Skocz do zawartości

hbrt

Użytkownik
 • Ilość zawartości

  297
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  2

Treść opublikowana przez hbrt

 1. on left click: set {_loc} to "120, 103, 123" if the clicked block is a stone button: if "%location of event-block%" is {_loc}: set the player's gamemode to creative
 2. na przyszłość wysyłaj ss błędów, lub ich kopię z konsoli on block break: add 1 to {bloki::%player%} every 5 seconds: set {topka::*} to createTop("bloki", 10, "&7[INDEX] &6[PLAYER]&7: &e[VALUE]") on placeholder request with prefix "topka": if the identifier is "bloki": set the result to "%{topka::*}%" #dodaj placeholder na scoreboardzie {topka_bloki} function createTop(name: string, size: integer, format: string="[P] - [V]") :: strings: set {_indices::*} to all indices of {%{_name}%::*} set {_index} to 1 if {_size} = 0: return "" if {_size} < 0: set {_reversed} to true set {_size} to ({_size} * (-1)) loop {_indices::*}: if {%{_name}%::%loop-value%} = number or timespan or date: set {_values::%{_index}%} to {%{_name}%::%loop-value%} set {_indexes::%{_index}%} to "%loop-value%" add 1 to {_index} if {_size} > (size of {_indexes::*}): set {_size} to (size of {_indexes::*}) loop {_size} times: loop {_values::*}: if {_max} is not set: set {_max} to loop-value-2 set {_index} to loop-index else: if {_reversed} is not true: if loop-value-2 > {_max}: set {_max} to loop-value-2 set {_index} to loop-index else: if loop-value-2 < {_max}: set {_max} to loop-value-2 set {_index} to loop-index set {_var} to {_format} replace "[VALUE]" and "[V]" with "%{_max}%" in {_var} replace "[INDEX]" and "[I]" with "%loop-number%" in {_var} replace "[PLAYER]" and "[P]" with {_indexes::%{_index}%} in {_var} add {_var} to {_return::*} delete {_indexes::%{_index}%}, {_values::%{_index}%}, {_max} and {_index} return {_return::*} spróbuj teraz
 3. on break of any blocks: add 1 to {bloki::%player%} every 5 seconds: set {topka::*} to createTop("bloki", 10, "&7[INDEX] &6[PLAYER]&7: &e[VALUE]") on placeholderapi placeholder request for the prefix "topka": if the identifier is "bloki": set the result to "%{topka::*}%" #dodaj placeholder na scoreboardzie {topka_bloki} function createTop(name: string, size: integer, format: string="[P] - [V]") :: strings: set {_indices::*} to all indices of {%{_name}%::*} set {_index} to 1 if {_size} = 0: return "" if {_size} < 0: set {_reversed} to true set {_size} to ({_size} * (-1)) loop {_indices::*}: if {%{_name}%::%loop-value%} = number or timespan or date: set {_values::%{_index}%} to {%{_name}%::%loop-value%} set {_indexes::%{_index}%} to "%loop-value%" add 1 to {_index} if {_size} > (size of {_indexes::*}): set {_size} to (size of {_indexes::*}) loop {_size} times: loop {_values::*}: if {_max} is not set: set {_max} to loop-value-2 set {_index} to loop-index else: if {_reversed} is not true: if loop-value-2 > {_max}: set {_max} to loop-value-2 set {_index} to loop-index else: if loop-value-2 < {_max}: set {_max} to loop-value-2 set {_index} to loop-index set {_var} to {_format} replace "[VALUE]" and "[V]" with "%{_max}%" in {_var} replace "[INDEX]" and "[I]" with "%loop-number%" in {_var} replace "[PLAYER]" and "[P]" with {_indexes::%{_index}%} in {_var} add {_var} to {_return::*} delete {_indexes::%{_index}%}, {_values::%{_index}%}, {_max} and {_index} return {_return::*} zastosowałem tutaj funkcję pyraTop Reborn nie wiem czy działa ale sprawdź
 4. https://www.spigotmc.org/resources/auctionhouse.61836/
 5. Kto jeszcze używa broadcasta? Poza tym nie wszędzie chyba jest potrzebne to "stop". Piszę chyba, bo się nie przykładałem tak bardzo sprawdzając ten skrypt... command /colormix [<text>] [<text>]: trigger: if arg 1 is "reload": if player has permission "ebebeb": execute console command "sk reload colormix" send "&aPrzeladowano colormix" to player else: send "&5&lG&f&lC&e:&c Brak uprawnien!" to player else: if player doesn't have permissions "ChatOn.GC": send "&cBrak uprawnień!" to player set {_czas} to arg 1 parsed as number if {_czas} is not set: send "&cPodaj prawidlowy czas!" to player set {_kolor} to arg 2 if {_kolor} is "czerwony": set {_wiadomosc} to "<##cc0000>&lCZERWONYM" set {_bloki} to "35:8,35:7,35:4,35:1,35:0,35:5,35:13,35:2,35:15,35:10,35:10,35:9,35:11,35:3,35:12,35:6" else if {_kolor} is "pomaraczowy": set {_wiadomosc} to "<##ff6600>&lPOMARANCZOWYM" set {_bloki} to "35:8,35:7,35:4,35:0,35:5,35:13,35:4,35:2,35:15,35:10,35:10,35:9,35:11,35:3,35:12,35:14,35:6" else: send "&cPodaj prawidlowy kolor!" to player stop send "" to all players send " &7&lCo&f&llo&c&lr&7&lM&f&li&c&lx&6&l" to all players send " <##ffb3b3>Stan na kolorze %{_wiadomosc}%" to all players send " <##ffb3b3>Masz na to &c&l%{_czas}% <##ffb3b3>sek!" to all players send "" to all players loop {_czas} times: wait 1 second send "" to all players send " &7&lCo&f&llo&c&lr&7&lM&f&li&c&lx&6&l" to all players send " &c %{_}%" to all players send "" to all players remove 1 from {_} execute player command "//replace %{_bloki}% air" set {_} to 5 loop {_} times: wait 1 second send "&a[Console] &7&lCo&f&llo&c&lr&7&lM&f&li&c&lx&6&l ››&e Przywrocenie colormixu za &c%{_}%&e." to player remove 1 from {_} execute player command "/colormix reset"
 6. on right click: if player's tool is cooked beef: remove 1 cooked beef from player's inventory add 4 hunger points apply saturation 12.8 to player for 2 second nie wiem, czy to tak będzie działać jak trzeba i czy będzie działać XD
 7. hbrt

  Skrypt na /gamma

  command /gamma: permission: gamma.toggle trigger: if {gamma::%player%} is not set or if {gamma::%player%} is false: set {gamma::%player%} to true send "&aWłączono Gammę!" to player else: set {gamma::%player%} to false send "&cWyłączono Gammę!" to player every 1 seconds: loop all players: if {gamma::%loop-player%} is true: apply night vision to the loop-player for 1 seconds zobacz czy działa i daj znać
 8. hbrt

  Jak dodać skrypt z koroną

  command /koronadaj [<offlineplayer>]: trigger: if player has permission "korona.nadaj": if arg 1 is not set: send "&aNadano koronę!" to player give gold helmet named "&6Korona!" to player else: send "&aNadano koronę!" to player give gold helmet named "&6Korona!" to arg 1 send "&aDostałeś koronę!" to arg 1 else: send "&cNie ma takiej komendy!" to player every 1 second: if player's helmet is gold helmet named "&6Korona!": apply speed 3 to player
 9. hbrt

  Random-tp poprawa skryptu

  dodaj warunek if block under loop-player is water: [reszta kodu do losowania]
 10. command /tpaccept: permission: tpa.manikraft permission message: &cNie masz uprawnien! trigger: if {tpa::ocz::%player%} is set: set {_} to "%{tpa::ocz::%player%}%" parsed as player send "&8» &aZostaniesz przeteleportowany w ciagu 10 sekund!" set {_loc::%player%} to location of player wait 10 seconds if {_loc::%player%} = location of player: send "&8» &aPrzeteleportowano gracza &7%{tpa::ocz::%player%}% &a do ciebie!" to player send "&8» &aGracz &7%player% &azaakceptowal twoja prosbe..." to {_} delete {tpa::%{_}%} delete {tpa::ocz::%player%} teleport {_} to player delete {_loc::%player%} else: send "&8» &cRuszyles sie! Teleportacja przerwana!" to player else: send "&8» &cNie otrzymales zapytania!" to player nwm, zobacz czy działa i daj znać
 11. hbrt

  Dowód osobisty

  command /dowod: trigger: loop all players in radius 5 around of player: send "&7# &aImie: &2%player%" to loop-player send "&7# &aImie: &2%{imie::%player%}%" to loop-player send "&7# &aNazwisko: &2%{nazwisko::%player%}%" to loop-player send "&7# &aImie: &2%{wiek::%player%}%" to loop-player send "&7# &aStatus: &2%{poszukiwany::%player%}%" to loop-player send "&7# &aPrawko: &2%{prawko::%player%}%" to loop-player command /dane [<text>] [<text>] [<number>]: trigger: if arg 1 or arg 2 or arg 3 is not set: send "&cPoprawne użycie komendy: &7/dane [imie] [nazwisko] [wiek]" to player else: set {imie::%player%} to arg 1 set {nazwisko::%player%} to arg 2 set {wiek::%player%} to arg 3 command /poszukiwany [<offlineplayer>]: permission: poszukiwany.set trigger: if arg 1 is not set or if arg is not player: send "&cNie znaleziono gracza!" to player else: if {poszukiwany::%arg%} is not set or if {poszukiwany::%arg%} is not "TAK": set {poszukiwany::%arg%} to "TAK" send "&cGracz &e%arg% &cjest teraz poszukiwany!" to player else: set {poszukiwany::%arg%} to "NIE" send "&aGracz &e%arg% &ajest teraz poszukiwany!" to player command /prawko [<offlineplayer>]: if arg 1 is not set or if arg is not player: send "&cNie znaleziono gracza!" to player else: if {prawko::%arg%} is not set or if {prawko::%arg%} is not "TAK": set {prawko::%arg%} to "TAK" send "&cGracz &e%arg% &cjest teraz poszukiwany!" to player else: set {prawko::%arg%} to "NIE" send "&aGracz &e%arg% &ajest teraz poszukiwany!" to player
 12. hbrt

  skript na profile

  A mógłbyś wytłumaczyć dokładniej, czego oczekujesz w tym skrypcie?
 13. on command "/stop": cancel event send "&cNie ma takiej komendy!" to player
 14. hbrt

  Fly

  nie lepiej pobrać jakiegoś anty cheata?
 15. objaśnij, o co ci dokładniej chodzi? Że policja może użyć komendy w jakiejś odległości od gracza? (jak tak, to jakiej?)
 16. hbrt

  Skrypt na ban

  on kick: add 1 to {streak::%player%} if {streak::%player%} = 1: uncancel event if {streak ::%player%} = 2: uncancel event if {streak::%player%} >= 3: set {streak::%player%} to 0 cancel event ban player due to "&cDostałeś 2 ostrzeżenia, więc otrzymałeś teraz bana :p"
 17. Nie ma chyba wiki pluginu CraftServe Agent, bo to się dostaje przy zakupie serwera prawda? Możesz skopiować plik na pulpit, kliknąć na niego PPM i otworzyć za pomocą WinRar'a. Tam znajdziesz jakiś config i sprawdź, czy nie ma tam komendy withdraw... Jeśli będziesz miał jakieś problemy, to może napisz do supportu craftserve PS bardziej polecam już Enderchest MC hosting, bo jeśli obczajasz FTP itp. to sobie poradzić możesz ze wszystkim. Strona ich od niedawna jest bardzo estetyczna i mają dosyć tanie oferty. Dodatkowo są jakieś zniżki później. A i mają bardzo dobry i zrozumiały support, mi odpowiadali po 30 min XD skubani... Ale wiadomo, że najlepiej stawiać serwer na dedyku i podzielić na vps'y
 18. byćmoże... a weź wyślij spis swoich pluginów i zobacz, czy w żadnym skrypcie nie ma komendy /withdraw i jej aliasów
 19. to jest najnowsza? z resztą tutaj możesz sprawdzić: https://github.com/SkriptLang/Skript/releases
 20. nie rozumiem za bardzo tych błędów... widzę, że serwer jest na 1.17.1... ja robiłem na 1.16.5, ale to chyba nie powinno stanowić problemu... jaką masz wersję skript?
 21. on script load: register new shapeless recipe for stick from "&5Spawn&e-&dTP" using gold, gold block, gold, gold, stick, gold, gold, stick, gold command /tpspawn: permission: admin.tpspawn trigger: set {_loc} to lacation of player on right click: if player's tool is stick named "&5Spawn&e-&dTP": set {check::%player%} to true send "&aTeleportacja nastąpi za 10 sekund!" to player send "&cNIE RUSZAJ SIĘ!" to player wait 10 seconds if {check::%player%} is true: teleport player to {_loc} remove 1 stick named "&5Spawn&e-&dTP" from player's inventory send "&aPrzeteleportowałeś się!" to player set {check::%player%} to false on any move: if {check::%player%} is true: set {check::%player%} to false send "&cAnulowano teleport!" to player every 45 minutes: loop all players: set {_amount} to amount of loop-player if {_amount} >= 10: set {_player} to a random player out of all loop-players give 1 stick named "&5Spawn&e-&dTP" to {_player} send "&b%{_player}% &aZdobyłeś &5Spawn&e-&dTP &aw 45-minutowym losowaniu!" to {_player} else: send "&cNa serwerze jest mniej niż 10 graczy, więc losowanie nie przyniosło ci żadnych nagród!" to {_player} losowanie patyków tp co 45 min moim zdaniem jest bez sensu, ale no... klient nasz pan XD chyba powinno działać... jak coś, to wyślij błędy
 22. hbrt

  Rangi nad głową

  pokaż błędy ze skryptu PS plugin działa, tylko ty pewnie jesteś na wersji innej niż 1.16.5, a ja nie mam innych wersji pobranych, w dodatku nie ma już darmowej wersji tego pluginu
 23. w sensie teraz placeholder to {portfel_top} XD sorry zapomniałem dodać XDD
×
×
 • Dodaj nową pozycję...