Skocz do zawartości
  • 0

Z MENU MOŻNA WYCIĄGAĆ ITEMY


TakiJakTy

Pytanie

4 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

  • 0

Proszę, powinno działać:

Spoiler

command /menu:
	trigger:
		set {menu:%player%:Otwiera} to true
		wait 5 tick
		open chest with 3 rows named "&9&lWP&3&L2 &7- &9&lMENU" to player
		format slot 1 of player with brick named "&a&lSklep Blokow" with lore "&9Otwiera okno sklepowe || &9Bloki mozesz uzyc na &c/plotme" to run [execute player command "/bloczki"]
		format slot 3 of player with ender chest named "&3&lENDERCHEST" with lore "&aMozna otwierac wszedzie ||&aTylko dla rangi &a&ls&e&lVIP ||&aChcesz ja miec? wpisz &c/sklep" to run [ execute player command "/enderchest"]
		format slot 5 of player with 175 named "&3&lPanel dzialek" with lore "&9Panel do sterowania dzialka" to run [ execute player command "/panelek" ]
		format slot 7 of player with 388 named "&a&lPanel wymiany walut" with lore "&9Tutaj wymienisz walute ||&9Np. 100 Slimeball na Emerald" to run [execute player command "/emewmenu"]
		format slot 9 of player with 54 named "&a&lPanel kitow PvP" with lore "&9Otwiera graficzny panel" to run [execute player command "/panelkit" ]
		format slot 11 of player with 145 named "&a&lKowal" with lore "&9Tutaj kupisz uzbrojanie" to run [execute player command "/kowalek" ]
		format slot 13 of player with 373 named "&a&lAlchemik" with lore "&9Tutaj kupisz potiony" to run [execute player command "/sklepxxx"]
		format slot 15 of player with 387 named "&a&lAkcesoria" with lore "&9Tutaj kupisz akcesoria" to run [execute player command "/akcesoria" ]
		format slot 17 of player with 403 named "&a&lMagik" with lore "&9Tutaj zenchantujesz bron ||&cUWAGA||&aEnchantujesz to, co masz || &aAKTUALNIE W RECE!" to close then run [execute player command "/magiczek"]
		format slot 19 of player with 267 named "&c&lTereny PvP" with lore "&9Wybierz pole walki!" to run [execute player command "/tereny"]
		set {menu:%player%:Otwiera} to false

# Potions:
command /sklepxxx [<text>]:
	trigger:
		set {sklepxxx:%player%:Otwiera} to true
		if arg 1 is not set:
			open chest with 3 rows named "&9&LWP&3&L2 &7- &9&LPOTIONS" to player
			wait 5 tick
			format slot 0 of player with 1 of 373:8201 named "&9Mikstura Sily" with lore "&7Kosztuje -> 10 SLIMEBALL" to run [execute player command "/sklepxxx silka3"]
			format slot 1 of player with 1 of 373:8193 named "&9Mikstura Regeneracji" with lore "&7Kosztuje -> 2 SLIMEBALL" to run [execute player command "/sklepxxx rege45"]
			format slot 2 of player with 1 of 373:8234 named "&9Mikstura Spowolnienia" with lore "&7Kosztuje -> 8 SLIMEBALL" to run [execute player command "/sklepxxx spowo"]
			format slot 3 of player with 1 of 373:8194 named "&9Mikstura Szybkosci" with lore "&7Kosztuje -> 4 SLIMEBALL" to run [execute player command "/sklepxxx szybkosc"]
			format slot 4 of player with 1 of 373:8227 named "&9Mikstura Odpornosci" with lore "&7Kosztuje -> 1 SLIMEBALL" to run [execute player command "/sklepxxx ogien"]
			format slot 5 of player with 1 of 373:8268 named "&9Mikstura Krzywdy" with lore "&7Kosztuje -> 4 SLIMEBALL" to run [execute player command "/sklepxxx krzywda"]
			format slot 6 of player with 1 of 373:8237 named "&9Mikstura Oddychania" with lore "&7Kosztuje -> 3 SLIMEBALL" to run [execute player command "/sklepxxx oddychanie"]			
			format slot 7 of player with 1 of 373:8230 named "&9Mikstura Widzenia" with lore "&7Kosztuje -> 5 SLIMEBALL" to run [execute player command "/sklepxxx ciemno"]
			format slot 8 of player with 1 of 373:8232 named "&9Mikstura Oslabienia" with lore "&7Kosztuje -> 4 SLIMEBALL" to run [execute player command "/sklepxxx oslabienie"]
			format slot 9 of player with 1 of 373:8196 named "&9Mikstura Trujaca" with lore "&7Kosztuje -> 6 SLIMEBALL" to run [execute player command "/sklepxxx blee"]
			format slot 10 of player with 1 of 373:8261 named "&9Mikstura Leczenia" with lore "&7Kosztuje -> 2 SLIMEBALL" to run [execute player command "/sklepxxx leczz"]
			format slot 11 of player with 1 of 373:8238 named "&9Mikstura Niewidzialnosci" with lore "&7Kosztuje -> 10 SLIMEBALL" to run [execute player command "/sklepxxx niewidka"]
			format slot 26 of player with 1 of 35:14 named "&9&lPOWROT" with lore "" to run [execute player command "/menu"]
			set {sklepxxx:%player%:Otwiera} to false
		if arg 1 is "silka3":
			if player has 10 slimeball:
				add 1 373:8201 to player's inventory
				remove 10 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "rege45":
			if player has 2 slimeball:
				add 1 373:8193 to player's inventory
				remove 2 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "spowo":
			if player has 8 slimeball:
				add 1 373:8234 to player's inventory
				remove 8 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "szybkosc":
			if player has 4 slimeball:
				add 1 373:8194 to player's inventory
				remove 4 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "krzywda":
			if player has 4 slimeball:
				add 1 373:8268 to player's inventory
				remove 4 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "oddychanie":
			if player has 3 slimeball:
				add 1 373:8237 to player's inventory
				remove 3 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "ciemno":
			if player has 5 slimeball:
				add 1 373:8230 to player's inventory
				remove 5 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "oslabienie":
			if player has 4 slimeball:
				add 1 373:8232 to player's inventory
				remove 4 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "blee":
			if player has 6 slimeball:
				add 1 373:8196 to player's inventory
				remove 6 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "leczz":
			if player has 2 slimeball:
				add 1 373:8261 to player's inventory
				remove 2 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "niewidka":
			if player has 10 slimeball:
				add 1 373:8238 to player's inventory
				remove 10 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"

# Tereny PvP:
command /tereny:
	trigger:
		set {tereny:%player%:Otwiera} to true
		wait 5 tick
		open chest with 3 rows named "&9&lWP&3&L2 &7- &C&LTERENY PVP" to player
		format slot 10 of player with 2 named "&a&lArena &c&lPVP" to close then run [execute player command "/warp pvp"]
		format slot 13 of player with 121 named "&a&lArena &9&lEnd" to close then run [execute player command "/warp end"] 
		format slot 16 of player with 87 named "&a&lArena &c&lNether" to close then run [execute player command "/warp nether"]
		set {tereny:%player%:Otwiera} to false
# Akcesoria:
command /akcesoria [<text>]:
	trigger:
		set {akcesoria:%player%:Otwiera} to true
		if arg 1 is not set:
			open chest with 3 rows named "&9&LWP&3&L2 &7- &9&LPOTIONS" to player
			wait 3 ticks
			format slot 0 of player with 1 of 322 named "&6Refil" with lore "&7Kosztuje -> 10 SLIMEBALL" to run [execute player command "/akcesoria silka3"]
			format slot 1 of player with 1 of 322:1 named "&6&lKox" with lore "&7Kosztuje -> 30 SLIMEBALL" to run [execute player command "/akcesoria rege45"]
			set {akcesoria:%player%:Otwiera} to false
		if arg 1 is "silka3":
			if player has 10 slimeball:
				add 1 322 to player's inventory
				remove 10 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "rege45":
			if player has 30 slimeball:
				add 1 322:1 to player's inventory
				remove 30 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
# Panel kitow:
command /panelkit [<text>]:
	trigger:
		set {panelkit:%player%:Otwiera} to true
		wait 5 tick
		open chest with 3 rows named "&9&lWP&3&L2 &7- &9&lKITY" to player
		format slot 10 of player with 35:5 named "&a&lKit Gracz" to run [make player execute command "/kit gracz"]
		format slot 13 of player with 35:4 named "&a&lKit &6&lVIP" to run [make player execute command "/kit vip"] 
		format slot 16 of player with 35:1 named "&a&lKit &a&ls&6&lVIP" to run [make player execute command "/kit svip"]
		set {panelkit:%player%:Otwiera} to false
# Panel wymiany walut:
command /emewmenu [<text>]:
	trigger:
		set {emewmenu:%player%:Otwiera} to true
		if arg 1 is not set:
			open chest with 3 rows named "&9&lWP&3&L2 &7- &9&LPANEL WALUT" to player
			wait 5 tick 
			format slot 2 of player with 1 of 160:1 named "&9Wymien SlimeBall" with lore "" to be unstealable
			format slot 3 of player with 1 of slimeball named "&9SlimeBall" with lore "&aWymieniasz 100 SlimeBall dostajesz &91 EMELARD " to run [execute player command "/emewmenu slimy100"]
			format slot 4 of player with 1 of slimeball named "&9SlimeBall" with lore "&aWymieniasz 500 Slimeball dostajesz &95 EMELARD" to run [execute player command "/emewmenu slimy500"]
			format slot 5 of player with 1 of slimeball named "&9SlimeBall" with lore "&aWymieniasz 1000 Slimeball dostajesz  &910 EMELARD" to run [execute player command "/emewmenu slimy1000"]
			format slot 6 of player with 1 of 160:1 named "&9Wymien SlimeBall" with lore "" to be unstealable
			format slot 11 of player with 1 of 160:11 named "&9Wymien Emelardy" with lore "" to be unstealable
			format slot 12 of player with 1 of emerald named "&9Emelard" with lore "&aWymieniasz 1 Emelard dostajesz &9100 SLIMEBALL" to run [execute player command "/emewmenu emelard100"]
			format slot 13 of player with 1 of emerald named "&9Emelard" with lore "&aWymieniasz 5 Emelard dostajesz &9500 SLIMEBALL" to run [execute player command "/emewmenu emelard500"]
			format slot 14 of player with 1 of emerald named "&9Emelard" with lore "&aWymieniasz 10 Emelard dostajesz &91000 SLIMEBALL" to run [execute player command "/emewmenu emelard1000"]
			format slot 15 of player with 1 of 160:11 named "&9Wymien Emelardy" with lore "" to be unstealable
			format slot 20 of player with 1 of 160:3 named "&9Wymien Glowy" with lore "" to be unstealable
			format slot 21 of player with 1 of player head named "&9Glowa" with lore "&aWymieniasz 1 Glowa dostajesz &95 SLIMEBALL" to run [execute player command "/emewmenu glowa1"]			
			format slot 22 of player with 1 of player head named "&9Glowa" with lore "&aWymieniasz 10 Glowa dostajesz &950 SLIMEBALL" to run [execute player command "/emewmenu glowa 5"]
			format slot 23 of player with 1 of player head named "&9Glowa" with lore "&aWymieniasz 15 Glowa dostajesz  &975 SLIMEBALL" to run [execute player command "/emewmenu glowa10"]
			format slot 24 of player with 1 of 160:3 named "&9Wymien Glowy" with lore "" to be unstealable
			format slot 44 of player with 1 of red wool named "&9&lPOWROT" with lore "" to close then run [execute player command "/menu"]
			set {emewmenu:%player%:Otwiera} to false
		if arg 1 is "slimy100":
			if player has 100 slimeball:
				add 1 emerald to player's inventory
				remove 100 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "slimy500":
			if player has 500 slimeball:
				add 5 emerald to player's inventory
				remove 500 slimeball from player
			else:
				send "&cNie stac sie na to!"
		if arg 1 is "slimy1000":
			if player has 1000 slimeball:
				add 10 emerald to player's inventory
				remove 1000 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "emelard100":
			if player has 1 emerald:
				add 100 slimeball to player's inventory
				remove 1 emerald from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "emelard500":
			if player has 5 emerald:
				add 500 slimeball to player's inventory
				remove 5 emerald from player
			else:
				send "&cNie stac cie na to!"
		if arg 1 is "emelard1000":
			if player has 10 emerald:
				add 1000 slimeball to player's inventory
				remove 10 emerald from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "glowa1":
			if player has 1 397:3:
				add 5 slimeball to player's inventory
				remove 1 397:3 from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "glowa5":
			if player has 5 397:3:
				add 5 slimeball to player's inventory
				remove 5 397:3 from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "glowa10":
			if player has 10 397:3:
				add 50 slimeball to player's inventory
				remove 10 397:3 from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
# Panel dzialek:
command /panelek:
	trigger:
		set {panelek:%player%:Otwiera} to true
		open chest with 3 rows named "&9&lWP&3&L2 &7- &9&lPANELDZIALEK" to player
		with 5 tick
		format slot 10 of player with 1 of 2 named "&a&lStworz Dzialke" with lore "&aTworzy dzialke ||&aAby sie do niej dostac napisz ||&c&l/plotme home" to run [execute player command "/plot auto"]
		format slot 13 of player with 1 of 35:14 named "&c&lUsun Dzialke" with lore "&cUsuwa dzialke || ||&4&lUWAGA!! ||&aRobisz to ||&ana wlasna odpowiedzialnosc" to run [execute player command "/plot dispose"]
		format slot 16 of player with 1 of 1 named "&9&lZabezpiecz Dzialke" with lore "&9Zabezpiecza dzialke ||&aNie bedziesz mogl ||&aJej usunac i tak dalej" to run [execute player command "/plot protect"]
		set {panelek:%player%:Otwiera} to false
# Kowal:
command /kowalek [<text>]:
	trigger:
		set {kowalek:%player%:Otwiera} to true
		if arg 1 is not set:
			open chest with 6 rows named "&9&LWP&3&L2 &7- &9&LKOWAL" to player
			wait 5 tick
			format slot 2 of player with 1 of 310 named "&d&lDiamentowy Helm" with lore "&7Kosztuje -> 50 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek diaxhelm"]
			format slot 3 of player with 1 of 311 named "&d&lDiamentowy Napiersnik" with lore "&7Kosztuje -> 60 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek diaxklata"]
			format slot 4 of player with 1 of 312 named "&d&lDiamentowe Spodnie" with lore "&7Kosztuje -> 50 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek diaxspodnie"]
			format slot 5 of player with 1 of 313 named "&d&lDiamentowe Buty" with lore "&7Kosztuje -> 50 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek diaxbuty"]
			format slot 6 of player with 1 of 276 named "&d&lDiamentowy Miecz" with lore "&7Kosztuje -> 25 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek diaxmiecz"]
			format slot 13 of player with 1 of 261 named "&e&lLuk" with lore "&7Kosztuje -> 5 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek luk"]
			format slot 20 of player with 1 of 314 named "&6&lZloty Helm" with lore "&7Kosztuje -> 30 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zlotyhelm"]
			format slot 21 of player with 1 of 315 named "&6&lZloty napiersnik" with lore "&7Kosztuje -> 40 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zlotazbroja"]			
			format slot 22 of player with 1 of 316 named "&6&lZlote Spodnie" with lore "&7Kosztuje -> 30 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zlotespodnie"]
			format slot 23 of player with 1 of 317 named "&6&lZlote Buty" with lore "&7Kosztuje -> 30 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zlotebuty"]
			format slot 24 of player with 1 of 283 named "&6&lZloty Miecz" with lore "&7Kosztuje -> 10 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zlotymiecz"]
			format slot 31 of player with 1 of 262 named "&e&lStrzaly (16)" with lore "&7Kosztuje -> 10 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek strzaly"]
			format slot 38 of player with 1 of 306 named "&7&lZelazny Helm" with lore "&7Kosztuje -> 5 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zelaznyhelm"]
			format slot 39 of player with 1 of 307 named "&7&lZelazny Napiersnik" with lore "&7Kosztuje -> 10 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zelaznaklata"]
			format slot 40 of player with 1 of 308 named "&7&lZelazne Spodnie" with lore "&7Kosztuje -> 5 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zelaznespodnie"]
			format slot 41 of player with 1 of 309 named "&7&lZelazne Buty" with lore "&7Kosztuje -> 5 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zelaznebuty"]
			format slot 42 of player with 1 of 267 named "&7&lZelazny Miecz" with lore "&7Kosztuje -> 5 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zelaznymiecz"]
			format slot 49 of player with 1 of 368 named "&e&lPerla (3)" with lore "&7Kosztuje -> 8 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek perla"]
			format slot 53 of player with 1 of 35:14 named "&9&lPOWROT" with lore "" to run [execute player command "/menu"]
			set {kowalek:%player%:Otwiera} to false
		if arg 1 is "diaxhelm":
			if player has 50 slimeball:
				add 1 310 to player's inventory
				remove 50 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "diaxklata":
			if player has 60 slimeball:
				add 1 311 to player's inventory
				remove 60 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "diaxspodnie":
			if player has 50 slimeball:
				add 1 312 to player's inventory
				remove 50 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "diaxbuty":
			if player has 50 slimeball:
				add 1 313 to player's inventory
				remove 50 slimeball from player

			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "diaxmiecz":
			if player has 25 slimeball:
				add 1 276 to player's inventory
				remove 25 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"

		if arg 1 is "zlotyhelm":
			if player has 30 slimeball:
				add 1 314 to player's inventory
				remove 30 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zlotaklata":
			if player has 40 slimeball:
				add 1  315 to player's inventory
				remove 40 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zlotespodnie":
			if player has 30 slimeball:
				add 1 316 to player's inventory
				remove 30 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zlotybuty":
			if player has 30 slimeball:
				add 1 317 to player's inventory
				remove 30 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zlotymiecz":
			if player has 10 slimeball:
				add 1 283 to player's inventory
				remove 10 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zelaznyhelm":
			if player has 5 slimeball:
				add 1 306 to player's inventory
				remove 5 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zelaznaklata":
			if player has 10 slimeball:
				add 1 307 to player's inventory
				remove 10 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zelaznespodnie":
			if player has 5 slimeball:
				add 1 308 to player's inventory
				remove 5 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zelaznebuty":
			if player has 5 slimeball:
				add 1 309 to player's inventory
				remove 5 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zelaznymiecz":
			if player has 10 slimeball:
				add 1 267 to player's inventory
				remove 10 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "luk":
			if player has 5 slimeball:
				add 1 261 to player's inventory
				remove 5 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "strzaly":
			if player has 10 slimeball:
				add 16 262 to player's inventory
				remove 10 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "perla":
			if player has 8 slimeball:
				add 3 368 to player's inventory
				remove 8 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"

# Bloczki:
command /bloczki [<text>]:
	trigger:
		set {bloczki:%player%:Otwiera} to true
		if arg 1 is not set:
			open chest with 6 rows named "&9&LWP&3&L2 &7- &9&LBLOKI" to player
			wait 5 tick
			format slot 2 of player with 1 of 310 named "&3&lKamien (10)" with lore "&7Kosztuje -> 25 SLIMEBALL" to run [execute player command "/bloczki kamien"]
			format slot 3 of player with 1 of 311 named "&3&lDebowe Drewno (10)" with lore "&7Kosztuje -> 30 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek drewno1"]
			format slot 4 of player with 1 of 312 named "&3&lSwierkowe Drewno (10)" with lore "&7Kosztuje -> 30 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek drewno2"]
			format slot 5 of player with 1 of 313 named "&3&lTropikalne Drewno (10)" with lore "&7Kosztuje -> 30 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek drewno3"]
			format slot 6 of player with 1 of 276 named "&3&lBrzozowe Drewno (10)" with lore "&7Kosztuje -> 30 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek drewno4"]
			format slot 13 of player with 1 of 261 named "&3&lBiblioteczki (5)" with lore "&7Kosztuje -> 60 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek biblioteczki"]
			format slot 20 of player with 1 of 314 named "&3&lJaznoglaz (10)" with lore "&7Kosztuje -> 20 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek glownstone"]
			format slot 21 of player with 1 of 315 named "&3&lSnopek siana (10)" with lore "&7Kosztuje -> 40 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek siano"]			
			format slot 22 of player with 1 of 316 named "&3&lRuda Kwarcu (10)" with lore "&7Kosztuje -> 30 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek kwarc"]
			format slot 23 of player with 1 of 317 named "&3&lKamienne cegly (10)" with lore "&7Kosztuje -> 30 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zlotebuty"]
			format slot 24 of player with 1 of 283 named "&6&lZloty Miecz" with lore "&7Kosztuje -> 10 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zlotymiecz"]
			format slot 31 of player with 1 of 262 named "&e&lStrzaly (16)" with lore "&7Kosztuje -> 10 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek strzaly"]
			format slot 38 of player with 1 of 306 named "&7&lZelazny Helm" with lore "&7Kosztuje -> 5 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zelaznyhelm"]
			format slot 39 of player with 1 of 307 named "&7&lZelazny Napiersnik" with lore "&7Kosztuje -> 10 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zelaznaklata"]
			format slot 40 of player with 1 of 308 named "&7&lZelazne Spodnie" with lore "&7Kosztuje -> 5 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zelaznespodnie"]
			format slot 41 of player with 1 of 309 named "&7&lZelazne Buty" with lore "&7Kosztuje -> 5 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zelaznebuty"]
			format slot 42 of player with 1 of 267 named "&7&lZelazny Miecz" with lore "&7Kosztuje -> 5 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek zelaznymiecz"]
			format slot 49 of player with 1 of 368 named "&e&lPerla (3)" with lore "&7Kosztuje -> 8 SLIMEBALL" to run [execute player command "/kowalek perla"]
			format slot 53 of player with 1 of 35:14 named "&9&lPOWROT" with lore "" to run [execute player command "/menu"]
			set {bloczki:%player%:Otwiera} to false
		if arg 1 is "diaxhelm":
			if player has 50 slimeball:
				add 1 310 to player's inventory
				remove 50 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "diaxklata":
			if player has 60 slimeball:
				add 1 311 to player's inventory
				remove 60 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "diaxspodnie":
			if player has 50 slimeball:
				add 1 312 to player's inventory
				remove 50 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "diaxbuty":
			if player has 50 slimeball:
				add 1 313 to player's inventory
				remove 50 slimeball from player

			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "diaxmiecz":
			if player has 25 slimeball:
				add 1 276 to player's inventory
				remove 25 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"

		if arg 1 is "zlotyhelm":
			if player has 30 slimeball:
				add 1 314 to player's inventory
				remove 30 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zlotaklata":
			if player has 40 slimeball:
				add 1  315 to player's inventory
				remove 40 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zlotespodnie":
			if player has 30 slimeball:
				add 1 316 to player's inventory
				remove 30 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zlotybuty":
			if player has 30 slimeball:
				add 1 317 to player's inventory
				remove 30 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zlotymiecz":
			if player has 10 slimeball:
				add 1 283 to player's inventory
				remove 10 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zelaznyhelm":
			if player has 5 slimeball:
				add 1 306 to player's inventory
				remove 5 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zelaznaklata":
			if player has 10 slimeball:
				add 1 307 to player's inventory
				remove 10 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zelaznespodnie":
			if player has 5 slimeball:
				add 1 308 to player's inventory
				remove 5 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zelaznebuty":
			if player has 5 slimeball:
				add 1 309 to player's inventory
				remove 5 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "zelaznymiecz":
			if player has 10 slimeball:
				add 1 267 to player's inventory
				remove 10 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "luk":
			if player has 5 slimeball:
				add 1 261 to player's inventory
				remove 5 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "strzaly":
			if player has 10 slimeball:
				add 16 262 to player's inventory
				remove 10 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
		if arg 1 is "perla":
			if player has 8 slimeball:
				add 3 368 to player's inventory
				remove 8 slimeball from player
			else:
				send "&f(&9&lWP&3&L2&F) &cNie masz odpowiedniej sumy pieniedzy!"
#
on right click:
	if {menu:%player%:Otwiera} is true:
		cancel event
#
on right click:
	if {sklepxxx:%player%:Otwiera} is true:
		cancel event
#
on right click:
	if {tereny:%player%:Otwiera} is true:
		cancel event
#
on right click:
	if {akcesoria:%player%:Otwiera} is true:
		cancel event
#
on right click:
	if {panelkit:%player%:Otwiera} is true:
		cancel event
#
on right click:
	if {emewmenu:%player%:Otwiera} is true:
		cancel event
#
on right click:
	if {panelek:%player%:Otwiera} is true:
		cancel event
#
on right click:
	if {kowalek:%player%:Otwiera} is true:
		cancel event
#
on right click:
	if {bloczki:%player%:Otwiera} is true:
		cancel event

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...