Skocz do zawartości
 • 0

czemu to nie działa


AfterProYT

Pytanie

variables:
    {plyta.%player%} = false

on click:
    if target block is pressure plate:
        if block under player is pressure plate:
            if {plyta.%player%} is false:
                set {plyta.%player%} to true
                loop 20 times:
                    wait 0.25 second
                    if block under player is not pressure plate:
                        stop
                    else:
                        set {plyta.%player%} to false
                        send "&4&lZszedles z plyty!" to player
                if block under player is pressure plate:
                    add 1 to {pkt.%player%}
                    send "&4&lDostales 1 pkt!" to player
                    set {plyta.%player%} to false

command /statypk:
    trigger:
        send "&4&lAktualnie posiadasz &a&l%{pkt.%player%}% &4&lpunktow!" to player

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

18 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0
 on any movement:
  if target block is pressure plate:
    if block under player is pressure plate:
      if {plyta.%player%} is false:
        set {plyta.%player%} to true
        loop 20 times:
          wait 0.25 second
          if block under player is not pressure plate:
            stop
          else:
            set {plyta.%player%} to false
            send "&4&lZszedles z plyty!" to player
        if block under player is pressure plate:
          add 1 to {pkt.%player%}
          send "&4&lDostales 1 pkt!" to player
          set {plyta.%player%} to false

command /statypk:
  trigger:
    send "&4&lAktualnie posiadasz &a&l%{pkt.%player%}% &4&lpunktow!" to player 

masz (tylko tam na gorze to zmien, zamiast click to any movement)

Edytowane przez Krzychu2016
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
5 minut temu, Krzychu2016 napisał:

 on any movement:
  if target block is pressure plate:
    if block under player is pressure plate:
      if {plyta.%player%} is false:
        set {plyta.%player%} to true
        loop 20 times:
          wait 0.25 second
          if block under player is not pressure plate:
            stop
          else:
            set {plyta.%player%} to false
            send "&4&lZszedles z plyty!" to player
        if block under player is pressure plate:
          add 1 to {pkt.%player%}
          send "&4&lDostales 1 pkt!" to player
          set {plyta.%player%} to false

command /statypk:
  trigger:
    send "&4&lAktualnie posiadasz &a&l%{pkt.%player%}% &4&lpunktow!" to player 

masz (tylko tam na gorze to zmien)

2 errory


5 minut temu, Krzychu2016 napisał:

 on any movement:
  if target block is pressure plate:
    if block under player is pressure plate:
      if {plyta.%player%} is false:
        set {plyta.%player%} to true
        loop 20 times:
          wait 0.25 second
          if block under player is not pressure plate:
            stop
          else:
            set {plyta.%player%} to false
            send "&4&lZszedles z plyty!" to player
        if block under player is pressure plate:
          add 1 to {pkt.%player%}
          send "&4&lDostales 1 pkt!" to player
          set {plyta.%player%} to false

command /statypk:
  trigger:
    send "&4&lAktualnie posiadasz &a&l%{pkt.%player%}% &4&lpunktow!" to player 

masz (tylko tam na gorze to zmien)

teraz zero ale dalej nie działa jak ustane na płytkę naciskową ze stona

//Łącze ~bvcz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
10 minut temu, Krzychu2016 napisał:

 on any movement:
  if target block is pressure plate:
    if block under player is pressure plate:
      if {plyta.%player%} is false:
        set {plyta.%player%} to true
        loop 20 times:
          wait 0.25 second
          if block under player is not pressure plate:
            stop
          else:
            set {plyta.%player%} to false
            send "&4&lZszedles z plyty!" to player
        if block under player is pressure plate:
          add 1 to {pkt.%player%}
          send "&4&lDostales 1 pkt!" to player
          set {plyta.%player%} to false

command /statypk:
  trigger:
    send "&4&lAktualnie posiadasz &a&l%{pkt.%player%}% &4&lpunktow!" to player 

masz (tylko tam na gorze to zmien, zamiast click to any movement)

nie działa nadal

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
Spoiler

# an0ranking #
# Niechciany skrypt, pisany na zlecenie :C #

# Dolaczanie #
on join:
	if premium status of player is PREMIUM:
		if {an0ranking::uuid::%player%} is not set:
			set {an0ranking::uuid::%player%} to "%player's uuid%"
			set {an0ranking::uuid::lastnickname::%player%} to name of player
			send "&cZapisano twój adres UUID w bazie danych!"
		else:
			if {an0ranking::uuid::%player%} is "%player's uuid%":
				send "&cTwoje UUID zgadza sie!"
			else:
				send "&cWykryto zmiane nazwy uzytkownika! Ranking zostal przeniesiony!"
				set {an0ranking::uuid::%player%} to "%player's uuid%"
				set {an0ranking::exp::ranking::%player%} to {an0ranking::exp::ranking::%{an0ranking::uuid::lastnickname::%player%}%}
				set {an0ranking::uuid::lastnickname::%player%} to name of player
	set {an0ranking::seria::%player%} to 0
	set {an0ranking::exp::ranking::killstime::%player%} to 1
	set {an0ranking::exp::ranking::kills::%player%} to 0
	set {an0ranking::nick::%player%} to name of player
	execute console command "scoreboard players set %player% rank %{an0ranking::exp::ranking::%player%}%"
	if {an0ranking::exp::ranking::%player%} is not set:
		set {an0ranking::exp::ranking::%player%} to 1000
	if {an0ranking::nick::%player%} is "KapiMaKlocka" or "mrkacperek" or "KacperToKastrat":
		wait 5 seconds
		send "&cUWAGA! Na tym serwerze jest aktywny twój skrypt - an0ranking" to player
		send "&cUWAGA! Tworca skryptu an0ranking dolaczyl na serwer!" to console
		loop all ops:
			send "&cUWAGA! Twórca skryptu an0Ranking dolaczyl na serwer!" to all ops
# CombatLog #			
on damage:
	if attacker is a player:
		if victim is a player:
			if {an0ranking::combatlog::status::%victim%} is 0:
				set {an0ranking::combatlog::status::%victim%} to 1
				wait 20 seconds
				set {an0ranking::combatlog::status::%victim%} to 0
			if {an0ranking::combatlog::status::%attacker%} is 0:
				set {an0ranking::combatlog::status::%attacker%} to 1
				wait 20 seconds
				set {an0ranking::combatlog::status::%attacker%} to 0

# Wczytywanie skryptu + statystyki nad głową #				
on script load:
	execute console command "scoreboard objectives add rank dummy &crank"
	execute console command "scoreboard objectives setdisplay belowName rank"
	loop all players:
		execute console command "scoreboard players set %loop-player% rank %{an0ranking::exp::ranking::%loop-player%}%"
		set {an0ranking::combatlog::status::%loop-player%} to 0
		wait 1 seconds
		kick loop-player due to "&cWejdz ponownie na serwer!"

on script unload:
	execute console command "scoreboard objectives remove rank"
	
# CombatLog - wychodzenie #	
on quit:
	if {an0ranking::combatlog::status::%player%} is 1:
		set {an0ranking::combatlog::ranking::remove::%player%} to 20%*{an0ranking::exp::ranking::%player%}
		remove {an0ranking::combatlog::ranking::remove::%player%} from {an0ranking::exp::ranking::%player%}
		kill player
		broadcast "&cGracz &6%player% &c(&6-%{an0ranking::combatlog::ranking::remove::%player%}%&c) wylogowal sie podczas walki!"
		
# Cala fizyka skryptu (przydzielanie rankingu itp) #
on death:
	if attacker is a player:
		if victim is a player:
			if {an0ranking::exp::ranking::%attacker%} is not set:
				set {an0ranking::exp::ranking::%attacker%} to 1000
			if {an0ranking::nick::%attacker%} is not set:
				set {an0ranking::nick::%attacker%} to name of player
			if {an0ranking::exp::ranking::%victim%} is not set:
				set {an0ranking::exp::ranking::%victim%} to 1000
			if {an0ranking::nick::%victim%} is not set:
				set {an0ranking::nick::%victim%} to name of player	
			set {an0ranking::combatlog::status::%victim%} to 0
			set {an0ranking::combatlog::status::%attacker%} to 0
			execute console command "scoreboard players set %player% rank %{an0ranking::exp::ranking::%player%}%"
			set {an0ranking::exp::ranking::killstime::%attacker%} to 20
			add 1 to {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%}
			apply strength to attacker for 20 seconds
			# Konczenie serii #
			if {an0ranking::seria::%victim%} is 1:
				set {an0ranking::seria::%victim%} to 0
				broadcast "&a&lKONIEC SERII!!! &cGracz &6%attacker% &czakonczyl serie gracza &6%victim%&c!"
			# Nadawanie serii #
			if {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%} > 1:
				set {an0ranking::seria::%attacker%} to 1
			# Przyznawanie punktów + siłki (bez wiadomości)
			if {an0ranking::exp::ranking::%victim%} > {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}:
				set {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} to 20%*{an0ranking::exp::ranking::%victim%}
				remove {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} from {an0ranking::exp::ranking::%victim%}
				add {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
			if {an0ranking::exp::ranking::%victim%} is {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}:
				set {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} to 10%*{an0ranking::exp::ranking::%victim%}
				remove {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} from {an0ranking::exp::ranking::%victim%}
				add {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
			if {an0ranking::exp::ranking::%victim%} < {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}:
				set {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} to 10%*{an0ranking::exp::ranking::%victim%}
				remove {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} from {an0ranking::exp::ranking::%victim%}
				add {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
			# Wiadomości + bonusowe punkty za serie #
			if {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%} is 1:
				add 20 to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
				if {an0ranking::seria::%attacker%} is 1:
					broadcast "&a&lMONSTER KILL!!! &cGracz &6%victim% &c(&6-%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c) zostal zabity przez &6%attacker% &c(&6+%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c)"
				else:
					broadcast "&cGracz &6%victim% &c(&6-%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c) zostal zabity przez &6%attacker% &c(&6+%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c)"
			if {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%} is 2:
				add 40 to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
				broadcast "&a&lDOUBLE KILL! &cGracz &6%victim% &c(&6-%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c) zostal zabity przez &6%attacker% &c(&6+%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c)"
			if {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%} is 3:
				add 60 to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
				broadcast "&a&lTRIPLE KILL! &cGracz &6%victim% &c(&6-%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c) zostal zabity przez &6%attacker% &c(&6+%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c)"
			if {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%} is 4:
				add 80 to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
				broadcast "&a&lQUADRA KILL! &cGracz &6%victim% &c(&6-%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c) zostal zabity przez &6%attacker% &c(&6+%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c)"
			if {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%} is 5:
				add 100 to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
				broadcast "&a&lPENTA KILL! &cGracz &6%victim% &c(&6-%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c) zostal zabity przez &6%attacker% &c(&6+%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c)"
			if {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%} is 6:
				add 200 to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
				set {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%} to 0
				broadcast "&a&lHEXA KILL !!!&cGracz &6%victim% &c(&6-%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c) zostal zabity przez &6%attacker% &c(&6+%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c)"
			stop

# Podglądanie rankingu (1.8+) #
command /ranking [<text>]:
	trigger:
		if arg 1 is not set:
			send player title "&cTwój ranking" with subtitle "&cPunkty rankingu: &6%{an0ranking::exp::ranking::%player%}%" for 5 seconds
		else:
			if arg 1 is "reset":
				set {an0ranking::exp::ranking::%player%} to 1000
				execute console command "scoreboard players set %player% rank %{an0ranking::exp::ranking::%player%}%"
				send player title "&cZresetowano poprawnie twoj ranking!" with subtitle "&cPunkty rankingu: &6%{an0ranking::exp::ranking::%player%}%&c!" for 5 seconds
			else:
				if {an0ranking::exp::ranking::%arg 1%} is not set:
					send player title "&cError" with subtitle "&cNie znaleziono gracza!" for 5 seconds
				else:
					if arg 1 is name of player:
						send player title "&cTwój ranking" with subtitle "&cPunkty rankingu: &6%{an0ranking::exp::ranking::%player%}%" for 5 seconds
					else:
						send player title "&cRanking gracza &6%arg 1%" with subtitle "&cPunkty rankingu: &6%{an0ranking::exp::ranking::%arg 1%}%" for 5 seconds

# Topka #
# Topka autorstwa piratjsk #					
command /top [<integer=1>]:
	trigger:
		set {_strony} to rounded up (size of {an0ranking::exp::ranking::*} / 10)
		arg is between 1 and {_strony}:
			send "&cNajlepsi gracze z najwyzszym &6rankingiem&c:"
			loop {an0ranking::exp::ranking::*}:
				set {_lista::%loop-index%} to loop-value
			set {_num} to size of {_lista::*}
			set {_max} to arg * 10
			set {_min} to {_max} - 9
			loop {_max} times:
				loop {_lista::*}:
					{_wartosc.%loop-number%} is not set:
						set {_wartosc.%loop-number%} to loop-value
						set {_nazwa.%loop-number%} to loop-index
					loop-value is more than {_wartosc.%loop-number%}:
						set {_wartosc.%loop-number%} to loop-value
						set {_nazwa.%loop-number%} to loop-index
				delete {_lista::%{_nazwa.%loop-number%}%}
			loop {_max} times:
				loop-number is between {_min} and {_max}
				loop-number <= {_num}:
					send "&c%loop-number%. &6%{an0ranking::nick::%{_nazwa.%loop-number%}%}% &c(&6%{_wartosc.%loop-number%}%&c)"
			{_max} is more than {_num}:
				set {_r} to {_num}
				loop {_max} - {_num} times:
					add 1 to {_r}
					send "&c%{_r}%. &6Brak"
			send "&cStrona: &6%arg% &cz &6%{_strony}%"
			stop
		{_strony} is 1:
			send "&cWyniki mieszcza sie na 1 stronie!"
			stop
		send "&cWyniki mieszcza sie na %{_strony}% stronach!"
		
# Petla czasowa #
every 1 seconds:
	loop all players:
		if {an0ranking::exp::ranking::killstime::%loop-player%} > 0:
			remove 1 from {an0ranking::exp::ranking::killstime::%loop-player%}
		else:
			set {an0ranking::exp::ranking::kills::%loop-player%} to 0

 

WZIETE Z:

na gui nie umiem zrobic i mnie bardziej interesuja skrypty rpg wiec w tym ci nie pomoge

Spoiler

licze na like

 

Edytowane przez Krzychu2016
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
3 godziny temu, Krzychu2016 napisał:
Spoiler


# an0ranking #
# Niechciany skrypt, pisany na zlecenie :C #

# Dolaczanie #
on join:
	if premium status of player is PREMIUM:
		if {an0ranking::uuid::%player%} is not set:
			set {an0ranking::uuid::%player%} to "%player's uuid%"
			set {an0ranking::uuid::lastnickname::%player%} to name of player
			send "&cZapisano twój adres UUID w bazie danych!"
		else:
			if {an0ranking::uuid::%player%} is "%player's uuid%":
				send "&cTwoje UUID zgadza sie!"
			else:
				send "&cWykryto zmiane nazwy uzytkownika! Ranking zostal przeniesiony!"
				set {an0ranking::uuid::%player%} to "%player's uuid%"
				set {an0ranking::exp::ranking::%player%} to {an0ranking::exp::ranking::%{an0ranking::uuid::lastnickname::%player%}%}
				set {an0ranking::uuid::lastnickname::%player%} to name of player
	set {an0ranking::seria::%player%} to 0
	set {an0ranking::exp::ranking::killstime::%player%} to 1
	set {an0ranking::exp::ranking::kills::%player%} to 0
	set {an0ranking::nick::%player%} to name of player
	execute console command "scoreboard players set %player% rank %{an0ranking::exp::ranking::%player%}%"
	if {an0ranking::exp::ranking::%player%} is not set:
		set {an0ranking::exp::ranking::%player%} to 1000
	if {an0ranking::nick::%player%} is "KapiMaKlocka" or "mrkacperek" or "KacperToKastrat":
		wait 5 seconds
		send "&cUWAGA! Na tym serwerze jest aktywny twój skrypt - an0ranking" to player
		send "&cUWAGA! Tworca skryptu an0ranking dolaczyl na serwer!" to console
		loop all ops:
			send "&cUWAGA! Twórca skryptu an0Ranking dolaczyl na serwer!" to all ops
# CombatLog #			
on damage:
	if attacker is a player:
		if victim is a player:
			if {an0ranking::combatlog::status::%victim%} is 0:
				set {an0ranking::combatlog::status::%victim%} to 1
				wait 20 seconds
				set {an0ranking::combatlog::status::%victim%} to 0
			if {an0ranking::combatlog::status::%attacker%} is 0:
				set {an0ranking::combatlog::status::%attacker%} to 1
				wait 20 seconds
				set {an0ranking::combatlog::status::%attacker%} to 0

# Wczytywanie skryptu + statystyki nad głową #				
on script load:
	execute console command "scoreboard objectives add rank dummy &crank"
	execute console command "scoreboard objectives setdisplay belowName rank"
	loop all players:
		execute console command "scoreboard players set %loop-player% rank %{an0ranking::exp::ranking::%loop-player%}%"
		set {an0ranking::combatlog::status::%loop-player%} to 0
		wait 1 seconds
		kick loop-player due to "&cWejdz ponownie na serwer!"

on script unload:
	execute console command "scoreboard objectives remove rank"
	
# CombatLog - wychodzenie #	
on quit:
	if {an0ranking::combatlog::status::%player%} is 1:
		set {an0ranking::combatlog::ranking::remove::%player%} to 20%*{an0ranking::exp::ranking::%player%}
		remove {an0ranking::combatlog::ranking::remove::%player%} from {an0ranking::exp::ranking::%player%}
		kill player
		broadcast "&cGracz &6%player% &c(&6-%{an0ranking::combatlog::ranking::remove::%player%}%&c) wylogowal sie podczas walki!"
		
# Cala fizyka skryptu (przydzielanie rankingu itp) #
on death:
	if attacker is a player:
		if victim is a player:
			if {an0ranking::exp::ranking::%attacker%} is not set:
				set {an0ranking::exp::ranking::%attacker%} to 1000
			if {an0ranking::nick::%attacker%} is not set:
				set {an0ranking::nick::%attacker%} to name of player
			if {an0ranking::exp::ranking::%victim%} is not set:
				set {an0ranking::exp::ranking::%victim%} to 1000
			if {an0ranking::nick::%victim%} is not set:
				set {an0ranking::nick::%victim%} to name of player	
			set {an0ranking::combatlog::status::%victim%} to 0
			set {an0ranking::combatlog::status::%attacker%} to 0
			execute console command "scoreboard players set %player% rank %{an0ranking::exp::ranking::%player%}%"
			set {an0ranking::exp::ranking::killstime::%attacker%} to 20
			add 1 to {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%}
			apply strength to attacker for 20 seconds
			# Konczenie serii #
			if {an0ranking::seria::%victim%} is 1:
				set {an0ranking::seria::%victim%} to 0
				broadcast "&a&lKONIEC SERII!!! &cGracz &6%attacker% &czakonczyl serie gracza &6%victim%&c!"
			# Nadawanie serii #
			if {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%} > 1:
				set {an0ranking::seria::%attacker%} to 1
			# Przyznawanie punktów + siłki (bez wiadomości)
			if {an0ranking::exp::ranking::%victim%} > {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}:
				set {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} to 20%*{an0ranking::exp::ranking::%victim%}
				remove {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} from {an0ranking::exp::ranking::%victim%}
				add {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
			if {an0ranking::exp::ranking::%victim%} is {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}:
				set {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} to 10%*{an0ranking::exp::ranking::%victim%}
				remove {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} from {an0ranking::exp::ranking::%victim%}
				add {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
			if {an0ranking::exp::ranking::%victim%} < {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}:
				set {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} to 10%*{an0ranking::exp::ranking::%victim%}
				remove {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} from {an0ranking::exp::ranking::%victim%}
				add {an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%} to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
			# Wiadomości + bonusowe punkty za serie #
			if {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%} is 1:
				add 20 to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
				if {an0ranking::seria::%attacker%} is 1:
					broadcast "&a&lMONSTER KILL!!! &cGracz &6%victim% &c(&6-%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c) zostal zabity przez &6%attacker% &c(&6+%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c)"
				else:
					broadcast "&cGracz &6%victim% &c(&6-%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c) zostal zabity przez &6%attacker% &c(&6+%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c)"
			if {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%} is 2:
				add 40 to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
				broadcast "&a&lDOUBLE KILL! &cGracz &6%victim% &c(&6-%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c) zostal zabity przez &6%attacker% &c(&6+%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c)"
			if {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%} is 3:
				add 60 to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
				broadcast "&a&lTRIPLE KILL! &cGracz &6%victim% &c(&6-%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c) zostal zabity przez &6%attacker% &c(&6+%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c)"
			if {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%} is 4:
				add 80 to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
				broadcast "&a&lQUADRA KILL! &cGracz &6%victim% &c(&6-%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c) zostal zabity przez &6%attacker% &c(&6+%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c)"
			if {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%} is 5:
				add 100 to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
				broadcast "&a&lPENTA KILL! &cGracz &6%victim% &c(&6-%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c) zostal zabity przez &6%attacker% &c(&6+%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c)"
			if {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%} is 6:
				add 200 to {an0ranking::exp::ranking::%attacker%}
				set {an0ranking::exp::ranking::kills::%attacker%} to 0
				broadcast "&a&lHEXA KILL !!!&cGracz &6%victim% &c(&6-%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c) zostal zabity przez &6%attacker% &c(&6+%{an0ranking::exp::ranking::remove::%victim%}%&c)"
			stop

# Podglądanie rankingu (1.8+) #
command /ranking [<text>]:
	trigger:
		if arg 1 is not set:
			send player title "&cTwój ranking" with subtitle "&cPunkty rankingu: &6%{an0ranking::exp::ranking::%player%}%" for 5 seconds
		else:
			if arg 1 is "reset":
				set {an0ranking::exp::ranking::%player%} to 1000
				execute console command "scoreboard players set %player% rank %{an0ranking::exp::ranking::%player%}%"
				send player title "&cZresetowano poprawnie twoj ranking!" with subtitle "&cPunkty rankingu: &6%{an0ranking::exp::ranking::%player%}%&c!" for 5 seconds
			else:
				if {an0ranking::exp::ranking::%arg 1%} is not set:
					send player title "&cError" with subtitle "&cNie znaleziono gracza!" for 5 seconds
				else:
					if arg 1 is name of player:
						send player title "&cTwój ranking" with subtitle "&cPunkty rankingu: &6%{an0ranking::exp::ranking::%player%}%" for 5 seconds
					else:
						send player title "&cRanking gracza &6%arg 1%" with subtitle "&cPunkty rankingu: &6%{an0ranking::exp::ranking::%arg 1%}%" for 5 seconds

# Topka #
# Topka autorstwa piratjsk #					
command /top [<integer=1>]:
	trigger:
		set {_strony} to rounded up (size of {an0ranking::exp::ranking::*} / 10)
		arg is between 1 and {_strony}:
			send "&cNajlepsi gracze z najwyzszym &6rankingiem&c:"
			loop {an0ranking::exp::ranking::*}:
				set {_lista::%loop-index%} to loop-value
			set {_num} to size of {_lista::*}
			set {_max} to arg * 10
			set {_min} to {_max} - 9
			loop {_max} times:
				loop {_lista::*}:
					{_wartosc.%loop-number%} is not set:
						set {_wartosc.%loop-number%} to loop-value
						set {_nazwa.%loop-number%} to loop-index
					loop-value is more than {_wartosc.%loop-number%}:
						set {_wartosc.%loop-number%} to loop-value
						set {_nazwa.%loop-number%} to loop-index
				delete {_lista::%{_nazwa.%loop-number%}%}
			loop {_max} times:
				loop-number is between {_min} and {_max}
				loop-number <= {_num}:
					send "&c%loop-number%. &6%{an0ranking::nick::%{_nazwa.%loop-number%}%}% &c(&6%{_wartosc.%loop-number%}%&c)"
			{_max} is more than {_num}:
				set {_r} to {_num}
				loop {_max} - {_num} times:
					add 1 to {_r}
					send "&c%{_r}%. &6Brak"
			send "&cStrona: &6%arg% &cz &6%{_strony}%"
			stop
		{_strony} is 1:
			send "&cWyniki mieszcza sie na 1 stronie!"
			stop
		send "&cWyniki mieszcza sie na %{_strony}% stronach!"
		
# Petla czasowa #
every 1 seconds:
	loop all players:
		if {an0ranking::exp::ranking::killstime::%loop-player%} > 0:
			remove 1 from {an0ranking::exp::ranking::killstime::%loop-player%}
		else:
			set {an0ranking::exp::ranking::kills::%loop-player%} to 0

 

WZIETE Z:

na gui nie umiem zrobic i mnie bardziej interesuja skrypty rpg wiec w tym ci nie pomoge

6 error

//Cytat wzięty do spoilera ~Derpy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Trochę inaczej wytabowałem, nie sprawdzałem czy działa ale powinno.

on any movement:
  if target block is pressure plate:
    if block under player is pressure plate:
      if {plyta.%player%} is false:
        set {plyta.%player%} to true
        loop 20 times:
          wait 0.25 second
  if block under player is not pressure plate:
    set {plyta.%player%} to false
    send "&4&lZszedles z plyty!" to player
    stop
  if block under player is pressure plate:
    add 1 to {pkt.%player%}
    send "&4&lDostales 1 pkt!" to player
    set {plyta.%player%} to false

command /statypk:
  trigger:
    send "&4&lAktualnie posiadasz &a&l%{pkt.%player%}% &4&lpunktow!" to player 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
15 godzin temu, speodziak napisał:

Trochę inaczej wytabowałem, nie sprawdzałem czy działa ale powinno.


on any movement:
  if target block is pressure plate:
    if block under player is pressure plate:
      if {plyta.%player%} is false:
        set {plyta.%player%} to true
        loop 20 times:
          wait 0.25 second
  if block under player is not pressure plate:
    set {plyta.%player%} to false
    send "&4&lZszedles z plyty!" to player
    stop
  if block under player is pressure plate:
    add 1 to {pkt.%player%}
    send "&4&lDostales 1 pkt!" to player
    set {plyta.%player%} to false

command /statypk:
  trigger:
    send "&4&lAktualnie posiadasz &a&l%{pkt.%player%}% &4&lpunktow!" to player 

 

Zaraz sprawdzę i dzięki za odp :P

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
3 minuty temu, AfterProYT napisał:

Zaraz sprawdzę i dzięki za odp :P

działa tylko

 

15 godzin temu, speodziak napisał:

Trochę inaczej wytabowałem, nie sprawdzałem czy działa ale powinno.


on any movement:
  if target block is pressure plate:
    if block under player is pressure plate:
      if {plyta.%player%} is false:
        set {plyta.%player%} to true
        loop 20 times:
          wait 0.25 second
  if block under player is not pressure plate:
    set {plyta.%player%} to false
    send "&4&lZszedles z plyty!" to player
    stop
  if block under player is pressure plate:
    add 1 to {pkt.%player%}
    send "&4&lDostales 1 pkt!" to player
    set {plyta.%player%} to false

command /statypk:
  trigger:
    send "&4&lAktualnie posiadasz &a&l%{pkt.%player%}% &4&lpunktow!" to player 

 

działa to ale jak się poruszam nie po płycie spami zeszyłeś z płyty 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
3 godziny temu, AfterProYT napisał:

działa to ale jak się poruszam nie po płycie spami zeszyłeś z płyty 

Spróbuj tak:

on any movement:
  if target block is pressure plate:
    if block under player is pressure plate:
      if {plyta.%player%} is false:
        set {plyta.%player%} to true
        loop 20 times:
          wait 0.25 second
          stop
  if block under player is not pressure plate:
    set {plyta.%player%} to false
    send "&4&lZszedles z plyty!" to player
    stop
  if block under player is pressure plate:
    add 1 to {pkt.%player%}
    send "&4&lDostales 1 pkt!" to player
    set {plyta.%player%} to false
    stop

command /statypk:
  trigger:
    send "&4&lAktualnie posiadasz &a&l%{pkt.%player%}% &4&lpunktow!" to player

Dodałem "stop" na końcu i początku 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
33 minuty temu, speodziak napisał:

Spróbuj tak:


on any movement:
  if target block is pressure plate:
    if block under player is pressure plate:
      if {plyta.%player%} is false:
        set {plyta.%player%} to true
        loop 20 times:
          wait 0.25 second
          stop
  if block under player is not pressure plate:
    set {plyta.%player%} to false
    send "&4&lZszedles z plyty!" to player
    stop
  if block under player is pressure plate:
    add 1 to {pkt.%player%}
    send "&4&lDostales 1 pkt!" to player
    set {plyta.%player%} to false
    stop

command /statypk:
  trigger:
    send "&4&lAktualnie posiadasz &a&l%{pkt.%player%}% &4&lpunktow!" to player

Dodałem "stop" na końcu i początku 

nic nie pomogło

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
2 minuty temu, AfterProYT napisał:

nic nie pomogło

Teraz zrobiłem coś takiego

on step on pressure plate:
  if block 0.2 blocks under player is not pressure plate:
    set {plyta.%player%} to false
    send "&4&lZszedles z plyty!" to player
    stop
  if block 0.2 blocks under player is pressure plate:
    add 1 to {pkt.%player%}
    send "&4&lDostales 1 pkt!" to player
    set {plyta.%player%} to false
    stop

command /statypk:
  trigger:
    send "&4&lAktualnie posiadasz &a&l%{pkt.%player%}% &4&lpunktow!" to player

Tylko nie wiem czemu wiadomość wyświetla się dopiero gdy skoczy się na płytce :c Sorki, chcę pomóc ale nie wiem od czego to zależy...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...