Skocz do zawartości
  • 0

Błagam o szybką pomoc


deusowy_yt

Pytanie

Siema mam taki skrypt :

Spoiler
variables:
 {kasa::megabeka::%player%} = 0.00
 {sklep.sklep::%player%} = 0.00
command /sklep:
 trigger:
  open chest with 1 rows named "&b&l&oSKLEP &8&o- &2&oNeroomc.PL" to player
  wait 1 tick
  format slot 0 of player with 1 of light green wool named "&f&k| &a&lKUPNO &f&k|" with lore "||  &e✔  &7Kliknij aby cos zakupic!" to close then run [execute player command "/sklepguibuy"]
  format slot 1 of player with 1 of red wool named "&f&k| &c&lSPRZEDAZ &f&k|" with lore "||  &e✔  &7Kliknij aby cos sprzedac!" to close then run [execute player command "/sklepguisell"]
  format slot 2 of player with 1 of bottle o' enchanting named "&f&k| &b&lWYMIANA EXP &f&k|" with lore "||  &e✔  &7Kliknij aby wymienic EXP na PLN!" to close then run [execute player command "/sklepexpnamoney"]
  format slot 8 of player with 1 head named "werwerwe" to close
  set {_sklep} to size of {sklep.sklep::*}
  loop {_sklep} times:
   loop {sklep.sklep::*}:
    if {_sklep.%loop-number%} is not set:
     set {_sklep.%loop-number%} to loop-value
     set {_sklep1.%loop-number%} to loop-index
    if loop-value is larger than {_sklep.%loop-number%}:
     set {_sklep.%loop-number%} to loop-value
     set {_sklep1.%loop-number%} to loop-index
   remove {_sklep.%loop-number%} from {sklep.sklep::*}
  wait 2 tick
  loop {_bl} times:
   if loop-number is smaller than or equal to 10:
    set {_lore1::%loop-number%} to " &8%loop-number%. &7%{_sklep1.%loop-number%}%: &c&l&o%{_sklep.%loop-number%}% &8&l&o- &f&o(&6&oWydanego hajsu&f&o)"
   set {sklep.sklep::%{_sklep1.%loop-number%}%} to {_sklep.%loop-number%}
  set {_lore1} to join {_lore1::*} with "||"
  set lore of player's current inventory's slot 8 to {_lore1}
  
command /sklepguibuy:
 trigger:
  wait 2 tick
  open chest with 2 rows named "&k| &a&lKUPNO" to player
  wait 2 tick
  format slot 0 of player with 1 of iron helmet named "&6&lVIP NA EDYCJE" with lore "|| &b&lCENA &8= &a&l11.99 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to close then run [execute console command "/sklepkupno 1 %player%"]
  format slot 1 of player with 1 of gold helmet named "&e&lSVIP NA EDYCJE" with lore "|| &b&lCENA &8= &a&l25.99 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to close then run [execute console command "/sklepkupno 2 %player%"]
  format slot 2 of player with 1 of diamond helmet named "&9&lSPONSOR NA EDYCJE" with lore "|| &b&lCENA &8= &a&l49.99 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to close then run [execute console command "/sklepkupno 3 %player%"]
  format slot 3 of player with 5 of chest named "&9&l5x PremiumCase" with lore "|| &b&lCENA &8= &a&l4.99 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to close then run [execute console command "/sklepkupno 4 %player%"]
  format slot 4 of player with 1 of beacon named "&4&lBEACON" with lore "|| &b&lCENA &8= &a&l29.99 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to close then run [execute console command "/sklepkupno 5 %player%"]
  format slot 5 of player with 1 of tnt named "&4&lRzucane TNT" with lore "|| &b&lCENA &8= &a&l7.99 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to close then run [execute console command "/sklepkupno 6 %player%"]
command /sklepexpnamoney:
 trigger:
  wait 2 tick
  open chest with 1 rows named "&3&lWYMIANA EXP" to player
  wait 2 tick
  format slot 0 of player with 1 of bottle o' enchanting named "&6&l10 POZIOMU EXPA" with lore "|| &b&l10 EXPA &8= &a&l0.01 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to run [execute console command "/wymianaexpanakase dwa %player%"]
  format slot 1 of player with 1 of bottle o' enchanting named "&6&l100 POZIOMU EXPA" with lore "|| &b&l100 EXPA&8= &a&l0.10 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to run [execute console command "/wymianaexpanakase trzy %player%"]
  format slot 2 of player with 1 of bottle o' enchanting named "&6&l3000 POZIOMU EXPA" with lore "|| &b&l3000 EXPA &8= &a&l1.00 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to run [execute console command "/wymianaexpanakase cztery %player%"]
command /sklepkupno [<text>] [<player>]:
 executable by: console
 trigger:
  if arg 1 is "1":
   if {kasa::megabeka::%player-arg%} is bigger or equal to 11.99:
    remove 11.99 from {kasa::megabeka::%player-arg%}
    add 11.99 to {sklep.sklep::%player-arg%}
    execute console command "/pex user %player-arg% group set vip"
    send "  &8» &7Zakupiles range &6&lVIP NA EDYCJE" to player-arg
    broadcast "&8[&8] &8» &7&d&l%player-arg% &azakupil &6&lVIP NA EDYCJE &apoprzez &c&l/sklep&a!"
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wystarczajacych srodkow na koncie!" to player-arg
  if arg 1 is "2":
   if {kasa::megabeka::%player-arg%} is bigger or equal to 25.99:
    remove 25.99 from {kasa::megabeka::%player-arg%}
    add 25.99 to {sklep.sklep::%player-arg%}
    execute console command "/pex user %player-arg% group set svip"
    send "  &8» &7Zakupiles range &e&lSVIP NA EDYCJE" to player-arg
    broadcast "&8[&8] &8» &7&d&l%player-arg% &azakupil &e&lSVIP NA EDYCJE &apoprzez &c&l/sklep&a!"
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wystarczajacych srodkow na koncie!" to player-arg
  if arg 1 is "3":
   if {kasa::megabeka::%player-arg%} is bigger or equal to 49.99:
    remove 49.99 from {kasa::megabeka::%player-arg%}
    add 49.99 to {sklep.sklep::%player-arg%}
    execute console command "/pex user %player-arg% group set sponsor"
    send "  &8» &7Zakupiles range &9&lSPONSOR NA EDYCJE" to player-arg
    broadcast "& &8» &7&d&l%player-arg% &azakupil &9&lSPONSOR NA EDYCJE &apoprzez &c&l/sklep&a!"
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wystarczajacych srodkow na koncie!" to player-arg
  if arg 1 is "4":
   if {kasa::megabeka::%player-arg%} is bigger or equal to 4.99:
    remove 4.99 from {kasa::megabeka::%player-arg%}
    add 4.99 to {sklep.sklep::%player-arg%}
    give 5 chest named "&9PremiumCase" to player-arg
    send "  &8» &7Zakupiles przedmioty &9&l5x PremiumCase" to player-arg
    broadcast " &8» &7&d&l%player-arg% &azakupil &9&l5x PremiumCase &apoprzez &c&l/sklep&a!"
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wystarczajacych srodkow na koncie!" to player-arg
  if arg 1 is "5":
   if {kasa::megabeka::%player-arg%} is bigger or equal to 29.99:
    remove 29.99 from {kasa::megabeka::%player-arg%}
    add 29.99 to {sklep.sklep::%player-arg%}
    give 1 beacon to player-arg
    send "  &8» &7Zakupiles przedmiot &4&lBEACON" to player-arg
    broadcast "  &8» &7&d&l%player-arg% &azakupil &4&lBEACON &apoprzez &c&l/sklep&a!"
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wystarczajacych srodkow na koncie!" to player-arg
  if arg 1 is "6":
   if {kasa::megabeka::%player-arg%} is bigger or equal to 7.99:
    remove 7.99 from {kasa::megabeka::%player-arg%}
    add 7.99 to {sklep.sklep::%player-arg%}
    give 1 tnt named "&4rzucane tnt" to player-arg
    send "  &8» &7Zakupiles przedmiot &4&lRZUCANE TNT" to player-arg
    broadcast "  &8» &7&d&l%player-arg% &azakupil &4&lRZUCANE TNT &apoprzez &c&l/sklep&a!"
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wystarczajacych srodkow na koncie!" to player-arg
command /wymianaexpanakase [<text>] [<player>]:
 executable by: console
 trigger:
  if arg 1 is "dwa":
   If player-arg's level is bigger or equal to 10:
    reduce the player-arg's level by 10
    add 0.01 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    send "  &8» &7Wymieniles &e10 EXPA &7za &e0.01 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wyamaganego poziomu EXP" to player-arg
  if arg 1 is "trzy":
   If player-arg's level is bigger or equal to 100:
    reduce the player-arg's level by 100
    add 0.10 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    send "  &8» &7Wymieniles &e100 EXPA &7za &e0.10 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wyamaganego poziomu EXP" to player-arg
  if arg 1 is "cztery":
   If player-arg's level is bigger or equal to 3000:
    reduce the player-arg's level by 3000
    add 1.00 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    send "  &8» &7Wymieniles &e3000 EXPA &7za &e1.00 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wyamaganego poziomu EXP" to player-arg
command /sklepguisell:
 trigger:
  wait 2 tick
  open chest with 2 rows named "&k| &c&lSPRZEDAZ" to player
  wait 2 tick
  format slot 0 of player with 64 of cobblestone with lore "|| &6&l64 COBBLA &8= &e&l0.01 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell cobble %player%"]
  format slot 1 of player with 64 of tnt with lore "|| &6&l64 TNT &8= &e&l0.16 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell tnt %player%"]
  format slot 2 of player with 7 of enchanted golden apple with lore "|| &6&l7 KOX &8= &e&l0.14 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell koxy %player%"]
  format slot 3 of player with 32 of 322 with lore "|| &6&l32 REFILE &8= &e&l0.06 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell refile %player%"]
  format slot 4 of player with 64 of obsidian with lore "|| &6&l64 OBSYDIANU &8= &e&l0.09 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell obs %player%"]
  format slot 5 of player with 1 of diamond helmet of unbreaking 3 and protection 4  with lore "|| &6&l1 HELM &8= &e&l0.05 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell zbroja1 %player%"]
  format slot 6 of player with 1 of  diamond chestplate of unbreaking 3 and protection 4  with lore "|| &6&l1 NAPIERSNIK &8= &e&l0.05 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell zbroja2 %player%"]
  format slot 7 of player with 1 of diamond leggings of unbreaking 3 and protection 4  with lore "|| &6&l1 NOGAWICE &8= &e&l0.05 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell zbroja3 %player%"]
  format slot 8 of player with 1 of diamond boots of unbreaking 3 and protection 4  with lore "|| &6&l1 BUTY &8= &e&l0.05 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell zbroja4 %player%"]
  format slot 9 of player with 64 of diamond with lore "|| &6&l64 DIAMENTY &8= &e&l0.03 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell diamenty %player%"]
  format slot 10 of player with 64 of gold ingot with lore "|| &6&l64 ZLOTA &8= &e&l0.02 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell zloto %player%"]
  format slot 11 of player with 64 of emerald with lore "|| &6&l64 EMERALDY &8= &e&l0.03 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell emeraldy %player%"]
  format slot 12 of player with 64 of iron ingot with lore "|| &6&l64 ZELAZA &8= &e&l0.03 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell zelaza %player%"]
  format slot 13 of player with 20 of apple with lore "|| &6&l20 JABLKA &8= &e&l0.07 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell jablka %player%"]
  format slot 14 of player with 5 of ender pearl with lore "|| &6&l5 PERLY &8= &e&l0.09 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell perly %player%"]
  format slot 15 of player with 1 of beacon with lore "|| &6&l1 BEACON  &8= &e&l3.99 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell beacon %player%"]
  format slot 16 of player with 64 of redstone with lore "|| &6&l64 REDSTONE &8= &e&l0.05 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell redstone %player%"]
  format slot 17 of player with 10 of bookshelf with lore "|| &6&l10 BIBLIOTECZKI &8= &e&l0.06 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell bibliteczki %player%"]
command /sklepguisellsell [<text>] [<player>]:
 executable by: console
 trigger:
  if arg 1 is "cobble":
   if player-arg has 64 cobblestone:
    add 0.01 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 64 cobblestone from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e64 cobblestone &7za &e0.01 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "tnt":
   if player-arg has 64 tnt:
    add 0.16 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 64 tnt from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e64 tnt &7za &e0.16 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "koxy":
   if player-arg has 7 enchanted golden apple:
    add 0.14 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 7 enchanted golden apple from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e7 koxow &7za &e0.14 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "refile":
   if player-arg has 32 golden apple:
    add 0.06 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 7 golden apple from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e7 refilow &7za &e0.06 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "obs":
   if player-arg has 64 obsidian:
    add 0.09 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 64 obsidian from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e4 obsydianu &7za &e0.09 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "zbroja1":
   if player-arg has 1 diamond helmet of unbreaking 3 and protection 4:
    add 0.09 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 1 diamond helmet of unbreaking 3 and protection 4 from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e1 diamond helmet &7za &e0.05 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "zbroja2":
   if player-arg has 1 diamond chestplate of unbreaking 3 and protection 4:
    add 0.09 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 1 diamond chestplate of unbreaking 3 and protection 4 from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e1 diamond chestplate &7za &e0.05 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "zbroja3":
   if player-arg has 1 diamond leggings of unbreaking 3 and protection 4:
    add 0.09 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 1 diamond leggings of unbreaking 3 and protection 4 from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e1 diamond leggings &7za &e0.05 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "zbroja4":
   if player-arg has 1 diamond boots of unbreaking 3 and protection 4:
    add 0.09 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 1 diamond boots of unbreaking 3 and protection 4 from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e1 diamond boots &7za &e0.05 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "diamenty":
   if player-arg has 64 diamond:
    add 0.03 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 64 diamond from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e64 diamond &7za &e0.03 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "zloto":
   if player-arg has 64 gold ingot:
    add 0.02 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 64 gold ingot from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e64 gold ingot &7za &e0.02 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "emeraldy":
   if player-arg has 64 emerald:
    add 0.03 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 64 emerald from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e64 emerald &7za &e0.03 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "zelaza":
   if player-arg has 64 iron ingot:
    add 0.02 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 64 iron ingot from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e64 iron ingot &7za &e0.02 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "jablka":
   if player-arg has 20 apple:
    add 0.07 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 20 apple from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e20 apple &7za &e0.07 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "perly":
   if player-arg has 5 ender pearl:
    add 0.09 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 5 ender pearl from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e5 ender pearl &7za &e0.09 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "beacon":
   if player-arg has 1 beacon:
    add 3.99 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 1 beacon from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e1 beacon &7za &e3.99 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "redstone":
   if player-arg has 64 redstone:
    add 0.05 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 64 redstone from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e64 redstone &7za &e0.05 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "bibliteczki":
   if player-arg has 10 bookshelf:
    add 0.06 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 10 bookshelf from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e64 bookshelf &7za &e0.06 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg

I mam problem ponieważ glowe ze slotu 8 można wyciagac proszę o pomoc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 odpowiedź na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

  • 0
3 godziny temu, deusowy_yt napisał:

Siema mam taki skrypt :

Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! Ukryj zawartość
variables:
 {kasa::megabeka::%player%} = 0.00
 {sklep.sklep::%player%} = 0.00
command /sklep:
 trigger:
  open chest with 1 rows named "&b&l&oSKLEP &8&o- &2&oNeroomc.PL" to player
  wait 1 tick
  format slot 0 of player with 1 of light green wool named "&f&k| &a&lKUPNO &f&k|" with lore "||  &e✔  &7Kliknij aby cos zakupic!" to close then run [execute player command "/sklepguibuy"]
  format slot 1 of player with 1 of red wool named "&f&k| &c&lSPRZEDAZ &f&k|" with lore "||  &e✔  &7Kliknij aby cos sprzedac!" to close then run [execute player command "/sklepguisell"]
  format slot 2 of player with 1 of bottle o' enchanting named "&f&k| &b&lWYMIANA EXP &f&k|" with lore "||  &e✔  &7Kliknij aby wymienic EXP na PLN!" to close then run [execute player command "/sklepexpnamoney"]
  format slot 8 of player with 1 head named "werwerwe" to close
  set {_sklep} to size of {sklep.sklep::*}
  loop {_sklep} times:
   loop {sklep.sklep::*}:
    if {_sklep.%loop-number%} is not set:
     set {_sklep.%loop-number%} to loop-value
     set {_sklep1.%loop-number%} to loop-index
    if loop-value is larger than {_sklep.%loop-number%}:
     set {_sklep.%loop-number%} to loop-value
     set {_sklep1.%loop-number%} to loop-index
   remove {_sklep.%loop-number%} from {sklep.sklep::*}
  wait 2 tick
  loop {_bl} times:
   if loop-number is smaller than or equal to 10:
    set {_lore1::%loop-number%} to " &8%loop-number%. &7%{_sklep1.%loop-number%}%: &c&l&o%{_sklep.%loop-number%}% &8&l&o- &f&o(&6&oWydanego hajsu&f&o)"
   set {sklep.sklep::%{_sklep1.%loop-number%}%} to {_sklep.%loop-number%}
  set {_lore1} to join {_lore1::*} with "||"
  set lore of player's current inventory's slot 8 to {_lore1}
  
command /sklepguibuy:
 trigger:
  wait 2 tick
  open chest with 2 rows named "&k| &a&lKUPNO" to player
  wait 2 tick
  format slot 0 of player with 1 of iron helmet named "&6&lVIP NA EDYCJE" with lore "|| &b&lCENA &8= &a&l11.99 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to close then run [execute console command "/sklepkupno 1 %player%"]
  format slot 1 of player with 1 of gold helmet named "&e&lSVIP NA EDYCJE" with lore "|| &b&lCENA &8= &a&l25.99 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to close then run [execute console command "/sklepkupno 2 %player%"]
  format slot 2 of player with 1 of diamond helmet named "&9&lSPONSOR NA EDYCJE" with lore "|| &b&lCENA &8= &a&l49.99 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to close then run [execute console command "/sklepkupno 3 %player%"]
  format slot 3 of player with 5 of chest named "&9&l5x PremiumCase" with lore "|| &b&lCENA &8= &a&l4.99 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to close then run [execute console command "/sklepkupno 4 %player%"]
  format slot 4 of player with 1 of beacon named "&4&lBEACON" with lore "|| &b&lCENA &8= &a&l29.99 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to close then run [execute console command "/sklepkupno 5 %player%"]
  format slot 5 of player with 1 of tnt named "&4&lRzucane TNT" with lore "|| &b&lCENA &8= &a&l7.99 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to close then run [execute console command "/sklepkupno 6 %player%"]
command /sklepexpnamoney:
 trigger:
  wait 2 tick
  open chest with 1 rows named "&3&lWYMIANA EXP" to player
  wait 2 tick
  format slot 0 of player with 1 of bottle o' enchanting named "&6&l10 POZIOMU EXPA" with lore "|| &b&l10 EXPA &8= &a&l0.01 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to run [execute console command "/wymianaexpanakase dwa %player%"]
  format slot 1 of player with 1 of bottle o' enchanting named "&6&l100 POZIOMU EXPA" with lore "|| &b&l100 EXPA&8= &a&l0.10 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to run [execute console command "/wymianaexpanakase trzy %player%"]
  format slot 2 of player with 1 of bottle o' enchanting named "&6&l3000 POZIOMU EXPA" with lore "|| &b&l3000 EXPA &8= &a&l1.00 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby kupic!" to run [execute console command "/wymianaexpanakase cztery %player%"]
command /sklepkupno [<text>] [<player>]:
 executable by: console
 trigger:
  if arg 1 is "1":
   if {kasa::megabeka::%player-arg%} is bigger or equal to 11.99:
    remove 11.99 from {kasa::megabeka::%player-arg%}
    add 11.99 to {sklep.sklep::%player-arg%}
    execute console command "/pex user %player-arg% group set vip"
    send "  &8» &7Zakupiles range &6&lVIP NA EDYCJE" to player-arg
    broadcast "&8[&8] &8» &7&d&l%player-arg% &azakupil &6&lVIP NA EDYCJE &apoprzez &c&l/sklep&a!"
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wystarczajacych srodkow na koncie!" to player-arg
  if arg 1 is "2":
   if {kasa::megabeka::%player-arg%} is bigger or equal to 25.99:
    remove 25.99 from {kasa::megabeka::%player-arg%}
    add 25.99 to {sklep.sklep::%player-arg%}
    execute console command "/pex user %player-arg% group set svip"
    send "  &8» &7Zakupiles range &e&lSVIP NA EDYCJE" to player-arg
    broadcast "&8[&8] &8» &7&d&l%player-arg% &azakupil &e&lSVIP NA EDYCJE &apoprzez &c&l/sklep&a!"
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wystarczajacych srodkow na koncie!" to player-arg
  if arg 1 is "3":
   if {kasa::megabeka::%player-arg%} is bigger or equal to 49.99:
    remove 49.99 from {kasa::megabeka::%player-arg%}
    add 49.99 to {sklep.sklep::%player-arg%}
    execute console command "/pex user %player-arg% group set sponsor"
    send "  &8» &7Zakupiles range &9&lSPONSOR NA EDYCJE" to player-arg
    broadcast "& &8» &7&d&l%player-arg% &azakupil &9&lSPONSOR NA EDYCJE &apoprzez &c&l/sklep&a!"
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wystarczajacych srodkow na koncie!" to player-arg
  if arg 1 is "4":
   if {kasa::megabeka::%player-arg%} is bigger or equal to 4.99:
    remove 4.99 from {kasa::megabeka::%player-arg%}
    add 4.99 to {sklep.sklep::%player-arg%}
    give 5 chest named "&9PremiumCase" to player-arg
    send "  &8» &7Zakupiles przedmioty &9&l5x PremiumCase" to player-arg
    broadcast " &8» &7&d&l%player-arg% &azakupil &9&l5x PremiumCase &apoprzez &c&l/sklep&a!"
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wystarczajacych srodkow na koncie!" to player-arg
  if arg 1 is "5":
   if {kasa::megabeka::%player-arg%} is bigger or equal to 29.99:
    remove 29.99 from {kasa::megabeka::%player-arg%}
    add 29.99 to {sklep.sklep::%player-arg%}
    give 1 beacon to player-arg
    send "  &8» &7Zakupiles przedmiot &4&lBEACON" to player-arg
    broadcast "  &8» &7&d&l%player-arg% &azakupil &4&lBEACON &apoprzez &c&l/sklep&a!"
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wystarczajacych srodkow na koncie!" to player-arg
  if arg 1 is "6":
   if {kasa::megabeka::%player-arg%} is bigger or equal to 7.99:
    remove 7.99 from {kasa::megabeka::%player-arg%}
    add 7.99 to {sklep.sklep::%player-arg%}
    give 1 tnt named "&4rzucane tnt" to player-arg
    send "  &8» &7Zakupiles przedmiot &4&lRZUCANE TNT" to player-arg
    broadcast "  &8» &7&d&l%player-arg% &azakupil &4&lRZUCANE TNT &apoprzez &c&l/sklep&a!"
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wystarczajacych srodkow na koncie!" to player-arg
command /wymianaexpanakase [<text>] [<player>]:
 executable by: console
 trigger:
  if arg 1 is "dwa":
   If player-arg's level is bigger or equal to 10:
    reduce the player-arg's level by 10
    add 0.01 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    send "  &8» &7Wymieniles &e10 EXPA &7za &e0.01 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wyamaganego poziomu EXP" to player-arg
  if arg 1 is "trzy":
   If player-arg's level is bigger or equal to 100:
    reduce the player-arg's level by 100
    add 0.10 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    send "  &8» &7Wymieniles &e100 EXPA &7za &e0.10 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wyamaganego poziomu EXP" to player-arg
  if arg 1 is "cztery":
   If player-arg's level is bigger or equal to 3000:
    reduce the player-arg's level by 3000
    add 1.00 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    send "  &8» &7Wymieniles &e3000 EXPA &7za &e1.00 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wyamaganego poziomu EXP" to player-arg
command /sklepguisell:
 trigger:
  wait 2 tick
  open chest with 2 rows named "&k| &c&lSPRZEDAZ" to player
  wait 2 tick
  format slot 0 of player with 64 of cobblestone with lore "|| &6&l64 COBBLA &8= &e&l0.01 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell cobble %player%"]
  format slot 1 of player with 64 of tnt with lore "|| &6&l64 TNT &8= &e&l0.16 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell tnt %player%"]
  format slot 2 of player with 7 of enchanted golden apple with lore "|| &6&l7 KOX &8= &e&l0.14 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell koxy %player%"]
  format slot 3 of player with 32 of 322 with lore "|| &6&l32 REFILE &8= &e&l0.06 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell refile %player%"]
  format slot 4 of player with 64 of obsidian with lore "|| &6&l64 OBSYDIANU &8= &e&l0.09 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell obs %player%"]
  format slot 5 of player with 1 of diamond helmet of unbreaking 3 and protection 4  with lore "|| &6&l1 HELM &8= &e&l0.05 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell zbroja1 %player%"]
  format slot 6 of player with 1 of  diamond chestplate of unbreaking 3 and protection 4  with lore "|| &6&l1 NAPIERSNIK &8= &e&l0.05 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell zbroja2 %player%"]
  format slot 7 of player with 1 of diamond leggings of unbreaking 3 and protection 4  with lore "|| &6&l1 NOGAWICE &8= &e&l0.05 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell zbroja3 %player%"]
  format slot 8 of player with 1 of diamond boots of unbreaking 3 and protection 4  with lore "|| &6&l1 BUTY &8= &e&l0.05 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell zbroja4 %player%"]
  format slot 9 of player with 64 of diamond with lore "|| &6&l64 DIAMENTY &8= &e&l0.03 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell diamenty %player%"]
  format slot 10 of player with 64 of gold ingot with lore "|| &6&l64 ZLOTA &8= &e&l0.02 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell zloto %player%"]
  format slot 11 of player with 64 of emerald with lore "|| &6&l64 EMERALDY &8= &e&l0.03 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell emeraldy %player%"]
  format slot 12 of player with 64 of iron ingot with lore "|| &6&l64 ZELAZA &8= &e&l0.03 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell zelaza %player%"]
  format slot 13 of player with 20 of apple with lore "|| &6&l20 JABLKA &8= &e&l0.07 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell jablka %player%"]
  format slot 14 of player with 5 of ender pearl with lore "|| &6&l5 PERLY &8= &e&l0.09 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell perly %player%"]
  format slot 15 of player with 1 of beacon with lore "|| &6&l1 BEACON  &8= &e&l3.99 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell beacon %player%"]
  format slot 16 of player with 64 of redstone with lore "|| &6&l64 REDSTONE &8= &e&l0.05 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell redstone %player%"]
  format slot 17 of player with 10 of bookshelf with lore "|| &6&l10 BIBLIOTECZKI &8= &e&l0.06 PLN ||||&e✔ &7Kliknij aby sprzedac!" to run [execute console command "/sklepguisellsell bibliteczki %player%"]
command /sklepguisellsell [<text>] [<player>]:
 executable by: console
 trigger:
  if arg 1 is "cobble":
   if player-arg has 64 cobblestone:
    add 0.01 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 64 cobblestone from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e64 cobblestone &7za &e0.01 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "tnt":
   if player-arg has 64 tnt:
    add 0.16 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 64 tnt from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e64 tnt &7za &e0.16 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "koxy":
   if player-arg has 7 enchanted golden apple:
    add 0.14 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 7 enchanted golden apple from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e7 koxow &7za &e0.14 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "refile":
   if player-arg has 32 golden apple:
    add 0.06 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 7 golden apple from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e7 refilow &7za &e0.06 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "obs":
   if player-arg has 64 obsidian:
    add 0.09 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 64 obsidian from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e4 obsydianu &7za &e0.09 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "zbroja1":
   if player-arg has 1 diamond helmet of unbreaking 3 and protection 4:
    add 0.09 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 1 diamond helmet of unbreaking 3 and protection 4 from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e1 diamond helmet &7za &e0.05 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "zbroja2":
   if player-arg has 1 diamond chestplate of unbreaking 3 and protection 4:
    add 0.09 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 1 diamond chestplate of unbreaking 3 and protection 4 from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e1 diamond chestplate &7za &e0.05 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "zbroja3":
   if player-arg has 1 diamond leggings of unbreaking 3 and protection 4:
    add 0.09 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 1 diamond leggings of unbreaking 3 and protection 4 from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e1 diamond leggings &7za &e0.05 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "zbroja4":
   if player-arg has 1 diamond boots of unbreaking 3 and protection 4:
    add 0.09 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 1 diamond boots of unbreaking 3 and protection 4 from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e1 diamond boots &7za &e0.05 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "diamenty":
   if player-arg has 64 diamond:
    add 0.03 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 64 diamond from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e64 diamond &7za &e0.03 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "zloto":
   if player-arg has 64 gold ingot:
    add 0.02 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 64 gold ingot from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e64 gold ingot &7za &e0.02 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "emeraldy":
   if player-arg has 64 emerald:
    add 0.03 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 64 emerald from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e64 emerald &7za &e0.03 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "zelaza":
   if player-arg has 64 iron ingot:
    add 0.02 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 64 iron ingot from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e64 iron ingot &7za &e0.02 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "jablka":
   if player-arg has 20 apple:
    add 0.07 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 20 apple from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e20 apple &7za &e0.07 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "perly":
   if player-arg has 5 ender pearl:
    add 0.09 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 5 ender pearl from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e5 ender pearl &7za &e0.09 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "beacon":
   if player-arg has 1 beacon:
    add 3.99 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 1 beacon from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e1 beacon &7za &e3.99 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "redstone":
   if player-arg has 64 redstone:
    add 0.05 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 64 redstone from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e64 redstone &7za &e0.05 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg
  if arg 1 is "bibliteczki":
   if player-arg has 10 bookshelf:
    add 0.06 to {kasa::megabeka::%player-arg%}
    remove 10 bookshelf from player-arg's inventory
    send "  &8» &7Sprzedales &e64 bookshelf &7za &e0.06 PLN" to player-arg
   else:
    send " &f&l» &c&l&oNie masz wymaganych przedmiotow!" to player-arg

I mam problem ponieważ glowe ze slotu 8 można wyciagac proszę o pomoc

Uzyj sdGUI

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...