Skocz do zawartości
 • 0

Blad z zapisywaniem wartości do pliku


koxoskar16

Pytanie

Witam mam problem nie wiem czemu skrypt nie dziala ale po wpisaniu komendy wyskakuje ze nie znana komenda mam skUtitles (Najnowsze)

command /crw <text>:
	trigger:
		set {world.%player%} to yaml value "swiaty" from file "plugins/configmv/%player%.yml"
		if {world.%player%} = 1:
			send "&cPosiadasz juz 1 swiat!"
		else:
			send "&aTworzenie swiata!"
			execute console command "mv create %player%_world normal"
			add 1 to {world.%player%}
			set yaml value "swiaty" from file "plugins/configmv/%player%.yml" to "%{world.%player%}%"
on first join:
	set yaml value "swiaty" from file "plugins/configmv/%player%.yml" to "0"
command /test:
	trigger:
		set yaml value "swiaty" from file "plugins/configmv/%player%.yml" to "0"

 

Edytowane przez koxoskar16
bvcz

Poprawiam nazwę tematu na taką, która lepiej opisuje problem.

Notatka dodana przez bvcz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0

@knugiTak wlasnie to zobaczylem masz tu loga

[08:22:12 ERROR]: #!#!
[08:22:12 ERROR]: #!#! [Skript] Severe Error:
[08:22:12 ERROR]: #!#! Could not load mv.sk
[08:22:12 ERROR]: #!#!
[08:22:12 ERROR]: #!#! Something went horribly wrong with Skript.
[08:22:12 ERROR]: #!#! This issue is NOT your fault! You probably can't fix it yourself, either.
[08:22:12 ERROR]: #!#! It looks like you are using some plugin(s) that alter how Skript works (addons).
[08:22:12 ERROR]: #!#! Here is full list of them:
[08:22:12 ERROR]: #!#! skRayFall (http://sk.rayfall.net/) skript-mirror TuSKe (github.com/Tuke-Nuke/TuSKe) SkAction SkStuff skUtilities (https://tim740.github.io/) WildSkript (http://www.dzikoysk.net/) SkQuery Skellett (https://forums.skunity.com/resources/skellett-the-addon-with-a-beast-name.24/) Umbaska SkExtras
[08:22:12 ERROR]: #!#! We could not identify which of those are specially related, so this might also be Skript issue.
[08:22:12 ERROR]: #!#! You should try disabling those plugins one by one, trying to find which one causes it.
[08:22:12 ERROR]: #!#! If the error doesn't disappear even after disabling all listed plugins, it is probably Skript issue.
[08:22:12 ERROR]: #!#! In that case, you will be given instruction on how should you report it.
[08:22:12 ERROR]: #!#! On the other hand, if the error disappears when disabling some plugin, report it to author of that plugin.
[08:22:12 ERROR]: #!#! Only if the author tells you to do so, report it to Skript's issue tracker.
[08:22:12 ERROR]: #!#!
[08:22:12 ERROR]: #!#! Stack trace:
[08:22:12 ERROR]: #!#! ch.njol.skript.SkriptAPIException: No class info found for player'
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.registrations.Classes.getClassInfo(Classes.java:263)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.createExprInfo(SkriptParser.java:1833)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.getExprInfo(SkriptParser.java:1800)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:1548)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:224)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:179)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.Statement.parse(Statement.java:59)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:976)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.TriggerSection.<init>(TriggerSection.java:54)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.Conditional.<init>(Conditional.java:44)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:1063)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.TriggerSection.<init>(TriggerSection.java:54)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.Conditional.<init>(Conditional.java:44)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:1063)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.TriggerSection.<init>(TriggerSection.java:54)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.Conditional.<init>(Conditional.java:44)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:1063)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.TriggerSection.<init>(TriggerSection.java:54)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.Conditional$1.<init>(Conditional.java:72)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.Conditional.loadElseClause(Conditional.java:72)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:1036)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.command.Commands.loadCommand(Commands.java:500)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScript(ScriptLoader.java:621)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.lambda$1(ScriptLoader.java:390)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:402)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:441)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.SkriptCommand.onCommand(SkriptCommand.java:181)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:141)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:651)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:1397)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1232)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:45)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:1)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnectionUtils$1.run(SourceFile:13)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_12_R1.SystemUtils.a(SourceFile:46)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:748)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:406)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:679)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:577)
[08:22:12 ERROR]: #!#!   at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[08:22:12 ERROR]: #!#!
[08:22:12 ERROR]: #!#! Version Information:
[08:22:12 ERROR]: #!#!  Skript: 2.3-beta4 (latest)
[08:22:12 ERROR]: #!#!  Bukkit: 1.12.2-R0.1-SNAPSHOT
[08:22:12 ERROR]: #!#!  Minecraft: 1.12.2
[08:22:12 ERROR]: #!#!  Java: 1.8.0_141 (Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 25.141-b15)
[08:22:12 ERROR]: #!#!  OS: Linux amd64 3.10.0-862.14.4.el7.x86_64
[08:22:12 ERROR]: #!#!
[08:22:12 ERROR]: #!#! Server platform: Spigot
[08:22:12 ERROR]: #!#!
[08:22:12 ERROR]: #!#! Current node: set {world.%player%} to yaml value "swiaty" from file "plugins/configmv/%player%.yml" (mv.sk, line 9)
[08:22:12 ERROR]: #!#! Current item: null
[08:22:12 ERROR]: #!#!
[08:22:12 ERROR]: #!#! Thread: Server thread
[08:22:12 ERROR]: #!#!
[08:22:12 ERROR]: #!#! Language: english
[08:22:12 ERROR]: #!#! Link parse mode: DISABLED
[08:22:12 ERROR]: #!#!
[08:22:12 ERROR]: #!#! End of Error.
[08:22:12 ERROR]: #!#!

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
command /crw <text>:
	trigger:
		set {world.%player%} to yaml value "swiaty" from file "plugins/configmv/%player%.yml"
		if {world.%player%} = 1:   #tu sprawdzasz czy tekst jest równy liczbie
			send "&cPosiadasz juz 1 swiat!"
		else:
			send "&aTworzenie swiata!"
			execute console command "mv create %player%_world normal"
			add 1 to {world.%player%}   #tutaj próbujesz dodać liczbę do tekstu
			set yaml value "swiaty" from file "plugins/configmv/%player%.yml" to "%{world.%player%}%" #tutaj zapisujesz liczbe jako tekst
on first join:
	set yaml value "swiaty" from file "plugins/configmv/%player%.yml" to "0"   #znowu tekst zamiast liczby
command /test:
	trigger:
		set yaml value "swiaty" from file "plugins/configmv/%player%.yml" to "0"   #znowu tekst zamiast liczby
 
  

Albo przestań zapisywać liczbę jako tekst - czyli ogranicz te cudzysłowy i procenty przy zapisywaniu do yaml (sama piczba też zadziała)

Albo po odczytaniu wartości z yaml, ustawiaj ja na liczbe - set {cos} to ({cos} parsed as integer/number) - tylko wtedy gdy chcesz na niej działać jak na liczbie, tzn dodawać do niej, odejmować , sprawdzać czy jest równa innej liczbie itp.

Edytowane przez ZiemniaQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

@LuckyPotato Nie wiem jak ale po restarcie servera juz komendy dzialaja ale moge tworzyc w nieskonczonosc swiaty bo yaml mi nie zapisuje tego nie dziala te add wogole

							send "&aTworzenie swiata!"
							execute console command "mv create %player%_%arg 1% normal"
							add 1 to {world.%player%}
							wait 5 tick
							set yaml value "swiaty" from file "plugins/configmv/%player%.yml" to %{world.%player%}%
							send "&cZrobione swiaty %{world.%player%}%"

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

No bo twoja zmienna jest tekstem, a dodajesz do nie liczbe - to tak jakby ci kazać policzyć ile to jest:

Ziemniak + 5 = ? 

Zapisz tak jak ci wyżej opisałem - masz komentarzami w kodzie wyszczególnione które linijki są źle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...