Skocz do zawartości
  • 0

cancelled fail


kerpson

Pytanie

Mam problem gdyz inventory sie otwiera ale da sie wyjmowac pewien item czyli szklo.

package pl.hotangel2k17.inventory;

import java.util.ArrayList;

import org.bukkit.Bukkit;
import org.bukkit.ChatColor;
import org.bukkit.Material;
import org.bukkit.command.Command;
import org.bukkit.command.CommandSender;
import org.bukkit.entity.Player;
import org.bukkit.event.EventHandler;
import org.bukkit.event.Listener;
import org.bukkit.event.inventory.InventoryClickEvent;
import org.bukkit.inventory.Inventory;
import org.bukkit.inventory.ItemStack;
import org.bukkit.inventory.meta.ItemMeta;
import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin;

public class Main extends JavaPlugin implements Listener{
	
	Inventory pomoc;
	
	@Override
	public void onEnable(){
		Bukkit.getServer().getPluginManager().registerEvents(this, this);
		System.out.println("Wlaczanie...");
	}
	@Override
	public void onDisable(){
		System.out.println("Wylaczanie....");
	}
	@Override
	public boolean onCommand(CommandSender sender, Command command, String label, String[] args) {
		
		Player p = (Player) sender;
		
		if(command.getName().equalsIgnoreCase("pomoc")){
			createMenuHelp(p);
		}
		return false;
	}
	@EventHandler
	public void onInvClick(InventoryClickEvent e){
		if(e.getInventory().getName() != ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&8[&3&lPomoc&8]")){
			return;
		}
		if(e.getCurrentItem().getItemMeta().getDisplayName().contains(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&cWybierz inne pole"))){
			e.setCancelled(true);
		}
	}
	public void createMenuHelp(Player p){
		
		Inventory pomoc = Bukkit.getServer().createInventory(null,54,ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&8[&3&lPomoc&8]"));
	
		ItemStack glass1 = new ItemStack(Material.STAINED_GLASS_PANE, 1, (short) 15);
		ItemMeta glass1im = glass1.getItemMeta();
		glass1im.setDisplayName(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&cWybierz inne pole"));
		glass1.setItemMeta(glass1im);
		
		ItemStack vip = new ItemStack(Material.GOLD_SWORD, 1);
		ItemMeta vipim = vip.getItemMeta();
		ArrayList<String> viplore = new ArrayList<String>();
		viplore.add(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&8» &7Informacje o randze &8[&aVIP&8]"));
		vipim.setLore(viplore);
		vipim.setDisplayName(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&bVip"));
		vip.setItemMeta(vipim);
		
		ItemStack regulamin = new ItemStack(Material.BOOK, 1);
		ItemMeta regulaminim = regulamin.getItemMeta();
		ArrayList<String> regulaminlore = new ArrayList<String>();
		regulaminlore.add(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&8» &7Zapoznaj sie z regulaminem"));
		regulaminim.setLore(regulaminlore);
		regulaminim.setDisplayName(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&bRegulamin"));
		regulamin.setItemMeta(regulaminim);
		
		ItemStack admins = new ItemStack(Material.SKULL_ITEM, 1, (short) 3);
		ItemMeta adminsim = admins.getItemMeta();
		ArrayList<String> adminslore = new ArrayList<String>();
		adminslore.add(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&8» &7Administracja serwera"));
		adminsim.setLore(adminslore);
		adminsim.setDisplayName(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&bAdministracja"));
		admins.setItemMeta(adminsim);
		
		ItemStack items = new ItemStack(Material.BEACON, 1);
		ItemMeta itemsim = items.getItemMeta();
		ArrayList<String> itemslore = new ArrayList<String>();
		itemslore.add(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&8» &7Uslugi jakie mozna zakupic na serwerze"));
		itemsim.setLore(itemslore);
		itemsim.setDisplayName(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&bItemShop"));
		items.setItemMeta(itemsim);
		
		ItemStack chest = new ItemStack(Material.ENDER_CHEST, 1);
		ItemMeta chestim = chest.getItemMeta();
		ArrayList<String> chestlore = new ArrayList<String>();
		chestlore.add(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&8» &7Zobacz z co dropi z &5Magic&dChesta"));
		chestim.setLore(chestlore);
		chestim.setDisplayName(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&5Magic&dChest"));
		chest.setItemMeta(chestim);
		
		ItemStack chestnoob = new ItemStack(Material.CHEST, 1);
		ItemMeta chestnoobim = chestnoob.getItemMeta();
		ArrayList<String> chestnooblore = new ArrayList<String>();
		chestnooblore.add(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&8» &7Zobacz z co dropi z &eNoob&6Chesta"));
		chestnoobim.setLore(chestnooblore);
		chestnoobim.setDisplayName(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&eNoob&6Chest"));
		chestnoob.setItemMeta(chestnoobim);
		
		ItemStack stone = new ItemStack(Material.STONE, 1);
		ItemMeta stoneim = stone.getItemMeta();
		ArrayList<String> stonelore = new ArrayList<String>();
		stonelore.add(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&8» &7Zobacz co dropi ze stone'a"));
		stoneim.setLore(stonelore);
		stoneim.setDisplayName(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&bDrop ze stone'a"));
		stone.setItemMeta(stoneim);
		
		ItemStack warp = new ItemStack(Material.WOOD_DOOR, 1);
		ItemMeta warpim = warp.getItemMeta();
		ArrayList<String> warplore = new ArrayList<String>();
		warplore.add(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&8» &7Zapoznaj sie z warpami serwerowymi"));
		warpim.setLore(warplore);
		warpim.setDisplayName(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&bWarpy"));
		warp.setItemMeta(warpim);
		
		pomoc.setItem(0, glass1);
		pomoc.setItem(1, glass1);
		pomoc.setItem(2, glass1);
		pomoc.setItem(3, glass1);
		pomoc.setItem(4, glass1);
		pomoc.setItem(5, glass1);
		pomoc.setItem(6, glass1);
		pomoc.setItem(7, glass1);
		pomoc.setItem(8, glass1);
		pomoc.setItem(9, glass1);
		pomoc.setItem(10, glass1);
		pomoc.setItem(11, glass1);
		pomoc.setItem(13, glass1);
		pomoc.setItem(15, glass1);
		pomoc.setItem(16, glass1);
		pomoc.setItem(17, glass1);
		pomoc.setItem(18, glass1);
		pomoc.setItem(20, glass1);
		pomoc.setItem(21, glass1);
		pomoc.setItem(22, glass1);
		pomoc.setItem(23, glass1);
		pomoc.setItem(24, glass1);
		pomoc.setItem(25, glass1);
		pomoc.setItem(26, glass1);
		pomoc.setItem(27, glass1);
		pomoc.setItem(28, glass1);
		pomoc.setItem(29, glass1);
		pomoc.setItem(31, glass1);
		pomoc.setItem(33, glass1);
		pomoc.setItem(34, glass1);
		pomoc.setItem(35, glass1);
		pomoc.setItem(36, glass1);
		pomoc.setItem(38, glass1);
		pomoc.setItem(39, glass1);
		pomoc.setItem(40, glass1);
		pomoc.setItem(41, glass1);
		pomoc.setItem(42, glass1);
		pomoc.setItem(44, glass1);
		pomoc.setItem(45, glass1);
		pomoc.setItem(46, glass1);
		pomoc.setItem(47, glass1);
		pomoc.setItem(48, glass1);
		pomoc.setItem(49, glass1);
		pomoc.setItem(50, glass1);
		pomoc.setItem(51, glass1);
		pomoc.setItem(52, glass1);
		pomoc.setItem(53, glass1);
		
		pomoc.setItem(12, vip);
		pomoc.setItem(14, admins);
		pomoc.setItem(19, items);
		pomoc.setItem(25, regulamin);
		pomoc.setItem(30, chest);
		pomoc.setItem(32, chestnoob);
		pomoc.setItem(37, stone);
		pomoc.setItem(43, warp);
		
		p.openInventory(pomoc);
		
		
	}
	
}
  

 

Edytowane przez HotAngel2K17
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 odpowiedź na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

  • 0
	@EventHandler
	public void inventoryClick(InventoryClickEvent e){
		if(!ChatColor.stripColor(e.getInventory().getTitle()).equalsIgnoreCase("[Pomoc]"))return;
		e.setCancelled(true);
	}

nie jestem pewny czy z tym stripcolor bedzie dzialac, ale raczej tak :v 

eeeeeeeh

	Inventory pomoc;

no i na co ci to ;/

	public void createMenuHelp(Player p){
		
		Inventory pomoc = Bukkit.getServer().createInventory(null,54,ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&8[&3&lPomoc&8]"));
	
		ItemStack glass1 = new ItemStack(Material.STAINED_GLASS_PANE, 1, (short) 15);
		ItemMeta glass1im = glass1.getItemMeta();
		glass1im.setDisplayName(ChatColor.translateAlternateColorCodes('&', "&cWybierz inne pole"));
		glass1.setItemMeta(glass1im);

bez sensu

Edytowane przez yooniks
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...