Skocz do zawartości
 • 0

Kilka skryptów


NeXv

Pytanie

Prosił bym was o zrobienie 2 skryptów:

- Nowy gracz dostaje ochrone chodzi mi o:

  *Żeby gracz miał przez 30 minut ochrone.

  *Żeby mu pisało ile się zostało do końca ochrony np 29minut 32sekundy.

  *I żeby nie mogli go bić inni gracze.

- Motd i czas dołączenia chodzi mi o:

  *Żeby pokazywało kiedy dołączył.

  *Żeby wyświetlało godzine (Do tego mam skrypt Real Time)

  *I jak byście mogli to zróbcie żeby tak wyglądało

   &3< &4__ &3>        {@prefix}        &3< &4__ &3>

          Nick: %player%

          Data dolaczenia: %{data.dolaczenia}%

          Godzina: %{time}%

 

 

Bardzo dziękuje za chęci do pomocy i prosił bym o wystawienie ich na pestabin :> Oczywiście dostaniecie +:>

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

15 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

 • 0

1 skript:

on first join:    set {ochrona.status.%player%} to true    set {ochrona.%player%} to 30every 1 minute:    add -1 to {ochrona.%player%}    if {ochrona.%player%} is 0:         set {ochrona.status.%player%} to false         stopon damage:    if {ochrona.status.%victim%} is true    cancel event    send "&2Gracz &6%victim% posiada ochrone ktora potrwa jeszcze {ochrona.%player%} minut/e   
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

 

1 skript:

on first join:    set {ochrona.status.%player%} to true    set {ochrona.%player%} to 30every 1 minute:    add -1 to {ochrona.%player%}    if {ochrona.%player%} is 0:         set {ochrona.status.%player%} to false         stopon damage:    if {ochrona.status.%victim%} is true    cancel event    send "&2Gracz &6%victim% posiada ochrone ktora potrwa jeszcze {ochrona.%player%} minut/e   

Zapomniałeś od " i o %{ochrona.%player%}% Tu jest gotowy

on first join:    set {ochrona.status.%player%} to true    set {ochrona.%player%} to 30every 1 minute:    add -1 to {ochrona.%player%}    if {ochrona.%player%} is 0:         set {ochrona.status.%player%} to false         stopon damage:    if {ochrona.status.%victim%} is true    cancel event    send "&2Gracz &6%victim% posiada ochrone ktora potrwa jeszcze %{ochrona.%player%}% minut/e"
Skrypty zawsze wstawiamy w kod ~Dragon
 
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Może być obok?

 

on first join:    set {ochrona.status.%player%} to true    set {ochrona.%player%} to 30every 1 minute:    add -1 to {ochrona.%player%}    if {ochrona.%player%} is 0:         set {ochrona.status.%player%} to false         stopon damage:    if {ochrona.status.%victim%} is true    cancel event    send "&2Gracz &6%victim% posiada ochrone ktora potrwa jeszcze %{ochrona.%player%}% minut/e"
on join:	{kille::%name of player%} is not set:		set {kille::%name of player%} to 0	{deady::%name of player%} is not set:		set {deady::%name of player%} to 0	{punkty::%name of player%} is not set:		set {punkty::%name of player%} to 1000						on death:	if victim is player:		if attacker is a player:			add {punkty::%victim%}*0.10 to {punkty::%attacker%}			remove {punkty::%victim%}*0.10 from {punkty::%victim%}			add {punkty::%victim%}*0.10 to {punkty}			broadcast " &7Gracz &8%victim% &7zostal zabity przez gracza &8%attacker% &c(+%{punkty}%)"			set {punkty} to 0			add 1 to {kille::%attacker%}			add 1 to {deady::%victim%}			create timed bar with text "&3Zabil cie &8%attacker%, &3zdobyl &8%{punkty}% &3punktów" to victim for 5 seconds			stop					command /top10:	trigger:		send "&8##&7==============&8## &3Top10 &8##&7==============&8##"		set {_num} to size of {punkty:}		loop {_num} times:			loop {punkty:}:				{_v.%loop-number%} is not set:					set {_v.%loop-number%} to loop-value					set {_n.%loop-number%} to loop-index				loop-value is greater than {_v.%loop-number%}:					set {_v.%loop-number%} to loop-value					set {_n.%loop-number%} to loop-index			remove {_v.%loop-number%} from {punkty:}		loop {_num} times:			loop-number is less than or equal to 10:				send "&c&l%loop-number%. &3&l%{_n.%loop-number%}% &8&l(%{_v.%loop-number%}%)"			set {punkty::%{_n.%loop-number%}%} to {_v.%loop-number%}		{_num} is less than 10:			set {_r} to {_num}			loop 10 - {_num} times:				add 1 to {_r}				send "&c&l%{_r}%. &3&lbrak"				command /ranking [<text&gt]:	trigger:		if arg 1 is not set:			send "&8##&7==============&8## &3Ranking &8##&7==============&8##"			send "&e&l* &7Gracz: &8&l%player%"			send "&e&l* &7Fragi: &8&l%{kille::%player%}%"			send "&e&l* &7Zgony: &8&l%{deady::%player%}%"			send "&e&l* &7Punkty: &8&l%{punkty::%player%}%"			send "&8##&7==============&8## &3Ranking &8##&7==============&8##"		if arg 1 is not empty:			send "&8##&7==============&8## &3Ranking &8##&7==============&8##"			send "&e&l* &7Gracz: &8&l%arg 1%"			send "&e&l* &7Fragi: &8&l%{kille::%arg 1%}%"			send "&e&l* &7Zgony: &8&l%{deady::%arg 1%}%"			send "&e&l* &7Punkty: &8&l%{punkty::%arg 1%}%"			send "&8##&7==============&8## &3Ranking &8##&7==============&8##"			stop				every 60 ticks:	loop all players in world "{@world}":		display board named "&7PvP" to loop-player		make score "&3Punkty: &8" in board of loop-player to %{punkty::%arg 1%}%		make score "&3Zabicia: &9" in board of loop-player to %{kille::%player%}%"		make score "&3Zgony: &9" in board of loop-player to %{kille::%player%}%		move display of loop-player to "sidebar"  every 60 ticks:	loop all players in world "{@world2}":		display board named "&7PvP" to loop-player		make score "&3Punkty: &8" in board of loop-player to %{punkty::%arg 1%}%		make score "&3Zabicia: &9" in board of loop-player to %{kille::%player%}%"		make score "&3Zgony: &9" in board of loop-player to %{{deady::%name of player%}%		move display of loop-player to "sidebar"			 every 10 seconds:	loop all players in world "{@world3}":set the player's display name to "&7[&4{kille::%name of player%}&7] | %name of player%"		display board named "&7PvP" to loop-player		make score "&3Punkty: &8" in board of loop-player to %{punkty::%arg 1%}%		make score "&3Zabicia: &9" in board of loop-player to %{kille::%player%}%"		make score "&3Zgony: &9" in board of loop-player to %{kille::%player%}%		move display of loop-player to "sidebar"			 
Edytowane przez LeviBoyPL
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

 

1 skript:

on first join:    set {ochrona.status.%player%} to true    set {ochrona.%player%} to 30every 1 minute:    add -1 to {ochrona.%player%}    if {ochrona.%player%} is 0:         set {ochrona.status.%player%} to false         stopon damage:    if {ochrona.status.%victim%} is true    cancel event    send "&2Gracz &6%victim% posiada ochrone ktora potrwa jeszcze {ochrona.%player%} minut/e   

Podaj mi link do twojej paczki skript skriptlus i innych bo na moim mam same bledy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

@Up

Tam jest błąd na końcu niema " i przy {ochrona.%player} niema % 

 

Wklej sobie to:

on first join:    set {ochrona.status.%player%} to true    set {ochrona.%player%} to 30every 1 minute:    add -1 to {ochrona.%player%}    if {ochrona.%player%} is 0:         set {ochrona.status.%player%} to false         stopon damage:    if {ochrona.status.%victim%} is true    cancel event    send "&2Gracz &6%victim% posiada ochrone ktora potrwa jeszcze %{ochrona.%player%}% minut/e"
 
 
Skrypty zawsze wstawiamy w kod ~Dragon
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

 

@Up

Tam jest błąd na końcu niema " i przy {ochrona.%player} niema % 

 

Wklej sobie to:

on first join:    set {ochrona.status.%player%} to true    set {ochrona.%player%} to 30every 1 minute:    add -1 to {ochrona.%player%}    if {ochrona.%player%} is 0:         set {ochrona.status.%player%} to false         stopon damage:    if {ochrona.status.%victim%} is true    cancel event    send "&2Gracz &6%victim% posiada ochrone ktora potrwa jeszcze %{ochrona.%player%}% minut/e"
>skript reload all[21:24:35 INFO]: [Skript] Reloading the config and all scripts...[21:24:36 INFO]: Loaded a total of 11504 english aliases[21:24:36 ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 9 spaces (ochrona.sk, line 9: set {ochrona.status.%player%} to false')[21:24:36 ERROR]: indentation error: expected 8 spaces, but found 9 spaces (ochrona.sk, line 10: stop')[21:24:36 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (ochrona.sk, line 8: if {ochrona.%player%} is 0:')[21:24:36 ERROR]: There's no player in a periodical event (ochrona.sk, line 7: add -1 to {ochrona.%player%}')[21:24:36 ERROR]: There's no player in a periodical event (ochrona.sk, line 8: if {ochrona.%player%} is 0:')[21:24:36 ERROR]: 'if {ochrona.status.%victim%}' is not an entity type (ochrona.sk, line 14: if {ochrona.status.%victim%} is true')[21:24:36 ERROR]: Use 'attacker' and/or 'victim' in damage events (ochrona.sk, line 16: send "&2Gracz &6%victim% posiada ochrone ktora potrwa jeszcze %{ochrona.%player%}% minut/e"')[21:24:36 INFO]: Loaded 3 scripts with a total of 16 triggers and 8 commands in0.16 seconds[21:24:36 INFO]: [Skript] Encountered 6 errors while reloading the config and all scripts!
 
Skrypty zawsze wstawiamy w kod ~Dragon

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Zaraz ci podeśle inny kod w edit.

Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

Licze na Lubie to :>

zmienilem to
wait {@ile.och} minute
wiec teraz jak dam 5 w och to bedzie 5 minut zrobilem reload i nie ma bledow

A i czy da rade dodac jakis efekt np potkow zeby za ta nowa osoba byl ? zeby np jakies banki z niego lataly

Może być obok?

on first join:  set {ochrona.status.%player%} to true  set {ochrona.%player%} to 30every 1 minute:  add -1 to {ochrona.%player%}  if {ochrona.%player%} is 0:     set {ochrona.status.%player%} to false     stopon damage:  if {ochrona.status.%victim%} is true  cancel event  send "&2Gracz &6%victim% posiada ochrone ktora potrwa jeszcze %{ochrona.%player%}% minut/e"

on join:	{kille::%name of player%} is not set:		set {kille::%name of player%} to 0	{deady::%name of player%} is not set:		set {deady::%name of player%} to 0	{punkty::%name of player%} is not set:		set {punkty::%name of player%} to 1000						on death:	if victim is player:		if attacker is a player:			add {punkty::%victim%}*0.10 to {punkty::%attacker%}			remove {punkty::%victim%}*0.10 from {punkty::%victim%}			add {punkty::%victim%}*0.10 to {punkty}			broadcast " &7Gracz &8%victim% &7zostal zabity przez gracza &8%attacker% &c(+%{punkty}%)"			set {punkty} to 0			add 1 to {kille::%attacker%}			add 1 to {deady::%victim%}			create timed bar with text "&3Zabil cie &8%attacker%, &3zdobyl &8%{punkty}% &3punktów" to victim for 5 seconds			stop					command /top10:	trigger:		send "&8##&7==============&8## &3Top10 &8##&7==============&8##"		set {_num} to size of {punkty:}		loop {_num} times:			loop {punkty:}:				{_v.%loop-number%} is not set:					set {_v.%loop-number%} to loop-value					set {_n.%loop-number%} to loop-index				loop-value is greater than {_v.%loop-number%}:					set {_v.%loop-number%} to loop-value					set {_n.%loop-number%} to loop-index			remove {_v.%loop-number%} from {punkty:}		loop {_num} times:			loop-number is less than or equal to 10:				send "&c&l%loop-number%. &3&l%{_n.%loop-number%}% &8&l(%{_v.%loop-number%}%)"			set {punkty::%{_n.%loop-number%}%} to {_v.%loop-number%}		{_num} is less than 10:			set {_r} to {_num}			loop 10 - {_num} times:				add 1 to {_r}				send "&c&l%{_r}%. &3&lbrak"				command /ranking [<text>]:	trigger:		if arg 1 is not set:			send "&8##&7==============&8## &3Ranking &8##&7==============&8##"			send "&e&l* &7Gracz: &8&l%player%"			send "&e&l* &7Fragi: &8&l%{kille::%player%}%"			send "&e&l* &7Zgony: &8&l%{deady::%player%}%"			send "&e&l* &7Punkty: &8&l%{punkty::%player%}%"			send "&8##&7==============&8## &3Ranking &8##&7==============&8##"		if arg 1 is not empty:			send "&8##&7==============&8## &3Ranking &8##&7==============&8##"			send "&e&l* &7Gracz: &8&l%arg 1%"			send "&e&l* &7Fragi: &8&l%{kille::%arg 1%}%"			send "&e&l* &7Zgony: &8&l%{deady::%arg 1%}%"			send "&e&l* &7Punkty: &8&l%{punkty::%arg 1%}%"			send "&8##&7==============&8## &3Ranking &8##&7==============&8##"			stop				every 60 ticks:	loop all players in world "{@world}":		display board named "&7PvP" to loop-player		make score "&3Punkty: &8" in board of loop-player to %{punkty::%arg 1%}%		make score "&3Zabicia: &9" in board of loop-player to %{kille::%player%}%"		make score "&3Zgony: &9" in board of loop-player to %{kille::%player%}%		move display of loop-player to "sidebar"  every 60 ticks:	loop all players in world "{@world2}":		display board named "&7PvP" to loop-player		make score "&3Punkty: &8" in board of loop-player to %{punkty::%arg 1%}%		make score "&3Zabicia: &9" in board of loop-player to %{kille::%player%}%"		make score "&3Zgony: &9" in board of loop-player to %{{deady::%name of player%}%		move display of loop-player to "sidebar"	 		every 10 seconds:	loop all players in world "{@world3}":set the player's display name to "&7[&4{kille::%name of player%}&7] | %name of player%"		display board named "&7PvP" to loop-player		make score "&3Punkty: &8" in board of loop-player to %{punkty::%arg 1%}%		make score "&3Zabicia: &9" in board of loop-player to %{kille::%player%}%"		make score "&3Zgony: &9" in board of loop-player to %{kille::%player%}%		move display of loop-player to "sidebar"

Poprawisz mi to ??? albo dasz swoje pliki
>skript reload all[11:04:25 INFO]: [Skript] Reloading the config and all scripts...[11:04:26 INFO]: Loaded a total of 11504 english aliases[11:04:26 WARN]: Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (rank.sk, line 81: loop all players in world "{@world3}":')[11:04:26 ERROR]: indentation error: expected 0 spaces, but found 8 spaces (rank.sk, line 83: display board named "&7PvP" to loop-player')[11:04:26 ERROR]: indentation error: expected 0 spaces, but found 8 spaces (rank.sk, line 84: make score "&3Punkty: &8" in board of loop-player to %{punkty::%arg 1%}%')[11:04:26 ERROR]: indentation error: expected 0 spaces, but found 8 spaces (rank.sk, line 85: make score "&3Zabicia: &9" in board of loop-player to %{kille::%player%}%"')[11:04:26 ERROR]: indentation error: expected 0 spaces, but found 8 spaces (rank.sk, line 86: make score "&3Zgony: &9" in board of loop-player to %{kille::%player%}%')[11:04:26 ERROR]: indentation error: expected 0 spaces, but found 8 spaces (rank.sk, line 87: move display of loop-player to "sidebar"')[11:04:27 ERROR]: 'with text "&3Zabil cie &8%attacker%, &3zdobyl &8%{punkty}% &3punkt??┬?w" to victim for 5 seconds' is not an entity type (rank.sk, line 19: create timed bar with text "&3Zabil cie &8%attacker%, &3zdobyl &8%{punkty}% &3punkt??┬?w" to victim for 5 seconds')[11:04:27 ERROR]: '{punkty:}' can only ever have one value at most, thus the 'amount of ...' expression is useless. Use '... exists' instead to find out whether the expression has a value. (rank.sk, line 25: set {_num} to size of {punkty:}')[11:04:27 ERROR]: Can't loop {punkty:} because it's only a single value (rank.sk, line 27: loop {punkty:}:')[11:04:27 ERROR]: undefined option {@world} (rank.sk, line 64: loop all playersin world "{@world}":')[11:04:27 ERROR]: '"{@world}"' is not a world (rank.sk, line 64: loop all players in world "{@world}":')[11:04:27 ERROR]: undefined option {@world2} (rank.sk, line 73: loop all players in world "{@world2}":')[11:04:27 ERROR]: '"{@world2}"' is not a world (rank.sk, line 73: loop all players in world "{@world2}":')[11:04:27 ERROR]: undefined option {@world3} (rank.sk, line 81: loop all players in world "{@world3}":')[11:04:27 ERROR]: '"{@world3}"' is not a world (rank.sk, line 81: loop all players in world "{@world3}":')[11:04:27 ERROR]: invalid line - all code has to be put into triggers (rank.sk,line 82: set the player's display name to "&7[&4{kille::%name of player%}&7] | %name of player%"')[11:04:27 INFO]: Loaded 6 scripts with a total of 27 triggers and 12 commands in 1.07 seconds[11:04:27 INFO]: [Skript] Encountered 15 errors while reloading the config and all scripts!
Double, łączę ~Dragon Edytowane przez PoweredDragon
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

Dobrze już ci poprawiam i podam link :>

Wiesz tam jest wiele błędów narazie użyj sobie Skryptu RankD ZiBaDiZajn tu masz link:

Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

Przepraszam ale nie zrobie tego gdyż jest to taki sam skrpyt jak RankD. Użyj sobie jego!

Edytowane przez Ewald
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0
Dnia 2.06.2014 o 14:47, NeXv napisał:

Dobrze już ci poprawiam i podam link :>

Wiesz tam jest wiele błędów narazie użyj sobie Skryptu RankD ZiBaDiZajn tu masz link:

Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

Przepraszam ale nie zrobie tego gdyż jest to taki sam skrpyt jak RankD. Użyj sobie jego!

W tym skrypcie są takie błędy 

>skript reload all[22:16:20 INFO]: [Skript] Reloading the config and all scripts...[22:16:21 INFO]: Loaded a total of 11504 english aliases[22:16:21 ERROR]: 'with text "&3Zabil cie &8%attacker%, &3zdobyl &8%{punkty}% &3punktˇw" to victim for 5 seconds' is not an entity type (rank.sk, line 49: create timed bar with text "&3Zabil cie &8%attacker%, &3zdobyl &8%{punkty}% &3punktˇw" to victim for 5 seconds')[22:16:21 WARN]: Possible name conflict of variables {punkty::*} and {punkty::%name of player%} (there might be more conflicts). (rank.sk, line 55: set {_num} to size of {punkty::*}')[22:16:21 WARN]: Possible name conflict of variables {punkty::%player%} and {punkty::*} (there might be more conflicts). (rank.sk, line 82: send "&e&l* &7Punkty: &8&l%{punkty::%player%}%"')[22:16:21 WARN]: Possible name conflict of variables {punkty::%arg 1%} and {punkty::*} (there might be more conflicts). (rank.sk, line 89: send "&e&l* &7Punkty: &8&l%{punkty::%arg 1%}%"')[22:16:21 ERROR]: undefined option {@world} (rank.sk, line 94: loop all playersin world "{@world}":')[22:16:21 ERROR]: '"{@world}"' is not a world (rank.sk, line 94: loop all players in world "{@world}":')[22:16:22 ERROR]: '"world1"' is not a world (rank.sk, line 102: loop all players in world "{@world2}":')[22:16:22 ERROR]: '"world2"' is not a world (rank.sk, line 110: loop all players in world "{@world3}":')[22:16:22 WARN]: Possible name conflict of variables {punkty::%clicked player%}and {punkty::*} (there might be more conflicts). (rank.sk, line 118: send "&3 Gracz&c&l %clicked player% &3posiada &c&l%{punkty::%clicked player%}% &3Punktow"')[22:16:23 INFO]: Loaded 7 scripts with a total of 30 triggers and 12 commands in 2.36 seconds[22:16:23 INFO]: [Skript] Encountered 5 errors while reloading the config and all scripts![22:16:23 WARN]: Can't keep up! Did the system time change, or is the server overloaded? Running 3002ms behind, skipping 60 tick(s)

Pomoże ktoś ?

Edytowane przez Ewald
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

1 Error jest spowodowany że nie masz Bar API

2 Error jest spowodowany że nie masz albo ustawionej opci world albo niemasz nic wpisane

 

Ściągnij Bar API i wklej sobie to całe!

Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

Edytowane przez NeXv
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 0

1 Error jest spowodowany że nie masz Bar API

2 Error jest spowodowany że nie masz albo ustawionej opci world albo niemasz nic wpisane

 

Ściągnij Bar API i wklej sobie to całe!

Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

Jest jeszcze wiecej bledow niz bylo ;o Tak mam bar api pod bukkit wlasciwego

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...