Skocz do zawartości

 • Minecraft 18w03a i 18w03b to kolejne snapshoty nadchodzącej wersji 1.13. Tym razem ponownie składały się one główne ze zmian technicznych i poprawek błędów.
  Minecraft 18w03a
  Zaktualizowano model konia. Zaktualizowano tłumaczenia. Zoptymalizowano parsowanie i wykonywanie komend oraz ładowanie paczek danych. Dodano nowe komendy do profilera (/debug). Dodano alternatywną wersję komendy wywołującej efekty o zmniejszonych możliwościach - /particle <name> <pos>. Poprawki błędów: Opcje językowe były puste. Gra zawieszała się przy niestandardowej konfiguracji debugowania. Ustawienie w nazwie spersonalizowanego przedmiotu wartości italic na false nie powodowało wyłączenia kursywy. Występowały problemy z wydajnością komendy /execute. Pasek życia Smoka Endu nie wyświetlał jego prawidłowej nazwy. Komenda /summon sugerowała minecraft:player i minecraft:fishing_bobber.  Komenda /execute rotated as powodowała nieoczekiwany błąd. Gra nie ładowała paczek danych umieszczonych w archiwach .zip. Komenda /teleport ... facing ... nie działała prawidłowo. Reguła gry reducedDebugInfo wymagała ponownie załadowania świata. Pełna lista błędów.
  Minecraft 18w03b
  Poprawki błędów: Użycie komendy /data get do uzyskania elementu tablicy ciągów znaków zawsze zwracało informację, że tag nie istnieje. Użycie =, >, <, >= lub =< zawsze powodowało błąd składni w komendzie /execute if/unless score.

  Minecraft 18w02a to drugi wydany w 2018 roku snapshot nadchodzącej wersji 1.13. Tym razem - tak jak w poprzednich snapshotach - zmiany mają głównie techniczny. Tak jak w poprzednim snapshocie nie brakuje także poprawek błędów.
  Lista zmian
  Dodano tag bloku minecraft:enderman_holdable. Zmieniono format plików z tłumaczeniem z .lang na .json. Poprawiono wygląd błędów pojawiających się po nieprawidłowo wykonanej komendzie. Teleportacja do rzeczy znajdujących się w innych światach jest teraz możliwa. Komenda /teleport została uproszczona. Dodano nowe subkomendy do /execute, aby dać większą kontrolę nad komendami. Komendy na serwerach są teraz wykonywane ze spawnu świata zwykłego. Poprawki błędów: Nazwa niektórych bytów nie były przetłumaczone. Gra zawieszała się po wykonaniu komendy związanej z blokami w momencie gdy gracz stał naprzeciw bytu. Komenda /execute as/at nie powodowała zmiany światu, w którym była wykonywana. Serwer zawieszał się przy załadowaniu ramki na przedmiot w której znajdowała się mapa, której żaden z graczy nie miał w ekwipunku. Gra zawieszała się, jeśli jakiś przedmiot miał nazwę niebędącą prawidłowym JSONem. Raporty błędów podawały komponenty tekstowe jako nazwy bytów zamiast tekstu. Wiadomości informujące o połączeniu i rozłączeniu się gracza podawały nazwę gracza w formie komponentu tekstowego zamiast tekstu. Przy pustym komponencie tekstowym występował błąd NullPointerException. Ustawienie właściwości italic na false w niestandardowych nazwach przedmiotów nie powodowało wyświetlania tekstu bez kursywy. Wersja świata w menu trybu jednoosobowego nie wyświetlała się poprawnie. Pełna lista błędów.

  Minecraft 18w01a to pierwszy snapshot, który pojawił się w 2018 roku. Skupiono się w nim głównie na stronie technicznej gry i poprawieniu błędów.
  Lista zmian:
  Dodano parametr facing do komendy /teleport. Dodano funkcję set_name do tabeli łupu. Dodano tag funkcyjny minecraft:load, uruchamiany przy ładowaniu. Dodano pory dnia noon i midnight do komendy /time set. Od teraz w raportach błędów jest wyświetlana lista używanych paczek danych. Techniczne: Zmieniono wszystkie niestandardowe nazwy (bloków, przedmiotów, mobów) na możliwe do przetłumaczeniu komponenty tekstowe. Techniczne: Uwidoczniono generatory danych, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie danych na temat wszystkich bloków/przedmiotów/komend itp. bez otwierania gry. Poprawki błędów: Zablokowanie przekaźnika przez komparator nie działało prawidłowo. Moby mogły kontrolować wagoniki, którymi się przemieszczały. TAB-lista ignorowała początkowe nazwy wyświetlane graczy. Kolory drużyn na scoreboardzie używały formatowania za pomocą § zamiast komponentów tekstowych. Gra zawieszała się, jeśli gracz zminimalizował okno gry w trakcie rozłączania się z serwerem. Funkcje, postępy i tablice łupu pozwalały na użycie plików o rozszerzeniach innych niż .mcfunction i .json. Bloki komend mogły użyć komendy /publish. Nie można było otworzyć skrzyń umieszczonych pod blokim liści, jasnogłazem, latarnią morską, lodem lub zbitym lodem. Naciśnięcie dowolnego klawisza w ekwipunku trybu kreatywnego powodowało przewinięcie listy na samą górę. Nie można było użyć miski w piecu jako paliwa. Pełna lista błędów.

  Kilka dni temu Mojang zapowiedział dodanie kolejnego wodnego moba — żółwia. Pojawi się on w wersji 1.14 — Aquatic Update. Mają one tworzyć swoje gniazda wzdłuż linii wybrzeży wielu różnorakich biomów, a ich młode mają przemieszczać się po dnie morskim. Jak na razie pracownicy Mojanga opublikowali tylko jedną wizualizację przedstawiającą wygląd żółwi, który może być inny, niż finalny.

  Kilka dni temu Mojang udostępnił paczkę zasobów z nowymi teksturami. Wygląd wielu elementów (m. in. szkieletów, liści, bruku oraz totemów nieśmiertelności) został znacząco zmodyfikowany w porównaniu z poprzednią domyślną paczką tekstur. Nie jest pewne, czy zmiany te zostaną wprowadzone - wszystko zależy od tego jak zostaną one przyjęte przez społeczność. Udostępniona paczka tekstur przeznaczona jest dla Minecrafta 1.12.
  Społeczność graczy jest dość mocno podzielona - część osób przyzwyczaiła się do starych tekstur i nie chce zmieniać ich na inne, a część uważa, że nadszedł czas, aby nieco odświeżyć wygląd Minecrafta. Są także osoby uważające, że Mojang nie powinien tak ingerować w wygląd tekstur i zamiast tego pozostawić tą kwestię grafikom ze społeczności.
  Instalacja tekstur
  Pobierz paczkę zasobów. Otwórz eksplorator plików. Przejdź do folderu %appdata%. Otwórz folder .minecraft (lub inny, jeśli nie korzystasz z domyślnego). Otwórz folder resourcepacks. Skopiuj tam pobraną paczkę zasobów. W opcjach gry ustaw tą paczkę tekstur jako główną. Zdjęcia
     
     

  Minecraft 17w49a, 17w49b i 17w50a to kolejne snapshoty wersji 1.13. Tym razem do gry dodano tagi, umożliwiające bardziej precyzyjne wykorzystywanie komend takich jak np. /testfor. Oprócz tego załatano ogromną ilość błędów.
  Minecraft 17w49a
  Dodano nowe pojęcie danych: tagi. Klawisz TAB ponownie przesuwa sugestie komend. Poprawki błędów: Leje nie mogły wyjmować przedmiotów z podwójnych skrzyni, jeśli druga skrzynia była zablokowana. Ikony serwerów były usuwane przy ładowaniu menu trybu wieloosobowego. Wyjęcie przedmiotu z wyszukiwarki trybu wieloosobowego resetowało wyszukiwaną frazę. Kliknięcie przycisku czatu w wyszukiwarce trybu kreatywnego wstawiało daną literę do pola wyszukiwania po wejściu do niego. Difficulty w ustawieniach było nieprzetłumaczone i napisane małymi literami. Brak klawisza w ustawieniach sterowania był wyświetlany jako key.keyboard.-1. Kursor był w nieprawidłowym miejscu względem położenia myszy, jeśli w trakcie otwierania GUI ruszało się myszką. Klikalny obszar sortujący statystyki był w nieprawidłowym miejscu. Nie można było zapisać zrzutu ekranu w formacie PNG. Nie można było wybrać menu w trybie gry widza. Pełna lista błędów. Minecraft 17w49b
  Dodano tagi dla funkcji. Usunięto zasadę gry game loop, od teraz wszystkie funkcje otagowane minecraft:tick będą wykonywane co jeden tick. Funkcje wykonywane co jeden tick od teraz są wykonywane przed akcjami świata, a nie po. Nadpisywanie tagów od teraz powoduje ich dołączenie, a nie podmienienie. Poprawki błędów: Opcje językowe były puste. Tłok pozostawiał swoją głowicę z tyłu. Nie można było duplikować sztandarów w stole rzemieślniczym. Nazwa receptury rzeźbionego piaskowca miała wartość cut_sandstone, a nie chiseled_sandstone. Nowe tagi bloków i przedmiotów nie działały w komendach. Tekstura lawy i wody była niewidoczna, jeśli znajdował się nad nią jakiś blok. Komendy związane z kolorami drużyn nie działały prawidłowo. Receptury drewna wytwarzały tylko jedną deskę. Receptura dla andezytu i granitu była nieprawidłowa. Otworzenie menu w trybie gry widza powodowało zatrzymanie gry. Pełna lista błędów. Minecraft 17w50a
  Dodano nowy lokalny rodzaj koordynatów, możliwy do użycia za pomocą znaku ^. Tagi mogą teraz zawierać inne tagi tego samego rodzaju. Nadpisując tagi można teraz także je podmienić, a nie tylko dodać. Poprawki błędów: Harmonogram pochodni redstone aktualizował się w nieodpowiednich momentach. Narzędzia o wysokiej wydajności czasami niszczyły bloki tylko po stronie klienta. Rotacja x działała czasami jak rotacja y. Łóżka przyjmowały czasami dziwne kształty po postawieniu. Zmiany w kontenerze nie powodowały aktualizacji komparatora. Gra crashowała po postawieniu znaku dwukropka po ukośniku lub innym dwukropku. Lokalizacja systemu była używana przy uzupełnianiu koordynatów TAB-em. Tłok tracił głowicę po popchnięciu przez niego bloku, który go zasilał. Nieprawidłowe tagi funkcji uniemożliwiały załadowanie świata. Kaktus mógł być położony pod wodą. Pełna lista błędów.

  Co to jest: Długie, brązowe i nie można tego zebrać? To nasz blok tygodnia - Ścieżka!
  Ścieżki zostały dodane do gry w wersji 1.9 - w Walecznej Aktualizacji, pomimo tego, że nie ma nic wspólnego z walką. Tworzymy je klikając prawym przyciskiem myszy na blok trawy, trzymając w ręku dowolną łopatę.
  Ścieżki naturalnie generują się w wioskach na biomach trawiastych. Łatwo taką ścieżkę zniszczyć - wystarczy, że położymy na niej inny blok, a zamieni się ona w zwykłą ziemię.

  Były plany, aby poruszanie się po ścieżkach było szybsze niż po innych blokach. Mimo to, ścieżki pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną. Agresywne stworzenia nie będą się spawnowały na niej, co pozwala nam w jakiś sposób obronić się w nocy, przez przemienienie dużej połaci trawy w ścieżki.

  W rzeczywistości, ścieżki były wykorzystywane od zarania dziejów. Pierwsze ścieżki były tworzone przez podróżujące zwierzęta, które ciągle chodząc po jednej trasie, wydeptywały ziemię.
  W Minecrafcie to my decydujemy gdzie utworzymy ścieżki - nie można ich wydeptać. Możemy sobie utworzyć ścieżkę np między miejscami, do których często chodzimy, dla oznaczenia trasy, aby nigdy więcej po drodze się nie zgubić.
  A więc podążajmy własnymi ścieżkami.

  Za każdym razem zaczynając grę na nowym świecie, musimy zacząć od tego samego — zebrania drewna, zbudowaniu schronienia, zdobywaniu pożywienia, oraz oświetleniu terenu. A żeby zdobyć najprostsze oświetlenie, potrzebujemy znaleźć nasz blok tygodnia — rudę węgla!

  Ruda węgla generuje się naturalnie na naszym świecie, na każdej wysokości — od stromych szczytów gór, aż po samego bedrocka. Każdy chunk naszej mapy zawiera średnio aż 140 bloków rudy węgla.


  Obecność rudy węgla w grze dowodzi, że miliony lat temu musiały istnieć jakieś drzewa na naszym sześciennym świecie. W rzeczywistości węgiel to pozostałości po prehistorycznych drzewach i innych roślinach, które zostały zasypane, a potem mocno ściśnięte przez większą ilość gleby i szczątków, które padły nad nimi, a następnie zostały podgrzane przez wewnętrzne ciepło ziemi przez miliony lat. Rośliny w takiej sytuacji powoli przestają przypominać swoją pierwotną formę i zaczynają czernieć, najpierw tworząc węgiel coraz lepszej jakości.

  W Minecrafcie mamy węgiel w zasadzie od początku, został dodany razem z piaskiem, pniami drzew i rudą złota.

  Grając przez bardzo długi czas na jednej mapie możemy dojść do sytuacji, w której węgla nam zabraknie na całej, niemal nieograniczonej mapie. Podobna sytuacja dzieje się w rzeczywistości, zużywamy węgiel zdecydowanie szybciej, niż nowy powstaje w wyniku naturalnych procesów.  W rzeczywistym świecie jest również inny problem z węglem, w Minecrafcie niewystępujący. Spalanie węgla wyzwala duże ilości gazów szkodliwych dla zdrowia i powodujących globalne ocieplenie. Dlatego właśnie, na ostatniej konferencji w Niemczech, 19 krajów zdecydowało się na zaprzestanie spalania węgla.

  Na szczęście te problemy nie występują w Minecrafcie, więc możemy palić tony węgla i nie przejmować się niczym.

  W zachodniej Europie, w średniowieczu, kościół katolicki stanął przed nielada wyzwaniem - mieli księgę pełną przeróżnych historii (Stary i Nowy Testament), ale zdecydowana większość ludzi nie umiała czytać. Na pomoc przyszły im obrazy, oraz witraże - piękne, kolorowe okna, które robi się z naszego bloku tygodnia - barwionego szkła.
  Ówcześni inżynierzy razem z artystami połączyli siły, aby tworzyć ogromne, barwne witraże dla kościołów, aby przekazywać nauki Starego i Nowego testametu. Obrazy tworzone na podstawie biblijnych opisów i przypowieści pozwalały księżom lepiej obrazować żywot i nauki Jezusa i innych świętych.

  Barwione szkło zostało dodane do gry w wersji 1.7.2, w 2013 roku, obok kilku nowych biomów i struktur, nowych kwiatów i typów drewna, oraz rybki rozdymki. Tworzy się je przez położenie barwnika w polu craftingu i otoczenie go blokami szkła. Podobnie jak zwykłe szkło, łatwo jest je przypadkiem rozbić.
  W wersji 1.8 barwione szkło zyskało nowe zastosowanie, mianowicie pozwoliło ono na zmianę koloru promienia wychodzącego z beacona. W wersji 1.9 szkło różowe znalazło dodatkowe zastosowanie w Endowych miastach, więc jeżeli z jakiegoś powodu nie lubisz tworzyć przedmiotów, to przy pomocy narzędzi zaklętych jedwabnym dotykiem możesz wydobyć sobie tam jego nieprzebrane ilości.

  W rzeczywistości, tworzenie barwionego szkła jest nieco bardziej skomplikowane niż w Minecrafcie. Barwniki do szkła to różne chemiczne sole, które dodaje się do roztopionego szkła na etapie produkcji. Szkło jakotakie może przetrwać wieki - wciąż wiele kościołów pamiętających czasy średniowiecza ma wstawione oryginalne witraże.
  Barwione szkło oczywiście nie jest domeną tylko kultury chrześcijańskiej. Na bliskim wschodzie można znaleźć je w dekoracji synagog i cerkwi. Dziś można znaleźć je czasami w bankach, restauracjach, czy stacjach kolejowych. Artyści niekiedy tworzą rzeźby z barwionego szkła. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, a na pewno znajdzie się jakaś budowla w której znajdziemy barwione szkło. Dlatego właśnie zostało naszym blokiem tygodnia.

  Jaki jest najlepszy blok, jaki można spotkać w podziemnych tunelach? Oczywiście ruda diamentu — najmocniejszego materiału do narzędzi i zbroi w grze. A drugi najlepszy? Myślę, że nasz blok tygodnia — zamszony bruk.

  Zaraz ktoś zapyta, że w końcu to tylko kamień, więc o co właściwie chodzi? Otóż zamszony bruk można znaleźć tylko i wyłącznie przy spawnerze, gdzie razem z tym blokiem czeka na nas jedna lub dwie skrzynki, a w nich np. zgniłe mięso, siodła, nametagi, lub nawet zbroję dla konia! Co więcej, ze spawnera możemy zrobić sobie expiarkę.

  Zamszony bruk został dodany w jednej z pierwszych aktualizacji, razem z żelazem, TNT, półkami na książki i obsydianem. Za czasów wersji Indev, gracz pojawiał się na świecie w budce z naszego bloku tygodnia, a później został on użyty jako jeden z głównych bloków tworzących dżunglową świątynię.

  Receptura tworzenia zamszonego bruku pojawiła się w wersji 1.8 - wystarczy połączyć bruk z pnączami. Co więcej, z zamszonego bruku można zrobić płotki, które nieco urozmaicą nasze budowle.


  W rzeczywistości możemy zauważyć, że nie trzeba się zbytnio wysilać, żeby znaleźć zamszone kamienie. Istnieje ponad dwanaście tysięcy różnych typów mchu, przy czym większość nie rośnie wyższa niż kilka centymentrów, za to niektóre z nich, jak np. Dawsonia — rosną nawet na pół metra wzwyż.

  W zamierzchłych czasach mech był dosyć wartościowym zasobem — Niektóre plemiona po dziś dzień używają go w formie pościeli, izolacji domów lub ubrania, a nawet w roli gąbki — indianie z mchu robią pieluchy, ręczniki itp.

  Aktualnie odchodzi się od mchu na rzecz nowocześniejszych materiałów, lecz nadal znajduję się dla niego wiele zastosowań m.in. w dekoracji.

  Jako ludzkość jeszcze niewiele wiemy o mchu. Co jakiś czas biotechnolodzy odkrywają nowe właściwości znajdujące zastosowanie w medycynie, więc może warto skrupulatnie zbierać zamszony bruk, kto wie, czy nie znajdzie jakiegoś rewolucyjnego zastosowania w przyszłości?
×