Skocz do zawartości
  • 0

Poprawienie skryptu od dzialek


Dobrz3

Pytanie

Witam ostatnio znalazłem na dysku stary skrypt pod działki. Posiada on kilka błędów typu nachodzienie na siebie 2 cuboidów jest jakoś możliwość tego rozwiazania by działki były minimum 5 kratek np od siebie + jakaś tam informacja że stoisz za blisko dzialłki gracza xxx odejdz np 5 kratek dalej.
 
 

options:
#--------------------------> Start Konfiguracji <-----------------------------#
# +-----------------------------------------------+ #
#   Ustawienia generalne #
# +-----------------------------------------------+ #
 # Na którym świecie mają działać działki:
 world: eventowa
 
 # Tag skryptu:
 tag: &e»
# +-----------------------------------------------+ #
#        Ustawienia platnosci        #
# +-----------------------------------------------+ #

 # Płatność itemami (true/false):
 payitem: true

 # Przedmioty do stworzenia cuba (ilosc item/none):
 payitem.slot.1: 15 diamond
 payitem.slot.2: 10 gold ingot
 payitem.slot.3: 3 ender pearl
 payitem.slot.4: 3 obsidian
 payitem.slot.5: none
 
# +-----------------------------------------------+ #
#         Ustawienia Dzialki        #
# +-----------------------------------------------+ #

 # Odleglosc od spawnu, gdzie mozna juz stawiac dzialki:
 spawn.distance: 40
 
 # Wielkosc dzialki (promien):
 dzialka.size: 15

 # Wielkosc dzialki VIP (promien):
 dzialka.size.vip: 35
 
 # Mozliwosc dodania osob do dzialki:
 dzialka.dodaj: true
 
 # Wylaczenie pvp na dzialce:
 dzialka.pvp: true

 # Wiadomosc po wejsciu na teren:
 dzialka.greeting: true

 # Wiadomosc po wyjsciu z terenu:
 dzialka.farewell: true

#--------------------------> Koniec Konfiguracji <-----------------------------#

variables:
 {dzialka.%player%.ilosc} = 0

 
command /dzialka [<text&gt] [<text&gt]:
 trigger:
   if arg 1 is not set:
     if player has permissions "dzialka.gracz" or "dzialka.admin" or "dzialka.*":
       send "&8&l*---------------*  {@tag}  &8&l*---------------*"
       send "&c/dzialka info &7- informacje o AutoDzialce"
       send "&c/dzialka stworz &7- tworzy dzialke"
       send "&c/dzialka usun &7- usuwa dzialke"
       send "&c/dzialka dodaj <nick> &7- dodaje wspollokatora"
       send "&c/dzialka wyrzuc <nick> &7- usun wspollokatora"
       send "&8&l*-------------------------------------------*"
       stop
     else:
       send "{@tag} &cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy!"
       stop
   if arg 1 is "info":
     if player has permissions "dzialka.gracz" or "dzialka.admin" or "dzialka.*":
       send "&8&l*---------------*  {@tag}  &8&l*---------------*"
       send "&6* &cRozmiary dzialki:"
       send "&6* &7Gracz: &c30x30"
       send "&6* &aVIP: &c70x70"
       send "&6* &cItemy potrzebne do zalozenia wlasnej dzialki:"
       send " &7{@payitem.slot.1}, {@payitem.slot.2}, {@payitem.slot.3}, {@payitem.slot.4}, {@payitem.slot.5}"
       send "&8&l*-------------------------------------------*"
       stop
     else:
       send "{@tag} &cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy!"
       stop
   if arg 1 is "setspawn":
     if player has permissions "dzialka.admin" or "dzialka.*":
       if player's world is "{@world}":
         set {dzialka.spawn.%world%} to location of player
         send "{@tag} Ustawiono punkt spawnu!"
         stop
       else:
         send "{@tag} &cAby ustawic spawn musisz byc na swiecie glownym!"
     else:
       send "{@tag} &cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy!"
       stop
   if arg 1 is "stworz":
     if player has permissions "dzialka.gracz" or "dzialka.admin" or "dzialka.*":
       if player's world is "{@world}":
         if {dzialka.%player%.ilosc} is 0:
           if player doesn't have the permissions "dzialka.vip":
             if {@payitem} is true:
               if player has {@payitem.slot.1}:
                 if player has {@payitem.slot.2}:
                   if player has {@payitem.slot.3}:
                     if player has {@payitem.slot.4}:
                       if player has {@payitem.slot.5}:
                         if {dzialka.spawn.%world%} is set:
                           if distance between {dzialka.spawn.%world%} and location of player is greater than {@spawn.distance}+{claim.size}/2:
                             player cannot build at block under player:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren pod Toba jest juz zabezpieczony"
                               stop
                             player cannot build at block {@dzialka.size} meters northwest:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na polnocny-zachod stad jest juz zabezpieczony"
                               stop
                             player cannot build at block {@dzialka.size} meters north:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na polnoc stad jest juz zabezpieczony"
                               stop
                             player cannot build at block {@dzialka.size} meters northeast:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na polnocny-wschod stad jest juz zajety"
                               stop
                             player cannot build at block {@dzialka.size} meters west:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na zachod stad jest juz zajety"
                               stop
                             player cannot build at block {@dzialka.size} meters east:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na wschod stad jest juz zajety"
                               stop
                             player cannot build at block {@dzialka.size} meters southwest:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na poludniowy-zachod stad jest juz zajety"
                               stop
                             player cannot build at block {@dzialka.size} meters south:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na poludnie stad jest juz zajety"
                               stop
                             player cannot build at block {@dzialka.size} meters southeast:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na poludniowy-wschod stad jest juz zajety"
                               stop
                             send "{@tag} &8- &aTworzenie ..."
                             apply slowness 100 to the player for 3 seconds
                             make console execute command "pex user %name of player% add worldguard.*"
                             make console execute command "pex user %name of player% add worldedit.*"
                             wait 1 tick
                             make player execute command "//pos1"
                             make player execute command "//pos2"
                             wait 1 tick
                             make player execute command "//expand {@dzialka.size} n"
                             make player execute command "//expand {@dzialka.size} s"
                             make player execute command "//expand {@dzialka.size} w"
                             make player execute command "//expand {@dzialka.size} e"
                             make player execute command "//expand vert"
                             make player execute command "/rg define %name of player%"
                             make console execute command "pex user %name of player% remove worldguard.*"
                             make console execute command "pex user %name of player% remove worldedit.*"
                             make console execute command "rg addowner -w %world of player% %name of player% %name of player%"
                             make console execute command "rg setpriority -w %world of player% %name of player% 1"
                             if {@dzialka.pvp} is true:
                               make console execute command "rg flag -w %world of player% %name of player% pvp deny"
                             if {@dzialka.greeting} is true:
                               make console execute command "rg flag -w %world of player% %name of player% greeting &e» &7Obecny teren nalezy do: &2%name of player%'a"
                             if {@dzialka.farewell} is true:
                               make console execute command "rg flag -w %world of player% %name of player% farewell &e» &7Opuszczono teren nalezacy do: &2%name of player%'a"
                             send "{@tag} &8-&a Otrzymano teren!"
                             set {dzialka.%player%.ilosc} to 1
                             remove {@payitem.slot.1} from player
                             remove {@payitem.slot.2} from player
                             remove {@payitem.slot.3} from player
                             remove {@payitem.slot.4} from player
                             remove {@payitem.slot.5} from player
                           else:
                             send "{@tag} &cJestes zbyt blisko spawnu!"
                             stop
                         else:
                           send "{@tag} &cBlad! &8-&7 Nie ustawiono punktu spawnu!"
                           stop
                       else:
                         send "{@tag} &cBrakuje: &7{@payitem.slot.5}"
                         stop
                     else:
                       send "{@tag} &cBrakuje: &7{@payitem.slot.4}"
                       stop
                   else:
                     send "{@tag} &cBrakuje: &7{@payitem.slot.3}"
                     stop
                 else:
                   send "{@tag} &cBrakuje: &7{@payitem.slot.2}"
                   stop
               else:
                 send "{@tag} &cBrakuje: &7{@payitem.slot.1}"
                 stop
             else:
               if {dzialka.spawn.%world%} is set:
                 if distance between {dzialka.spawn.%world%} and location of player is greater than {@spawn.distance}+{claim.size}/2:
                   player cannot build at block under player:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren pod Toba jest juz zabezpieczony"
                     stop
                   player cannot build at block {@dzialka.size} meters northwest:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na polnocny-zachod stad jest juz zabezpieczony"
                     stop
                   player cannot build at block {@dzialka.size} meters north:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na polnoc stad jest juz zabezpieczony"
                     stop
                   player cannot build at block {@dzialka.size} meters northeast:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na polnocny-wschod stad jest juz zajety"
                     stop
                   player cannot build at block {@dzialka.size} meters west:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na zachod stad jest juz zajety"
                     stop
                   player cannot build at block {@dzialka.size} meters east:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na wschod stad jest juz zajety"
                     stop
                   player cannot build at block {@dzialka.size} meters southwest:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na poludniowy-zachod stad jest juz zajety"
                     stop
                   player cannot build at block {@dzialka.size} meters south:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na poludnie stad jest juz zajety"
                     stop
                   player cannot build at block {@dzialka.size} meters southeast:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na poludniowy-wschod stad jest juz zajety"
                     stop
                   send "{@tag} &8- &aTworzenie ..."
                   apply slowness 100 to the player for 3 seconds
                   make console execute command "pex user %name of player% add worldguard.*"
                   make console execute command "pex user %name of player% add worldedit.*"
                   wait 1 tick
                   make player execute command "//pos1"
                   make player execute command "//pos2"
                   wait 1 tick
                   make player execute command "//expand {@dzialka.size} n"
                   make player execute command "//expand {@dzialka.size} s"
                   make player execute command "//expand {@dzialka.size} w"
                   make player execute command "//expand {@dzialka.size} e"
                   make player execute command "//expand vert"
                   wait 1 tick
                   make player execute command "/rg define %name of player%"
                   wait 1 tick
                   make console execute command "pex user %name of player% remove worldguard.*"
                   make console execute command "pex user %name of player% remove worldedit.*"
                   make console execute command "rg addowner -w %world of player% %name of player% %name of player%"
                   make console execute command "rg setpriority -w %world of player% %name of player% 1"
                   if {@dzialka.pvp} is true:
                     make console execute command "rg flag -w %world of player% %name of player% pvp deny"
                   if {@dzialka.greeting} is true:
                     make console execute command "rg flag -w %world of player% %name of player% greeting &e» &7Obecny teren nalezy do: &2%name of player%'a"
                   if {@dzialka.farewell} is true:
                     make console execute command "rg flag -w %world of player% %name of player% farewell &e» &7Opuszczono teren nalezacy do: &2%name of player%a'a"
                   send "{@tag} &8-&a Otrzymano teren!"
                   set {dzialka.%player%.ilosc} to 1
                 else:
                   send "{@tag} &cJestes zbyt blisko spawnu!"
                   stop
               else:
                 send "{@tag} &cBlad! &8-&7 Nie ustawiono punktu spawnu!"
                 stop
           else:
             if {@payitem} is true:
               if player has {@payitem.slot.1}:
                 if player has {@payitem.slot.2}:
                   if player has {@payitem.slot.3}:
                     if player has {@payitem.slot.4}:
                       if player has {@payitem.slot.5}:
                         if {dzialka.spawn.%world%} is set:
                           if distance between {dzialka.spawn.%world%} and location of player is greater than {@spawn.distance}+{claim.size}/2:
                             player cannot build at block under player:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren pod Toba jest juz zabezpieczony"
                               stop
                             player cannot build at block {@dzialka.size.vip} meters northwest:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na polnocny-zachod stad jest juz zabezpieczony"
                               stop
                             player cannot build at block {@dzialka.size.vip} meters north:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na polnoc stad jest juz zabezpieczony"
                               stop
                             player cannot build at block {@dzialka.size.vip} meters northeast:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na polnocny-wschod stad jest juz zajety"
                               stop
                             player cannot build at block {@dzialka.size.vip} meters west:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na zachod stad jest juz zajety"
                               stop
                             player cannot build at block {@dzialka.size.vip} meters east:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na wschod stad jest juz zajety"
                               stop
                             player cannot build at block {@dzialka.size.vip} meters southwest:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na poludniowy-zachod stad jest juz zajety"
                               stop
                             player cannot build at block {dzialka.size.vip} meters south:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na poludnie stad jest juz zajety"
                               stop
                             player cannot build at block {dzialka.size.vip} meters southeast:
                               send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na poludniowy-wschod stad jest juz zajety"
                               stop
                             send "{@tag} &8- &aTworzenie ..."
                             apply slowness 100 to the player for 3 seconds
                             make console execute command "pex user %name of player% add worldguard.*"
                             make console execute command "pex user %name of player% add worldedit.*"
                             wait 1 tick
                             make player execute command "//pos1"
                             make player execute command "//pos2"
                             wait 3 tick
                             make player execute command "//expand {@dzialka.size.vip} n"
                             make player execute command "//expand {@dzialka.size.vip} s"
                             make player execute command "//expand {@dzialka.size.vip} w"
                             make player execute command "//expand {@dzialka.size.vip} e"
                             make player execute command "//expand vert"
                             make player execute command "/rg define %name of player%"
                             wait 1 tick
                             make console execute command "pex user %name of player% remove worldguard.*"
                             make console execute command "pex user %name of player% remove worldedit.*"
                             make console execute command "rg addowner -w %world of player% %name of player% %name of player%"
                             make console execute command "rg setpriority -w %world of player% %name of player% 1"
                             if {@dzialka.pvp} is true:
                               make console execute command "rg flag -w %world of player% %name of player% pvp deny"
                             if {@dzialka.greeting} is true:
                               make console execute command "rg flag -w %world of player% %name of player% greeting &e» &7Obecny teren nalezy do: &9%name of player%'a"
                             if {@dzialka.farewell} is true:
                               make console execute command "rg flag -w %world of player% %name of player% farewell &e» &7Opuszczono teren nalezacy do: &9%name of player%'a"
                             send "{@tag} &8-&a Otrzymano teren!"
                             set {dzialka.%player%.ilosc} to 1
                             remove {@payitem.slot.1} from player
                             remove {@payitem.slot.2} from player
                             remove {@payitem.slot.3} from player
                             remove {@payitem.slot.4} from player
                             remove {@payitem.slot.5} from player
                           else:
                             send "{@tag} &cJestes zbyt blisko spawnu!"
                             stop
                         else:
                           send "{@tag} &cBlad! &8-&7 Nie ustawiono punktu spawnu!"
                           stop
                       else:
                         send "{@tag} &cBrakuje: &7{@payitem.slot.5}"
                         stop
                     else:
                       send "{@tag} &cBrakuje: &7{@payitem.slot.4}"
                       stop
                   else:
                     send "{@tag} &cBrakuje: &7{@payitem.slot.3}"
                     stop
                 else:
                   send "{@tag} &cBrakuje: &7{@payitem.slot.2}"
                   stop
               else:
                 send "{@tag} &cBrakuje: &7{@payitem.slot.1}"
                 stop
             else:
               if {dzialka.spawn.%world%} is set:
                 if distance between {dzialka.spawn.%world%} and location of player is greater than {@spawn.distance}+{claim.size}/2:
                   player cannot build at block under player:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren pod Toba jest juz zabezpieczony"
                     stop
                   player cannot build at block {@dzialka.size.vip} meters northwest:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na polnocny-zachod stad jest juz zabezpieczony"
                     stop
                   player cannot build at block {@dzialka.size.vip} meters north:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na polnoc stad jest juz zabezpieczony"
                     stop
                   player cannot build at block {@dzialka.size.vip} meters northeast:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na polnocny-wschod stad jest juz zajety"
                     stop
                   player cannot build at block {@dzialka.size.vip} meters west:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na zachod stad jest juz zajety"
                     stop
                   player cannot build at block {@dzialka.size.vip} meters east:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na wschod stad jest juz zajety"
                     stop
                   player cannot build at block {@dzialka.size.vip} meters southwest:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na poludniowy-zachod stad jest juz zajety"
                     stop
                   player cannot build at block {@dzialka.size.vip} meters south:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na poludnie stad jest juz zajety"
                     stop
                   player cannot build at block {@dzialka.size.vip} meters southeast:
                     send "{@tag} &cNie mozna tutaj stworzyc dzialki! Teren na poludniowy-wschod stad jest juz zajety"
                     stop
                   send "{@tag} &8- &aTworzenie ..."
                   apply slowness 100 to the player for 3 seconds
                   make console execute command "pex user %name of player% add worldguard.*"
                   make console execute command "pex user %name of player% add worldedit.*"
                   wait 1 tick
                   make player execute command "//pos1"
                   make player execute command "//pos2"
                   wait 1 tick
                   make player execute command "//expand {@dzialka.size.vip} n"
                   make player execute command "//expand {@dzialka.size.vip} s"
                   make player execute command "//expand {@dzialka.size.vip} w"
                   make player execute command "//expand {@dzialka.size.vip} e"
                   make player execute command "//expand vert"
                   wait 1 tick
                   make player execute command "/rg define %name of player%"
                   wait 1 tick
                   make console execute command "pex user %name of player% remove worldguard.*"
                   make console execute command "pex user %name of player% remove worldedit.*"
                   make console execute command "rg addowner -w %world of player% %name of player% %name of player%"
                   make console execute command "rg setpriority -w %world of player% %name of player% 1"
                   if {@dzialka.pvp} is true:
                     make console execute command "rg flag -w %world of player% %name of player% pvp deny"
                   if {@dzialka.greeting} is true:
                     make console execute command "rg flag -w %world of player% %name of player% greeting &e» &7Obecny teren nalezy do: &9%name of player%'a"
                   if {@dzialka.farewell} is true:
                     make console execute command "rg flag -w %world of player% %name of player% farewell &e» &7Opuszczono teren nalezacy do: &9%name of player%a'a"
                   send "{@tag} &8-&a Otrzymano teren!"
                   set {dzialka.%player%.ilosc} to 1
                 else:
                   send "{@tag} &cJestes zbyt blisko spawnu!"
                   stop
               else:
                 send "{@tag} &cBlad! &8-&7 Nie ustawiono punktu spawnu!"
                 stop
         else:
           send "{@tag} &cMozesz posiadac tylko 1 dzialke!"
           stop
       else:
         send "{@tag} &cDzialki mozna tworzyc tylko na swiecie glownym!"
         stop
     else:
       send "{@tag} &cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy!"
       stop
   if arg 1 is "usun":
     if player has permissions "dzialka.gracz" or "dzialka.admin" or "dzialka.*":
       if player's world is "{@world}":
         if {dzialka.%player%.ilosc} is 1:
           make console execute command "rg remove -w %world of player% %name of player%"
           wait 1 tick
           set {dzialka.%player%.ilosc} to 0
           send "{@tag} &8-&a Usunieto dzialke!"
           stop
         else:
           send "{@tag} &cAby usunac dzialke wpierw musisz ja posiadac!"
           stop
       else:
         send "{@tag} &cAby usunac dzialke musisz byc na swiecie glownym!"
         stop
     else:
       send "{@tag} &cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy!"
       stop
   if arg 1 is "ausun":
     if player has permissions "dzialka.admin" or "dzialka.*":
       if player's world is "{@world}":
         if arg 2 is not empty:
           if {dzialka.%arg 2%.ilosc} is 1:
             make console execute command "rg remove -w %world of player% %arg 2%"
             wait 1 tick
             set {dzialka.%arg 2%.ilosc} to 0
             send "{@tag} &cDzialka &a%arg 2%'a &czostala usunieta!"
             stop
           else:
             send "{@tag} &cTen gracz nieposiada dzialki!"
             stop
         else:
           send "{@tag} &cPodaj nick gracza, ktorego chcesz usunac dzialke!"
           stop
       else:
         send "{@tag} &cAby dodac gracza do dzialki musisz byc na swiecie glownym!"
         stop
     else:
       send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy!"
       stop
   if arg 1 is "dodaj":
     if player has permissions "dzialka.gracz" or "dzialka.admin" or "dzialka.*":
       if player's world is "{@world}":
         if {@dzialka.dodaj} is true:
           if {dzialka.%player%.ilosc} is 1:
             if arg 2 is not empty:
               make console execute command "rg addmember -w %world of player% %name of player% %arg 2%"
               wait 1 tick
               send "{@tag} &cGracz &a%arg 2% &czostal dodany do Twojej dzialki!"
               send "{@tag} &cGracz &a%name of player% &c dodal Cie do swojej dzialki!" to arg 2
               stop
             else:
               send "{@tag} &cPodaj nick gracza, ktorego chcesz dodac do dzialki!"
               stop
           else:
             send "{@tag} &cMusisz posiadac dzialke, aby zaprosic gracza od dzialki!"
             stop
         else:
           send "{@tag} &cDodawanie/usuwanie graczy do dzialek jest wylaczone!"
           stop
       else:
         send "{@tag} &cAby dodac gracza do dzialki musisz byc na swiecie glownym!"
         stop
     else:
       send "{@tag} &cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy!"
       stop
   if arg 1 is "wyrzuc":
     if player has permissions "dzialka.gracz" or "dzialka.admin" or "dzialka.*":
       if player's world is "{@world}":
         if {@dzialka.dodaj} is true:
           if {dzialka.%player%.ilosc} is 1:
             if arg 2 is not empty:
               make console execute command "rg removemember -w %world of player% %name of player% %arg 2%"
               wait 1 tick
               send "{@tag} &cGracz &a%arg 2% &czostal wyrzucony z Twojej dzialki!"
               send "{@tag} &cGracz &a%name of player% &c dodal Cie do swojej dzialki!" to arg 2
               stop
             else:
               send "{@tag} &cPodaj nick gracza, ktorego chcesz usunac z dzialki!"
               stop
           else:
             send "{@tag} &cMusisz posiadac dzialke, aby usunac gracza z dzialki!"
             stop
         else:
           send "{@tag} &cDodawanie/usuwanie graczy do dzialek jest wylaczone!"
           stop
       else:
         send "{@tag} &cAby dodac gracza do dzialki musisz byc na swiecie glownym!"
         stop
     else:
       send "{@tag} &cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy!"
       stop

Edytowane przez Dobrz3
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 odpowiedź na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

  • 0

Automatycznie wygenerowana wiadomość.

Ten temat został przeniesiony z "Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!" do "Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...