Skocz do zawartości
 • 0

efekt skryptu nie działa


zwaxx

Pytanie

Hej wszystkim, znalazłem super skrypt tylko mam z nim problem, po stworzeniu bloku on po prostu nie działa.

Nie działa stoniarka, obsydianiarka i wszystko co się znajduję w tym skrypcie, można zrobić tylko blok który nic nie robi.

Z góry dziękuję za pomoc! ;)

 

on script load:
  # Generator Kamienia
  register new shaped recipe for emerald ore named "&aGenerator Kamienia" using stone, stone, stone, stone, emerald block, stone, stone, stone, stone
  # Generator Obsydianu
  register new shaped recipe for diamond ore named "&9Generator Obsydianu" using obsidian, obsidian, obsidian, obsidian, diamond block, obsidian, obsidian, obsidian, obsidian
  # BoyFarmer
  register new shaped recipe for end portal frame named "&6BoyFarmer" using obsidian, obsidian, obsidian, obsidian, golden apple, obsidian, obsidian, obsidian, obsidian
  # SandFarmer
  register new shaped recipe for sand named "&bSandFarmer" using sand, sand, sand, sand, golden apple, sand, sand, sand, sand
  # AutoFosa
  register new shaped recipe for end stone named "&5AutoFosa" using obsidian, obsidian, obsidian, obsidian, water bucket, obsidian, lava bucket, obsidian, lava bucket
 
options:
  logo: &f&lMega&c&lGUI

command /gui:
  trigger:
    execute console command "mgui %player% craftingi"

command /mgui [<player>] [<text>]:
  executable by: console
  trigger:
    # Otwiera GUI graczowi z wyborem craftingu
    if arg 2 is "craftingi":
      wait 2 tick
      open chest with 1 rows named "&cCraftingi" to player-arg
      wait 2 tick
      format slot 0 of player-arg with 1 of emerald ore named "&aGenerator Kamienia" to run "mgui %player-arg% generatorkamienia"
      format slot 1 of player-arg with 1 of diamond ore named "&9Generator Obsydianu" to run "mgui %player-arg% generatorobsydianu"
      format slot 2 of player-arg with 1 of end portal frame named "&6BoyFarmer" to run "mgui %player-arg% boyfarmer"
      format slot 3 of player-arg with 1 of sand named "&bSandFarmer" to run "mgui %player-arg% sandfarmer"
      format slot 4 of player-arg with 1 of end stone named "&5AutoFosa" to run "mgui %player-arg% autofosa"
      format slot 8 of player-arg with 1 of iron door item named "&c&lWyjscie" to close

    if arg 2 is "generatorkamienia":
      wait 2 tick
      open chest with 3 rows named "&aGenerator Kamienia" to player-arg
      wait 2 tick
      format slot 0 of player-arg with 1 of stone to be unstealable
      format slot 1 of player-arg with 1 of stone to be unstealable
      format slot 2 of player-arg with 1 of stone to be unstealable
      format slot 9 of player-arg with 1 of stone to be unstealable
      format slot 10 of player-arg with 1 of emerald block to be unstealable
      format slot 11 of player-arg with 1 of stone to be unstealable
      format slot 12 of player-arg with 1 of emerald ore named "&aGenerator Kamienia" to be unstealable
      format slot 15 of player-arg with 1 of crafting table named "&6AutoCrafting" to run "amenu %player-arg% generatorkamienia"
      format slot 18 of player-arg with 1 of stone to be unstealable
      format slot 19 of player-arg with 1 of stone to be unstealable
      format slot 20 of player-arg with 1 of stone to be unstealable
      format slot 25 of player-arg with 1 of stone button named "&7Powrot do Craftingow" to run "mgui %player-arg% craftingi"
      format slot 26 of player-arg with 1 of iron door item named "&c&lWyjdz" to close

    if arg 2 is "generatorobsydianu":
      wait 2 tick
      open chest with 3 rows named "&9Generator Obsydianu" to player-arg
      wait 2 tick
      format slot 0 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 1 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 2 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 9 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 10 of player-arg with 1 of diamond block to be unstealable
      format slot 11 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 12 of player-arg with 1 of diamond ore named "&9Generator Obsydianu" to be unstealable
      format slot 15 of player-arg with 1 of crafting table named "&6AutoCrafting" to run "agui %player-arg% generatorobsydianu"
      format slot 18 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 19 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 20 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 25 of player-arg with 1 of stone button named "&7Powrot do Craftingow" to run "mgui %player-arg% craftingi"
      format slot 26 of player-arg with 1 of iron door item named "&c&lWyjscie" to close

    if arg 2 is "boyfarmer":
      wait 2 tick
      open chest with 3 rows named "&6BoyFarmer" to player-arg
      wait 2 tick
      format slot 0 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 1 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 2 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 9 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 10 of player-arg with 1 of golden apple to be unstealable
      format slot 11 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 12 of player-arg with 1 of end portal frame named "&6BoyFarmer" to be unstealable
      format slot 15 of player-arg with 1 of crafting table named "&6AutoCrafting" to run "agui %player-arg% boyfarmer"
      format slot 18 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 19 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 20 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 25 of player-arg with 1 of stone button named "&7Powrot do Craftingow" to run "mgui %player-arg% craftingi"
      format slot 26 of player-arg with 1 of iron door item named "&c&lWyjscie" to close

    if arg 2 is "sandfarmer":
      wait 2 tick
      open chest with 3 rows named "&bSandFarmer" to player-arg
      wait 2 tick
      format slot 0 of player-arg with 1 of sand to be unstealable
      format slot 1 of player-arg with 1 of sand to be unstealable
      format slot 2 of player-arg with 1 of sand to be unstealable
      format slot 9 of player-arg with 1 of sand to be unstealable
      format slot 10 of player-arg with 1 of golden apple to be unstealable
      format slot 11 of player-arg with 1 of sand to be unstealable
      format slot 12 of player-arg with 1 of sand named "&bSandFarmer" to be unstealable
      format slot 15 of player-arg with 1 of crafting table named "&6AutoCrafting" to run "agui %player-arg% sandfarmer"
      format slot 18 of player-arg with 1 of sand to be unstealable
      format slot 19 of player-arg with 1 of sand to be unstealable
      format slot 20 of player-arg with 1 of sand to be unstealable
      format slot 25 of player-arg with 1 of stone button named "&7Powrot do Craftingow" to run "mgui %player-arg% craftingi"
      format slot 26 of player-arg with 1 of iron door item named "&c&lWyjscie" to close

    if arg 2 is "autofosa":
      wait 2 tick
      open chest with 3 rows named "&5AutoFosa" to player-arg
      wait 2 tick
      format slot 0 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 1 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 2 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 9 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 10 of player-arg with 1 of water bucket to be unstealable
      format slot 11 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 12 of player-arg with 2 of end stone named "&5AutoFosa" to be unstealable
      format slot 15 of player-arg with 1 of crafting table named "&6AutoCrafting" to run "agui %player-arg% autofosa"
      format slot 18 of player-arg with 1 of lava bucket to be unstealable
      format slot 19 of player-arg with 1 of obsidian to be unstealable
      format slot 20 of player-arg with 1 of lava bucket to be unstealable
      format slot 25 of player-arg with 1 of stone button named "&7Powrot do Craftingow" to run "mgui %player-arg% craftingi"
      format slot 26 of player-arg with 1 of iron door item named "&c&lWyjscie" to close
 
command /agui [<player>] [<text>]:
  executable by: console
  trigger:
    # AutoCrafting: Generator Kamienia
    if arg 2 is "generatorkamienia":
      if player-arg has 8 stone and 1 emerald block:
        send "{@logo}: &r&aZaakceptowano!"
        remove 8 stone and 1 emerald block from player-arg's inventory
        if player-arg can hold 1 emerald ore named "&aGenerator Kamienia":
          give 1 emerald ore named "&aGenerator Kamienia" to the player-arg
          send "{@logo}: &r&eOtrzymales &aGenerator Kamienia"
        else:
          give 8 stone and 1 emerald block to the player-arg
          send "{@logo}: &r&eNie masz miejsca w ekwipunku"
      else:
        send "{@logo}: &r&4Nie masz odpowiednich przedmiotow"
    # AutoCrafting: Generator Obsydianu
    if arg 2 is "generatorobsydianu":
      if player-arg has 8 obsidian and 1 diamond block:
        send "{@logo}: &r&aZaakceptowano!"
        remove 8 obsidian and 1 diamond block from player-arg's inventory
        if player-arg can hold 1 diamond ore named "&9Generator Obsydianu":
          give 1 diamond ore named "&9Generator Obsydianu" to the player-arg
          send "{@logo}: &r&eOtrzymales &9Generator Obsydianu"
        else:
          give 8 obsidian and 1 diamond block to the player-arg
          send "{@logo}: &r&eNie masz miejsca w ekwipunku"
      else:
        send "{@logo}: &r&4Nie masz odpowiednich przedmiotow"
    # AutoCrafting: BoyFarmer
    if arg 2 is "boyfarmer":
      if player-arg has 8 obsidian and 1 golden apple:
        send "{@logo}: &r&aZaakceptowano!"
        remove 8 obsidian and 1 golden apple from player-arg's inventory
        if player-arg can hold 1 end portal frame named "&6BoyFarmer":
          give 1 end portal frame named "&6BoyFarmer" to the player-arg
          send "{@logo}: &r&eOtrzymales &6BoyFarmer"
        else:
          give 8 obsidian and 1 golden apple to the player-arg
          send "{@logo}: &r&eNie masz miejsca w ekwipunku"
      else:
        send "{@logo}: &r&4Nie masz odpowiednich przedmiotow"
    # AutoCrafting: SandFarmer
    if arg 2 is "sandfarmer":
      if player-arg has 8 sand and 1 golden apple:
        send "{@logo}: &r&aZaakceptowano!"
        remove 8 sand and 1 golden apple from player-arg's inventory
        if player-arg can hold 1 sand named "&bSandFarmer":
          give 1 sand named "&bSandFarmer" to the player-arg
          send "{@logo}: &r&eOtrzymales &bSandFarmer"
        else:
          give 8 sand and 1 golden apple to the player-arg
          send "{@logo}: &r&eNie masz miejsca w ekwipunku"
      else:
        send "{@logo}: &r&4Nie masz odpowiednich przedmiotow"
    # AutoCrafting: AutoFosa
    if arg 2 is "autofosa":
      if player-arg has 2 lava bucket and 1 water bucket and 6 obsidian:
        send "{@logo}: &r&aZaakceptowano!"
        remove 2 lava bucket and 1 water bucket and 6 obsidian from player-arg's inventory
        if player-arg can hold 2 end stone named "&5AutoFosa":
          give 2 end stone named "&5AutoFosa" to the player-arg
          give 3 bucket to the player-arg
          send "{@logo}: &r&eOtrzymales &5AutoFose"
        else:
          give 2 lava bucket and 1 water bucket and 6 obsidian to the player-arg
          send "{@logo}: &r&eNie masz miejsca w ekwipunku"
      else:
        send "{@logo}: &r&4Nie masz odpowiednich przedmiotow"

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 odpowiedź na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...