Skocz do zawartości

Messie911

Użytkownik
 • Ilość zawartości

  4
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Messie911

 1. Messie911

  Przerobienie skryptu

  Przepraszam za prawa autorskie skryptu Tchest !!!
 2. Messie911

  Przerobienie skryptu

  Witam, Poczebuje przerobić skrypt: on load: if file in "plugins/Skript/scripts/dbsk.sk" is not exists: download from "http://file.meee.pl/skript/dbsk/dbsk.sk" to file "plugins/Skript/scripts/dbsk.sk" wait 10 tick execute console command "sk reload dbsk" set {skript.aip.version::tchest} to "0.3" if {tchest.temp::reload} is not set: set {tchest.temp::reload} to false if {tchest.temp::reload} is true: send {skript.msg::reload} to {tchest.temp::player} set {tchest.temp::reload} to false stop send {skript.msg::reload} to console command /tchest [<text>] [<text>]: aliases: treasurechest trigger: if arg 1 is not set: send "&6&LTChest &6by &6&LYooka" send "&3/tchest set&f - zapisywanie przedmiotÄ‚łw &6(&fdomyĹ?lny typ &2unlimited&6)" send "&3/tchest setforget [<&fczas&3>]&f - czas odniawiania skrzyni &6(&2Typ forget&6)" send "&3/tchest del&f - usuwanie skrzyni" send "&3/tchest one&f - zmiana typu skrzyni na jednorazowy" send "&3/tchest setmsg [<&fwiadomoĹ?Ä?&3>]&f - ustawianie wiadomoĹ?ci dla skrzyni" send "&3/tchest random [<&fliczba&3>]&f - subtyp losowy dla typÄ‚łw &2one &fi &2forget" send "&3/tchest info&f - Inforacje o skrzyni" send "&3/tchest relaod&f - PrzeĹ?adowanie skryptu" if arg 1 is "set" or "create": if player doesn't have permission "tchest.admin.set": send {skript.msg::noperm} stop if targeted block is not chest: send {skript.msg::nochest} stop clear {tchest.items.%location of target block%::*} loop all items in inventory of target block: add loop-item to {tchest.items.%location of target block%::*} set {tchest.info.%location of target block%::typ} to "unlimited" send {skript.msg::itemsave} stop if arg 1 is "setforgettime" or "setforget": if player doesn't have permission "tchest.admin.setforget": send {skript.msg::noperm} stop if arg 2 is not set: send {skript.msg::notime} stop if arg 2 parsed as timespan is not set: send {skript.msg::notime} stop if targeted block is not chest: send {skript.msg::nochest} stop if {tchest.items.%location of target block%::*} is not set: send {skript.msg::nochestsave} stop if {tchest.data.%location of target block%::*} is set: delete {tchest.data.%location of target block%::*} set {_time} to arg 2 parsed as timespan set {tchest.info.%location of target block%::forget} to {_time} set {tchest.info.%location of target block%::typ} to "forget" send "%{skript.msg::setforget}% %{_time}%" stop if arg 1 is "del" or "usun": if player doesn't have permission "tchest.admin.del": send {skript.msg::noperm} stop if targeted block is not chest: send {skript.msg::nochest} stop delete {tchest.info.%location of target block%::*} delete {tchest.items.%location of target block%::*} delete {tchest.data.%location of target block%::*} set target block to air send {skript.msg::deletechest} stop if arg 1 is "one": if player doesn't have permission "tchest.admin.one": send {skript.msg::noperm} stop if targeted block is not chest: send {skript.msg::nochest} stop if {tchest.items.%location of target block%::*} is not set: send {skript.msg::nochestsave} stop if {tchest.data.%location of target block%::*} is set: delete {tchest.data.%location of target block%::*} set {tchest.info.%location of target block%::typ} to "one" if {tchest.info.%location of target block%::forget} is set: delete {tchest.info.%location of target block%::forget} send {skript.msg::oneset} stop if arg 1 is "setmsg": if player doesn't have permission "tchest.admin.setmsg": send {skript.msg::noperm} stop if targeted block is not chest: send {skript.msg::nochest} stop if {tchest.items.%location of target block%::*} is not set: send {skript.msg::nochestsave} stop if arg 2 is not set: send {skript.msg::nomsg} stop set {tchest.info.%location of target block%::msg} to coloured arg 2 send {skript.msg::setmsg} stop if arg 1 is "random": if player doesn't have permission "tchest.admin.setrandom": send {skript.msg::noperm} stop if targeted block is not chest: send {skript.msg::nochest} stop if {tchest.items.%location of target block%::*} is not set: send {skript.msg::nochestsave} stop if {tchest.info.%location of target block%::typ} is not "forget" or "one": send {skript.msg::norandomset} stop if arg 2 is not set: send {skript.msg::norandomnumer} stop if arg 2 parsed as number is not set: send {skript.msg::norandomnumer} stop set {_number} to arg 2 parsed as number set {tchest.info.%location of target block%::subtyp} to "random" set {tchest.info.%location of target block%::randomliczba} to {_number} send {skript.msg::setrand} stop if arg 1 is "info": if player doesn't have permission "tchest.admin.setrandom": send {skript.msg::noperm} stop if targeted block is not chest: send {skript.msg::nochest} stop if {tchest.items.%location of target block%::*} is not set: send {skript.msg::nochestsave} stop send "&6&LInforamcje Skrzyni - &2%location of target block%" send "&3Przedmioty: &f%{tchest.items.%location of target block%::*}%" send "&3Typ: &f%{tchest.info.%location of target block%::typ}%" if {tchest.info.%location of target block%::typ} is "forget": send "&3Czas odnowienia: &f%{tchest.info.%location of target block%::forget}%" if {tchest.info.%location of target block%::subtyp} is "random": send "&3Subtyp: &f%{tchest.info.%location of target block%::subtyp}%" send "&3IloĹ?Ä? losowaych przedmiotÄ‚łw: &f%{tchest.info.%location of target block%::randomliczba}%" stop if arg 1 is "reload" or "r": if player doesn't have permission "tchest.admin.reload": send {skript.msg::noperm} stop command sender is not the console: set {tchest.temp::player} to player set {tchest.temp::reload} to true execute console command "sk reload %script%" stop execute console command "sk reload %script%" stop if arg 1 is "autor" or "version": send "&6&LTChest &6by &6&LYooka" send "&3Autor: &6Yooka" send "&3www: &6http://meee.pl" send "&3Wersja: &6%{skript.aip.version::tchest}%" on rightclick on chest: if {tchest.items.%event-location%::*} is set: clear inventory of event-block # --- Skrzynia odnawialna --- # if {tchest.info.%event-location%::typ} is "forget": if player doesn't have permission "tchest.use.forget": send {skript.msg::noperm} cancel event stop set {_waited} to difference between now and {tchest.data.%event-location%::%UUID of player%} if {_waited} is less than {tchest.info.%location of target block%::forget}: set {_last} to {tchest.data.%event-location%::%UUID of player%} add {tchest.info.%location of target block%::forget} to {_last} send "&cMusisz zaczekaÄ? &6%difference between {_last} and now%" stop if {tchest.info.%event-location%::subtyp} is "random": add "zajebioza" to {_przedmioty::*} set {_liczba} to {tchest.info.%event-location%::randomliczba} set {_dodaj} to true set {_licznik} to 0 while {_dodaj} is true: set {_przedmiot} to random element out of {tchest.items.%event-location%::*} if {_przedmioty::*} doesn't contain {_przedmiot}: add {_przedmiot} to inventory of event-block add {_przedmiot} to {_przedmioty::*} add 1 to {_licznik} if {_licznik} is {_liczba}: set {_dodaj} to false set {tchest.data.%event-location%::%UUID of player%} to now if {tchest.info.%location of target block%::msg} is set: send {tchest.info.%location of target block%::msg} stop stop loop {tchest.items.%event-location%::*}: add loop-value to inventory of event-block set {tchest.data.%event-location%::%UUID of player%} to now if {tchest.info.%location of target block%::msg} is set: send {tchest.info.%location of target block%::msg} stop stop # --- Skrzynia unlimited --- # if {tchest.info.%location of target block%::typ} is "unlimited": if player doesn't have permission "tchest.use.unlimited": send {skript.msg::noperm} cancel event stop loop {tchest.items.%event-location%::*}: add loop-value to inventory of event-block if {tchest.info.%location of target block%::msg} is set: send {tchest.info.%location of target block%::msg} stop stop # --- Skrzynia jednorazowa --- # if {tchest.info.%location of target block%::typ} is "one": if player doesn't have permission "tchest.use.one": send {skript.msg::noperm} cancel event stop if {tchest.data.%event-location%::%UUID of player%} is not set: set {tchest.data.%event-location%::%UUID of player%} to false if {tchest.data.%event-location%::%UUID of player%} is true: send {skript.msg::oneused} stop if {tchest.info.%event-location%::subtyp} is "random": add "zajebioza" to {_przedmioty::*} set {_liczba} to {tchest.info.%event-location%::randomliczba} set {_dodaj} to true set {_licznik} to 0 while {_dodaj} is true: set {_przedmiot} to random element out of {tchest.items.%event-location%::*} if {_przedmioty::*} doesn't contain {_przedmiot}: add {_przedmiot} to inventory of event-block add {_przedmiot} to {_przedmioty::*} add 1 to {_licznik} if {_licznik} is {_liczba}: set {_dodaj} to false set {tchest.data.%event-location%::%UUID of player%} to true if {tchest.info.%location of target block%::msg} is set: send {tchest.info.%location of target block%::msg} stop stop loop {tchest.items.%event-location%::*}: add loop-value to inventory of event-block set {tchest.data.%event-location%::%UUID of player%} to true if {tchest.info.%location of target block%::msg} is set: send {tchest.info.%location of target block%::msg} stop stop on break: if event-block is chest: if {tchest.items.%event-location%::*} is set: if player doesn't have permission "tchest.break": send {skript.msg::noperm} cancel event stop send {skript.msg::nobreak} cancel event stop on explosion prime: loop blocks in radius 5 around event-location: if loop-block is chest: if {tchest.items.%location of loop-block%::*} is set: cancel event stop Chce by skrzynaka odnawiała się dopiero gdy zmienna " {zmienna.skrzynka}" będzie miała 1 ,a gdy będz 0 to się nie odnawia >.< >.<
 3. Podajcie/Napiszcie skrypt by na każdym świecie (Z MV core) było oddzielne EQ :P

  1. #Aperture

   #Aperture

   od tego masz oddzielny dział -,-

 4. Witam, prosze o podanie poradników jak podłączyć config.yml do skryptu ?

  1. boleknowak

   boleknowak

   Poszukaj sobie w dziale Poradniki. :)

  2. herhor67

   herhor67

   Albo w mojej sygnaturze :D

×
×
 • Dodaj nową pozycję...