Skocz do zawartości
  • 0

Nie Działa mi Tab Pomocy


Piotrex
 Udostępnij

Pytanie

Pokazuje mi się jak kliknę tab Same Zielone Ikony Od Neta w 3 kolumnach prosił bym o pomoc.

Config:

Spoiler

#~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~-~-~-~~#
#                               #
#          FunnyGuilds          #
#        3.9.6.5 Cleaned        #
#                               #
#~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~-~-~-~~#

# Wyswietlana nazwa pluginu
plugin-name: 'FunnyGuilds'

# Maksymalna dlugosc nazwy gildii
name-length: 40
# Minimalna dlugosc nazwy gildii
name-min-length: 6
# Maksymalna dlugosc tagu gildii
tag-length: 4
# Minimalna dlugosc tagu gildii
tag-min-length: 2
# Przedmioty wymagane do zalozenia gildii
items:
- 64 diamond block
- 64 gold block
- 64 bookshelf
- 64 glass
- 64 golden apple
- 64 redstone
- 64 anvil
- 64 tnt
- 64 iron block
items-vip:
- 32 diamond block
- 32 gold block
- 32 bookshelf
- 32 glass
- 32 golden apple
- 32 redstone
- 32 anvil
- 32 tnt
- 32 iron block
# Odleglosc od spawnu
create-distance: 200
# Blok, jaki pojawi sie pod nami po stworzeniu gildii
create-material: none
# Na jakim poziomie ma byc wyznaczone centrum gildii
# - Wpisz 0, jezeli ma byc ustalone przez gracza
create-center-y: 0
# Czy ma tworzyc pusta przestrzen dookola centrum gildii
create-center-sphere: false
# Maxymalna ilosc czlonkow w gildii
max-members: 8

# Mozliwosc teleportacji do gildii
base-enable: true
# Czas oczekiwania na teleportacje (w sekundach)
base-delay: 5
# Koszt teleportacji do gildii (jezeli brak, wystarczy zrobic: base-items: [])
base-items: []
# Koszt dolaczenia do gildii (jezeli brak, wystarczy zrobic: join-items: [])
join-items: []

# Mozliwosc powiekszania gildii
enlarge-enable: true
# O ile powieksza teren gildii 1 poziom
enlarge-size: 0
# Koszt powiekszania gildii 
# - kazdy myslnik, to 1 poziom gildii
enlarge-items:
- 8 emerald block
- 16 emerald block
- 24 emerald block
- 32 emerald block
- 40 emerald block
- 48 diamond block
- 56 diamond block
- 64 diamond block
- 72 diamond block
- 80 diamond block

# Wielkosc regionu gildii
region-size: 0
# Minimalna odleglosc miedzy terenami gildii
region-min-distance: 10
# Czas wyswietlania powiadomienia na pasku powiadomien (w sekundach)
region-notification-time: 10
# Co ile moze byc wywolywany pasek powiadomien przez jednego gracza (w sekundach)
region-notification-cooldown: 15
# Blokowane komendy dla graczy spoza gildii na jej terenie
region-commands:
- sethome
- esethome
- efly
- fly
# Przez ile sekund nie mozna budowac na terenie gildii po wybuchu
region-explode: 30

# Jaki ma byc zasieg pobieranych przedmiotow po wybuchu (jezeli chcesz wylaczyc, wpisz 0)
explode-radius: 3
# Jakie materialy i z jaka szansa maja byc niszczone po wybuchu
# <material>: <szansa (w %)
explode-materials:
  obsidian: 20
  water: 33
  lava: 33
  ENCHANTMENT_TABLE: 100
  
# Ile zyc ma gildia
war-lives: 2
# Po jakim czasie od zalozenia mozna zaatakowac gildie
war-protection: 1h
# Ile czasu trzeba czekac do nastepnego ataku na gildie
war-wait: 24h

# Jaka waznosc ma gildia po jej zalozeniu
validity-start: 30000d
# Ile czasu dodaje przedluzenie gildii
validity-time: 30000d
# Ile dni przed koncem wygasania mozna przedluzyc gildie (wpisz 0, jezeli funkcja ma byc wylaczona)
validity-when: 7444d
# Koszt przedluzenia gildii
validity-items:
- 10 emerald block

# Ranking od ktorego rozpoczyna gracz
rank-start: 1000
# Jaki procent punktow zabitego ma przyznawac zabojcy
rank-percent: 5
# Czy trzeba kucac, zeby przy klikniecu prawym na gracza wyswietlilo informacje o nim
info-player-sneaking: true

# Czy czlonkowie gildii moga sobie zadawac obrazenia (domyslnie)
damage-guild: false
# Czy sojuszniczy moga sobie zadawac obrazenia
damage-ally: true

# Wyglad znaczika {TAG} wstawionego w format chatu
chat-guild: '&7(&5{TAG}&7) '
chat-rank: '&b{RANK} '
chat-points: '&8[&7{POINTS}&8] '

# Symbol od ktorego zaczyna sie wiadomosc do gildii/sojusznikow/wszystkich gildii
chat-priv: '!'
chat-ally: '!!'
chat-global: '!!!'
# Wyglad wiadomosci wysylanej na czacie gildii.
# Zmienne: {PLAYER}, {TAG}, {MESSAGE}
chat-priv-design: '&8[&eChat gildii&8] &7{PLAYER}&8:&e {MESSAGE}'
# Wyglad wiadomosci wysylanej na czacie sojusznikow dla sojusznikow.
# Zmienne: {PLAYER}, {TAG}, {MESSAGE}
chat-ally-design: '&8[&6Chat sojuszniczy&8] &8{TAG} &7{PLAYER}&8:&e {MESSAGE}'
# Wyglad wiadomosci wysylanej na czacie globalnym gildii.
# Zmienne: {PLAYER}, {TAG}, {MESSAGE}
chat-global-design: '&8[&cChat globalny gildii&8] &8{TAG} &7{PLAYER}&8:&e {MESSAGE}'

# Wyglad tagu osob w gildii
prefix-our: '&8(&a{TAG}&8) &a'
prefix-allies: '&8(&6{TAG}&8) &6'
prefix-other: '&7(&5{TAG}&7) &8'

# Czy wlaczyc dummy z punktami
dummy-enable: true
# Wyglad nazwy wyswietlanej (suffix, za punktami)
dummy-suffix: '&c&lRANKINGU'

# Wyglad listy graczy. Przedzial od 1 do 60
# Limit znakow: 30
# > Spis zmiennych:
# {ONLINE} - Liczba graczy online
# {PLAYER} - Gracz
# {PING} - Ping
# {TPS} - TPS
# {GUILD} - Gildia
# {TAG} - Tag gildii
# {POINTS} - Punktyr
# {KILLS} - Zabojstwa
# {DEATHS} - Smierci
# {SECOND} - Sekunda
# {MINUTE} - Minuta
# {HOUR} - Godzina
# {PTOP-<pozycja>} - Gracz na podanym miejscu w rankingu (np. {PTOP-1}, {PTOP-60})
# {GTOP-<pozycja>} - Gildia na podanej pozycji w rankingu (np. {GTOP-1}, {PTOP-50})
player-list:
  1: ''
  2: ''
  3: '&6*&8&m-=-=-=-=-=-=-=-&6*'
  4: '     &c&lx&7&lDIAX&c&l.PL'
  5: '        &A{ONLINE}&A/&A20'
  6: '&6*&8&m-=-=-=-=-=-=-=-&6*'
  7: '    &C&lTOP GRACZE'
  8: '&71. &b{PTOP-1}'
  9: '&72. &b{PTOP-2}'
  10: '&73. &b{PTOP-3}'
  11: '&74. &b{PTOP-4}'
  12: '&75. &b{PTOP-5}'
  13: '&76. &b{PTOP-6}'
  14: '&77. &b{PTOP-7}'
  15: '&78. &b{PTOP-8}'
  16: '&79. &b{PTOP-9}'
  17: '&710. &b{PTOP-10}'
  18: '&6*&8&m-=-=-=-=-=-=-=-&6*'
  19: ''
  20: ''
  21: ''
  22: ''
  23: '&6*&8&m-=-=-=-=-=-=-=-&6*'
  24: '    &c&lx&7&lDIAX&c&l.PL'
  25: ''
  26: ''
  27: '&6*&8&m-=-=-=-=-=-=-=-&6*'
  28: '&7Nick &8: &a{PLAYER}'
  29: '&7Zabojstwa &8: &a{KILLS}'
  30: '&7Smierci &8: &a{DEATHS}'
  31: '&7Punkty &8: &a{POINTS}'
  32: '&7Team &8: &a{TAG}'
  33: '&7Smierci &8: &a{DEATHS}'
  34: '&6*&8&m-=-=-=-=-=-=-=-&6*'
  35: '    &7TEAMSPEAK3'
  36: '     &aHayLand.pl'
  37: '&6*&8&m-=-=-=-=-=-=-=-&6*'
  38: ''
  39: ''
  40: ''
  41: ''
  42: ''
  43: ''
  44: ''
  45: ''
  46: '&6*&8&m-=-=-=-=-=-=-=-&6*'
  47: '    &C&lTOP TEAM'
  48: '&81. &7{GTOP-1}'
  49: '&82. &7{GTOP-2}'
  50: '&83. &7{GTOP-3}'
  51: '&84. &7{GTOP-4}'
  52: '&85. &7{GTOP-5}'
  53: '&86. &7{GTOP-6}'
  54: '&87. &7{GTOP-7}'
  55: '&88. &7{GTOP-8}'
  56: '&89. &7{GTOP-9}'
  57: '&810. &7{GTOP-10}'
  58: '&6*&8&m-=-=-=-=-=-=-=-&6*'
  59: ''
  60: ''

# Tablista wlaczona
player-list-enable: true
# Co ile sekund ma odswiezac liste graczy
player-list-interval: 1
# Ping wyswietlany na tab
player-list-ping: 0
# Jezeli buguje Ci sie tablista
# - Po wejsciu gracza wszystko sie rozjezdza
# Wlacz ta opcje
player-list-patch: true
# Wyglad punktow wyswietlanych przy gildii w rankingu
player-list-points: '&8[&7{POINTS}&8]'

# Nazwy komend
commands:
  guild: 
    name: 'g'
    aliases:
    - 'gildie'
    - 'gildia'
  create:
    name: 'zaloz'
    aliases: []
  delete:
    name: 'usun'
    aliases: []
  confirm:
    name: 'potwierdz'
    aliases: []
  invite:
    name: 'zapros'
    aliases: []
  join:
    name: 'dolacz'
    aliases: []
  leave:
    name: 'opusc'
    aliases: []
  kick:
    name: 'wyrzuc'
    aliases: []
  base: 
    name: 'gfweqwr234asf'
    aliases: []
  enlarge: 
    name: 'p6wad3'
    aliases: []
  ally: 
    name: 'sojusz'
    aliases: []
  break: 
    name: 'rozwiaz'
    aliases: []
  info: 
    name: 'info'
    aliases: []
  player: 
    name: 'gracz'
    aliases: []
  top: 
    name: '235srf324f'
    aliases:
  validity:
    name: 'sdfresdffw'
    aliases: []
  leader:
    name: 'lider'
    aliases:
    - 'g zalozyciel'
  deputy:
    name: 'zastepca'
    aliases: []
  ranking: 
    name: 'ranking'
    aliases: []

  setbase:
    name: '235d45rrfef'
    aliases:
  pvp:
    name: 'pvp'
    aliases:
    - 'ustawpvp'

  # Komendy administratora
  admin:
    main: 'ga'
    add: 'ga dodaj'
    delete: 'ga usun'
    kick: 'ga wyrzuc'
    teleport: 'ga tp'
    points: 'ga points'
    kills: 'ga kills'
    deaths: 'ga deaths'
    ban: 'ga ban'
    lives: 'ga zycia'
    move: 'ga przenies'
    unban: 'ga unban'
    validity: 'ga przedluz'
    name: 'ga nazwa'

# Czy event PlayMoveEvent ma byc aktywny (odpowiada za wyswietlanie powiadomien o wejsciu na teren gildii)
event-move: true

# Co ile minut ma automatycznie zapisywac dane
data-interval: 1
# Typ zapisu danych
# Flat - Lokalne pliki
# MySQL - baza danych 
data-type:
  flat: true
  mysql: false
# Dane wymagane do polaczenia z baza
mysql:
  hostname: localhost
  port: 33066
  database: db
  user: root
  password: passwd
  
# Config Version
version: 3.5 NewYear

 

 

Edytowane przez knugi
knugi

Config wstawiam w kod i spoiler.

Notatka dodana przez knugi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Nieaktywny
Odpowiedz na pytanie...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...