Skocz do zawartości
 • 0

DROP


OtwieramSerwer

Pytanie

2 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0

mam tu taki drop ale z wiadomościami na pasku smoka i koordynatami:

options:#================##   Logo   ##================#	logo: &7&l[&3&lDrop&7&l]#================## Szansa na Drop ##================#		diamenty: 2%	zelazo: 3%	zloto: 4%	szmaragdy: 5%	redstone: 6%	lapis: 7%	wegiel: 50%	#================## Wysokosc Dropu ##================#	diamentyY: 80	zelazoY: 75	zlotoY: 70	szmaragdyY: 65	redstoneY: 72	lapisY: 74	wegielY: 80	#================## Zabezpieczenie ## przez wybuchem ##================#	on explode:	if entity is tnt or creeper:		loop all blocks in radius 8:			if loop-block is any ore:				set loop-block to air				#================##   Blokada  ##  Wypadania  ##   Z Rud   ##================#on mine of any ore:	player's gamemode is survival:		cancel event		set event-block to air		create timed bar with text "&6Ten surowiec wypada tylko z &7Stone" to player for 5 seconds				#================## Kod Diamentu ##================#	on mine of stone:	player's gamemode is survival:		player's y-coordinate is smaller than {@diamentyY}:			player's tool is pickaxe:				chance of {@diamenty}:					drop 1 diamond					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &31 &7Diament" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 1:				set {_diamenty1} to random integer between 1 and 2				chance of {@diamenty}:					drop {_diamenty1} of diamond					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_diamenty1}% &7Diament&8/&7y" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 2:				set {_diamenty2} to random integer between 1 and 3				chance of {@diamenty}:					drop {_diamenty2} of diamond					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_diamenty2}% &7Diament&8/&7y" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 3:				set {_diamenty3} to random integer between 1 and 4				chance of {@diamenty}:					drop {_diamenty3} of diamond					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_diamenty3}% &7Diament&8/&7y" to player for 5 seconds					stop					#----------------------------------------------------------------------------------------##================##  Kod Zelaza  ##================#		player's y-coordinate is smaller than {@zelazoY}:			player's tool is pickaxe:				chance of {@zelazo}:					drop 1 iron ingot					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &31 &7Zelazo" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 1:				set {_zelazo1} to random integer between 1 and 2				chance of {@zelazo}:					drop {_zelazo1} of iron ingot					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_zelazo1}% &7Zelazo&8/&7a" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 2:				set {_zelazo2} to random integer between 1 and 3				chance of {@zelazo}:					drop {_zelazo2} of iron ingot					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_zelazo2}% &7Zelazo&8/&7a" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 3:				set {_zelazo3} to random integer between 1 and 4				chance of {@zelazo}:					drop {_zelazo3} of iron ingot					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_zelazo3}% &7Zelazo&8/&7a" to player for 5 seconds					stop					#-------------------------------------------------------------------------------------------##================##  Kod Zlota  ##================#		player's y-coordinate is smaller than {@zlotoY}:			player's tool is pickaxe:				chance of {@zloto}:					drop 1 gold ingot					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &31 &7Zloto" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 1:				set {_zloto1} to random integer between 1 and 2				chance of {@zloto}:					drop {_zloto1} of gold ingot					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_zloto1}% &7Zloto&8/&7a" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 2:				set {_zloto2} to random integer between 1 and 3				chance of {@zloto}:					drop {_zloto2} of gold ingot					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_zloto2}% &7Zloto&8/&7a" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 3:				set {_zloto3} to random integer between 1 and 4				chance of {@zloto}:					drop {_zloto3} of gold ingot					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_zloto3}% &7Zloto&8/&7a" to player for 5 seconds					stop		#----------------------------------------------------------------------------------------------##================## Kod Szmaragdow ##================#		player's y-coordinate is smaller than {@szmaragdyY}:			player's tool is pickaxe:				chance of {@szmaragdy}:					drop 1 emerald					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles &31 &7Szmaragd" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 1:				set {_szmaragdy1} to random integer between 1 and 2				chance of {@szmaragdy}:					drop {_szmaragdy1} of emerald					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_szmaragdy1}% &7Szmaragd&8/&7y" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 2:				set {_szmaragdy2} to random integer between 1 and 3				chance of {@szmaragdy}:					drop {_szmaragdy2} of emerald					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_szmaragdy2}% &7Szmaragd&8/&7y" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 3:				set {_szmaragdy3} to random integer between 1 and 4				chance of {@szmaragdy}:					drop {_szmaragdy3} of emerald					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_szmaragdy3}% &7Szmaragd&8/&7y" to player for 5 seconds					stop					#---------------------------------------------------------------------------------------------##================## Kod Redstone ##================#		player's y-coordinate is smaller than {@redstoneY}:			player's tool is pickaxe:				chance of {@redstone}:					drop 1 redstone					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles &31 &7Redstone" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 1:				set {_redstone1} to random integer between 1 and 2				chance of {@redstone}:					drop {_redstone1} of redstone					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_redstone1}% &7Redstone&8/&7y" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 2:				set {_redstone2} to random integer between 1 and 3				chance of {@redstone}:					drop {_redstone2} of redstone					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_redstone2}% &7Redstone&8/&7y" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 3:				set {_redstone3} to random integer between 1 and 4				chance of {@redstone}:					drop {_redstone3} of redstone					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_redstone3}% &7Redstone&8/&7y" to player for 5 seconds					stop			#--------------------------------------------------------------------------------------------------##================##  Kod Lapis  ##================#		player's y-coordinate is smaller than {@lapisY}:			player's tool is pickaxe:				chance of {@lapis}:					drop 1 lapis					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles &31 &7Lapis" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 1:				set {_lapis1} to random integer between 1 and 2				chance of {@lapis}:					drop {_redstone1} of lapis					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_lapis1}% &7Lapis&8/&7y" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 2:				set {_lapis2} to random integer between 1 and 3				chance of {@lapis}:					drop {_redstone2} of lapis					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_lapis2}% &7Lapis&8/&7y" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 3:				set {_lapis3} to random integer between 1 and 4				chance of {@lapis}:					drop {_lapis3} of lapis					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_lapis3}% &7Lapis&8/&7y" to player for 5 seconds					stop				#-----------------------------------------------------------------------------------------------------##================##  Kod Wegiel  ##================#		player's y-coordinate is smaller than {@wegielY}:			player's tool is pickaxe:				chance of {@wegiel}:					drop 1 coal					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles &31 &7Wegiel" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 1:				set {_wegiel1} to random integer between 1 and 2				chance of {@wegiel}:					drop {_wegiel1} of coal					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_wegiel1}% &7Wegiel&8/&7y" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 2:				set {_wegiel2} to random integer between 1 and 3				chance of {@wegiel}:					drop {_wegiel2} of coal					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_wegiel2}% &7Wegiel&8/&7y" to player for 5 seconds					stop			player's tool is pickaxe of fortune 3:				set {_wegiel3} to random integer between 1 and 4				chance of {@wegiel}:					drop {_wegiel3} of coal					create timed bar with text "&6Gratulacje znalazles: &3%{_wegiel3}% &7Wegiel&8/&7y" to player for 5 seconds					stop					#------------------------------------------------------------------------------------------------------------##================## Komenda Drop ##================#command /drop:	trigger:		send "&8<&6࿌&8>&b=========={@logo}&b==========&8<&6࿌&8>"		send " &6» &bDiament:"		send "  &6࿌ &8Szansa na Drop: &b{@diamenty}%"		send "  &6࿌ &8Kilof fortuna 1/2/3: &bWypada 1-4"		send "  &6࿌ &8Wysokosc wypadania: &b{@diamentyY}"		send "  &6» &2Emerald:"		send "  &6࿌ &8Szansa na Drop: &b{@szmaragdy}%"		send "  &6࿌ &8Kilof fortuna 1/2/3: &bWypada 1-4"		send "  &6࿌ &8Wysokosc wypadania: &b{@szmaragdyY}"		send " &6» &eZloto:"		send "  &6࿌ &8Szansa na Drop: &b{@zloto}%"		send "  &6࿌ &8Kilof fortuna 1/2/3: &bWypada 1-4"		send "  &6࿌ &8Wysokosc wypadania: &b{@zlotoY}"		send " &6» &7Zelazo:"		send "  &6࿌ &8Szansa na Drop: &b{@zelazo}%"		send "  &6࿌ &8Kilof fortuna 1/2/3: &bWypada 1-4"		send "  &6࿌ &8Wysokosc wypadania: &b{@zelazoY}"		send " &6» &4Redstone:"		send "  &6࿌ &8Szansa na Drop: &b{@redstone}%"		send "  &6࿌ &8Kilof fortuna 1/2/3: &bWypada 1-4"		send "  &6࿌ &8Wysokosc wypadania: &b{@redstoneY}"		send " &6» &1Lapis:"		send "  &6࿌ &8Szansa na Drop: &b{@lapis}%"		send "  &6࿌ &8Kilof fortuna 1/2/3: &bWypada 1-4"		send "  &6࿌ &8Wysokosc wypadania: &b{@lapisY}"		send " &6» &0Wegiel:"		send "  &6࿌ &8Szansa na Drop: &b{@wegiel}%"		send "  &6࿌ &8Kilof fortuna 1/2/3: &bWypada 1-4"		send "  &6࿌ &8Wysokosc wypadania: &b{@wegielY}"		send "&8<&6࿌&8>&b=========={@logo}&b==========&8<&6࿌&8>"				
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...