Skocz do zawartości
 • 0

Dodanie Rankungu


rresz

Pytanie

variables:    {konkurs} = false    {kody.%player%} = 0options:    #(3)    tag: &8[&bDiaxo&2Craft&8] =>    #(2)     nagroda: diamond    nagroda1: 56 of sharpness 5 named "&b&lDiaxX"    nagroda2: 129 of sharpness 5 named "&2&lCobblX"    nagroda3: 15 of sharpness 5 named "&e&lZlote &f&LZelazo"    nagroda4: 98:3 of sharpness 5 named "&8&lLego"    nagroda5: 49 of sharpness 5 named "&4&lUran"    nagroda6: 14 of sharpness 5 named "&e&lGoldX"    nagroda7: 16 of sharpness 5 named "&0&lCoalX"    nagroda8: 47 of sharpness 5 named "&f&lBookX" #(1)every 30 minutes:    broadcast "{@tag} &7Za &b30 Sekund &7Zostanie Ujawniony Kod Wiecej Info Pod &b/kod"    wait 30 second    broadcast "{@tag} &7Kod zostanie ujawniony za &b20 sekund"    wait 10 second    broadcast "{@tag} &7Kod Zostanie Ujawniony za &b10 Sekund"    wait 5 second    broadcast "{@tag} &7Kod Zostanie Ujawniony Za &b5 Sekund"    wait 1 second    broadcast "{@tag} &7Kod Zostanie Ujawniony Za &b4 Sekundy"    wait 1 second    broadcast "{@tag} &7Kod Zostanie Ujawniony Za &b3 Sekundy"    wait 1 second    broadcast "{@tag} &7Kod Zostanie Ujawniony Za &b2 Sekundy"    wait 1 second    broadcast "{@tag} &7Kod Zostanie Ujawniony Za &b1 Sekunde"    wait 1 second    set {konkurs} to true    set {1} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"    set {2} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"    set {3} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"    set {4} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"    set {5} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"    set {6} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"    set {7} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"    set {8} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"    set {9} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"    set {10} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"      set {konkurs.kod} to "%{1}%%{2}%%{3}%%{4}%%{5}%%{6}%%{7}%%{8}%%{9}%%{10}%"    wait 0.6 second    broadcast "{@tag} &7Kod to &b%{konkurs.kod}%"    wait 60 seconds    set {konkurs} to false#on chat:    if {konkurs} is true:        if message contains "%{1}%%{2}%%{3}%%{4}%%{5}%%{6}%%{7}%%{8}%%{9}%%{10}%":            execute command "/playsound random.levelup %name of player%"            execute command "/playsound random.levelup %name of player%"            execute command "/playsound random.levelup %name of player%"            execute command "/playsound random.levelup %name of player%"            execute command "/playsound random.levelup %name of player%"            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            add 1 to {kody.%player%}            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast "{@tag} &7Najszybciej Kod &b%{konkurs.kod}% &7Przepisal &b%player% &7Gratulujemy !"            broadcast "{@tag} &7Przepisal On Juz %{kody.%player%}% &7Kod(y)(ow)"            give 10 {@nagroda} to player            give 5 {@nagroda1} to player            give 5 {@nagroda2} to player            give 5 {@nagroda3} to player            give 5 {@nagroda4} to player            give 5 {@nagroda5} to player            give 5 {@nagroda7} to player            give 5 {@nagroda6} to player            give 5 {@nagroda8} to player            send "{@tag} &7Otrzymales &2CobblX &7x5"            send "{@tag} &7Otrzymales &bDiaxX &7x5"            send "{@tag} &7Otrzymales &fBookX &7x5"            send "{@tag} &7Otrzymales &7Lego &7x5"            send "{@tag} &7Otrzymales &eZlote &fZelazo &7x5"            send "{@tag} &7Otrzymales &4Uran &7x5"            send "{@tag} &7Otrzymales &0CoalX &7x5"            send "{@tag} &7Otrzymales &eGoldX &7x5"            send "{@tag} &7Otrzymales &bDiamenty &7x10"            set {konkurs} to false            cancel event										 variables:    {konkurs2} = falseoptions:    #(3)    tag: &8[&bDiaxo&2Craft&8] =>    #(2)     nagroda: diamond    nagroda1: 56 of sharpness 5 named "&b&lDiaxX"    nagroda2: 129 of sharpness 5 named "&2&lCobblX"    nagroda3: 15 of sharpness 5 named "&e&lZlote &f&LZelazo"    nagroda4: 98:3 of sharpness 5 named "&8&lLego"    nagroda5: 49 of sharpness 5 named "&4&lUran"    nagroda6: 14 of sharpness 5 named "&e&lGoldX"    nagroda7: 16 of sharpness 5 named "&0&lCoalX"    nagroda8: 47 of sharpness 5 named "&f&lBookX" #(1)command /konkurs:    permission: gm.login    trigger:        broadcast "{@tag} &7Czlonek Ekipy &b%player% &7Uruchomil Kod Start Kodu Za &8[&b5 Sekund&8]"        wait 5 seconds        broadcast "{@tag} &7Za &b30 Sekund &7Zostanie Ujawniony Kod Wiecej Info Pod &b/kod"        wait 30 second        broadcast "{@tag} &7Kod zostanie ujawniony za &b20 sekund"        wait 10 second        broadcast "{@tag} &7Kod Zostanie Ujawniony za &b10 Sekund"        wait 5 second        broadcast "{@tag} &7Kod Zostanie Ujawiony Za &b5 Sekund"        wait 1 second        broadcast "{@tag} &7Kod Zostanie Ujawiony Za &b4 Sekundy"        wait 1 second        broadcast "{@tag} &7Kod Zostanie Ujawiony Za &b3 Sekundy"        wait 1 second        broadcast "{@tag} &7Kod Zostanie Ujawiony Za &b2 Sekundy"        wait 1 second        broadcast "{@tag} &7Kod Zostanie Ujawiony Za &b1 Sekunde"        wait 1 second        set {konkurs2} to true        set {1} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"        set {2} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"        set {3} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"        set {4} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"        set {5} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"        set {6} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"        set {7} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"        set {8} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"        set {9} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"        set {10} to "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "U" or "O" or "P" or "R" or "S" or "T" or "Y" or "Z" or "W" or "1" or "2" or "3" or "4" or "5" or "6" or "7" or "8" or "9" or "0"          set {konkurs.kod} to "%{1}%%{2}%%{3}%%{4}%%{5}%%{6}%%{7}%%{8}%%{9}%%{10}%"        wait 0.6 second        broadcast "{@tag} &7Kod to &b%{konkurs.kod}%"        wait 60 seconds        set {konkurs2} to false#on chat:    if {konkurs2} is true:        if message contains "%{1}%%{2}%%{3}%%{4}%%{5}%%{6}%%{7}%%{8}%%{9}%%{10}%":            execute command "/playsound random.levelup %name of player%"            execute command "/playsound random.levelup %name of player%"            execute command "/playsound random.levelup %name of player%"            execute command "/playsound random.levelup %name of player%"            execute command "/playsound random.levelup %name of player%"            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            add 1 to {kody.%player%}            broadcast ""            broadcast ""            broadcast ""            broadcast "{@tag} &7Najszybciej Kod &b%{konkurs.kod}% &7Przepisal &b%player% &7Gratulujemy !"            broadcast "{@tag} &7Przepisal On Juz &b%{kody.%player%}% Kod(y)(ow)"            give 10 {@nagroda} to player            give 5 {@nagroda1} to player            give 5 {@nagroda2} to player            give 5 {@nagroda3} to player            give 5 {@nagroda4} to player            give 5 {@nagroda5} to player            give 5 {@nagroda7} to player            give 5 {@nagroda6} to player            give 5 {@nagroda8} to player            send "{@tag} &7Otrzymales &2CobblX &7x5"            send "{@tag} &7Otrzymales &bDiaxX &7x5"            send "{@tag} &7Otrzymales &fBookX &7x5"            send "{@tag} &7Otrzymales &7Lego &7x5"            send "{@tag} &7Otrzymales &eZlote &fZelazo &7x5"            send "{@tag} &7Otrzymales &4Uran &7x5"            send "{@tag} &7Otrzymales &0CoalX &7x5"            send "{@tag} &7Otrzymales &eGoldX &7x5"            send "{@tag} &7Otrzymales &bDiamenty &7x10"            set {konkurs2} to false            cancel event command /kody:    trigger:        send "&8[&bDiaxo&2Craft&8] => &7Przepisales Juz &b%{kody.%player%}% Kod(y)(ow)"  
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

Nie udzielono jeszcze odpowiedzi na to pytanie

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...