.tnt.%arg 2%} to true
                wait 2 ticks
                arg 2 command "drop"
        if arg 1 is "wegiel":
            if arg 2 is set:
                if {drop.wegiel.%arg 2%} is true:
                    set {drop.wegiel.%arg 2%} to false
                else:
                    set {drop.wegiel.%arg 2%} to true
                wait 2 ticks
                arg 2 command "drop"
        if arg 1 is "ksiazka":
            if arg 2 is set:
                if {drop.ksiazka.%arg 2%} is true:
                    set {drop.ksiazka.%arg 2%} to false
                else:
                    set {drop.ksiazka.%arg 2%} to true
                wait 2 ticks
                arg 2 command "drop"
        if arg 1 is "redst":
            if arg 2 is set:
                if {drop.redst.%arg 2%} is true:
                    set {drop.redst.%arg 2%} to false
                else:
                    set {drop.redst.%arg 2%} to true
                wait 2 ticks
                arg 2 command "drop"
        if arg 1 is "obs":
            if arg 2 is set:
                if {drop.obs.%arg 2%} is true:
                    set {drop.obs.%arg 2%} to false
                else:
                    set {drop.obs.%arg 2%} to true
                wait 2 ticks
                arg 2 command "drop"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0
Godzinę temu, AspinQ napisał:

Wstaw to na pastebin'a...

Jakiego pastebin'a?

Jak nie umiesz tego napisać to nie pisz postu.

Nie ma takiej potrzeby aby wstawiać na jakiegoś pastebin'a

Edytowane przez Crystal_PL
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

@Crystal_PL Jest potrzeba, bo wtedy brzydko wygląda ten cały skrypt. Jeśli nie chcesz się logować na tamtej stronie, to nie.

Jeśli nie znasz tej strony to wejdź Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
O Sunday, January 17, 2016 at 12:12, Đerρy Hoöves napisał:

@Crystal_PL Jest potrzeba, bo wtedy brzydko wygląda ten cały skrypt. Jeśli nie chcesz się logować na tamtej stronie, to nie.

Jeśli nie znasz tej strony to wejdź Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

Klikam to i sie jakis inny temat wlacza

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
command /osg:
  trigger: 
    open chest with 1 rows named "&6Wykopano:" to player
    wait 1 tick
    format slot 0 of player with 1 of diamond named "&b%{diax.%player%}% szt." to be unstealable
    format slot 1 of player with 1 of emerald named "&2%{szmar.%player%}% szt." to be unstealable
    format slot 2 of player with 1 of gold ingot named "&e%{zloto.%player%}% szt." to be unstealable
    format slot 3 of player with 1 of iron ingot named "&7%{zelazo.%player%}% szt." to be unstealable
    format slot 4 of player with 1 of tnt named "&c%{tnt.%player%}% szt." to be unstealable
    format slot 5 of player with 1 of coal named "&8%{wegiel.%player%}% szt." to be unstealable
    format slot 6 of player with 1 of book named "&7%{ksiazka.%player%}% szt." to be unstealable
    format slot 7 of player with 1 of redstone named "&4%{redst.%player%}% szt." to be unstealable
    format slot 8 of player with 1 of obsidian named "&5%{obs.%player%}% szt." to be unstealable

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...