Skocz do zawartości
 • 0

jak dodac ranking na czacie


xJacub

Pytanie

witam jak dodać ranking na czacie? tutaj jest kod skryptu na ranking:

i jak usunąc {TAG} przed nickiem bo z tym mam problem o to kod dzikoysk gildie

# kRanking# Autor: TheFallingCookie# Wesja: 0.1on script load:	send "&aEnabling kRanking" to the console	send "&aby TheFallingCookie" to the console	execute console command "scoreboard objectives add pkt dummy &apunktów"	execute console command "scoreboard objectives setdisplay belowName pkt"on script unload:	send "&cDisabling kRanking" to the console	send "&cby TheFallingCookie" to the console	execute console command "scoreboard objectives remove pkt"on join:	if {punkty::%player%} is not set:		set {punkty::%player%} to 1000		set {zabojstwa.%player%} to 0		set {smierci.%player%} to 0		execute console command "scoreboard players set %player% pkt %{punkty::%player%}%"	if {punkty::%player%} is set:		execute console command "scoreboard players set %player% pkt %{punkty::%player%}%"on death of player:	strike lightning effect at the player	attacker is player:		drop victim's skull at location of victim		add 1 to {smierci.%victim%}		add 1 to {zabojstwa.%attacker%}		set {_pkt} to {punkty::%victim%}*0.10		replace all "." with "" in {_pkt}		add {_pkt} to {punkty::%attacker%}		remove {_pkt} from {punkty::%victim%}		set death message to "&cGracz &6%victim% &czostal zabity przez &6%attacker% &a(+%{_pkt}%)"		execute console command "scoreboard players set %victim% pkt %{punkty::%victim%}%"		execute console command "scoreboard players set %attacker% pkt %{punkty::%attacker%}%"	attacker is not player:		add 1 to {smierci.%victim%}		remove 30 from {punkty::%victim%}		execute console command "scoreboard players set %victim% pkt %{punkty::%victim%}%"command /top10:	aliases: /top, /topka	trigger:		send "&aTop 10 najlepszych graczy:"		set {_num} to size of {punkty::*}		loop {_num} times:			loop {punkty::*}:				{_v.%loop-number%} is not set:					set {_v.%loop-number%} to loop-value					set {_n.%loop-number%} to loop-index				loop-value is greater than {_v.%loop-number%}:					set {_v.%loop-number%} to loop-value					set {_n.%loop-number%} to loop-index			remove {_v.%loop-number%} from {punkty::*}		loop {_num} times:			loop-number is less than or equal to 10:				send "&a%loop-number%. %{_n.%loop-number%}% (%{_v.%loop-number%}%)"			set {punkty::%{_n.%loop-number%}%} to {_v.%loop-number%}command /gracz [<player>]:	trigger:		arg is not set:			send "&aRanking gracza %player%: %{punkty::%player%}% (k: %{zabojstwa.%player%}% d: %{smierci.%player%}%)"		arg is set:			send "&aRanking gracza %arg%: %{punkty::%arg%}% (k: %{zabojstwa.%arg%}% d: %{smierci.%arg%}%)"
#================================## Script by Dzikoysk       ## Name: Ultimate Clans      ## Version: 1.5.6_5        ## Skript: 2.0.2         ##================================##================================##  Licencja | UltimateClans  ##     by Dzikoysk      ##--------------------------------## ~ Nie zezwalam na:       ## - Zarabianie na skrypcie    ## - Przerabianie/modyfikowanie  ## zmienianie tresci dla grona  ## publicznego          ## - Wykorzystywanie kodu skryptu ## w swoich skryptach (np. kod na ## regiony worldguard:      ## spr. czy teren jest wolny)   ## - Udostepnianiu skryptu innym* ## - Udostepniania skryptu w   ## paczkach plikow serwerowch itp ## - Usuwanie tresci       ## zawierajacych autora      ## - Podszywaniu sie pod autora  ## - Pisania:           ##  "Autorskie Gildie" itp.   ## - Dopisywania wszelkich    ## dodatków typu strona www,   ## modyfikacja chatu dla grona  ## publicznego          ##                ## ~ Zezwalam na:         ## - Modyfikowanie wiadomosci   ## skryptu na wlasne potrzeby   ## - Dopisywanie fragmentow na  ## wlasne potrzeby        ## * - Tylko za zgoda autora   ##--------------------------------## Mylnie odczytana licencja nie ## zwalnia z przestrzegania jej  ##================================##---------------------------------------------------------------##                                ##                                ##                                ##               Config              ##                                ##                                ##                                ##---------------------------------------------------------------#options: # +-----------------------------------------------+ ##                          ## |       UltimateClans General       | ##                          ## +-----------------------------------------------+ ##        Ustawienia generalne        ## +-----------------------------------------------+ #	# Glowny swiat z gildiami	world: world		# Nazwa pliku skryptu:	skname: UltimateClans	# Polski - pl | Angielski - eng	lang: pl	# Swiaty w ktorych skrypt ma nie dzialac:	disable: SG# +-----------------------------------------------+ ##                          ## |         UltimateChat         | ##                          ## +-----------------------------------------------+ ##         Zarzadanie chatem         ## +-----------------------------------------------+ #		# Czy wlaczyc UltimateChat:	ultimatechat.enable: true	# Wyglad wiadomosci	ultimatechat: &c{TAG} {DISPLAY}: {MESSAGE}	# Przepisz tutaj wyglŁ¡d tagu	ultimatechat-tag: &7[&4{TAG}&7]		# {TAG} - Tag gildii	# {RANK} - Ranga	# {PLAYER} - Nazwa gracza	# {DISPLAY} - Wyswitlana nazwa gracza	# {MESSAGE} - Wiadomosc# +-----------------------------------------------+ ##                          ## |       UltimateClans Economy       | ##                          ## +-----------------------------------------------+ ##       Platnosci UltimateClans       ## +-----------------------------------------------+ #	#------------------------##   Money Options   ##------------------------#	# Czy wlaczyc platnosc pieniedzmi:	paymoney.enable: false	# Czy masz plugin Vault i plugin od Economy? (Np. EssentialsEco) Jezeli nie, platnosc pieniedzmi bedzie niemozliwa!	vault: true	# Koszt stowrzenia gildii:	paymoney.create.cost: 10000	# Czy ma pobierac oplate za nowych czlonkow w gildii:	paymoney.invite: false	# Kosz za kazda nowa osobe:	paymoney.invite.cost: 100#------------------------##   Item Options   ##------------------------#	# Czy wlaczyc platnosc przedmiotami:	payitem: true	# Przedmioty wymagane do zalozenia gildii, jeĹeli chcesz pozostawiÄ? puste miejsce, wpisz "none":	payitem.slot.1: 64 diamond	payitem.slot.2: 64 emerald	payitem.slot.3: 64 hay bale	payitem.slot.4: 64 tnt	payitem.slot.5: 16 ender pearl	payitem.slot.6: 64 slimeball	# Czy ma pobierac oplate za nowych graczy w gildii	payitem.invite: true	# Koszt za nowego gracz:	payitem.invite.cost: 2 diamond# +-----------------------------------------------+ ##                          ## |       UltimateClans Claim        | ##                          ## +-----------------------------------------------+ ##     Zabezpieczanie terenu dla gildii     ## +-----------------------------------------------+ ##------------------------##  General Options   ##------------------------#	# Sposob zabezepiczania terenu. Na chunk - chunk | Przez WorldGuard - wg	claim.method: wg	# Automatyczne nakladanie claimu przy zakladaniu gildii:	auto.claim: true	# Odleglosc od spawnu, na jakiej mozna zakladac claim dla gildii:	spawn.distance: 500	# Czy przy zalozeniu claimu ma zmienic blok pod graczem:	claim.setblock: true	# Na jaki blok ma zmieniac funkcja "claim.setblock":	claim.setblock.type: bedrock	# Wymagany poziom do zalozenia gildii:	level.create: 0	# Czy po zalozeniu gildii ma zabierac wymagany poziom:	level.take: true#------------------------##  WorldGuard Options  ##------------------------#	# Wielkosc terenu:	claim.size: 80	# Wiadomosc po wejsciu na teren:	claim.wg.greeting: true	# Wiadomosc po wyjsciu z terenu:	claim.wg.farewell: true	# Czy tylko czlonkowie gildii moga otwierac skrzynki:	claim.wg.chest: false#------------------------##   Chunk Options   ##    Niepolecane   ##------------------------#	# Wiadomosci przy wejsciu na chunk:	chunk.msg: true	# Czy ma zabezpieczac przed niszczeniem przez innych terenu gildii:	claim.safe.break: true	# Czy ma zabezpieczac przed stawianiem blokow na terenie innej gildii:	claim.safe.place: true	# Czy ma zabezpieczac skrzynki gildii:	claim.safe.chest: false	# Czy ma zabezpieczac przed dzialaniem zapalniczki:	claim.safe.flint and steel: false	# Czy ma zabezpieczac przed wylewaniem/zabieraniem lawy/wody:	claim.safe.bucket: true	# Czy po wejsciu na dany region ma zmieniac kolor nicku na zielony (gildia), czerwony (inni):	set.name.color: true	# Pozwol na zmiane miejsca home:	claim.sethome: true	# +-----------------------------------------------+ ##                          ## |       UltimateClans Commands      | ##                          ## +-----------------------------------------------+ ##      Zarzadzanie komendami skryptu      ## +-----------------------------------------------+ #	# Przedrostek komendy, domyslnie /g (Dostepne: ultimateclans, gildia, klan, gildie, klany, g) :	prefix: G	# + prefix z duzej litery	b.prefix: G	# Czy wlaczyc cooldown przed teleportacja na home gildii:	tp.cooldown: true		# Czy wlaczyc komende /items:	items:	true# +-----------------------------------------------+ ##                          ## |       UltimateClans Color       | ##                          ## +-----------------------------------------------+ ##        Zarzadanie kolorami        ## +-----------------------------------------------+ ## Tag przed wiadomosciami (style: gy/gg/bg/mg):	#Styl: gy	tag|gy: &4[Clans]	#Styl: gg	tag|gg: &8[&aClans&8]	#Styl: bg	tag|bg: &8[&9Clans&8]	#Styl mg	tag|mg: &3[&7Clans&3]	# Styl wiadomosci	# gy - jasny szary i zloty	# gg - jasny zielony i ciemny szary 	# bg - niebieski i jasny szary 	# mg - morski i jasny szary	style: gy# +-----------------------------------------------+ ##                          ## |        UltimateClans PvP        | ##                          ## +-----------------------------------------------+ ##            Pvp            ## +-----------------------------------------------+ #	# Czy pvp miedzy czlonkami tej samej gildii ma byc domyslnie wylaczone:	pvp: true	# Czy pozwolic na zmiane przez zalozyciela pvp miedzy swoimi czlonkami:	pvp.owner: true# +-----------------------------------------------+ ##                          ## |        UltimateClans Tag        | ##                          ## +-----------------------------------------------+ ##  Wyswietlanie gildii nad graczem/w tab menu   ## +-----------------------------------------------+ ## Tagi na tab do wlaczenia/wylaczenia w konfiguracji plugin NameTagEdit	# Czy tag gildii na byc wyswietlana przy nicku nag glowa gracza:	tag: true	# Jaki kolor ma miec tag gildi nad glowa gracza:	tag.color: &4	# Jaki kolor ma miec nick nad glowa gracza:	tag.color.nick: &4# +-----------------------------------------------+ ##                          ## |       UltimateClans Stats       | ##                          ## +-----------------------------------------------+ ##           Statystyki          ## +-----------------------------------------------+ #	# Czy uzywac statystyk:	stats.enable: true	# Tag statystyk:	tag.stats: &7[Statystyki Gildii]	# Wiadomosc przy zabiciu/smierci gracza:	stats.message: true# +-----------------------------------------------+ ##                          ## |       UltimateClans Mailbox       | ##                          ## +-----------------------------------------------+ ##         Skrzynka pocztowa         ## +-----------------------------------------------+ ## Funkcja obecnie wylaczona|niekatywna	# Czy skrzynka pocztowa ma byc aktywna:	mailbox: false# +-----------------------------------------------+ ##                          ## |      UltimateClans Broadcast      | ##                          ## +-----------------------------------------------+ ##       Zarzadzenie broadcastami       ## +-----------------------------------------------+ #	# Czy wlaczyc broadcast z informacja, ze nie mozna zakladac gildii, ktora w tagu ma znaki specjalne i ktorego dlugosc jest wieksza niz 5:	broadcast.enable: true		# Co ile minut ma wyswietlac broadcast	broadcast.time: 30# +-----------------------------------------------+ ##                          ## |      UltimateClans Permissions      | ## |        SkriptPermissions        | ##                          ## +-----------------------------------------------+ ##   Permissions dla skryptu SkriptPermissions   ## +-----------------------------------------------+ ## Obecnie nie dziala, jezeli chcesz, aby skrypt dzialal, nic tu nie zmieniaj!	# Czy uzywac permissions przez skrypt SkriptPermissions:	skp.enable: false	# Groups:	default: Gracz	admin: Admin	# Command:	/g list: default	/g profile: default	/g create: default	/g invite: default	/g kick: default	/g delete: default	/g join: default	/g deny: default	/g leave: default	/g home: default	/g player: default	/g claim: default	/g unclaim: default	/g manage: default	/g setinfo: default	/g help: default	/g mailbox: default	/g aliases: default	# -- Adm	/g setspawn: admin	/g reload: admin	/g admin: admin		#--------------------------= Koniec Konfiguracji =-----------------------------#	#---------------------------------------------------------------##                                ##                                ##                                ##               Skrypt              ##               Code               ##                                ##                                ##                                ##---------------------------------------------------------------## -- Default player variables -- #variables:	{ultimateclans.%player%.owner} = false	{ultimateclans.%player%.member} = false	{ultimateclans.%player%.mod} = false	{ultimateclans.%player%.delete.confirm} = false	{ultimateclans.%player%.invite.true} = false	{ultimateclans.%player%.death} = 0	{ultimateclans.%player%.kill} = 0	{ultimateclans.chunk.set.number.%player%} = 0	{ultimateclans.chunk.setmy.number.%player%} = 0	# {skeconomy.%player%.money.total} = SkEconomy# -- End of Variables -- ## -- Manage options -- #options:	# Version info	version: 1.5.6_5	tab: true	tab.color: &4	aliases: ultimateclans, gildia, klan, gildie, klany, f, g, faction, factions	commands.list.1: "" or "rozwiaz" or "solve" or "setinfo" or "sojusz" or "autor" or "Moderator" or "Mod" or "pakt" or "pakty" or "covenant" or "relation" or "relations" or "lista" or "1" or "2" or "p" or "wersja" or "version" or "tworca" or "author" or "ultimateclans" or "clans" or "donate" or "dzikoysk" or "admin"	commands.list.2: "zwroc" or "cennik" or "pricelist" or "returnitem" or "author" or "dzikoysk" or "ultimateclans" or "donate" or "tworca" or "mailbox" or "skrzynkapocztowa" or "list" or "info" or "help" or "pomoc" or "mail" or "poczta" or "msg" or "message" or "zarzadzaj" or "manage" or "setspawn" or "odejdz" or "leave" or "dolacz" or "join" or "create" or "stworz" or "delete" or "usun" or "claim" or "zabezpiecz" or "unclaim" or "odbezpiecz" or "profil" or "profile" or "gracz" or "player" or "odrzuc" or "deny" or "zapros" or "invite" or "reload" or "przeladuj" or "anuluj" or "cancel" or "potwierdz" or "confirm" or "home" or "dom" or "zarzadzaj" or "manage" or "porzuc" or "wyrzuc" or "kick"# -- End of Manage options -- ## -- Console Version Alert -- #on Skript Start:	send "&8UltimateClans wymaga wersji Skript 2.0.2 ..." to the console	send "&8Serwer pracuje na wersji: %skript version%" to the console	stop# -- End of Console Version Alert -- ## -- Config load / Variables load - Script Start -- #on Skript load:	set {ultimateclans.tag} to {@tag}	set {ultimateclans.lang} to "{@lang}"	set {ultimateclans.mailbox.enable} to {@mailbox}	set {ultimateclans.payitem.enable} to {@payitem}	set {ultimateclans.autoclaim.enable} to {@auto.claim}	set {ultimateclans.stats.message} to {@stats.message}	set {ultimateclans.claim.method} to "{@claim.method}"	set {ultimateclans.chunk.msg} to {@chunk.msg}	set {ultimateclans.setblock} to {@claim.setblock}	set {ultimateclans.safe.chest} to {@claim.safe.chest}	set {ultimateclans.safe.break} to {@claim.safe.break}	set {ultimateclans.safe.place} to {@claim.safe.place}	set {ultimateclans.safe.flint and steel} to {@claim.safe.flint and steel}	set {ultimateclans.safe.bucket} to {@claim.safe.bucket}	set {ultimateclans.worldguard.size} to {@claim.size}	set {ultimateclans.setnamecolor} to {@set.name.color}	set {ultimateclans.pvp} to {@pvp}	set {ultimateclans.tp.cooldown} to {@tp.cooldown}	set {ultimateclans.pvp.ownerset} to {@pvp.owner}	set {ultimateclans.ultimatechat} to {@ultimatechat.enable}	set {ultimateclans.paymoney.cost} to {@paymoney.create.cost}	set {ultimateclans.paymoney.enable} to {@paymoney.enable}	set {ultimateclans.vault} to {@vault}	set {ultimateclans.paymoney.invite} to {@paymoney.invite}	set {ultimateclans.paymoney.invite.cost} to {@paymoney.invite.cost}	set {ultimateclans.payitem.invite} to {@payitem.invite}	set {ultimateclans.payitem.invite.cost} to "{@payitem.invite.cost}"	set {ultimateclans.claim.wg.farewell} to {@claim.wg.farewell}	set {ultimateclans.claim.wg.greeting} to {@claim.wg.greeting}	set {_chest} to {@claim.wg.chest}	set {ultimateclans.cliam.sethome} to {@claim.sethome}	set {ultimateclans.level.take} to {@level.take}	set {ultimateclans.broadcast} to {@broadcast.enable}	set {ultimateclans.broadcast.time} to {@broadcast.time}	wait 1 tick	if {_chest} is true:		set {ultimateclans.wg.chest} to false	if {_chest} is false:		set {ultimateclans.wg.chest} to true	set {ultimateclans.style} to "{@style}"	if {ultimateclans.style} is "gy":		set {style} to "&7"		set {style2} to "&4"	if {ultimateclans.style} is "gg":		set {style} to "&a"		set {style2} to "&8"	if {ultimateclans.style} is "bg":		set {style} to "&9"		set {style2} to "&7"	if {ultimateclans.style} is "mg":		set {style} to "&3"		set {style2} to "&7"	if {style} is "&a":		set {tag} to "{@tag|gg}"	if {style} is "&7":		set {tag} to "{@tag|gy}"	if {style} is "&9":		set {tag} to "{@tag|bg}"	if {style} is "&3":		set {tag} to "{@tag|mg}"	wait 1 tick	set {broadcast.timmer} to 0	if {ultimateclans.payitem.enable} is true:		set {ultimateclans.payitem.allitem} to "{@payitem.slot.1}, {@payitem.slot.2}, {@payitem.slot.3}, {@payitem.slot.4}, and {@payitem.slot.5}"	loop {ultimateclans.clanlist::*}:		if {ultimateclans.clan.%loop-value%.pvp} is not set:			set {ultimateclans.clan.%loop-value%.pvp} to {@pvp}			exit loop		else:			stop	stop# -- 1on command "reloadclans":	set {ultimateclans.lang} to "{@lang}"	set {ultimateclans.mailbox.enable} to {@mailbox}	set {ultimateclans.payitem.enable} to {@payitem}	set {ultimateclans.autoclaim.enable} to {@auto.claim}	set {ultimateclans.stats.message} to {@stats.message}	set {ultimateclans.claim.method} to "{@claim.method}"	set {ultimateclans.chunk.msg} to {@chunk.msg}	set {ultimateclans.setblock} to {@claim.setblock}	set {ultimateclans.safe.chest} to {@claim.safe.chest}	set {ultimateclans.safe.break} to {@claim.safe.break}	set {ultimateclans.safe.place} to {@claim.safe.place}	set {ultimateclans.safe.flint and steel} to {@claim.safe.flint and steel}	set {ultimateclans.safe.bucket} to {@claim.safe.bucket}	set {ultimateclans.worldguard.size} to {@claim.size}	set {ultimateclans.setnamecolor} to {@set.name.color}	set {ultimateclans.pvp} to {@pvp}	set {ultimateclans.pvp.ownerset} to {@pvp.owner}	set {ultimateclans.ultimatechat} to {@ultimatechat.enable}	set {ultimateclans.paymoney.cost} to {@paymoney.create.cost}	set {ultimateclans.paymoney.enable} to {@paymoney.enable}	set {ultimateclans.vault} to {@vault}	set {ultimateclans.tp.cooldown} to {@tp.cooldown}	set {ultimateclans.paymoney.invite} to {@paymoney.invite}	set {ultimateclans.paymoney.invite.cost} to {@paymoney.invite.cost}	set {ultimateclans.payitem.invite} to {@payitem.invite}	set {ultimateclans.payitem.invite.cost} to "{@payitem.invite.cost}"	set {ultimateclans.claim.wg.farewell} to {@claim.wg.farewell}	set {ultimateclans.claim.wg.greeting} to {@claim.wg.greeting}	set {_chest} to {@claim.wg.chest}	set {ultimateclans.cliam.sethome} to {@claim.sethome}	set {ultimateclans.level.take} to {@level.take}	set {ultimateclans.broadcast} to {@broadcast.enable}	set {ultimateclans.broadcast.time} to {@broadcast.time}	set {ultimateclans.tab} to {@tab}	set {ultimateclans.tab.color} to "{@tab.color}"	set {ultimateclans.tag} to {@tag}	set {ultimateclans.tag.color} to "{@tag.color}"	set {ultimateclans.tag.color.nick} to "{@tag.color.nick}"	wait 1 tick	set {broadcast.timmer} to 0	if {_chest} is true:		set {ultimateclans.wg.chest} to false	if {_chest} is false:		set {ultimateclans.wg.chest} to true	set {ultimateclans.style} to "{@style}"	if {ultimateclans.style} is "gy":		set {style} to "&7"		set {style2} to "&4"	if {ultimateclans.style} is "gg":		set {style} to "&a"		set {style2} to "&8"	if {ultimateclans.style} is "bg":		set {style} to "&9"		set {style2} to "&7"	if {ultimateclans.style} is "mg":		set {style} to "&3"		set {style2} to "&7"	if {style} is "&a":		set {tag} to "{@tag|gg}"	if {style} is "&7":		set {tag} to "{@tag|gy}"	if {style} is "&9":		set {tag} to "{@tag|bg}"	if {style} is "&3":		set {tag} to "{@tag|mg}"	wait 1 tick	loop {ultimateclans.clanlist::*}:		if {ultimateclans.clan.%loop-value%.pvp} is not set:			set {ultimateclans.clan.%loop-value%.pvp} to {@pvp}			exit loop		else:			stop	stop# -- 2on command "clans reload":	set {ultimateclans.lang} to "{@lang}"	set {ultimateclans.mailbox.enable} to {@mailbox}	set {ultimateclans.payitem.enable} to {@payitem}	set {ultimateclans.autoclaim.enable} to {@auto.claim}	set {ultimateclans.stats.message} to {@stats.message}	set {ultimateclans.claim.method} to "{@claim.method}"	set {ultimateclans.chunk.msg} to {@chunk.msg}	set {ultimateclans.setblock} to {@claim.setblock}	set {ultimateclans.safe.chest} to {@claim.safe.chest}	set {ultimateclans.safe.break} to {@claim.safe.break}	set {ultimateclans.safe.place} to {@claim.safe.place}	set {ultimateclans.safe.flint and steel} to {@claim.safe.flint and steel}	set {ultimateclans.safe.bucket} to {@claim.safe.bucket}	set {ultimateclans.sethome} to {@claim.sethome}	set {ultimateclans.worldguard.size} to {@claim.size}	set {ultimateclans.setnamecolor} to {@set.name.color} 	set {ultimateclans.pvp} to {@pvp}	set {ultimateclans.tp.cooldown} to {@tp.cooldown}	set {ultimateclans.pvp.ownersey} to {@pvp.owner}	set {ultimateclans.ultimatechat} to {@ultimatechat.enable}	set {ultimateclans.paymoney.cost} to {@paymoney.create.cost}	set {ultimateclans.paymoney.enable} to {@paymoney.enable}	set {ultimateclans.vault} to {@vault}	set {ultimateclans.paymoney.invite} to {@paymoney.invite}	set {ultimateclans.paymoney.invite.cost} to {@paymoney.invite.cost}	set {ultimateclans.payitem.invite} to {@payitem.invite}	set {ultimateclans.payitem.invite.cost} to "{@payitem.invite.cost}"	set {ultimateclans.claim.wg.farewell} to {@claim.wg.farewell}	set {ultimateclans.claim.wg.greeting} to {@claim.wg.greeting}	set {_chest} to {@claim.wg.chest}	set {ultimateclans.cliam.sethome} to {@claim.sethome}	set {ultimateclans.level.take} to {@level.take}	set {ultimateclans.broadcast} to {@broadcast.enable}	set {ultimateclans.broadcast.time} to {@broadcast.time}	set {ultimateclans.tab} to {@tab}	set {ultimateclans.tab.color} to "{@tab.color}"	set {ultimateclans.tag} to {@tag}	set {ultimateclans.tag.color} to "{@tag.color}"	set {ultimateclans.tag.color.nick} to "{@tag.color.nick}"	wait 1 tick	set {broadcast.timmer} to 0	if {_chest} is true:		set {ultimateclans.wg.chest} to false	if {_chest} is false:		set {ultimateclans.wg.chest} to true	set {ultimateclans.style} to "{@style}"	if {ultimateclans.style} is "gy":		set {style} to "&7"		set {style2} to "&4"	if {ultimateclans.style} is "gg":		set {style} to "&a"		set {style2} to "&8"	if {ultimateclans.style} is "bg":		set {style} to "&9"		set {style2} to "&7"	if {ultimateclans.style} is "mg":		set {style} to "&3"		set {style2} to "&7"	if {style} is "&a":		set {tag} to "{@tag|gg}"	if {style} is "&7":		set {tag} to "{@tag|gy}"	if {style} is "&9":		set {tag} to "{@tag|bg}"	if {style} is "&3":		set {tag} to "{@tag|mg}"	wait 1 tick	if {ultimateclans.payitem.enable} is true:		set {ultimateclans.payitem.allitem} to "{@payitem.slot.1}, {@payitem.slot.2}, {@payitem.slot.3}, {@payitem.slot.4}, {@payitem.slot.6}, and {@payitem.slot.5}"	loop {ultimateclans.clanlist::*}:		if {ultimateclans.clan.%loop-value%.pvp} is not set:			set {ultimateclans.clan.%loop-value%.pvp} to {@pvp}			exit loop		else:			stop	stop# -- End of Save -- ## -- Basic Command -- #command /clans [<text>] [<text>] [<text>] [<text>]:	aliases: {@aliases}	trigger:		if {ultimateclans.SkriptPermissions.enable} is true:			stop		else:			if arg 1 is "wersja" or "version":				send "&aUltimateClans by &7Dzikoysk" to player				send "&aVersion: &7{@version}" to player				stop			if arg 1 is "cennik" or "pricelist":				if player has permissions "ultimateclans.default" or "ultimateclans.admin":					if {ultimateclans.lang} is "pl":						if {ultimateclans.payitem.enable} is true:							send "%{style2}%-------%{style}%Cennik%{style2}%-------"							send "%{style}%Stworzenie gildii: %{style2}%{@payitem.slot.1}, {@payitem.slot.2}, {@payitem.slot.3}, {@payitem.slot.4}, {@payitem.slot.5}, {@payitem.slot.6}"							if {ultimateclans.payitem.invite} is true:								send "%{style}%Kazdy nowy czlonek w gildii: %{style2}%{@payitem.invite.cost}"								stop							if {ultimateclans.paymoney.invite} is true:								send "%{style}%Kazdy nowy czlonek w gildii: %{style2}%{@paymoney.invite.cost}$"								stop							else:								send "%{style}%Kazdy nowy czlonek w gildii: %{style2}%FREE"								stop							stop						if {ultimateclans.paymoney.enable} is true:							send "%{style}%Stworzenie gildii: %{style2}%{@paymoney.create.cost}"							if {ultimateclans.payitem.invite} is true:								send "%{style}%Kazdy nowy czlonek w gildii: %{style2}%{@payitem.invite.cost}"								stop							if {ultimateclans.paymoney.invite} is true:								send "%{style}%Kazdy nowy czlonek w gildii: %{style2}%{@paymoney.invite.cost}$"								stop							else:								send "%{style}%Kazdy nowy czlonek w gildii: %{style2}%FREE"								stop							stop						else:							send "&aStworzenie klanu: &7FREE!"							if {ultimateclans.payitem.invite} is true:								send "%{style}%Kazdy nowy czlonek w gildii: %{style2}%{@payitem.invite.cost}"								stop							if {ultimateclans.paymoney.invite} is true:								send "%{style}%Kazdy nowy czlonek w gildii: %{style2}%{@paymoney.invite.cost}$"								stop							else:								send "%{style}%Kazdy nowy czlonek w gildii: %{style2}%FREE"								stop							stop			if arg 1 is "alias" or "aliases":				if player has permissions "ultimateclans.default" or "ultimateclans.admin":					send "%{tag}% %{style}%Aliasy komendy: %{style2}%{@aliases}"					stop 			if arg 1 is "list" or "lista":				if player has permissions "ultimateclans.list":					if arg 2 is not set:						if {ultimateclans.clanlist::*} is set:							send "%{tag}% &aLista gildii: &7%{ultimateclans.clanlist::*}%"							stop						send "%{tag}% &cNie ma jeszcze zadnych gildii na serwerze!"						stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "player" or "gracz":				if player has permissions "ultimateclans.default" or "ultimateclans.admin":					if arg 2 is set:						if {ultimateclans.%arg 2%.player} is true:							send "%{style}% %arg 2% info &8------------------------------"							if {ultimateclans.%arg 2%.clan.name} is set:								send "&7Gildia: &8[&7%{ultimateclans.%arg 2%.clan.tag}%&8]&7 %{ultimateclans.%arg 2%.clan.name}%"							if {ultimateclans.%arg 2%.kill} is not set:								send "&7Zabojstwa:&a Brak"							if {ultimateclans.%arg 2%.death} is not set:								send "&7Smierci: &aBrak"							if {ultimateclans.%arg 2%.kill} is set:								send "&7Zabojstwa: &a%{ultimateclans.%arg 2%.kill}%"							if {ultimateclans.%arg 2%.death} is set:								send "&7Smierci: &a%{ultimateclans.%arg 2%.death}%"							if {ultimateclans.%arg 2%.online} is true:								send "&7Status: &aOnline"							if {ultimateclans.%arg 2%.online} is false:								send "&7Status: &cOffline"								send "&7Ostatnie logowanie:&7 %{ultimateclans.%arg 2%.lastlogin}%"							stop						else:							send "%{tag}% &cTaki gracz nigdy nie byl na serwerze!"							stop					else:						make player execute command "{@prefix} player %name of player%"						wait 1 tick						stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop					if arg 1 is "home" or "dom":				if player has permissions "ultimateclans.home" or "ultimateclans.admin":					if {ultimateclans.%name of player%.member} is true:						if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.clan.name}%.claim.point} is set:							if {ultimateclans.tp.cooldown} is true:								set {_pos} to location of player								send "&7Czekaj &45 sekund&7, nie wolno Ci sie ruszyc!"								if {_pos} isn't location of player:									send "&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"									stop								wait 1 second								if {_pos} isn't location of player:									send "&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"									stop								wait 1 second								if {_pos} isn't location of player:									send "&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"									stop								wait 1 second								if {_pos} isn't location of player:									send "&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"									stop								wait 1 second								if {_pos} isn't location of player:									send "&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"									stop								wait 1 second								# '								if {_pos} is location of player:									teleport player to {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.clan.name}%.claim.point}									send "&7Teleportacja..."									stop								else:									send "&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"									stop							else:								teleport player to {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.clan.name}%.claim.point}								send "&7Teleportacja..."								stop						else:							send "%{tag}%&c Gildia nie posiada swojego terenu!"							stop					if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:						if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point} is set:							if {ultimateclans.tp.cooldown} is true:								set {_pos} to location of player								send "&7Czekaj &45 sekund&7, nie wolno Ci sie ruszyc!"								if {_pos} isn't location of player:									send "&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"									stop								wait 1 second								if {_pos} isn't location of player:									send "&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"									stop								wait 1 second								if {_pos} isn't location of player:									send "&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"									stop								wait 1 second								if {_pos} isn't location of player:									send "&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"									stop								wait 1 second								if {_pos} isn't location of player:									send "&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"									stop								wait 1 second								# '								if {_pos} is location of player:									send "&7Teleportacja..."									teleport player to {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point}										stop								else:									send "&cWykryto ruch, teleportacja anulowana!"									stop							else:								send "&7Teleportacja..."								teleport player to {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point}									stop						else:							send "%{tag}%&c Gildia nie posiada swojego terenu!"							stop					else:						send "%{tag}% &cNie jestes w gildii!"						stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "kick" or "wyrzuc":				if player has permissions "ultimateclans.default" or "ultimateclans.admin":					if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:						if arg 2 is set:							if {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} is {ultimateclans.%arg 2%.clan.name}:								if {ultimateclans.%arg 2%.owner} is true:									send "%{tag}% &cNie mozna wyrzucic samego siebie!"									stop								if {ultimateclans.%arg 2%.member} is true:									set {ultimateclans.%name of player%.kickenable} to true									make player execute command "mngplayer kick %arg 2%"									stop								else:									send "&cBlad!"									stop							else:								send "%{tag}% &cW gildii nie ma takiego gracza"								stop						else:							send "%{tag}% &cNie podano nazwy gracza!"							stop					if {ultimateclans.%name of player%.mod} is true:						if arg 2 is set:							if {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} is {ultimateclans.%arg 2%.clan.name}:								if {ultimateclans.%arg 2%.owner} is true:									send "%{tag}% &cNie mozna wyrzucic samego siebie!"									stop								if {ultimateclans.%arg 2%.member} is true:									set {ultimateclans.%name of player%.kickenable} to true									make player execute command "mngplayer kick %arg 2%"									stop								else:									send "&cBlad!"									stop							else:								send "%{tag}% &cW gildii nie ma takiego gracza"								stop						else:							send "%{tag}% &cNie podano nazwy gracza!"							stop					else:						send "%{tag}% &cNie jestes zalozycielem/moderatorem gildii!"						stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "stworz" or "create":				if player's world is "{@world}":					if player has permissions "ultimateclans.create" or "ultimateclans.admin":						if arg 2 is not empty:							if arg 3 is not empty:								if player doesn't have the permissions "ultimateclans.create-vip": 									if player's level is greater than {@level.create}-1:										if {ultimateclans.payitem.enable} is true:											if player has {@payitem.slot.1}:												if player has {@payitem.slot.2}:													if player has {@payitem.slot.3}:														if player has {@payitem.slot.4}:															if player has {@payitem.slot.5}:																if player has {@payitem.slot.6}:																	if {ultimateclans.%name of player%.member} is true:																		send "%{tag}% &cJestes juz w gildii!"																		stop trigger																	if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:																		send "%{tag}% &cMasz juz gildie!"																		stop trigger																	if {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} is set:																		send "%{tag}% &cJest juz taka gildia!"																		stop trigger																	if {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} is set:																		send "%{tag}% &cJest juz gildia! z takim tagiem!"																		stop trigger																	else:																		if {ultimateclans.autoclaim.enable} is true:																			if {ultimateclans.spawn.%world%} is set:																				if distance between {ultimateclans.spawn.%world%} and location of player is greater than {@spawn.distance}+{claim.size}/2:																					if {ultimateclans.claim.method} is "chunk":																						if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is not set:																							if {ultimateclans.level.take} is true:																								reduce player's level by {@level.create}																							set {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} to arg 2																							if {ultimateclans.setblock} is true:																								set block under player to {@claim.setblock.type}																							send "%{tag}% Zabezpieczenie &8-&a Otrzymano teren!"																							remove {@payitem.slot.1} from player																							remove {@payitem.slot.2} from player																							remove {@payitem.slot.3} from player																							remove {@payitem.slot.4} from player																							remove {@payitem.slot.5} from player																							remove {@payitem.slot.6} from player																							set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point} to location of player																							add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}																							set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2																							add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}																							set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3																							set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true																							set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to player																							set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3																							set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2																							set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2																							set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}																							set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3																							set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player																							set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0																							wait 1 tick																							add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}																							add player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}																							set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claimset} to false																							send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"																							broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"																							stop																						else:																							send "%{tag}% &cTo miejsce ma juz inna gildia"																							stop																					if {ultimateclans.claim.method} is "wg" or "WG" or "Wg" or "WorldGuard" or "worldguard" or "Worldguard":																						if player has permissions "ultimateclans.worldguard" or "ultimateclans.admin":																							player cannot build at block under player:																								send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren pod Toba jest juz zabezpieczony"																								stop																							player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters northwest:																								send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnocny-zachod stad jest juz zabezpieczony"																								stop																							player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters north:																								send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnoc stad jest juz zabezpieczony"																								stop																							player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters northeast:																								send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnocny-wschod stad jest juz zajety"																								stop																							player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters west:																								send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na zachod stad jest juz zajety"																								stop																							player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters east:																								send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na wschod stad jest juz zajety"																								stop																							player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters southwest:																								send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludniowy-zachod stad jest juz zajety"																								stop																							player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters south:																								send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludnie stad jest juz zajety"																								stop																							player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters southeast:																								send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludniowy-wschod stad jest juz zajety"																								stop																							send "%{tag}% Zabezpieczenie &8- &aTworzenie ..."																							make console execute command "pex user %name of player% add worldguard.*"																							make console execute command "pex user %name of player% add worldedit.*"																							wait 1 tick																							make player execute command "//pos1"																							make player execute command "//pos2"																							wait 1 tick																							make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% n"																							make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% s"																							make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% w"																							make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% e"																							make player execute command "//expand vert"																							wait 1 tick																							make player execute command "/rg define clans-%arg 2%"																							wait 1 tick																							make console execute command "pex user %name of player% remove worldguard.*"																							make console execute command "pex user %name of player% remove worldedit.*"																							if {ultimateclans.tag} is true:																								make console execute command "pex user %name of player% add NametagEdit.*"																								wait 1 tick																								make player execute command "ne prefix %name of player% &4[%arg 3%]&f"																								make console execute command "pex user %name of player% remove NametagEdit.*"																							make console execute command "rg addowner -w %world of player% clans-%arg 2% %name of player%"																							make console execute command "rg setpriority -w %world of player% clans-%arg 2% 1"																							if {ultimateclans.claim.wg.greeting} is true:																								make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% greeting &7Obecny teren nalezy do gildii: &f[&g%arg 2%&f]"																							if {ultimateclans.claim.wg.farewell} is true:																								make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% farewell &7Opuszczono teren gildii: &f[&g%arg 2%&f]"																							if {ultimateclans.claim.wg.chest} is true:																								make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% chest-access deny"																							if {ultimateclans.claim.wg.chest} is false:																								make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% chest-access allow"																							set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point.center} to location of player																							loop 100 times:																								send " "																							send "%{tag}% Zabezpieczenie &8-&a Otrzymano teren!"																							if {ultimateclans.setblock} is true:																								set block under player to {@claim.setblock.type}																							set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point} to location of player																							add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}																							set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2																							add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}																							set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3																							set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true																							set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to player																							set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3																							set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2																							set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2																							set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3																							set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}																							set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0																							set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player																							add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}																							add player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}																							remove {@payitem.slot.1} from player																							remove {@payitem.slot.2} from player																							remove {@payitem.slot.3} from player																							remove {@payitem.slot.4} from player																							remove {@payitem.slot.5} from player																							remove {@payitem.slot.6} from player																							set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0																							set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0																							set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset} to false																							if {ultimateclans.level.take} is true:																								reduce player's level by {@level.create}																							send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"																							broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"																							# '																							stop																						else:																							send "%{tag}% &cBlad! &8-&7 Skontaktuj sie z administratorem!"																							stop																				else:																					send "%{tag}% &cJestes zbyt blisko spawnu!"																					stop 																			else:																				send "%{tag}% &cBlad! &8-&7 Skontaktuj sie z administratorem! Nieustawiono spawnpoint'u"																				stop																		else:																			add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}																			set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2																			add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}																			set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3																			set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true																			set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to player																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}																			set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2																			set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player																			set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player																			add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0																			add player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}																			remove {@payitem.slot.1} from player																			remove {@payitem.slot.2} from player																			remove {@payitem.slot.3} from player																			remove {@payitem.slot.4} from player																			remove {@payitem.slot.5} from player																			remove {@payitem.slot.6} from player																			if {ultimateclans.level.take} is true:																				reduce player's level by {@level.create}																			send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"																			broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"																			stop																else:																	send "%{tag}% &cBrakuje: &7{@payitem.slot.6}"																	stop															else:																send "%{tag}% &cBrakuje: &7{@payitem.slot.5}"																stop														else:															send "%{tag}% &cBrakuje: &7{@payitem.slot.4}"															stop													else:														send "%{tag}% &cBrakuje: &7{@payitem.slot.3}"														stop												else:													send "%{tag}% &cBrakuje: &7{@payitem.slot.2}"													stop											else:												send "%{tag}% &cBrakuje: &7{@payitem.slot.1}"												stop										if {ultimateclans.paymoney.enable} is true:											if {ultimateclans.vault} is true:												set {_money} to player's money												if {_money} is greater than {@paymoney.create.cost}:													if {ultimateclans.%name of player%.member} is true:														send "%{tag}% &cJestes juz w gildii!"														stop trigger													if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:														send "%{tag}% &cMasz juz gildie!"														stop trigger													if {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} is set:														send "%{tag}% &cJest juz taka gildia!"														stop trigger													if {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} is set:														send "%{tag}% &cJest juz gildia! z takim tagiem!"														stop trigger													else:														if {ultimateclans.autoclaim.enable} is true:															if {ultimateclans.spawn.%world%} is set:																if distance between {ultimateclans.spawn.%world%} and location of player is greater than {@spawn.distance}+{claim.size}/2:																	if {ultimateclans.claim.method} is "chunk":																		if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is not set:																			set {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} to arg 2																			if {ultimateclans.setblock} is true:																				set block under player to {@claim.setblock.type}																			send "%{tag}% Zabezpieczenie &8-&a Otrzymano teren!"																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point} to location of player																			add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}																			set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2																			add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}																			set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3																			set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true																			set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to player																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2																			set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2																			set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player																			set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player																			add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0																			add player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}																			subtract {@paymoney.create.cost} from player's money																			if {ultimateclans.level.take} is true:																				reduce player's level by {@level.create}																			send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"																			broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"																			stop																		else:																			send "%{tag}% &cTo miejsce ma juz inna gildia"																			stop																	if {ultimateclans.claim.method} is "wg" or "WG" or "Wg" or "WorldGuard" or "worldguard" or "Worldguard":																		if player has permissions "ultimateclans.worldguard" or "ultimateclans.admin":																			player cannot build at block under player:																				send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren pod Toba jest juz zabezpieczony"																				stop																			player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters northwest:																				send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnocny-zachod stad jest juz zabezpieczony"																				stop																			player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters north:																				send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnoc stad jest juz zabezpieczony"																				stop																			player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters northeast:																				send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnocny-wschod stad jest juz zajety"																				stop																			player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters west:																				send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na zachod stad jest juz zajety"																				stop																			player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters east:																				send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na wschod stad jest juz zajety"																				stop																			player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters southwest:																				send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludniowy-zachod stad jest juz zajety"																				stop																			player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters south:																				send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludnie stad jest juz zajety"																				stop																			player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters southeast:																				send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludniowy-wschod stad jest juz zajety"																				stop																			send "%{tag}% Zabezpieczenie &8- &aTworzenie ..."																			make console execute command "pex user %name of player% add worldguard.*"																			make console execute command "pex user %name of player% add worldedit.*"																			wait 1 tick																			make player execute command "//pos1"																			make player execute command "//pos2"																			wait 1 tick																			make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% n"																			make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% s"																			make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% w"																			make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% e"																			make player execute command "//expand vert"																			wait 1 tick																			make player execute command "/rg define clans-%arg 2%"																			wait 1 tick																			make console execute command "pex user %name of player% remove worldguard.*"																			make console execute command "pex user %name of player% remove worldedit.*"																			if {ultimateclans.tag} is true:																				make console execute command "pex user %name of player% add NametagEdit.*"																				wait 1 tick																				make player execute command "ne prefix %name of player% &4[%arg 3%]&f"																				make console execute command "pex user %name of player% remove NametagEdit.*"																			make console execute command "rg addowner -w %world of player% clans-%arg 2% %name of player%"																			make console execute command "rg setpriority -w %world of player% clans-%arg 2% 1"																			if {ultimateclans.claim.wg.greeting} is true:																				make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% greeting &7Obecny teren nalezy do gildii: &f[&g%arg 2%&f]"																			if {ultimateclans.claim.wg.farewell} is true:																				make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% farewell &7Opuszczono teren gildii: &f[&g%arg 2%&f]"																			if {ultimateclans.claim.wg.chest} is true:																				make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% chest-access deny"																			if {ultimateclans.claim.wg.chest} is false:																				make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% chest-access allow"																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point.center} to location of player																			loop 100 times:																				send " "																			send "%{tag}% Zabezpieczenie &8-&a Otrzymano teren!"																			if {ultimateclans.setblock} is true:																				set block under player to {@claim.setblock.type}																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point} to location of player																			add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}																			set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2																			add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}																			set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3																			set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true																			set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to name of player																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3																			subtract {@paymoney.create.cost}/2 from player's money																			wait 1 tick																			subtract {@paymoney.create.cost}/2 from player's money																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}																			set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2																			set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to name of player																			set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player																			add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0																			set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0																			add name of player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}																			if {ultimateclans.level.take} is true:																				reduce player's level by {@level.create}																			set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset} to false																			send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"																			broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"																			stop																		else:																			send "%{tag}% &cBlad! &8-&7 Skontaktuj sie z administratorem! Powod: Brak uprawnien - ultimateclans.worldguard"																			stop																else:																	send "%{tag}% &cJestes zbyt blisko spawnu!"																	stop 															else:																send "%{tag}% &cBlad! &8-&7 Skontaktuj sie z administratorem! Nieustawiono spawnpoint'u"																stop														else:															add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}															if {ultimateclans.level.take} is true:																reduce player's level by {@level.create}															set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2															add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}															set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3															set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true															set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to player															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2															set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2															set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player															set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player															add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0															add player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}															subtract {@paymoney.create.cost}/2 from player's money															wait 1 tick															subtract {@paymoney.create.cost}/2 from player's money															send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"															broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"															stop												else:													send "%{tag}% &cNie masz wystarczajaco duzo pieniedzy!"													stop											else:												send "%{tag}% &cBlad! Skontaktuj sie z administratorem. Powod: &7Wymagany plugin Vault"												stop										else:											if {ultimateclans.autoclaim.enable} is true:												if {ultimateclans.spawn.%world%} is set:													if distance between {ultimateclans.spawn.%world%} and location of player is greater than {@spawn.distance}+{claim.size}/2:														if {ultimateclans.claim.method} is "chunk":															if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is not set:																set {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} to arg 2																if {ultimateclans.setblock} is true:																	set block under player to {@claim.setblock.type}																send "%{tag}% Zabezpieczenie &8-&a Otrzymano teren!"																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point} to location of player																add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}																set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2																add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}																set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3																set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true																set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to player																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2																set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2																set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player																set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player																add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}																add player to {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.members::*}																if {ultimateclans.level.take} is true:																	reduce player's level by {@level.create}																send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"																broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"																stop															else:																send "%{tag}% &cTo miejsce ma juz inna gildia"																stop														if {ultimateclans.claim.method} is "wg" or "WG" or "Wg" or "WorldGuard" or "worldguard" or "Worldguard":															if player has permissions "ultimateclans.worldguard" or "ultimateclans.admin":																player cannot build at block under player:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren pod Toba jest juz zabezpieczony"																	stop																player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters northwest:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnocny-zachod stad jest juz zabezpieczony"																	stop																player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters north:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnoc stad jest juz zabezpieczony"																	stop																player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters northeast:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnocny-wschod stad jest juz zajety"																	stop																player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters west:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na zachod stad jest juz zajety"																	stop																player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters east:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na wschod stad jest juz zajety"																	stop																player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters southwest:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludniowy-zachod stad jest juz zajety"																	stop																player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters south:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludnie stad jest juz zajety"																	stop																player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters southeast:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludniowy-wschod stad jest juz zajety"																	stop																send "%{tag}% Zabezpieczenie &8- &aTworzenie ..."																make console execute command "pex user %name of player% add worldguard.*"																make console execute command "pex user %name of player% add worldedit.*"																wait 1 tick																make player execute command "//pos1"																make player execute command "//pos2"																wait 1 tick																make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% n"																make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% s"																make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% w"																make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% e"																make player execute command "//expand vert"																wait 1 tick																make player execute command "/rg define clans-%arg 2%"																wait 1 tick																make console execute command "pex user %name of player% remove worldguard.*"																make console execute command "pex user %name of player% remove worldedit.*"																if {ultimateclans.tag} is true:																	make console execute command "pex user %name of player% add NametagEdit.*"																	wait 1 tick																	make player execute command "ne prefix %name of player% &4[%arg 3%]&f"																	make console execute command "pex user %name of player% remove NametagEdit.*"																make console execute command "rg addowner -w %world of player% clans-%arg 2% %name of player%"																make console execute command "rg setpriority -w %world of player% clans-%arg 2% 1"																if {ultimateclans.claim.wg.greeting} is true:																	make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% greeting &7Obecny teren nalezy do gildii: &f[&g%arg 2%&f]"																if {ultimateclans.claim.wg.farewell} is true:																	make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% farewell &7Opuszczono teren gildii: &f[&g%arg 2%&f]"																if {ultimateclans.claim.wg.chest} is true:																	make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% chest-access deny"																if {ultimateclans.claim.wg.chest} is false:																	make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% chest-access allow"																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point.center} to location of player																loop 100 times:																	send " "																send "%{tag}% Zabezpieczenie &8-&a Otrzymano teren!"																if {ultimateclans.setblock} is true:																	set block under player to {@claim.setblock.type}																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point} to location of player																add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}																set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2																add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}																set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3																set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true																set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to name of player																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2																set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2																set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to name of player																set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player																add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0																add name of player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}																if {ultimateclans.level.take} is true:																	reduce player's level by {@level.create}																set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset} to false																send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"																broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"																stop															else:																send "%{tag}% &cBlad! &8-&7 Skontaktuj sie z administratorem!"																stop													else:														send "%{tag}% &cJestes zbyt blisko spawnu!"														stop 												else:													send "%{tag}% &cBlad! &8-&7 Skontaktuj sie z administratorem! Nieustawiono spawnpoint'u"													stop											else:												add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}												set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2												add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}												set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3												set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true												set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to player												set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3												set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2												set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2												set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3												set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player												set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}												set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0												set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player												add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}												set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0												set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0												add player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}												if {ultimateclans.level.take} is true:													reduce player's level by {@level.create}												set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset} to false												send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"												broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"												stop									else:										send "%{tag}% &cNie masz wystarczajacego poziomu. Wymagany poziom, to: &7{@level.create}"										stop								else:									if {ultimateclans.%name of player%.member} is true:										send "%{tag}% &cJestes juz w gildii!"										stop trigger									if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:										send "%{tag}% &cMasz juz gildie!"										stop trigger									if {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} is set:										send "%{tag}% &cJest juz taka gildia!"										stop trigger									if {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} is set:										send "%{tag}% &cJest juz gildia! z takim tagiem!"										stop trigger									else:										if {ultimateclans.autoclaim.enable} is true:											if {ultimateclans.spawn.%world%} is set:												if distance between {ultimateclans.spawn.%world%} and location of player is greater than {@spawn.distance}+{claim.size}/2:													if {ultimateclans.claim.method} is "chunk":														if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is not set:															set {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} to arg 2															if {ultimateclans.setblock} is true:																set block under player to {@claim.setblock.type}															send "%{tag}% Zabezpieczenie &8-&a Otrzymano teren!"															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point} to location of player															add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}															set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2															add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}															set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3															set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true															set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to player															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2															set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2															set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player															set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player															add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0															add player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}															send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"															broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"															stop														else:															send "%{tag}% &cTo miejsce ma juz inna gildia"															stop													if {ultimateclans.claim.method} is "wg" or "WG" or "Wg" or "WorldGuard" or "worldguard" or "Worldguard":														if player has permissions "ultimateclans.worldguard" or "ultimateclans.admin":															player cannot build at block under player:																send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren pod Toba jest juz zabezpieczony"																stop															player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters northwest:																send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnocny-zachod stad jest juz zabezpieczony"																stop															player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters north:																send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnoc stad jest juz zabezpieczony"																stop															player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters northeast:																send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnocny-wschod stad jest juz zajety"																stop															player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters west:																send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na zachod stad jest juz zajety"																stop															player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters east:																send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na wschod stad jest juz zajety"																stop															player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters southwest:																send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludniowy-zachod stad jest juz zajety"																stop															player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters south:																send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludnie stad jest juz zajety"																stop															player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters southeast:																send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludniowy-wschod stad jest juz zajety"																stop															send "%{tag}% Zabezpieczenie &8- &aTworzenie ..."															make console execute command "pex user %name of player% add worldguard.*"															make console execute command "pex user %name of player% add worldedit.*"															wait 1 tick															make player execute command "//pos1"															make player execute command "//pos2"															wait 1 tick															make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% n"															make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% s"															make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% w"															make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% e"															make player execute command "//expand vert"															wait 1 tick															make player execute command "/rg define clans-%arg 2%"															set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset} to true															wait 1 tick															make console execute command "pex user %name of player% remove worldguard.*"															make console execute command "pex user %name of player% remove worldedit.*"															if {ultimateclans.tag} is true:																make console execute command "pex user %name of player% add NametagEdit.*"																wait 1 tick																make player execute command "ne prefix %name of player% &4[%arg 3%]&f"																make console execute command "pex user %name of player% remove NametagEdit.*"															make console execute command "rg addowner -w %world of player% clans-%arg 2% %name of player%"															make console execute command "rg setpriority -w %world of player% clans-%arg 2% 1"															if {ultimateclans.claim.wg.greeting} is true:																make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% greeting &7Obecny teren nalezy do gildii: &f[&g%arg 2%&f]"															if {ultimateclans.claim.wg.farewell} is true:																make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% farewell &7Opuszczono teren gildii: &f[&g%arg 2%&f]"															if {ultimateclans.claim.wg.chest} is true:																make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% chest-access deny"															if {ultimateclans.claim.wg.chest} is false:																make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% chest-access allow"															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point.center} to location of player															loop 100 times:																send " "															send "%{tag}% Zabezpieczenie &8-&a Otrzymano teren!"															if {ultimateclans.setblock} is true:																set block under player to {@claim.setblock.type}															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point} to location of player															add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}															set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2															add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}															set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3															set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true															set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to player															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2															set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2															set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player															set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player															add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0															add player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}															set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claimset} to false															send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"															broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"															stop														else:															send "%{tag}% &cBlad! &8-&7 Skontaktuj sie z administratorem!"															stop												else:													send "%{tag}% &cJestes zbyt blisko spawnu!"													stop 											else:												send "%{tag}% &cBlad! &8-&7 Skontaktuj sie z administratorem! Nieustawiono spawnpoint'u"												stop										else:											add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}											set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2											add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}											set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3											set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true											set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to player											set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3											set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2											set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}											set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2											set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3											set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player											set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0											set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player											add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}											set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0											set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0											add player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}											set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset} to false											send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"											broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"											stop										if {ultimateclans.paymoney.enable} is true:											if {ultimateclans.vault} is true:												if {ultimateclans.%name of player%.member} is true:													send "%{tag}% &cJestes juz w gildii!"													stop trigger												if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:													send "%{tag}% &cMasz juz gildie!"													stop trigger												if {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} is set:													send "%{tag}% &cJest juz taka gildia!"													stop trigger												if {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} is set:													send "%{tag}% &cJest juz gildia! z takim tagiem!"													stop trigger												else:													if {ultimateclans.autoclaim.enable} is true:														if {ultimateclans.spawn.%world%} is set:															if distance between {ultimateclans.spawn.%world%} and location of player is greater than {@spawn.distance}+{claim.size}/2:																if {ultimateclans.claim.method} is "chunk":																	if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is not set:																		set {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} to arg 2																		if {ultimateclans.setblock} is true:																			set block under player to {@claim.setblock.type}																		send "%{tag}% Zabezpieczenie &8-&a Otrzymano teren!"																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point} to location of player																		add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}																		set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2																		add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}																		set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3																		set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true																		set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to player																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}																		set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2																		set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player																		set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player																		add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0																		add player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}																		send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"																		broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"																		stop																	else:																		send "%{tag}% &cTo miejsce ma juz inna gildia"																		stop																if {ultimateclans.claim.method} is "wg" or "WG" or "Wg" or "WorldGuard" or "worldguard" or "Worldguard":																	if player has permissions "ultimateclans.worldguard" or "ultimateclans.admin":																		player cannot build at block under player:																			send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren pod Toba jest juz zabezpieczony"																			stop																		player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters northwest:																			send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnocny-zachod stad jest juz zabezpieczony"																			stop																		player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters north:																			send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnoc stad jest juz zabezpieczony"																			stop																		player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters northeast:																			send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnocny-wschod stad jest juz zajety"																			stop																		player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters west:																			send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na zachod stad jest juz zajety"																			stop																		player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters east:																			send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na wschod stad jest juz zajety"																			stop																		player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters southwest:																			send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludniowy-zachod stad jest juz zajety"																			stop																		player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters south:																			send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludnie stad jest juz zajety"																			stop																		player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters southeast:																			send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludniowy-wschod stad jest juz zajety"																			stop																		send "%{tag}% Zabezpieczenie &8- &aTworzenie ..."																		make console execute command "pex user %name of player% add worldguard.*"																		make console execute command "pex user %name of player% add worldedit.*"																		wait 1 tick																		make player execute command "//pos1"																		make player execute command "//pos2"																		wait 1 tick																		make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% n"																		make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% s"																		make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% w"																		make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% e"																		make player execute command "//expand vert"																		wait 1 tick																		make player execute command "/rg define clans-%arg 2%"																		set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset} to true																		wait 1 tick																		make console execute command "pex user %name of player% remove worldguard.*"																		make console execute command "pex user %name of player% remove worldedit.*"																		if {ultimateclans.tag} is true:																			make console execute command "pex user %name of player% add NametagEdit.*"																			wait 1 tick																			make player execute command "ne prefix %name of player% &4[%arg 3%]&f"																			make console execute command "pex user %name of player% remove NametagEdit.*"																		make console execute command "rg addowner -w %world of player% clans-%arg 2% %name of player%"																		make console execute command "rg setpriority -w %world of player% clans-%arg 2% 1"																		if {ultimateclans.claim.wg.greeting} is true:																			make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% greeting &7Obecny teren nalezy do gildii: &f[&g%arg 2%&f]"																		if {ultimateclans.claim.wg.farewell} is true:																			make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% farewell &7Opuszczono teren gildii: &f[&g%arg 2%&f]"																		if {ultimateclans.claim.wg.chest} is true:																			make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% chest-access deny"																		if {ultimateclans.claim.wg.chest} is false:																			make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% chest-access allow"																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point.center} to location of player																		loop 100 times:																			send " "																		send "%{tag}% Zabezpieczenie &8-&a Otrzymano teren!"																		if {ultimateclans.setblock} is true:																			set block under player to {@claim.setblock.type}																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point} to location of player																		add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}																		set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2																		add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}																		set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3																		set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true																		set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to name of player																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2																		set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2																		set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to name of player																		set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player																		add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0																		add name of player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}																		set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claimset} to false																		send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"																		broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"																		stop																	else:																		send "%{tag}% &cBlad! &8-&7 Skontaktuj sie z administratorem! Powod: Brak uprawnien - ultimateclans.worldguard"																		stop															else:																send "%{tag}% &cJestes zbyt blisko spawnu!"																stop 														else:															send "%{tag}% &cBlad! &8-&7 Skontaktuj sie z administratorem! Nieustawiono spawnpoint'u"															stop													else:														add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}														set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2														add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}														set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3														set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true														set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to player														set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3														set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2														set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}														set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2														set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3														set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player														set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0														set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player														add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}														set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0														set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0														add player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}														wait 1 tick														set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset} to false														send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"														broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"														stop											else:												send "%{tag}% &cBlad! Skontaktuj sie z administratorem. Powod: &7Wymagany plugin Vault"												stop										else:											if {ultimateclans.autoclaim.enable} is true:												if {ultimateclans.spawn.%world%} is set:													if distance between {ultimateclans.spawn.%world%} and location of player is greater than {@spawn.distance}+{claim.size}/2:														if {ultimateclans.claim.method} is "chunk":															if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is not set:																set {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} to arg 2																if {ultimateclans.setblock} is true:																	set block under player to {@claim.setblock.type}																send "%{tag}% Zabezpieczenie &8-&a Otrzymano teren!"																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point} to location of player																add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}																set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2																add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}																set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3																set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true																set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to player																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}																set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2																set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player																set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player																add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0																add player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}																send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"																broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"																stop															else:																send "%{tag}% &cTo miejsce ma juz inna gildia"																stop														if {ultimateclans.claim.method} is "wg" or "WG" or "Wg" or "WorldGuard" or "worldguard" or "Worldguard":															if player has permissions "ultimateclans.worldguard" or "ultimateclans.admin":																player cannot build at block under player:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren pod Toba jest juz zabezpieczony"																	stop																player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters northwest:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnocny-zachod stad jest juz zabezpieczony"																	stop																player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters north:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnoc stad jest juz zabezpieczony"																	stop																player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters northeast:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnocny-wschod stad jest juz zajety"																	stop																player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters west:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na zachod stad jest juz zajety"																	stop																player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters east:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na wschod stad jest juz zajety"																	stop																player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters southwest:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludniowy-zachod stad jest juz zajety"																	stop																player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters south:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludnie stad jest juz zajety"																	stop																player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters southeast:																	send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludniowy-wschod stad jest juz zajety"																	stop																send "%{tag}% Zabezpieczenie &8- &aTworzenie ..."																make console execute command "pex user %name of player% add worldguard.*"																make console execute command "pex user %name of player% add worldedit.*"																wait 1 tick																make player execute command "//pos1"																make player execute command "//pos2"																wait 1 tick																make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% n"																make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% s"																make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% w"																make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% e"																make player execute command "//expand vert"																wait 1 tick																make player execute command "/rg define clans-%arg 2%"																set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset} to true																wait 1 tick																make console execute command "pex user %name of player% remove worldguard.*"																make console execute command "pex user %name of player% remove worldedit.*"																if {ultimateclans.tag} is true:																	make console execute command "pex user %name of player% add NametagEdit.*"																	wait 1 tick																	make player execute command "ne prefix %name of player% &4[%arg 3%]&f"																	make console execute command "pex user %name of player% remove NametagEdit.*"																make console execute command "rg addowner -w %world of player% clans-%arg 2% %name of player%"																make console execute command "rg setpriority -w %world of player% clans-%arg 2% 1"																if {ultimateclans.claim.wg.greeting} is true:																	make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% greeting &7Obecny teren nalezy do gildii: &f[&g%arg 2%&f]"																if {ultimateclans.claim.wg.farewell} is true:																	make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% farewell &7Opuszczono teren gildii: &f[&g%arg 2%&f]"																if {ultimateclans.claim.wg.chest} is true:																	make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% chest-access deny"																if {ultimateclans.claim.wg.chest} is false:																	make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%arg 2% chest-access allow"																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point.center} to location of player																loop 100 times:																	send " "																send "%{tag}% Zabezpieczenie &8-&a Otrzymano teren!"																if {ultimateclans.setblock} is true:																	set block under player to {@claim.setblock.type}																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.claim.point} to location of player																add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}																set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2																add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}																set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3																set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true																set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to name of player																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}																set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2																set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to name of player																set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player																add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0																set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0																add name of player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}																send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"																broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"																stop															else:																send "%{tag}% &cBlad! &8-&7 Skontaktuj sie z administratorem!"																stop													else:														send "%{tag}% &cJestes zbyt blisko spawnu!"														stop 												else:													send "%{tag}% &cBlad! &8-&7 Skontaktuj sie z administratorem! Nieustawiono spawnpoint'u"													stop											else:												add arg 2 to {ultimateclans.clanlist::*}												set {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to arg 2												add arg 3 to {ultimateclans.tagclanlist::*}												set {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} to arg 3												set {ultimateclans.%name of player%.owner} to true												set {ultimateclans.%name of player%.owner.name} to player												set {ultimateclans.clan.%arg 2%.tag} to arg 3												set {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} to arg 2												set {ultimateclans.clan.%arg 2%.pvp} to {@pvp}												set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag.fullname} to arg 2												set {ultimateclans.clan.%arg 3%.tagauth} to arg 3												set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player												set {ultimateclans.%arg 2%.member-number} to 0												set {ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername} to player												add 1 to {ultimateclans.%arg 2%.member-number}												set {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} to 0												set {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} to 0												add player to {ultimateclans.%arg 2%.members::*}												set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset} to false												send "%{tag}% &aStworzono gildie o nazwie: &7%arg 2%&a i tagu: &7%arg 3%"												broadcast "%{tag}% &aGracz: &7%name of player% &astworzyl gildie o nazwie: &7%arg 2% &ai tagu: &7%arg 3%"												stop														else:								send "%{tag}% &cNie podano tagu gildi!"								stop								if {ultimateclans.level.take.xxx} is true:									reduce player's level by {@level.create}									stop								# '						else:							send "%{tag}% &cNie podano nazwy gildii!"							stop									else:						send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"						stop				else:					send "&cNa tym swiecie nie mozna zalozyc gildii!"					stop			if arg 1 is "usun" or "delete":				if player has permissions "ultimateclans.default" or "ultimateclans.admin":					if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:						set {ultimateclans.%name of player%.delete.confirm} to true						if {ultimateclans.lang} is "pl":							send "%{tag}% &cUwaga! &7Wlaczono procedure usuwania gildii. Aby ostatecznie rozwiazac gildie wpisz &c/{@prefix} potwierdz&7, aby anulowac uzyj &c/{@prefix} anuluj"							stop						if {ultimateclans.lang} is "eng":							send "%{tag}% &cUwaga! &7Wlaczono procedure usuwania gildii. Aby ostatecznie rozwiazac gildie wpisz &c/{@prefix} confirm&7, aby anulowac uzyj &c/{@prefix} cancel"							stop					else:						send "%{tag}% &cNie jestes zalozycielem zadnego klanu"				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "potwierdz" or "confirm":				if player has permissions "ultimateclans.default" or "ultimateclans.admin":					if {ultimateclans.%name of player%.delete.confirm} is true:						if {ultimateclans.claim.method} is "chunk" or "Chunk":							if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}:								delete {ultimateclans.chunk::%chunk at player%}								loop {ultimateclans.clanlist::*}:									remove {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} from {ultimateclans.clanlist::*}								loop {ultimateclans.tagclanlist::*}:									remove {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} from {ultimateclans.tagclanlist::*}								wait 1 tick								set {ultimateclans.%name of player%.owner} to false								clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.tag}								clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.name}								if {ultimateclans.setblock} is true:									set block under {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point.center} to air								clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point}								clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point.center}								clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.tag}%.tagauth}								clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.tag}%.tag.fullname} 								clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.tag}%.ownername}								clear {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.member-number}								clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point}								loop {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.members::*}:									set {ultimateclans.%loop-value%.member} to false									delete {ultimateclans.%loop-value%.clan.tag}									delete {ultimateclans.%loop-value%.ownername}									delete {ultimateclans.%loop-value%.clan.name}								delete {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.members::*}								delete {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.member-number}								wait 2 tick								clear {ultimateclans.%name of player%.owner.tag}								clear {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}								send "%{tag}% &aPomyslnie usunieto klan!"								stop							else:								send "%{tag}% &cTo nie jest teren Twojej gildii!"								stop								# 						if {ultimateclans.claim.method} is "wg" or "WG" or "Wg" or "WorldGuard" or "worldguard" or "Worldguard":							broadcast "%{tag}%&cGracz: &4%name of player% &cusunal gildie: &4%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%&c!"							if player has permissions "ultimateclans.default":								make console execute command "rg remove -w %world of player% Clans-%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%"								set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset} to false							if player has permissions "ultimateclans.admin":								make console execute command "rg remove -w %world of player% Clans-%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%"								set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset} to false							loop {ultimateclans.clanlist::*}:								remove {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} from {ultimateclans.clanlist::*}							loop {ultimateclans.tagclanlist::*}:								remove {ultimateclans.%name of player%.owner.tag} from {ultimateclans.tagclanlist::*}							wait 1 tick							set {ultimateclans.%name of player%.owner} to false							clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.tag}							clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.name}							if {ultimateclans.setblock} is true:								set block under {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point.center} to air							clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point}							clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point.center}							clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.tag}%.tagauth}							clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.tag}%.tag.fullname} 							clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.tag}%.ownername}							clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point}							clear {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.member-number}							clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset}							loop {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.members::*}:								set {ultimateclans.%loop-value%.loop-value} to true								set {ultimateclans.%name of player%.loop-value} to false								set {ultimateclans.%loop-value%.member} to false								delete {ultimateclans.%loop-value%.clan.tag}								delete {ultimateclans.%loop-value%.ownername}								delete {ultimateclans.%loop-value%.clan.name}							if {ultimateclans.tag} is true:								make console execute command "pex user %name of player% add NametagEdit.*"								wait 1 tick								make player execute command "ne prefix %name of player% &f"								make console execute command "pex user %name of player% remove NametagEdit.*"							delete {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.members::*}							delete {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.member-number}							wait 2 tick							clear {ultimateclans.%name of player%.owner.tag}							clear {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}							loop 100 times:								send ""							send "%{tag}% &aPomyslnie usunieto klan!"							stop						else:							send "%{tag}% &cBlad! &8-&7 Skontaktuj sie z administratorem!"							stop					else:						send "%{tag}% &cNie ma zadnych dzialan do potwierdzenia!"						stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "claim" or "zabezpiecz":				if player has permissions "ultimateclans.default" or "ultimateclans.admin":					if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:						if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset} is false:							if {ultimateclans.autoclaim.enable} is false:								if {ultimateclans.spawn.%world%} is set:									if distance between {ultimateclans.spawn.%world%} and location of player is greater than {@spawn.distance}+{claim.size}/2:										if {ultimateclans.claim.method} is "chunk" or "Chunk":											if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is not set:												set {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} to {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}												if {ultimateclans.setblock} is true:													set block under player to {@claim.setblock.type}												send "%{tag}% Claim &8-&a Otrzymano teren!"												stop											else:												send "%{tag}% &cTo miesjce jest juz zajete!"												stop														if {ultimateclans.claim.method} is "wg" or "WG" or "Wg" or "WorldGuard" or "worldguard" or "Worldguard":											if player has permissions "ultimateclans.worldguard" or "ultimateclans.admin":												player cannot build at block under player:													send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren pod Toba jest juz zabezpieczony"													stop												player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters northwest:													send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnocny-zachod stad jest juz zabezpieczony"													stop												player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters north:													send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnoc stad jest juz zabezpieczony"													stop												player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters northeast:													send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na polnocny-wschod stad jest juz zajety"													stop												player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters west:													send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na zachod stad jest juz zajety"													stop												player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters east:													send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na wschod stad jest juz zajety"													stop												player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters southwest:													send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludniowy-zachod stad jest juz zajety"													stop												player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters south:													send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludnie stad jest juz zajety"													stop												player cannot build at block {ultimateclans.worldguard.size} meters southeast:													send "%{tag}% &cNie mozna tutaj stworzyc terenu gildii! Teren na poludniowy-wschod stad jest juz zajety"													stop												send "%{tag}% Zabezpieczenie &8- &aTworzenie ..."												wait 1 tick												make console execute command "pex user %name of player% add worldguard.*"												make console execute command "pex user %name of player% add worldedit.*"												wait 1 tick												make player execute command "//pos1"												make player execute command "//pos2"												wait 1 tick												make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% n"												make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% s"												make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% w"												make player execute command "//expand %{ultimateclans.worldguard.size}% e"												make player execute command "//expand vert"												wait 1 tick												make player execute command "/rg define clans-%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%"												set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset} to true												wait 1 tick												make console execute command "pex user %name of player% remove worldguard.*"												make console execute command "pex user %name of player% remove worldedit.*"												make console execute command "rg addowner -w %world of player% clans-%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}% %name of player%"												loop {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.members::*}:													make console execute command "rg addmember -w %world of player% clans-%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}% %loop-value%"												make console execute command "rg setpriority -w %world of player% clans-%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}% 1"												if {ultimateclans.claim.wg.greeting} is true:													make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}% greeting &7Obecny teren nalezy do gildii: &f[&g%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%&f]"												if {ultimateclans.claim.wg.farewell} is true:													make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}% farewell &7Opuszczono teren gildii: &f[&g%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%&f]"												if {ultimateclans.claim.wg.chest} is true:													make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}% chest-access deny"												if {ultimateclans.claim.wg.chest} is false:													make console execute command "rg flag -w %world of player% clans-%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}% chest-access allow"												set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point.center} to location of player												if {ultimateclans.setblock} is true:													set block under player to {@claim.setblock.type}													set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point} to location of player												loop 100 times:													send " "												send "%{tag}% Zabezpieczenie &8-&a Otrzymano teren!"											else:												send "%{tag}% &cBlad! &8-&7 Skontaktuj sie z administratorem!"												stop									else:										send "%{tag}% &cJestes zbyt blisko spawnu!"										stop								else:									send "%{tag}% &cBlad! &8-&7 Skontaktuj sie z administratorem! Nieustawiono spawnpoint'u"									stop							else:								send "%{tag}% &cClaim jest automatycznie przydzielany po zalozeniu gildii!"								stop						else:							send "%{tag}% &cTwoja gildia posiada juz claim!"							stop					else:						send "%{tag}% &cAby zajac teren musisz byc zalozycielem!"						stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "unclaim" or "odbezpiecz" or "porzuc":				if player has permissions "ultimateclans.default" or "ultimateclans.admin":					if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:						if {ultimateclans.autoclaim.enable} is false:							if {ultimateclans.claim.method} is "chunk" or "Chunk":								if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is not set:									send "%{tag}% &cTen teren nie jest zabezpieczony"									stop								if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}:									delete {ultimateclans.chunk::%chunk at player%}									set block under {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point} to air									send "%{tag}% &aPomyslnie usunieto claim gildii!"									stop								else:									send "%{tag}% &cTo nie jest teren Twojej gildii!"									stop							if {ultimateclans.claim.method} is "wg" or "WG" or "Wg" or "WorldGuard" or "worldguard" or "Worldguard":								if player has permissions "ultimateclans.worldguard" or "ultimateclans.admin":									make console execute command "rg remove -w %world of player% Clans-%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%"									set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset} to false									send "%{tag}% &aPomyslnie usunieto claim gildii!"									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point.center}									if {ultimateclans.setblock} is true:										set block under {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point} to air									set block under {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point} to air									stop						else:							send "%{tag}% Zabezpieczenie &8-&c Wlaczony auto claim, aby pozbyc sie terenu musisz usunac gildie!"							stop					else:						send "%{tag}% &cNie jestes zalozycielem gildii!"						stop 				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "anuluj" or "cancel":				if player has permissions "ultimateclans.default" or "ultimateclans.admin":					if {ultimateclans.%name of player%.delete.confirm} is true:						set {ultimateclans.%name of player%.delete.confirm} to false						send "%{tag}% &cAnulowano procedure usuwania gildii!"						stop					else:						send "%{tag}% &cNie ma zadnych dzialan do anulowania!"						stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "reload" or "przeladuj":				if player has permissions "ultimateclans.reload" or "ultimateclans.admin":					send "%{tag}% &aPrzeladowywanie..."					wait 1 tick					set {ultimateclans.lang} to "{@lang}"					set {ultimateclans.mailbox.enable} to {@mailbox}					set {ultimateclans.payitem.enable} to {@payitem}					set {ultimateclans.autoclaim.enable} to {@auto.claim}					set {ultimateclans.stats.message} to {@stats.message}					set {ultimateclans.claim.method} to "{@claim.method}"					set {ultimateclans.chunk.msg} to {@chunk.msg}					set {ultimateclans.setblock} to {@claim.setblock}					set {ultimateclans.safe.chest} to {@claim.safe.chest}					set {ultimateclans.safe.break} to {@claim.safe.break}					set {ultimateclans.safe.place} to {@claim.safe.place}					set {ultimateclans.safe.flint and steel} to {@claim.safe.flint and steel}					set {ultimateclans.safe.bucket} to {@claim.safe.bucket}					set {ultimateclans.worldguard.size} to {@claim.size}/2-2					set {ultimateclans.setnamecolor} to {@set.name.color}					set {ultimateclans.pvp} to {@pvp}					set {ultimateclans.tp.cooldown} to {@tp.cooldown}					set {ultimateclans.pvp.ownerset} to {@pvp.owner}					set {ultimateclans.ultimatechat} to {@ultimatechat.enable}					set {ultimateclans.paymoney.cost} to {@paymoney.create.cost}					set {ultimateclans.paymoney.enable} to {@paymoney.enable}					set {ultimateclans.vault} to {@vault}					set {ultimateclans.paymoney.invite} to {@paymoney.invite}					set {ultimateclans.paymoney.invite.cost} to {@paymoney.invite.cost}					set {ultimateclans.payitem.invite} to {@payitem.invite}					set {ultimateclans.payitem.invite.cost} to "{@payitem.invite.cost}"					set {ultimateclans.claim.wg.farewell} to {@claim.wg.farewell}					set {ultimateclans.claim.wg.greeting} to {@claim.wg.greeting}					set {_chest} to {@claim.wg.chest}					set {ultimateclans.cliam.sethome} to {@claim.sethome}					set {ultimateclans.level.take} to {@level.take}					set {ultimateclans.broadcast} to {@broadcast.enable}					set {ultimateclans.broadcast.time} to {@broadcast.time}					set {ultimateclans.tab} to {@tab}					set {ultimateclans.tab.color} to "{@tab.color}"					set {ultimateclans.tag} to {@tag}					set {ultimateclans.tag.color} to "{@tag.color}"					set {ultimateclans.tag.color.nick} to "{@tag.color.nick}"					wait 1 tick					if {_chest} is true:						set {ultimateclans.wg.chest} to false					if {_chest} is false:						set {ultimateclans.wg.chest} to true					set {ultimateclans.style} to "{@style}"					if {ultimateclans.style} is "gy":						set {style} to "&7"						set {style2} to "&4"					if {ultimateclans.style} is "gg":						set {style} to "&a"						set {style2} to "&8"					if {ultimateclans.style} is "bg":						set {style} to "&9"						set {style2} to "&7"					if {ultimateclans.style} is "mg":						set {style} to "&3"						set {style2} to "&7"					if {style} is "&a":						set {tag} to "{@tag|gg}"					if {style} is "&7":						set {tag} to "{@tag|gy}"					if {style} is "&9":						set {tag} to "{@tag|bg}"					if {style} is "&3":						set {tag} to "{@tag|mg}"					if {ultimateclans.payitem.enable} is true:						set {ultimateclans.payitem.allitem} to "{@payitem.slot.1}, {@payitem.slot.2}, {@payitem.slot.3}, {@payitem.slot.4}, and {@payitem.slot.5}"					loop {ultimateclans.clanlist::*}:						if {ultimateclans.clan.%loop-value%.pvp} is not set:							set {ultimateclans.clan.%loop-value%.pvp} to {@pvp}					wait 1 tick					make console execute command "sk reload {@skname}"					wait 1 tick					send "%{tag}% &aPrzeladowano!"					stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "zapros" or "invite":				if player has permissions "ultimateclans.default" or "ultimateclans.admin":					if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:						if {ultimateclans.payitem.invite} is true:							if player has {@payitem.invite.cost}:								if arg 2 is not empty:									if {ultimateclans.%arg 2%.member} is true:										send "%{tag}% &cTen gracz jest juz w innej gildii!"										stop									if {ultimateclans.%arg 2%.owner} is true:										send "%{tag}% &cTen gracz ma juz gildie!"										stop									else:										if {ultimateclans.%arg 2%.player} is true:											remove {@payitem.invite.cost} from player											set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite} to true											set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.clanname} to {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}											set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.tag} to {ultimateclans.%name of player%.owner.tag}											set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.owner} to player											set {ultimateclans.%name of player%.invenable} to true											wait 1 tick											make player execute command "mngsendinvite %arg 2%"											stop										else:											send "%{tag}% &cTakiego gracza nigdy nie bylo na serwerze!"											stop								else:									if {ultimateclans.lang} is "pl":										send "%{tag}% &cMusisz podac gracza! &7/{@prefix} zapros [gracz]"										send "&aKoszt: &7{@payitem.invite.cost}"										stop									if {ultimateclans.lang} is "eng":										send "%{tag}% &cMusisz podac gracza! &7/{@prefix} invite [player]"										send "&aKoszt: &7{@payitem.invite.cost}"										stop							else:								send "%{tag}% &cAby zaprosic gracza potrzebujesz: &7{@payitem.invite.cost}"								stop						if {ultimateclans.paymoney.invite} is true:							set {_money} to player's money							if {@paymoney.invite.cost} is smaller than {_money}:								if arg 2 is not empty:									if {ultimateclans.%arg 2%.member} is true:										send "%{tag}% &cTen gracz jest juz w innej gildii!"										stop									if {ultimateclans.%arg 2%.owner} is false:										send "%{tag}% &cTen gracz ma juz gildie!"										stop									else:										if {ultimateclans.%arg 2%.player} is true:											remove {@paymoney.invite.cost} from player's money											set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite} to true											set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.clanname} to {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}											set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.tag} to {ultimateclans.%name of player%.owner.tag}											set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.owner} to player											set {ultimateclans.%name of player%.invenable} to true											wait 1 tick											make player execute command "mngsendinvite %arg 2%"											stop										else:											send "%{tag}% &cTakiego gracza nigdy nie bylo na serwerze!"											stop								else:									if {ultimateclans.lang} is "pl":										send "%{tag}% &cMusisz podac gracza! &7/{@prefix} zapros [gracz]"										send "&aKoszt: &7{@paymoney.invite.cost}$"										stop									if {ultimateclans.lang} is "eng":										send "%{tag}% &cMusisz podac gracza! &7/{@prefix} invite [player]"										send "&aKoszt: &7{@paymoney.invite.cost}$"										stop							else:								send "%{tag}% &cNie masz wystarczajacej ilosci pieniedzy, aby zaprosic gracza"								stop						else:							if arg 2 is not empty:								if {ultimateclans.%arg 2%.member} is true:									send "%{tag}% &cTen gracz jest juz w innej gildii!"									stop								if {ultimateclans.%arg 2%.owner} is true:									send "%{tag}% &cTen gracz ma juz gildie!"									stop									else:									if {ultimateclans.%arg 2%.player} is true:										set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite} to true										set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.clanname} to {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}										set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.tag} to {ultimateclans.%name of player%.owner.tag}										set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.owner} to player										set {ultimateclans.%name of player%.invenable} to true										wait 1 tick										make player execute command "mngsendinvite %arg 2%"										stop									else:										send "%{tag}% &cTakiego gracza nigdy nie bylo na serwerze!"										stop							else:								if {ultimateclans.lang} is "pl":									send "%{tag}% &cMusisz podac gracza! &7/{@prefix} zapros [gracz]"									stop								if {ultimateclans.lang} is "eng":									send "%{tag}% &cMusisz podac gracza! &7/{@prefix} invite [player]"									stop					if {ultimateclans.%name of player%.mod} is true:						if {ultimateclans.payitem.invite} is true:							if player has {@payitem.invite.cost}:								if arg 2 is not empty:									if {ultimateclans.%arg 2%.member} is true:										send "%{tag}% &cTen gracz jest juz w innej gildii!"										stop									if {ultimateclans.%arg 2%.owner} is true:										send "%{tag}% &cTen gracz ma juz gildie!"										stop									else:										if {ultimateclans.%arg 2%.player} is true:											remove {@payitem.invite.cost} from player											set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite} to true											set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.clanname} to {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}											set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.tag} to {ultimateclans.%name of player%.owner.tag}											set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.owner} to player											set {ultimateclans.%name of player%.invenable} to true											wait 1 tick											make player execute command "mngsendinvite %arg 2%"											stop										else:											send "%{tag}% &cTakiego gracza nigdy nie bylo na serwerze!"											stop								else:									if {ultimateclans.lang} is "pl":										send "%{tag}% &cMusisz podac gracza! &7/{@prefix} zapros [gracz]"										send "&aKoszt: &7{@payitem.invite.cost}"										stop									if {ultimateclans.lang} is "eng":										send "%{tag}% &cMusisz podac gracza! &7/{@prefix} invite [player]"										send "&aKoszt: &7{@payitem.invite.cost}"										stop							else:								send "%{tag}% &cAby zaprosic gracza potrzebujesz: &7{@payitem.invite.cost}"								stop						if {ultimateclans.paymoney.invite} is true:							set {_money} to player's money							if {@paymoney.invite.cost} is smaller than {_money}:								if arg 2 is not empty:									if {ultimateclans.%arg 2%.member} is true:										send "%{tag}% &cTen gracz jest juz w innej gildii!"										stop									if {ultimateclans.%arg 2%.owner} is false:										send "%{tag}% &cTen gracz ma juz gildie!"										stop									else:										if {ultimateclans.%arg 2%.player} is true:											remove {@paymoney.invite.cost} from player's money											set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite} to true											set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.clanname} to {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}											set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.tag} to {ultimateclans.%name of player%.owner.tag}											set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.owner} to player											set {ultimateclans.%name of player%.invenable} to true											wait 1 tick											make player execute command "mngsendinvite %arg 2%"											stop										else:											send "%{tag}% &cTakiego gracza nigdy nie bylo na serwerze!"											stop								else:									if {ultimateclans.lang} is "pl":										send "%{tag}% &cMusisz podac gracza! &7/{@prefix} zapros [gracz]"										send "&aKoszt: &7{@paymoney.invite.cost}$"										stop									if {ultimateclans.lang} is "eng":										send "%{tag}% &cMusisz podac gracza! &7/{@prefix} invite [player]"										send "&aKoszt: &7{@paymoney.invite.cost}$"										stop							else:								send "%{tag}% &cNie masz wystarczajacej ilosci pieniedzy, aby zaprosic gracza"								stop						else:							if arg 2 is not empty:								if {ultimateclans.%arg 2%.member} is true:									send "%{tag}% &cTen gracz jest juz w innej gildii!"									stop								if {ultimateclans.%arg 2%.owner} is true:									send "%{tag}% &cTen gracz ma juz gildie!"									stop									else:									if {ultimateclans.%arg 2%.player} is true:										set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite} to true										set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.clanname} to {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}										set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.tag} to {ultimateclans.%name of player%.owner.tag}										set {ultimateclans.%arg 2%.i.invite.owner} to player										set {ultimateclans.%name of player%.invenable} to true										wait 1 tick										make player execute command "mngsendinvite %arg 2%"										stop									else:										send "%{tag}% &cTakiego gracza nigdy nie bylo na serwerze!"										stop							else:								if {ultimateclans.lang} is "pl":									send "%{tag}% &cMusisz podac gracza! &7/{@prefix} zapros [gracz]"									stop								if {ultimateclans.lang} is "eng":									send "%{tag}% &cMusisz podac gracza! &7/{@prefix} invite [player]"									stop					else:						send "%{tag}% &cNie jestes zalozycielem gildii!"						stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "dolacz" or "join":				if player has permissions "ultimateclans.default" or "ultimateclans.admin":					if {ultimateclans.%name of player%.i.invite} is true:						if {ultimateclans.%name of player%.member} is true:							send "%{tag}% &cJestes juz w gildii!"							stop trigger						if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:							send "%{tag}% &cMasz juz gildie!"							stop trigger						else:							wait 1 tick							set {ultimateclans.%name of player%.clan.name} to {ultimateclans.%name of player%.i.invite.clanname}							set {ultimateclans.%name of player%.clan.ownername} to {ultimateclans.%name of player%.i.invite.owner}							set {ultimateclans.%name of player%.clan.tag} to {ultimateclans.%name of player%.i.invite.tag}							set {ultimateclans.%name of player%.member} to true							if {ultimateclans.tag} is true:								make console execute command "pex user %name of player% add NametagEdit.*"								wait 1 tick								make player execute command "ne prefix %name of player% &4[%{ultimateclans.%name of player%.clan.tag}%]&f"								make console execute command "pex user %name of player% remove NametagEdit.*"							add player to {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.clan.name}%.members::*}							add 1 to {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.clan.name}%.member-number}									wait 1 tick							if {ultimateclans.claim.method} is "wg" or "WG" or "Wg" or "WorldGuard" or "worldguard" or "Worldguard":								make console execute command "rg addmember -w {@world} clans-%{ultimateclans.%name of player%.clan.name}% %name of player%"							clear {ultimateclans.%name of player%.i.invite.tag}							clear {ultimateclans.%name of player%.i.invite.owner}							clear {ultimateclans.%name of player%.i.invite.clanname}							set {ultimateclans.%name of player%.i.invite} to false							loop 100 times:								send ""							send "%{tag}% &aDolaczono do gildii!"							stop					else:						send "%{tag}% &cNie masz zadnego zaproszenia!"						stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "odrzuc" or "deny":				if player has permissions "ultimateclans.default" or "ultimateclans.admin":					if {ultimateclans.%name of player%.i.invite} is true:						make console execute command "mngsenddeny %name of player%"						wait 1 tick						clear {ultimateclans.%name of player%.i.invite.tag}						clear {ultimateclans.%name of player%.i.invite.owner}						clear {ultimateclans.%name of player%.i.invite.clanname}						set {ultimateclans.%name of player%.i.invite} to false						send "%{tag}% &cOdrzucono zaproszenie!"						stop					else:						send "%{tag}% &cNie jestes nigdzie zaproszony!"						stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "odejdz" or "leave":				if player has permissions "ultimateclans.default":					if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:						if {ultimateclans.lang} is "pl":							send "%{tag}%&c Jestes zalozycielem gildii! Jezeli chcesz usunac klan, uzyj &7/{@prefix} usun"							stop						if {ultimateclans.lang} is "eng":							send "%{tag}%&c Jestes zalozycielem gildii! Jezeli chcesz usunac klan, uzyj &7/{@prefix} delete"							stop					if {ultimateclans.%name of player%.member} is true:						if {ultimateclans.tag} is true:							make console execute command "pex user %name of player% add NametagEdit.*"							wait 1 tick							make player execute command "ne prefix %name of player% &f"							make console execute command "pex user %name of player% remove NametagEdit.*"						remove 1 from {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.clan.name}%.member-number}						if {ultimateclans.claim.method} is "wg" or "WG" or "Wg" or "WorldGuard" or "worldguard" or "Worldguard":							make console execute command "rg removemember -w %world of player% clans-%{ultimateclans.%name of player%.clan.name}% %name of player%"						remove player from {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.clan.name}%.members::*}						clear {ultimateclans.%name of player%.clan.name}						clear {ultimateclans.%name of player%.ownername}						clear {ultimateclans.%name of player%.clan.tag} 						clear {ultimateclans.%name of player%.member}						loop 100 times:							send ""						send "%{tag}% &aOpuszczono gildie &7%{ultimateclans.%name of player%.clan.name}%&a!"						if {ultimateclans.%name of player%.mod} is true:							set {ultimateclans.%name of player%.mod} to false							clear {ultimateclans.%arg 3%.owner.tag}							clear {ultimateclans.%arg 3%.owner.clanname}							clear {ultimateclans.%arg 3%.owner.name}							stop						stop					else:						send "%{tag}% &cNie jestes w gildii!"						stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "profil" or "profile" or "info":				if player has permissions "ultimateclans.info" or "ultimateclans.admin":					if arg 2 is set:						if {ultimateclans.clan.%arg 2%.name} is set:							if {ultimateclans.clan.%arg 2%.info} is set:								send "&aZalozyciel: &7%{ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername}%"								send "&aNazwa: &7%{ultimateclans.clan.%arg 2%.name}%"								send "&aTag: &7%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag}%"								send "&aLiczba czlonkow: &7%{ultimateclans.%arg 2%.member-number}%"								if {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} is set:									send "&aZabojstwa: &7%{ultimateclans.clan.%arg 2%.killall}%"								if {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} is not set:									send "&aZabojstwa: &70"								if {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} is set:									send "&aSmierci: &7%{ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall}%"								if {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} is not set:									send "&aSmierci: &70"								send "&aInfo:&7 %{ultimateclans.clan.%arg 2%.info}%"								send "&aCzlonkowie: &7%{ultimateclans.%arg 2%.members::*}%"								stop							if {ultimateclans.clan.%arg 2%.info} is not set:								send "&aZalozyciel: &7%{ultimateclans.clan.%arg 2%.ownername}%"								send "&aNazwa: &7%{ultimateclans.clan.%arg 2%.name}%"								send "&aTag: &7%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag}%"								send "&aLiczba czlonkow: &7%{ultimateclans.%arg 2%.member-number}%"								if {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} is set:									send "&aZabojstwa: &7%{ultimateclans.clan.%arg 2%.killall}%"								if {ultimateclans.clan.%arg 2%.killall} is not set:									send "&aZabojstwa: &70"								if {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} is set:									send "&aSmierci: &7%{ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall}%"								if {ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall} is not set:									send "&aSmierci: &70"								send "&aInfo: &7Nie ustawiono"								send "&aCzlonkowie: &7%{ultimateclans.%arg 2%.members::*}%"								stop						else:							if {ultimateclans.clan.%arg 2%.tagauth} is set:								if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.tag} is set:									if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.info} is set:										send "&aZalozyciel: &7%{ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.ownername}%"										send "&aNazwa: &7%{ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.name}%"										send "&aTag: &7%{ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.tag}%"										send "&aLiczba czlonkow: &7%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.member-number}%"										if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.killall} is set:											send "&aZabojstwa: &7%{ultimateclans.clan.%arg 2%.killall}%"										if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.killall} is not set:											send "&aZabojstwa: &70"										if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.deathall} is set:											send "&aSmierci: &7%{ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall}%"										if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.deathall} is not set:											send "&aSmierci: &70"										send "&aInfo:&7 %{ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.info}%"										send "&aCzlonkowie: &7%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.members::*}%"										stop										send "&aInfo:&7 %{ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.info}%"									if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.info} is not set:										send "&aZalozyciel: &7%{ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.ownername}%"										send "&aNazwa: &7%{ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.name}%"										send "&aTag: &7%{ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.tag}%"										send "&aLiczba czlonkow: &7%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.member-number}%"										if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.killall} is set:											send "&aZabojstwa: &7%{ultimateclans.clan.%arg 2%.killall}%"										if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.killall} is not set:											send "&aZabojstwa: &70"										if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.deathall} is set:											send "&aSmierci: &7%{ultimateclans.clan.%arg 2%.deathall}%"										if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.deathall} is not set:											send "&aSmierci: &70"										send "&aInfo: &7Nie ustawiono"										send "&aCzlonkowie: &7%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 2%.tag.fullname}%.members::*}%"										stop								else:									send "%{tag}% &cNie ma takiego klanu!"									stop							else:								send "%{tag}% &cNie ma takiego klanu!"								stop					else:						if {ultimateclans.%name of player%.member} is true:							if {ultimateclans.lang} is "pl":								make player execute command "clans info %{ultimateclans.%name of player%.clan.name}%"								wait 1 tick								stop							if {ultimateclans.lang} is "eng":								make player execute command "clans info %{ultimateclans.%name of player%.clan.name}%"								wait 1 tick								stop						if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:							if {ultimateclans.lang} is "pl":								make player execute command "clans info %{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%"								wait 1 tick								stop							if {ultimateclans.lang} is "eng":								make player execute command "clans info %{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%"								wait 1 tick								stop						else:							send "%{tag}% &cNie masz wlasnej gildii!"							send "%{tag}% &aW celu zobaczenia profilu innej gildii uzyj:"							if {ultimateclans.lang} is "pl":								send "&7/{@prefix} profil [nazwa/tag]"								stop							if {ultimateclans.lang} is "eng":								send "&7/{@prefix} profile [name/tag]"								stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "setspawn":				if player has permissions "ultimateclans.admin":					set {ultimateclans.spawn.%world%} to location of player					send "%{tag}% Ustawiono punkt spawnu"					stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "moderator" or "mod":				if arg 2 is set:					if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:						if {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} is {ultimateclans.%arg 2%.clan.name}:							if {ultimateclans.%arg 2%.mod} is true:								set {ultimateclans.%arg 2%.mod} to false								send "%{tag}% &aZabrano Moderatora!"								clear {ultimateclans.%arg 2%.owner.tag}								clear {ultimateclans.%arg 2%.owner.clanname}								clear {ultimateclans.%arg 2%.owner.name}								stop							if {ultimateclans.%arg 2%.mod} is false:								set {ultimateclans.%arg 2%.mod} to true								send "%{tag}% &aGracz: &7%arg 2% &aotrzymal &7Moderatora&a!"								set {ultimateclans.%arg 2%.owner.tag} to {ultimateclans.%name of player%.owner.tag}								set {ultimateclans.%arg 2%.owner.clanname} to {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}								set {ultimateclans.%arg 2%.owner.name} to {ultimateclans.%name of player%.owner.name}								stop							if {ultimateclans.%arg 2%.mod} is not set:								set {ultimateclans.%arg 2%.mod} to true								send "%{tag}% &aGracz: &7%arg 2% &aotrzymal &7Moderatora&a!"								set {ultimateclans.%arg 2%.owner.tag} to {ultimateclans.%name of player%.owner.tag}								set {ultimateclans.%arg 2%.owner.clanname} to {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}								set {ultimateclans.%arg 2%.owner.name} to {ultimateclans.%name of player%.owner.name}								stop							else:								send "&cBlad! Powod: &Mod Manage - Set"								stop						else:							send "%{tag}% &cTo nie jest czlonek Twojej gildii!"							stop					else:						send "&cNie jestes zalozycielem gildii!"						stop				else:					send "%{tag}% &cPodaj nazwe gracza!"					stop			if arg 1 is "setinfo":				make player execute command "{@prefix} manage setinfo"				stop			if arg 1 is "sethome" or "ustawdom":				make player execute command "{@prefix} manage sethome"				stop			if arg 1 is "zarzadzaj" or "manage":				if player has permissions "ultimateclans.default":					if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:						if arg 2 is not set:							if {ultimateclans.lang} is "pl":								send "&aTen system pozwala zarzadzac klanem"								send "%{tag}% &aKomenda: &7/{@prefix} zarzadzaj [funkcja]"								send "&7Funkcje: &aSetHome, SetInfo, Moderator"								stop							if {ultimateclans.lang} is "eng":								send "&aTen system pozwala zarzadzac klanem"								send "%{tag}% &aKomenda: &7/{@prefix} manage [function]"								send "&aFunkcje: &7SetHome, SetInfo, Moderator"								stop						if arg 2 is "ustawinfo" or "setinfo":							if player has permissions "ultimateclans.info" or "ultimateclans.admin":								if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.info}									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.tag}%.info}									wait 1 tick									set {ultimateclans.info.set.%name of player%} to true									send "%{tag}%&a Teraz napisz info na chacie"									stop								else:									send "%{tag}% &cNie jestes zalozycielem zadnej gildii!"									stop						if arg 2 is "sethome" or "ustawdom":							if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:								if {ultimateclans.cliam.sethome} is true:									if {ultimateclans.claim.method} is "chunk":										if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.clan.name}:											if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point} is set:												set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point} to location of player												send "%{tag}% &aUstawiono"												stop									if {ultimateclans.claim.method} is "wg" or "WG" or "Wg" or "WorldGuard" or "worldguard" or "Worldguard":										if distance between player and {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point.center} is smaller than {ultimateclans.worldguard.size}:											if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point} is set:												set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point} to location of player												send "%{tag}% &aUstawiono"												stop											else:												send "%{tag}% &aBlad! Skontaktuj sie z administratorem. Powod: &7Skladnia"												stop										else:											send "%{tag}% &cTo nie jest Twoj teren gildii!"									else:										send "%{tag}% &cBlad! Powod: &7Claim method"										stop								else:									send "%{tag}% &7Zablokowano ta mozliwosc"									stop						if arg 2 is "Moderator" or "Mod":							if arg 3 is set:								if {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} is {ultimateclans.%arg 3%.clan.name}:									if {ultimateclans.%arg 3%.mod} is true:										set {ultimateclans.%arg 3%.mod} to false										send "%{tag}% &aZabrano Moderatora!"										clear {ultimateclans.%arg 3%.owner.tag}										clear {ultimateclans.%arg 3%.owner.clanname}										clear {ultimateclans.%arg 3%.owner.name}										stop									if {ultimateclans.%arg 3%.mod} is false:										set {ultimateclans.%arg 3%.mod} to true										send "%{tag}% &aGracz: &7%arg 3% &aotrzymal &7Moderatora&a!"										set {ultimateclans.%arg 3%.owner.tag} to {ultimateclans.%name of player%.owner.tag}										set {ultimateclans.%arg 3%.owner.clanname} to {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}										set {ultimateclans.%arg 3%.owner.name} to {ultimateclans.%name of player%.owner.name}										stop									if {ultimateclans.%arg 3%.mod} is not set:										set {ultimateclans.%arg 3%.mod} to true										send "%{tag}% &aGracz: &7%arg 3% &aotrzymal &7Moderatora&a!"										set {ultimateclans.%arg 3%.owner.tag} to {ultimateclans.%name of player%.owner.tag}										set {ultimateclans.%arg 3%.owner.clanname} to {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}										set {ultimateclans.%arg 3%.owner.name} to {ultimateclans.%name of player%.owner.name}										stop									else:										send "&cBlad! Powod: &Mod Manage - Set"										stop								else:									send "%{tag}% &cTo nie jest czlonek Twojego klanu!"									stop							else:								send "%{tag}% &cPodaj nazwe gracza!"								stop						else:							send "%{tag}% &cZla funkcja!"							stop					if {ultimateclans.%name of player%.mod} is true:						if arg 2 is empty:							if {ultimateclans.lang} is "pl":								send "&aTen system pozwala zarzadzac klanem"								send "%{tag}% &aKomenda: &7/{@prefix} zarzadzaj [funkcja]"								send "&7Funkcje: &aSetHome, SetInfo"								stop							if {ultimateclans.lang} is "eng":								send "&aTen system pozwala zarzadzac klanem"								send "%{tag}% &aKomenda: &7/{@prefix} manage [function]"								send "&aFunkcje: &7SetHome, SetInfo"								stop						if arg 2 is "ustawinfo" or "setinfo":							if player has permissions "ultimateclans.info" or "ultimateclans.admin":								if {ultimateclans.%name of player%.mod} is true:									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.info}									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.tag}%.info}									wait 1 tick									set {ultimateclans.info.set.%name of player%} to true									send "%{tag}%&a Teraz napisz info na chacie"									stop								else:									send "%{tag}% &cNie jestes zalozycielem zadnej gildii!"									stop						if arg 2 is "sethome" or "ustawdom":							if {ultimateclans.%name of player%.mod} is true:								if {ultimateclans.cliam.sethome} is true:									if {ultimateclans.claim.method} is "chunk":										if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.clan.name}:											if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point} is set:												set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point} to location of player												send "%{tag}% &aUstawiono"												stop									if {ultimateclans.claim.method} is "wg" or "WG" or "Wg" or "WorldGuard" or "worldguard" or "Worldguard":										if distance between player and {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point.center} is smaller than {ultimateclans.worldguard.size}:											if {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point} is set:												set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claim.point} to location of player												send "%{tag}% &aUstawiono"												stop											else:												send "%{tag}% &aBlad! Skontaktuj sie z administratorem. Powod: &7Skladnia"												stop										else:											send "%{tag}% &cTo nie jest Twoj teren gildii!"									else:										send "%{tag}% &cBlad! Powod: &7Claim method"										stop								else:									send "%{tag}% &7Zablokowano ta mozliwosc"									stop						else:							send "%{tag}% &cZla funkcja!"							stop					else: 						send "%{tag}% &cNie jestes zalozycielem/moderatorem gildii!"						stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "pakt" or "pakty" or "covenant" or "relation" or "relations":				if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:					if arg 2 is empty:						send "%{tag}% &aMozesz zawrzec nastepujace pakty, przy uzyciu &7/{@prefix} pakty [funkcje]"						send "&aFunkcje: &aSojusz,, Lista"						stop					if arg 2 is "list" or "lista":						if {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.rellist::*} is set:							send "&7Sojusze:%{style2}% %{ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.rellist::*}%"						else:							send "&7Sojusze:%{style2}% Brak"						stop					if arg 2 is "sojusz" or "alliance":						if arg 3 is "accept" or "akceptuj":							if {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.i.inviteclans} is true:								set {ultimateclans.%{ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.i.inviteclannameclans}%.rel.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%} to true								add {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.i.inviteclannameclans} to {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.rellist::*}								add {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} to {ultimateclans.%{ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.i.inviteclannameclans}%.rellist::*}								send "%{tag}% &aNawiazano sojusz!"								set {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.i.inviteclans} to false								set {ultimateclans.%{ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.i.inviteclannameclans}%.invenableclans} to false								send "%{style}%Gildia%{style2}% %{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}% %{style}%nawiazala sojusz z Twoja gildia!" to {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.i.inviteclannameclans}%.ownername}								clear {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.i.inviteclannameclans}								stop							else:								send "&cNie otrzymano zaproszenia!"								stop						if arg 3 is "odrzuc" or "deny":							if {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.i.inviteclans} is true:								send "&cOdrzucono zaproszenie do sojuszu!"								send "%{style}%Gildia%{style2}% %{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}% %{style}%odrzucila zaproszenie do sojuszu!" to {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.i.inviteclannameclans}%.ownername}								set {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.i.inviteclans} to false								clear {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.i.inviteclannameclans}								set {ultimateclans.%{ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.i.inviteclannameclans}%.invenableclans} to false								stop						if arg 3 is "rozwiaz" or "solve":							if arg 4 is set:								if {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.rel.%arg 4%} is true:									remove "%arg 4%" from {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.rellist::*}									remove {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} from {ultimateclans.%arg 4%.rellist::*}									set {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.rel.%arg 4%} to false									send "%{style}%Rozwiazano sojusz z gildia%{style2}% %arg 4%"									send "%{style}%Gildia%{style2}% %{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}% %{style}%rozwiazala sojusz z Twoja gildia!" to {ultimateclans.clan.%arg 4%.ownername}									stop								else:									send "&CNie masz sojuszu z taka gildia!"									stop						if arg 3 is "zapros" or "invite":							if arg 4 is set:								if {ultimateclans.clan.%arg 4%.name} is set:									if {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.rel.%arg 3%} is true:										send "%{tag}% &cMasz juz sojusz z ta gildia!"										stop									if arg 4 is {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}:										send "%{tag}% &cNie mozna nawiazac sojuszu z wlasna gildia!"										stop									else:										if {ultimateclans.%arg 4%.i.inviteclans} is true:											send "%{tag}% &cTa gildia ma jeszcze 1 nierozpatrzone zaproszenie. Sprobuj innym razem!"											stop										set {ultimateclans.%arg 4%.i.inviteclans} to true										set {ultimateclans.%arg 4%.i.inviteclannameclans} to {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}										set {ultimateclans.%name of player%.invenableclans} to true										wait 1 tick										make player execute command "mngalliancesend %{ultimateclans.clan.%arg 4%.ownername}%"										wait 1 tick										stop									stop								else: 									if {ultimateclans.clan.%arg 4%.tag} is set:										send "%{tag}% &aMusisz podac pelna nazwe tej gildii!"										stop									else:										send "%{tag}% &cTaka gildia nie istnieje!"										stop									stop							else:								send "%{tag}% &cPodaj nazwe gildii!"								stop						else:							if {ultimateclans.lang} is "pl":								send "&cPoprawne funkcje to: zapros <nazwa>, rozwiaz <nazwa>, akceptuj lub odrzuc"								stop							if {ultimateclans.lang} is "eng":								send "&cPoprawne funkcje to: invite <name>, solve <name>, accept lub deny"								stop							stop						stop				else:					send "%{tag}% &cNie jestes zalozycielem/moderatorem gildii!"					stop			if arg 1 is "sojusz":				if arg 2 is set:					wait 1 tick					make player execute command "{@prefix} pakty sojusz zapros %arg 2%"					stop				else:					send "%{tag}% &cPodaj nazwe gildii!"					stop			if arg 1 is "rozwiaz" or "solve":				if arg 2 is set:					wait 1 tick					make player execute command "{@prefix} pakty sojusz rozwiaz %arg 2%"					stop				else:					send "%{tag}% &cPodaj nazwe gildii!"					stop			if arg 1 is "admin":				if player has permissions "ultimateclans.admin": 					if arg 2 is not set:						send "%aTen system pozwala zarzadzac &7UltimateClans"						send "&aKomenda: &7/clans admin [funkcja]"						send "&aFunkcje: &7Delete"						send "&aFunkcje techniczne: &7DelArgList, AddArgList, DelIntList, AddIntList"						stop					if arg 2 is "delarglist":						if arg 3 is set:							if arg 4 is set:								remove arg 3 from {ultimateclans.%arg 4%.members::*}								send "Wyczysczono nieprawidlowego czlonka z listy klanu"								stop					if arg 2 is "addarglist":						if arg 3 is set:							if arg 4 is set:								add arg 3 to {ultimateclans.%arg 4%.members::*}								send "Dodano czlonka do listy klanu"								stop					if arg 2 is "delintlist":						if arg 3 is set:							remove 1 from {ultimateclans.%arg 3%.member-number}							send "Usunieto liczbe z listy listy klanu"							stop					if arg 2 is "addintlist":						if arg 3 is set:							add 1 to {ultimateclans.%arg 3%.member-number}							send "Dodano liczbe do listy listy klanu"							stop					if arg 2 is "Delete":						if arg 3 is not set:							send "&aAby usunac wybrany klan, uzyj: &7/{@prefix} admin delete [name]"							stop						if arg 3 is set:							# "							if {ultimateclans.clan.%arg 3%.name} is set:								if {ultimateclans.claim.method} is "chunk" or "Chunk":									delete {ultimateclans.chunk::%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}%}									loop {ultimateclans.clanlist::*}:										remove arg 3 from {ultimateclans.clanlist::*}									loop {ultimateclans.tagclanlist::*}:										remove {ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.tag} from {ultimateclans.tagclanlist::*}									wait 1 tick									set {ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner} to false									clear {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag}									clear {ultimateclans.clan.%arg 3%.name}									if {ultimateclans.setblock} is true:										set block under {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}%.claim.point.center} to air									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}%.claim.point}									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}%.claim.point.center}									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.tag}%.tagauth}									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.tag}%.tag.fullname} 									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.tag}%.ownername}									clear {ultimateclans.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}%.member-number}									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}%.claim.point}									loop {ultimateclans.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}%.members::*}:										set {ultimateclans.%loop-value%.member} to false										clear {ultimateclans.%loop-value%.clan.tag}										clear {ultimateclans.%loop-value%.ownername}										clear {ultimateclans.%loop-value%.clan.name}										exit loop									wait 2 tick									clear {ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.tag}									clear {ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}									send "%{tag}% &aPomyslnie usunieto klan!"									stop									# 								if {ultimateclans.claim.method} is "wg" or "WG" or "Wg" or "WorldGuard" or "worldguard" or "Worldguard":									make console execute command "rg remove -w %world of player% Clans-%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%"									set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.claimset} to false									loop {ultimateclans.clanlist::*}:										remove arg 3 from {ultimateclans.clanlist::*}									loop {ultimateclans.tagclanlist::*}:										remove {ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.tag} from {ultimateclans.tagclanlist::*}									wait 1 tick									set {ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner} to false									clear {ultimateclans.clan.%arg 3%.tag}									clear {ultimateclans.clan.%arg 3%.name}									if {ultimateclans.setblock} is true:										set block under {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}%.claim.point.center} to air									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}%.claim.point}									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}%.claim.point.center}									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.tag}%.tagauth}									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.tag}%.tag.fullname} 									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.tag}%.ownername}									clear {ultimateclans.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}%.member-number}									clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}%.claim.point}									loop {ultimateclans.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}%.members::*}:										set {ultimateclans.%loop-value%.member} to false										delete {ultimateclans.%loop-value%.clan.tag}										delete {ultimateclans.%loop-value%.ownername}										delete {ultimateclans.%loop-value%.clan.name}									delete {ultimateclans.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}%.members::*}									delete {ultimateclans.%{ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}%.member-number}									wait 2 tick									clear {ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.tag}									clear {ultimateclans.%{ultimateclans.clan.%arg 3%.ownername}%.owner.clanname}									send "%{tag}% &aPomyslnie usunieto klan!"									stop					else:						send "&cBlad!"				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "mail" or "poczta" or "msg" or "message":				if player has permissions "ultimateclans.mail" or "ultimateclans.admin":					if arg 2 is not set:						if {ultimateclans.%name of player%.mailbox.sub::*} is set:							send "%{tag}% &aTematy:&7 %{ultimateclans.%name of player%.mailbox.sub::*}%"							stop						else:							if {ultimateclans.lang} is "pl":								send "%{tag}% &7Nie masz nowych wiadomosci"								stop							if {ultimateclans.lang} is "eng":								send "%{tag}% &7Nie masz nowych wiadomosci"								stop					if arg 2 is "przeczytaj" or "read":						if player has permissions "ultimateclans.mail" or "ultimateclans.admin":							if arg 3 is set:								loop {ultimateclans.%name of player%.mailbox.sub::*}:									if arg 3 is loop-value:										send "%{tag}% %{ultimateclans.%name of player%.mailbox.%arg 3%::*}%"										remove arg 3 from {ultimateclans.%name of player%.mailbox.sub::*}										clear {ultimateclans.%name of player%.mailbox.%arg 3%::*}										stop									else:										send "%{tag}% &c Nie ma takiej wiadomosci"										stop							else:								send "%{tag}% &cPodaj temat wiadomosci!"								stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is not {@commands.list.1}:				if arg 1 is not {@commands.list.2}:					send "%{tag}% &cNie ma takiej komendy!"					stop			if arg 1 is "autor" or "author" or "dzikoysk" or "ultimateclans" or "donate" or "tworca" or "clans":				send "&8--------------------------------"				send " &7Autor: &aDzikoysk"				send " &7Nazwa: &aUltimateClans"				send "&7 &7&nStrona:&a &nwww.Dzikoysk.net"				send "&8--------------------------------"				stop			if arg 1 is "mailbox" or "skrzynkapocztowa":				if player has permissions "ultimateclans.mail" or "ultimateclans.admin":					if {ultimateclans.lang} is "pl":						send "%{style}%-----------------[ %{style2}%Mailbox Clans%{style}% ]-----------------"						send "%{style}%/{@prefix} poczta &8-%{style2}% Pokazuje tematy wiadomosci"						send "%{style}%/{@prefix} poczta przeczytaj [temat] &8-%{style2}% Pokazuje wiadomosci o podanym temacie"						stop					if {ultimateclans.lang} is "eng":						send "%{style}%-----------------[ %{style2}%Mailbox Clans%{style}% ]-----------------"						send "%{style}%/{@prefix} mail &8-%{style2}% Pokazuje tematy wiadomosci"						send "%{style}%/{@prefix} mail read [topic] &8-%{style2}% Pokazuje wiadomosci o podanym temacie"						stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "help" or "pomoc" or "p":				if arg 2 is not set:					if {ultimateclans.lang} is "pl":						send "%{style2}%--------------------[ %{style}% {@b.prefix} %{style2}% ] [%{style}%1%{style2}%/%{style}%2%{style2}%]------------------"						send "%{style}%/{@prefix} lista &8-%{style2}% Lista gildii"						send "%{style}%/{@prefix} profil &8-%{style2}% Twoja gildia"						send "%{style}%/{@prefix} profil [nazwa/tag] &8-%{style2}% Profil wybranej gildii"						send "%{style}%/{@prefix} stworz [nazwa] [tag] &8-%{style2}% Tworzy gildie"						send "%{style}%/{@prefix} zapros [gracz] &8-%{style2}% Zaprasza gracza do gildii"						send "%{style}%/{@prefix} dolacz &8-%{style2}% Akceptuje zaproszenie do gildii"						send "%{style}%/{@prefix} odrzuc &8-%{style2}% Odrzuca zaproszenie do gildii"						send "%{style}%/{@prefix} odejdz &8-%{style2}% Pozwala odejsc z gildii"						send "%{style}%/{@prefix} usun &8-%{style2}% Usuwa gildie"						stop					if {ultimateclans.lang} is "eng":						send "%{style2}%--------------------[ %{style}% {@b.prefix} %{style2}% ] [%{style}%1%{style2}%/%{style}%2%{style2}%]------------------"						send "%{style}%/{@prefix} list &8-%{style2}% Lista gildii"						send "%{style}%/{@prefix} profile &8-%{style2}% Twoja gildia"						send "%{style}%/{@prefix} profile [name/tag] &8-%{style2}% Profil wybranej gildii"						send "%{style}%/{@prefix} create [name] [tag] &8-%{style2}% Tworzy gildie"						send "%{style}%/{@prefix} invite [player] &8-%{style2}% Zaprasza gracza do gildii"						send "%{style}%/{@prefix} join &8-%{style2}% Akceptuje zaproszenie do gildii"						send "%{style}%/{@prefix} deny &8-%{style2}% Odrzuca zaproszenie do gildii"						send "%{style}%/{@prefix} leave &8-%{style2}% Pozwala odejsc z gildii"						send "%{style}%/{@prefix} delete &8-%{style2}% Usuwa gildie"							stop				if arg 2 is "1":					if {ultimateclans.lang} is "pl":						send "%{style2}%--------------------[ %{style}% {@b.prefix} %{style2}% ] [%{style}%1%{style2}%/%{style}%2%{style2}%]------------------"						send "%{style}%/{@prefix} lista &8-%{style2}% Lista gildii"						send "%{style}%/{@prefix} profil &8-%{style2}% Twoja gildia"						send "%{style}%/{@prefix} profil [nazwa/tag] &8-%{style2}% Profil wybranej gildii"						send "%{style}%/{@prefix} stworz [nazwa] [tag] &8-%{style2}% Tworzy gildie"						send "%{style}%/{@prefix} zapros [gracz] &8-%{style2}% Zaprasza gracza do gildii"						send "%{style}%/{@prefix} dolacz &8-%{style2}% Akceptuje zaproszenie do gildii"						send "%{style}%/{@prefix} odrzuc &8-%{style2}% Odrzuca zaproszenie do gildii"						send "%{style}%/{@prefix} odejdz &8-%{style2}% Pozwala odejsc z gildii"						send "%{style}%/{@prefix} usun &8-%{style2}% Usuwa gildie"						stop					if {ultimateclans.lang} is "eng":						send "%{style2}%--------------------[ %{style}% {@b.prefix} %{style2}% ] [%{style}%1%{style2}%/%{style}%2%{style2}%]------------------"						send "%{style}%/{@prefix} list &8-%{style2}% Lista gildii"						send "%{style}%/{@prefix} profile &8-%{style2}% Twoja gildia"						send "%{style}%/{@prefix} profile [name/tag] &8-%{style2}% Profil wybranej gildii"						send "%{style}%/{@prefix} create [name] [tag] &8-%{style2}% Tworzy gildie"						send "%{style}%/{@prefix} invite [player] &8-%{style2}% Zaprasza gracza do gildii"						send "%{style}%/{@prefix} join &8-%{style2}% Akceptuje zaproszenie do gildii"						send "%{style}%/{@prefix} deny &8-%{style2}% Odrzuca zaproszenie do gildii"						send "%{style}%/{@prefix} leave &8-%{style2}% Pozwala odejsc z gildii"						send "%{style}%/{@prefix} delete &8-%{style2}% Usuwa gildie"							stop				if arg 2 is "2":					if {ultimateclans.lang} is "pl":						send "%{style2}%--------------------[ %{style}% {@b.prefix} %{style2}% ] [%{style}%2%{style2}%/%{style}%2%{style2}%]------------------"						send "%{style}%/@ [tekst]&8-%{style2}% Chat klanu"						send "%{style}%/{@prefix} sojusz [nazwa]&8-%{style2}% Nawiazuje sojusz z wybrana gildia"						send "%{style}%/{@prefix} rozwiaz [nazwa]&8-%{style2}% Rozwiazuje sojusz z wybrana gildia"						send "%{style}%/{@prefix} zarzadzaj &8-%{style2}% Informacje o zarzadzaniu gildia"						send "%{style}%/{@prefix} zarzadzaj [funkcja] &8-%{style2}% Zarzadza wybrana funkcja"						send "%{style}%/{@prefix} pakty &8-%{style2}% Wszystko o paktach"						send "%{style}%/{@prefix} autor &8-%{style2}% Informacje o autorze"						stop					if {ultimateclans.lang} is "eng":						send "%{style2}%--------------------[ %{style}% {@b.prefix} %{style2}% ] [%{style}%2%{style2}%/%{style}%2%{style2}%]------------------"						send "%{style}%/@ [text]&8-%{style2}% Chat klanu"						send "%{style}%/{@prefix} sojusz [nazwa]&8-%{style2}% Nawiazuje sojusz z wybrana gildia"						send "%{style}%/{@prefix} rozwiaz [nazwa]&8-%{style2}% Rozwiazuje sojusz z wybrana gildia"						send "%{style}%/{@prefix} manage &8-%{style2}% Informacje o zarzadzaniu klanem"						send "%{style}%/{@prefix} manage [function] &8-%{style2}% Zarzadza wybrana funkcja"						send "%{style}%/{@prefix} mailbox &8-%{style2}% Informacje o skrzynce pocztowej"						send "%{style}%/{@prefix} author &8-%{style2}% Informacje o autorze"						stop			if arg 1 is not set:				if {ultimateclans.lang} is "pl":					send "%{style2}%--------------------[ %{style}% {@b.prefix} %{style2}% ] [%{style}%1%{style2}%/%{style}%2%{style2}%]------------------"					send "%{style}%/{@prefix} lista &8-%{style2}% Lista gildii"					send "%{style}%/{@prefix} profil &8-%{style2}% Twoja gildia"					send "%{style}%/{@prefix} profil [nazwa/tag] &8-%{style2}% Profil wybranej gildii"					send "%{style}%/{@prefix} stworz [nazwa] [tag] &8-%{style2}% Tworzy gildie"					send "%{style}%/{@prefix} zapros [gracz] &8-%{style2}% Zaprasza gracza do gildii"					send "%{style}%/{@prefix} dolacz &8-%{style2}% Akceptuje zaproszenie do gildii"					send "%{style}%/{@prefix} odrzuc &8-%{style2}% Odrzuca zaproszenie do gildii"					send "%{style}%/{@prefix} odejdz &8-%{style2}% Pozwala odejsc z gildii"					send "%{style}%/{@prefix} usun &8-%{style2}% Usuwa gildie"					stop				if {ultimateclans.lang} is "eng":					send "%{style2}%--------------------[ %{style}% {@b.prefix} %{style2}% ] [%{style}%1%{style2}%/%{style}%2%{style2}%]------------------"					send "%{style}%/{@prefix} list &8-%{style2}% Lista gildii"					send "%{style}%/{@prefix} profile &8-%{style2}% Twoja gildia"					send "%{style}%/{@prefix} profile [name/tag] &8-%{style2}% Profil wybranej gildii"					send "%{style}%/{@prefix} create [name] [tag] &8-%{style2}% Tworzy gildie"					send "%{style}%/{@prefix} invite [player] &8-%{style2}% Zaprasza gracza do gildii"					send "%{style}%/{@prefix} join &8-%{style2}% Akceptuje zaproszenie do gildii"					send "%{style}%/{@prefix} deny &8-%{style2}% Odrzuca zaproszenie do gildii"					send "%{style}%/{@prefix} leave &8-%{style2}% Pozwala odejsc z gildii"					send "%{style}%/{@prefix} delete &8-%{style2}% Usuwa gildie"						stop			if arg 1 is "1":				if {ultimateclans.lang} is "pl":					send "%{style2}%--------------------[ %{style}% {@b.prefix} %{style2}% ] [%{style}%1%{style2}%/%{style}%2%{style2}%]------------------"					send "%{style}%/{@prefix} lista &8-%{style2}% Lista gildii"					send "%{style}%/{@prefix} profil &8-%{style2}% Twoja gildia"					send "%{style}%/{@prefix} profil [nazwa/tag] &8-%{style2}% Profil wybranej gildii"					send "%{style}%/{@prefix} stworz [nazwa] [tag] &8-%{style2}% Tworzy gildie"					send "%{style}%/{@prefix} zapros [gracz] &8-%{style2}% Zaprasza gracza do gildii"					send "%{style}%/{@prefix} dolacz &8-%{style2}% Akceptuje zaproszenie do gildii"					send "%{style}%/{@prefix} odrzuc &8-%{style2}% Odrzuca zaproszenie do gildii"					send "%{style}%/{@prefix} odejdz &8-%{style2}% Pozwala odejsc z gildii"					send "%{style}%/{@prefix} usun &8-%{style2}% Usuwa gildie"					stop				if {ultimateclans.lang} is "eng":					send "%{style2}%--------------------[ %{style}% {@b.prefix} %{style2}% ] [%{style}%1%{style2}%/%{style}%2%{style2}%]------------------"					send "%{style}%/{@prefix} list &8-%{style2}% Lista gildii"					send "%{style}%/{@prefix} profile &8-%{style2}% Twoja gildia"					send "%{style}%/{@prefix} profile [name/tag] &8-%{style2}% Profil wybranej gildii"					send "%{style}%/{@prefix} create [name] [tag] &8-%{style2}% Tworzy gildie"					send "%{style}%/{@prefix} invite [player] &8-%{style2}% Zaprasza gracza do gildii"					send "%{style}%/{@prefix} join &8-%{style2}% Akceptuje zaproszenie do gildii"					send "%{style}%/{@prefix} deny &8-%{style2}% Odrzuca zaproszenie do gildii"					send "%{style}%/{@prefix} leave &8-%{style2}% Pozwala odejsc z gildii"					send "%{style}%/{@prefix} delete &8-%{style2}% Usuwa gildie"						stop			if arg 1 is "2":				if {ultimateclans.lang} is "pl":					send "%{style2}%--------------------[ %{style}% {@b.prefix} %{style2}% ] [%{style}%2%{style2}%/%{style}%2%{style2}%]------------------"					send "%{style}%/@ [tekst]&8-%{style2}% Chat klanu"					send "%{style}%/{@prefix} sojusz [nazwa]&8-%{style2}% Nawiazuje sojusz z wybrana gildia"					send "%{style}%/{@prefix} rozwiaz [nazwa]&8-%{style2}% Rozwiazuje sojusz z wybrana gildia"					send "%{style}%/{@prefix} zarzadzaj &8-%{style2}% Informacje o zarzadzaniu gildia"					send "%{style}%/{@prefix} zarzadzaj [funkcja] &8-%{style2}% Zarzadza wybrana funkcja"					send "%{style}%/{@prefix} pakty &8-%{style2}% Wszystko o paktach"					send "%{style}%/{@prefix} autor &8-%{style2}% Informacje o autorze"					stop				if {ultimateclans.lang} is "eng":					send "%{style2}%--------------------[ %{style}% {@b.prefix} %{style2}% ] [%{style}%2%{style2}%/%{style}%2%{style2}%]------------------"					send "%{style}%/@ [text]&8-%{style2}% Chat klanu"					send "%{style}%/{@prefix} sojusz [nazwa]&8-%{style2}% Nawiazuje sojusz z wybrana gildia"					send "%{style}%/{@prefix} rozwiaz [nazwa]&8-%{style2}% Rozwiazuje sojusz z wybrana gildia"					send "%{style}%/{@prefix} manage &8-%{style2}% Informacje o zarzadzaniu klanem"					send "%{style}%/{@prefix} manage [function] &8-%{style2}% Zarzadza wybrana funkcja"					send "%{style}%/{@prefix} mailbox &8-%{style2}% Informacje o skrzynce pocztowej"					send "%{style}%/{@prefix} author &8-%{style2}% Informacje o autorze"					stop	# -- Manage Command -- #command /mngplayer <text> <player>:	trigger:		if {ultimateclans.SkriptPermissions.enable} is true:			stop		else:			if arg 1 is "invite":				if player has permissions "ultimateclans.default" or "ultimateclans.admin":					set {ultimateclans.%arg player%.invite.true} to true					set {ultimateclans.%arg player%.clan.name} to {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}					set {ultimateclans.%arg player%.ownername} to {ultimateclans.%name of player%.owner.name}					if arg player is online:							if {ultimateclans.lang} is "pl":							send "%{tag}% &aOtrzymano zaproszenie do klanu: %{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%" to arg player							send "&a Aby dolaczyc uzyj &7/{@prefix} dolacz&a, jezeli chcesz odrzucic, uzyj &7/{@prefix} odrzuc" to arg player						if {ultimateclans.lang} is "eng":							send "%{tag}% &aOtrzymano zaproszenie do klanu: %{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%" to arg player							send "&a Aby dolaczyc uzyj &7/{@prefix} join&a, jezeli chcesz odrzucic, uzyj &7/{@prefix} deny" to arg player						stop					if arg player is offline:						set {ultimateclans.%arg player%.invite.true} to true						set {ultimateclans.%arg player%.invite.clan} to {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}						set {ultimateclans.%arg player%.ownername} to {ultimateclans.%name of player%.owner.name}						set {ultimateclans.%arg player%.invite.offlinemode.clan} to {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}						set {ultimateclans.%arg player%.invite.offlinemode.tag} to {ultimateclans.%name of player%.owner.tag}						stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "kick":				if player has permissions "ultimateclans.default" or "ultimateclans.admin":					if {ultimateclans.%arg player%.online} is true:						if {ultimateclans.tag} is true:							make console execute command "pex user %name of player% add NametagEdit.*"							wait 1 tick							make player execute command "ne prefix %name of player% &f"							make console execute command "pex user %name of player% remove NametagEdit.*"						if {ultimateclans.claim.method} is "wg" or "WG" or "Wg" or "WorldGuard" or "worldguard" or "Worldguard":							make console execute command "rg removemember -w %world of player% clans-%{ultimateclans.%arg player%.clan.name}% %arg player%"						remove arg player from {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.members::*}						remove 1 from {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.member-number}						set {ultimateclans.%arg player%.member} to false						clear {ultimateclans.%arg player%.clan.tag}						clear {ultimateclans.%arg player%.ownername}						clear {ultimateclans.%arg player%.clan.name}						loop 100 times:							send ""						send "%{tag}% &cWyrzucono Cie z klanu!" to arg player					if {ultimateclans.%arg player%.online} is false:						set {ultimateclans.%arg player%.kick.true} to true						if {ultimateclans.claim.method} is "wg" or "WG" or "Wg" or "WorldGuard" or "worldguard" or "Worldguard":							make console execute command "rg removemember -w %world of player% clans-%{ultimateclans.%arg player%.clan.name}% %arg player%"						send "%{tag}% &cWyrzucono Cie z klanu!" to arg player						remove arg player from {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.members::*}						remove 1 from {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.member-number}						set {ultimateclans.%arg player%.member} to false						clear {ultimateclans.%arg player%.clan.tag}						clear {ultimateclans.%arg player%.ownername}						clear {ultimateclans.%arg player%.clan.name}						set {ultimateclans.%arg player%.kick.true} to true						stop					else:						send "%{tag}% &cBlad! Powod: &7Online-Kick"						stop				else:					send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"					stop			if arg 1 is "senddeny":				if {ultimateclans.SkriptPermissions.enable} is true:					stop				else:					if player has permissions "ultimateclans.default" or "ultimateclans.admin":						if arg player is online:							send "%{tag}% &cGracz:&7 %arg player% &codrzucil zaproszenie" to {ultimateclans.%name of player%.ownername}							if {ultimateclans.payitem.invite} is true:								if {ultimateclans.lang} is "eng":									send "&aMozesz odebrac przedmioty wykorzystane do zaproszenie gracza. Uzyj: &7/{@prefix} returnitem"									set {ultimateclans.returnitem.%player%} to true 									stop								if {ultimateclans.lang} is "pl":									send "&aMozesz odebrac przedmioty wykorzystane do zaproszenie gracza. Uzyj: &7/{@prefix} zwroc"									set {ultimateclans.returnitem.%player%} to true 									stop						if arg player is offline:							add "&cOdrzucono zaproszenie" to {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.ownername}%.mailbox.sub::*}							if {ultimateclans.lang} is "eng":								add "&cGracz:&7 %arg player% &codrzucil zaproszenie&c. Aby odebrac przedmioty wykorzystane do zaproszenie gracza. Uzyj: &7/clans returnitem" to {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.ownername}%.mailbox.Odrzucono zaproszenie::*}								stop							if {ultimateclans.lang} is "pl":								add "&cGracz:&7 %arg player% &codrzucil zaproszenie&c. Aby odebrac przedmioty wykorzystane do zaproszenie gracza. Uzyj: &7/clans zwroc" to {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.ownername}%.mailbox.Odrzucono zaproszenie::*}								stop					else:						send "&cNie masz uprawnien do uzywania tej komendy"						stopcommand /mngsendinvite <player>:	trigger:		if {ultimateclans.%name of player%.invenable} is true:			set {ultimateclans.%name of player%.invenable} to false			send "%{tag}% &aOtrzymano zaproszenie do gildii: &7%{ultimateclans.%arg player%.i.invite.clanname}%" to arg player			send "&a Aby dolaczyc uzyj &7/{@prefix} dolacz&a, jezeli chcesz odrzucic, uzyj &7/{@prefix} odrzuc" to arg player			send "%{tag}% &aZaproszono gracza: &7%arg player%" to player			stopcommand /mngsendkick <player>:	trigger:		if {ultimateclans.%name of player%.kickenable} is true:			set {ultimateclans.%name of player%.kickenable} to false			send "%{tag}% &cWyrzucono Cie z gildii &7%{ultimateclans.%arg player%.clan.name}%&c!" to arg player			stopcommand /mngalliancesend <player>:	trigger:		if {ultimateclans.%name of player%.invenableclans} is true:			set {ultimateclans.%name of player%.invenableclans} to false			send "&aOtrzymano zaproszenie do sojuszu od gildii:&4 %{ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.i.inviteclannameclans}%" to arg player			if {ultimateclans.lang} is "pl":				send "&aAby przyjac zaproszenie wpisz &7/{@prefix} pakt sojusz akceptuj" to arg player				send "&aJezeli chcesz odrzucic, uzyj &7/{@prefix} pakt sojusz odrzuc" to arg player			if {ultimateclans.lang} is "eng":				send "&aAby przyjac zaproszenie wpisz &7/{@prefix} relation alliance accpet" to arg player				send "&aJezeli chcesz odrzucic, uzyj &7/{@prefix} relation alliance deny" to arg player			send "%{tag}% &aZaproszono gildie do sojuszu!" to player			stop			command /mngkick <player>:	trigger:		if {ultimateclans.%name of player%.kickenable} is true:			if {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname} is {ultimateclans.%arg player%.clan.name}:				if {ultimateclans.%arg player%.online} is true:					send "&aWyrzucono gracza z gildii"					make arg player execute command "clans odejdz"					stop				if {ultimateclans.%arg player%.online} is false:					send "&aWyrzucono gracza z gildii"					set {ultimateclans.%arg player%.kick.true} to true					stop					# -- End of Manage Commands -- ## -- Clans Chat -- #command /@ <text>:	trigger:		if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:			set {_prefix} to "&8@ &7&l[Zalozyciel]"		if {ultimateclans.%name of player%.member} is true:			set {_prefix} to "&8@ &7&o[Czlonek]"		if {ultimateclans.%name of player%.mod} is true:			set {_prefix} to "&8@ &7[Moderator]"		if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:			set {ultimateclans.%name of player%.member} to true			set {ultimateclans.%name of player%.clan.name} to {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}			wait 1 tick			if {ultimateclans.%name of player%.member} is true:				loop {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.clan.name}%.members::*}:					if loop-value is online:						send "%{_prefix}% %{style}%%name of player%&7: %arg 1%" to loop-value						set {ultimateclans.%name of player%.member} to false						clear {ultimateclans.%name of player%.clan.name}						stop					else:						send "&cNikt nie jest online!"						set {ultimateclans.%name of player%.member} to false						clear {ultimateclans.%name of player%.clan.name}						stop				stop			stop		if {ultimateclans.%name of player%.member} is true:			loop {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.clan.name}%.members::*}:				if loop-value is online:					send "%{_prefix}% %{style}%%name of player%&7: %arg 1%" to loop-value					stop				else:					send "&cNikt nie jest online!"					stop		else:			send "&cMusisz byc w gildii, aby uzywac tego czatu!!"			stop# -- End of Clans Chat -- ##--------## Events ##--------## -- SetInfo EventOn chat:	if {ultimateclans.info.set.%name of player%} is true:		clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.info}		clear {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.tag}%.info}		send "%{tag}% &aUstawiono" to player		set {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.info} to message		set {ultimateclans.info.set.%name of player%} to false		cancel event# -- Offline-modeon join:	if {ultimateclans.%name of player%.i.invite} is true:		wait 10 second		if {ultimateclans.lang} is "pl":			send "%{tag}% &aOtrzymano zaproszenie do klanu: %{ultimateclans.%name of player%.i.invite.clanname}%" to player			send "&a Aby dolaczyc uzyj &7/{@prefix} dolacz&a, jezeli chcesz odrzucic, uzyj &7/{@prefix} odrzuc" to player		if {ultimateclans.lang} is "eng":			send "%{tag}% &aOtrzymano zaproszenie do klanu: %{ultimateclans.%name of player%.i.invite.clanname}%" to player			send "&a Aby dolaczyc uzyj &7/{@prefix} join&a, jezeli chcesz odrzucic, uzyj &7/{@prefix} deny" to player	if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:		if {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.i.inviteclans} is true:			wait 10 seconds			send "&aOtrzymano zaproszenie do sojuszu od gildii: &4%{ultimateclans.%{ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}%.i.inviteclannameclans}%"			if {ultimateclans.lang} is "pl":				send "&aAby przyjac zaproszenie wpisz &7/{@prefix} pakt sojusz akceptuj"				send "&aJezeli chcesz odrzucic, uzyj &7/{@prefix} pakt sojusz odrzuc"			if {ultimateclans.lang} is "eng":				send "&aAby przyjac zaproszenie wpisz &7/{@prefix} relation alliance accpet"				send "&aJezeli chcesz odrzucic, uzyj &7/{@prefix} relation alliance deny"	if {ultimateclans.%name of player%.kick.true} is true:		wait 15 seconds		if {ultimateclans.tag} is true:			make console execute command "pex user %name of player% add NametagEdit.*"			wait 1 tick			make player execute command "ne prefix %name of player% &f"			make console execute command "pex user %name of player% remove NametagEdit.*"		loop 100 times:			send ""		send "&cWyrzucono Cie z klanu!"		set {ultimateclans.%name of player%.kick.true} to false# -- Support -- #command /uctest [<text>]:	aliases: ucdzikoysk	trigger:		if arg 1 is "display":			send "1. Name Of Player = %name of player%"			send "2. Player = %player%"			send "3. Display Name Of Player = %display name of player%"			send "4. Coloured Player's Prefix = %coloured player's prefix%"			send "5. Uncoloured Player's Prefix = %uncoloured player's prefix%"			send "4. Coloured Player's Suffix = %coloured player's suffix%"			send "5. Uncoloured Player's Suffix = %uncoloured player's suffix%"			stop		else:			set {_dzikoysk} to "%name of player%"			if {_dzikoysk} is "Dzikoysk":				send "&cWitaj Dzikoysk! Ten serwer oparty jest o: &4UltimateClans"			send "&c* Dzikoysk say:"			send "&8----------------------------"			send "&8Serwerowa wersja Skript: %skript version%"			send "&8Wymagana: Skript Beta 10"			send "&8----------------------------"			send "&8Wersja skryptu: {@version}"			send "&8----------------------------"			send "&8----------------------------"			send "&8Prefix: {@prefix}"			send "&8----------------------------"			send "&8[Args] Display"			stop# -- End of Support -- @## -- Config load on Start -- #on Skript start:	send "" to console	send "&8--------------------------------------------------------------" to the console	send "&8|                              |" to the console	send "&8|          Enable &eUltimateClans          &8 |" to the console	send "&8|                              |" to the console	send "&8--------------------------------------------------------------" to the console	send "" to the console	send "&8Author: &eDzikoysk" to the console	send "&8Version: &7{@version}" to the console	send "" to the console	set {ultimateclans.lang} to "{@lang}"	set {ultimateclans.mailbox.enable} to {@mailbox}	set {ultimateclans.payitem.enable} to {@payitem}	set {ultimateclans.autoclaim.enable} to {@auto.claim}	set {ultimateclans.stats.message} to {@stats.message}	set {ultimateclans.claim.method} to "{@claim.method}"	set {ultimateclans.chunk.msg} to {@chunk.msg}	set {ultimateclans.setblock} to {@claim.setblock}	set {ultimateclans.safe.chest} to {@claim.safe.chest}	set {ultimateclans.safe.break} to {@claim.safe.break}	set {ultimateclans.safe.place} to {@claim.safe.place}	set {ultimateclans.safe.flint and steel} to {@claim.safe.flint and steel}	set {ultimateclans.safe.bucket} to {@claim.safe.bucket}	set {ultimateclans.worldguard.size} to {@claim.size}	set {ultimateclans.setnamecolor} to {@set.name.color}	set {ultimateclans.pvp} to {@pvp}	set {ultimateclans.tp.cooldown} to {@tp.cooldown}	set {ultimateclans.pvp.ownerset} to {@pvp.owner}	set {ultimateclans.ultimatechat} to {@ultimatechat.enable}	set {ultimateclans.paymoney.cost} to {@paymoney.create.cost}	set {ultimateclans.paymoney.enable} to {@paymoney.enable}	set {ultimateclans.vault} to {@vault}	set {ultimateclans.paymoney.invite} to {@paymoney.invite}	set {ultimateclans.paymoney.invite.cost} to {@paymoney.invite.cost}	set {ultimateclans.payitem.invite} to {@payitem.invite}	set {ultimateclans.payitem.invite.cost} to "{@payitem.invite.cost}"	set {ultimateclans.claim.wg.farewell} to {@claim.wg.farewell}	set {ultimateclans.claim.wg.greeting} to {@claim.wg.greeting}	set {_chest} to {@claim.wg.chest}	set {ultimateclans.cliam.sethome} to {@claim.sethome}	set {ultimateclans.level.take} to {@level.take}	set {ultimateclans.broadcast} to {@broadcast.enable}	set {ultimateclans.broadcast.time} to {@broadcast.time}	set {ultimateclans.tab} to {@tab}	set {ultimateclans.tab.color} to "{@tab.color}"	set {ultimateclans.tag} to {@tag}	set {ultimateclans.tag.color} to "{@tag.color}"	set {ultimateclans.tag.color.nick} to "{@tag.color.nick}"	wait 1 tick	if {_chest} is true:		set {ultimateclans.wg.chest} to false	if {_chest} is false:		set {ultimateclans.wg.chest} to true	set {ultimateclans.style} to "{@style}"	if {ultimateclans.style} is "gy":		set {style} to "&7"		set {style2} to "&4"	if {ultimateclans.style} is "gg":		set {style} to "&a"		set {style2} to "&8"	if {ultimateclans.style} is "bg":		set {style} to "&9"		set {style2} to "&7"	if {ultimateclans.style} is "mg":		set {style} to "&3"		set {style2} to "&7"	if {style} is "&a":		set {tag} to "{@tag|gg}"	if {style} is "&7":		set {tag} to "{@tag|gy}"	if {style} is "&9":		set {tag} to "{@tag|bg}"	if {style} is "&3":		set {tag} to "{@tag|mg}"	wait 1 tick	if {ultimateclans.payitem.enable} is true:		set {ultimateclans.payitem.allitem} to "{@payitem.slot.1}, {@payitem.slot.2}, {@payitem.slot.3}, {@payitem.slot.4}, and {@payitem.slot.5}"	set {broadcast.timmer} to 0	loop {ultimateclans.clanlist::*}:		if {ultimateclans.clan.%loop-value%.pvp} is not set:			set {ultimateclans.clan.%loop-value%.pvp} to {@pvp}# -- End of Load -- #			# -- Plugins List -- #on command "plugins":	wait 3 tick	stop	send "&4UltimateClans &7by Dzikoysk"	on command "pl":	wait 3 tick	stop	send "&4UltimateClans &7by Dzikoysk"on command "plugin":	wait 3 tick	stop	send "&4UltimateClans &7by Dzikoysk"# -- End of Plugin List -- ## -- Mailbox and Player Info -- #on join:	set {ultimateclans.%name of player%.player} to true	set {ultimateclans.%name of player%.online} to true	if {ultimateclans.%name of player%.kill} is not set:		set {ultimateclans.%name of player%.kill} to 0	if {ultimateclans.%name of player%.death} is not set:		set {ultimateclans.%name of player%.death} to 0	set {ultimateclans.%name of player%.lastlogin} to now	if {ultimateclans.mailbox.enable} is true:		if {ultimateclans.%name of player%.mailbox.msg} is true:			if {ultimateclans.lang} is "eng":				send "%{tag}% &8Masz nowe wiadomosci. Aby sprawdzic uzyj &7/{@prefix} mail"				stop			if {ultimateclans.lang} is "pl":				send "%{tag}% &8Masz nowe wiadomosci. Aby sprawdzic uzyj &7/{@prefix} poczta"				stop# -- Logout -- #on logout:	set {ultimateclans.%name of player%.online} to false# -- End of Logout -- #every 10 second:	loop all players:		if {ultimateclans.%loop-player%.loop-value} is true:			if {ultimateclans.tag} is true:				make console execute command "pex user %loop-player% add NametagEdit.*"				wait 1 tick				make loop-player execute command "ne prefix %loop-player% &f"				make console execute command "pex user %loop-player% remove NametagEdit.*"			set {ultimateclans.%loop-player%.loop-value} to false			loop 100 times:				send "" to loop-player			send "&cGildia zostala rozwiazana!" to loop-player# -- Alert -- #every 5 minutes:	loop all players:		if {ultimateclans.%name of loop-players%.i.invite} is true:			if {ultimateclans.lang} is "pl":				send "%{tag}% &aOtrzymano zaproszenie do klanu: %{ultimateclans.%loop-player%.i.invite.clanname}%" to loop-player				send "&a Aby dolaczyc uzyj &7/{@prefix} dolacz&a, jezeli chcesz odrzucic, uzyj &7/{@prefix} odrzuc" to loop-player			if {ultimateclans.lang} is "eng":				send "%{tag}% &aOtrzymano zaproszenie do klanu: %{ultimateclans.%loop-player%.i.invite.clanname}%" to loop-player				send "&a Aby dolaczyc uzyj &7/{@prefix} join&a, jezeli chcesz odrzucic, uzyj &7/{@prefix} deny" to loop-player		if {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of loop-player%.owner.clanname}%.i.inviteclans} is true:			send "&aOtrzymano zaproszenie do sojuszu od gildii: &4%{ultimateclans.%{ultimateclans.%loop-player%.owner.clanname}%.i.inviteclannameclans}%" to loop-player			if {ultimateclans.lang} is "pl":				send "&aAby przyjac zaproszenie wpisz &7/{@prefix} pakt sojusz akceptuj" to loop-player				send "&aJezeli chcesz odrzucic, uzyj &7/{@prefix} pakt sojusz odrzuc" to loop-player			if {ultimateclans.lang} is "eng":				send "&aAby przyjac zaproszenie wpisz &7/{@prefix} relation alliance accpet" to loop-player				send "&aJezeli chcesz odrzucic, uzyj &7/{@prefix} relation alliance deny" to loop-player# -- End of Alert -- ## -- Broadcast -- #every 1 minute:	if {ultimateclans.broadcast} is true:		add 1 to {broadcast.timmer}		if {broadcast.timmer} is greater than {ultimateclans.broadcast.time}-1:			loop all players in "{@world}":				send "%{style}%Nazwa gildii nie moze zawierac znakow specjalnych: %{style2}%@$&%{style}%, oraz nie moze zawierac %{style2}%spacji%{style}%. Tag nie moze byc dluzszy niz %{style2}%5 znakow!" to loop-player				set {broadcast.timmer} to 0				stop# -- End of Broadcast -- #			# -- UltimateChat -- #on chat:	set {_chat} to "{@ultimatechat}"	if {ultimateclans.%name of player%.owner} is true:		replace all "{TAG}" with "%{ultimateclans.%name of player%.owner.tag}%" in {_chat}	if {ultimateclans.%name of player%.member} is true:		replace all "{TAG}" with "%{ultimateclans.%name of player%.clan.tag}%" in {_chat}	replace all "{@ultimatechat-tag}" with "" in {_chat}	replace all "{RANK}" with "%colored player's prefix%" in {_chat}	replace all "{PLAYER}" with "%player%" in {_chat}	replace all "{DISPLAY}" with "%display name of player%" in {_chat}	replace all "{MESSAGE}" with "%message%" in {_chat}	send "%{_chat}%" to all players	cancel event# -- End of UltimateChat -- ## -- Script list -- #on command "skrypty":	wait 3 tick	send "&7Script: &4UltimateClans &7by Dzikoysk"on command "skrypt":	wait 3 tick	send "&7Script: &4UltimateClans &7by Dzikoysk"on command "skript":	wait 3 tick	send "&7Script: &4UltimateClans &7by Dzikoysk"# -- End of Script List -- ## -- Stats events -- #on death:	if victim is a player:		if victim's world isn't "{@disable}":			add 1 to {ultimateclans.%victim%.death}			if {ultimateclans.stats.message} is true:				send "{@tag.stats} &a+1" to attacker			if {ultimateclans.%name of attacker%.member} is true:				add 1 to {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of attacker%.clan.name}%.killall}			if {ultimateclans.%name of victim%.member} is true:				add 1 to {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of victim%.clan.name}%.deathall}			if {ultimateclans.%name of attacker%.owner} is true:				add 1 to {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of attacker%.owner.clanname}%.killall}			if {ultimateclans.%name of victim%.owner} is true:				add 1 to {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.%name of victim%.owner.clanname}%.deathall}			if {ultimateclans.stats.message} is true:				send "{@tag.stats} &c-1" to victim# -- End of Stats -- ## Chunk eventson break:	if player's world isn't "{@disable}":		if {ultimateclans.claim.method} is "chunk" or "Chunk":			if {ultimateclans.safe.break} is true:				if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is set:					if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.clan.name}:						stop					if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}:						stop					else:						cancel event						send "%{tag}% &cNie mozna niszczyc na terenie innej gildii!"						stopon place:	if player's world isn't "{@disable}":		if {ultimateclans.claim.method} is "chunk" or "Chunk":			if {ultimateclans.safe.place} is true:				if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is set:					if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.clan.name}:						stop					if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}:						stop					else:						cancel event						send "%{tag}% &cNie mozna budowac na terenie innej gildii!"						stopOn Bucket fill:	if player's world isn't "{@disable}":		if {ultimateclans.claim.method} is "chunk" or "Chunk":			if {ultimateclans.safe.bucket} is true:				if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is set:					if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.clan.name}:						stop					if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}:						stop					else:						cancel event						send "%{tag}% &cNie mozna zabierac wody/lawy z terenu innej gildii!"						stopOn Bucket Empty:	if player's world isn't "{@disable}":		if {ultimateclans.claim.method} is "chunk" or "Chunk":			if {ultimateclans.safe.bucket} is true:				if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is set:					if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.clan.name}:						stop					if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}:						stop					else:						cancel event						send "%{tag}% &cNie mozna wylewac wody/lawy na teren innej gildii!"						stopOn rightclick on chest:	if player's world isn't "{@disable}":		if {ultimateclans.claim.method} is "chunk" or "Chunk":			if {ultimateclans.safe.chest} is true:				if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is set:					if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.clan.name}:						stop					if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}:						stop					else:						send "%{tag}% &cNie mozna otwierac skrzyn innej gildii!"						cancel event	On rightclick holding a flint and steel:	if player's world isn't "{@disable}":		if {ultimateclans.claim.method} is "chunk" or "Chunk":			if {ultimateclans.safe.flint and steel} is true:				if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is set:					if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.clan.name}:						stop					if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}:						stop					else:						send "%{tag}% &cNie mozna podpalac terenu innej gildii!"						cancel eventOn Bed Enter:	if player's world isn't "{@disable}":		if {ultimateclans.claim.method} is "chunk" or "Chunk":			if {ultimateclans.safe.bed} is true:				if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is set:					if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.clan.name}:						stop					if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}:						stop					else:						send "%{tag}% &cNie mozna spac na terenie innej gildii!"						cancel event# -- PvP Disable Event -- #on damage:	if victim is a player:		if victim's world isn't "{@disable}":			if attacker is a player:				if {ultimateclans.%name of victim%.owner.clanname} is {ultimateclans.%name of attacker%.clan.name}:					cancel event					stop				if {ultimateclans.%name of victim%.owner.clanname} is {ultimateclans.%name of attacker%.owner.clanname}:					cancel event					stop				if {ultimateclans.%name of victim%.clan.name} is {ultimateclans.%name of attacker%.clan.name}:					cancel event					stop				if {ultimateclans.%name of victim%.clan.name} is {ultimateclans.%name of attacker%.owner.clanname}:					cancel event					stop				else:					if {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of attacker%.clan.name}%.rel.%{ultimateclans.%name of attacker%.clan.name}%} is true:						cancel event						stop					if {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of attacker%.clan.name}%.rel.%{ultimateclans.%name of attacker%.owner.clanname}%} is true:						cancel event						stop					if {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of attacker%.owner.clanname}%.rel.%{ultimateclans.%name of attacker%.clan.name}%} is true:						cancel event						stop					if {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of attacker%.owner.clanname}%.rel.%{ultimateclans.%name of attacker%.owner.clanname}%} is true:						cancel event						stop					if {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of victim%.clan.name}%.rel.%{ultimateclans.%name of attacker%.clan.name}%} is true:						cancel event						stop					if {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of victim%.clan.name}%.rel.%{ultimateclans.%name of attacker%.owner.clanname}%} is true:						cancel event						stop					if {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of victim%.owner.clanname}%.rel.%{ultimateclans.%name of attacker%.clan.name}%} is true:						cancel event						stop					if {ultimateclans.%{ultimateclans.%name of victim%.owner.clanname}%.rel.%{ultimateclans.%name of attacker%.owner.clanname}%} is true:						cancel event						stop# -- End of PvP Disable Event -- ## -- Walking event - Chunk Function -- #on walking on stone or grass or cobblestone or wood or any wool or sandstone or netherrack or glowstone or sand or gravel or snow or stone brick:	if player's world is "{@world}":		# '		if {ultimateclans.claim.method} is "chunk" or "Chunk":			if {ultimateclans.chunk.msg} is true:				if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is set:					if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.clan.name}:						if {ultimateclans.chunk.number.%name of player%} is 1:							stop						else:							send "%{tag}% &aJestes na terenie swojej gildii!"							add 1 to {ultimateclans.chunk.setmy.number.%name of player%}							set {ultimateclans.chunk.set.my.%name of player%} to true							if {ultimateclans.setnamecolor} is true:								set the player's display name to "&a%name of player%"							stop					if {ultimateclans.chunk::%chunk at player%} is {ultimateclans.%name of player%.owner.clanname}:						if {ultimateclans.chunk.setmy.number.%name of player%} is 1:							stop						else:							send "%{tag}% &aJestes na terenie swojej gildii!"							add 1 to {ultimateclans.chunk.setmy.number.%name of player%}							set {ultimateclans.chunk.set.my.%name of player%} to true							if {ultimateclans.setnamecolor} is true:								set the player's display name to "&a%name of player%"							stop					else:						if {ultimateclans.chunk.set.number.%name of player%} is 1:							stop						else:							send "%{tag}% &7Znajdujesz sie na terenie innej gildii! &7[%{ultimateclans.clan.%{ultimateclans.chunk::%chunk at player%}%.name}%]"							set {ultimateclans.chunk.info.%name of player%} to {ultimateclans.clan.%{ultimateclans.chunk::%chunk at player%}%.name}							add 1 to {ultimateclans.chunk.set.number.%name of player%}							set {ultimateclans.chunk.set.other.%name of player%} to true							if {ultimateclans.setnamecolor} is true:								set the player's display name to "&c%name of player%"							stop				else:					# '					if {ultimateclans.chunk.set.other.%name of player%} is true:						send "%{tag}% &7Opuszczono teren gildii &7%{ultimateclans.chunk.info.%name of player%}%"						set {ultimateclans.chunk.set.other.%name of player%} to false						remove 1 from {ultimateclans.chunk.set.number.%name of player%}						clear {ultimateclans.chunk.info.%name of player%}						if {ultimateclans.setnamecolor} is true:							set the player's display name to "&f%name of player%"						stop					# '					if {ultimateclans.chunk.set.my.%name of player%} is true:						send "%{tag}% &cNie jestes juz na terenie swojej gildii!"						set {ultimateclans.chunk.set.my.%name of player%} to false						remove 1 from {ultimateclans.chunk.setmy.number.%name of player%}						if {ultimateclans.setnamecolor} is true:							set the player's display name to "&f%name of player%"						# '						stop# -- End of walking event -- #						#------------------------------------------------ End of Script / Thanks for Use ------------------------------------------------##--------------------------------------- © by Dzikoysk - Author / Site: www.Dzikoysk.net ----------------------------------------#

 

//Matko boska, używaj spoilerów D: ~Sebeg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0
Gość DonFallingCookie

Haha, mój kod  B)

Do pierwszego wklej na koniec:

on chat:	cancel event	broadcast "&c[%{punkty::%player%}%] &7%display name of player%: &f%message%"

sobie pozmieniaj do swoich potrzeb, a drugiego nie zrozumiałem ;-;

Edytowane przez DonFallingCookie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

a mugłbyś mi go przepisać juz do chatu. ze tylko skopiować i wkleic bo nie rozumiem troche

a w drugim ze jak ktos nie ma gildi to pisze mu przed nickiem {TAG} nick i chce to zmienic zeby nic nie pisalo

Sora za duriggo Posta

Edytowane przez Parrot
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
Gość DonFallingCookie
Dnia 7.06.2014 o 19:40, xJacub napisał:

a w drugim ze jak ktos nie ma gildi to pisze mu przed nickiem {TAG} nick i chce to zmienic zeby nic nie pisalo

 

Sora za duriggo Posta

Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

To zmień....

Edytowane przez DonFallingCookie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...