Skocz do zawartości
 • 0

Problem z /sklep.


marcinkoxx

Pytanie

Witam posiadam problem ze skryptem, mam wszystko dokladnie napisane, nie ma błędów, i sprzedaje tylko emeraldy i diamenty, czyli te dwa pierwsze, reszty nie chce sprzedac. Pojedynczo jak sprzedaje tez nie chce sie sprzedac (tzn. jak klikam na np. zloto to nie sprzedaje, a jak klikam na sprzedaj wszystko to tez nie sprzedaje. Ponizej zostawiam cały sklep i ChestCommands od sprzedawania.

ChestCommands:

######################
#+         +#
#  MENU SETTINGS  #
#+         +#
######################

menu-settings:

 # name - appears as the title - REQUIRED
 name: '&a&k!!&c&l SPRZEDAWANIE ITEMOW'

 # rows - the number of rows of the chest - REQUIRED
 rows: 6

 # command - OPTIONAL (you can remove this or set it to '')
 # Bind multiple commands using ; (command: 'menu; m; me')
 command: 'wingss'

 # auto-refresh - OPTIONAL
 # How frequently the menu will be refreshed, in seconds.
 # Useful if you have variables in items' descriptions.
 auto-refresh: 5

 # This command command will be execute when the menu is opened.
 # Supports all the icon command types.
 open-action: ''

 # open-with-item - OPTIONAL
 # The menu will open only right-clicking with orange wool [35:1]
 open-with-item:
  id: 7
  left-click: true
  right-click: true


######################
#+         +#
#    ITEMS    #
#+         +#
######################diax:
 NAME: ' &8● &bDiamenty &f64szt'
 COMMAND:
  - '^sprzedajdiamenty1'
  - 'open:sklep.yml'
 ID: DIAMOND
 LORE:
  - ''
  - ' &8» &7Za ten przedmiot dostaniesz: &a0.05 hajsu'
  - ' &8» &7Kliknij PMM aby sprzedac ten przedmiot'
  - ''
  - '  &8● &aWymagane przedmioty:'
  - ''
  - '  &8- &764 &bDiamenty'
  - ''
 AMOUNT: 64
 POSITION-X: 1
 POSITION-Y: 1
 KEEP-OPEN: true
emerald:
 NAME: ' &8● &2Emeraldy &f64szt'
 COMMAND:
  - '^sprzedajemeraldy2'
  - 'open:sklep.yml'
 ID: EMERALD
 LORE:
  - ''
  - ' &8» &7Za ten przedmiot dostaniesz: &a0.10 hajsu'
  - ' &8» &7Kliknij PMM aby sprzedac ten przedmiot'
  - ''
  - '  &8● &aWymagane przedmioty:'
  - ''
  - '  &8- &764 &2Emeraldy'
  - ''
 AMOUNT: 64
 POSITION-X: 2
 POSITION-Y: 1
 KEEP-OPEN: true
zloto:
 NAME: ' &8● &eZloto &f64szt'
 COMMAND:
  - '^sprzedajzloto3'
  - 'open:sklep.yml'
 ID: GOLD_ingot
 LORE:
  - ''
  - ' &8» &7Za ten przedmiot dostaniesz: &a0.10 hajsu'
  - ' &8» &7Kliknij PMM aby sprzedac ten przedmiot'
  - ''
  - '  &8● &aWymagane przedmioty:'
  - ''
  - '  &8- &764 &eZloto'
  - ''
 AMOUNT: 64
 POSITION-X: 3
 POSITION-Y: 1
 KEEP-OPEN: true
tnt:
 NAME: ' &8● &fTNT &f64szt'
 COMMAND:
  - '^sprzedajtnt5'
  - 'open:sklep.yml'
 ID: tnt
 LORE:
  - ''
  - ' &8» &7Za ten przedmiot dostaniesz: &a2 PLN'
  - ' &8» &7Kliknij PMM aby sprzedac ten przedmiot'
  - ''
  - '  &8● &aWymagane przedmioty:'
  - ''
  - '  &8- &764 &fTNT'
  - ''
 AMOUNT: 64
 POSITION-X: 5
 POSITION-Y: 1
 KEEP-OPEN: true
zelazo:
 NAME: ' &8● &fZelazo &f64szt'
 COMMAND:
  - '^sprzedajirona4'
  - 'open:sklep.yml'
 ID: IRON_ingot
 LORE:
  - ''
  - ' &8» &7Za ten przedmiot dostaniesz: &a0.05 hajsu'
  - ' &8» &7Kliknij PMM aby sprzedac ten przedmiot'
  - ''
  - '  &8● &aWymagane przedmioty:'
  - ''
  - '  &8- &764 &fZelazo'
  - ''
 AMOUNT: 64
 POSITION-X: 4
 POSITION-Y: 1
 KEEP-OPEN: true
redstone:
 NAME: ' &8● &fRedstone &f64szt'
 COMMAND:
  - '^sprzedajredstone6'
  - 'open:sklep.yml'
 ID: redstone
 LORE:
  - ''
  - ' &8» &7Za ten przedmiot dostaniesz: &a0.02 hajsu'
  - ' &8» &7Kliknij PMM aby sprzedac ten przedmiot'
  - ''
  - '  &8● &aWymagane przedmioty:'
  - ''
  - '  &8- &764 &fredstone'
  - ''
 AMOUNT: 64
 POSITION-X: 6
 POSITION-Y: 1
 KEEP-OPEN: true 
wegiel:
 NAME: ' &8● &fWegiel &f64szt'
 COMMAND:
  - '^sprzedajwegiel7'
  - 'open:sklep.yml'
 ID: coal
 LORE:
  - ''
  - ' &8» &7Za ten przedmiot dostaniesz: &a0.02 hajsu'
  - ' &8» &7Kliknij PMM aby sprzedac ten przedmiot'
  - ''
  - '  &8● &aWymagane przedmioty:'
  - ''
  - '  &8- &764 &fwegiel'
  - ''
 AMOUNT: 64
 POSITION-X: 7
 POSITION-Y: 1
 KEEP-OPEN: true
biblioteczka:
 NAME: ' &8● &fBiblioteczka &f64szt'
 COMMAND:
  - '^sprzedajbiblioteczka8'
  - 'open:sklep.yml'
 ID: bookshelf
 LORE:
  - ''
  - ' &8» &7Za ten przedmiot dostaniesz: &a0.05 hajsu'
  - ' &8» &7Kliknij PMM aby sprzedac ten przedmiot'
  - ''
  - '  &8● &aWymagane przedmioty:'
  - ''
  - '  &8- &764 &fBiblioteczka'
  - ''
 AMOUNT: 64
 POSITION-X: 8
 POSITION-Y: 1
 KEEP-OPEN: true 
apple:
 NAME: ' &8● &fJablko &f64szt'
 COMMAND:
  - '^sprzedajapple9'
  - 'open:sklep.yml'
 ID: apple
 LORE:
  - ''
  - ' &8» &7Za ten przedmiot dostaniesz: &a0.09 hajsu'
  - ' &8» &7Kliknij PMM aby sprzedac ten przedmiot'
  - ''
  - '  &8● &aWymagane przedmioty:'
  - ''
  - '  &8- &764 &fJablko'
  - ''
 AMOUNT: 64
 POSITION-X: 9
 POSITION-Y: 1
 KEEP-OPEN: true 
obsydian:
 NAME: ' &8● &fObsydian &f64szt'
 COMMAND:
  - '^sprzedajobsydian10'
  - 'open:sklep.yml'
 ID: obsidian
 LORE:
  - ''
  - ' &8» &7Za ten przedmiot dostaniesz: &a0.05 hajsu'
  - ' &8» &7Kliknij PMM aby sprzedac ten przedmiot'
  - ''
  - '  &8● &aWymagane przedmioty:'
  - ''
  - '  &8- &764 &fObdysian'
  - ''
 AMOUNT: 64
 POSITION-X: 1
 POSITION-Y: 2
 KEEP-OPEN: true 
lapis:
 NAME: ' &8● &fLapis &f64szt'
 COMMAND:
  - '^sprzedajlapis11'
  - 'open:sklep.yml'
 ID: lapis_BLOCK
 LORE:
  - ''
  - ' &8» &7Za ten przedmiot dostaniesz: &a0.10 hajsu'
  - ' &8» &7Kliknij PMM aby sprzedac ten przedmiot'
  - ''
  - '  &8● &aWymagane przedmioty:'
  - ''
  - '  &8- &764 &fLapis'
  - ''
 AMOUNT: 64
 POSITION-X: 2
 POSITION-Y: 2
 KEEP-OPEN: true  
wszystko:
 NAME: ' &8● &2Sprzedaj wszystko'
 COMMAND:
  - '^sprzedajwszystko'
  - 'open:sklep.yml'
 ID: HOPPER
 LORE:
  - ''
  - ' &8» &7Kliknij PMM aby sprzedac'
  - ' &8» &7Wszystkie posiadane przedmioty'
  - ''
 AMOUNT: 1
 POSITION-X: 5
 POSITION-Y: 5
 KEEP-OPEN: true
jssm:
 NAME: '&4Powrot'
 COMMAND: 'sklep'
 ID: 166
 LORE:
  - ''
  - ' &7Powrot do poprzedniej strony'
  - ''
  - ' &a&nKliknij, aby powrocic do glownego menu!'
  - ''
 POSITION-X: 9
 POSITION-Y: 3
 KEEP-OPEN: true

Skrypt: 

command /najlexsklep [<text>]:
  trigger:
    if arg-1 is "sandfarmer":
      if player don't have 64 emerald:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: &664 szmaragdow"
        stop
      else:
        remove 64 emerald from player
        give player 10 sand stone named "&3&lSANDFARMER"
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax10 sandfarmerow&7!" for 3 seconds
    if arg-1 is "boyfarmer":
      if player don't have 64 emerald:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: &664 szmaragdow"
        stop
      else:
        remove 64 emerald from player
        give player 10 ender portal frame named "&9&lBOYFARMER"
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax10 boyfarmerow&7!" for 3 seconds
    if arg-1 is "kopaczfosy":
      if player don't have 64 emerald:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: &664 szmaragdow"
        stop
      else:
        remove 64 emerald from player
        give player 10 enchantment table named "&3&lKOPACZ FOSY"
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax10 kopaczy fosy&7!" for 3 seconds
    if arg-1 is "sila":
      if player don't have 64 emerald block:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: 64 blokow szmaragdow"
        stop
      else:
        give player 1 potion of:8233 named "&3Silka II"
        remove 64 emerald block from player
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax1 potke sily&7!" for 3 seconds
    if arg-1 is "speed":
      if player don't have 64 emerald block:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: 64 blokow szmaragdow"
        stop
      else:
        remove 64 emerald block from player
        give player 1 potion of:8226 named "&3Szybkosc II"
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax1 Szybkosc II&7!" for 3 seconds
    if arg-1 is "perly":
      if player don't have 64 emerald:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: 64 szmaragdow"
        stop
      else:
        remove 64 emerald from player
        give player 12 ender pearl named ""
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax12 enderperel&7!" for 3 seconds
    if arg-1 is "s1":
      if player don't have 64 emerald:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: 64 szmaragdow"
        stop
      else:
        remove 64 emerald from player
        give player 1 310 of protection 4 and unbreaking 3 named ""
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax1 chelm 4/3&7!" for 3 seconds
    if arg-1 is "s2":
      if player don't have 64 emerald:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: 64 szmaragdow"
        stop
      else:
        remove 64 emerald from player
        give player 1 311 of protection 4 and unbreaking 3 named ""
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax1 klata 4/3&7!" for 3 seconds
    if arg-1 is "s3":
      if player don't have 64 emerald:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: 64 szmaragdow"
        stop
      else:
        remove 64 emerald from player
        give player 1 312 of protection 4 and unbreaking 3 named ""
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax1 spodnie 4/3&7!" for 3 seconds
    if arg-1 is "s4":
      if player don't have 64 emerald:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: 64 szmaragdow"
        stop
      else:
        remove 64 emerald from player
        give player 1 313 of protection 4 and unbreaking 3 named ""
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax1 buty 4/3" for 3 seconds
    if arg-1 is "m1":
      if player don't have 64 emerald:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: 64 szmaragdow"
        stop
      else:
        remove 64 emerald from player
        give player 1 276 of sharpness 5 and fire aspect 2 named ""
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax1 miecz 5/2" for 3 seconds
    if arg-1 is "m2":
      if player don't have 64 emerald:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: 64 szmaragdow"
        stop
      else:
        remove 64 emerald from player
        give player 1 276 of sharpness 5 and knockback 2 named ""
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax1 miecz 5/2 (knock)&7!" for 3 seconds
    if arg-1 is "l1":
      if player don't have 64 emerald:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: 64 szmaragdow"
        stop
      else:
        remove 64 emerald from player
        give player 1 bow of punch 2 and infinity 1 named ""
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax1 luk 2/1&7!" for 3 seconds
    if arg-1 is "l2":
      if player don't have 64 emerald:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: 64 szmaragdow"
        stop
      else:
        remove 64 emerald from player
        give player 1 bow of flame 1 and infinity 1 named ""
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax1 luk 2/1 (FALME)&7!" for 3 seconds
    if arg-1 is "zluku":
      if player don't have 64 emerald:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: 64 szmaragdow"
        stop
      else:
        remove 64 emerald from player
        give player 1 arrow named ""
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax1 strzale&7!" for 3 seconds
    if arg-1 is "dr":
      if player don't have 500 emerald block:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: 8x64 blokow szmaragdow"
        stop
      else:
        remove 1000 emerald block from player
        execute console command "pex user %player% add najlex.repair"
        broadcast ""
        broadcast " &6Boosty &8» &7Gracz &f%player% &7zakupil &6Boosta &8- &aDostep do repair!"
        broadcast " &8» &7Tez chcesz? &7Wpisz: &f/sklep"
        broadcast ""
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax10 sandfarmerow&7!" for 3 seconds
    if arg-1 is "drall":
      if player don't have 1000 emerald block:
        send "&4Blad: &cDo wymiany potrzebujesz: 16x64 blokow szmaragdow"
        stop
      else:
        remove 1000 emerald block from player
        execute console command "pex user %player% add najlex.naprawall"
        broadcast ""
        broadcast " &6Boosty &8» &7Gracz &f%player% &7zakupil &6Boosta &8- &aDostep do repair &6&lALL"
        broadcast " &8» &7Tez chcesz? &7Wpisz: &f/sklep"
        broadcast ""
        send player title "&8* &a&lSKLEP &8*" with subtitle " &7Zakupiles: &ax10 sandfarmerow&7!" for 3 seconds
variables:
  {pieniazki.%player%} = 0
command /najlexhajs [<text>]:
  trigger:
    if arg 1 is "vipek":
      if {pieniazki.%player%} is less than 300:
        send ""
        send ""
        send "      &4&l&oSKLEP"
        send ""
        send " &8» &c&oNie mozesz zakupic VIPA NA 3DNI poniewaz nie masz 300$!"
        send " &8» &c&oTwoj obecny stan konta wynosi: &a&o%{pieniazki.%player%}% hajsu&c&o!"
        send " &8» &c&oUzbieraj wiecej hajsu aby zakupic ta usluge!"
        send ""
        stop
      if {pieniazki.%player%} is less than 300:
        send ""
        send ""
        send "      &4&l&oSKLEP"
        send ""
        send " &8» &c&oNie mozesz zakupic VIPA NA 3DNI poniewaz nie masz 300$!"
        send " &8» &c&oTwoj obecny stan konta wynosi: &a&o%{pieniazki.%player%}% hajsu&c&o!"
        send " &8» &c&oUzbieraj wiecej hajsu aby zakupic ta usluge!"
        send ""
        stop
      if {pieniazki.%player%} is equal to 300:
        remove 300 from {pieniazki.%player%}
        execute console command "pex user %player% group add vip * 259200"
        send ""
        send ""
        send "      &a&l&oSKLEP"
        send ""
        send " &8» &a&oPomyslnie zakupiles usluge za hajs!"
        send " &8» &a&oOd teraz masz range vip na 3dni!"
        send " &8» &a&oTeraz jestes prestizowy bo masz range premium!"
        send ""
        broadcast " &8» &7Gracz &c%player% &7zakupil range &c• &6VIP NA 3 DNI &c•"
        broadcast ""
        broadcast " &8» &7Tez chcesz wpisz: &a/sklep &7i wejdz w &6Sklep za hajs!"
        stop
      if {pieniazki.%player%} is more than 300:
        remove 100 from {pieniazki.%player%}
        execute console command "pex user %player% group add vip * 259200"
        send ""
        send "      &a&l&oSKLEP"
        send ""
        send " &8» &a&oPomyslnie zakupiles usluge za hajs!"
        send " &8» &a&oOd teraz masz range vip na 3dni!"
        send " &8» &a&oTeraz jestes prestizowy bo masz range premium!"
        send ""
        broadcast " &8» &7Gracz &c%player% &7zakupil range &c• &6VIP NA 3 DNI &c•"
        broadcast ""
        broadcast " &8» &7Tez chcesz wpisz: &a/sklep &7i wejdz w &6Sklep za hajs!"
        stop
    if arg 1 is "svipek":
      if {pieniazki.%player%} is less than 550:
        send ""
        send ""
        send "      &4&l&oSKLEP"
        send ""
        send " &8» &c&oNie mozesz zakupic SVIPA NA 3DNI poniewaz nie masz 550$!"
        send " &8» &c&oTwoj obecny stan konta wynosi: &a&o%{pieniazki.%player%}% hajsu&c&o!"
        send " &8» &c&oUzbieraj wiecej hajsu aby zakupic ta usluge!"
        send ""
        stop
      if {pieniazki.%player%} is equal to 550:
        remove 250 from {pieniazki.%player%}
        execute console command "pex user %player% group add svip * 259200"
        send ""
        send ""
        send "      &a&l&oSKLEP"
        send ""
        send " &8» &a&oPomyslnie zakupiles usluge za hajs!"
        send " &8» &a&oOd teraz masz range svip na 3dni!"
        send " &8» &a&oTeraz jestes prestizowy bo masz range premium!"
        send ""
        broadcast " &8» &7Gracz &c%player% &7zakupil range &c• &6&lSVIP NA 3 DNI &c•"
        broadcast ""
        broadcast " &8» &7Tez chcesz wpisz: &a/sklep &7i wejdz w &6Sklep za hajs!"
        stop
      if {pieniazki.%player%} is more than 550:
        remove 250 from {pieniazki.%player%}
        execute console command "pex user %player% group add svip * 259200"
        send ""
        send ""
        send "      &a&l&oSKLEP"
        send ""
        send " &8» &a&oPomyslnie zakupiles usluge za hajs!"
        send " &8» &a&oOd teraz masz range svip na 3dni!"
        send " &8» &a&oTeraz jestes prestizowy bo masz range premium!"
        send ""
        broadcast " &8» &7Gracz &c%player% &7zakupil range &c• &6&lSVIP NA 3 DNI &c•"
        broadcast ""
        broadcast " &8» &7Tez chcesz wpisz: &a/sklep &7i wejdz w &6Sklep za hajs!"
        stop
    if arg 1 is "sponsorek":
      if {pieniazki.%player%} is less than 700:
        send ""
        send ""
        send "      &4&l&oSKLEP"
        send ""
        send " &8» &c&oNie mozesz zakupic EVIPA NA 3DNI poniewaz nie masz 700$!"
        send " &8» &c&oTwoj obecny stan konta wynosi: &a&o%{pieniazki.%player%}% hajsu&c&o!"
        send " &8» &c&oUzbieraj wiecej hajsu aby zakupic ta usluge!"
        send ""
        stop
      if {pieniazki.%player%} is equal to 700:
        remove 500 from {pieniazki.%player%}
        execute console command "pex user %player% group add evip * 259200"
        send ""
        send ""
        send "      &a&l&oSKLEP"
        send ""
        send " &8» &a&oPomyslnie zakupiles usluge za hajs!"
        send " &8» &a&oOd teraz masz range evip na 3dni!"
        send " &8» &a&oTeraz jestes prestizowy bo masz range premium!"
        send ""
        broadcast " &8» &7Gracz &c%player% &7zakupil range &c• &6&lEVIP NA 3 DNI &c•"
        broadcast ""
        broadcast " &8» &7Tez chcesz wpisz: &a/sklep &7i wejdz w &6Sklep za hajs!"
        stop
      if {pieniazki.%player%} is more than 700:
        remove 500 from {pieniazki.%player%}
        execute console command "pex user %player% group add evip * 259200"
        send ""
        send ""
        send "      &a&l&oSKLEP"
        send ""
        send " &8» &a&oPomyslnie zakupiles usluge za hajs!"
        send " &8» &a&oOd teraz masz range evip na 3dni!"
        send " &8» &a&oTeraz jestes prestizowy bo masz range premium!"
        send ""
        broadcast " &8» &7Gracz &c%player% &7zakupil range &c• &6&lEVIP NA 3 DNI &c•"
        broadcast ""
        broadcast " &8» &7Tez chcesz wpisz: &a/sklep &7i wejdz w &6Sklep za hajs!"
        stop
    if arg 1 is "repair":
      if {pieniazki.%player%} is less than 50:
        send ""
        send ""
        send "      &4&l&oSKLEP"
        send ""
        send " &8» &c&oNie mozesz zakupic repair poniewaz nie masz 50$!"
        send " &8» &c&oTwoj obecny stan konta wynosi: &a&o%{pieniazki.%player%}% hajsu&c&o!"
        send " &8» &c&oUzbieraj wiecej hajsu aby zakupic ta usluge!"
        send ""
        stop
      if {pieniazki.%player%} is equal to 50:
        remove 50 from {pieniazki.%player%}
        execute console command "pex user %player% add essentials.repair"
        execute console command "pex user %player% add essentials.repair.all"
        send ""
        send ""
        send "      &a&l&oSKLEP"
        send ""
        send " &8» &a&oPomyslnie zakupiles usluge za hajs!"
        send " &8» &a&oZapraszamy ponownie do /sklep!"
        send ""
        stop
      if {pieniazki.%player%} is more than 50:
        remove 50 from {pieniazki.%player%}
        execute console command "pex user %player% add essentials.repair"
        execute console command "pex user %player% add essentials.repair.all"
        send ""
        send ""
        send "      &a&l&oSKLEP"
        send ""
        send " &8» &a&oPomyslnie zakupiles usluge za hajs!"
        send " &8» &a&oZapraszamy ponownie do /sklep!"
        send ""
        stop
    if arg 1 is "teczowy":
      if {pieniazki.%player%} is less than 35:
        send ""
        send ""
        send "      &4&l&oSKLEP"
        send ""
        send " &8» &c&oNie mozesz zakupic teczowy poniewaz nie masz 35$!"
        send " &8» &c&oTwoj obecny stan konta wynosi: &a&o%{pieniazki.%player%}% hajsu&c&o!"
        send " &8» &c&oUzbieraj wiecej hajsu aby zakupic ta usluge!"
        send ""
        stop
      if {pieniazki.%player%} is equal to 35:
        remove 35 from {pieniazki.%player%}
        execute console command "pex user %player% add teczowy.nick"
        send ""
        send ""
        send "      &a&l&oSKLEP"
        send ""
        send " &8» &a&oPomyslnie zakupiles usluge za hajs!"
        send " &8» &a&oTeraz wpisz komende /teczowy!"
        send " &8» &a&oZapraszamy ponownie do /sklep!"
        send ""
        stop
      if {pieniazki.%player%} is more than 35:
        remove 35 from {pieniazki.%player%}
        execute console command "pex user %player% add teczowy.nick"
        send ""
        send ""
        send "      &a&l&oSKLEP"
        send ""
        send " &8» &a&oPomyslnie zakupiles usluge za hajs!"
        send " &8» &a&oTeraz wpisz komende /teczowy!"
        send " &8» &a&oZapraszamy ponownie do /sklep!"
        send ""
        stop

on break stone:
	chance of 0.1%:
		set action bar of player to "&a&lWykopales &c&l0.01 hajsu &a&lKop dalej i wymien to w &c&l/sklep&a&l!"
		add 0.01 to {pieniazki.%player%}

command /hajs:
    trigger:
        send "          &f&l• &a&lHAJS &f&l•"
        send " &8» &cStan twojego konta wynosi: &6%{pieniazki.%player%}% &6hajsu&c!"
        send " &8» &cHajs mozna zdobyc kapiac lub sprzedajac itemy pod /sklep!"
        send " &8» &cMozesz dzieki hajsu zdobyc range typu: &6EVIP &cza free!"
        send " &8» &cWymien HAJS pod &6/sklep"
        send ""
command /^sprzedajdiamenty1:
	trigger:
		if player has 64 diamond:
			add 0.05 to {pieniazki.%player%}
			remove 64 diamond from player
			send " &8» &7Sprzedano &f64 &7diamentow. &7Twoj nowy stan konta to: &a%{pieniazki.%player%}% &7hajsu"
		else:
			stop
command /^sprzedajemeraldy2:
	trigger:
		if player has 64 emerald:
			add 0.10 to {pieniazki.%player%}
			remove 64 emerald from player
			send " &8» &7Sprzedano &f64 &7emeraldow. &7Twoj nowy stan konta to: &a%{pieniazki.%player%}% &7hajsu"
		else:
			stop
command /^sprzedajzloto3:
	trigger:
		if player has 64 gold:
			add 0.10 to {pieniazki.%player%}
			remove 64 gold from player
			send " &8» &7Sprzedano &f64 &7zlota. &7Twoj nowy stan konta to: &a%{pieniazki.%player%}% &7hajsu"
		else:
			stop
command /^sprzedajirona4:
	trigger:
		if player has 64 iron:
			add 0.02 to {pieniazki.%player%}
			remove 64 iron from player
			send " &8» &7Sprzedano &f64 &7zelaza. &7Twoj nowy stan konta to: &a%{pieniazki.%player%}% &7hajsu"
		else:
			stop
command /^sprzedajtnt5:
	trigger:
		if player has 64 tnt:
			add 2.00 to {pieniazki.%player%}
			remove 64 tnt from player
			send " &8» &7Sprzedano &f64 &7TNT. &7Twoj nowy stan konta to: &a%{pieniazki.%player%}% &7hajsu"
		else:
			stop
command /^sprzedajredstone6:
	trigger:
		if player has 64 redstone:
			add 0.02 to {pieniazki.%player%}
			remove 64 tnt from player
			send " &8» &7Sprzedano &f64 &7redstone. &7Twoj nowy stan konta to: &a%{pieniazki.%player%}% &7hajsu"
		else:
			stop 
command /^sprzedajwegiel7:
	trigger:
		if player has 64 coal:
			add 0.02 to {pieniazki.%player%}
			remove 64 coal from player
			send " &8» &7Sprzedano &f64 &7węgla. &7Twoj nowy stan konta to: &a%{pieniazki.%player%}% &7hajsu"
		else:
			stop  
command /^sprzedajbiblioteczka8:
	trigger:
		if player has 64 bookshelf:
			add 0.05 to {pieniazki.%player%}
			remove 64 tnt from player
			send " &8» &7Sprzedano &f64 &7biblioteczek. &7Twoj nowy stan konta to: &a%{pieniazki.%player%}% &7hajsu"
		else:
			stop 
command /^sprzedajapple9:
	trigger:
		if player has 64 apple:
			add 0.09 to {pieniazki.%player%}
			remove 64 apple from player
			send " &8» &7Sprzedano &f64 &7Jablek. &7Twoj nowy stan konta to: &a%{pieniazki.%player%}% &7hajsu"
		else:
			stop 
command /^sprzedajobsydian10:
	trigger:
		if player has 64 obsidian:
			add 0.05 to {pieniazki.%player%}
			remove 64 obsidian from player
			send " &8» &7Sprzedano &f64 &7obsydianu. &7Twoj nowy stan konta to: &a%{pieniazki.%player%}% &7hajsu"
		else:
			stop
command /^sprzedajlapis11:
	trigger:
		if player has 64 lapis_block:
			add 0.10 to {pieniazki.%player%}
			remove 64 lapis_block from player
			send " &8» &7Sprzedano &f64 &7lapisu. &7Twoj nowy stan konta to: &a%{pieniazki.%player%}% &7hajsu"
		else:
			stop            
command /^sprzedajwszystko:
	trigger:
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajdiamenty1"
		execute player command "^sprzedajemeraldy2"
		execute player command "^sprzedajemeraldy2"
		execute player command "^sprzedajemeraldy2"
		execute player command "^sprzedajemeraldy2"
		execute player command "^sprzedajemeraldy2"
		execute player command "^sprzedajemeraldy2"
		execute player command "^sprzedajemeraldy2"
		execute player command "^sprzedajemeraldy2"
		execute player command "^sprzedajemeraldy2"
		execute player command "^sprzedajemeraldy2"
		execute player command "^sprzedajemeraldy2"
		execute player command "^sprzedajemeraldy2"
		execute player command "^sprzedajemeraldy2"
		execute player command "^sprzedajzloto3"
		execute player command "^sprzedajzloto3"
		execute player command "^sprzedajzloto3"
		execute player command "^sprzedajzloto3"
		execute player command "^sprzedajzloto3"
		execute player command "^sprzedajzloto3"
		execute player command "^sprzedajzloto3"
		execute player command "^sprzedajzloto3"
		execute player command "^sprzedajzloto3"
		execute player command "^sprzedajzloto3"
		execute player command "^sprzedajzloto3"
		execute player command "^sprzedajirona4"
		execute player command "^sprzedajirona4"
		execute player command "^sprzedajirona4"
		execute player command "^sprzedajirona4"
		execute player command "^sprzedajirona4"
		execute player command "^sprzedajirona4"
		execute player command "^sprzedajirona4"
		execute player command "^sprzedajirona4"
    execute player command "^sprzedajtnt5"
    execute player command "^sprzedajtnt5"
    execute player command "^sprzedajtnt5"
    execute player command "^sprzedajtnt5"
    execute player command "^sprzedajtnt5"
    execute player command "^sprzedajtnt5"
    execute player command "^sprzedajtnt5"
    execute player command "^sprzedajtnt5"
    execute player command "^sprzedajredstone6"
    execute player command "^sprzedajredstone6"
    execute player command "^sprzedajredstone6"
    execute player command "^sprzedajredstone6"
    execute player command "^sprzedajredstone6"
    execute player command "^sprzedajredstone6"
    execute player command "^sprzedajredstone6"
    execute player command "^sprzedajredstone6"
    execute player command "^sprzedajwegiel7"
    execute player command "^sprzedajwegiel7"
    execute player command "^sprzedajwegiel7"
    execute player command "^sprzedajwegiel7"
    execute player command "^sprzedajwegiel7"
    execute player command "^sprzedajwegiel7"
    execute player command "^sprzedajwegiel7"
    execute player command "^sprzedajwegiel7"
    execute player command "^sprzedajbiblioteczka8"
    execute player command "^sprzedajbiblioteczka8"
    execute player command "^sprzedajbiblioteczka8"
    execute player command "^sprzedajbiblioteczka8"
    execute player command "^sprzedajbiblioteczka8"
    execute player command "^sprzedajbiblioteczka8"
    execute player command "^sprzedajbiblioteczka8"
    execute player command "^sprzedajbiblioteczka8"
    execute player command "^sprzedajapple9"
    execute player command "^sprzedajapple9"
    execute player command "^sprzedajapple9"
    execute player command "^sprzedajapple9"
    execute player command "^sprzedajapple9"
    execute player command "^sprzedajapple9"
    execute player command "^sprzedajapple9"
    execute player command "^sprzedajapple9"
    execute player command "^sprzedajobsydian10"
    execute player command "^sprzedajobsydian10"
    execute player command "^sprzedajobsydian10"
    execute player command "^sprzedajobsydian10"
    execute player command "^sprzedajobsydian10"
    execute player command "^sprzedajobsydian10"
    execute player command "^sprzedajobsydian10"
    execute player command "^sprzedajobsydian10"
    execute player command "^sprzedajlapis11"
    execute player command "^sprzedajlapis11"
    execute player command "^sprzedajlapis11"
    execute player command "^sprzedajlapis11"
    execute player command "^sprzedajlapis11"
    execute player command "^sprzedajlapis11"
    execute player command "^sprzedajlapis11"


command /disco [<text>]:
  trigger:
    execute player command "discoccommands"

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

Nie udzielono jeszcze odpowiedzi na to pytanie

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Nieaktywny
Odpowiedz na pytanie...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...