Skocz do zawartości

MateoxPL

Użytkownik
 • Ilość zawartości

  127
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez MateoxPL

 1. Witam Tworzę plugin który ma wysyłać tak jakby item ale widziany tylko ze strony gracza Niestety dopiero zaczynam z packetami i nie wiem jak za to się wziąć Stworzyłem taki kod lecz nie działa open inventory @EventHandler public void onInventoryOpen(final InventoryOpenEvent event) { Player player = (Player) event.getPlayer(); ItemStack itemStack = new ItemStack(Material.BLAZE_POWDER); { ItemMeta meta = itemStack.getItemMeta(); meta.setDisplayName("§6§lCosmetics"); itemStack.setItemMeta(meta); } for (int i = 1; i <= 4; i++) { PacketPlayOutSetSlot packet = new PacketPlayOutSetSlot(0, i, CraftItemStack.asNMSCopy(itemStack)); ((CraftPlayer) player).getHandle().playerConnection.sendPacket(packet); } } Pozdrawiam
 2. Witam Mam pewien problem z wiadomością json używam json.sk mianowicie chodzi o to że wiadomość jest w połowie kolorowa a chciałbym, aby była cała oto kod: command /json1: trigger: json("@a", "&4aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa||ttp: Text") A oto jaki jest obecny rezultat https://ibb.co/266wTpb
 3. @xAxee Dzięki za próbę pomocy lecz nadal nie działa. Sam próbuję różnych sposobów. Może jest jakoś aby sprawdzało 1 raz nazwe efektu a 2 raz poziom ?
 4. @xAxee Wywala błąd tak samo [17:14:45 ERROR]: can't understand this condition: 'attacker has absorption 1' (core2.sk, line 151: if attacker has absorption 1:') @Magiczny_Miki Nie działa
 5. Wszystko już sprawdzałem i nadal nie działa
 6. Sprawdzałem to też i nie działa
 7. Chodzi o to aby sprawdzać również tier efektu.
 8. Witam Mam problem ze sprawdzaniem efektu potionów dla danego gracza oto kod: on damage: if attacker is player: if attacker has absorption of tier 1: send "Text" to attacker Niestety nie działa. Natomiast to działa on damage: if attacker is player: if attacker has absorption: send "Text" to attacker Pozdrawiam
 9. if player's tool is diamond sword named "MIECZ": apply potion of strenght of tier 1 to player for 1 seconds apply potion of speed of tier 2 to player for 1 seconds on damage: if attacker's tool is diamond sword named "tunazwa": set damage to 0.5 hearts Proszę
 10. Witam Tworzę plugin na przenoszenie graczy na serwer bungee lecz wyskakuje mi błąd oto kod: @EventHandler public void interact(PlayerInteractEvent event) { Player player = event.getPlayer(); if (player.getItemInHand().getType() == Material.TORCH) { ByteArrayDataOutput out = ByteStreams.newDataOutput(); out.writeUTF("Connect"); out.writeUTF("survival"); player.sendPluginMessage((Plugin) this, "BungeeCore", out.toByteArray()); player.sendMessage("Connect with" + ChatColor.MAGIC + " ||||||||"); } } Błąd: org.bukkit.event.EventException at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:302) ~[mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] at co.aikar.timings.TimedEventExecutor.execute(TimedEventExecutor.java:78) ~[mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62) ~[mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:501) [mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:486) [mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.event.CraftEventFactory.callPlayerInteractEvent(CraftEventFactory.java:228) [mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] at net.minecraft.server.v1_8_R3.PlayerInteractManager.interact(PlayerInteractManager.java:463) [mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] at net.minecraft.server.v1_8_R3.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:763) [mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] at net.minecraft.server.v1_8_R3.PacketPlayInBlockPlace.a(PacketPlayInBlockPlace.java:52) [mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] at net.minecraft.server.v1_8_R3.PacketPlayInBlockPlace.a(PacketPlayInBlockPlace.java:1) [mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] at net.minecraft.server.v1_8_R3.PlayerConnectionUtils$1.run(SourceFile:13) [mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Unknown Source) [?:1.8.0_211] at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source) [?:1.8.0_211] at net.minecraft.server.v1_8_R3.SystemUtils.a(SourceFile:44) [mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.B(MinecraftServer.java:774) [mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.B(DedicatedServer.java:378) [mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.A(MinecraftServer.java:713) [mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:616) [mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_211] Caused by: java.lang.ClassCastException: bungeeconnect.lobby.BungeeCore cannot be cast to org.bukkit.plugin.Plugin at xlobby.xchest.naxynpl.BungeeCore.interact(BungeeCore.java:34) ~[?:?] at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[?:1.8.0_211] at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_211] at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_211] at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_211] at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:300) ~[mSpigot.jar:git-TacoSpigot-c2835dfc] ... 18 more Jak to mogę naprawić ?
 11. Panowie dzięki za odpowiedź tyle to wiem tylko mi chodzi o to, aby główna mapa była ENDEM
 12. Witam Wie ktoś jak stworzyć takie samo lobby jak na DragonSV? (Mianowicie lobby to jest pusty świat the end) Pozdrawiam
 13. Witam Wie ktoś jak zrobić aby tylko działały tylko komunikaty o zabójstwie z FG ? natomiast "DeathMessages" ze zwykłego minecrafta były wyłączone ? Próbowałem ustawiać w essentials oraz poprzez gamerule lecz to wyłącza również komunikat z FunnyGuilds Pozdrawiam
 14. Witam jak zrobić, aby stone generował się nad blokiem który posiada lokacje ? oto skrypt (niestety nie działa on break stone: if block under event-block is end stone: loop {stoniarka::*}: if location of event-block is above loop-value: wait 30 ticks set event-block to stone
 15. @dudimsp2 Po co głupio piszesz... nabijając posty? @fitofep Proszę myślę że o to ci chodziło Wymaga Skrayfall options: odliczanie: 5 # czas w sekundach command /start [<text>]: trigger: if player has permission "odliczanie.edycja": loop {@odliczanie} times: set action bar of all players to "&eStart Nowej Edycji za&7 ( &6%{@odliczanie} - loop-value+1%&7 )" wait 1 seconds if loop-value = {@odliczanie}: send all players title "&6&lEdycja Serwera" with subtitle "&fNowa edycja rozpoczela sie" for 3 seconds
 16. Witam tworzę skrypt na szukanie gracza w zmiennej ale nie wiem czemu to nie działa on chat: if {search::%player%} is set: cancel event set {_search} to message loop {players::*}: if loop-index parsed as offline player is {_search} parsed as offline player: send "Ten gracz jest w zmiennej" to player exit loop else: send "Ten gracz nie jest w zmiennej" exit loop clear {search::%player%}
 17. Witam jak dodać opcję do tego codu, że gdy gracz się teleportuje to anuluje pobieranie głodu z paska package me.pxl.events; import java.util.List; import me.pxl.FoodToSprint; import me.pxl.Settings; import org.bukkit.Bukkit; import org.bukkit.GameMode; import org.bukkit.World; import org.bukkit.entity.Player; import org.bukkit.event.entity.FoodLevelChangeEvent; public class Sprint implements org.bukkit.event.Listener { public static FoodToSprint main; public Sprint(FoodToSprint se) { main = se; Bukkit.getScheduler().scheduleSyncRepeatingTask(main, new Runnable() { public void run() { java.util.Collection<? extends Player> online_players = Bukkit.getOnlinePlayers(); for (Player p : online_players) { if ((p != null) && (p.isOnline())) { if (p.hasPermission("fts.use")) { if (!Settings.disabledWorlds.contains(p.getWorld().getName())) { int foodReduceAmount = me.pxl.Utils.getFoodReduceAmount(p).intValue(); if ((p.isSprinting()) && (!p.isDead()) && (p.getGameMode() != GameMode.CREATIVE) && (p.getGameMode() != GameMode.SPECTATOR)) { p.setFoodLevel(p.getFoodLevel() - foodReduceAmount); } } } } } } }, 0L, Settings.ticksBetweenReduce); Bukkit.getScheduler().scheduleSyncRepeatingTask(main, new Runnable() { public void run() { java.util.Collection<? extends Player> online_players = Bukkit.getOnlinePlayers(); for (Player p : online_players) { if ((p != null) && (p.isOnline())) { if (p.hasPermission("fts.use")) { if (!Settings.disabledWorlds.contains(p.getWorld().getName())) { int foodRecoverAmount = me.pxl.Utils.getFoodRecoverAmount(p).intValue(); if ((!p.isSprinting()) && (p.getFoodLevel() != 20)) { p.setFoodLevel(p.getFoodLevel() + foodRecoverAmount); } } } } } } }, 0L, Settings.ticksBetweenRecover); } @org.bukkit.event.EventHandler public void foodLevelChange(FoodLevelChangeEvent e) { if (!Settings.disableOtherFoodRegen) return; if ((e.getEntity() instanceof Player)) { if (Settings.disabledWorlds.contains(((Player)e.getEntity()).getWorld().getName())) return; e.setCancelled(true); } } }
 18. @bvcz Proszę <?php $mysqli = new mysqli($host, $user, $password, $db); if ($mysqli->connect_errno) { echo "Error : (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->connect_error; } $tri_autorises = array('username','Lvl','Progres','PKT','Gildia','Zabici_Gracze','Zabite_Moby','Zgony','Czas'); $order_by = in_array($_GET['order'],$tri_autorises) ? $_GET['order'] : 'HP'; $order_dir = isset($_GET['inverse']) ? 'ASC' : 'DESC'; $sql = $mysqli->query("SELECT * FROM ".$table_prefix."rpg ORDER BY {$order_by} {$order_dir}"); while ($row = mysqli_fetch_array($sql)) { echo"<tr class='gradeX'>"."<td>"."<img class=\"glow2 img-rounded\" src=\"https://minotar.net/avatar/".$row['username']."/50.png\"/>"."</td>"."<td id=\"".$row['username']."\">".$row['username']."</td>"."<td>".$row['Lvl']."</td>"."<td>".$row['Progres'].$row['ProgresMax']."</td>"."<td>".$row['PKT']."</td>"."<td>".$row['Gildia']."</td>"."<td>".$row['Zabici_Gracze']."</td>"."<td>".$row['Zabite_Moby']."</td>"."<td>".$row['HP']."</td>"."<td>".$row['Czas']."</td>"."</tr>"; } ?>
 19. @bvcz [Sat Mar 02 08:55:51.286112 2019] [lsapi:notice] [pid 2761954:tid 140172515514112] [host serwer.pl] Backend log: PHP Notice: Undefined index: order in /home/mateoxpl/domains/serwer.pl/public_html/statystyki/index.php on line 53\n [Sat Mar 02 08:55:52.934530 2019] [lsapi:notice] [pid 2761954:tid 140172230162176] [host serwer.pl] Backend log: PHP Notice: Undefined index: order in /home/mateoxpl/domains/serwer.pl/public_html/statystyki/index.php on line 53\n [Sat Mar 02 08:58:25.355011 2019] [lsapi:error] [pid 2761954:tid 140172347660032] [host serwer.pl] Backend fatal error: PHP Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting '-' or identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in /home/mateoxpl/domains/serwer.pl/public_html/statystyki/index.php on line 60\n [Sat Mar 02 08:58:54.523679 2019] [lsapi:error] [pid 2761954:tid 140172204984064] ] [host serwer.pl] Backend fatal error: PHP Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting '-' or identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in /home/mateoxpl/domains/serwer.pl/public_html/statystyki/index.php on line 60\n [Sat Mar 02 08:58:55.702913 2019] [lsapi:error] [pid 2761954:tid 140172230162176] [host serwer.pl] Backend fatal error: PHP Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting '-' or identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in /home/mateoxpl/domains/serwer.pl/public_html/statystyki/index.php on line 60\n [Sat Mar 02 08:59:09.107074 2019] [lsapi:notice] [pid 2761954:tid 140172255340288] [host serwer.pl] Backend log: PHP Notice: Undefined index: order in /home/mateoxpl/domains/serwer.pl/public_html/statystyki/index.php on line 53\n [Sat Mar 02 09:02:20.180148 2019] [lsapi:notice] [pid 2815181:tid 140172448372480] [host serwer.pl] Backend log: PHP Warning: file_get_contents(https://mcapi.ca/query/s20.titanaxe.com:47975/players): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found\r\n in /home/mateoxpl/domains/serwer.pl/public_html/req/playercount.php on line 14\n, referer: http://serwer.pl/ [Sat Mar 02 09:02:20.180297 2019] [lsapi:notice] [pid 2815181:tid 140172448372480] [host serwer.pl] Backend log: PHP Notice: Trying to get property 'status' of non-object in /home/mateoxpl/domains/serwer.pl/public_html/req/playercount.php on line 15\n, referer: http://serwer.pl/ [Sat Mar 02 09:02:21.737230 2019] [lsapi:notice] [pid 2815181:tid 140172616226560] [host serwer.pl] Backend log: PHP Notice: Undefined index: order in /home/mateoxpl/domains/serwer.pl/public_html/statystyki/index.php on line 53\n, referer: http://serwer.pl/ [Sat Mar 02 09:08:05.774784 2019] [lsapi:notice] [pid 2815181:tid 140172280518400] [host serwer.pl] Backend log: PHP Notice: Undefined index: order in /home/mateoxpl/domains/serwer.pl/public_html/statystyki/index.php on line 53\n, referer: http://serwer.pl/ [Sat Mar 02 12:10:57.117705 2019] [lsapi:notice] [pid 3346359:tid 140172917872384] [host serwer.pl] Backend log: PHP Warning: file_get_contents(https://mcapi.ca/query/s20.titanaxe.com:47975/players): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found\r\n in /home/mateoxpl/domains/serwer.pl/public_html/req/playercount.php on line 14\n, referer: http://serwer.pl/ [Sat Mar 02 12:10:57.118651 2019] [lsapi:notice] [pid 3346359:tid 140172917872384] [host serwer.pl] Backend log: PHP Notice: Trying to get property 'status' of non-object in /home/mateoxpl/domains/serwer.pl/public_html/req/playercount.php on line 15\n, referer: http://serwer.pl/ [Sat Mar 02 12:10:57.803247 2019] [lsapi:error] [pid 3346359:tid 140172473059072] [host serwer.pl] Backend fatal error: PHP Parse error: syntax error, unexpected '"/"' (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING), expecting ',' or ';' in /home/mateoxpl/domains/serwer.pl/public_html/statystyki/index.php on line 60\n, referer: http://serwer.pl/ [Sat Mar 02 12:11:02.156913 2019] [lsapi:error] [pid 3386068:tid 140172892694272] [host serwer.pl] Backend fatal error: PHP Parse error: syntax error, unexpected '"/"' (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING), expecting ',' or ';' in /home/mateoxpl/domains/serwer.pl/public_html/statystyki/index.php on line 60\n, referer: http://serwer.pl/
 20. @_Of3k while ($row = mysqli_fetch_array($sql)) { echo"<tr class='gradeX'>"."<td>"."<img class=\"glow2 img-rounded\" src=\"https://minotar.net/avatar/".$row['username']."/50.png\"/>"."</td>"."<td id=\"".$row['username']."\">".$row['username']."</td>"."<td>".$row['Lvl']."</td>"."<td>".$row['Progres'].$row['ProgresMax']."</td>"."<td>".$row['PKT']."</td>"."<td>".$row['Gildia']."</td>"."<td>".$row['Zabici_Gracze']."</td>"."<td>".$row['Zabite_Moby']."</td>"."<td>".$row['HP']."</td>"."<td>".$row['Czas']."</td>"."</tr>";
 21. @_Of3k Tak działa wyświetla się ProgresProgresMAX
 22. @bvcz Niestety wyskakuje błąd HTTP ERROR 500
 23. Witam tak jak w temacie nie wiem jak te dwie wartośći: "<td>".$row['Progres'].$row['ProgresMax']."</td>" aby na stronie wyświetlało się tak Progres / ProgresMax bo aktualnie wyświetla się tak ProgresProgresMax
 24. Witam Czy jest jakiś sposób na odczytanie zmiennej z yml np: Kille: Wymaganie: '{kille::%player%} >= 15' Oraz skrypt: command /spawn: trigger: set {_wymaganie} to yaml value "Kille.Wymaganie" from file "plugins/Core/Kille/Kille.yml" if {_wymaganie}: teleport player to spawn Zależy mi aby działało to w taki sposób że odczytuje zmienne z skript wiem że można to zrobić podajac np. normalną liczbę 15 ale tak nie chce
×
×
 • Dodaj nową pozycję...