Skocz do zawartości
 • 0

Błąd skripta


filioo
 Udostępnij

Pytanie

Mam błąd skripta, wyświetla mi się on w konsoli tak często, że mi ja całą laguje i nic nie mogę zobaczyć

Pozostałe pluginy:

Spoiler
 • AuthMe-5.6.0-SNAPSHOT.jar,
 • CraftserveRadiation-1.2.jar
 • EssentialsX-2.19.0-dev+96-1cf2b11.jar
 • EssentialsXChat-2.19.0-dev+96-1cf2b11.ja...
 •  EssentialsXSpawn-2.19.0-dev+96-1cf2b11.j...
 •  FunnyGuilds 4.9.0 (MC 1.8-1.16.5).jar
 •  HolographicDisplays.jar
 •  KukuStone.jar
 •  LibsDisguises-10.0.24-Free.jar
 •  LogBlock-1.16.1.1.jar
 •  LuckPerms-Bukkit-5.2.76.jar
 •  Morph-2.20.2.jar
 •  NoCmds-1.2.jar
 •  PlaceholderAPI-2.10.6.jar
 •  PosePluginAPI-experimental-2.0.1-beta-3-...
 •  ProtocolLib.jar
 •  RifleChairs.jar
 •  SharpSK.jar
 •  Shopkeepers-2.12.0.jar
 •  SkQuery-4.1.3.jar
 •  SkinsRestorer.jar
 •  Skript.jar
 •  SuperVanish-6.2.0.jar
 •  TAB v2.8.10.jar
 •  Vault.jar
 •  ViaVersion-3.2.1.jar
 •  poseplugin-experimental-2.0.1-beta-3-b2....
 •  skRayFall+v1.9.23.jar
 •  worldedit-bukkit-7.2.2-dist.jar
 •  worldguard-bukkit-7.0.4.jar

Błąd z konsoli:

Spoiler

[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! [Skript] Severe Error:
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! Something went horribly wrong with Skript.
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! This issue is NOT your fault! You probably can't fix it yourself, either.
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! It looks like you are using some plugin(s) that alter how Skript works (addons).
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! Here is full list of them:
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! skRayFall v1.9.23 (https://sk.rayfall.net/) SkQuery v4.1.3 SharpSK v1.6.3
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! We could not identify which of those are specially related, so this might also be Skript issue.
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! You should try disabling those plugins one by one, trying to find which one causes it.
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! If the error doesn't disappear even after disabling all listed plugins, it is probably Skript issue.
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! In that case, you will be given instruction on how should you report it.
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! On the other hand, if the error disappears when disabling some plugin, report it to author of that plugin.
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! Only if the author tells you to do so, report it to Skript's issue tracker.
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! Stack trace:
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! java.lang.ClassCastException: org.bukkit.event.entity.CreatureSpawnEvent cannot be cast to org.bukkit.event.entity.ProjectileLaunchEvent
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.classes.data.BukkitEventValues$42.get(BukkitEventValues.java:1)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.registrations.EventValues$2.get(EventValues.java:267)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.registrations.EventValues$2.get(EventValues.java:1)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.expressions.base.EventValueExpression.getValue(EventValueExpression.java:100)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.expressions.base.EventValueExpression.get(EventValueExpression.java:86)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getArray(SimpleExpression.java:100)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.expressions.ExprEntity.get(ExprEntity.java:112)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.expressions.ExprEntity.get(ExprEntity.java:1)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.check(SimpleExpression.java:159)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.check(SimpleExpression.java:154)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.conditions.CondCompare.lambda$0(CondCompare.java:309)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.check(SimpleExpression.java:171)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.check(SimpleExpression.java:159)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.conditions.CondCompare.check(CondCompare.java:308)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.lang.Condition.run(Condition.java:55)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.lang.Conditional.walk(Conditional.java:50)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:88)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:56)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.SkriptEventHandler.check(SkriptEventHandler.java:153)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at ch.njol.skript.SkriptEventHandler$1.execute(SkriptEventHandler.java:111)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:70)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:589)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:576)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at org.bukkit.craftbukkit.v1_16_R1.event.CraftEventFactory.callCreatureSpawnEvent(CraftEventFactory.java:617)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at org.bukkit.craftbukkit.v1_16_R1.event.CraftEventFactory.doEntityAddEventCalling(CraftEventFactory.java:554)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at net.minecraft.server.v1_16_R1.WorldServer.addEntity0(WorldServer.java:911)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at net.minecraft.server.v1_16_R1.WorldServer.addEntity(WorldServer.java:841)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at net.minecraft.server.v1_16_R1.SpawnerCreature.a(SpawnerCreature.java:198)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at net.minecraft.server.v1_16_R1.SpawnerCreature.a(SpawnerCreature.java:138)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at net.minecraft.server.v1_16_R1.SpawnerCreature.a(SpawnerCreature.java:122)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at net.minecraft.server.v1_16_R1.ChunkProviderServer.lambda$9(ChunkProviderServer.java:394)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1257)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at net.minecraft.server.v1_16_R1.ChunkProviderServer.tickChunks(ChunkProviderServer.java:378)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at net.minecraft.server.v1_16_R1.ChunkProviderServer.tick(ChunkProviderServer.java:346)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at net.minecraft.server.v1_16_R1.WorldServer.doTick(WorldServer.java:329)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at net.minecraft.server.v1_16_R1.MinecraftServer.b(MinecraftServer.java:1106)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at net.minecraft.server.v1_16_R1.DedicatedServer.b(DedicatedServer.java:354)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at net.minecraft.server.v1_16_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:1009)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at net.minecraft.server.v1_16_R1.MinecraftServer.v(MinecraftServer.java:848)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at net.minecraft.server.v1_16_R1.MinecraftServer.lambda$0(MinecraftServer.java:164)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! Version Information:
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!   Skript: 2.5.3 (latest)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     Flavor: skriptlang-github
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!     Date: 2020-12-11
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!   Bukkit: 1.16.1-R0.1-SNAPSHOT
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!   Minecraft: 1.16.1
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!   Java: 1.8.0_202 (Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 25.202-b08)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!   OS: Linux amd64 3.10.0-1160.11.1.el7.x86_64
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! Server platform: Spigot
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! Current node: null
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! Current item: event-entity is equal to the ender dragon (comparator: [email protected])
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! Current trigger: spawn (spawn) (dragon.sk, line 1)
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! Thread: Server thread
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! Language: english
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! Link parse mode: DISABLED
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#! End of Error.
[10:43:31] [Server thread/ERROR]: #!#!
[10:43:32] [Server thread/ERROR]: #!#!

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0
1 godzinę temu, CoFFeIN04 napisał:

To Tuinity

Dalej wyskakuje ten błąd

Spoiler

[13:33:53 ERROR]: #!#! [Skript] Severe Error:

[13:33:53 ERROR]: #!#!

[13:33:53 ERROR]: #!#! Something went horribly wrong with Skript.

[13:33:53 ERROR]: #!#! This issue is NOT your fault! You probably can't fix it yourself, either.

[13:33:53 ERROR]: #!#! It looks like you are using some plugin(s) that alter how Skript works (addons).

[13:33:53 ERROR]: #!#! Here is full list of them:

[13:33:53 ERROR]: #!#! skRayFall v1.9.23 (https://sk.rayfall.net/) SkQuery v4.1.3 SharpSK v1.6.3

[13:33:53 ERROR]: #!#! We could not identify which of those are specially related, so this might also be Skript issue.

[13:33:53 ERROR]: #!#! You should try disabling those plugins one by one, trying to find which one causes it.

[13:33:53 ERROR]: #!#! If the error doesn't disappear even after disabling all listed plugins, it is probably Skript issue.

[13:33:53 ERROR]: #!#! In that case, you will be given instruction on how should you report it.

[13:33:53 ERROR]: #!#! On the other hand, if the error disappears when disabling some plugin, report it to author of that plugin.

[13:33:53 ERROR]: #!#! Only if the author tells you to do so, report it to Skript's issue tracker.

[13:33:53 ERROR]: #!#!

[13:33:53 ERROR]: #!#! Stack trace:

[13:33:53 ERROR]: #!#! java.lang.ClassCastException: org.bukkit.event.entity.CreatureSpawnEvent cannot be cast to org.bukkit.event.entity.ProjectileLaunchEvent

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.classes.data.BukkitEventValues$42.get(BukkitEventValues.java:1)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.registrations.EventValues$2.get(EventValues.java:267)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.registrations.EventValues$2.get(EventValues.java:1)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.expressions.base.EventValueExpression.getValue(EventValueExpression.java:100)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.expressions.base.EventValueExpression.get(EventValueExpression.java:86)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getArray(SimpleExpression.java:100)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.expressions.ExprEntity.get(ExprEntity.java:112)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.expressions.ExprEntity.get(ExprEntity.java:1)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.check(SimpleExpression.java:159)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.check(SimpleExpression.java:154)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.conditions.CondCompare.lambda$0(CondCompare.java:309)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.check(SimpleExpression.java:171)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.check(SimpleExpression.java:159)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.conditions.CondCompare.check(CondCompare.java:308)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.Condition.run(Condition.java:55)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.Conditional.walk(Conditional.java:50)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:88)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:56)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.SkriptEventHandler.check(SkriptEventHandler.java:153)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.SkriptEventHandler$1.execute(SkriptEventHandler.java:111)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at co.aikar.timings.TimedEventExecutor.execute(TimedEventExecutor.java:80)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:70)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:607)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at org.bukkit.craftbukkit.v1_16_R3.event.CraftEventFactory.callCreatureSpawnEvent(CraftEventFactory.java:698)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at org.bukkit.craftbukkit.v1_16_R3.event.CraftEventFactory.doEntityAddEventCalling(CraftEventFactory.java:619)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.WorldServer.addEntity0(WorldServer.java:1701)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.WorldServer.addEntity(WorldServer.java:1602)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.WorldAccess.lambda$addAllEntities$0(WorldAccess.java:13)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at java.util.stream.Streams$StreamBuilderImpl.forEachRemaining(Streams.java:419)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at java.util.stream.Streams$ConcatSpliterator.forEachRemaining(Streams.java:742)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at java.util.stream.ReferencePipeline$Head.forEach(ReferencePipeline.java:580)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.WorldAccess.addAllEntities(WorldAccess.java:13)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.SpawnerCreature.spawnMobsInternal(SpawnerCreature.java:252)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.SpawnerCreature.spawnMobs(SpawnerCreature.java:178)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.SpawnerCreature.a(SpawnerCreature.java:154)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.ChunkProviderServer.tickChunks(ChunkProviderServer.java:1029)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.ChunkProviderServer.tick(ChunkProviderServer.java:923)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.WorldServer.doTick(WorldServer.java:917)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.b(MinecraftServer.java:1419)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.DedicatedServer.b(DedicatedServer.java:378)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:1269)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.w(MinecraftServer.java:1001)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.lambda$a$0(MinecraftServer.java:175)

[13:33:53 ERROR]: #!#! at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

[13:33:53 ERROR]: #!#!

[13:33:53 ERROR]: #!#! Version Information:

[13:33:53 ERROR]: #!#! Skript: 2.5.3 (latest)

[13:33:53 ERROR]: #!#! Flavor: skriptlang-github

[13:33:53 ERROR]: #!#! Date: 2020-12-11

[13:33:53 ERROR]: #!#! Bukkit: 1.16.5-R0.1-SNAPSHOT

[13:33:53 ERROR]: #!#! Minecraft: 1.16.5

[13:33:53 ERROR]: #!#! Java: 1.8.0_202 (Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 25.202-b08)

[13:33:53 ERROR]: #!#! OS: Linux amd64 3.10.0-1160.11.1.el7.x86_64

[13:33:53 ERROR]: #!#!

[13:33:53 ERROR]: #!#! Server platform: Paper

[13:33:53 ERROR]: #!#!

[13:33:53 ERROR]: #!#! Current node: null

[13:33:53 ERROR]: #!#! Current item: event-entity is equal to the ender dragon (comparator: [email protected])

[13:33:53 ERROR]: #!#! Current trigger: spawn (spawn) (dragon.sk, line 1)

[13:33:53 ERROR]: #!#!

[13:33:53 ERROR]: #!#! Thread: Server thread

[13:33:53 ERROR]: #!#!

[13:33:53 ERROR]: #!#! Language: english

[13:33:53 ERROR]: #!#! Link parse mode: DISABLED

[13:33:53 ERROR]: #!#!

[13:33:53 ERROR]: #!#! End of Error.

[13:33:53 ERROR]: #!#!

[13:33:54 ERROR]: #!#!

 

Edytowane przez filioo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
7 godzin temu, CoFFeIN04 napisał:

Zaktualizuj do najnowszej

SharpSK nie wspiera Javy 7 oraz wersji 1.12 +

Zrobiłem wszystko jak pisałeś i nie działało więc pousuwałem wszystkie pluginy z dodatkami do skripta i dalej jest ten błąd

Spoiler

[21:18:17 ERROR]: #!#! [Skript] Severe Error:

[21:18:17 ERROR]: #!#!

[21:18:17 ERROR]: #!#! Something went horribly wrong with Skript.

[21:18:17 ERROR]: #!#! This issue is NOT your fault! You probably can't fix it yourself, either.

[21:18:17 ERROR]: #!#! You should report it at Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! Please copy paste this report there (or use paste service).

[21:18:17 ERROR]: #!#! This ensures that your issue is noticed and will be fixed as soon as possible.

[21:18:17 ERROR]: #!#!

[21:18:17 ERROR]: #!#! Stack trace:

[21:18:17 ERROR]: #!#! java.lang.ClassCastException: class org.bukkit.event.entity.CreatureSpawnEvent cannot be cast to class org.bukkit.event.entity.ProjectileLaunchEvent (org.bukkit.event.entity.CreatureSpawnEvent and org.bukkit.event.entity.ProjectileLaunchEvent are in unnamed module of loader 'app')

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.classes.data.BukkitEventValues$42.get(BukkitEventValues.java:1)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.registrations.EventValues$2.get(EventValues.java:267)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.registrations.EventValues$2.get(EventValues.java:1)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.expressions.base.EventValueExpression.getValue(EventValueExpression.java:100)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.expressions.base.EventValueExpression.get(EventValueExpression.java:86)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getArray(SimpleExpression.java:100)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.expressions.ExprEntity.get(ExprEntity.java:112)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.expressions.ExprEntity.get(ExprEntity.java:1)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.check(SimpleExpression.java:159)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.check(SimpleExpression.java:154)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.conditions.CondCompare.lambda$0(CondCompare.java:309)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.check(SimpleExpression.java:171)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.check(SimpleExpression.java:159)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.conditions.CondCompare.check(CondCompare.java:308)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.Condition.run(Condition.java:55)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.Conditional.walk(Conditional.java:50)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:88)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:56)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.SkriptEventHandler.check(SkriptEventHandler.java:153)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.SkriptEventHandler$1.execute(SkriptEventHandler.java:111)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at co.aikar.timings.TimedEventExecutor.execute(TimedEventExecutor.java:80)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:70)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:607)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at org.bukkit.craftbukkit.v1_16_R3.event.CraftEventFactory.callCreatureSpawnEvent(CraftEventFactory.java:698)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at org.bukkit.craftbukkit.v1_16_R3.event.CraftEventFactory.doEntityAddEventCalling(CraftEventFactory.java:619)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.WorldServer.addEntity0(WorldServer.java:1701)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.WorldServer.addEntity(WorldServer.java:1602)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.WorldAccess.lambda$addAllEntities$0(WorldAccess.java:13)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at java.base/java.util.stream.Streams$StreamBuilderImpl.forEachRemaining(Streams.java:411)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at java.base/java.util.stream.Streams$ConcatSpliterator.forEachRemaining(Streams.java:734)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$Head.forEach(ReferencePipeline.java:658)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.WorldAccess.addAllEntities(WorldAccess.java:13)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.SpawnerCreature.spawnMobsInternal(SpawnerCreature.java:252)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.SpawnerCreature.spawnMobs(SpawnerCreature.java:178)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.SpawnerCreature.a(SpawnerCreature.java:154)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.ChunkProviderServer.tickChunks(ChunkProviderServer.java:1029)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.ChunkProviderServer.tick(ChunkProviderServer.java:923)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.WorldServer.doTick(WorldServer.java:917)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.b(MinecraftServer.java:1419)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.DedicatedServer.b(DedicatedServer.java:378)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:1269)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.w(MinecraftServer.java:1001)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_16_R3.MinecraftServer.lambda$a$0(MinecraftServer.java:175)

[21:18:17 ERROR]: #!#! at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)

[21:18:17 ERROR]: #!#!

[21:18:17 ERROR]: #!#! Version Information:

[21:18:17 ERROR]: #!#! Skript: 2.5.3 (latest)

[21:18:17 ERROR]: #!#! Flavor: skriptlang-github

[21:18:17 ERROR]: #!#! Date: 2020-12-11

[21:18:17 ERROR]: #!#! Bukkit: 1.16.5-R0.1-SNAPSHOT

[21:18:17 ERROR]: #!#! Minecraft: 1.16.5

[21:18:17 ERROR]: #!#! Java: 11 (OpenJDK 64-Bit Server VM 11+28)

[21:18:17 ERROR]: #!#! OS: Linux amd64 3.10.0-1160.11.1.el7.x86_64

[21:18:17 ERROR]: #!#!

[21:18:17 ERROR]: #!#! Server platform: Paper

[21:18:17 ERROR]: #!#!

[21:18:17 ERROR]: #!#! Current node: null

[21:18:17 ERROR]: #!#! Current item: event-entity is equal to the ender dragon (comparator: [email protected])

[21:18:17 ERROR]: #!#! Current trigger: spawn (spawn) (dragon.sk, line 1)

[21:18:17 ERROR]: #!#!

[21:18:17 ERROR]: #!#! Thread: Server thread

[21:18:17 ERROR]: #!#!

[21:18:17 ERROR]: #!#! Language: english

[21:18:17 ERROR]: #!#! Link parse mode: DISABLED

[21:18:17 ERROR]: #!#!

[21:18:17 ERROR]: #!#! End of Error.

[21:18:17 ERROR]: #!#!

 

Edytowane przez filioo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Nieaktywny
Odpowiedz na pytanie...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...