Skocz do zawartości

xlemoida

Użytkownik
 • Ilość zawartości

  18
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Osiągnięcia xlemoida

Początkujący I

Początkujący I (2/13)

0

Reputacja

 1. Niestety w klasyczny minecrafcie bez modyfikacji nie istnieje coś takiego jak miecz z lavy i portal do nieba. Nie znam się na wersji bedrock ,ale wiem że aby tam pobrać modyfikacje/ paczki tekstur trzeba je kupić. Na wersji Java działa to troszeczkę inaczej ponieważ istnieje możliwość wgrania wielu modyfikacji za darmo.
 2. xlemoida

  napisanie skryptu

  on right click with apple: remove 1 apple from player's inventory add 1 to player's max health send "&cDodano serce" to player
 3. chodzi o to ,że bez żadnych dodatków po dodaniu do np. diamentowej klaty książki prot 4 5 wychodzi mi diamentowa klata prot 4
 4. Potrzebuje skrypty ,który zadziała na wersji 1.20.1. Działanie skryptu wygląda w ten sposób ,że po połączeniu ze sobą np. diamentowej klaty i książki z enchantem ochrona 5 powstała powstała diamentowa klata z enchantem ochrona 5
 5. Ponieważ tak było w error'ze (Wysłałem ci jego końcówkę bo był bardzo długi) Wyśle ci początek [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: --- DO NOT REPORT THIS TO PAPER - THIS IS NOT A BUG OR A CRASH - git-Paper-1 (MC: 1.20) --- [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: The server has not responded for 10 seconds! Creating thread dump [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------ [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Server thread dump (Look for plugins here before reporting to Paper!): [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: [ChunkTaskScheduler] Chunk wait task info below: [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: [ChunkTaskScheduler] Chunk wait: [( 135,-144) in 'world'] [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: [ChunkTaskScheduler] Chunk holder: NewChunkHolder{world=world, chunkX=135, chunkZ=-144, entityChunkFromDisk=false, lastChunkCompletion={chunk_class=net.minecraft.world.level.chunk.ProtoChunk,status=minecraft:carvers}, currentGenStatus=minecraft:carvers, requestedGenStatus=minecraft:full, generationTask=null, generationTaskStatus=null, priority=BLOCKING, priorityLocked=false, neighbourRequestedPriority=IDLE, effective_priority=BLOCKING, oldTicketLevel=33, currentTicketLevel=33, totalNeighboursUsingThisChunk=8, fullNeighbourChunksLoadedBitset=0, chunkStatusRaw=0, currentChunkStatus=INACCESSIBLE, pendingChunkStatus=INACCESSIBLE, is_unload_safe=ticket_level, killed=false} [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Ticking entity: minecraft:player, entity class: net.minecraft.server.level.EntityPlayer [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Entity status: removed: false, valid: true, alive: true, is passenger: false [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Entity UUID: 3918adca-d4fc-3ea9-8036-a07d6ebbb7c1 [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Position: world: 'world' at location (78.23505134332602, 64.0, 61.11855991358503) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Velocity: (0.0, -0.0784000015258789, 0.0) (in blocks per tick) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Entity AABB: AABB[77.93505133140509, 64.0, 60.8185599016641] -> [78.53505135524695, 65.79999995231628, 61.41855992550596] [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Total packets processed on the main thread for all players: 16 [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------ [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server thread [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: PID: 25 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Stack: [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: [email protected]/jdk.internal.misc.Unsafe.park(Native Method) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:252) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.util.thread.BlockableEventLoop.waitForTasks(BlockableEventLoop.java:148) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.util.thread.BlockableEventLoop.managedBlock(BlockableEventLoop.java:137) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.level.ServerChunkCache.getChunk(ServerChunkCache.java:300) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.world.level.Level.getChunk(Level.java:507) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.world.level.Level.getChunk(Level.java:446) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.v1_20_R1.CraftWorld.getHighestBlockYAt(CraftWorld.java:984) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.v1_20_R1.CraftRegionAccessor.getHighestBlockYAt(CraftRegionAccessor.java:304) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.v1_20_R1.CraftWorld.getHighestBlockAt(CraftWorld.java:972) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.v1_20_R1.CraftWorld.getHighestBlockAt(CraftWorld.java:977) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.expressions.ExprHighestSolidBlock.convert(ExprHighestSolidBlock.java:51) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.expressions.ExprHighestSolidBlock.convert(ExprHighestSolidBlock.java:33) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.registrations.Converters.convert(Converters.java:390) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.registrations.Converters.convertUnsafe(Converters.java:381) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.expressions.base.PropertyExpression.get(PropertyExpression.java:102) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.expressions.base.SimplePropertyExpression.get(SimplePropertyExpression.java:53) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.expressions.base.PropertyExpression.get(PropertyExpression.java:73) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getArray(SimpleExpression.java:99) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.effects.EffChange.execute(EffChange.java:274) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.Effect.run(Effect.java:50) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:61) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:89) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:56) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.function.ScriptFunction.execute(ScriptFunction.java:85) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.function.Function.execute(Function.java:129) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.function.FunctionReference.execute(FunctionReference.java:299) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.function.ExprFunctionCall.get(ExprFunctionCall.java:60) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getArray(SimpleExpression.java:99) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.util.Direction$1.get(Direction.java:387) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.util.Direction$1.get(Direction.java:382) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getArray(SimpleExpression.java:99) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getSingle(SimpleExpression.java:57) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.effects.EffTeleport.walk(EffTeleport.java:88) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:89) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:56) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.SkriptEventHandler.check(SkriptEventHandler.java:142) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.SkriptEventHandler.access$000(SkriptEventHandler.java:53) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.SkriptEventHandler$PriorityListener.lambda$new$0(SkriptEventHandler.java:71) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.SkriptEventHandler$PriorityListener$$Lambda$7557/0x0000000802713fb8.execute(Unknown Source) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: co.aikar.timings.TimedEventExecutor.execute(TimedEventExecutor.java:81) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:70) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: io.papermc.paper.plugin.manager.PaperEventManager.callEvent(PaperEventManager.java:54) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: io.papermc.paper.plugin.manager.PaperPluginManagerImpl.callEvent(PaperPluginManagerImpl.java:126) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:615) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.network.ServerGamePacketListenerImpl.handleContainerClick(ServerGamePacketListenerImpl.java:3194) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.network.protocol.game.ServerboundContainerClickPacket.handle(ServerboundContainerClickPacket.java:58) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.network.protocol.game.ServerboundContainerClickPacket.handle(ServerboundContainerClickPacket.java:23) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.network.protocol.PacketUtils.lambda$ensureRunningOnSameThread$0(PacketUtils.java:51) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.network.protocol.PlayerConnectionUtils$$Lambda$9601/0x0000000802d704b0.run(Unknown Source) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.TickTask.run(TickTask.java:18) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.util.thread.BlockableEventLoop.doRunTask(BlockableEventLoop.java:153) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.util.thread.ReentrantBlockableEventLoop.doRunTask(ReentrantBlockableEventLoop.java:24) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.MinecraftServer.doRunTask(MinecraftServer.java:1341) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.MinecraftServer.d(MinecraftServer.java:197) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.util.thread.BlockableEventLoop.pollTask(BlockableEventLoop.java:126) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.MinecraftServer.pollTaskInternal(MinecraftServer.java:1318) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.MinecraftServer.pollTask(MinecraftServer.java:1311) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.util.thread.BlockableEventLoop.runAllTasks(BlockableEventLoop.java:114) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.MinecraftServer.tickServer(MinecraftServer.java:1427) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.MinecraftServer.runServer(MinecraftServer.java:1173) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.MinecraftServer.lambda$spin$0(MinecraftServer.java:320) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.MinecraftServer$$Lambda$4728/0x0000000801a5a2d0.run(Unknown Source) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: [email protected]/java.lang.Thread.run(Thread.java:833) [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------ [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: --- DO NOT REPORT THIS TO PAPER - THIS IS NOT A BUG OR A CRASH --- [16:39:21] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------ [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: --- DO NOT REPORT THIS TO PAPER - THIS IS NOT A BUG OR A CRASH - git-Paper-1 (MC: 1.20) --- [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: The server has not responded for 15 seconds! Creating thread dump [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------ [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Server thread dump (Look for plugins here before reporting to Paper!): [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: [ChunkTaskScheduler] Chunk wait task info below: [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: [ChunkTaskScheduler] Chunk wait: [( 176,-125) in 'world'] [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: [ChunkTaskScheduler] Chunk holder: NewChunkHolder{world=world, chunkX=176, chunkZ=-125, entityChunkFromDisk=false, lastChunkCompletion={chunk_class=net.minecraft.world.level.chunk.ProtoChunk,status=minecraft:structure_starts}, currentGenStatus=minecraft:structure_starts, requestedGenStatus=minecraft:full, generationTask=null, generationTaskStatus=null, priority=BLOCKING, priorityLocked=false, neighbourRequestedPriority=IDLE, effective_priority=BLOCKING, oldTicketLevel=33, currentTicketLevel=33, totalNeighboursUsingThisChunk=0, fullNeighbourChunksLoadedBitset=0, chunkStatusRaw=0, currentChunkStatus=INACCESSIBLE, pendingChunkStatus=INACCESSIBLE, is_unload_safe=ticket_level, killed=false} [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Ticking entity: minecraft:player, entity class: net.minecraft.server.level.EntityPlayer [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Entity status: removed: false, valid: true, alive: true, is passenger: false [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Entity UUID: 3918adca-d4fc-3ea9-8036-a07d6ebbb7c1 [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Position: world: 'world' at location (78.23505134332602, 64.0, 61.11855991358503) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Velocity: (0.0, -0.0784000015258789, 0.0) (in blocks per tick) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Entity AABB: AABB[77.93505133140509, 64.0, 60.8185599016641] -> [78.53505135524695, 65.79999995231628, 61.41855992550596] [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Total packets processed on the main thread for all players: 16 [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------ [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server thread [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: PID: 25 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Stack: [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: [email protected]/jdk.internal.misc.Unsafe.park(Native Method) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:252) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.util.thread.BlockableEventLoop.waitForTasks(BlockableEventLoop.java:148) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.util.thread.BlockableEventLoop.managedBlock(BlockableEventLoop.java:137) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.level.ServerChunkCache.getChunk(ServerChunkCache.java:300) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.world.level.Level.getChunk(Level.java:507) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.world.level.Level.getChunk(Level.java:446) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.v1_20_R1.CraftWorld.getHighestBlockYAt(CraftWorld.java:984) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.v1_20_R1.CraftRegionAccessor.getHighestBlockYAt(CraftRegionAccessor.java:304) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.v1_20_R1.CraftWorld.getHighestBlockAt(CraftWorld.java:972) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.craftbukkit.v1_20_R1.CraftWorld.getHighestBlockAt(CraftWorld.java:977) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.expressions.ExprHighestSolidBlock.convert(ExprHighestSolidBlock.java:51) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.expressions.ExprHighestSolidBlock.convert(ExprHighestSolidBlock.java:33) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.registrations.Converters.convert(Converters.java:390) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.registrations.Converters.convertUnsafe(Converters.java:381) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.expressions.base.PropertyExpression.get(PropertyExpression.java:102) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.expressions.base.SimplePropertyExpression.get(SimplePropertyExpression.java:53) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.expressions.base.PropertyExpression.get(PropertyExpression.java:73) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getArray(SimpleExpression.java:99) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.effects.EffChange.execute(EffChange.java:274) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.Effect.run(Effect.java:50) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:61) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:89) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:56) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.function.ScriptFunction.execute(ScriptFunction.java:85) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.function.Function.execute(Function.java:129) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.function.FunctionReference.execute(FunctionReference.java:299) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.function.ExprFunctionCall.get(ExprFunctionCall.java:60) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getArray(SimpleExpression.java:99) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.util.Direction$1.get(Direction.java:387) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.util.Direction$1.get(Direction.java:382) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getArray(SimpleExpression.java:99) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.util.SimpleExpression.getSingle(SimpleExpression.java:57) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.effects.EffTeleport.walk(EffTeleport.java:88) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:89) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:56) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.SkriptEventHandler.check(SkriptEventHandler.java:142) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.SkriptEventHandler.access$000(SkriptEventHandler.java:53) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.SkriptEventHandler$PriorityListener.lambda$new$0(SkriptEventHandler.java:71) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Skript-2.6.4.jar//ch.njol.skript.SkriptEventHandler$PriorityListener$$Lambda$7557/0x0000000802713fb8.execute(Unknown Source) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: co.aikar.timings.TimedEventExecutor.execute(TimedEventExecutor.java:81) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:70) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: io.papermc.paper.plugin.manager.PaperEventManager.callEvent(PaperEventManager.java:54) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: io.papermc.paper.plugin.manager.PaperPluginManagerImpl.callEvent(PaperPluginManagerImpl.java:126) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:615) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.network.ServerGamePacketListenerImpl.handleContainerClick(ServerGamePacketListenerImpl.java:3194) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.network.protocol.game.ServerboundContainerClickPacket.handle(ServerboundContainerClickPacket.java:58) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.network.protocol.game.ServerboundContainerClickPacket.handle(ServerboundContainerClickPacket.java:23) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.network.protocol.PacketUtils.lambda$ensureRunningOnSameThread$0(PacketUtils.java:51) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.network.protocol.PlayerConnectionUtils$$Lambda$9601/0x0000000802d704b0.run(Unknown Source) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.TickTask.run(TickTask.java:18) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.util.thread.BlockableEventLoop.doRunTask(BlockableEventLoop.java:153) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.util.thread.ReentrantBlockableEventLoop.doRunTask(ReentrantBlockableEventLoop.java:24) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.MinecraftServer.doRunTask(MinecraftServer.java:1341) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.MinecraftServer.d(MinecraftServer.java:197) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.util.thread.BlockableEventLoop.pollTask(BlockableEventLoop.java:126) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.MinecraftServer.pollTaskInternal(MinecraftServer.java:1318) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.MinecraftServer.pollTask(MinecraftServer.java:1311) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.util.thread.BlockableEventLoop.runAllTasks(BlockableEventLoop.java:114) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.MinecraftServer.tickServer(MinecraftServer.java:1427) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.MinecraftServer.runServer(MinecraftServer.java:1173) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.MinecraftServer.lambda$spin$0(MinecraftServer.java:320) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.server.MinecraftServer$$Lambda$4728/0x0000000801a5a2d0.run(Unknown Source) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: [email protected]/java.lang.Thread.run(Thread.java:833) [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------ [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: --- DO NOT REPORT THIS TO PAPER - THIS IS NOT A BUG OR A CRASH --- [16:39:26] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
 6. [16:40:12 ERROR]: Current Thread: Netty Epoll Server IO #2 [16:40:12 ERROR]: PID: 130 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE [16:40:12 ERROR]: Stack: [16:40:12 ERROR]: io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native Method) [16:40:12 ERROR]: io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native.java:209) [16:40:12 ERROR]: io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native.java:202) [16:40:12 ERROR]: io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.epollWaitNoTimerChange(EpollEventLoop.java:306) [16:40:12 ERROR]: io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:363) [16:40:12 ERROR]: io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$4.run(SingleThreadEventExecutor.java:997) [16:40:12 ERROR]: io.netty.util.internal.ThreadExecutorMap$2.run(ThreadExecutorMap.java:74) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.lang.Thread.run(Thread.java:833) [16:40:12 ERROR]: ------------------------------ [16:40:12 ERROR]: Current Thread: Netty Epoll Server IO #3 [16:40:12 ERROR]: PID: 131 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE [16:40:12 ERROR]: Stack: [16:40:12 ERROR]: io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native Method) [16:40:12 ERROR]: io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native.java:209) [16:40:12 ERROR]: io.netty.channel.epoll.Native.epollWait(Native.java:202) [16:40:12 ERROR]: io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.epollWaitNoTimerChange(EpollEventLoop.java:306) [16:40:12 ERROR]: io.netty.channel.epoll.EpollEventLoop.run(EpollEventLoop.java:363) [16:40:12 ERROR]: io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$4.run(SingleThreadEventExecutor.java:997) [16:40:12 ERROR]: io.netty.util.internal.ThreadExecutorMap$2.run(ThreadExecutorMap.java:74) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.lang.Thread.run(Thread.java:833) [16:40:12 ERROR]: ------------------------------ [16:40:12 ERROR]: Current Thread: pool-41-thread-1 [16:40:12 ERROR]: PID: 196 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING [16:40:12 ERROR]: Stack: [16:40:12 ERROR]: [email protected]/jdk.internal.misc.Unsafe.park(Native Method) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:341) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionNode.block(AbstractQueuedSynchronizer.java:506) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.ForkJoinPool.unmanagedBlock(ForkJoinPool.java:3463) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.ForkJoinPool.managedBlock(ForkJoinPool.java:3434) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueuedSynchronizer.java:1623) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:435) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1062) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1122) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:635) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.lang.Thread.run(Thread.java:833) [16:40:12 ERROR]: ------------------------------ [16:40:12 ERROR]: Current Thread: WorldGuard Region Chunk Table - world [16:40:12 ERROR]: PID: 200 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING [16:40:12 ERROR]: Stack: [16:40:12 ERROR]: [email protected]/jdk.internal.misc.Unsafe.park(Native Method) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:252) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(AbstractQueuedSynchronizer.java:1672) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.pollFirst(LinkedBlockingDeque.java:515) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.poll(LinkedBlockingDeque.java:677) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1061) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1122) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:635) [16:40:12 ERROR]: [email protected]/java.lang.Thread.run(Thread.java:833) [16:40:12 ERROR]: ------------------------------
 7. nie działa dalej wcześniej na tej wersji wszystko działało od razu mówie dodatków nie zmieniałem
 8. za każdym razem jak próbuje przeładować jaki kolwiek skript wywala mi error widziałem na forum ,że ktoś miał podobny problem i go rozwiązał zmianą wersji skryptu na 2.6.3 czy powinienem też tak postąpić czy jest może inne rozwiązanie
 9. xlemoida

  Skrypt na RTP w gui

  Ok dzięki za uwage
 10. Szukam skryptu badz tez pluginu na to aby dalo sie wymieniac XP na butelki czyli przykladowo skrypt ma polegac to na tym ze np. gracz wpisuje np. /butelka 14 (gdy ma przynajmniej 14*7 punktów exp) to daje mu 14 butelek z expem i zabiera 14*7 punktów expa ponieważ w każdej butelce jest po 7 pkt. expa.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...