Skocz do zawartości
 • 0

warp


XoniX1223
 Udostępnij

Pytanie

dzień dobry czy mogłby ktoś  napisać dla mnie skrypt na  to że gracz może sobie ustawić max jednego warpa usuwać go i żeby inni nie mogli go niszczyć bić się tam ale mogli się tam tepać z góry dziękuje komendy  to /warpgracz tepa do warpa gracza /utworzwarpgracz tworzy warp  danej osoby w danym mejscu  i ustawia cuboida na anty bicie anty build i anty niszczenie , persmisja to warp.gracz . dostaje persmisje do całego skrypta

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0

@XoniX1223wiem o co ci chodzi i powiem tak, lepiej pobierz na to plugin: Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!
tu masz Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!
tu masz Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!
tu masz Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!
tu masz tłumaczenie:
 

Spoiler
cooldown: '&6Warning: &7Poczekaj %time% sekund przed ponownym umieszczeniem!'
no_such_command: '&cNie ma takiego polecenia. proszę wpisać /ps help po więcej informacji'
no_access: '&cNie możesz tego tutaj robić.'
no_room_in_inventory: '&cNie masz wystarczającej ilości miejsca w ekwipunku.'
no_room_dropping_on_floor: '&cNie masz wystarczającej ilości miejsca w ekwipunku.
 Rzuć przedmiot na podłodze.'
invalid_block: '&cNieprawidłowy blok działki.'
not_enough_money: '&cNie masz dość pieniędzy! Cena wynosi %price%.'
paid_money: '&bZapłaciłeś $%price%.'
invalid_world: '&cNieprawidłowy świat.'
must_be_player: '&cMusisz być graczem, aby wykonać to polecenie.'
go_back_page: Wróć na stronę.
go_next_page: Przejdź do następnej strony.
help: |-
 &6&k2&f»  &6&l✔ &8[&6&lPS HELP&8] &6&l✔ &f«&6&k2
 &b> &7/ps help
help_next: '&6Najedz myszką by zobaczyć opis, kliknij by użyć!'
command_requires_player_name: '&cTo polecenie wymaga nazwy gracza.'
no_permission_toggle: '&cNie masz uprawnień do użycia polecenia przełączania.'
no_permission_create: '&cNie masz pozwolenia na umieszczenie bloku działki.'
no_permission_destroy: '&cNie masz pozwolenia na zniszczenie bloku działki.'
no_permission_members: '&cNie masz uprawnień do używania poleceń członków.'
no_permission_owners: '&cNie masz uprawnień do używania poleceń właściciela.'
no_permission_admin: '&cNie masz uprawnień do użycia tego polecenia.'
no_permission_count: '&cNie masz uprawnień do użycia tego polecenia.'
no_permission_count_others: '&cNie masz uprawnień do użycia tego polecenia.'
no_permission_flags: '&cNie masz uprawnień do używania poleceń flag.'
no_permission_per_flag: '&cNie masz uprawnień do używania tej flagi.'
no_permission_rent: '&cNie masz pozwolenia na wynajem.'
no_permission_tax: '&cNie masz uprawnień do korzystania z poleceń podatkowych.'
no_permission_buysell: '&cNie masz uprawnień do kupowania i sprzedawania regionów.'
no_permission_unhide: '&cNie masz uprawnień do odkrywania bloków działek.'
no_permission_hide: '&cNie masz uprawnień do ukrywania bloków działek.'
no_permission_info: '&cNie masz uprawnień do korzystania z polecenia info region.'
no_permission_priority: '&cNie masz uprawnień do korzystania z polecenia pryjorytetu
 regionów.'
no_permission_region: '&cNie masz uprawnień do używania poleceń regionu.'
no_permission_tp: '&cNie masz uprawnień teleportacji do bloków działkowych innych
 graczy.'
no_permission_home: '&cNie masz uprawnień teleportacji na blok działki.'
no_permission_unclaim: '&cNie masz uprawnień do korzystania z polecenia wycofania
 bloku działki.'
no_permission_view: '&cNie masz uprawnień do używania polecenia view.'
no_permission_give: '&cNie masz uprawnień do używania polecenia give.'
no_permission_get: '&cNie masz uprawnień do korzystania z polecenia get.'
no_permission_sethome: '&cNie masz uprawnień do używania polecenia sethome.'
no_permission_list: '&cNie masz uprawnień do korzystania z polecenia list.'
no_permission_list_others: '&cNie masz uprawnień do przeglądania listy działek innych
 graczy.'
no_permission_name: '&cNie masz uprawnień do używania polecenia name.'
no_permission_setparent: '&cNie masz uprawnień do korzystania z polecenia setparent.'
no_permission_setparent_others: '&cNie masz uprawnień do dziedziczenia z regionów.'
no_permission_merge: '&cNie masz uprawnień do korzystania z /ps merge.'
psregion:
 added_to_region: '&b%player%&7 został dodany do działki.'
 added_to_region_specific: '&b%player%&7 został dodany do regionu %region%.'
 removed_from_region: '&b%player%&7 został usunięty z działki.'
 removed_from_region_specific: '&b%player%&7 został usunięty z regionu %region%.'
 not_in_region: '&cStoisz na niczyjej ziemi!'
 player_not_found: '&cGracz nie znaleziony.'
 not_ps_region: '&cNie to jest region działki.'
 region_does_not_exist: '&cDziałka nie istnieje.'
 no_regions_owned: '&cNie masz żadnych działek na tym świecie!'
 no_region_permission: '&cNie masz pozwolenia na to w tym regionie.'
 protected: '&bTen obszar jest teraz chroniony.'
 no_longer_protected: '&eTen obszar nie jest już chroniony.'
 cant_protect_that: '&cNie możesz chronić tego obszaru.'
 reached_region_limit: '&cNie możesz już mieć więcej działek. Posiadasz juz: (&c%limit%).'
 reached_per_block_region_limit: '&cNie możesz już mieć więcej działek tego typu
  (%limit%).'
 world_denied_create: '&cNie możesz tworzyć działek na tym świecie.'
 region_overlap: '&cNie możesz tutaj umieścić bloku działki, ponieważ nakłada się
  on na inny region.'
 region_too_close: '&cOdległość od innej działki musi wynosić minimum %num% blocków!'
 cant_teleport: '&cTwoja teleportacja została zablokowana przez chroniony region!'
 specify_id_instead_of_alias: |-
  &7Znaleziono wiele regionów o tej nazwie! Zamiast nazwy użyj ID działki.
   Regiony o tej nazwie: &b%regions%
 region_not_adjacent: '&cPrzekroczyłeś limit nie sąsiadujących regionów! Spróbuj
  umieścić twój blok działki bliżej innych regionów, które już posiadasz.'
 not_overlapping: '&cRegiony te nie nakładają się na siebie!'
 multi_region_does_not_exist: Jeden z tych regionów nie istnieje!
 no_region_holes: '&cWykryto niezabezpieczony obszar w regionie! To jest niedozwolone!'
 delete_region_prevented: '&7Działki nie można usunąć, prawdopodobnie dlatego, że
  to ona tworzy dziurę w istniejącym regionie.'
 not_owner: '&cNie jesteś właścicielem tej działki!'
 cannot_merge_rented_region: '&cNie można scalić regionów, ponieważ region %region%%
  jest teraz wynajmowany!'
 no_permission_region_type: '&cNie masz uprawnień do posiadania tego typu regionu.'
 hidden: '&7Blok działki jest teraz ukryty.'
 must_be_placed_in_existing_region: '&cThis must be placed inside of an existing
  region!'
toggle:
 help: '&b> &7/ps toggle'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby włączyć lub wyłączyć umieszczanie bloków działkowych.
 toggle_on: '&bWłączone stawianie działek.'
 toggle_off: '&bWyłączono stawianie działek.'
count:
 count_help: '&b> &7/ps count [gracz (opcjonalnie)]'
 count_help_desc: Pokazuje liczbę regionów, które posiadasz TY lub inny gracza.
 personal_region_count: '&7Twoich region jest na tym świecie: &b%num%'
 personal_region_count_merged: '&7- W tym każdy scalony region: &b%num%'
 other_region_count: '&7%player% posiada &b%num% &7działek na tym świecie.'
 other_region_count_merged: '&7- W tym każdy scalony region: &b%num%'
flag:
 help: '&b> &7/ps flag [flaga] [wartość|bez|domyślna]'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby ustawić flagę w chronionym regionie.
 flag_set: '&b%flag%&7 flaga została ustawiona.'
 flag_not_set: '&b%flag%&7 flaga ma &cnot&7 został ustawiony. Sprawdź ponownie swoje
  wartości.'
 gui_header: '&6&k2&f»  &6&l✔ Flagi &8[&6&lKLIKNIJ aby zmienic&8] &6&l✔ &f«&6&k2'
 gui_hover_set: '&bKliknij, aby ustawić.'
 gui_hover_set_text: |-
  &bKliknij by zmienić.&f
  Aktualna wartość:
  %value%
 hover_change_group: Kliknij, aby zmieić, by dotyczyła grupy %group%.
 hover_change_group_null: '&cMusisz ustawić tę flagę przed zmianą grupy.'
rent:
 help: '&b> &7/ps rent'
 help_desc: Użyj tego polecenia do zarządzania wynajmem.
 help_header: '&6&k2&f»  &6&l✔ &8[&6&RENT HELP&8]  &6&l✔ &f«&6&k2'
 already_renting: '&cRegion jest już wynajmowany!.'
 not_rented: '&cTen region nie jest wynajmowany.'
 lease_success: |-
  &bOkreślone warunki najmu regionu:
  &bCena: &7%price%
  &bTermin płatności: &7%period%
 stopped: '&bLeasing został zatrzymany.'
 evicted: '&7Eksmisja najemcy %tenant%.'
 not_renting: '&cTen region nie jest wynajmowany najemcom.'
 paid_landlord: '&b%tenant%&7 zapłacił &b%price%&7 za wynajem &b%region%&7.'
 paid_tenant: '&7Zapłaciłeś/łaś &b%price%&7 to &b%landlord%&7 za działke &b%region%&7.'
 renting_landlord: '&b%player%&7 wynajmuje teraz region &b%region%&7.'
 renting_tenant: '&7Wynajmujesz teraz region &b%region%&7 za &b%price%&7 przez &b%period%&7.'
 not_tenant: '&cNie jesteś najemcą tego regionu!'
 tenant_stopped_landlord: '&b%player%&7 przestał wynajmować działke &b%region%&7.
  Teren jest teraz dostępny do wynajęcia dla innych.'
 tenant_stopped_tenant: '&bPrzestałeś wynajmować region %region%.'
 being_sold: '&cRegion jest w trakcie sprzedaży!! Użyj najpierw /ps sell stop'
 evict_no_money_tenant: '&7Zostałeś &ceksmitowany&7 z regionu &b%region%&7 ponieważ
  nie masz wystarczającej ilości pieniędzy (%price%) aby zapłacić za czynsz..'
 evict_no_money_landlord: '&b%tenant%&7 został &ceksmitowany&7 z sziałki &b%region%&7
  ponieważ nie stać go/ją na czynsz.'
 cannot_rent_own_region: '&cNie możesz wynająć własnego regionu!'
 reached_limit: '&cOsiągnąłeś limit regionów, które możesz wynająć!'
 price_too_low: '&cCena wynajmu jest zbyt niska (musi być większa niż %price%).'
 price_too_high: '&cCena wynajmu jest zbyt wysoka (musi być niższa niż %price%).'
 period_too_short: '&cOkres najmu jest za krótki (must be longer than %period% sekund).'
 period_too_long: '&cOkres wynajmu jest za długi (musi być krótszy niż %period% sekund).'
 period_invalid: '&cNieprawidłowy format okresu! Przykład: 24h to dzień.'
 cannot_break_while_renting: '&cNie możesz zniszczyć regionu, gdy jest wynajmowany
  na zewnątrz.'
tax:
 help: '&b> &7/ps tax'
 help_desc: Użyj tego polecenia do zarządzania podatkami i płacenia ich.
 help_header: '&6&k2&f»  &6&l✔ &8[&6&TAXES HELP&8]  &6&l✔ &f«&6&k2'
 disabled_region: '&cPodatki są wyłączone dla tego regionu.'
 set_as_autopayer: '&7Podatki dla regionu &b%region%&7 będą teraz automatycznie wypłacane
  przez Ciebie.'
 set_no_autopayer: '&7Podatki dla regionu &b%region%&7 należy teraz płacić ręcznie.'
 paid: '&7Zapłaciłeś/łaś &b$%amount%&7 w podatkach dla regionu &b%region%&7.'
 info_header: '&6&k2&f»  &6&l✔ &8[&6&TAX INFO&8]  &6&l✔ &f«&6&k2'
 join_msg_pending_payments: |-
  &7-> &b$%money%&7 W podatkach należnych w Twoich regionach!
  View them with /ps tax info.
 player_region_info: '&7> &b%region%&7 - &3$%money% due'
 player_region_info_autopayer: '&7> &b%region%&7 - &3$%money% due&7 (you autopay)'
 click_to_show_more_info: Kliknij, aby wyświetlić więcej informacji.
 region_info_header: '&8&m=====&r %region% Tax Info &8&m====='
 region_info: |-
  &9Tax Rate: &7$%taxrate% (sum of all merged regions)
  &9Time between tax cycles: &7%taxperiod%
  &9Time to pay taxes after cycle: &7%taxpaymentperiod%
  &9Tax Autopayer: &7%taxautopayer%
  &9Taxes Owed: &7$%taxowed%
 next_page: '&7Do /ps tax info -p %page% to go to the next page!'
buy:
 help: '&b> &7/ps buy'
 help_desc: Kup region, w którym obecnie się znajdujesz.
 not_for_sale: '&cTen działka nie jest na sprzedaż.'
 stop_sell: '&7Działka nie jest teraz na sprzedaż.'
 sold_buyer: '&7Kupiłeś/łaś działke &b%region%&7 za &b%price%&7 od &b%player%&7.'
 sold_seller: '&7Sprzedałeś/łaś działke &b%region%&7 za &b%price%&7 nabywcy &b%player%&7.'
sell:
 help: '&b> &7/ps sell [cena|stop]'
 help_desc: Sprzedaj region, w którym obecnie jesteś.
 rented_out: '&cRegion jest wynajmowany! Musisz przestać go wynajmować, aby sprzedać.'
 for_sale: '&7Region jest teraz na sprzedaż &b%price%&7.'
visibility:
 hide_help: '&b> &7/ps hide'
 hide_help_desc: Użyj tego polecenia, aby ukryć blok działki.
 unhide_help: '&b> &7/ps unhide'
 unhide_help_desc: Użyj tego polecenia, aby odkryć blok działki.
 already_not_hidden: '&7Blok działki nie wydaje się ukryty ...'
 already_hidden: '&7Wygląda na to, że blok działki jest już ukryty ...'
info:
 help: '&b> &7/ps info właściciel|dodani|wynajem|kupno/sprzedaż'
 help_desc: Użyj tego polecenia w rejonie działki, aby wyświetlić więcej informacji
  na jej temat.
 header: '&6&k2&f»  &6&l✔ &8[&6&lPS INFO&8]  &6&l✔ &f«&6&k2'
 type: '&9Typ: &7'
 may_be_merged: (może być łączony z innymi typami)
 merged: '&9Scalono z: &7'
 members: '&9Dodani: &7'
 no_members: '&c(nie dodano)'
 owners: '&9Właściciel/ka: &7'
 no_owners: '&c(bez właściciela)'
 flags: '&9Flagi: &7'
 region: '&9Działka: &b'
 priority: '&9Priorytet: &b'
 parent: '&9Działka nadrzędna: &b'
 bounds: '&9Granica: &b'
 seller: '&9Sprzedający: &7'
 price: '&9Cena: &7'
 tenant: '&9Najemca: &7'
 landlord: '&9Gospodarz: &7'
 rent: '&9Wynajem: &7'
 available_for_sale: '&bDziałka wystawiona do sprzedaży!'
 available_for_rent: '&bDziałka dostępna do wynajęcia!'
priority:
 help: '&b> &7/ps priority [stopien|zero]'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby ustawić priorytet danego regionu.
 info: '&7Priorytet: %priority%'
 set: '&ePriorytet ustawiono.'
 error: '&cBłąd parsowania danych wejściowych, sprawdź ponownie?'
region:
 help: '&b> &7/ps region [list|remove|disown] [playername]'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby znaleźć informacje lub edytować regiony innych
  graczy (lub twoje własne)
 not_found_for_player: '&7Nie znaleziono regionów dla %player% na tym świecie.'
 list: '&7%player% posiada działki w tym świecie: &b%regions%'
 remove: '&7działki &e%player% &7zostały usunięte z tego świata i usunięte z częściowych
  własności %player%.'
 error_search: '&cBłąd podczas wyszukiwania regionów należących do: %player%. Proszę
  upewnij się wpisałeś poprawną nazwę.'
tp:
 help: '&b> &7/ps tp [id działki/player] [num (opcionalnie)]'
 help_desc: Teleportuje cię do jednej z działek danego gracza.
 number_above_zero: '&cWpisz liczbę powyżej 0.'
 valid_number: '&cProszę wprowadzić poprawny numer.'
 only_has_regions: '&cLiczba posiadanch regionow przez %player% na tym świecit to:
  %num%!'
 tping: '&aPrzerzucam...'
 error_name: '&cBłąd podczas teleportacji do chronionego regionu! (parsowanie nazwy
  regionu WG :błąd)'
 error_tp: '&cBłąd w znalezieniu regionu, do którego można się teleportować!'
 in_seconds: '&7Teleportacja za &b%seconds%&7 sekund.'
 cancelled_moved: '&cTeleportacja anulowana. Ruszyłeś/łaś sie!'
home:
 help: '&b> &7/ps home [name/id działki]'
 help_desc: Teleportuje Cię do jednego z bloków działkowych.
 header: '&6&k2&f»  &6&l✔ &8[&6&lKLIKNIJ&8] &eaby sie teleportowac! &6&l✔ &f«&6&k2'
 click_to_tp: Kliknij, aby się teleportować!
 next_page: '&7Wpisz /ps home -p %page% aby przejść do następnej strony!'
unclaim:
 help: '&b> &7/ps unclaim'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby podnieść umieszczony blok działki i usunąć region.
view:
 help: '&b> &7/ps view'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby wyświetlić granice chronionego regionu (pokazuje
  rogi działki oraz środek).
 cooldown: '&cZaczekaj chwilę przed ponownym użyciem /ps view.'
 generating: '&7Generowanie pokazowej granicy...'
 generate_done: '&aGotowe! Ramka zniknie po 30 sekundach!'
 removing: |-
  &bUsuwanie obramowania...
  &aJeśli nadal widzisz bloki-duchy, uruchom ponownie!
admin:
 help: '&b> &7/ps admin'
 help_desc: Wpisz /ps admin help po więcej informacji.
 cleanup_header: |-
  &eCleanup %arg% %days% days
  =====================
 cleanup_footer: |-
  &e=====================
  Completed %arg% cleanup.
 hide_toggled: '&eWszystkie bloki działek zostały na tym świecie %message%.'
 last_logon: '&e%player% logował sie %days% dni temu.'
 is_banned: '&e%player% jest zbanowany.'
 error_parsing: '&cWystąpił błąd podczas analizowania dni, czy na pewno jest to liczba?'
 console_world: '&cPodaj świat jako ostatni parametr.'
 lastlogons_header: |-
  &e%days% Dni Plus:
  =====================
 lastlogons_line: '&e%player% %time% dni'
 lastlogons_footer: |-
  &e=====================
  %count% Całkowita liczba wyświetlanych graczy
  %checked% Całkowita liczba sprawdzonych graczy
reload:
 help: '&b> &7/ps reload'
 help_desc: Załaduj ponownie ustawienia konfiguracji.
 start: '&bPonowne ładowanie konfiguracji...'
 complete: '&bZakończono przeładowanie konfiguracji!'
addremove:
 help: '&b> &7/ps add|remove [Gracz]'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby dodać lub usunąć do dzialki na której stoisz.
 owner_help: '&b> &7/ps addowner|removeowner [Gracz]'
 owner_help_desc: Użyj tego polecenia, aby dodać lub usunąć gracza jako właściciela
  danej działki.
get:
 help: '&b> &7/ps get'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby kupić nowy blok dzialki (jesli nie ustalono
  ceny - darmowo).
 gotten: '&bDodano blok działki do ekwipunku!'
 no_permission_block: '&cNie masz pozwolenia na uzyskanie tego bloku.'
 header: '&6&k2&f»  &6&l✔ &8[&6&lKLIKNIJ&8] &eaby zakupic bloki działek! &6&l✔ &f«&6&k2'
 gui_block: '&b● &b%alias% (X&c%xradius%&b x Y&c%yradius%&b x Z&c%zradius%&b) ($&c%price%&b)'
 gui_hover: Kliknij, aby kupić &a%alias%!
give:
 help: '&b> &7/ps give [ID działki] [Gracz]'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby dać graczowi blok działki.
 given: '&7Dano &b%block%&7 graczowi: &b%player%&7.'
 no_inventory_room: '&cGracz nie ma wystarczającej ilości miejsca w ekwipunku.'
sethome:
 help: '&b> &7/ps sethome'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby ustawić home regionu w miejscu, w którym stooisz
  teraz.
 set: '&7Home dla &b%psid%&7 został ustawiony na twoją lokalizację.'
list:
 help: '&b> &7/ps list [Gracz (opcjonalnie)]'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby wyświetlić listę regionów, które inny gracz
  lub Ty posiadasz.
 header: '&6&k2&f»  &6&l✔ Działki Gracza %player% &6&l✔ &f«&6&k2'
 owner: '&7Właściciel:'
 member: '&7Dodany:'
name:
 help: '&b> &7/ps name [nazwa|puste]'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby nadać pseudonim swojemu regionowi, aby dokonać
  łatwiejszej identyfikacji tego regionu.
 removed: '&7Usunięto nazwę dla %id%.'
 set_name: '&7Ustaw nazwę %id% na &b%name%&7.'
 taken: '&7Nazwa regionu &b%name%&7 została już zajęta! Spróbuj innej.'
setparent:
 help: '&b> &7/ps setparent [działka|nic]'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby pozwolić temu regionowi na dziedziczenie właściwości
  z innego regionu (właściciele, członkowie, flagi itp.).
 success: '&7Pomyślnie ustawiono element nadrzędny z &b%id%&7 dla &b%parent%&7.'
 success_remove: '&7Pomyślnie usunięto element nadrzędny z &b%id%&7.'
 circular_inheritance: '&cWykryto dziedziczenie cykliczne (element nadrzędny już
  dziedziczy z tego regionu?). Nie ustawiono rodzica.'
merge:
 help: '&b> &7/ps merge'
 help_desc: Użyj tego polecenia, aby połączyć region, w którym się znajdujesz, z
  inną nakładającą się działką.
 disabled: Scalanie regionów jest wyłączone w konfiguracji!
 merged: '&bRegiony zostały pomyślnie scalone!'
 header: '&6&k2&f»  &6&l✔ &7Łączenie %region% &8[&6&lKLIKNIJ aby scalic&8] &6&l✔ &f«&6&k2'
 warning: '&7Uwaga: spowoduje to usunięcie wszystkich ustawień dla bieżącego regionu!'
 not_allowed: '&cNie możesz scalić tego typu działki.'
 into: '&bTen region pokrywa się z innymi regionami, z którymi można się połączyć!'
 no_region: '&7Nie ma nakładających się regionów, z którymi można by się połączyć.'
 click_to_merge: Kliknij, aby połączyć %region%!
 auto_merged: '&7Region automatycznie się scalił &b%region%&7.'
# by Maatev

 

Edytowane przez hbrt
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Nieaktywny
Odpowiedz na pytanie...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...