Skocz do zawartości
 • 0

Skrypt na backupy problem!


daniel124pl

Pytanie

Witam tak jak w temacie, tu wkleje kod, a na samym dole bląd


#autor: ItachiStudio
#!!!Zakaz podszywania sie pod autora!!!
 
on join:
    set {collow.%player%} to false
 
command /saveeq:
    trigger:
        add 1 to {backeq.liczba.%player%}
        if {collow.%player%} is false:
            send "&6Ekwipunek Zostal Zapisany :)" to player
            set {collow.%player%} to true
            if {backeq.liczba.%player%} is 1:
                delete {eq.%player%.1::*}
                set {czas.%player%.1} to now
                set {forma.%player%.1::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"
                set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 1"
                delete {liczbaitow.%player%.1}
                loop all items in the player's inventory:
                    wait 5 ticks
                    add loop-item to {eq.%player%.1::*}
                    add 1 to {liczbaitow.%player%.1}
            if {backeq.liczba.%player%} is 2:
                delete {eq.%player%.2::*}
                set {czas.%player%.2} to now
                set {forma.%player%.2::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"
                set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 2"
                delete {liczbaitow.%player%.2}
                loop all items in the player's inventory:
                    wait 5 ticks
                    add loop-item to {eq.%player%.2::*}
                    add 1 to {liczbaitow.%player%.2}
            if {backeq.liczba.%player%} is 3:
                delete {eq.%player%.3::*}
                set {czas.%player%.3} to now
                set {forma.%player%.3::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"
                set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 3"
                delete {liczbaitow.%player%.3}
                loop all items in the player's inventory:
                    wait 5 ticks
                    add loop-item to {eq.%player%.3::*}
                    add 1 to {liczbaitow.%player%.3}
            if {backeq.liczba.%player%} is 4:
                delete {eq.%player%.4::*}
                set {czas.%player%.4} to now
                set {forma.%player%.4::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"
                set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 4"
                delete {liczbaitow.%player%.4}
                loop all items in the player's inventory:
                    wait 5 ticks
                    add loop-item to {eq.%player%.4::*}
                    add 1 to {liczbaitow.%player%.4}
            if {backeq.liczba.%player%} is bigger than 5:
                delete {eq.%player%.5::*}
                set {czas.%player%.5} to now
                set {forma.%player%.5::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"
                set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 5"
                set {backeq.liczba.%player%} to 0
                delete {liczbaitow.%player%.5}
                loop all items in the player's inventory:
                    wait 5 ticks
                    add loop-item to {eq.%player%.5::*}
                    add 1 to {liczbaitow.%player%.5}
            wait 1200 ticks
            set {collow.%player%} to false
            Stop
        if {collow.%player%} is true:
            send "&4EQ Mozna Zapisywac Co Minute." to player
 
command /backeq [<player>] [<text>]:   
    trigger:
        if player has permission "Itachi.eq.back":
            if arg 1 is not set:
                send "&c/BackEQ NICK" to player
                stop
            if arg 1 is set:
                if arg 2 is not set:
                    open chest with 5 rows named "&5BACKEQ" to player
                    wait 2 ticks
                    format slot 0 of player with 1 of chest named "&6Zapisy Eq Gracza %player-arg%" to run [execute player command "/backeq %player-arg%"]
                    format slot 8 of player with 1 of fire named "&6EXIT" to close
                    format slot 20 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.1::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.1}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.1}%" to run [execute player command "/backeq %player-arg% 1"]
                    format slot 21 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.2::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.2}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.2}%" to run [execute player command "/backeq %player-arg% 2"]
                    format slot 22 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.3::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.3}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.3}%" to run [execute player command "/backeq %player-arg% 3"]
                    format slot 23 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.4::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.4}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.4}%" to run [execute player command "/backeq %player-arg% 4"]
                    format slot 24 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.5::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.5}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.5}%" to run [execute player command "/backeq %player-arg% 5"]
                    format slot 44 of player with 1 of cobweb named "&7OSTATNI ZAPIS" with lore "&9%{ostatni.%player-arg%.1::*}%" to run [execute player command "/backeq %player-arg%"]
                    stop
            if arg 2 is "1":
                clear the player's inventory
                execute player command "/backeq %player-arg%"
                if {eq.%player-arg%.1::*} is set:
                    loop {eq.%player-arg%.1::*}:
                        add loop-value to the player
                    stop
                if {eq.%player-arg%.2::*} is not set:
                    send "&4BLAD KRYTYCZNY" to player
            if arg 2 is "2":
                clear the player's inventory
                execute player command "/backeq %player-arg%"
                if {eq.%player-arg%.2::*} is set:
                    loop {eq.%player-arg%.2::*}:
                        add loop-value to the player
                    stop
                if {eq.%player-arg%.2::*} is not set:
                    send "&4BLAD KRYTYCZNY" to player
            if arg 2 is "3":
                clear the player's inventory
                execute player command "/backeq %player-arg%"
                if {eq.%player-arg%.3::*} is set:
                    loop {eq.%player-arg%.3::*}:
                        add loop-value to the player
                    stop
                if {eq.%player-arg%.2::*} is not set:
                    send "&4BLAD KRYTYCZNY" to player
            if arg 2 is "4":
                clear the player's inventory
                execute player command "/backeq %player-arg%"
                if {eq.%player-arg%.4::*} is set:
                    loop {eq.%player-arg%.4::*}:
                        add loop-value to the player
                    stop
                if {eq.%player-arg%.2::*} is not set:
                    send "&4BLAD KRYTYCZNY" to player
            if arg 2 is "5":
                clear the player's inventory
                execute player command "/backeq %player-arg%"
                if {eq.%player-arg%.5::*} is set:
                    loop {eq.%player-arg%.5::*}:
                        add loop-value to the player
                    stop
                if {eq.%player-arg%.2::*} is not set:
                    send "&4BLAD KRYTYCZNY" to player
                   
every 30 minutes:
    loop all players:
        add 1 to {backeq.liczba.%loop-player%}
    wait 100 ticks
    loop all players:
        send "&6Twoje Eq Zostalo Zapisane Z Daty &8&l>> &7%now%" to loop-player
        if {backeq.liczba.%loop-player%} is 1:
            delete {eq.%loop-player%.1::*}
            set {forma.%loop-player%.1::*} to "&cZAPIS WYKONANY PRZEZ SERWER"
            set {czas.%loop-player%.1} to now
            set {ostatni.%loop-player%.1::*} to "&2ZAPIS 1"
            delete {liczbaitow.%loop-player%.1}
            loop all items in the loop-player's inventory:
                wait 5 ticks
                add loop-item to {eq.%loop-player%.1::*}
                add 1 to {liczbaitow.%loop-player%.1}
        if {backeq.liczba.%loop-player%} is 2:
            delete {eq.%loop-player%.2::*}
            set {forma.%loop-player%.2::*} to "&cZAPIS WYKONANY PRZEZ SERWER"
            set {czas.%loop-player%.2} to now
            set {ostatni.%loop-player%.1::*} to "&2ZAPIS 2"
            delete {liczbaitow.%loop-player%.2}
            loop all items in the loop-player's inventory:
                wait 5 ticks
                add loop-item to {eq.%loop-player%.2::*}
                add 1 to {liczbaitow.%loop-player%.2}
        if {backeq.liczba.%loop-player%} is 3:
            delete {eq.%loop-player%.3::*}
            set {forma.%loop-player%.3::*} to "&cZAPIS WYKONANY PRZEZ SERWER"
            set {czas.%loop-player%.3} to now
            set {ostatni.%loop-player%.1::*} to "&2ZAPIS 3"
            delete {liczbaitow.%loop-player%.3}
            loop all items in the loop-player's inventory:
                wait 5 ticks
                add loop-item to {eq.%loop-player%.3::*}
                add 1 to {liczbaitow.%loop-player%.3}
        if {backeq.liczba.%loop-player%} is 4:
            delete {eq.%loop-player%.4::*}
            set {forma.%loop-player%.4::*} to "&cZAPIS WYKONANY PRZEZ SERWER"
            set {czas.%loop-player%.4} to now
            set {ostatni.%loop-player%.1::*} to "&2ZAPIS 4"
            delete {liczbaitow.%loop-player%.4}
            loop all items in the loop-player's inventory:
                wait 5 ticks
                add loop-item to {eq.%loop-player%.4::*}
                add 1 to {liczbaitow.%loop-player%.4}
        if {backeq.liczba.%loop-player%} is bigger than 5:
            delete {eq.%loop-player%.5::*}
            set {forma.%loop-player%.5::*} to "&cZAPIS WYKONANY PRZEZ SERWER"
            set {czas.%loop-player%.5} to now
            set {ostatni.%loop-player%.1::*} to "&2ZAPIS 5"
            set {backeq.liczba.%loop-player%} to 0
            delete {liczbaitow.%loop-player%.5}
            loop all items in the loop-player's inventory:
                wait 5 ticks
                add loop-item to {eq.%loop-player%.5::*}
                add 1 to {liczbaitow.%loop-player%.5}

 

BŁĄD:

[11:29:36] [Server thread/INFO]: [Skript][m Reloading all scripts...

[11:29:36] [Server thread/ERROR]: '"/backeq %player-arg%"]' is not a text (backup.sk, line 81: format slot 0 of player with 1 of chest named "&6Zapisy Eq Gracza %player-arg%" to run [execute player command "/backeq %player-arg%"]')

[11:29:36] [Server thread/ERROR]: '"/backeq %player-arg% 1"]' is not a text (backup.sk, line 83: format slot 20 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.1::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.1}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.1}%" to run [execute player command "/backeq %player-arg% 1"]')

[11:29:36] [Server thread/ERROR]: '"/backeq %player-arg% 2"]' is not a text (backup.sk, line 84: format slot 21 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.2::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.2}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.2}%" to run [execute player command "/backeq %player-arg% 2"]')

[11:29:36] [Server thread/ERROR]: '"/backeq %player-arg% 3"]' is not a text (backup.sk, line 85: format slot 22 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.3::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.3}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.3}%" to run [execute player command "/backeq %player-arg% 3"]')

[11:29:36] [Server thread/ERROR]: '"/backeq %player-arg% 4"]' is not a text (backup.sk, line 86: format slot 23 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.4::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.4}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.4}%" to run [execute player command "/backeq %player-arg% 4"]')

[11:29:36] [Server thread/ERROR]: '"/backeq %player-arg% 5"]' is not a text (backup.sk, line 87: format slot 24 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.5::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.5}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.5}%" to run [execute player command "/backeq %player-arg% 5"]')

[11:29:36] [Server thread/ERROR]: '"/backeq %player-arg%"]' is not a text (backup.sk, line 88: format slot 44 of player with 1 of cobweb named "&7OSTATNI ZAPIS" with lore "&9%{ostatni.%player-arg%.1::*}%" to run [execute player command "/backeq %player-arg%"]')

Bardzo proszę o pomoc! 

Pozdrawiam Daniel

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0
on join:
  set {collow.%player%} to false
 
command /saveeq:
  trigger:
    add 1 to {backeq.liczba.%player%}
    if {collow.%player%} is false:
      send "&6Ekwipunek Zostal Zapisany :)" to player
      set {collow.%player%} to true
      if {backeq.liczba.%player%} is 1:
        delete {eq.%player%.1::*}
        set {czas.%player%.1} to now
        set {forma.%player%.1::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"
        set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 1"
        delete {liczbaitow.%player%.1}
        loop all items in the player's inventory:
          wait 5 ticks
          add loop-item to {eq.%player%.1::*}
          add 1 to {liczbaitow.%player%.1}
      if {backeq.liczba.%player%} is 2:
        delete {eq.%player%.2::*}
        set {czas.%player%.2} to now
        set {forma.%player%.2::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"
        set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 2"
        delete {liczbaitow.%player%.2}
        loop all items in the player's inventory:
          wait 5 ticks
          add loop-item to {eq.%player%.2::*}
          add 1 to {liczbaitow.%player%.2}
      if {backeq.liczba.%player%} is 3:
        delete {eq.%player%.3::*}
        set {czas.%player%.3} to now
        set {forma.%player%.3::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"
        set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 3"
        delete {liczbaitow.%player%.3}
        loop all items in the player's inventory:
          wait 5 ticks
          add loop-item to {eq.%player%.3::*}
          add 1 to {liczbaitow.%player%.3}
      if {backeq.liczba.%player%} is 4:
        delete {eq.%player%.4::*}
        set {czas.%player%.4} to now
        set {forma.%player%.4::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"
        set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 4"
        delete {liczbaitow.%player%.4}
        loop all items in the player's inventory:
          wait 5 ticks
          add loop-item to {eq.%player%.4::*}
          add 1 to {liczbaitow.%player%.4}
      if {backeq.liczba.%player%} is bigger than 5:
        delete {eq.%player%.5::*}
        set {czas.%player%.5} to now
        set {forma.%player%.5::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"
        set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 5"
        set {backeq.liczba.%player%} to 0
        delete {liczbaitow.%player%.5}
        loop all items in the player's inventory:
          wait 5 ticks
          add loop-item to {eq.%player%.5::*}
          add 1 to {liczbaitow.%player%.5}
      wait 1200 ticks
      set {collow.%player%} to false
      Stop
    if {collow.%player%} is true:
      send "&4EQ Mozna Zapisywac Co Minute." to player
 
command /backeq [<player>] [<text>]:  
  trigger:
    if player has permission "Itachi.eq.back":
      if arg 1 is not set:
        send "&c/BackEQ NICK" to player
        stop
      if arg 1 is set:
        if arg 2 is not set:
          open chest with 5 rows named "&5BACKEQ" to player
          wait 2 ticks
          format slot 0 of player with 1 of chest named "&6Zapisy Eq Gracza %player-arg%" to run [execute player command "backeq %player-arg%"]
          format slot 8 of player with 1 of fire named "&6EXIT" to close
          format slot 20 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.1::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.1}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.1}%" to run [execute player command "backeq %player-arg% 1"]
          format slot 21 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.2::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.2}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.2}%" to run [execute player command "backeq %player-arg% 2"]
          format slot 22 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.3::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.3}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.3}%" to run [execute player command "backeq %player-arg% 3"]
          format slot 23 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.4::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.4}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.4}%" to run [execute player command "backeq %player-arg% 4"]
          format slot 24 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.5::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.5}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.5}%" to run [execute player command "backeq %player-arg% 5"]
          format slot 44 of player with 1 of cobweb named "&7OSTATNI ZAPIS" with lore "&9%{ostatni.%player-arg%.1::*}%" to run [execute player command "backeq %player-arg%"]
          stop
      if arg 2 is "1":
        clear the player's inventory
        execute player command "backeq %player-arg%"
        if {eq.%player-arg%.1::*} is set:
          loop {eq.%player-arg%.1::*}:
            add loop-value to the player
          stop
        if {eq.%player-arg%.2::*} is not set:
          send "&4BLAD KRYTYCZNY" to player
      if arg 2 is "2":
        clear the player's inventory
        execute player command "backeq %player-arg%"
        if {eq.%player-arg%.2::*} is set:
          loop {eq.%player-arg%.2::*}:
            add loop-value to the player
          stop
        if {eq.%player-arg%.2::*} is not set:
          send "&4BLAD KRYTYCZNY" to player
      if arg 2 is "3":
        clear the player's inventory
        execute player command "backeq %player-arg%"
        if {eq.%player-arg%.3::*} is set:
          loop {eq.%player-arg%.3::*}:
            add loop-value to the player
          stop
        if {eq.%player-arg%.2::*} is not set:
          send "&4BLAD KRYTYCZNY" to player
      if arg 2 is "4":
        clear the player's inventory
        execute player command "backeq %player-arg%"
        if {eq.%player-arg%.4::*} is set:
          loop {eq.%player-arg%.4::*}:
            add loop-value to the player
          stop
        if {eq.%player-arg%.2::*} is not set:
          send "&4BLAD KRYTYCZNY" to player
      if arg 2 is "5":
        clear the player's inventory
        execute player command "backeq %player-arg%"
        if {eq.%player-arg%.5::*} is set:
          loop {eq.%player-arg%.5::*}:
            add loop-value to the player
          stop
        if {eq.%player-arg%.2::*} is not set:
          send "&4BLAD KRYTYCZNY" to player
          
every 30 minutes:
  loop all players:
    add 1 to {backeq.liczba.%loop-player%}
  wait 100 ticks
  loop all players:
    send "&6Twoje Eq Zostalo Zapisane Z Daty &8&l>> &7%now%" to loop-player
    if {backeq.liczba.%loop-player%} is 1:
      delete {eq.%loop-player%.1::*}
      set {forma.%loop-player%.1::*} to "&cZAPIS WYKONANY PRZEZ SERWER"
      set {czas.%loop-player%.1} to now
      set {ostatni.%loop-player%.1::*} to "&2ZAPIS 1"
      delete {liczbaitow.%loop-player%.1}
      loop all items in the loop-player's inventory:
        wait 5 ticks
        add loop-item to {eq.%loop-player%.1::*}
        add 1 to {liczbaitow.%loop-player%.1}
    if {backeq.liczba.%loop-player%} is 2:
      delete {eq.%loop-player%.2::*}
      set {forma.%loop-player%.2::*} to "&cZAPIS WYKONANY PRZEZ SERWER"
      set {czas.%loop-player%.2} to now
      set {ostatni.%loop-player%.1::*} to "&2ZAPIS 2"
      delete {liczbaitow.%loop-player%.2}
      loop all items in the loop-player's inventory:
        wait 5 ticks
        add loop-item to {eq.%loop-player%.2::*}
        add 1 to {liczbaitow.%loop-player%.2}
    if {backeq.liczba.%loop-player%} is 3:
      delete {eq.%loop-player%.3::*}
      set {forma.%loop-player%.3::*} to "&cZAPIS WYKONANY PRZEZ SERWER"
      set {czas.%loop-player%.3} to now
      set {ostatni.%loop-player%.1::*} to "&2ZAPIS 3"
      delete {liczbaitow.%loop-player%.3}
      loop all items in the loop-player's inventory:
        wait 5 ticks
        add loop-item to {eq.%loop-player%.3::*}
        add 1 to {liczbaitow.%loop-player%.3}
    if {backeq.liczba.%loop-player%} is 4:
      delete {eq.%loop-player%.4::*}
      set {forma.%loop-player%.4::*} to "&cZAPIS WYKONANY PRZEZ SERWER"
      set {czas.%loop-player%.4} to now
      set {ostatni.%loop-player%.1::*} to "&2ZAPIS 4"
			delete {liczbaitow.%loop-player%.4}
      loop all items in the loop-player's inventory:
        wait 5 ticks
        add loop-item to {eq.%loop-player%.4::*}
        add 1 to {liczbaitow.%loop-player%.4}
    if {backeq.liczba.%loop-player%} is bigger than 5:
      delete {eq.%loop-player%.5::*}
      set {forma.%loop-player%.5::*} to "&cZAPIS WYKONANY PRZEZ SERWER"
      set {czas.%loop-player%.5} to now
      set {ostatni.%loop-player%.1::*} to "&2ZAPIS 5"
      set {backeq.liczba.%loop-player%} to 0
      delete {liczbaitow.%loop-player%.5}
      loop all items in the loop-player's inventory:
        wait 5 ticks
        add loop-item to {eq.%loop-player%.5::*}
        add 1 to {liczbaitow.%loop-player%.5}

jak nie działa to poprawie jeszcze raz Liczę na plusss!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Niestety jeszcze wywala

[12:00:01] [Server thread/INFO]: [Skript][m Reloading all scripts...

[12:00:02] [Server thread/ERROR]: '"backeq %player-arg%"]' is not a text (backup.sk, line 77: format slot 0 of player with 1 of chest named "&6Zapisy Eq Gracza %player-arg%" to run [execute player command "backeq %player-arg%"]')

[12:00:02] [Server thread/ERROR]: '"backeq %player-arg% 1"]' is not a text (backup.sk, line 79: format slot 20 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.1::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.1}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.1}%" to run [execute player command "backeq %player-arg% 1"]')

[12:00:02] [Server thread/ERROR]: '"backeq %player-arg% 2"]' is not a text (backup.sk, line 80: format slot 21 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.2::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.2}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.2}%" to run [execute player command "backeq %player-arg% 2"]')

[12:00:02] [Server thread/ERROR]: '"backeq %player-arg% 3"]' is not a text (backup.sk, line 81: format slot 22 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.3::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.3}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.3}%" to run [execute player command "backeq %player-arg% 3"]')

[12:00:02] [Server thread/ERROR]: '"backeq %player-arg% 4"]' is not a text (backup.sk, line 82: format slot 23 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.4::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.4}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.4}%" to run [execute player command "backeq %player-arg% 4"]')

[12:00:02] [Server thread/ERROR]: '"backeq %player-arg% 5"]' is not a text (backup.sk, line 83: format slot 24 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.5::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.5}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.5}%" to run [execute player command "backeq %player-arg% 5"]')

[12:00:02] [Server thread/ERROR]: '"backeq %player-arg%"]' is not a text (backup.sk, line 84: format slot 44 of player with 1 of cobweb named "&7OSTATNI ZAPIS" with lore "&9%{ostatni.%player-arg%.1::*}%" to run [execute player command "backeq %player-arg%"]')

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

to czk przerobie go szybciutko

 

on join:
    set {collow.%player%} to false
 
command /saveeq:
    trigger:
        add 1 to {backeq.liczba.%player%}
        if {collow.%player%} is false:
            send "&6Ekwipunek Zostal Zapisany :)" to player
            set {collow.%player%} to true
            if {backeq.liczba.%player%} is 1:
                delete {eq.%player%.1::*}
                set {czas.%player%.1} to now
        set {forma.%player%.1::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"
                set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 1"
                delete {liczbaitow.%player%.1}
                loop all items in the player's inventory:
                    wait 5 ticks
                    add loop-item to {eq.%player%.1::*}
                    add 1 to {liczbaitow.%player%.1}
            if {backeq.liczba.%player%} is 2:
                delete {eq.%player%.2::*}
                set {czas.%player%.2} to now
                set {forma.%player%.2::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"
                set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 2"
                delete {liczbaitow.%player%.2}
                loop all items in the player's inventory:
                    wait 5 ticks
                    add loop-item to {eq.%player%.2::*}
                    add 1 to {liczbaitow.%player%.2}
            if {backeq.liczba.%player%} is 3:
                delete {eq.%player%.3::*}
                set {czas.%player%.3} to now
                set {forma.%player%.3::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"
                set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 3"
                delete {liczbaitow.%player%.3}
                loop all items in the player's inventory:
                    wait 5 ticks
                    add loop-item to {eq.%player%.3::*}
                    add 1 to {liczbaitow.%player%.3}
            if {backeq.liczba.%player%} is 4:
                delete {eq.%player%.4::*}
                set {czas.%player%.4} to now
                set {forma.%player%.4::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"
                set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 4"
                delete {liczbaitow.%player%.4}
                loop all items in the player's inventory:
                    wait 5 ticks
                    add loop-item to {eq.%player%.4::*}
                    add 1 to {liczbaitow.%player%.4}
            if {backeq.liczba.%player%} is bigger than 5:
                delete {eq.%player%.5::*}
                set {czas.%player%.5} to now
                set {forma.%player%.5::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"
                set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 5"
                set {backeq.liczba.%player%} to 0
                delete {liczbaitow.%player%.5}
                loop all items in the player's inventory:
                    wait 5 ticks
                    add loop-item to {eq.%player%.5::*}
                    add 1 to {liczbaitow.%player%.5}
            wait 1200 ticks
            set {collow.%player%} to false
            Stop
        if {collow.%player%} is true:
            send "&4EQ Mozna Zapisywac Co Minute." to player
 
command /backeq [<player>] [<text>]:   
    trigger:
        if player has permission "Itachi.eq.back":
            if arg 1 is not set:
                send "&c/BackEQ NICK" to player
                stop
            if arg 1 is set:
                if arg 2 is not set:
                    open chest with 5 rows named "&5BACKEQ" to player
                    wait 2 ticks
                    format slot 0 of player with 1 of chest named "&6Zapisy Eq Gracza %player-arg%" to run [execute player command "backeq %player-arg%"]
                    format slot 8 of player with 1 of fire named "&6EXIT" to close
                    format slot 20 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.1::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.1}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.1}%" to run "run backeq %player-arg% 1"
                    format slot 21 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.2::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.2}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.2}%" to run "run backeq %player-arg% 2"
                    format slot 22 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.3::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.3}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.3}%" to run "run backeq %player-arg% 3"
                    format slot 23 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.4::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.4}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.4}%" to run "run backeq %player-arg% 4"
                    format slot 24 of player with 1 of zombie head named "%{forma.%player-arg%.5::*}%" with lore "&7DATA: &2%{czas.%player-arg%.5}%||&7LICZBA ITEMOW: &2%{liczbaitow.%player-arg%.5}%" to run "run backeq %player-arg% 5"
                    format slot 44 of player with 1 of cobweb named "&7OSTATNI ZAPIS" with lore "&9%{ostatni.%player-arg%.1::*}%" to run "run backeq %player-arg%"
                    stop
            if arg 2 is "1":
                clear the player's inventory
                execute player command: "backeq %player-arg%"
                if {eq.%player-arg%.1::*} is set:
                    loop {eq.%player-arg%.1::*}:
                        add loop-value to the player
                    stop
                if {eq.%player-arg%.2::*} is not set:
                    send "&4BLAD KRYTYCZNY" to player
            if arg 2 is "2":
                clear the player's inventory
                execute player command: "backeq %player-arg%"
                if {eq.%player-arg%.2::*} is set:
                    loop {eq.%player-arg%.2::*}:
                        add loop-value to the player
                    stop
                if {eq.%player-arg%.2::*} is not set:
                    send "&4BLAD KRYTYCZNY" to player
            if arg 2 is "3":
                clear the player's inventory
                execute player command: "backeq %player-arg%"
                if {eq.%player-arg%.3::*} is set:
                    loop {eq.%player-arg%.3::*}:
                        add loop-value to the player
                    stop
                if {eq.%player-arg%.2::*} is not set:
                    send "&4BLAD KRYTYCZNY" to player
            if arg 2 is "4":
                clear the player's inventory
                execute player command: "backeq %player-arg%"
                if {eq.%player-arg%.4::*} is set:
                    loop {eq.%player-arg%.4::*}:
                        add loop-value to the player
                    stop
                if {eq.%player-arg%.2::*} is not set:
                    send "&4BLAD KRYTYCZNY" to player
            if arg 2 is "5":
                clear the player's inventory
                execute player command: "backeq %player-arg%"
                if {eq.%player-arg%.5::*} is set:
                    loop {eq.%player-arg%.5::*}:
                        add loop-value to the player
                    stop
                if {eq.%player-arg%.2::*} is not set:
                    send "&4BLAD KRYTYCZNY" to player
                   
every 30 minutes:
    loop all players:
        add 1 to {backeq.liczba.%loop-player%}
    wait 100 ticks
    loop all players:
        send "&6Twoje Eq Zostalo Zapisane Z Daty &8&l>> &7%now%" to loop-player
        if {backeq.liczba.%loop-player%} is 1:
            delete {eq.%loop-player%.1::*}
            set {forma.%loop-player%.1::*} to "&cZAPIS WYKONANY PRZEZ SERWER"
            set {czas.%loop-player%.1} to now
            set {ostatni.%loop-player%.1::*} to "&2ZAPIS 1"
            delete {liczbaitow.%loop-player%.1}
            loop all items in the loop-player's inventory:
                wait 5 ticks
                add loop-item to {eq.%loop-player%.1::*}
                add 1 to {liczbaitow.%loop-player%.1}
        if {backeq.liczba.%loop-player%} is 2:
            delete {eq.%loop-player%.2::*}
            set {forma.%loop-player%.2::*} to "&cZAPIS WYKONANY PRZEZ SERWER"
            set {czas.%loop-player%.2} to now
            set {ostatni.%loop-player%.1::*} to "&2ZAPIS 2"
            delete {liczbaitow.%loop-player%.2}
            loop all items in the loop-player's inventory:
                wait 5 ticks
                add loop-item to {eq.%loop-player%.2::*}
                add 1 to {liczbaitow.%loop-player%.2}
        if {backeq.liczba.%loop-player%} is 3:
            delete {eq.%loop-player%.3::*}
            set {forma.%loop-player%.3::*} to "&cZAPIS WYKONANY PRZEZ SERWER"
            set {czas.%loop-player%.3} to now
            set {ostatni.%loop-player%.1::*} to "&2ZAPIS 3"
            delete {liczbaitow.%loop-player%.3}
            loop all items in the loop-player's inventory:
                wait 5 ticks
                add loop-item to {eq.%loop-player%.3::*}
                add 1 to {liczbaitow.%loop-player%.3}
        if {backeq.liczba.%loop-player%} is 4:
            delete {eq.%loop-player%.4::*}
            set {forma.%loop-player%.4::*} to "&cZAPIS WYKONANY PRZEZ SERWER"
            set {czas.%loop-player%.4} to now
            set {ostatni.%loop-player%.1::*} to "&2ZAPIS 4"
            delete {liczbaitow.%loop-player%.4}
            loop all items in the loop-player's inventory:
                wait 5 ticks
                add loop-item to {eq.%loop-player%.4::*}
                add 1 to {liczbaitow.%loop-player%.4}
        if {backeq.liczba.%loop-player%} is bigger than 5:
            delete {eq.%loop-player%.5::*}
            set {forma.%loop-player%.5::*} to "&cZAPIS WYKONANY PRZEZ SERWER"
            set {czas.%loop-player%.5} to now
            set {ostatni.%loop-player%.1::*} to "&2ZAPIS 5"
            set {backeq.liczba.%loop-player%} to 0
            delete {liczbaitow.%loop-player%.5}
            loop all items in the loop-player's inventory:
                wait 5 ticks
                add loop-item to {eq.%loop-player%.5::*}
                add 1 to {liczbaitow.%loop-player%.5}

powinno działać ale nie wiem nie testowałem!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

[12:44:45] [Server thread/INFO]: [Skript][m Reloading all scripts...

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 14: set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 1"")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 15: delete {liczbaitow.%player%.1}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 16: loop all items in the player"s inventory:")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 20 spaces (backup.sk, line 17: wait 5 ticks")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 20 spaces (backup.sk, line 18: add loop-item to {eq.%player%.1::*}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 20 spaces (backup.sk, line 19: add 1 to {liczbaitow.%player%.1}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 12 spaces (backup.sk, line 20: if {backeq.liczba.%player%} is 2:")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 21: delete {eq.%player%.2::*}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 22: set {czas.%player%.2} to now")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 23: set {forma.%player%.2::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 24: set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 2"")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 25: delete {liczbaitow.%player%.2}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 26: loop all items in the player"s inventory:")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 20 spaces (backup.sk, line 27: wait 5 ticks")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 20 spaces (backup.sk, line 28: add loop-item to {eq.%player%.2::*}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 20 spaces (backup.sk, line 29: add 1 to {liczbaitow.%player%.2}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 12 spaces (backup.sk, line 30: if {backeq.liczba.%player%} is 3:")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 31: delete {eq.%player%.3::*}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 32: set {czas.%player%.3} to now")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 33: set {forma.%player%.3::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 34: set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 3"")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 35: delete {liczbaitow.%player%.3}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 36: loop all items in the player"s inventory:")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 20 spaces (backup.sk, line 37: wait 5 ticks")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 20 spaces (backup.sk, line 38: add loop-item to {eq.%player%.3::*}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 20 spaces (backup.sk, line 39: add 1 to {liczbaitow.%player%.3}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 12 spaces (backup.sk, line 40: if {backeq.liczba.%player%} is 4:")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 41: delete {eq.%player%.4::*}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 42: set {czas.%player%.4} to now")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 43: set {forma.%player%.4::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 44: set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 4"")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 45: delete {liczbaitow.%player%.4}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 46: loop all items in the player"s inventory:")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 20 spaces (backup.sk, line 47: wait 5 ticks")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 20 spaces (backup.sk, line 48: add loop-item to {eq.%player%.4::*}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 20 spaces (backup.sk, line 49: add 1 to {liczbaitow.%player%.4}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 12 spaces (backup.sk, line 50: if {backeq.liczba.%player%} is bigger than 5:")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 51: delete {eq.%player%.5::*}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 52: set {czas.%player%.5} to now")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 53: set {forma.%player%.5::*} to "&2ZAPIS WYKONANY PRZEZ GRACZA"")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 54: set {ostatni.%player%.1::*} to "&2ZAPIS 5"")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 55: set {backeq.liczba.%player%} to 0")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 56: delete {liczbaitow.%player%.5}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 16 spaces (backup.sk, line 57: loop all items in the player"s inventory:")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 20 spaces (backup.sk, line 58: wait 5 ticks")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 20 spaces (backup.sk, line 59: add loop-item to {eq.%player%.5::*}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 20 spaces (backup.sk, line 60: add 1 to {liczbaitow.%player%.5}")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 12 spaces (backup.sk, line 61: wait 1200 ticks")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 12 spaces (backup.sk, line 62: set {collow.%player%} to false")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 12 spaces (backup.sk, line 63: Stop")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: ""backeq %player-arg%"]" is not a text (backup.sk, line 77: format slot 0 of player with 1 of chest named "&6Zapisy Eq Gracza %player-arg%" to run [execute player command "backeq %player-arg%"]")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: Can"t understand this condition/effect: execute player command: "backeq %player-arg%" (backup.sk, line 88: execute player command: "backeq %player-arg%"")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: Can"t understand this condition/effect: execute player command: "backeq %player-arg%" (backup.sk, line 97: execute player command: "backeq %player-arg%"")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: Can"t understand this condition/effect: execute player command: "backeq %player-arg%" (backup.sk, line 106: execute player command: "backeq %player-arg%"")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: Can"t understand this condition/effect: execute player command: "backeq %player-arg%" (backup.sk, line 115: execute player command: "backeq %player-arg%"")

[12:44:45] [Server thread/ERROR]: Can"t understand this condition/effect: execute player command: "backeq %player-arg%" (backup.sk, line 124: execute player command: "backeq %player-arg%"")

Pochrzaniły się taby i spacje... mógłbyś mi to wytabować?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...