Skocz do zawartości
  • 0

Wylacza serwer


ciamajda25
 Udostępnij

Pytanie

Czy mozecie mi to naprawic, zeby serwer sie nie wylaczyl?

command /sklep [<text>]:
    trigger:
        open chest with 1 rows named "&5SHARK&6CRAFT&8.PL &6Sklep " to player
        wait 4 ticks
        format slot 3 of player with 1 of 35:5 named "&aKupowanie Przedmiotow" to run [make player execute "isklep5"]
        format slot 5 of player with 1 of 35:14 named "&cSprzedawanie Przedmiotow" to run [make player execute "isklep6"]
command /isklep5:
    trigger:
        open chest with 3 rows named "&aKupowanie Przedmiotow" to player
        wait 1 ticks
        format slot 0 of player with 1 of 311 of protection 4 and unbreaking 3 named "&5Eq" with lore "&aIlosc&8: &61||&aKoszt&8: &61000 &a$" to run [make player execute "isklep kupeq"]
        format slot 1 of player with 1 of 311 of protection 5 and unbreaking 3 named "&5Eq" with lore "&aIlosc&8: &61||&aKoszt&8: &65000 &a$" to run [make player execute "isklep kupeq1"]
        format slot 2 of player with 1 of 311 of protection 6 and unbreaking 3 named "&5Eq" with lore "&aIlosc&8: &61||&aKoszt&8: &610000 &a$" to run [make player execute "isklep kupeq2"]
        format slot 3 of player with 1 of 276 of sharpness 5 and unbreaking 3 and fire aspect 2 named "&5Miecz" with lore "&aIlosc&8: &61||&aKoszt&8: &62000 &a$" to run [make player execute "isklep kupmiecz"]
        format slot 4 of player with 1 of 276 of sharpness 6 and unbreaking 3 and fire aspect 2 named "&5Miecz" with lore "&aIlosc&8: &61||&aKoszt&8: &66000 &a$" to run [make player execute "isklep kupmiecz1"]
        format slot 5 of player with 1 of 276 of sharpness 7 and unbreaking 3 and fire aspect 2 named "&5Miecz" with lore "&aIlosc&8: &61||&aKoszt&8: &612000 &a$" to run [make player execute "isklep kupmiecz2"]
        format slot 6 of player with 1 of 276 of knockback 2 and unbreaking 3 named "&5Miecz" with lore "&aIlosc&8: &61||&aKoszt&8: &6500 &a$" to run [make player execute "isklep kupmiecz3"]
        format slot 7 of player with 1 of bow of power 5 and unbreaking 3 and infinity 1 and flame 1 named "&5Luk" with lore "&aIlosc&8: &61||&aKoszt&8: &62000 &a$" to run [make player execute "isklep kupluk"]
        format slot 8 of player with 1 of bow of power 6 and unbreaking 3 and infinity 1 and flame 1 named "&5Luk" with lore "&aIlosc&8: &61||&aKoszt&8: &66000 &a$" to run [make player execute "isklep kupluk1"]
        format slot 9 of player with 1 of bow of unbreaking 3 and infinity 1 and punch 2 named "&5Luk" with lore "&aIlosc&8: &61||&aKoszt&8: &6500 &a$" to run [make player execute "isklep kupluk2"]
        format slot 10 of player with 1 of 278 of efficiency 5 and unbreaking 3 and fortune 3 named "&5Kilof" with lore "&aIlosc&8: &61||&aKoszt&8: &63000 &a$" to run [make player execute "isklep kupkilof"]
        format slot 11 of player with 1 of 278 of efficiency 6 and unbreaking 3 and fortune 3 named "&5Kilof" with lore "&aIlosc&8: &61||&aKoszt&8: &66000 &a$" to run [make player execute "isklep kupkilof1"]
        format slot 12 of player with 1 of 278 of efficiency 5 and unbreaking 3 and silk touch 1 named "&5Kilof" with lore "&aIlosc&8: &61||&aKoszt&8: &63000 &a$" to run [make player execute "isklep kupkilof2"]
        format slot 13 of player with 1 of 278 of efficiency 6 and unbreaking 3 and silk touch 1 named "&5Kilof" with lore "&aIlosc&8: &61||&aKoszt&8: &66000 &a$" to run [make player execute "isklep kupkilof3"]
        format slot 14 of player with 1 of 49 named "&5Obsydian" with lore "&aIlosc&8: &6265||&aKoszt&8: &61000 &a$" to run [make player execute "isklep kupobs"]
        format slot 26 of player with 1 of 35:14 named "&cPowrot do Menu" with lore "&8» &7Przenosi do Menu" to run [make player execute "sklep"]

command /isklep [<text>]:
    trigger:       
        if arg-1 is "kupobs":
            if player's balance is less than 700:
                send "&cBLAD: &6Nie posiadasz wystarczajaco coinsow !!" to player
                stop
            else:
                give 64 49 to player
                remove 1000 from player's balance
                send "&6Pomyslnie zakupiono 64 Obsydianu" to player
                stop
        if arg-1 is "kupeq":
            if player's balance is less than 1000:
                send "&cBLAD: &6Nie posiadasz wystarczajaco Money !!" to player
                execute player command "money"
                stop
            else:
                give 1 diamond helmet of protection 4 and unbreaking 3 to player
                give 1 diamond chestplate of protection 4 and unbreaking 3 to player
                give 1 diamond leggings of protection 4 and unbreaking 3 to player
                give 1 diamond boots of protection 4 and unbreaking 3 to player
                remove 1000 from player's balance
                send "&6Pomyslnie zakupiono Set 4/3" to player
                stop
        if arg-1 is "kupeq1":
            if player's balance is less than 5000:
                send "&cBLAD: &6Nie posiadasz wystarczajaco Money !!" to player
                execute player command "money"
                stop
            else:
                give 1 diamond helmet of protection 5 and unbreaking 3 to player
                give 1 diamond chestplate of protection 5 and unbreaking 3 to player
                give 1 diamond leggings of protection 5 and unbreaking 3 to player
                give 1 diamond boots of protection 5 and unbreaking 3 to player
                remove 5000 from player's balance
                send "&6Pomyslnie zakupiono Set 5/3" to player
                stop
        if arg-1 is "kupeq2":
            if player's balance is less than 10000:
                send "&cBLAD: &6Nie posiadasz wystarczajaco Money !!" to player
                execute player command "money"
                stop
            else:
                give 1 diamond helmet of protection 6 and unbreaking 3 to player
                give 1 diamond chestplate of protection 6 and unbreaking 3 to player
                give 1 diamond leggings of protection 6 and unbreaking 3 to player
                give 1 diamond boots of protection 6 and unbreaking 3 to player
                remove 10000 from player's balance
                send "&6Pomyslnie zakupiono Set 6/3" to player
                stop
        if arg-1 is "kupkilof":
            if player's balance is less than 3000:
                send "&cBLAD: &6Nie posiadasz wystarczajaco coinsow !!" to player
                stop
            else:
                give 1 diamond pickaxe of efficiency 5 and unbreaking 3 and fortune 3 to player
                remove 3000 from player's balance
                send "&6Pomyslnie zakupiono Kilof 5/3/3" to player
                stop
        if arg-1 is "kupkilof1":
            if player's balance is less than 6000:
                send "&cBLAD: &6Nie posiadasz wystarczajaco coinsow !!" to player
                stop
            else:
                give 1 diamond pickaxe of efficiency 6 and unbreaking 3 and fortune 3 to player
                remove 6000 from player's balance
                send "&6Pomyslnie zakupiono Kilof 6/3/3" to player
                stop
        if arg-1 is "kupkilof2":
            if player's balance is less than 3000:
                send "&cBLAD: &6Nie posiadasz wystarczajaco coinsow !!" to player
                stop
            else:
                give 1 diamond pickaxe of efficiency 5 and unbreaking 3 and silk touch 1 to player
                remove 3000 from player's balance
                send "&6Pomyslnie zakupiono Kilof 5/1/3" to player
                stop
        if arg-1 is "kupkilof3":
            if player's balance is less than 6000:
                send "&cBLAD: &6Nie posiadasz wystarczajaco coinsow !!" to player
                stop
            else:
                give 1 diamond pickaxe of efficiency 6 and unbreaking 3 and silk touch 1 to player
                remove 6000 from player's balance
                send "&6Pomyslnie zakupiono Kilof 6/1/3" to player
                stop
        if arg-1 is "kupmiecz":
            if player's balance is less than 2000:
                send "&cBLAD: &6Nie posiadasz wystarczajaco coinsow !!" to player
                stop
            else:
                give 1 diamond sword of sharpness 5 and unbreaking 3 and fire aspect 2 to player
                remove 2000 from player's balance
                send "&6Pomyslnie zakupiono Miecz 5/2/3" to player
                stop
        if arg-1 is "kupmiecz1":
            if player's balance is less than 6000:
                send "&cBLAD: &6Nie posiadasz wystarczajaco coinsow !!" to player
                stop
            else:
                give 1 diamond sword of sharpness 6 and unbreaking 3 and fire aspect 2 to player
                remove 6000 from player's balance
                send "&6Pomyslnie zakupiono Miecz 6/2/3" to player
                stop
        if arg-1 is "kupmiecz2":
            if player's balance is less than 12000:
                send "&cBLAD: &6Nie posiadasz wystarczajaco coinsow !!" to player
                stop
            else:
                give 1 diamond sword of sharpness 7 and unbreaking 3 and fire aspect 2 to player
                remove 12000 from player's balance
                send "&6Pomyslnie zakupiono Miecz 7/2/3" to player
                stop
        if arg-1 is "kupmiecz3":
            if player's balance is less than 500:
                send "&cBLAD: &6Nie posiadasz wystarczajaco coinsow !!" to player
                stop
            else:
                give 1 diamond sword of unbreaking 3 and knockback 2 to player
                remove 500 from player's balance
                send "&6Pomyslnie zakupiono Miecz 2/3" to player
                stop
        if arg-1 is "kupluk":
            if player's balance is less than 2000:
                send "&cBLAD: &6Nie posiadasz wystarczajaco coinsow !!" to player
                stop
            else:
                give 1 bow of power 5 and unbreaking 3 and infinity 1 and flame 1 to player
                remove 2000 from player's balance
                send "&6Pomyslnie zakupiono Luk 5/1/1/3" to player
                stop
        if arg-1 is "kupluk1":
            if player's balance is less than 6000:
                send "&cBLAD: &6Nie posiadasz wystarczajaco coinsow !!" to player
                stop
            else:
                give 1 bow of power 6 and unbreaking 3 and infinity 1 and flame 1 to player
                remove 6000 from player's balance
                send "&6Pomyslnie zakupiono Luk 6/1/1/3" to player
                stop
        if arg-1 is "kupluk2":
            if player's balance is less than 500:
                send "&cBLAD: &6Nie posiadasz wystarczajaco coinsow !!" to player
                stop
            else:
                give 1 bow of punch 2 and unbreaking 3 to player
                remove 500 from player's balance
                send "&6Pomyslnie zakupiono Luk 2/3" to player
                stop


command /isklep6:
    trigger:
        open chest with 6 rows named "&cSprzedawanie Przedmiotow" to player
        wait 1 ticks
        format slot 0 of player with 1 of 173 named "&a64 Blokow Wegla" with lore "&cZa sprzedasz otrzymasz&8:||&615 &a$" to run [make player execute "isklep2 sellwegiel64"]
        format slot 1 of player with 1 of 152 named "&a64 Blokow Redstone" with lore "&cZa sprzedasz otrzymasz&8:||&620 &a$" to run [make player execute "isklep2 sellredstone64"]
        format slot 2 of player with 1 of 57 named "&a64 Blokow Diamentow" with lore "&cZa sprzedasz otrzymasz&8:||&655 &a$" to run [make player execute "isklep2 selldiamenty64"]
        format slot 3 of player with 1 of 41 named "&a64 Blokow Zlota" with lore "&cZa sprzedasz otrzymasz&8:||&660 &a$" to run [make player execute "isklep2 sellzloto64"]
        format slot 4 of player with 1 of 42 named "&a64 Blokow Zelaza" with lore "&cZa sprzedasz otrzymasz&8:||&635 &a$" to run [make player execute "isklep2 sellzelazo64"]
        format slot 5 of player with 1 of 152 named "&a64 Blokow Redstone" with lore "&cZa sprzedasz otrzymasz&8:||&620 &a$" to run [make player execute "isklep2 sellredstone64"]

command /isklep2 [<text>]:
    trigger:
        if arg 1 is "sellzloto64":
            if player don't have 64 41:
                send "&7Nie Posiadasz 64 blokow zlota!"
                stop
            else:
                remove 64 41 from player
                add 60 to player's balance
                send "&4[&cSKLEP&4] &8>> &aPomyslnie sprzedano&8: &b64&8x &bblokow zlota"
                stop
        if arg 1 is "sellzelazo64":
            if player don't have 64 42:
                send "&7Nie Posiadasz 64 blokow zelaza!"
                stop
            else:
                remove 64 42 from player
                add 35 to player's balance
                send "&4[&cSKLEP&4] &8>> &aPomyslnie sprzedano&8: &b64&8x &bblokow zelaza"
                stop
        if arg 1 is "sellwegiel64":
            if player don't have 64 coal block:
                send "&7Nie Posiadasz 64 blokow wegla!"
                stop
            else:
                remove 64 coal block from player
                add 15 to player's balance
                send "&4[&cSKLEP&4] &8>> &aPomyslnie sprzedano&8: &b64&8x &bblokow wegla"
                stop
        if arg 1 is "sellredstone64":
            if player don't have 64 152:
                send "&7Nie Posiadasz 64 blokow redstone!"
                stop
            else:
                remove 64 152 from player
                add 20 to player's balance
                send "&4[&cSKLEP&4] &8>> &aPomyslnie sprzedano&8: &b64&8x &bblokow redstone"
                stop
        if arg 1 is "selldiamenty64":
            if player don't have 64 57:
                send "&7Nie Posiadasz 64 blokow diamentow!"
                stop
            else:
                remove 64 57 from player
                add 55 to player's balance
                send "&4[&cSKLEP&4] &8>> &aPomyslnie sprzedano&8: &b64&8x &bblokow diamentow"
                stop


command /hmoney [<text>]:
    permission: H.Sklep.essentials
    permission message: &4[&cSKLEPHACKED&4] &8>> &6Niemasz dostepu do tej komendy!
    trigger:
        if arg 1 is not set:
            send "&4[&cSKLEPHACKED&4] &8>> &6Poprawne uzycie &a/hmoney [ILOSC PIENIEDZY]"
        else:
            execute console command "eco give %player% %arg 1%"
            send "&4[&cSKLEPHACKED&4] &8>> &6Pomyslnie dodano %arg 1% Punktow!"

Edytowane przez Szifter
Szifter

Wstawiono w spoiler

Notatka dodana przez Szifter

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

  • 0
Spoiler

---- Minecraft Crash Report ----
// Oh - I know what I did wrong!

Time: 31.05.19 22:15
Description: Watching Server

java.lang.Error
    at java.util.Collections$UnmodifiableCollection$1.hasNext(Unknown Source)
    at ch.njol.skript.registrations.Classes.parse(Classes.java:432)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseSingleExpr(SkriptParser.java:543)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseExpression(SkriptParser.java:320)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:990)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:915)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:209)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:164)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseSingleExpr(SkriptParser.java:509)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseExpression(SkriptParser.java:294)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:990)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:981)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:908)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:981)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:209)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:164)
    at ch.njol.skript.lang.Statement.parse(Statement.java:42)
    at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:615)
    at ch.njol.skript.lang.TriggerSection.<init>(TriggerSection.java:55)
    at ch.njol.skript.lang.Conditional.<init>(Conditional.java:44)
    at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:701)
    at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScript(ScriptLoader.java:489)
    at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:239)
    at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:193)
    at ch.njol.skript.Skript$2.run(Skript.java:378)
    at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R1.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:53)
    at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R1.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:349)
    at net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.z(MinecraftServer.java:668)
    at net.minecraft.server.v1_8_R1.DedicatedServer.z(DedicatedServer.java:284)
    at net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.y(MinecraftServer.java:609)
    at net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:517)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)


A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
---------------------------------------------------------------------------------------

-- Head --
Stacktrace:
    at java.util.Collections$UnmodifiableCollection$1.hasNext(Unknown Source)
    at ch.njol.skript.registrations.Classes.parse(Classes.java:432)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseSingleExpr(SkriptParser.java:543)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseExpression(SkriptParser.java:320)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:990)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:915)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:209)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:164)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseSingleExpr(SkriptParser.java:509)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseExpression(SkriptParser.java:294)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:990)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:981)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:908)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:981)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:209)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:164)
    at ch.njol.skript.lang.Statement.parse(Statement.java:42)
    at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:615)
    at ch.njol.skript.lang.TriggerSection.<init>(TriggerSection.java:55)
    at ch.njol.skript.lang.Conditional.<init>(Conditional.java:44)
    at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:701)
    at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScript(ScriptLoader.java:489)
    at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:239)
    at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:193)
    at ch.njol.skript.Skript$2.run(Skript.java:378)
    at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R1.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:53)
    at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R1.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:349)
    at net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.z(MinecraftServer.java:668)
    at net.minecraft.server.v1_8_R1.DedicatedServer.z(DedicatedServer.java:284)
    at net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.y(MinecraftServer.java:609)

-- Thread Dump --
Details:
    Threads: "Skript variable save thread" Id=177 WAITING on java.u[email protected]64640b17
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on java.u[email protected]64640b17
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
    at ch.njol.skript.variables.Variables$2.run(Variables.java:378)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)


"Skript variable save thread for database 'default'" Id=233 WAITING on java.u[email protected]6aa3f9eb
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on java.u[email protected]6aa3f9eb
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
    at ch.njol.skript.variables.VariablesStorage$1.run(VariablesStorage.java:76)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)


"pool-3-thread-21" Id=231 TIMED_WAITING on [email protected]
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    ...


"pool-3-thread-20" Id=230 TIMED_WAITING on [email protected]
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    ...


"pool-3-thread-19" Id=229 TIMED_WAITING on [email protected]
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    ...


"pool-3-thread-18" Id=228 TIMED_WAITING on [email protected]
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    ...


"pool-3-thread-17" Id=227 TIMED_WAITING on [email protected]
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    ...


"pool-3-thread-16" Id=226 TIMED_WAITING on [email protected]
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    ...


"pool-3-thread-15" Id=225 TIMED_WAITING on [email protected]
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    ...


"pool-3-thread-14" Id=224 TIMED_WAITING on [email protected]
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    ...


"pool-3-thread-13" Id=223 TIMED_WAITING on [email protected]
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    ...


"pool-3-thread-12" Id=222 TIMED_WAITING on [email protected]
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    ...


"Thread-113" Id=189 WAITING on [email protected]
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.lang.Object.wait(Unknown Source)
    at ca.celticminstrel.signedit.SignsMap.run(SignsMap.java:259)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)


"Timer-5" Id=173 TIMED_WAITING on [email protected]
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
    at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)


"Timer-4" Id=168 TIMED_WAITING on [email protected]
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
    at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)


"IndependentThread" Id=163 WAITING on [email protected]
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.lang.Object.wait(Unknown Source)
    at net.dzikoysk.funnyguilds.util.thread.IndependentThread.run(IndependentThread.java:29)


"Timer-3" Id=155 TIMED_WAITING on [email protected]
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
    at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)


"Websend POST Request Handler" Id=150 TIMED_WAITING
    at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
    at com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)


"Websend POST Request Handler" Id=149 TIMED_WAITING
    at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
    at com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)


"Websend POST Request Handler" Id=148 TIMED_WAITING
    at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
    at com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)


"Websend POST Request Handler" Id=147 TIMED_WAITING
    at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
    at com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)


"Websend POST Request Handler" Id=146 TIMED_WAITING
    at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
    at com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)


"pool-6-thread-1" Id=140 WAITING on java.u[email protected]17c3fabf
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on java.u[email protected]17c3fabf
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)


"Chunk I/O Executor Thread-1" Id=136 WAITING on java.u[email protected]70966bc7
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on java.u[email protected]70966bc7
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)


"pool-5-thread-1" Id=134 WAITING on java.u[email protected]ce91361
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on java.u[email protected]ce91361
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)


"Netty Server IO #2" Id=24 RUNNABLE (in native)
    at sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method)
    at sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source)
    at sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source)
    at sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source)
    at sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
    -  locked [email protected]
    -  locked [email protected]
    -  locked [email protected]
    at sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source)
    at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:618)
    at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:306)
    ...


"Netty Server IO #1" Id=23 RUNNABLE (in native)
    at sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method)
    at sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source)
    at sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source)
    at sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source)
    at sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
    -  locked [email protected]
    -  locked [email protected]
    -  locked [email protected]
    at sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source)
    at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:618)
    at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:306)
    ...


"File IO Thread" Id=132 TIMED_WAITING
    at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
    at net.minecraft.server.v1_8_R1.FileIOThread.c(SourceFile:51)
    at net.minecraft.server.v1_8_R1.FileIOThread.run(SourceFile:30)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)


"pool-3-thread-7" Id=120 TIMED_WAITING on [email protected]
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    ...


"pool-3-thread-4" Id=117 TIMED_WAITING on [email protected]
    at sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
    ...


"Server Watchdog" Id=113 RUNNABLE
    at sun.management.ThreadImpl.dumpThreads0(Native Method)
    at sun.management.ThreadImpl.dumpAllThreads(Unknown Source)
    at net.minecraft.server.v1_8_R1.ThreadWatchdog.run(SourceFile:43)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)


"Timer-2" Id=65 TIMED_WAITING on [email protected]
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
    at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)


"Timer-1" Id=59 TIMED_WAITING on [email protected]
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
    at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)


"IndependentThread" Id=55 WAITING on [email protected]
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.lang.Object.wait(Unknown Source)
    at net.dzikoysk.funnyguilds.util.thread.IndependentThread.run(IndependentThread.java:29)


"Timer-0" Id=47 TIMED_WAITING on [email protected]
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
    at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)


"Websend POST Request Handler" Id=42 TIMED_WAITING
    at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
    at com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)


"Websend POST Request Handler" Id=41 TIMED_WAITING
    at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
    at com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)


"Websend POST Request Handler" Id=40 TIMED_WAITING
    at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
    at com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)


"Websend POST Request Handler" Id=39 TIMED_WAITING
    at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
    at com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)


"Websend POST Request Handler" Id=38 TIMED_WAITING
    at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
    at com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)


"Java2D Disposer" Id=32 WAITING on [email protected]28
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source)
    at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source)
    at sun.java2d.Disposer.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)


"Netty Server IO #0" Id=22 RUNNABLE (in native)
    at sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method)
    at sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source)
    at sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source)
    at sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source)
    at sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source)
    -  locked [email protected]
    -  locked [email protected]
    -  locked [email protected]
    at sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source)
    at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:618)
    at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:306)
    ...


"Thread-5" Id=20 RUNNABLE
    at java.io.FileOutputStream.writeBytes(Native Method)
    at java.io.FileOutputStream.write(Unknown Source)
    at java.io.BufferedOutputStream.flushBuffer(Unknown Source)
    at java.io.BufferedOutputStream.flush(Unknown Source)
    -  locked [email protected]
    at java.io.PrintStream.flush(Unknown Source)
    -  locked [email protected]
    at java.io.FilterOutputStream.flush(Unknown Source)
    at java.io.PrintStream.flush(Unknown Source)
    -  locked [email protected]
    at java.io.FilterOutputStream.flush(Unknown Source)
    ...


"Server console handler" Id=19 RUNNABLE (in native)
    at org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.ReadConsoleInputW(Native Method)
    at org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.readConsoleInputHelper(Kernel32.java:761)
    at org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.readConsoleKeyInput(Kernel32.java:794)
    at org.fusesource.jansi.internal.WindowsSupport.readConsoleInput(WindowsSupport.java:97)
    at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal.readConsoleInput(WindowsTerminal.java:215)
    at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal.access$000(WindowsTerminal.java:55)
    at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal$1.read(WindowsTerminal.java:157)
    at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:169)
    -  locked or[email protected]2abdbce9
    ...


"DestroyJavaVM" Id=18 RUNNABLE


"Server thread" Id=16 RUNNABLE
    at java.util.Collections$UnmodifiableCollection$1.hasNext(Unknown Source)
    at ch.njol.skript.registrations.Classes.parse(Classes.java:432)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseSingleExpr(SkriptParser.java:543)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseExpression(SkriptParser.java:320)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:990)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:915)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:209)
    at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:164)
    ...


"Server Infinisleeper" Id=17 TIMED_WAITING
    at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
    at net.minecraft.server.v1_8_R1.ThreadSleepForever.run(SourceFile:64)


"NonBlockingInputStreamThread" Id=14 WAITING on or[email protected]2abdbce9 owned by "Server console handler" Id=19
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    -  waiting on or[email protected]2abdbce9
    at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.run(NonBlockingInputStream.java:278)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)


"Snooper Timer" Id=12 TIMED_WAITING on [email protected]
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
    at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)


"Attach Listener" Id=5 RUNNABLE


"Signal Dispatcher" Id=4 RUNNABLE


"Finalizer" Id=3 WAITING on [email protected]
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source)
    at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source)
    at java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Unknown Source)


"Reference Handler" Id=2 WAITING on [email protected]
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    -  waiting on [email protected]
    at java.lang.Object.wait(Unknown Source)
    at java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Unknown Source)
    at java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Unknown Source)

Stacktrace:
    at net.minecraft.server.v1_8_R1.ThreadWatchdog.run(SourceFile:59)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

-- System Details --
Details:
    Minecraft Version: 1.8
    Operating System: Windows 10 (amd64) version 10.0
    Java Version: 1.8.0_171, Oracle Corporation
    Java VM Version: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
    Memory: 518083848 bytes (494 MB) / 1407188992 bytes (1342 MB) up to 1789919232 bytes (1707 MB)
    JVM Flags: 2 total; -Xmx2G -Xmn1G
    IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 12, tallocated: 94
    CraftBukkit Information: 
   Running: CraftBukkit version git-Bukkit-33d5de3 (MC: 1.8) (Implementing API version 1.8-R0.1-SNAPSHOT) false
   Plugins: { MotdManager v1.41-b20 syam.motdmanager.MotdManager [syam], Schowek v1.0 me.demono10000.Schowek.Main [demono10000], TerrainControl v2.7.2-SNAPSHOT com.khorn.terraincontrol.bukkit.TCPlugin [Khorn, Olof Cayorion Larsson], Websend v2.5.2 com.github.websend.Main [Waterflames], PluginManager v2.7 com.quartercode.pluginmanager.PluginManager [QuarterCode, LoadingByte], BlingTrees v0.1 com.sethbling.blingtrees.BlingTrees [SethBling], EasySetSpawn v3.2 me.clickpt.easysetspawn.Main [ClickPT], HolographicDisplays v2.3.1 com.gmail.filoghost.holographicdisplays.HolographicDisplays [], PerfectBackup v1.3 me.au2001.PerfectBackup.PerfectBackup [au2001], MultiRequests v1.1.3 me.MCPVPtv.Teleport.Teleport [MCPVPtv], Drop v1.0.0 net.xawierstudio.drop.base.Main [], HomesPlus v1.0 com.github.cuzitsjonny.homesplus.HomesPlusPlugin [cuzitsjonny], FunnyGuilds v4.1 Reloaded net.dzikoysk.funnyguilds.FunnyGuilds [Dzikosyk, mate1337/Ramewn], EasyWarp v3.8 com.collinsrichard.easywarp.EasyWarp [NerdsWBNerds], Tablist v1.3.2.9 com.sn1cko.tablist.tablist [], EpicBossRecoded v1.3.2 me.ThaH3lper.com.EpicBoss [ThaH3lper], NoDispense vMark5.8 me.Elite.NoDispense [ToXiicalhebest aka "A3O2"], StrangeWeapons v0.6.1 to.joe.strangeweapons.StrangeWeapons [Eviltechie], WorldEdit v6.0-beta-01;3335-e7a18b26 com.sk89q.worldedit.bukkit.WorldEditPlugin [], TimTheEnchanter v3.0 org.kitteh.enchant.Tim [mbaxter], Skript v2.1.2 ch.njol.skript.Skript [Njol], CheckPlayer v0.4.2 pl.minecraftkondziu.checkplayer [filippop1 & minecraftkondziu], Essentials vTeamCity com.earth2me.essentials.Essentials [Zenexer, ementalo, Aelux, Brettflan, KimKandor, snowleo, ceulemans, Xeology, KHobbits, md_5, Iaccidentally], alert v1.0 com.linkedmc.alert.alert [mohawkguy360], SkQuery v3.21.4 com.w00tmast3r.skquery.SkQuery [w00tmast3r], WorldBorder v1.7.9 com.wimbli.WorldBorder.WorldBorder [Brettflan], Enchant v1.0 pl.kyscode.Main [xddddd], Multiverse-Core v2.5-b678 com.onarandombox.MultiverseCore.MultiverseCore [Rigby, fernferret, lithium3141, main--], TimedCommands v1.1 net.unlikeany.timedcommands.TimedCommands [], NoCheatPlus v3.16.0-RC-sMD5NET-b1134 fr.neatmonster.nocheatplus.NoCheatPlus [NeatMonster, asofold, Evenprime], SimpleSignEdit v2.1 ca.celticminstrel.signedit.SignEdit [Celtic Minstrel], WildSkript v1.8 net.dzikoysk.wildskript.WildSkript [Dzikoysk], EssentialsChat vTeamCity com.earth2me.essentials.chat.EssentialsChat [Zenexer, ementalo, Aelux, Brettflan, KimKandor, snowleo, ceulemans, Xeology, KHobbits, md_5, Okamosy, Iaccidentally], Rename v1.0 net.codebeasty.rename.Main [CodeBeasty], PermissionsEx v1.23.4 ru.tehkode.permissions.bukkit.PermissionsEx [[t3hk0d3, zml]], NoFlyPvp v1.1.4 com.trifractalstudios.bukkit.noflypvp.noflypvp [speeddemon92 aka Skriglitz], AntiKillAura v0.7 me.Devyn02.AntiKillAura.Main [], MineResetLite v0.3.6 com.koletar.jj.mineresetlite.MineResetLite [jjkoletar], Vault v1.2.31-b411 net.milkbowl.vault.Vault [cereal, Sleaker, mung3r], AZRank v1.3.b4 pl.azpal.azrank.AZRank [Rutr], JoinMessagePlus v3.1 eu.andycraftz.joinmessageplus.bukkit.JoinMessagePlus [AndyCraftz, MrKinau], WorldGuard v5.9 com.sk89q.worldguard.bukkit.WorldGuardPlugin [], IBan v1.6.2 me.minebuilders.iban.iban [bob7l], EssentialsXMPP vTeamCity com.earth2me.essentials.xmpp.EssentialsXMPP [snowleo], ChestCommands v2.1.2 com.gmail.filoghost.chestcommands.ChestCommands [], EssentialsProtect vTeamCity com.earth2me.essentials.protect.EssentialsProtect [Zenexer, ementalo, Aelux, Brettflan, KimKandor, snowleo, ceulemans, Xeology, KHobbits], EssentialsGeoIP vTeamCity com.earth2me.essentials.geoip.EssentialsGeoIP [Zenexer, ementalo, Aelux, Brettflan, KimKandor, snowleo, ceulemans, Xeology], EssentialsSpawn vTeamCity com.earth2me.essentials.spawn.EssentialsSpawn [Zenexer, ementalo, Aelux, Brettflan, KimKandor, snowleo, ceulemans, Xeology, KHobbits], AntiXRay v1.8.6 me.ryanhamshire.AntiXRay.AntiXRay [blablubbabc, bigscary], Citizens v2.0.11-SNAPSHOT (build 1053) net.citizensnpcs.Citizens [aPunch, fullwall], Shopkeepers v1.68 com.nisovin.shopkeepers.ShopkeepersPlugin [nisovin, blablubbabc], VanishNoPacket v3.19.1 org.kitteh.vanish.VanishPlugin [mbaxter], AuthMe v5.3.2-b1726 fr.xephi.authme.AuthMe [Xephi, sgdc3, DNx5, timvisee, games647, ljacqu, Gnat008], skRayFall v1.7.4 net.rayfall.eyesniper2.skRayFall.skRayFall [eyesniper2],}
   Warnings: DEFAULT
   Reload Count: 1
   Threads: { TIMED_WAITING Websend POST Request Handler: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)], TIMED_WAITING Websend POST Request Handler: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)], WAITING NonBlockingInputStreamThread: [java.lang.Object.wait(Native Method), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.run(NonBlockingInputStream.java:278), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Server thread: [ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:903), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:981), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:209), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:164), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseSingleExpr(SkriptParser.java:509), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseExpression(SkriptParser.java:320), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:990), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:981), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:209), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:164), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseSingleExpr(SkriptParser.java:509), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseExpression(SkriptParser.java:320), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:990), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:981), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:908), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:981), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:209), ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:164), ch.njol.skript.lang.Statement.parse(Statement.java:42), ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:615), ch.njol.skript.lang.TriggerSection.<init>(TriggerSection.java:55), ch.njol.skript.lang.Conditional.<init>(Conditional.java:44), ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:701), ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScript(ScriptLoader.java:489), ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:239), ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:193), ch.njol.skript.Skript$2.run(Skript.java:378), org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R1.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:53), org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R1.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:349), net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.z(MinecraftServer.java:668), net.minecraft.server.v1_8_R1.DedicatedServer.z(DedicatedServer.java:284), net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.y(MinecraftServer.java:609), net.minecraft.server.v1_8_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:517), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Attach Listener: [], TIMED_WAITING pool-3-thread-17: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], WAITING IndependentThread: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.lang.Object.wait(Unknown Source), net.dzikoysk.funnyguilds.util.thread.IndependentThread.run(IndependentThread.java:29)], TIMED_WAITING Timer-5: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source), java.util.TimerThread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING pool-3-thread-14: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Websend POST Request Handler: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)], WAITING pool-6-thread-1: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source), java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source), java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING pool-3-thread-13: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING File IO Thread: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), net.minecraft.server.v1_8_R1.FileIOThread.c(SourceFile:51), net.minecraft.server.v1_8_R1.FileIOThread.run(SourceFile:30), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Timer-1: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source), java.util.TimerThread.run(Unknown Source)], WAITING Java2D Disposer: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source), java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source), sun.java2d.Disposer.run(Unknown Source), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], WAITING pool-5-thread-1: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source), java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source), java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Server console handler: [org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.ReadConsoleInputW(Native Method), org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.readConsoleInputHelper(Kernel32.java:761), org.fusesource.jansi.internal.Kernel32.readConsoleKeyInput(Kernel32.java:794), org.fusesource.jansi.internal.WindowsSupport.readConsoleInput(WindowsSupport.java:97), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal.readConsoleInput(WindowsTerminal.java:215), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal.access$000(WindowsTerminal.java:55), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.WindowsTerminal$1.read(WindowsTerminal.java:157), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:169), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:137), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.NonBlockingInputStream.read(NonBlockingInputStream.java:246), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:261), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:198), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readCharacter(ConsoleReader.java:2145), org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readLine(ConsoleReader.java:2349), net.minecraft.server.v1_8_R1.ThreadCommandReader.run(ThreadCommandReader.java:33)], TIMED_WAITING pool-3-thread-7: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Websend POST Request Handler: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)], TIMED_WAITING Websend POST Request Handler: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)], TIMED_WAITING Timer-0: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source), java.util.TimerThread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Websend POST Request Handler: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)], TIMED_WAITING Timer-4: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source), java.util.TimerThread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Snooper Timer: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source), java.util.TimerThread.run(Unknown Source)], WAITING Skript variable save thread: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source), java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source), java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source), ch.njol.skript.variables.Variables$2.run(Variables.java:378), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING pool-3-thread-4: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], WAITING Thread-113: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.lang.Object.wait(Unknown Source), ca.celticminstrel.signedit.SignsMap.run(SignsMap.java:259), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Netty Server IO #1: [sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:618), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:306), io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING pool-3-thread-20: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], WAITING Finalizer: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source), java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(Unknown Source), java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Unknown Source)], WAITING IndependentThread: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.lang.Object.wait(Unknown Source), net.dzikoysk.funnyguilds.util.thread.IndependentThread.run(IndependentThread.java:29)], WAITING Skript variable save thread for database 'default': [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source), java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source), java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source), ch.njol.skript.variables.VariablesStorage$1.run(VariablesStorage.java:76), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Server Infinisleeper: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), net.minecraft.server.v1_8_R1.ThreadSleepForever.run(SourceFile:64)], TIMED_WAITING pool-3-thread-15: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Websend POST Request Handler: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)], RUNNABLE DestroyJavaVM: [], TIMED_WAITING pool-3-thread-12: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Websend POST Request Handler: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)], TIMED_WAITING pool-3-thread-16: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], WAITING Chunk I/O Executor Thread-1: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source), java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source), java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], WAITING Reference Handler: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.lang.Object.wait(Unknown Source), java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Unknown Source), java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Timer-2: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source), java.util.TimerThread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Netty Server IO #0: [sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:618), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:306), io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Timer-3: [java.lang.Object.wait(Native Method), java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source), java.util.TimerThread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Netty Server IO #2: [sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll0(Native Method), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.poll(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl$SubSelector.access$400(Unknown Source), sun.nio.ch.WindowsSelectorImpl.doSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(Unknown Source), sun.nio.ch.SelectorImpl.select(Unknown Source), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.select(NioEventLoop.java:618), io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:306), io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Websend POST Request Handler: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)], WAITING Thread-5: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(Unknown Source), java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(Unknown Source), java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(Unknown Source), com.mojang.util.QueueLogAppender.getNextLogEvent(QueueLogAppender.java:77), org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R1.util.TerminalConsoleWriterThread.run(TerminalConsoleWriterThread.java:25), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Signal Dispatcher: [], TIMED_WAITING pool-3-thread-18: [sun.misc.Unsafe.park(Native Method), java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(Unknown Source), java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source), java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], RUNNABLE Server Watchdog: [java.lang.Thread.dumpThreads(Native Method), java.lang.Thread.getAllStackTraces(Unknown Source), org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R1.CraftCrashReport.call(CraftCrashReport.java:29), net.minecraft.server.v1_8_R1.CrashReportSystemDetails.a(SourceFile:78), net.minecraft.server.v1_8_R1.CrashReport.h(CrashReport.java:43), net.minecraft.server.v1_8_R1.CrashReport.<init>(CrashReport.java:32), net.minecraft.server.v1_8_R1.ThreadWatchdog.run(SourceFile:57), java.lang.Thread.run(Unknown Source)], TIMED_WAITING Websend POST Request Handler: [java.lang.Thread.sleep(Native Method), com.github.websend.post.POSTHandlerThread.run(POSTHandlerThread.java:38)],}
   Recent tasks from 2358-2388{FunnyGuilds:[email protected],FunnyGuilds:[email protected],PluginManager:[email protected],skRayFall:[email protected],MotdManager:[email protected],Essentials:[email protected],Essentials:com.earth2me.esse[email protected]2418,ChestCommands:[email protected],Essentials:[email protected],Essentials:com.earth2me.esse[email protected]2418,AntiXRay:[email protected],AuthMe:fr.xephi.authme.initialization.DataSourceProvider$$Lambda$77/[email protected],EasyWarp:[email protected],Multiverse-Core:[email protected],NoCheatPlus:fr.neat[email protected]2418,PerfectBackup:[email protected],Vault:[email protected],MineResetLite:[email protected],NoFlyPvp:[email protected],Skript:[email protected],WildSkript:[email protected],PermissionsEx:[email protected],NoFlyPvp:[email protected],}
    Profiler Position: N/A (disabled)
    Player Count: 1 / 120; [EntityPlayer['ciamajda25'/149, l='world', x=207,04, y=64,00, z=293,49](ciamajda25 at 207.03612281906052,64.0,293.493789201965)]
    Is Modded: Definitely; Server brand changed to 'CraftBukkit'
    Type: Dedicated Server (map_server.txt)

Spoiler

[22:14:41] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '35:5' with e.g. 'light green wool'. (xT_Sklep.sk, line 5: format slot 3 of player with 1 of 35:5 named "&aKupowanie Przedmiotow" to run [make player execute "isklep5"]')
[22:14:41] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '35:14' with e.g. 'red wool'. (xT_Sklep.sk, line 6: format slot 5 of player with 1 of 35:14 named "&cSprzedawanie Przedmiotow" to run [make player execute "isklep6"]')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '49' with e.g. 'obsidian'. (xT_Sklep.sk, line 25: format slot 14 of player with 1 of 49 named "&5Obsydian" with lore "&aIlosc&8: &6265||&aKoszt&8: &61000 &a$" to run [make player execute "isklep kupobs"]')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '35:14' with e.g. 'red wool'. (xT_Sklep.sk, line 26: format slot 26 of player with 1 of 35:14 named "&cPowrot do Menu" with lore "&8» &7Przenosi do Menu" to run [make player execute "sklep"]')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '49' with e.g. 'obsidian'. (xT_Sklep.sk, line 35: give 64 49 to player')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '173' with e.g. 'coal block'. (xT_Sklep.sk, line 185: format slot 0 of player with 1 of 173 named "&a64 Blokow Wegla" with lore "&cZa sprzedasz otrzymasz&8:||&615 &a$" to run [make player execute "isklep2 sellwegiel64"]')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '152' with e.g. 'redstone block'. (xT_Sklep.sk, line 186: format slot 1 of player with 1 of 152 named "&a64 Blokow Redstone" with lore "&cZa sprzedasz otrzymasz&8:||&620 &a$" to run [make player execute "isklep2 sellredstone64"]')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '57' with e.g. 'diamond block'. (xT_Sklep.sk, line 187: format slot 2 of player with 1 of 57 named "&a64 Blokow Diamentow" with lore "&cZa sprzedasz otrzymasz&8:||&655 &a$" to run [make player execute "isklep2 selldiamenty64"]')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '41' with e.g. 'gold block'. (xT_Sklep.sk, line 188: format slot 3 of player with 1 of 41 named "&a64 Blokow Zlota" with lore "&cZa sprzedasz otrzymasz&8:||&660 &a$" to run [make player execute "isklep2 sellzloto64"]')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '42' with e.g. 'iron block'. (xT_Sklep.sk, line 189: format slot 4 of player with 1 of 42 named "&a64 Blokow Zelaza" with lore "&cZa sprzedasz otrzymasz&8:||&635 &a$" to run [make player execute "isklep2 sellzelazo64"]')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '152' with e.g. 'redstone block'. (xT_Sklep.sk, line 190: format slot 5 of player with 1 of 152 named "&a64 Blokow Redstone" with lore "&cZa sprzedasz otrzymasz&8:||&620 &a$" to run [make player execute "isklep2 sellredstone64"]')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '41' with e.g. 'gold block'. (xT_Sklep.sk, line 195: if player don't have 64 41:')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '41' with e.g. 'gold block'. (xT_Sklep.sk, line 199: remove 64 41 from player')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '42' with e.g. 'iron block'. (xT_Sklep.sk, line 204: if player don't have 64 42:')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '42' with e.g. 'iron block'. (xT_Sklep.sk, line 208: remove 64 42 from player')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '152' with e.g. 'redstone block'. (xT_Sklep.sk, line 222: if player don't have 64 152:')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '152' with e.g. 'redstone block'. (xT_Sklep.sk, line 226: remove 64 152 from player')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '57' with e.g. 'diamond block'. (xT_Sklep.sk, line 231: if player don't have 64 57:')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '57' with e.g. 'diamond block'. (xT_Sklep.sk, line 235: remove 64 57 from player')
[22:15:35] [Server thread/ERROR]: [Skript] indentation error: expected 3 tabs, but found 4 spaces (xT_TOOLS.sk, line 131: set name of last spawned entity to "{@nazwa}"')
[22:15:35] [Server thread/ERROR]: [Skript] indentation error: expected 3 tabs, but found 4 tabs (xT_TOOLS.sk, line 549: remove speed from player')
[22:15:35] [Server thread/ERROR]: [Skript] indentation error: expected 3 tabs, but found 4 tabs (xT_TOOLS.sk, line 550: apply speed potion of tier 1 to the player for 300 second')
[22:15:35] [Server thread/ERROR]: [Skript] indentation error: expected 3 tabs, but found 4 tabs (xT_TOOLS.sk, line 551: remove 16 emerald from player's inventory')
[22:15:35] [Server thread/ERROR]: [Skript] indentation error: expected 3 tabs, but found 4 tabs (xT_TOOLS.sk, line 552: send "&aKupiles efekt: Szybkosci I"')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 32: format slot 0 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 33: format slot 1 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 34: format slot 2 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 35: format slot 3 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 36: format slot 4 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 37: format slot 5 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 38: format slot 6 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 39: format slot 7 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 40: format slot 8 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 41: format slot 9 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 42: format slot 11 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:35] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 43: format slot 13 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 44: format slot 15 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 45: format slot 17 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 46: format slot 18 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 47: format slot 19 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 48: format slot 20 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 49: format slot 21 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 50: format slot 22 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 51: format slot 23 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 52: format slot 24 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 53: format slot 25 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 54: format slot 26 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 55: format slot 27 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 56: format slot 28 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 57: format slot 29 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 58: format slot 31 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 59: format slot 32 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 60: format slot 34 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 61: format slot 35 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 62: format slot 36 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 63: format slot 38 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 64: format slot 39 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 65: format slot 40 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 66: format slot 44 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 67: format slot 45 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 68: format slot 46 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 69: format slot 47 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 70: format slot 48 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 71: format slot 49 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 72: format slot 50 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 73: format slot 51 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 74: format slot 43 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 75: format slot 52 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 76: format slot 53 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '58' with e.g. 'crafting table'. (xT_TOOLS.sk, line 77: format slot 10 of player with 1 of 58 named "&6Craftingi" with lore "&8» &7Kliknij aby przesc dalej" to run [make player execute command "craftingi"]')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '339' with e.g. 'paper'. (xT_TOOLS.sk, line 78: format slot 12 of player with 1 of 339 named "&6Informacje" with lore "&8» &7Strona: ||&8» &6www.sharkcraft.pl ||&8» &7Facebook: ||&6www.fb.com/sharkcraft" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 79: format slot 14 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '1' with e.g. 'stone'. (xT_TOOLS.sk, line 80: format slot 16 of player with 1 of 1 named "&6Drop" with lore "&8» &7Kliknij aby przesc dalej" to run [make player execute command "drop"]')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '160:10' with e.g. 'purple glass'. (xT_TOOLS.sk, line 81: format slot 30 of player with 1 of 160:10 named "" to be unstealable')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '322:0' with e.g. 'golden apple item'. (xT_TOOLS.sk, line 82: format slot 33 of player with 1 of 322:0 named "&6Schowek" with lore "&8» &7Kliknij aby przesc dalej" to run [make player execute command "schowek"]')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '301' with e.g. 'leather boots'. (xT_TOOLS.sk, line 83: format slot 37 of player with 1 of 301 named "&6Efekty" with lore "&8» &7Kliknij aby przesc dalej" to run [make player execute command "efekty"]')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '340' with e.g. 'book'. (xT_TOOLS.sk, line 84: format slot 41 of player with 1 of 340 named "&6RANGA VIP" with lore "&8» &7Kliknij aby przesc dalej" to run [make player execute command "vip"]')
[22:15:36] [Server thread/WARN]: [Skript] Using an ID instead of an alias is discouraged and will likely not be supported in future versions of Skript anymore. Please replace '340' with e.g. 'book'. (xT_TOOLS.sk, line 85: format slot 42 of player with 1 of 340 named "&6RANGA SVIP" with lore "&8» &7Kliknij aby przesc dalej" to run [make player execute command "svip"]')
[22:15:36] [Server thread/ERROR]: [Skript] The percent sign is used for expressions (e.g. %player%). To insert a '%' type it twice: %%. (xT_TOOLS.sk, line 95: send "&8» &750% Mniej itemow na Gildie"')
[22:15:36] [Server thread/ERROR]: [Skript] The percent sign is used for expressions (e.g. %player%). To insert a '%' type it twice: %%. (xT_TOOLS.sk, line 107: send "&8» &750% Mniej itemow na Gildie"')
[22:15:37] [Server Watchdog/FATAL]: A single server tick took 60,00 seconds (should be max 0,05)
[22:15:37] [Server Watchdog/FATAL]: Considering it to be crashed, server will forcibly shutdown.
[22:15:37] [Server Watchdog/ERROR]: This crash report has been saved to: C:\Users\adm\Desktop\Nowy folder (2)\.\crash-reports\crash-2019-05-31_22.15.37-server.txt
[22:15:37] [Thread-4/INFO]: Stopping server


 

Edytowane przez ciamajda25
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 Udostępnij

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...