Skocz do zawartości
 • 0

nDrop nie działa


Nerdrod2

Pytanie

Hey nie działą mi ndrop o to błędy które wyświetla ;) Pomoże ktoś ?

Spoiler

>sk reload all
[14:06:57 INFO]: [Skript] Reloading the config and all scripts...
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 181! (aliases-english.sk, line 239: red sandstone double slab = 181')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 182! (aliases-english.sk, line 240: red sandstone slab = 182')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 181! (aliases-english.sk, line 252: {default} = 44, 126, 181, 182')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 182! (aliases-english.sk, line 253: single = 44, 126, 182')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 181! (aliases-english.sk, line 254: double = 43, 125, 181')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 182! (aliases-english.sk, line 264: {default} = 182')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 182! (aliases-english.sk, line 265: single = 182')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 181! (aliases-english.sk, line 266: double = 181')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 180! (aliases-english.sk, line 320: {default} = 53, 134, 135, 136, 67, 108, 109, 114, 128, 156, 180')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 180! (aliases-english.sk, line 331: red(_| )sand[(_| )]stone = 180')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 193! (aliases-english.sk, line 351: {default} = 64, 71, 193, 194, 195, 196, 197')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 193! (aliases-english.sk, line 353: spruce = 193')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 194! (aliases-english.sk, line 354: birch = 194')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 195! (aliases-english.sk, line 355: jungle = 195')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 196! (aliases-english.sk, line 356: dark(_| )oak = 196')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 197! (aliases-english.sk, line 357: acacia = 197')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 194! (aliases-english.sk, line 365: oak(_| )doorŽs = 324, 194')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 427! (aliases-english.sk, line 366: spruce(_| )door itemŽs = 427')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 427! (aliases-english.sk, line 367: spruce(_| )doorŽs = 427, 193')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 428! (aliases-english.sk, line 368: birch(_| )door itemŽs = 428')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 428! (aliases-english.sk, line 369: birch(_| )doorŽs = 428, 194')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 429! (aliases-english.sk, line 370: jungle(_| )door itemŽs = 429')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 429! (aliases-english.sk, line 371: jungle(_| )doorŽs = 429, 195')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 430! (aliases-english.sk, line 372: dark(_| )oak(_| )door itemŽs = 430')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 430! (aliases-english.sk, line 373: dark(_| )oak(_| )doorŽs = 430, 196')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 431! (aliases-english.sk, line 374: acacia(_| )door itemŽs = 431')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 431! (aliases-english.sk, line 375: acacia(_| )doorŽs = 431, 197')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 167! (aliases-english.sk, line 381: iron trapdoorŽs = 167')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 167! (aliases-english.sk, line 382: iron open[ed] trapdoorŽs = 167:4-7')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 167! (aliases-english.sk, line 383: iron closed trapdoorŽs = 167:0-3')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 183! (aliases-english.sk, line 393: spruce fence gateŽs = 183')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 183! (aliases-english.sk, line 394: open[ed] spruce fence gateŽs = 183:4-7')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 183! (aliases-english.sk, line 395: closed spruce fence gateŽs = 183:0-3')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 184! (aliases-english.sk, line 397: birch fence gateŽs = 184')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 184! (aliases-english.sk, line 398: open[ed] birch fence gateŽs = 184:4-7')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 184! (aliases-english.sk, line 399: closed birch fence gateŽs = 184:0-3')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 185! (aliases-english.sk, line 401: jungle fence gateŽs = 185')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 185! (aliases-english.sk, line 402: open[ed] jungle fence gateŽs = 185:4-7')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 185! (aliases-english.sk, line 403: closed jungle fence gateŽs = 185:0-3')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 186! (aliases-english.sk, line 405: dark oak fence gateŽs = 186')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 186! (aliases-english.sk, line 406: open[ed] dark oak fence gateŽs = 186:4-7')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 186! (aliases-english.sk, line 407: closed dark oak fence gateŽs = 186:0-3')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 187! (aliases-english.sk, line 409: acacia fence gateŽs = 187')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 187! (aliases-english.sk, line 410: open[ed] acacia fence gateŽs = 187:4-7')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 187! (aliases-english.sk, line 411: closed acacia fence gateŽs = 187:0-3')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 198! (aliases-english.sk, line 633: ender(_| )rodŽs = 198')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 199! (aliases-english.sk, line 634: chorus(_| )plantŽs = 199')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 200! (aliases-english.sk, line 635: chorus(_| )flowerŽs = 200')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 201! (aliases-english.sk, line 636: purpur(_| )blockŽs = 201')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 202! (aliases-english.sk, line 637: purpur(_| )pillarŽs = 202')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 203! (aliases-english.sk, line 638: purpur(_| )stairs = 203')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 204! (aliases-english.sk, line 639: purpur(_| )double(_| )slabŽs = 204')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 205! (aliases-english.sk, line 640: purpur(_| )slabŽs = 205')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 206! (aliases-english.sk, line 641: endstone(_| )bricks = 206')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 207! (aliases-english.sk, line 642: beetroot(_| )blockŽs = 207')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 208! (aliases-english.sk, line 643: grass(_| )pathŽs = 208')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 209! (aliases-english.sk, line 644: ender(_| )gatewayŽs = 209')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 210! (aliases-english.sk, line 645: repeating(_| )command(_| )blockŽs = 210')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 211! (aliases-english.sk, line 646: chain(_| )command(_| )blockŽs = 211')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 212! (aliases-english.sk, line 647: frosted(_| )iceŽs = 212')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 255! (aliases-english.sk, line 649: structure(_| )blockŽs = 255')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 426! (aliases-english.sk, line 652: ender(_| )crystalŽs = 426')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 432! (aliases-english.sk, line 653: chorus(_| )fruitŽs = 432')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 433! (aliases-english.sk, line 654: popped(_| )chorus(_| )fruitŽs = 433')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 434! (aliases-english.sk, line 655: beetrootŽs = 434')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 435! (aliases-english.sk, line 656: beetroot(_| )seeds = 435')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 436! (aliases-english.sk, line 657: beetroot(_| )soupŽs = 436')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 437! (aliases-english.sk, line 658: dragon(_| )breathŽs = 437')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 438! (aliases-english.sk, line 659: splash_| )potionŽs = 438')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 439! (aliases-english.sk, line 660: spectral(_| )arrowŽs = 439')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 440! (aliases-english.sk, line 661: tipped(_| )arrowŽs = 440')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 441! (aliases-english.sk, line 662: lingering(_| )potionŽs = 441')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 442! (aliases-english.sk, line 663: shieldŽs = 442')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 443! (aliases-english.sk, line 664: elytraŽs = 443')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 444! (aliases-english.sk, line 665: spruce(_| )boatŽs = 444')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 445! (aliases-english.sk, line 666: birch(_| )boatŽs = 445')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 446! (aliases-english.sk, line 667: jungle(_| )boatŽs = 446')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 447! (aliases-english.sk, line 668: acacia(_| )boatŽs = 447')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 448! (aliases-english.sk, line 669: dark(_| )oak(_| )boatŽs = 448')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 165! (aliases-english.sk, line 1004: slime(_| )block = 165')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 166! (aliases-english.sk, line 1005: barrier = 166')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 168! (aliases-english.sk, line 1007: prismarine = 168')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 168! (aliases-english.sk, line 1008: prismarine(_| )bricks = 168:1')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 168! (aliases-english.sk, line 1009: dark(_| )prismarine = 168:2')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 169! (aliases-english.sk, line 1010: sea(_| )lantern = 169')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 176! (aliases-english.sk, line 1028: standing(_| )banner = 176')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 177! (aliases-english.sk, line 1029: wall(_| )banner = 177')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 178! (aliases-english.sk, line 1030: daylight(_| )detector(_| )inverted = 178')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 179! (aliases-english.sk, line 1031: red(_| )sand[(_| )]stoneŽs = 179')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 179! (aliases-english.sk, line 1032: chiseled(_| )red(_| )sand[(_| )]stoneŽs = 179:1')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 179! (aliases-english.sk, line 1033: smooth(_| )red(_| )sand[(_| )]stoneŽs = 179:2')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 188! (aliases-english.sk, line 1035: spruce(_| )fence = 188')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 189! (aliases-english.sk, line 1036: birch(_| )fence = 189')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 190! (aliases-english.sk, line 1037: jungle(_| )fence = 190')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 191! (aliases-english.sk, line 1038: dark(_| )oak(_| )fence = 191')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 192! (aliases-english.sk, line 1039: acacia(_| )fence = 192')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 409! (aliases-english.sk, line 1271: prismarine(_| )shardŽs = 409:0')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 410! (aliases-english.sk, line 1272: prismarine(_| )crystalŽs = 410')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 411! (aliases-english.sk, line 1273: raw(_| )rabbit = 411')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 412! (aliases-english.sk, line 1274: cooked(_| )rabbit = 412')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 413! (aliases-english.sk, line 1275: rabbit(_| )stew = 413')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 414! (aliases-english.sk, line 1276: rabbit(_| )foot = 414')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 415! (aliases-english.sk, line 1277: rabbit(_| )hide = 415')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 416! (aliases-english.sk, line 1278: armor(_| )stand = 416')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 423! (aliases-english.sk, line 1285: raw(_| )mutton = 423')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 424! (aliases-english.sk, line 1286: cooked(_| )mutton = 424')
[14:06:57 ERROR]: There doesn't exist a material with id 425! (aliases-english.sk, line 1287: banner = 425')
[14:06:57 INFO]: Loaded a total of 30831 english aliases
[14:06:57 ERROR]: #!#!
[14:06:57 ERROR]: #!#! [Skript] Severe Error:
[14:06:57 ERROR]: #!#! Could not load Stone.sk
[14:06:57 ERROR]: #!#!
[14:06:57 ERROR]: #!#! If you're developing an add-on for Skript this likely means that you have done something wrong.
[14:06:57 ERROR]: #!#! If you're a server admin however please go to http://forums.skunity.com/t/4148?u=nfell2009
[14:06:57 ERROR]: #!#! and check whether this error has already been reported.
[14:06:57 ERROR]: #!#! If not please reply with meaningful content, copy & paste this whole error into a pastebin (http://pastebin.com),
[14:06:57 ERROR]: #!#! and describe what you did before it happened and/or what you think caused the error.
[14:06:57 ERROR]: #!#! If you think that it's a trigger that's causing the error please post the trigger as well.
[14:06:57 ERROR]: #!#! By following this guide fixing the error should be easy and done fast. IF YOU DON'T FOLLOW IT, WE'LL HUNT YOU DOWN.
[14:06:57 ERROR]: #!#!
[14:06:57 ERROR]: #!#! Stack trace:
[14:06:57 ERROR]: #!#! java.lang.IllegalStateException: Cannot use classinfos until registration is over
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.registrations.Classes.checkAllowClassInfoInteraction(Classes.java:220)
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.registrations.Classes.getClassInfoFromUserInput(Classes.java:315)
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.lang.function.Functions.loadFunction(Functions.java:125)
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScript(ScriptLoader.java:482)
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:245)
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:199)
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.Skript.reload(Skript.java:657)
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at ch.njol.skript.SkriptCommand.onCommand(SkriptCommand.java:130)
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44)
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:181)
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R4.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:767)
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R4.CraftServer.dispatchServerCommand(CraftServer.java:753)
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R4.DedicatedServer.aB(DedicatedServer.java:326)
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R4.DedicatedServer.v(DedicatedServer.java:290)
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R4.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:584)
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R4.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:490)
[14:06:57 ERROR]: #!#!   at net.minecraft.server.v1_7_R4.ThreadServerApplication.run(SourceFile:628)
[14:06:57 ERROR]: #!#!
[14:06:57 ERROR]: #!#! Version Information:
[14:06:57 ERROR]: #!#!  Skript: 2.2-Fixes-V9b
[14:06:57 ERROR]: #!#!  Bukkit: 1.7.10-R0.1-SNAPSHOT
[14:06:57 ERROR]: #!#!  Minecraft: 1.7.10
[14:06:57 ERROR]: #!#!  Java: 1.8.0_66 (Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 25.66-b18)
[14:06:57 ERROR]: #!#!  OS: Windows 10 amd64 10.0
[14:06:57 ERROR]: #!#!
[14:06:57 ERROR]: #!#! Running CraftBukkit: false
[14:06:57 ERROR]: #!#!
[14:06:57 ERROR]: #!#! Current node: function nDrop_reloadPlayerFiles(p: player): (Stone.sk, line 1)
[14:06:57 ERROR]: #!#! Current item: null
[14:06:57 ERROR]: #!#!
[14:06:57 ERROR]: #!#! Thread: Server thread
[14:06:57 ERROR]: #!#!
[14:06:57 ERROR]: #!#! End of Error.
[14:06:57 ERROR]: #!#!
[14:06:57 INFO]: All scripts loaded without errors.
[14:06:57 WARN]: No scripts were found, maybe you should write some ;)
[14:06:57 INFO]: [Skript] Encountered 107 errors while reloading the config and all scripts!

 

//Do spoilera ~Derpy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...