Skocz do zawartości
  • 0

skrayfall błąd


CyganeczekPL
 Udostępnij

Pytanie

12 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

  • 0
41 minut temu, Legal95 napisał:

podaj wersje serwera, wersje skript dodatki i wersje skrayfall

wersja serwera 1.8.8 - silnik spigot 1.8.8

wersja skRayFall v.1.9.10.jar

skript (nie znam wersji)

wildskript (nie znam wersji)

skQuery (nie znam wersji)

pobranie najnowszych wersji by pomogło ?

Edytowane przez CyganeczekPL
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 0
2 minuty temu, Legal95 napisał:

a daj logi z consoli

 

[19:16:10] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.8.8

[19:16:10] [Server thread/INFO]: Loading properties

[19:16:10] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL

[19:16:11] [Server thread/INFO]: This server is running CraftBukkit version git-Spigot-21fe707-e1ebe52 (MC: 1.8.8) (Implementing API version 1.8.8-R0.1-SNAPSHOT)

[19:16:11] [Server thread/INFO]: Server Ping Player Sample Count: 12

[19:16:11] [Server thread/INFO]: Using 4 threads for Netty based IO

[19:16:11] [Server thread/INFO]: Debug logging is disabled

[19:16:11] [Server thread/INFO]: Generating keypair

[19:16:12] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on 10.10.5.4:28167

[19:16:12] [Server thread/INFO]: Using epoll channel type

org.bukkit.plugin.UnknownDependencyException: ProtocolLib

at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugins(SimplePluginManager.java:219) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.java:292) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:198) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:525) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [?:1.8.0_121]

[19:16:14] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Loading NoCheatPlus v3.16.0-RC-sMD5NET-b1134

[19:16:14] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] onLoad: Early set up of static API, configuration, logging.

[19:16:14] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Loading NoCheatPlus v3.16.0-RC-sMD5NET-b1134

[19:16:14] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] onLoad: Early set up of static API, configuration, logging.

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Logging system initialized.

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Detected Minecraft version: 1.8.8

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [GodMotd] Loading GodMotd v1.0

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [AdeksBossy] Loading AdeksBossy v1.0

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [Schowek] Loading Schowek v1.0

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Loading WorldEdit v6.1.3;7a097ca

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [SkinsRestorer] Loading SkinsRestorer v13.6.1

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [Skript] Loading Skript v2.1.2

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Loading WildSkript v1.6.1

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [AdeksEfekt] Loading AdeksEfekt v1.0

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [AdeksDrop] Loading AdeksDrop v1.0

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Loading PermissionsEx v1.23.4

[19:16:16] [Server thread/WARN]: [PermissionsEx] This server is in offline mode. Unless this server is configured to integrate with a supported proxy (see Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! UUIDs *may not be stable*!

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [LOHC-Tools] Loading LOHC-Tools v1.0

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [SkQuery] Loading SkQuery v3.21.4

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [AdeksAntyBot] Loading AdeksAntyBot v1.0

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [Vault] Loading Vault v1.5.6-b49

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [AdeksLegendarnyKilof] Loading AdeksLegendarnyKilof v1.0-ADEKS

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Loading skRayFall v1.9.15

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [FunnyGuilds] Loading FunnyGuilds v4.3.0 Tribute-f23364a

[19:16:18] [Server thread/WARN]: To change this, set "online-mode" to "true" in the server.properties file.

[19:16:18] [Server thread/INFO]: **** Beginning UUID conversion, this may take A LONG time ****

[19:16:18] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# Server Information:

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# FunnyGuilds: 4.3.0 Tribute

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# Bukkit: 1.8.8-R0.1-SNAPSHOT

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# Java: 1.8.0_121

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# Thread: Thread[Server thread,5,main]

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# Running CraftBukkit: false

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!#

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# Stack trace:

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# Caused by: File with given name in field "guild-schematic-file-name" does not exist!

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# at net.dzikoysk.funnyguilds.data.configs.PluginConfig.reload(PluginConfig.java:1191)

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# at net.dzikoysk.funnyguilds.data.Settings.(Settings.java:16)

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# at net.dzikoysk.funnyguilds.data.Settings.getConfig(Settings.java:21)

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# at net.dzikoysk.funnyguilds.FunnyGuilds.onLoad(FunnyGuilds.java:68)

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.java:297)

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:198)

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:525)

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!#

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# End of Error.

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!#

[19:16:18] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading WorldGuard v6.1

[19:16:18] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabling Vault v1.5.6-b49

[19:16:18] [Server thread/INFO]: [Vault] [Permission] PermissionsEx found: Waiting

[19:16:18] [Server thread/INFO]: [Vault] [Permission] SuperPermissions loaded as backup permission system.

[19:16:18] [Server thread/INFO]: [Vault] [Chat] PermissionsEx found: Waiting

[19:16:18] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabled Version 1.5.6-b49

[19:16:18] [Server thread/WARN]: **** SERVER IS RUNNING IN OFFLINE/INSECURE MODE!

[19:16:18] [Server thread/WARN]: The server will make no attempt to authenticate usernames. Beware.

[19:16:18] [Server thread/WARN]: While this makes the game possible to play without internet access, it also opens up the ability for hackers to connect with any username they choose.

[19:16:18] [Server thread/WARN]: To change this, set "online-mode" to "true" in the server.properties file.

[19:16:18] [Server thread/INFO]: **** Beginning UUID conversion, this may take A LONG time ****

[19:16:18] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"

[19:16:19] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world] --------

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Chunks to Grow per Tick: 650

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Clear tick list: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 8 Hopper Amount: 1

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Sending up to 10 chunks per packet

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Max Entity Collisions: 8

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0

[19:16:19] [Server thread/INFO]: View Distance: 8

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Anti X-Ray: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Engine Mode: 1

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Hidden Blocks: [14, 15, 16, 21, 48, 49, 54, 56, 73, 74, 82, 129, 130]

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Replace Blocks: [1, 5]

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200

[19:16:19] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world_nether] --------

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Chunks to Grow per Tick: 650

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Clear tick list: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 8 Hopper Amount: 1

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Sending up to 10 chunks per packet

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Max Entity Collisions: 8

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0

[19:16:19] [Server thread/INFO]: View Distance: 8

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Anti X-Ray: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Engine Mode: 1

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Hidden Blocks: [14, 15, 16, 21, 48, 49, 54, 56, 73, 74, 82, 129, 130]

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Replace Blocks: [1, 5]

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200

[19:16:19] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world_the_end] --------

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Chunks to Grow per Tick: 650

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Clear tick list: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 8 Hopper Amount: 1

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Sending up to 10 chunks per packet

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Max Entity Collisions: 8

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0

[19:16:19] [Server thread/INFO]: View Distance: 8

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Anti X-Ray: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Engine Mode: 1

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Hidden Blocks: [14, 15, 16, 21, 48, 49, 54, 56, 73, 74, 82, 129, 130]

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Replace Blocks: [1, 5]

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 0 (Seed: 7330660153391636942)

[19:16:20] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 2%

[19:16:20] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 2%

[19:16:21] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 14%

[19:16:22] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 56%

[19:16:23] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 89%

[19:16:24] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 1 (Seed: 7330660153391636942)

[19:16:26] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 2 (Seed: 7330660153391636942)

[19:16:26] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Enabling NoCheatPlus v3.16.0-RC-sMD5NET-b1134

[19:16:26] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Enabling NoCheatPlus v3.16.0-RC-sMD5NET-b1134

[19:16:26] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] McAccess set to: 1.8.4-1.8.8 / Spigot-CB-1.8_R3

[19:16:27] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Added block-info for Minecraft 1.5 blocks.

[19:16:27] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Added block-info for Minecraft 1.6.1 blocks.

[19:16:27] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Added block-info for Minecraft 1.7.2 blocks.

[19:16:27] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Added block-info for Minecraft 1.8 blocks.

[19:16:28] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Inventory checks: FastConsume is available, disabled InstantEat.

[19:16:28] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Packet level access: ProtocolLib is not available.

[19:16:29] [Server thread/INFO]: [AdeksBossy] Enabling AdeksBossy v1.0

[19:16:29] [Server thread/INFO]: [AdeksBossy] Enabling AdeksBossy v1.0

[19:16:29] [Server thread/INFO]: [Schowek] Enabling Schowek v1.0

[19:16:29] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Enabling WorldEdit v6.1.3;7a097ca

[19:16:29] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Enabling WorldEdit v6.1.3;7a097ca

[19:16:31] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Using com.sk89q.worldedit.bukkit.adapter.impl.Spigot_v1_8_R3 as the Bukkit adapter

[19:16:31] [Server thread/INFO]: [SkinsRestorer] Enabling SkinsRestorer v13.6.1

[19:16:31] [Server thread/INFO]: [SkinsRestorer] Detected Minecraft v1_8_R3, using UniversalSkinFactory.

[19:16:31] [Server thread/INFO]: [SkinsRestorer] Detected Minecraft v1_8_R3, using UniversalSkinFactory.

[19:16:32] [Server thread/INFO]: [ACF] Minecraft Version: 1.8

[19:16:32] [Server thread/INFO]: [Skript] Enabling Skript v2.1.2

[19:16:37] [Server thread/WARN]: [Skript] There are no aliases defined for the following ids: 165, 166, 167, 168, 169, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431

[19:16:37] [Server thread/INFO]: [Skript] ~ created by & ? Peter G?ttinger aka Njol ~

[19:16:37] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Enabling WildSkript v1.6.1

[19:16:37] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Enabling WildSkript v1.6.1

[19:16:38] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Classes, Events, Conditions, Effects, Expressions and EventValues have been registered!

[19:16:38] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Objects and Complex have been registered!

[19:16:38] [Server thread/INFO]: [WildSkript] ~ Created by & ? Dzikoysk ~

[19:16:38] [Server thread/INFO]: [AdeksEfekt] Enabling AdeksEfekt v1.0

[19:16:38] [Server thread/INFO]: [AdeksDrop] Enabling AdeksDrop v1.0

[19:16:38] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Enabling PermissionsEx v1.23.4

[19:16:38] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Initializing file backend

[19:16:38] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Permissions file successfully reloaded

[19:16:39] [Server thread/INFO]: WEPIF: PermissionsEx detected! Using PermissionsEx for permissions.

[19:16:39] [Server thread/INFO]: [Vault][Permission] PermissionsEx hooked.

[19:16:39] [Server thread/INFO]: [Vault][Chat] PermissionsEx_Chat hooked.

[19:16:39] [Server thread/INFO]: [LOHC-Tools] Enabling LOHC-Tools v1.0

[19:16:39] [Server thread/INFO]: [SkQuery] Enabling SkQuery v3.21.4

[19:16:39] [Server thread/INFO]: [skQuery] Snooping enabled from com.w00tmast3r.skquery.SkQuery

[19:16:39] [Server thread/INFO]: [skQuery] Locating classes from SkQuery...

[19:16:39] [Server thread/INFO]: [skQuery] Finished snooping of SkQuery with 163 classes.

[19:16:39] [Server thread/INFO]: [skQuery] Beginning to process a total of 163 from SkQuery

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skQuery] Out of 163 classes, 156 classes were loaded from SkQuery

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [AdeksAntyBot] Enabling AdeksAntyBot v1.0

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [AdeksLegendarnyKilof] Enabling AdeksLegendarnyKilof v1.0-ADEKS

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Enabling skRayFall v1.9.15

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Yay! You are running skRayFall 1.9.15!

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Nathan and Lewis <3 you.

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Cooking Bacon...

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Citizens not found! Sorry you cant make friends, but don"t worry we will still be your friend <3

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Got bacon for the EffectLib particle ninjas!

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] No Votifier Found! *Checks oven for finished bacon*

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Enabling general 1.8+ bacon!

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Getting the extra special 1.8.4 - 1.8.8 bacon!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 0
1 minutę temu, CyganeczekPL napisał:

[19:16:10] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.8.8

[19:16:10] [Server thread/INFO]: Loading properties

[19:16:10] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL

[19:16:11] [Server thread/INFO]: This server is running CraftBukkit version git-Spigot-21fe707-e1ebe52 (MC: 1.8.8) (Implementing API version 1.8.8-R0.1-SNAPSHOT)

[19:16:11] [Server thread/INFO]: Server Ping Player Sample Count: 12

[19:16:11] [Server thread/INFO]: Using 4 threads for Netty based IO

[19:16:11] [Server thread/INFO]: Debug logging is disabled

[19:16:11] [Server thread/INFO]: Generating keypair

[19:16:12] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on 10.10.5.4:28167

[19:16:12] [Server thread/INFO]: Using epoll channel type

org.bukkit.plugin.UnknownDependencyException: ProtocolLib

at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.loadPlugins(SimplePluginManager.java:219) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.java:292) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:198) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:525) [spigot-1.8.8.jar:git-Spigot-21fe707-e1ebe52]

at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [?:1.8.0_121]

[19:16:14] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Loading NoCheatPlus v3.16.0-RC-sMD5NET-b1134

[19:16:14] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] onLoad: Early set up of static API, configuration, logging.

[19:16:14] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Loading NoCheatPlus v3.16.0-RC-sMD5NET-b1134

[19:16:14] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] onLoad: Early set up of static API, configuration, logging.

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Logging system initialized.

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Detected Minecraft version: 1.8.8

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [GodMotd] Loading GodMotd v1.0

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [AdeksBossy] Loading AdeksBossy v1.0

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [Schowek] Loading Schowek v1.0

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Loading WorldEdit v6.1.3;7a097ca

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [SkinsRestorer] Loading SkinsRestorer v13.6.1

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [Skript] Loading Skript v2.1.2

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Loading WildSkript v1.6.1

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [AdeksEfekt] Loading AdeksEfekt v1.0

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [AdeksDrop] Loading AdeksDrop v1.0

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Loading PermissionsEx v1.23.4

[19:16:16] [Server thread/WARN]: [PermissionsEx] This server is in offline mode. Unless this server is configured to integrate with a supported proxy (see Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! UUIDs *may not be stable*!

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [LOHC-Tools] Loading LOHC-Tools v1.0

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [SkQuery] Loading SkQuery v3.21.4

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [AdeksAntyBot] Loading AdeksAntyBot v1.0

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [Vault] Loading Vault v1.5.6-b49

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [AdeksLegendarnyKilof] Loading AdeksLegendarnyKilof v1.0-ADEKS

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Loading skRayFall v1.9.15

[19:16:16] [Server thread/INFO]: [FunnyGuilds] Loading FunnyGuilds v4.3.0 Tribute-f23364a

[19:16:18] [Server thread/WARN]: To change this, set "online-mode" to "true" in the server.properties file.

[19:16:18] [Server thread/INFO]: **** Beginning UUID conversion, this may take A LONG time ****

[19:16:18] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# Server Information:

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# FunnyGuilds: 4.3.0 Tribute

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# Bukkit: 1.8.8-R0.1-SNAPSHOT

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# Java: 1.8.0_121

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# Thread: Thread[Server thread,5,main]

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# Running CraftBukkit: false

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!#

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# Stack trace:

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# Caused by: File with given name in field "guild-schematic-file-name" does not exist!

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# at net.dzikoysk.funnyguilds.data.configs.PluginConfig.reload(PluginConfig.java:1191)

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# at net.dzikoysk.funnyguilds.data.Settings.(Settings.java:16)

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# at net.dzikoysk.funnyguilds.data.Settings.getConfig(Settings.java:21)

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# at net.dzikoysk.funnyguilds.FunnyGuilds.onLoad(FunnyGuilds.java:68)

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugins(CraftServer.java:297)

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:198)

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:525)

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!#

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!# End of Error.

[19:16:18] [Server thread/ERROR]: [Server thread/ERROR] #!#

[19:16:18] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading WorldGuard v6.1

[19:16:18] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabling Vault v1.5.6-b49

[19:16:18] [Server thread/INFO]: [Vault] [Permission] PermissionsEx found: Waiting

[19:16:18] [Server thread/INFO]: [Vault] [Permission] SuperPermissions loaded as backup permission system.

[19:16:18] [Server thread/INFO]: [Vault] [Chat] PermissionsEx found: Waiting

[19:16:18] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabled Version 1.5.6-b49

[19:16:18] [Server thread/WARN]: **** SERVER IS RUNNING IN OFFLINE/INSECURE MODE!

[19:16:18] [Server thread/WARN]: The server will make no attempt to authenticate usernames. Beware.

[19:16:18] [Server thread/WARN]: While this makes the game possible to play without internet access, it also opens up the ability for hackers to connect with any username they choose.

[19:16:18] [Server thread/WARN]: To change this, set "online-mode" to "true" in the server.properties file.

[19:16:18] [Server thread/INFO]: **** Beginning UUID conversion, this may take A LONG time ****

[19:16:18] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"

[19:16:19] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world] --------

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Chunks to Grow per Tick: 650

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Clear tick list: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 8 Hopper Amount: 1

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Sending up to 10 chunks per packet

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Max Entity Collisions: 8

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0

[19:16:19] [Server thread/INFO]: View Distance: 8

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Anti X-Ray: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Engine Mode: 1

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Hidden Blocks: [14, 15, 16, 21, 48, 49, 54, 56, 73, 74, 82, 129, 130]

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Replace Blocks: [1, 5]

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200

[19:16:19] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world_nether] --------

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Chunks to Grow per Tick: 650

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Clear tick list: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 8 Hopper Amount: 1

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Sending up to 10 chunks per packet

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Max Entity Collisions: 8

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0

[19:16:19] [Server thread/INFO]: View Distance: 8

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Anti X-Ray: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Engine Mode: 1

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Hidden Blocks: [14, 15, 16, 21, 48, 49, 54, 56, 73, 74, 82, 129, 130]

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Replace Blocks: [1, 5]

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200

[19:16:19] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world_the_end] --------

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Chunks to Grow per Tick: 650

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Clear tick list: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 8 Hopper Amount: 1

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Sending up to 10 chunks per packet

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Max Entity Collisions: 8

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0

[19:16:19] [Server thread/INFO]: View Distance: 8

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Anti X-Ray: true

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Engine Mode: 1

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Hidden Blocks: [14, 15, 16, 21, 48, 49, 54, 56, 73, 74, 82, 129, 130]

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Replace Blocks: [1, 5]

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200

[19:16:19] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 0 (Seed: 7330660153391636942)

[19:16:20] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 2%

[19:16:20] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 2%

[19:16:21] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 14%

[19:16:22] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 56%

[19:16:23] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 89%

[19:16:24] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 1 (Seed: 7330660153391636942)

[19:16:26] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 2 (Seed: 7330660153391636942)

[19:16:26] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Enabling NoCheatPlus v3.16.0-RC-sMD5NET-b1134

[19:16:26] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Enabling NoCheatPlus v3.16.0-RC-sMD5NET-b1134

[19:16:26] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] McAccess set to: 1.8.4-1.8.8 / Spigot-CB-1.8_R3

[19:16:27] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Added block-info for Minecraft 1.5 blocks.

[19:16:27] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Added block-info for Minecraft 1.6.1 blocks.

[19:16:27] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Added block-info for Minecraft 1.7.2 blocks.

[19:16:27] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Added block-info for Minecraft 1.8 blocks.

[19:16:28] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Inventory checks: FastConsume is available, disabled InstantEat.

[19:16:28] [Server thread/INFO]: [NoCheatPlus] Packet level access: ProtocolLib is not available.

[19:16:29] [Server thread/INFO]: [AdeksBossy] Enabling AdeksBossy v1.0

[19:16:29] [Server thread/INFO]: [AdeksBossy] Enabling AdeksBossy v1.0

[19:16:29] [Server thread/INFO]: [Schowek] Enabling Schowek v1.0

[19:16:29] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Enabling WorldEdit v6.1.3;7a097ca

[19:16:29] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Enabling WorldEdit v6.1.3;7a097ca

[19:16:31] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Using com.sk89q.worldedit.bukkit.adapter.impl.Spigot_v1_8_R3 as the Bukkit adapter

[19:16:31] [Server thread/INFO]: [SkinsRestorer] Enabling SkinsRestorer v13.6.1

[19:16:31] [Server thread/INFO]: [SkinsRestorer] Detected Minecraft v1_8_R3, using UniversalSkinFactory.

[19:16:31] [Server thread/INFO]: [SkinsRestorer] Detected Minecraft v1_8_R3, using UniversalSkinFactory.

[19:16:32] [Server thread/INFO]: [ACF] Minecraft Version: 1.8

[19:16:32] [Server thread/INFO]: [Skript] Enabling Skript v2.1.2

[19:16:37] [Server thread/WARN]: [Skript] There are no aliases defined for the following ids: 165, 166, 167, 168, 169, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431

[19:16:37] [Server thread/INFO]: [Skript] ~ created by & ? Peter G?ttinger aka Njol ~

[19:16:37] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Enabling WildSkript v1.6.1

[19:16:37] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Enabling WildSkript v1.6.1

[19:16:38] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Classes, Events, Conditions, Effects, Expressions and EventValues have been registered!

[19:16:38] [Server thread/INFO]: [WildSkript] Objects and Complex have been registered!

[19:16:38] [Server thread/INFO]: [WildSkript] ~ Created by & ? Dzikoysk ~

[19:16:38] [Server thread/INFO]: [AdeksEfekt] Enabling AdeksEfekt v1.0

[19:16:38] [Server thread/INFO]: [AdeksDrop] Enabling AdeksDrop v1.0

[19:16:38] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Enabling PermissionsEx v1.23.4

[19:16:38] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Initializing file backend

[19:16:38] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Permissions file successfully reloaded

[19:16:39] [Server thread/INFO]: WEPIF: PermissionsEx detected! Using PermissionsEx for permissions.

[19:16:39] [Server thread/INFO]: [Vault][Permission] PermissionsEx hooked.

[19:16:39] [Server thread/INFO]: [Vault][Chat] PermissionsEx_Chat hooked.

[19:16:39] [Server thread/INFO]: [LOHC-Tools] Enabling LOHC-Tools v1.0

[19:16:39] [Server thread/INFO]: [SkQuery] Enabling SkQuery v3.21.4

[19:16:39] [Server thread/INFO]: [skQuery] Snooping enabled from com.w00tmast3r.skquery.SkQuery

[19:16:39] [Server thread/INFO]: [skQuery] Locating classes from SkQuery...

[19:16:39] [Server thread/INFO]: [skQuery] Finished snooping of SkQuery with 163 classes.

[19:16:39] [Server thread/INFO]: [skQuery] Beginning to process a total of 163 from SkQuery

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skQuery] Out of 163 classes, 156 classes were loaded from SkQuery

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [AdeksAntyBot] Enabling AdeksAntyBot v1.0

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [AdeksLegendarnyKilof] Enabling AdeksLegendarnyKilof v1.0-ADEKS

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Enabling skRayFall v1.9.15

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Yay! You are running skRayFall 1.9.15!

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Nathan and Lewis <3 you.

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Cooking Bacon...

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Citizens not found! Sorry you cant make friends, but don"t worry we will still be your friend <3

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Got bacon for the EffectLib particle ninjas!

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] No Votifier Found! *Checks oven for finished bacon*

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Enabling general 1.8+ bacon!

[19:16:40] [Server thread/INFO]: [skRayFall] Getting the extra special 1.8.4 - 1.8.8 bacon!

A co dalej?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 0
8 minut temu, CyganeczekPL napisał:

tak jak usuwam skrayfall to wszystko działa 

a skrayfall jest mi poczebne do (title)

Title możesz zrobić też w skllett :)

(send|show) [a] title [from] %string% [(with|and) [subtitle] %-string%] (to|for) %players% for %timespan%(,| and| with) %timespan% [fade[ ]in](,| and| with) %timespan% [fade[ ]out]
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 0
16 minut temu, Magiczny_Miki napisał:

Title możesz zrobić też w skllett :)

(send|show) [a] title [from] %string% [(with|and) [subtitle] %-string%] (to|for) %players% for %timespan%(,| and| with) %timespan% [fade[ ]in](,| and| with) %timespan% [fade[ ]out]

wież może jak naprawić ten błąd ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Nieaktywny
Odpowiedz na pytanie...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...