Skocz do zawartości
 • 0

Wyłączenie komunikatu.


TheSzebaXD

Pytanie

5 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0
6 minut temu, ProxEQ Gamingowy napisał:

@TheSzebaXD Prawdopodobnie masz plugin lub skrypt na clearlaga, często proste pluginy lub skrypty wykorzystują tą komendę do odlagowania serwera. Lepiej zastąpić je np. ClearLag'iem :D Pozdrawiam

Mogłbym dostać od Ciebie skript na usuwanie itemów z ziemi? Bez żadnych powiadomień na czacie itp. Po wpisaniu /clag usuwa wszystkie itemki z ziemi. I żeby consola też mogła używać tej komendy.

 

Edytowane przez TheSzebaXD
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Prostsza wersja:

# Skrypt jest demono10000 Link: https://www.youtube.com/watch?v=3WjngZkXskg
command /clearlag:
  trigger:
    if player has permission "sk.clearlag":
      delete all dropped items
      send "&2Itemy zostaly wyczyszczone!" to all players
every second:
  add 1 to {clearlagg}
  if {clearlagg} is 120:
    send "&2Za 60 sekund itemy zostana wyczyszczone!" to all players
  if {clearlagg} is 150:
    send "&2Za 30 sekund itemy zostana wyczyszczone!" to all players
  if {clearlagg} is 170:
    send "&2Za 10 sekund itemy zostana wyczyszczone!" to all players
  if {clearlagg} is 180:
    delete all dropped items
    send "&2Itemy zostaly wyczyszczone!" to all players
    set {clearlagg} to 0

Bardziej zaawansowana:

Stworzył: @Assasa Link: 

OPTIONS:
 
# Czy moby na świecie są włączone ( False - nie | True - tak ).
    mobs: true
    
# Czy powiadomienia mają byc włączone ( False - nie | True - tak ).
    automessage: true
 
# Na jakich światach ma usuwać itemy i potwory ( all - na wszystkich | world and lobby - tak dodajemy kolejno swiaty ).
    world.clear: all # Do dodania!
    
# Jakie moby ma usuwać ( all - wszystkie | pig,zombie - tak dodajemy kolejno moby ).
    mobs.clear: all
 
# Wiadomość powiadomienia za ile sekund/minut/godzin usuną się itemy z podłogi.
    automessage.warningmessage: "&7[&4ClearLag&7] &cPrzedmioty Zostana Usuniente z ziemi w ciagu %{automessage.true}% min!"
    
# Wiadomość powiadomienia usuniecia itemów z podłogi.
    automessage.clearmessage: "&7[&4ClearLag&7] &aUsunięto %{itemy.usuniete}%!"
    
# Wiadmość powiadmienia usunietia itemów przez gracza.
    automessage.clearmessage.player: "&7[&4ClearLag&7] &aUsuneles itemy z podlogi!"
    
# Wiadmmość gdy gracz usunie moby.
    automessage.killmobsmessage.player: "&7[&4ClearLag&7] &aUsuneles wszystkie moby z serwera!"
    
# Wiadomość gdy moby są wylaczone dla ( /lagg killmobs ).
    send.killmobs.flase: "&7[&4ClearLag&7] &cNie mozna usuwać mobów na serwerze gdy sa wylaczone!"
    
# Wiadomość wyslietlana gdy ktos nie ma permissji do tej komendy.
    message.nopermission: "&7[&4ClearLag&7] &cNie masz uprawnien do tej komendy!" 
    
    
    
    
    
command /laggg [<text>] [<text>] [<text>]:
    trigger:
        if arg 1 is not set:
            if player has permission "lagg.help" or "lagg.*":
                send "&3-------------(&bTwoje Komendy ClearLag&3)-------------"
                send " &4- &3/lagg clear &3- (Usuwanie itemów i mobó z swiata)"
                send " &4- &3/lagg killmobs &3- (Usuwanie mobów z swiata)"
                send " &4- &3/lagg area &3- (Usuwanie itemów i mobów z ilos kratek)"
                send " &4- &3/lagg reload &3- (Reload clearlagg)"
                send " &4- &3/lagg tps &3- (Sprawdzanie tps serwera)"
                send "&3------------------------------------------"
                stop  
            else:
                send {@message.nopermission}
                stop
        if arg 1 is not "clear" or "killmobs" or "area" or "reload" or "tps":
            if player has permission "lagg.help" or "lagg.*":
                send "&3-------------(&bTwoje Komendy ClearLag&3)-------------"
                send " &4- &3/lagg clear &3- (Usuwanie itemów i mobó z swiata)"
                send " &4- &3/lagg killmobs &3- (Usuwanie mobów z swiata)"
                send " &4- &3/lagg area &3- (Usuwanie itemów i mobów z ilos kratek)"
                send " &4- &3/lagg reload &3- (Reload clearlagg)"
                send " &4- &3/lagg tps &3- (Sprawdzanie tps serwera)"
                send "&3------------------------------------------"
                stop
            else:
                send {@message.nopermission}
                stop
                
        if arg 1 is "clear":
            if player has permission "lagg.clear" or "lagg.*":
                if {@mobs} is false:
                    execute console command "/killall drops"
                    loop 100 times:
                        send ""
                    send {@automessage.clearmessage.player}
                    stop
                if {@mobs} is true:
                    set {_mobs.clear} to "{@mobs.clear}"
                    if {_mobs.clear} is "all":
                        execute player command "/killall drops"
                        execute player command "/killall monster"
                        loop 100 times:
                            send ""
                        send {@automessage.clearmessage.player}
                        stop
                    else:
                        execute player command "/killall {@mobs.clear}"
                        loop 100 times:
                            send ""
                        send {@automessage.clearmessage.player}
                        stop
            else:
                send {@message.nopermission}
                stop
                
        if arg 1 is "killmobs":
            if player has permission "lagg.killmobs" or "lagg.*":
                if {@mobs} is false:
                    send {@send.killmobs.flase}
                    stop
                if {@mobs} is true:
                    set {_mobs.clear} to "{@mobs.clear}"
                    if {_mobs.clear} is "all":
                        execute player command "/killall monster"
                        loop 100 times:
                            send ""
                        send {@automessage.killmobsmessage.player}
                        stop
                    else:
                        execute player command "/killall {@mobs.clear}"
                        loop 100 times:
                            send ""
                        send {@automessage.killmobsmessage.player}
                        stop
            else:
                send {@message.nopermission}
                stop
                
        if arg 1 is "area":
            if player has permission "lagg.area" or "lagg.*":
                if arg 2 is set:
                    if {@mobs} is false:
                        execute console command "/killall drops"
                        send {@automessage.clearmessage.player}
                        stop
                    if {@mobs} is true:
                        set {_mobs.clear} to "{@mobs.clear}"
                        if {_mobs.clear} is "all":
                            execute player command "/killall monster %arg 2%"
                            execute player command "/killall drops %arg 2%"
                            loop 100 times:
                                send ""
                            send {@automessage.clearmessage.player}
                            stop
                        else:
                            execute player command "/killall {@mobs.clear} %arg 2%"
                            execute player command "/killall drops %arg 2%"
                            loop 100 times:
                                send ""
                            send {@automessage.clearmessage.player}
                            stop                  
                else:
                    send "&7[&4ClearLag&7] &cPodaj ilosc kratek!"
            else:
                send {@message.nopermission}
                stop
                
        if arg 1 is "reload":
            if player has permission "lagg.reload" or "lagg.*":
                execute player command "/killall drops"
                execute player command "/killall monster"
                loop 100 times:
                    send ""
                execute player command "sk reload %script%"
            else:
                send {@message.nopermission}
                stop
                
        if arg 1 is "tps":
            if player has permission "lagg.tps" or "lagg.*":
                send "&7[&4ClearLag&7] &aTPS: &6%tps%."
                stop
            else:
                send {@message.nopermission}
                stop
            
every 60 seconds:
    if {@automessage} is true:
        if {automessage.true} is not set:
            set {automessage.true} to 5
        if {automessage.true} is not 0:
            remove 1 from {automessage.true}
        if {automessage.true} is 3:
            broadcast {@automessage.warningmessage}
            stop
        if {automessage.true} is 1:
            broadcast {@automessage.warningmessage}
        if {automessage.true} is 0:
            set {automessage.true} to 5
            loop all dropped items:
                set {_itemy.usuniete} to loop-entity
            wait 2 tick
            set {_mobs.clear} to "{@mobs.clear}"
            if {_mobs.clear} is "all":
                wait 4 tick
                broadcast {@automessage.clearmessage}
                execute console command "/killall monster"
                execute console command "/killall drops"
            else:
                wait 4 tick
                broadcast {@automessage.clearmessage}
                execute console command "/killall drops"
                execute console command "/killall {@mobs.clear}"

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
11 minut temu, ProxEQ Gamingowy napisał:

Prostsza wersja:


# Skrypt jest demono10000 Link: https://www.youtube.com/watch?v=3WjngZkXskg
command /clearlag:
  trigger:
    if player has permission "sk.clearlag":
      delete all dropped items
      send "&2Itemy zostaly wyczyszczone!" to all players
every second:
  add 1 to {clearlagg}
  if {clearlagg} is 120:
    send "&2Za 60 sekund itemy zostana wyczyszczone!" to all players
  if {clearlagg} is 150:
    send "&2Za 30 sekund itemy zostana wyczyszczone!" to all players
  if {clearlagg} is 170:
    send "&2Za 10 sekund itemy zostana wyczyszczone!" to all players
  if {clearlagg} is 180:
    delete all dropped items
    send "&2Itemy zostaly wyczyszczone!" to all players
    set {clearlagg} to 0

Bardziej zaawansowana:

Stworzył: @Assasa Link: 


OPTIONS:
 
# Czy moby na świecie są włączone ( False - nie | True - tak ).
    mobs: true
    
# Czy powiadomienia mają byc włączone ( False - nie | True - tak ).
    automessage: true
 
# Na jakich światach ma usuwać itemy i potwory ( all - na wszystkich | world and lobby - tak dodajemy kolejno swiaty ).
    world.clear: all # Do dodania!
    
# Jakie moby ma usuwać ( all - wszystkie | pig,zombie - tak dodajemy kolejno moby ).
    mobs.clear: all
 
# Wiadomość powiadomienia za ile sekund/minut/godzin usuną się itemy z podłogi.
    automessage.warningmessage: "&7[&4ClearLag&7] &cPrzedmioty Zostana Usuniente z ziemi w ciagu %{automessage.true}% min!"
    
# Wiadomość powiadomienia usuniecia itemów z podłogi.
    automessage.clearmessage: "&7[&4ClearLag&7] &aUsunięto %{itemy.usuniete}%!"
    
# Wiadmość powiadmienia usunietia itemów przez gracza.
    automessage.clearmessage.player: "&7[&4ClearLag&7] &aUsuneles itemy z podlogi!"
    
# Wiadmmość gdy gracz usunie moby.
    automessage.killmobsmessage.player: "&7[&4ClearLag&7] &aUsuneles wszystkie moby z serwera!"
    
# Wiadomość gdy moby są wylaczone dla ( /lagg killmobs ).
    send.killmobs.flase: "&7[&4ClearLag&7] &cNie mozna usuwać mobów na serwerze gdy sa wylaczone!"
    
# Wiadomość wyslietlana gdy ktos nie ma permissji do tej komendy.
    message.nopermission: "&7[&4ClearLag&7] &cNie masz uprawnien do tej komendy!" 
    
    
    
    
    
command /laggg [<text>] [<text>] [<text>]:
    trigger:
        if arg 1 is not set:
            if player has permission "lagg.help" or "lagg.*":
                send "&3-------------(&bTwoje Komendy ClearLag&3)-------------"
                send " &4- &3/lagg clear &3- (Usuwanie itemów i mobó z swiata)"
                send " &4- &3/lagg killmobs &3- (Usuwanie mobów z swiata)"
                send " &4- &3/lagg area &3- (Usuwanie itemów i mobów z ilos kratek)"
                send " &4- &3/lagg reload &3- (Reload clearlagg)"
                send " &4- &3/lagg tps &3- (Sprawdzanie tps serwera)"
                send "&3------------------------------------------"
                stop  
            else:
                send {@message.nopermission}
                stop
        if arg 1 is not "clear" or "killmobs" or "area" or "reload" or "tps":
            if player has permission "lagg.help" or "lagg.*":
                send "&3-------------(&bTwoje Komendy ClearLag&3)-------------"
                send " &4- &3/lagg clear &3- (Usuwanie itemów i mobó z swiata)"
                send " &4- &3/lagg killmobs &3- (Usuwanie mobów z swiata)"
                send " &4- &3/lagg area &3- (Usuwanie itemów i mobów z ilos kratek)"
                send " &4- &3/lagg reload &3- (Reload clearlagg)"
                send " &4- &3/lagg tps &3- (Sprawdzanie tps serwera)"
                send "&3------------------------------------------"
                stop
            else:
                send {@message.nopermission}
                stop
                
        if arg 1 is "clear":
            if player has permission "lagg.clear" or "lagg.*":
                if {@mobs} is false:
                    execute console command "/killall drops"
                    loop 100 times:
                        send ""
                    send {@automessage.clearmessage.player}
                    stop
                if {@mobs} is true:
                    set {_mobs.clear} to "{@mobs.clear}"
                    if {_mobs.clear} is "all":
                        execute player command "/killall drops"
                        execute player command "/killall monster"
                        loop 100 times:
                            send ""
                        send {@automessage.clearmessage.player}
                        stop
                    else:
                        execute player command "/killall {@mobs.clear}"
                        loop 100 times:
                            send ""
                        send {@automessage.clearmessage.player}
                        stop
            else:
                send {@message.nopermission}
                stop
                
        if arg 1 is "killmobs":
            if player has permission "lagg.killmobs" or "lagg.*":
                if {@mobs} is false:
                    send {@send.killmobs.flase}
                    stop
                if {@mobs} is true:
                    set {_mobs.clear} to "{@mobs.clear}"
                    if {_mobs.clear} is "all":
                        execute player command "/killall monster"
                        loop 100 times:
                            send ""
                        send {@automessage.killmobsmessage.player}
                        stop
                    else:
                        execute player command "/killall {@mobs.clear}"
                        loop 100 times:
                            send ""
                        send {@automessage.killmobsmessage.player}
                        stop
            else:
                send {@message.nopermission}
                stop
                
        if arg 1 is "area":
            if player has permission "lagg.area" or "lagg.*":
                if arg 2 is set:
                    if {@mobs} is false:
                        execute console command "/killall drops"
                        send {@automessage.clearmessage.player}
                        stop
                    if {@mobs} is true:
                        set {_mobs.clear} to "{@mobs.clear}"
                        if {_mobs.clear} is "all":
                            execute player command "/killall monster %arg 2%"
                            execute player command "/killall drops %arg 2%"
                            loop 100 times:
                                send ""
                            send {@automessage.clearmessage.player}
                            stop
                        else:
                            execute player command "/killall {@mobs.clear} %arg 2%"
                            execute player command "/killall drops %arg 2%"
                            loop 100 times:
                                send ""
                            send {@automessage.clearmessage.player}
                            stop                  
                else:
                    send "&7[&4ClearLag&7] &cPodaj ilosc kratek!"
            else:
                send {@message.nopermission}
                stop
                
        if arg 1 is "reload":
            if player has permission "lagg.reload" or "lagg.*":
                execute player command "/killall drops"
                execute player command "/killall monster"
                loop 100 times:
                    send ""
                execute player command "sk reload %script%"
            else:
                send {@message.nopermission}
                stop
                
        if arg 1 is "tps":
            if player has permission "lagg.tps" or "lagg.*":
                send "&7[&4ClearLag&7] &aTPS: &6%tps%."
                stop
            else:
                send {@message.nopermission}
                stop
            
every 60 seconds:
    if {@automessage} is true:
        if {automessage.true} is not set:
            set {automessage.true} to 5
        if {automessage.true} is not 0:
            remove 1 from {automessage.true}
        if {automessage.true} is 3:
            broadcast {@automessage.warningmessage}
            stop
        if {automessage.true} is 1:
            broadcast {@automessage.warningmessage}
        if {automessage.true} is 0:
            set {automessage.true} to 5
            loop all dropped items:
                set {_itemy.usuniete} to loop-entity
            wait 2 tick
            set {_mobs.clear} to "{@mobs.clear}"
            if {_mobs.clear} is "all":
                wait 4 tick
                broadcast {@automessage.clearmessage}
                execute console command "/killall monster"
                execute console command "/killall drops"
            else:
                wait 4 tick
                broadcast {@automessage.clearmessage}
                execute console command "/killall drops"
                execute console command "/killall {@mobs.clear}"

 

Ta pierwsza wersja działa ale nie działa w consoli ;/

Nie będę używał tej drugiej bo strasznie obciąży serwer. ;/ 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...