Skocz do zawartości
 • 0

Jak instaluje się skript+


Jacky

Pytanie

20 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0

Musisz mieć wrzuconego zwykłego skripta do folderu plugins i tak samo robisz z skript+ czy każdym innym dodatkiem.

â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡

Wysłane z SG S4 przy użyciu tapatalk.

Za błędy/doubleposty przepraszam

â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Wrzucasz Sk+, SkAddonLib i SkGet do folderu plugins, reload serva, i gotowe!

Nie trzeba SkGet i SkAddonLib to są osobne dodatki (SkGet pozwala na pobieranie skryptów przez komendę a SkAddonLib tworzy dokumentację dodatku.)

â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡

Wysłane z SG S4 przy użyciu tapatalk.

Za błędy/doubleposty przepraszam

â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡â– â– â–¡

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Logi:

[17:45:40] [server thread/INFO]: BlylPL issued server command: /reload


[17:45:40] [server thread/INFO]: [AuthMe] Disabling AuthMe v2.9.5
[17:45:40] [server thread/INFO]: [EssentialsChat] Disabling EssentialsChat v2.11.1
[17:45:40] [server thread/INFO]: [ChestShop] Disabling ChestShop v3.37
[17:45:40] [server thread/INFO]: [AZRank] Disabling AZRank v1.2.5
[17:45:40] [server thread/INFO]: [AZRank] AZRank is now disabled.
[17:45:40] [server thread/INFO]: [EssentialsSpawn] Disabling EssentialsSpawn v2.11.1
[17:45:40] [server thread/INFO]: [OtherDrops] Disabling OtherDrops v2.8b.573
[17:45:40] [server thread/INFO]: OtherDrops 2.8b.573 unloaded.
[17:45:40] [server thread/INFO]: [Essentials] Disabling Essentials v2.11.1
[17:45:40] [server thread/INFO]: [Vault][Economy] Essentials Economy unhooked.
[17:45:40] [server thread/INFO]: [simpleClans] Disabling SimpleClans vLegacy
[17:45:40] [server thread/INFO]: [MobArena] Disabling MobArena v0.95.5
[17:45:40] [server thread/INFO]: [MobArena] disabled.
[17:45:40] [server thread/INFO]: [skriptPlus] Disabling SkriptPlus v2.2.4-StopMakingMeReleaseThings
[17:45:40] [server thread/INFO]: [AutoSaveWorld] Disabling AutoSaveWorld v4.1
[17:45:41] [Thread-35/WARN]: Exception in thread "Thread-35"
[17:45:41] [Thread-35/WARN]: org.bukkit.plugin.IllegalPluginAccessException: Plugin attempted to register task while disabled
[17:45:41] [Thread-35/WARN]: at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.scheduler.CraftScheduler.validate(CraftScheduler.java:394)
[17:45:41] [Thread-35/WARN]: at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.scheduler.CraftScheduler.runTaskTimer(CraftScheduler.java:120)
[17:45:41] [Thread-35/WARN]: at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.scheduler.CraftScheduler.runTaskLater(CraftScheduler.java:104)
[17:45:41] [Thread-35/WARN]: at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.scheduler.CraftScheduler.runTask(CraftScheduler.java:88)
[17:45:41] [Thread-35/WARN]: at autosave.AutoSaveThread.run(AutoSaveThread.java:106)
[17:45:43] [server thread/INFO]: [AutoSaveWorld] Version 4.1 is disabled
[17:45:43] [server thread/INFO]: [skAddonLib] Disabling SkAddonLib v1.1
[17:45:43] [server thread/INFO]: [1vs1] Disabling 1vs1 v1.5.1 #199
[17:45:43] [server thread/INFO]: [1vs1] 1vs1 disabled!
[17:45:43] [server thread/INFO]: [skGet] Disabling SkGet v1.0
[17:45:43] [server thread/INFO]: [iConomy] Disabling iConomy v7.0
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Vault][Economy] iConomy 7 unhooked.
[17:45:43] [server thread/INFO]: [iConomy] Closing general data...
[17:45:43] [server thread/INFO]: [iConomy] Disabled. (0 ms)
[17:45:43] [server thread/INFO]: [AutoMessage] Disabling AutoMessage v2.0.3
[17:45:43] [server thread/INFO]: [smartAdmin] Disabling SmartAdmin v0.6
[17:45:43] [server thread/INFO]: [WelcomeBar] Disabled!
[17:45:43] [server thread/INFO]: [WorldGuard] Disabling WorldGuard v5.7.1
[17:45:43] [server thread/INFO]: [CookieMonster] Disabling CookieMonster v1.7.4.1
[17:45:43] [server thread/INFO]: [PasekSmoka] Disabling PasekSmoka v0.6
[17:45:43] [server thread/INFO]: [PasekSmoka] Wylaczono plugin PasekSmoka
[17:45:43] [server thread/INFO]: [PasekSmoka] © Copyright lolos11 aka lols11
[17:45:43] [server thread/INFO]: [PermissionsEx] Disabling PermissionsEx v1.19.5
[17:45:43] [server thread/INFO]: WEPIF: PermissionsEx detected! Using PermissionsEx for permissions.
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Vault][Permission] PermissionsEx un-hooked.
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Vault][Chat] PermissionsEx_Chat un-hooked.
[17:45:43] [server thread/INFO]: Permissions file successfully reloaded
[17:45:43] [server thread/INFO]: [PermissionsEx] v1.19.5 disabled successfully.
[17:45:43] [server thread/INFO]: [AntiRelog] Disabling AntiRelog v2.5.0
[17:45:43] [server thread/INFO]: AntiRelog version [2.5.0] unloaded
[17:45:43] [server thread/INFO]: [HealthBar] Disabling HealthBar v1.4.1
[17:45:43] [server thread/ERROR]: Error occurred while disabling HealthBar v1.4.1 (Is it up to date?)
java.lang.NullPointerException
at com.gmail.filoghost.healthbar.Main.onDisable(Main.java:74) ~[?:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:252) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.disablePlugin(JavaPluginLoader.java:374) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.disablePlugin(SimplePluginManager.java:408) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.disablePlugins(SimplePluginManager.java:401) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.clearPlugins(SimplePluginManager.java:442) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.reload(CraftServer.java:742) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.Bukkit.reload(Bukkit.java:279) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.command.defaults.ReloadCommand.execute(ReloadCommand.java:23) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:175) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:683) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:952) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:814) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:28) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.handle(PacketPlayInChat.java:47) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.NetworkManager.a(NetworkManager.java:146) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.ServerConnection.c(SourceFile:134) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:655) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:250) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:545) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:457) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Vault] Disabling Vault v1.2.31-b411
[17:45:43] [server thread/INFO]: [buttonTeleport] Disabling ButtonTeleport v2.0
[17:45:43] [server thread/INFO]: [skript] Disabling Skript v2.1.2
[17:45:43] [server thread/INFO]: Removed objective 'pkt' successfully
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Rlb] Disabling Rlb v2.4
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Rlb] [RandomLocationButton] Disabled Successfully!!
[17:45:43] [server thread/INFO]: [WorldEdit] Disabling WorldEdit v5.3
[17:45:43] [server thread/INFO]: [WorldBorder] Disabling WorldBorder v1.6.1
[17:45:43] [server thread/INFO]: [WorldBorder] [CONFIG] Border-checking timed task stopped.
[17:45:43] [server thread/INFO]: [FoundBoxx] Disabling FoundBoxx v1.7.8
[17:45:43] [server thread/INFO]: [FoundBoxx v1.7.8] Disabled.
[17:45:43] [server thread/ERROR]: Could not load 'plugins/SkQuery.jar' in folder 'plugins'
org.bukkit.plugin.InvalidDescriptionException: Invalid plugin.yml
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.getPluginDescription(JavaPluginLoader.java:184) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugins(SimplePluginManager.java:133) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.java:350) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.reload(CraftServer.java:771) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.Bukkit.reload(Bukkit.java:279) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.command.defaults.ReloadCommand.execute(ReloadCommand.java:23) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:175) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:683) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:952) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:814) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:28) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.handle(PacketPlayInChat.java:47) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.NetworkManager.a(NetworkManager.java:146) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.ServerConnection.c(SourceFile:134) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:655) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:250) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:545) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:457) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
Caused by: java.util.zip.ZipException: error in opening zip file
at java.util.zip.ZipFile.open(Native Method) ~[?:1.7.0_55]
at java.util.zip.ZipFile.(ZipFile.java:215) ~[?:1.7.0_55]
at java.util.zip.ZipFile.(ZipFile.java:145) ~[?:1.7.0_55]
at java.util.jar.JarFile.(JarFile.java:153) ~[?:1.7.0_55]
at java.util.jar.JarFile.(JarFile.java:117) ~[?:1.7.0_55]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.getPluginDescription(JavaPluginLoader.java:172) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
... 18 more
[17:45:43] [server thread/INFO]: [PermissionsEx] sql backend registered!
[17:45:43] [server thread/INFO]: [PermissionsEx] file backend registered!
[17:45:43] [server thread/INFO]: [PermissionsEx] PermissionEx plugin initialized.
[17:45:43] [server thread/INFO]: [FoundBoxx] Loading FoundBoxx v1.7.8
[17:45:43] [server thread/INFO]: [WorldBorder] Loading WorldBorder v1.6.1
[17:45:43] [server thread/INFO]: [WorldEdit] Loading WorldEdit v5.3
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Rlb] Loading Rlb v2.4
[17:45:43] [server thread/INFO]: [skript] Loading Skript v2.1.2
[17:45:43] [server thread/INFO]: [buttonTeleport] Loading ButtonTeleport v2.0
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Vault] Loading Vault v1.2.31-b411
[17:45:43] [server thread/INFO]: [HealthBar] Loading HealthBar v1.4.1
[17:45:43] [server thread/INFO]: [AntiRelog] Loading AntiRelog v2.5.0
[17:45:43] [server thread/INFO]: [PermissionsEx] Loading PermissionsEx v1.19.5
[17:45:43] [server thread/INFO]: [PermissionsEx] Initializing file backend
[17:45:43] [server thread/INFO]: Permissions file successfully reloaded
[17:45:43] [server thread/INFO]: [PasekSmoka] Loading PasekSmoka v0.6
[17:45:43] [server thread/INFO]: [CookieMonster] Loading CookieMonster v1.7.4.1
[17:45:43] [server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading WorldGuard v5.7.1
[17:45:43] [server thread/INFO]: [smartAdmin] Loading SmartAdmin v0.6
[17:45:43] [server thread/INFO]: [AutoMessage] Loading AutoMessage v2.0.3
[17:45:43] [server thread/INFO]: [iConomy] Loading iConomy v7.0
[17:45:43] [server thread/INFO]: [skGet] Loading SkGet v1.0
[17:45:43] [server thread/INFO]: [1vs1] Loading 1vs1 v1.5.1 #199
[17:45:43] [server thread/INFO]: [skAddonLib] Loading SkAddonLib v1.1
[17:45:43] [server thread/INFO]: [AutoSaveWorld] Loading AutoSaveWorld v4.1
[17:45:43] [server thread/INFO]: [skriptPlus] Loading SkriptPlus v2.2.4-StopMakingMeReleaseThings
[17:45:43] [server thread/INFO]: [MobArena] Loading MobArena v0.95.5
[17:45:43] [server thread/INFO]: [simpleClans] Loading SimpleClans vLegacy
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Essentials] Loading Essentials v2.11.1
[17:45:43] [server thread/INFO]: [OtherDrops] Loading OtherDrops v2.8b.573
[17:45:43] [server thread/INFO]: [EssentialsSpawn] Loading EssentialsSpawn v2.11.1
[17:45:43] [server thread/INFO]: [AZRank] Loading AZRank v1.2.5
[17:45:43] [server thread/INFO]: [ChestShop] Loading ChestShop v3.37
[17:45:43] [server thread/INFO]: [EssentialsChat] Loading EssentialsChat v2.11.1
[17:45:43] [server thread/INFO]: [AuthMe] Loading AuthMe v2.9.5
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Vault] Enabling Vault v1.2.31-b411
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Vault] [Vault][Economy] Essentials Economy found: Waiting
[17:45:43] [server thread/WARN]: iConomy - If you are using Flatfile storage be aware that versions 6, 7 and 8 have a CRITICAL bug which can wipe ALL iconomy data.
[17:45:43] [server thread/WARN]: if you're using Votifier, or any other plugin which handles economy data in a threaded manner your server is at risk!
[17:45:43] [server thread/WARN]: it is highly suggested to use SQL with iCo6 or to use an alternative economy plugin!
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Vault] [Vault][Economy] iConomy 6 found: Waiting
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Vault] [Vault][Permission] PermissionsEx found: Waiting
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Vault] [Vault][Permission] SuperPermissions loaded as backup permission system.
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Vault] [Vault][Chat] PermissionsEx found: Waiting
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Vault] [Vault] Enabled Version 1.2.31-b411
[17:45:43] [server thread/INFO]: [FoundBoxx] Enabling FoundBoxx v1.7.8
[17:45:43] [server thread/INFO]: [FoundBoxx] Listening to PermissionsEX.
[17:45:43] [server thread/INFO]: [FoundBoxx v1.7.8] Enabled.
[17:45:43] [server thread/INFO]: [WorldBorder] Enabling WorldBorder v1.6.1
[17:45:43] [server thread/INFO]: [WorldBorder] [CONFIG] Using round border, knockback of 3.0 blocks, and timer delay of 5.
[17:45:43] [server thread/INFO]: [WorldBorder] [CONFIG] Border-checking timed task started.
[17:45:43] [server thread/INFO]: For reference, the main world's spawn location is at X: 39.0 Y: 70.0 Z: 82.0
[17:45:43] [server thread/INFO]: [WorldEdit] Enabling WorldEdit v5.3
[17:45:43] [server thread/INFO]: WEPIF: Using the Bukkit Permissions API.
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Rlb] Enabling Rlb v2.4
[17:45:43] [server thread/INFO]: [Rlb] [RandomLocationButton] Enabled Successfully!
[17:45:43] [server thread/INFO]: [skript] Enabling Skript v2.1.2
[17:45:44] [server thread/INFO]: [skript] Loaded a total of 11504 english aliases
[17:45:44] [server thread/INFO]: [skript] ~ created by & © Peter Güttinger aka Njol ~
[17:45:44] [server thread/INFO]: [buttonTeleport] Enabling ButtonTeleport v2.0
[17:45:44] [server thread/ERROR]: Error occurred while enabling ButtonTeleport v2.0 (Is it up to date?)
java.lang.IllegalArgumentException: Plugin already initialized!
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.initialize(PluginClassLoader.java:98) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.(JavaPlugin.java:59) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.feaq16.ButtonTeleport.listeners.PlayerInteract.(PlayerInteract.java:19) ~[?:?]
at net.feaq16.ButtonTeleport.ButtonTeleport.onEnable(ButtonTeleport.java:54) ~[?:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:250) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:350) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:389) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:439) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:375) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.reload(CraftServer.java:773) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.Bukkit.reload(Bukkit.java:279) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.command.defaults.ReloadCommand.execute(ReloadCommand.java:23) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:175) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:683) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:952) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:814) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:28) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.handle(PacketPlayInChat.java:47) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.NetworkManager.a(NetworkManager.java:146) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.ServerConnection.c(SourceFile:134) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:655) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:250) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:545) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:457) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Initial initialization
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.initialize(PluginClassLoader.java:101) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.(JavaPlugin.java:59) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.feaq16.ButtonTeleport.ButtonTeleport.(ButtonTeleport.java:18) ~[?:?]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[?:1.7.0_55]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) ~[?:1.7.0_55]
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[?:1.7.0_55]
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:526) ~[?:1.7.0_55]
at java.lang.Class.newInstance(Class.java:374) ~[?:1.7.0_55]
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.(PluginClassLoader.java:52) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.loadPlugin(JavaPluginLoader.java:133) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugin(SimplePluginManager.java:313) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugins(SimplePluginManager.java:236) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.java:350) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.reload(CraftServer.java:771) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
... 15 more
[17:45:44] [server thread/INFO]: [HealthBar] Enabling HealthBar v1.4.1
[17:45:44] [server thread/ERROR]: Error occurred while enabling HealthBar v1.4.1 (Is it up to date?)
java.lang.IllegalArgumentException: Plugin already initialized!
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.initialize(PluginClassLoader.java:98) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.(JavaPlugin.java:59) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at com.gmail.filoghost.healthbar.DefaultListener.(DefaultListener.java:25) ~[?:?]
at com.gmail.filoghost.healthbar.Main.onEnable(Main.java:35) ~[?:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:250) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:350) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:389) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:439) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:375) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.reload(CraftServer.java:773) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.Bukkit.reload(Bukkit.java:279) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.command.defaults.ReloadCommand.execute(ReloadCommand.java:23) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:175) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:683) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:952) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:814) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:28) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.handle(PacketPlayInChat.java:47) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.NetworkManager.a(NetworkManager.java:146) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.ServerConnection.c(SourceFile:134) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:655) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:250) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:545) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:457) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Initial initialization
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.initialize(PluginClassLoader.java:101) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.(JavaPlugin.java:59) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at com.gmail.filoghost.healthbar.Main.(Main.java:18) ~[?:?]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[?:1.7.0_55]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:57) ~[?:1.7.0_55]
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[?:1.7.0_55]
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:526) ~[?:1.7.0_55]
at java.lang.Class.newInstance(Class.java:374) ~[?:1.7.0_55]
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.(PluginClassLoader.java:52) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.loadPlugin(JavaPluginLoader.java:133) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugin(SimplePluginManager.java:313) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugins(SimplePluginManager.java:236) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.java:350) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.reload(CraftServer.java:771) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
... 15 more
[17:45:44] [server thread/INFO]: [AntiRelog] Enabling AntiRelog v2.5.0
[17:45:44] [server thread/ERROR]: Error occurred while enabling AntiRelog v2.5.0 (Is it up to date?)
java.lang.NoClassDefFoundError: net/minecraft/server/v1_5_R3/World
at com.github.r0306.AntiRelog.AntiRelog.onEnable(AntiRelog.java:72) ~[?:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:250) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:350) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:389) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:439) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:375) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.reload(CraftServer.java:773) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.Bukkit.reload(Bukkit.java:279) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.command.defaults.ReloadCommand.execute(ReloadCommand.java:23) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:175) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:683) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:952) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:814) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:28) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.handle(PacketPlayInChat.java:47) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.NetworkManager.a(NetworkManager.java:146) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.ServerConnection.c(SourceFile:134) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:655) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:250) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:545) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:457) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: net.minecraft.server.v1_5_R3.World
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:67) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:62) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:425) ~[?:1.7.0_55]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:358) ~[?:1.7.0_55]
... 22 more
[17:45:44] [server thread/INFO]: [PermissionsEx] Enabling PermissionsEx v1.19.5
[17:45:44] [server thread/INFO]: [PermissionsEx] Superperms support enabled.
[17:45:44] [server thread/INFO]: [PermissionsEx] v1.19.5 enabled
[17:45:44] [server thread/INFO]: WEPIF: PermissionsEx detected! Using PermissionsEx for permissions.
[17:45:44] [server thread/INFO]: [Vault][Permission] PermissionsEx hooked.
[17:45:44] [server thread/INFO]: [Vault][Chat] PermissionsEx_Chat hooked.
[17:45:44] [server thread/INFO]: [PasekSmoka] Enabling PasekSmoka v0.6
[17:45:44] [server thread/INFO]: Nie posiadasz pluginu BarAPI!
[17:45:44] [server thread/INFO]: [PasekSmoka] Uruchomiono plugin
[17:45:44] [server thread/INFO]: [PasekSmoka] © Copyright lolos11 aka lols11
[17:45:44] [server thread/INFO]: PasekSmokaMetricsLite startuje! :D
[17:45:44] [server thread/INFO]: [PasekSmoka] Ladowanie pliku konfiguracyjnego...
[17:45:44] [server thread/INFO]: [CookieMonster] Enabling CookieMonster v1.7.4.1
[17:45:44] [server thread/INFO]: [CookieMonster] Using Vault v1.2.31-b411 for economy
[17:45:44] [server thread/INFO]: [CookieMonster] v1.7.4.1 loaded successfully.
[17:45:44] [server thread/INFO]: [CookieMonster] Developed by: [jascotty2, Coelho]
[17:45:44] [server thread/INFO]: [WorldGuard] Enabling WorldGuard v5.7.1
[17:45:44] [server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) TNT ignition is PERMITTED.
[17:45:44] [server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Lighters are PERMITTED.
[17:45:44] [server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Lava fire is blocked.
[17:45:44] [server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Fire spread is UNRESTRICTED.
[17:45:44] [server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world'
[17:45:44] [server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) TNT ignition is PERMITTED.
[17:45:44] [server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Lighters are PERMITTED.
[17:45:44] [server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Lava fire is blocked.
[17:45:44] [server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Fire spread is UNRESTRICTED.
[17:45:44] [server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world_nether'
[17:45:44] [server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) TNT ignition is PERMITTED.
[17:45:45] [server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Lighters are PERMITTED.
[17:45:45] [server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Lava fire is blocked.
[17:45:45] [server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Fire spread is UNRESTRICTED.
[17:45:45] [server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world_the_end'
[17:45:45] [server thread/INFO]: [WorldGuard] 2 regions loaded for 'world'
[17:45:45] [server thread/INFO]: [WorldGuard] 0 regions loaded for 'world_nether'
[17:45:45] [server thread/INFO]: [WorldGuard] 0 regions loaded for 'world_the_end'
[17:45:45] [server thread/INFO]: [smartAdmin] Enabling SmartAdmin v0.6
[17:45:45] [server thread/INFO]: #########################
[17:45:45] [server thread/INFO]: # #
[17:45:45] [server thread/INFO]: # AdminTools #
[17:45:45] [server thread/INFO]: # 0.6 #
[17:45:45] [server thread/INFO]: # by kukubaczek #
[17:45:45] [server thread/INFO]: # #
[17:45:45] [server thread/INFO]: #########################
[17:45:45] [server thread/INFO]: [AutoMessage] Enabling AutoMessage v2.0.3
[17:45:45] [server thread/INFO]: [iConomy] Enabling iConomy v7.0
[17:45:45] [server thread/INFO]: [iConomy - April Fools] Enabled (10 ms)
[17:45:45] [server thread/INFO]: [iConomy] Hello, I'm Nijikokun. Yes, this is an April Fools joke, but '/money top' was fixed! Enjoy :) - Rare Version!
[17:45:45] [server thread/INFO]: [Vault][Economy] iConomy 7 hooked.
[17:45:45] [Thread-45/INFO]: [iConomy - April Fools] Purged accounts with default balance.
[17:45:45] [server thread/INFO]: [skGet] Enabling SkGet v1.0
[17:45:45] [server thread/INFO]: [1vs1] Enabling 1vs1 v1.5.1 #199
[17:45:45] [server thread/INFO]: [1vs1] Connecting to database...
[17:45:45] [server thread/INFO]: [1vs1] Connected!
[17:45:45] [server thread/INFO]: [1vs1] 1vs1 enabled!
[17:45:45] [server thread/INFO]: [skAddonLib] Enabling SkAddonLib v1.1
[17:45:45] [server thread/INFO]: [AutoSaveWorld] Enabling AutoSaveWorld v4.1
[17:45:45] [Thread-43/WARN]: java.io.FileNotFoundException: ./plugins/update/FoundBoxx.jar (Nie ma takiego pliku ani katalogu)
[17:45:45] [Thread-43/WARN]: at java.io.FileOutputStream.open(Native Method)
[17:45:45] [Thread-43/WARN]: at java.io.FileOutputStream.(FileOutputStream.java:221)
[17:45:45] [Thread-43/WARN]: at java.io.FileOutputStream.(FileOutputStream.java:110)
[17:45:45] [Thread-43/WARN]: at me.Jaryl.PLUpdater.Updater.run(Updater.java:68)
[17:45:45] [Thread-47/INFO]: [AutoSaveWorld] AutoBackupThread Started: Interval is 21600 seconds, Warn Times are 0
[17:45:45] [Thread-46/INFO]: [AutoSaveWorld] AutoSaveThread Started: Interval is 300 seconds, Warn Times are 0
[17:45:45] [Thread-48/INFO]: [AutoSaveWorld] AutoPurgeThread Started: Interval is 86400 seconds, Warn Times are 0
[17:45:45] [server thread/INFO]: [AutoSaveWorld] Version 4.1 is enabled: dab20f9e-72cd-49e9-aa6a-eb4a4306f0aa
[17:45:45] [server thread/INFO]: [skriptPlus] Enabling SkriptPlus v2.2.4-StopMakingMeReleaseThings
[17:45:45] [server thread/WARN]: ---------------------------
[17:45:45] [server thread/WARN]:
[17:45:45] [server thread/ERROR]: Error occurred while enabling SkriptPlus v2.2.4-StopMakingMeReleaseThings (Is it up to date?)
java.lang.NoSuchMethodError: com.w00tmast3r.skriptaddon.skaddonlib.util.Collect.toString([Ljava/lang/Object;CZ)Ljava/lang/String;
at com.w00tmast3r.skriptaddon.skriptplus.util.PluginIdentifier$Version.toString(PluginIdentifier.java:81) ~[?:?]
at java.lang.String.valueOf(String.java:2854) ~[?:1.7.0_55]
at java.lang.StringBuilder.append(StringBuilder.java:128) ~[?:1.7.0_55]
at com.w00tmast3r.skriptaddon.skriptplus.SkriptPlus.onEnable(SkriptPlus.java:20) ~[?:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:250) ~[mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:350) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:389) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:439) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:375) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.reload(CraftServer.java:773) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.Bukkit.reload(Bukkit.java:279) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.command.defaults.ReloadCommand.execute(ReloadCommand.java:23) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:175) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:683) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:952) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:814) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:28) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.handle(PacketPlayInChat.java:47) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.NetworkManager.a(NetworkManager.java:146) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.ServerConnection.c(SourceFile:134) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:655) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:250) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:545) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:457) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617) [mc.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks]
[17:45:45] [server thread/INFO]: [MobArena] Enabling MobArena v0.95.5
[17:45:45] [server thread/INFO]: [MobArena] Loaded arena 'default'.
[17:45:45] [server thread/INFO]: [MobArena] v0.95.5 enabled.
[17:45:45] [server thread/INFO]: [simpleClans] Enabling SimpleClans vLegacy
[17:45:45] [server thread/INFO]: [simpleClans] Version Legacy loaded
[17:45:45] [server thread/INFO]: [simpleClans] SQLite Connection successful
[17:45:45] [server thread/INFO]: [simpleClans] Clan players: 1
[17:45:46] [server thread/INFO]: [Essentials] Enabling Essentials v2.11.1
[17:45:46] [server thread/INFO]: [Vault][Economy] Essentials Economy hooked.
[17:45:46] [server thread/INFO]: Essentials: Using PermissionsEx based permissions.
[17:45:46] [server thread/INFO]: [Essentials] Payment method found (Vault - Economy: iConomy 7 version: 1.2.31-b411)
[17:45:46] [server thread/INFO]: [OtherDrops] Enabling OtherDrops v2.8b.573
[17:45:46] [server thread/INFO]: [OtherDrops:2.8b.573] Found supported plugin(s): 'WorldGuard, MobArena'
[17:45:46] [server thread/INFO]: [OtherDrops:2.8b.573] Loading file: otherdrops-drops.yml
[17:45:46] [server thread/INFO]: [OtherDrops:2.8b.573] Config loaded - total targets: 5 sections: 12 failed: 0
[17:45:46] [server thread/INFO]: [OtherDrops:2.8b.573] OtherDrops loaded.
[17:45:46] [server thread/INFO]: [EssentialsSpawn] Enabling EssentialsSpawn v2.11.1
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AZRank] Enabling AZRank v1.2.5
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AZRank] Found Vault and PermissionsEx and is good to go
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AZRank][Config]option: 'message' is: +player is now a(n) +group for+time
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AZRank][Config]option: 'aWhile' is: a while
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AZRank][Config]option: 'ever' is: ever
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AZRank][Config]option: 'broadcastRankChange' is: true
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AZRank][Config]option: 'allowOpsChanges' is: true
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AZRank][Config]option: 'logEverything' is: false
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AZRank][Config]option: 'checkInterval' is: 10seconds
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AZRank] AZRank v1.2.5 is now enabled.
[17:45:46] [server thread/INFO]: [ChestShop] Enabling ChestShop v3.37
[17:45:46] [server thread/INFO]: [ChestShop] WorldGuard version 5.7.1 loaded.
[17:45:46] [server thread/INFO]: [ChestShop] Vault loaded using economy plugin iConomy 7
[17:45:46] [server thread/INFO]: [EssentialsChat] Enabling EssentialsChat v2.11.1
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AuthMe] Enabling AuthMe v2.9.5
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AuthMe] Loading Configuration File...
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AuthMe] Merge new Config Options if needed..
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AuthMe] Set Language: en
[17:45:46] [server thread/ERROR]: [AuthMe] ERROR: Please Update your ChestShop version!
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AuthMe] Hook with Essentials plugin
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AuthMe] Hook with EssentialsSpawn plugin
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AuthMe] Vault plugin detected, hook with PermissionsEx system
[17:45:46] [server thread/INFO]: [AuthMe] Authme 2.9.5 enabled
[17:45:47] [server thread/INFO]: Server permissions file permissions.yml is empty, ignoring it
[17:45:47] [server thread/INFO]: BlylPL: Reload complete.
[17:45:47] [server thread/WARN]: Can't keep up! Did the system time change, or is the server overloaded? Running 7140ms behind, skipping 142 tick(s)
[17:45:47] [server thread/INFO]: [MobArena] MobArena v0.96.6 is now available!
[17:45:47] [server thread/INFO]: [MobArena] Your version: v0.95.5
[17:45:47] [pool-3-thread-51/INFO]: [skript] Checking for the latest version of Skript...
[17:45:47] [server thread/ERROR]: [skript] Can't understand this condition/effect: register new shaped recipe for end stone named "&aGenerator Kamienia" using stone, stone, stone, stone, emerald, stone, stone, stone, stone (Bomby.sk, line 4: register new shaped recipe for end stone named "&aGenerator Kamienia" using stone, stone, stone, stone, emerald, stone, stone, stone, stone')
[17:45:48] [pool-3-thread-40/INFO]: [1vs1] ***** 1vs1 Version Checker *****
[17:45:48] [pool-3-thread-40/INFO]: [1vs1] Stable Build: #199
[17:45:48] [pool-3-thread-40/INFO]: [1vs1] Current Build: #199
[17:45:48] [pool-3-thread-40/INFO]: [1vs1] No new version available
[17:45:48] [pool-3-thread-40/INFO]: [1vs1] *********************************
[17:45:48] [server thread/ERROR]: [skript] 'enchanted with slik touch 1' is not an entity type (Bomby.sk, line 18: player's tool is enchanted with slik touch 1:')
[17:45:48] [server thread/ERROR]: [skript] 'else' has to be placed just after an 'if' or 'else if' section (Bomby.sk, line 26: else:')
[17:45:48] [server thread/INFO]: [psRanking] Succesfully loaded.
[17:45:48] [server thread/INFO]: [psRanking] Developed by TheFallingCookie.
[17:45:48] [server thread/INFO]: Added new objective 'pkt' successfully
[17:45:48] [server thread/INFO]: Set the display objective in slot 'belowName' to 'pkt'
[17:45:48] [skript update thread/INFO]: [skript] You're currently running the latest stable version of Skript.
[17:45:49] [server thread/INFO]: BlylPL lost connection: §7Wejdz ponownie na serwer!
[17:45:49] [server thread/INFO]: BlylPL left the game.
[17:45:49] [server thread/WARN]: [skript] Possible name conflict of variables {punkty: :*} and {punkty::%arg%} (there might be more conflicts). (Support.sk, line 78: set {_num} to size of {punkty: :*}')
[17:45:49] [server thread/INFO]: [skript] Loaded 2 scripts with a total of 9 triggers and 3 commands in 2.01 seconds
[17:45:49] [server thread/INFO]: [skript] Finished loading.
[17:45:49] [server thread/INFO]: AutoSaving
[17:45:49] [server thread/WARN]: [PermissionsEx] Can't obtain PermissionsEx instance
[17:45:49] [server thread/WARN]: [PermissionsEx] Reinjecting all permissibles
[17:45:49] [server thread/WARN]: [PermissionsEx] Can't obtain PermissionsEx instance
[17:45:49] [server thread/WARN]: [PermissionsEx] Reinjecting all permissibles
[17:45:49] [server thread/WARN]: [PermissionsEx] Can't obtain PermissionsEx instance
[17:45:49] [server thread/WARN]: [PermissionsEx] Reinjecting all permissibles
[17:45:49] [server thread/WARN]: [PermissionsEx] Can't obtain PermissionsEx instance
[17:45:49] [server thread/WARN]: [PermissionsEx] Reinjecting all permissibles
[17:45:49] [server thread/WARN]: [PermissionsEx] Can't obtain PermissionsEx instance
[17:45:49] [server thread/WARN]: [PermissionsEx] Reinjecting all permissibles
[17:45:49] [server thread/WARN]: [PermissionsEx] Can't obtain PermissionsEx instance
[17:45:49] [server thread/WARN]: [PermissionsEx] Reinjecting all permissibles
[17:45:49] [server thread/WARN]: [PermissionsEx] Can't obtain PermissionsEx instance
[17:45:49] [server thread/WARN]: [PermissionsEx] Reinjecting all permissibles
[17:45:49] [server thread/WARN]: [PermissionsEx] Can't obtain PermissionsEx instance
[17:45:49] [server thread/WARN]: [PermissionsEx] Reinjecting all permissibles
[17:45:49] [server thread/INFO]: [AutoSaveWorld] AutoSaving
[17:45:49] [server thread/WARN]: A manual (plugin-induced) save has been detected while server is configured to auto-save. This may affect performance.
[17:45:49] [server thread/INFO]: AutoSave Complete
[17:45:49] [server thread/INFO]: [AutoSaveWorld] AutoSave Complete
[17:45:49] [pool-3-thread-52/INFO]: [Vault] Checking for Updates:
[17:45:49] [pool-3-thread-52/WARN]: [Vault] Stable Version: 1.4.1 is out! You are still running version: 1.2.31
[17:45:49] [pool-3-thread-52/WARN]: [Vault] Update at: Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

 

PS: Dodacie to tego survivala nick: BlylPL ?

Edytowane przez Jacky
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

A te logi sa z pluginem Sk+ w folderze /plugins ?

Jezeli nie to wgraj jeszcze dodatki i wtedy daj logi.

A tak to pex ci szwankuje.

 

Wywala ci blad w tym skrypcie "Bomby", zle smorfulowales enchant "with slik touch 1" popraw na "with silk touch 1"

A tak to nie mamy jak stwierdzic czm ci nie czyta, skoro nie wgrales nawet tego ;/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Podaj jeszcze wersje skripta i sk+

@edit

Dobra znalazłem w logach

Nie jestem pewny czy sk plus 2.2.4 działa ze skriptem 2.1.2

Tez kiedyś miałem z tym problem.

@edit2

Nie mogę znaleźć żadnego oficjalnego miejsca, skąd można by było pobrać (i sprawdzić z jakimi wersjami działa) sk+

W starym temacie znalazłem jedynie to Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

Sprawdź z innymi wersjami skripta np. Z tymi z tego tematu

Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

《☆》Wysłane z SG S4 przy użyciu tapatalk.

《☆》Za błędy/doubleposty przepraszam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Automatycznie wygenerowana wiadomość.

Ten temat został przeniesiony z "Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!" do "Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!".

// Close ~ Parrot
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...