Skocz do zawartości

SmileTools - Prosty plugin na Toolsy Serwerowe


_SmileCraft_

Rekomendowane odpowiedzi

SmileTools v. 1.0 (15.11.2016)


Komendy

         (» Komenda (Aliases) - Opis.)

» Broadcast (Say/Bc/Bcast) - Wysylanie globalnych wiadomosci do graczy.

» ClearInventory (Clear/Clean/CI) - Czysczenie ekwipunku.

» Cobblestone (Cobble/Bruk/Usuncobble) - Usuwanie cobblestone z ekwipunku

» Enderchest (Openender/Ender/End/Oe) - Otwieranie enderchestu danego gracza.

» EnderClear (Clearender/Enderclear/Ec/Enderchestclear) - Czysczenie enderchestu danego gracza

» EnderSee (Enderchestsee) - Modyfikowanie enderchestu danego gracza

» Fly (Latanie) - Wlaczanie/Wylaczanie trybu latania.

» Flyspeed (Speed) - Ustawianie szybkosci latania (DOMYŚLNIE 2).

» Gamemode (Gm/Gmc/Gms) - Zarzadzanie trybem gry.

» Hat (Czapka/Kapelusz) - Zakladanie bloku/przedmiotu na glowe.

» Heal (Ulecz) - Leczenie gracza.

» HelpOp (Report) - Kontakt z administracja.

» InvSee (Eq) - Modyfikowanie ekwipunku danego gracza.

» Kill (Zabij) - Zabijanie danego gracza.

» List (Lista) - Liczba osob zalogowanych na serwerze.

» Gc (Tps) -Sprawdzanie Tps/Ramu serwera.

» Smietnik (Kosz) - Otwieranie smietnika.

» Tell (Msg/Szept) - Wysylanie prywatnej wiadomosci.

» Reply (R/Odpisz) - Odpisywanie na prywatna wiadomosć.

» Teleport (Tp) - Teleportacja do gracza.

» Teleporthere (Stp/S/Tphere) - Teleportacja gracza do siebie.

» Kick (Wyrzuc) - Wyrzucanie gracza z serwera.

» Kickall (Wyrzucall) - Wyrzucanie wszystkich graczy z serwera.

» Repair (Napraw) - Naprawianie przedmiotow.

» SetSpawn (Ustawspawn) - Ustawianie spawnu.

» Spawn (BRAK) - Teleportacja na spawn

Uprawnienia

» Wszystkie uprawnienia można zmienić w configu

Co dodać

» Wszystkie wasze propozycje

» Więcej komend

Błędy

         (+ - Zrobione | ? - W trakcie prac | x - Nie zrobione)

» Przy teleportacji na spawn gdy się ruszymy nie przerywa teleportacji. (x)

» Błędy zgłaszaj w komentarzu.

Config

» Wszystkie wiadomosci można zmienić w configu

Spoiler

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# +-----------------------------------------------------+ #
# <              SCore - Wersja prywatna                > #
# <            Witaj w pliku konfiguracyjnym            > #
# <     Czytaj dokladnie opis wszytkich wartosci ;) > #
# +-----------------------------------------------------+ #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# Ustawienia ogolne:
Klucz: K8D9-HDSK-7H99
Wiadomosci:
  Konsola: "&4Ta komenda jest zablokowana dla konsoli!"
  Offline: " &8&l� &7Podany gracz jest &eoffline&7."
 
#Ustawienia do chatu:
Chat:
  Uprawnienie_Kolor: "score.chat.color"

# Ustawienia do komeny "/broadcast <wiadomosc>"
Broadcast:
  Uprawnienie: "score.broadcast"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.broadcast&7)"
  Uzycie: " &8&l� &7Uzyj: &e/broadcast <wiadomosc>"
  Format_Wiadomosci: "&8[&eFireHard.PL&8] &8&l� &7{WIADOMOSC}"

# Ustawienia do komeny "/clearinventory <gracz>"
ClearInventory:
  Uprawnienie: "score.clearinventory"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.clearinventory&7)"
  Format_Usuwania: " &8&l� &7Twoj &eekwipunek &7zostal &ewyczyszczony&7."
  Format_Usuwania_Admin: " &8&l� &eEkwipunek &7gracza &e{NICK} &7zostal &ewyczyszczony&7."
  Format_Usuwania_Gracz: " &8&l� &7Twoj &eekwipunek &7zostal &ewyczyszczony &7przez &e{ADMIN}&7."

# Ustawienia do komeny "/cobblestone"
Cobblestone:
  Format_Usuwania: " &8&l� &7Twoj &eekwipunek &7zostal &ewyczyszcony &7z &ecobblestone&7."
  Format_Brak: " &8&l� &7W twoim &eekwipunku &7brakuje &ecobblestone&7."
 
# Ustawienia do komendy "/enderchest"
EnderChest:
  Uprawnienie: "score.endechest"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.enderchest&7)"
  Format_Otworzono: " &8&l� &eOtworzyles &7swoj &eenderchest&7."
 
# Ustawienia do komendy "/enderclear"
EnderClear:
  Uprawnienie: "score.enderclear"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.enderclear&7)"
  Uzycie: " &8&l� &7Uzyj: &e/enderclear <gracz>"
  Format_Czysczenie_Admin: " &8&l� &eEnderChest &7gracza &e{NICK} &7zostal &ewyczyszcony&7."
  Format_Czysczenie_Gracz: " &8&l� &7Twoj &eenderchest &7zostal &ewyczyszczony &7przez &e{ADMIN}&7."
 
# Ustawienia do komendy "/endersee"
EnderSee:
  Uprawnienie: "score.endersee"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.endersee&7)"
  Uzycie: " &8&l� &7Uzyj: &e/endersee <gracz>"  
  Format_Otworzono: " &8&l� &7Otzworzles &eenderchest &7gracza &e{NICK}&7."
 
# Ustawienia do komendy "/fly"
Fly:
  Uprawnienie: "score.fly"
  Uprawnienie_Others: "score.fly.otehrs"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.fly&7)"
  Brak_Uprawnienia_Others: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.fly.others&7)"
  Format_Wlaczono: " &8&l� &7Twoj &etryb latania &7zostal &ewlaczony&7."
  Format_Wylaczono: " &8&l� &7Twoj &etryb latania &7zostal &ewylaczony&7."
  Format_Wlaczono_Gracz: " &8&l� &7Twoj &etryb latania &7zostal &ewlaczony &7przez &e{ADMIN}&7."
  Format_Wylaczono_Gracz: " &8&l� &7Twoj &etryb latania &7zostal &ewylaczony &7przez &e{ADMIN}&7."
  Format_Wlaczono_Admin: " &8&l� &eLatanie &7dla gracza &e{NICK} &7zostalo &ewlaczone&7."
  Format_Wylaczono_Admin: " &8&l� &eLatanie &7dla gracza &e{NICK} &7zostalo &ewlaczone&7."
 
# Ustawienia do komendy "/flyspeed"
FlySpeed:
  Uprawnienie: "score.flyspeed"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.flyspeed&7)"
  Uzycie: " &8&l� &7Uzyj: &e/flyspeed <szybkosc> <gracz>"
  Format_Zmiany: " &8&l� &7Twoja &eszybkosc latania &7zostala zmienionan na &e{SZYBKOSC}&7."
  Format_Zmiany_Gracz: " &8&l� &7Twoja &eszybkosc latania &7zostala zmienionan na &e{SZYBKOSC} &7prezez &e{ADMIN}"
  Format_Zmiany_Admin: " &8&l� &7Zmieniles &eszybkosc latania &7gracza &e{NICK} &7na &e{SZYBKOSC}"
 
# Ustawienia do komendy "/gamemode"
Gamemode:
  Uprawnienie: "score.gamemode"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.gamemode&7)"
  Format_Kreatywny: " &8&l� &7Twoj &etryb gry &7zostal zminiony na &ekreatywny&7."
  Format_Przetrwanie: " &8&l� &7Twoj &etryb gry &7zostal zminiony na &eprzetrwanie&7."
 
# Ustawienia do komendy "/hat"
Hat:
  Uprawnienie: "score.hat"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.hat&7)"
  Format_Zalozono: " &8&l� &7Nowa &eczapka &7zostala &ewlozona&7."
 
# Ustawienia do komendy "/heal"
Heal:
  Uprawnienie: "score.heal"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.heal&7)"
  Uprawnienie_Others: "score.heal.others"
  Brak_Uprawnienia_Others: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.heal.others&7)"  
  Format_Uleczono: " &8&l� &7Zostales &euleczony&7."
  Format_Uleczono_Gracz: " &8&l� &7Zostales &euleczony &7przez &e{ADMIN}"
  Format_Uleczono_Admin: " &8&l� &eUleczyles &7gracza &e{NICK}"
 
# Ustawienia do komendy "/helpop"
HelpOp:
  Uprawnienie: "score.helpop"
  Uprawnienie_See: "score.helpop.see"
  Uprawnienie_Bypass: "score.helpop.bypass"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.helpop&7)"
  Uzycie: " &8&l� &7Uzyj: &e/helpop <wiadomosc>"
  Format_HelpOp: "&7[&cHelpOP&8] &e{NICK} &8-> &e{WIADOMOSC}"
  Format_Wyslano: " &8&l� &7Dziekujemy za gloszenie! :D"
  Format_Slow: " &8&l� &7Na &eHelpOP &7mozesz &enapisac &7za &e{SLOW} &7sek."
 
# Ustawienia do komendy "/invsee"
InvSee:
  Uprawnienie: "score.invsee"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.invsee&7)"
  Poprawne: " &8&l� &7Uzyj: &e/invsee <nick>"
  Format_Otwzorzono: " &8&l� &7Otworyzles &eekwipunek &7gracza &e{NICK}&7."
 
# Ustawienia do komendy "/kill"
Kill:
  Uprawnienie: "score.kill"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.kill&7)"
  Poprawne: " &8&l� &7Uzyj: &e/kill <nick>"
  Format_Zabito: " &8&l� &eZabiles &7gracza &e{NICK}&7."
 
# Ustawienia do komendy "/list"
List:
  Format: " &8&l� &7Na &eserwerze &7jest &e{ONLINE}&7/&e250"
 
# Ustawienia do komendy "/gc"
Gc:
- '&8----------| &2GC &8|----------'
- ' &8&l� &7Tps: &e{TPS}'
- ' &8&l� &7Dostepne rdzenie: &e{RDZENIE}'
- ' &8&l� &7Pamiec:'
- '    &8&l� &7Calkowita: &e{RAM_ALL}'
- '    &8&l� &7Zarezerwowana &e{RAM_USE}'
- '    &8&l� &7Wolna: &e{RAM_FREE}'
- ' &8&l� &7Mapa:'
- '    &8&l� &7Chunki: &e{CHUNKI}'
- '    &8&l� &7Wszystkie Entities: &e{ENTITIES}'
- '    &8&l� &7Zywe Entities: &e{MOBS}'
- '&8------------------------'
Gc_CD:
  Uprawnienie: "score.gc"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.gc&7)"
 
# Ustawienia do komendy "/smietnik"
Smietnik:
  Nazwa_Gui: " &8&l� &eSmietnik" # Nie moze przekraczac 15 liter
 
# Ustawienia do komendy "/tell"
Tell:
  Uprawnienie_Nomessage: "score.tell.nomessage"
  Uzycie: " &8&l� &7Uzyj: &e/tell <nick> <wiadomosc>"
  Format_Blad: " &8&l� &7Nie mozesz &episac &7do tego &egracza&7."
  Format_Wysylajacy: "&8[&eJa -> {NICK}&8] &e{MESSAGE}"
  Format_Odbierajacy: "&8[&e{NICK} -> Ja&8] &e{MESSAGE}"
 
# Ustawienia do komendy "/replay"
Reply:
  Uzycie: " &8&l� &7Uzyj: &e/replay <wiadomosc>"
  Format_Wysylajacy: "&8[&eJa -> {NICK}&8] &e{MESSAGE}"
  Format_Odbierajacy: "&8[&e{NICK} -> Ja&8] &e{MESSAGE}"
  Format_Blad: " &8&l� &7Nie &episales &7z &enikim &7wczesniej."
 
# Ustawienia do komendy "/toolsreload"
ToolsReload:
  Uprawnienie: "score.toolsreload"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.toolsreload&7)"
  Format_Wykonanao: " &8&l� &7Przeladowano &econfig&7!"
 
# Ustawienia do komendy "/teleport"
Teleport:
  Uprawnienie: "score.teleport"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.teleport&7)"
  Uzycie: " &8&l� &7Uzyj: &e/teleport <nick>"
  Format_Teleportowano: " &8&l� &7Zostales &eprzeteleportowany &7do gracza &e{NICK}&7."
 
# Ustawienia do komendy "/teleporthere"
TeleportHere:
  Uprawnienie: "score.teleporthere"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.teleporthere&7)"
  Uzycie: " &8&l� &7Uzyj: &e/teleporthere <nick>"
  Format_Teleportacja: " &8&l� &ePrzeteleportowales &7do &esiebie &7gracza &e{NICK}&7."
 
# Ustawienia do komendy "/kick"
Kick:
  Uprawnienie: "score.kick"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.kick&7)"
  Uprawnienie_Bypass: "score.kick.bypass"
  Format_Blad: " &8&l� &7Nie mozesz &ewyrzucic &7tego &egracza&7."
  Uprawnienie_See: "score.kick.see"
  Format_See: " &8&l� &7Administrator &e{ADMIN} &7wyrzucil gracza &e{NICK} &7za &e{POWOD}&7."
  Format_Admin: " &8&l� &eWyrzuciles &7gracza &e{NICK}&7."
  Format_Gracz: " &8&l� &7Zostales &ewyrzucony &7z &eserwera &8&l� {NEW}  &8&l� &7Wyrzucil: &e{ADMIN}  &8&l� {NEW}  &8&l� &7Pwod: &e{POWOD}  &8&l�"
  Uzycie: " &8&l� &7Uzyj: &e/kick <gracz> <powod>"
 
# Ustawienia do komendy "/kickall"
Kickall:
  Uprawnienie: "score.kickall"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.kickall&7)"
  Format_Admin: " &8&l� &7Wyrzuciles &ewszystkich &7graczy z &eserwera&7."
  Format_Gracz: " &8&l� &7Zostales &ewyrzucony &7z &eserwera &8&l� {NEW}  &8&l� &7Pwod: &eKickall  &8&l�"
 
# Ustawienia do komendy "/repair"
Repair:
  Uprawnienie: "score.repair"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.repair&7)"
  Format_Naprawiono: " &8&l� &7Pomyslnie &enaprawiono &7przedmiot w twojej &erece&7."
  Format_Armor: " &8&l� &7Pomyslnie &enaprawiono &7twoja &ezbroje&7."
 
# Ustawienia do komendy "/setspawn"
SetSpawn:
  Uprawnienie: "score.setspawn"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.setspawn&7)"
  Format_Ustawiono: " &8&l� &7Ustawiono &espawn&7."
 
# Ustawienia do komendy "/spawn"
Spawn:
  Uprawnienie: "score.spawn"
  Uprawnienie_Bypass: "score.spawn.bypass"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.spawn&7)"
  Format_Poczekalnia: " &8&l� &eTeleportacja &enastapi za &e10 &7sek."
  Format_Teleportacja: " &8&l� &7Zostales &eprzeteleportowany &7na &espawn&7."
 
# Ustawienia do komendy "/head"
Head:
  Uprawnienie: "score.head"
  Brak_Uprawnienia: " &8&l� &cNie posiadasz uprawnienia &7(&escore.head&7)"

Pobieranie (Download)

» Pobieranie: Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

» Skan pliku: Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

» Skan strony www: Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

Postscriptum (PS)

» Plik nazywa sie SCore 1.0.0 bo był używany na moim starym serwerze

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem ze jest mozliwosc edytowania ale autor mialby na ten post juz wy*ebane wiec napisze moje propozycje:

- format chatu

- jakis ladniejszy wyglad whitelisty(wiem ze w bukkit.yml da sie zmienic ale przez plugin bedzie ladniej)

- komenda /setslot(do ustawiania liczby slotow bez resetu)

- gdy klikniemy kompas otworzy sie nam gui i glowy graczy i bedzie informacja ile metrow do niego mamy

- komenda /chat(nie patrzylem w kod,daj do tematu src kod bo nei mam zadnego dobbrego dekompilatora)

Jak cos przypomne to napisze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

20 godzin temu, Polski Gaming napisał:

ludzie ale to jest kod podjebany z kguildsów XD

a kod KGuilds'ów zaje*any od toolsów defabriego

Spoiler

#je*aćGrubego

Main:

public HashMap<Player, Player> lastMessageSender = new HashMap();
 public Util util;
 public TeleportManager teleportmanager;
 public ChatColorListener chatcolorlistener;
 public CMDBroadcast cmdbroadcast;
 public CMDClearInventory cmdclearinventory;
 public CMDCobblestone cmdcobblestone;
 public CMDEnderChest cmdenderchest;
 public CMDEnderClear cmdenderclear;
 public CMDEnderSee cmdendersee;
 public CMDFly cmdfly;
 public CMDFlySpeed cmdflyspeed;
 public CMDGamemode cmdgamemode;
 public CMDHat cmdhat;
 public CMDHeal cmdheal;
 public CMDHelpOp cmdhelpop;
 public CMDInvSee cmdinvsee;
 public CMDKill cmdkill;
 public CMDList cmdlist;
 public CMDGc cmdgc;
 public TpsUtil tpsutil;
 public CMDSmietnik cmdsmietnik;
 public CMDTell cmdtell;
 public CMDReply cmdreplay;
 public CMDToolsReload cmdtoolsreload;
 public CMDTeleport cmdteleport;
 public CMDTeleportHere cmdteleporthere;
 public CMDKick cmdkick;
 public CMDKickall cmdkickall;
 public CMDRepair cmdrepair;
 public CMDSetSpawn cmdsetspawn;
 public CMDSpawn cmdspawn;

1. Nie zapisuje się obiektu Player do mapy, łatwo o memory leak. Zapisz jako UUID, a potem za pomocą tego UUID pobierasz Playera.
2. Wszystkie field'y powinno się robić prywatne, i od tego ew. gettery, tylko nie wiem po jaki ch*j to dajesz, jak jest to zupełnie niepotrzebne.

 

getServer().getScheduler().runTaskTimer(this, new Runnable()
  {
   public void run()
   {
   }
  }
  , 8900L, 8900L);

  getServer().getScheduler().runTaskTimer(this, new Runnable()
  {
   public void run()
   {
   }
  }
  , 7800L, 7800L);

a po jasną cholere jest to w kodzie?

 

getServer().getConsoleSender().sendMessage("");
  getServer().getConsoleSender().sendMessage("§8----------------| §eSCore §8|----------------");
  getServer().getConsoleSender().sendMessage("§8[§eSCore§8] Plugin zostal §euruchomiony   ");
  getServer().getConsoleSender().sendMessage("§8[§eSCore§8] Wersja: §e1.0.0 ALPHA      ");
  getServer().getConsoleSender().sendMessage("§8[§eSCore§8] Tworca pluginu: §e_SmileCraft_  ");
  getServer().getConsoleSender().sendMessage("§8[§eSCore§8] Strona: &ewww.firehard.pl    ");
  getServer().getConsoleSender().sendMessage("§8----------------| §eSCore §8|----------------");
  getServer().getConsoleSender().sendMessage("");

paragrafy, błąd.  używa się ChatColor

i już po tym stwierdzam, że to jest kod grubego z xcrafters (@happiś wie o kogo chodzi)

@Libter @Derpy Hooves pomimo iż ten kod jest mase czasu w internecie, nie jest jego autorstwa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Wizzard

1 kod. Nie wiem jak odpowiedzieć XD
2 kod. Żeby działało?
3 kod. Paragrafy? Błąd? To wyłącznie skrót nie znasz nie wtrącaj się. Ja użyłem w swoim                 } else{
                    sender.sendMessage("§c§lNie ma takiego gracza na serwerze!");
i działa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, Krzysiek Rysiek napisał:

@Wizzard

1 kod. Nie wiem jak odpowiedzieć XD
2 kod. Żeby działało?
3 kod. Paragrafy? Błąd? To wyłącznie skrót nie znasz nie wtrącaj się. Ja użyłem w swoim                 } else{
                    sender.sendMessage("§c§lNie ma takiego gracza na serwerze!");
i działa.

2. Ale ten kod dosłownie nic nie robi.

3. Znam się i każdy programista bukkita powie, że nie używa się paragrafów - są wolne (np przy wysyłaniu Title na 1.8+)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 minuty temu, Wizzard napisał:

2. Ale ten kod dosłownie nic nie robi.

3. Znam się i każdy programista bukkita powie, że nie używa się paragrafów - są wolne (np przy wysyłaniu Title na 1.8+)

2. Przypatrz się dobrze
3. Przy title'u tak ale 1.7+ i tekst na chacie nie. Znam ChatColor.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

31 minut temu, Krzysiek Rysiek napisał:

2. Przypatrz się dobrze
3. Przy title'u tak ale 1.7+ i tekst na chacie nie. Znam ChatColor.

2. Patrze dobrze, i widze że jest uruchomiony task, który nic nie robi.

 

EDIT: Właśnie zobaczyłem na Twój profil @Krzysiek Rysiek, i widzę ten status "Wczoraj olśniło mnie i zacząłem robić pluginy! Na jakieś proste jeśli chcecie zgłaszajcie do mnie ^.^". Jeżeli dopiero od wczoraj, to muszę Ciebie niestety uświadomić.

Napisałeś "Znam ChatColor". Gdybyś drogi kolego znał, to byś użył tej metody: Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! (repo bukkita), co jest szybsze niż paragrafy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ChatColor jest teoretycznie wolniejszy niz paragrafy - gdy mamy ChatColor ileś razy to wywołuje kilka razy klasę ChatColor.

Gdy mamy paragrafy - po prostu są wysyłane do klienta i nie robi to różnicy - FontRenderer w cliencie i tak operuje na nich - chyba że mamy tilesy które są tłumaczone na JSON...

Pomijając to - @Wizzard ma rację - powinieneś użyć ChatColor, gdy wysyłasz do konsoli, automatycznie wtedy zamienia na kolory ANSI w terminalu...

A co do pluginu - spoko, ale jednak w kodzie są błędy oraz nie jest w 100% twój...

Edytowane przez gabixdev
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, nie odpowiadałem w tym temacie ponieważ miałem awarię komputera, przeczytałem wszystkie komentarze i dziękuję za porady dotyczące ChatColor, w następnym update zmienię to. Scheduler jest do AutoMsg który będzie dodany w aktualizacji. Kod pluginu jest w 95% mój oprócz komendy FlySpeed. Kod pluginu, tak jak napisał użytkownik Polski Gaming NIE JEST Z KGUILDS!! Ten plugin ma już z pół roku. Bardzo dziękuję za porady, dobre komentarze oraz te negatywne. Już wkrótce aktulizacja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, _SmileCraft_ napisał:

Witam, nie odpowiadałem w tym temacie ponieważ miałem awarię komputera, przeczytałem wszystkie komentarze i dziękuję za porady dotyczące ChatColor, w następnym update zmienię to. Scheduler jest do AutoMsg który będzie dodany w aktualizacji. Kod pluginu jest w 95% mój oprócz komendy FlySpeed. Kod pluginu, tak jak napisał użytkownik Polski Gaming NIE JEST Z KGUILDS!! Ten plugin ma już z pół roku. Bardzo dziękuję za porady, dobre komentarze oraz te negatywne. Już wkrótce aktulizacja.

Niestety nie jest z KGuilds'ów. Są z toolsów grubego z xcrafters, które są starsze niż KGuildsy i to coś razem wzięte. Mam nawet ich kod, ułożenie partii kodu jest nawet to samo, te same błędy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Nieaktywny
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...