Skocz do zawartości

Czy by ktoś mógł dodać top 5 w scoreboard do tego kodu.


warchamer12

Rekomendowane odpowiedzi

variables:
 {pk.start.%player%} = false
 {pk.dolacz.%player%} = false
 {pk.ranking.%player%} = 0
 {pk.upadki.%player%} = 0
 {pk.wygrane.%player%} = 0
 {pk.timer.%player%.mili} = 0
 {pk.timer.%player%.sec} = 0
options:
#---------[Opcje]---------#
 tag: &6<&2Parkour&6>
 tag2: &6<&2Parkour&6>
 pex: &cNie posiadasz uprawnien!
 pk: &8[&7{RANKING}&8] &7%display name of player%&8: &7%message%
 chat: &7%display name of player%&8: &7%message%
 bloki: 35:0 or 35:1 or 35:2 or 35:3 or 35:4 or 35:6 or 35:7 or 35:8 or 35:9 or 35:10 or 35:11 or 35:12 or 35:13 or 35:15 or stone or grass or glass or water or lava or any wood or sand or dirt or any stairs or redstone lamp or glowstone
#---------[Cały Kod]---------#
command /parkour [<text>] [<offlineplayer>]:
 aliases: pk, park, p
 trigger:
  if arg 1 is not set:
   if player has permission "pk.*" or "pk.info":
    send "{@tag2}"
    send " &c/pk zaloz <nazwa> &8- &7Zaklada parkour"
    send " &c/pk usun <nazwa> &8- &7Usuwa parkour"
    send " &c/pk ustaw lobby &8- &7Ustawia lobby"
    send " &c/pk lista &8- &7Lista dostepnych parkourów"
    send " &c/pk dolacz <nazwa> &8- &7Dolaczasz do parkouru"
    send " &c/pk opusc &8- &7Opuszczasz parkour"
    send " &c/pk statystyki <nick> &8- &7Statystyki Gracza"
    send " &c/pk top10 &8- &7Lista graczy top 10"
    send " &c/pk autor &8- &7Informacje na temat Autora"
    send " &c/pk wersja &8- &7Wersja Skryptu"
    stop
   else:
    send "{@tag2}"
    send " &c/pk lista &8- &7Lista dostepnych parkourów"
    send " &c/pk dolacz <nazwa> &8- &7Dolaczasz do parkouru"
    send " &c/pk opusc &8- &7Opuszczasz parkour"
    send " &c/pk statystyki <nick> &8- &7Statystyki Gracza"
    send " &c/pk top10 &8- &7Lista graczy top 10"
    send " &c/pk autor &8- &7Informacje na temat Autora"
    stop
  if arg 1 is "zaloz" or "create":
   if player has permission "pk.*" or "pk.create":
    if arg-offlineplayer is set:
     if {pk.nazwa.%arg-offlineplayer%} is not set:
      set {pk.nazwa.%arg-offlineplayer%} to true
      set {pk.spawn.%arg-offlineplayer%} to location of player
      add arg-offlineplayer to {pk.lista::*}
      send "{@tag} &7Stworzyles parkour o nazwie: &c%arg-offlineplayer%"
      stop
     else:
      send "{@tag} &7Parkour o nazwie: &c%arg-offlineplayer% &7juz istnieje!"
      stop
    else:
     send "{@tag} &7Poprawne uzycie: &c/pk create <nazwa>"
     stop
   else:
    send "{@pex}"
    stop
  if arg 1 is "usun" or "remove":
   if player has permission "pk.*" or "pk.remove":
    if arg-offlineplayer is set:
     if {pk.nazwa.%arg-offlineplayer%} is set:
      clear {pk.nazwa.%arg-offlineplayer%}
      clear {pk.spawn.%arg-offlineplayer%}
      remove arg-offlineplayer from {pk.lista::*}
      send "{@tag} &7Usunales parkour o nazwie: &c%arg-offlineplayer%"
      stop
     else:
      send "{@tag} &7Parkour o nazwie &c%arg-offlineplayer% &7nie istnieje!"
      stop
    else:
     send "{@tag} &7Poprawne uzycie: &c/pk remove <nazwa>"
     stop
   else:
    send "{@pex}"
    stop
  if arg 1 is "ustaw" or "set":
   if player has permission "pk.*" or "pk.set.lobby":
    if arg-offlineplayer is "lobby":
     set {pk.lobby} to location of player
     send "{@tag} &7Ustawiles lobby!"
     stop
    else:
     send "{@tag} &7Poprawne uzycie: &c/pk set lobby"
     stop
   else:
    send "{@pex}"
    stop
  if arg 1 is "lista" or "list":
   if size of {pk.lista::*} is 0:
    send "{@tag} &2Nie ma zadnych parkourow!"
    stop
   else:
    send "{@tag} &2Lista parkourow: &6[&2%size of {pk.lista::*}%&6] &2%{pk.lista::*}%"
    stop
  if arg 1 is "dolacz" or "join":
   if arg-offlineplayer is set:
    if {pk.nazwa.%arg-offlineplayer%} is set:
     teleport player to {pk.spawn.%arg-offlineplayer%}
     set {pk.dolacz.%player%} to true
     add 1 to {pk.zagrane.%player%}
     wait 5 tick
     set {pk.%player%} to location of player
     send "{@tag} &7Dolaczyles do parkoura o nazwie: &c%arg-offlineplayer%"
     stop
    else:
     send "{@tag} &7Parkour o nazwie: &c%arg-offlineplayer% &7nie istnieje!"
     stop
   else:
    send "{@tag} &7Poprawne uzycie: &c/pk join <nazwa>"
    stop
  if arg 1 is "opusc" or "leave" or "wyjdz":
   if {pk.dolacz.%player%} is true:
    set {pk.dolacz.%player%} to false
    set level of the player to 0
    set level progress of the player to 0.0
    set {pk.timer.%player%.mili} to 0
    set {pk.timer.%player%.sec} to 0
    clear {pk.%player%}
    teleport player to {pk.lobby}
    send "{@tag} &7Opusciles parkour!"
    stop
   else:
    send "{@tag} &7Nie jestes na zadniej arenie!"
    stop
  if arg 1 is "statystyki" or "staty" or "stats":
   if arg-offlineplayer is set:
    if arg-offlineplayer is online:
     send "{@tag2}"
     send " &7Statystyki gracza: &c%arg-offlineplayer%"
     send " &7Ranking: &c%{pk.ranking.%arg-offlineplayer%}%"
     send " &7Wygrane: &c%{pk.wygrane.%arg-offlineplayer%}%"
     send " &7Upadki: &c%{pk.upadki.%arg-offlineplayer%}%"
     stop
    else:
     send "{@tag} &7Takiego gracza nie ma na serverze!"
     stop
   else:
    send "{@tag2}"
    send " &7Ranking: &c%{pk.ranking.%player%}%"
    send " &7Wygrane: &c%{pk.wygrane.%player%}%"
    send " &7Upadki: &c%{pk.upadki.%player%}%"
    stop
  if arg 1 is "top10" or "top" or "topka":
   send "{@tag} &7W przyszlosci."
   stop
  if arg 1 is "autor" or "author":
   send "{@tag} &7Autorem Skryptu na Parkour jest &cT3chn1cG4m3r &7Skype: &cpiter3419"
   stop
  if arg 1 is "wersja" or "version":
   send "{@tag} &7Wersja Parkoura &c0.9 &8[&cBeta&8]"
   stop
#---------[Start]---------#
on walking on light green wool:
 if block 2 underneath event-block is command block:
  set {pk.start.%player%} to true
  send "{@tag} &2Odliczanie zostalo rozpoczete! Powodzenia."
  stop
#---------[Stop]---------#
on walk on red wool:
 if block 2 underneath event-block is command block:
  if {pk.start.%player%} is true:
   add 1 to {pk.ranking.%player%}
   add 1 to {pk.wygrane.%player%}
   clear {pk.%player%}
   teleport player to {pk.lobby}
   send "{@tag} &2Gratulacje!!! &2Przeszedles parkour! Twoj czas to: &6%{pk.timer.%player%.sec}%&6,&6%{pk.timer.%player%.mili}% sekund!"
   wait 1 second
   set {pk.timer.%player%.mili} to 0
   set {pk.timer.%player%.sec} to 0
   set level of the player to 0
   set level progress of the player to 0.0
   set {pk.start.%player%} to false
   stop
  else:
   send "{@tag} &7Ladnie tak oszukiwac?"
   teleport player to {pk.lobby}
   stop
#---------[Upadki]---------#
on walking on stone or grass or glass or water or lava or any wood or sand or dirt or any stairs or redstone lamp or glowstone or quartz block or stained hardened clay:
 if block 2 underneath event-block is command block:
  teleport player to {pk.%player%}
  set level of the player to 0
  set level progress of the player to 0.0
  set {pk.timer.%player%.mili} to 0
  set {pk.timer.%player%.sec} to 0
  set {pk.start.%player%} to false
  add 1 to {pk.upadki.%player%}
  stop
#---------[Tabliczki]---------#
on sign change:
 if player has permission "pk.*" or "pk.sign":
  if line 1 is "[pk]" or "[PK]":
   set line 1 to "&8[&cPK&8]"
  if line 1 is "[parkour]" or "[PARKOUR]":
   set line 1 to "&8[&cParkour&8]"
  if line 2 is "dolacz" or "DOLACZ":
   set line 2 to "&7Dolacz"
  if line 2 is "join" or "JOIN":
   set line 2 to "&7Join"
  if line 3 is set:
   if {pk.nazwa.%line 3%} is set:
    set line 3 to "&8%line 3%"
  if line 2 is "opusc" or "OPUSC":
   set line 2 to "&7Opusc"
  if line 2 is "leave" or "LEAVE":
   set line 2 to "&7Leave"
  if line 2 is "wyjdz" or "wyjdz":
   set line 2 to "&7Wyjdz"
on rightclick on sign:
 if line 1 of clicked block is "&8[&cParkour&8]" or "&8[&cPK&8]":
  if line 2 of clicked block is "&7Leave" or "&7Wyjdz" or "&7Opusc":
   execute player command "pk leave"
   stop
  else if line 2 of clicked block is "&7Join" or "&7Dolacz":
   execute player command "pk join %uncoloured line 3 of clicked block%"
   stop
#---------[Timer]---------#
every 0.1 second:
 loop all players:
  if {pk.start.%loop-player%} is true:
   add 1 to {pk.timer.%loop-player%.mili}
   add 0.1 to level progress of the loop-player
   if {pk.timer.%loop-player%.mili} is 10:
    set level progress of the loop-player to 0.0
    set {pk.timer.%loop-player%.mili} to 0
    add 1 to {pk.timer.%loop-player%.sec}
    set the loop-player's level to {pk.timer.%loop-player%.sec}
 if {sc.zmiana} is true:
  loop all players:
   loop-player is in world "pk":
    display board named "&616 Arena" to loop-players
  set {_num} to size of {Czas.16::*}
  loop {_num} times:
   loop {Czas.16::*}:
    {_v.%loop-number%} is not set:
     set {_v.%loop-number%} to loop-value
     set {_n.%loop-number%} to loop-index
    loop-value is greater than {_v.%loop-number%}:
     set {_v.%loop-number%} to loop-value
     set {_n.%loop-number%} to loop-index
   remove {_v.%loop-number%} from {Czas.16::*}
  loop {_num} times:
   loop-number is equal to 5:
    loop all players:
     loop-player is in world "pk":
      make score "%{_n.%loop-number%}%&7 %{_v.%loop-number%}% s" in board of loop-players to 1
   loop-number is equal to 4:
    loop all players:
     loop-player is in world "pk":
      make score "%{_n.%loop-number%}%&7 %{_v.%loop-number%}% s" in board of loop-players to 2
   loop-number is equal to 3:
    loop all players:
     loop-player is in world "pk":
      make score "%{_n.%loop-number%}%&7 %{_v.%loop-number%}% s" in board of loop-players to 3
   loop-number is equal to 2:
    loop all players:
     loop-player is in world "pk":
      make score "%{_n.%loop-number%}%&7 %{_v.%loop-number%}% s" in board of loop-players to 4
   loop-number is equal to 1:
    loop all players:
     loop-player is in world "pk":
      make score "%{_n.%loop-number%}%&7 %{_v.%loop-number%}% s" in board of loop-players to 5
   set {Czas.16::%{_n.%loop-number%}%} to {_v.%loop-number%}
   loop all players:
    loop-player is in world "pk":
     move display of loop-players to sidebar
#---------[Format Chatu]---------#
on chat:
 if {pk.ranking.%player%} is 0:
  set {_chat} to "{@chat}"
  replace all "{DISPLAY}" with "%display name of player%" in {_chat}
  replace all "{MESSAGE}" with "%message%" in {_chat}
  send "%{_chat}%" to all players
  cancel event
 else:
  set {_pk} to "{@pk}"
  replace all "{DISPLAY}" with "%display name of player%" in {_pk}
  replace all "{MESSAGE}" with "%message%" in {_pk}
  replace all "{RANKING}" with "%{pk.ranking.%player%}%" in {_pk}
  send "%{_pk}%" to all players
  cancel event
  
  
  
  
  
#--------------[LVL]------------#
options:
  pkt: 500
 
variables:
        {lvl.%player%} = 0
        {plvl.%player%} = 0
        {pplvl.%player%} = true
 
on walk on red wool:
        if block 2 underneath event-block is command block:
                chance of 100%:
                        execute console command "playsound random.levelup %player%"
                        add 25 to {lvl.%player%}
                if {lvl.%player%} is {@pkt}:
                        set {lvl.%player%} to 0
                        add 1 to {plvl.%player%}
                        send "&6Gratulacje awansowales na kolejny lvl!" to player
                        execute console command "playsound random.levelup %player%"
                        if {plvl.%player%} is 5 or 10 or 15 or 20 or 25 or 30 or 40 or 50 or 60 or 70 or 80 or 90 or 100 or 200 or 500 or 1000:
                                broadcast "&6Gracz &2%player% &6awansowal na &2%{plvl.%player%}% &6lvl"
                        if {plvl.%player%} is 1000:
                                if {pplvl.%player%} is true:
                                        set {pplvl.%player%} to false
                                        broadcast "&6Gracz &2%player% &6awansowal na &2%{plvl.%player%}%"
                                        stop
on chat:
        set the player's display name to "&8[%{plvl.%player%}%] &7%player%&7: &f "
command /lvl [<text>]:
        trigger:
                if arg 1 is not set:
                        send "&2» &6Punkty: &2%{lvl.%player%}%/{@pkt}"
                        send "&2» &6Lvl : &2[%{plvl.%player%}%]"
     
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temat został przeniesiony z Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! > Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! do Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! > Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! > Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Libter zablokował(a) ten temat
Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...