Skocz do zawartości
  • 0

Skrypt na wymianę


szkszix
 Udostępnij

Pytanie

1 odpowiedź na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

  • 0

masz jest to na forum jak chcesz /trade to zmień z /handel na /trade
 

command /handel [<text>] [<text>] [<text>]:
	trigger:
		if arg 1 is not set:
			send "&0##=##"
			send "&7Komendy wymiany:"
			send "&a/handel <gracz> &7- Tworzysz/akceptujesz wymiane z graczem."
			send "&a/handel odrzuc &7- Odrzucasz wymiane z graczem."
			send "&a/handel odbierz &7- Odbierasz przedmioty z depozytu."
			send "&a/handel banknot <integer> &7- tworzysz banknot"
			stop
		if arg 1 is "banknot":
			if arg 2 is set:
				set {_int} to "%arg 2%" parsed as integer
				if {_int} is integer:
					if player's balance is larger than or equal to {_int}:
						if player has enough space for 1 paper of unbreaking 1 named "&aBanknot" with lore "&6Nominal:||&c%{_int}%&a$":
							give paper of unbreaking 1 named "&aBanknot" with lore "&6Nominal:||&c%{_int}%&a$" to player
							remove {_int} from player's balance
							send "&c* &7Stworzyles banknot o nominale: &c%{_int}%"
							stop
						send "&c* &7Nie masz miejsca w ekwipunku."
						stop
					send "&c* &7Nie masz tyle pieniedzy. &8(&6Stan: &3%player's balance%&8}"
					stop
				send "&c* &7Podaj liczbe calkowita."
				stop
			send "&c* &7Banknot, to jest waluta, ktorej mozesz uzywac podczas wymiany.%nl%&7Klikajac prawym na banknot, przywracasz pieniadze do konta."
			stop
							
		if arg 1 is "odrzuc":
			if {wymiana::%player%.status} is "oczekiwanie" or "gotowy":
				if {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status} is "oczekiwanie" or "gotowy":
					send "&c* &7Gracz &6%player% &7odrzucil wymiane z toba." to {wymiana::%player%.with}
					send "&c* &7Anulowales wymiane z graczem: &6%{wymiana::%player%.with}%"
					clear {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.with}
					clear {wymiana::%player%.with}
					clear {wymiana::%player%.status}
					clear {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status}
					stop
		if arg 1 is "odbierz":
			if {wymiana::%player%.deposit::*} is set:
				loop {wymiana::%player%.deposit::*}:
					if player has enough space for loop-value:
						give loop-value to player
						remove loop-value from {wymiana::%player%.deposit::*}
				send "&c* &7Prosze, odbierz swoje przedmioty."
				stop
		if arg 1 is "break":
			if sender is console:
				set {_player} to "%arg 2%" parsed as offlineplayer
				set {_player2} to "%arg 3%" parsed as offlineplayer
				clear {wymiana::%{_player}%.status}
				clear {wymiana::%{_player2}%.status}
				clear {wymiana::%{_player}%.with}
				clear {wymiana::%{_player2}%.with}
				clear {wymiana::%{_player}%.trial}
				clear {wymiana::%{_player2}%.trial}
				if "%inventory name of {_player2}'s current inventory%" contains "Wymiana z graczem":
					set {_i} to 0
					loop 18 times:
						if {_player2}'s current inventory's slot {_i} is not air:
							give {_player2}'s current inventory's slot {_i} to {_player2}
				close {_player2}'s inventory
				loop {wymiana::%{_player2}%.items::*}:
					give loop-value to {_player2}
				clear {wymiana::%{_player}%.items::*}
				clear {wymiana::%{_player2}%.items::*}
				stop
		set {_arg} to "%arg 1%" parsed as offlineplayer
		if {_arg} is player:
			send "&c* &7Nie mozesz przeprowadzic handlu z samym soba."
			stop
		if {_arg} is online:
			if distance between player and {_arg} is smaller than 5.1:
				if "%all items in player's inventory%" is "<none>":
					send "&c* &7Masz puste eq."
					stop
				if {wymiana::%{_arg}%.status} is not set:
					set {wymiana::%{_arg}%.status} to "oczekiwanie"
					set {wymiana::%player%.status} to "gotowy"
					set {wymiana::%{_arg}%.with} to player
					set {wymiana::%player%.with} to {_arg}
					set {wymiana::%player%.expire} to 15
					set {wymiana::%{_arg}%.expire} to 15
					send "&c* &7Wyslales prosbe o handel do gracza: &6%{_arg}%" to player
					send "&c* &7Gracz: &6%player% &7wyslal prosbe do Ciebie o handel.%nl%&7Wpisz: &6/handel %player%" to {_arg}
					stop
				if {wymiana::%{_arg}%.status} is "gotowy":
					if {wymiana::%{_arg}%.with} is player:
						close {_arg}'s inventory
						clear {wymiana::%player%.expire}
						clear {wymiana::%{_arg}%.expire}
						wait 2 tick
						open chest with 2 rows named "&6Wymiana z graczem: &r%{_arg}%" to player
						open chest with 2 rows named "&6Wymiana z graczem: &r%player%" to {_arg}
						send "&c* &7Wloz przedmioty ktore chcesz dac dla gracza: &c%{_arg}%" to player
						send "&c* &7Wloz przedmioty ktore chcesz dac dla gracza: &c%player%" to {_arg}
						set {wymiana::%player%.status} to "setting"
						set {wymiana::%{_arg}%.status} to "setting"
						stop
					send "&c* &7Ten gracz juz zaprosil kogos do handlu.%nl%&7Wygasnie za: &c%{wymiana::%{_arg}%.expire}% sekund."
					stop
				if {wymiana::%{_arg}%.status} is "oczekiwanie":
					send "&c* &7Ten gracz juz dostal zaproszenie do handlu.%nl%&7Wygasnie za: &c%{wymiana::%{_arg}%.expire}% sekund."
					stop
				else:
					send "&c* &7Ten gracz juz prowadzi wymiane."
					stop
			send "&c* &7Ten gracz nie jest kolo Ciebie."
			stop
		send "&c* &7Tego gracza nie ma na serwerze lub nie masz nic w depozycie albo nie dostales zaproszenia."
		stop
every 1 second:
	loop all players:
		if {wymiana::%loop-player%.debug} is set:
			clear {wymiana::%loop-player%.debug}
		if {wymiana::%loop-player%.expire} is larger than 0:
			remove 1 from {wymiana::%loop-player%.expire}
		else if {wymiana::%loop-player%.expire} is 0:
			clear {wymiana::%{wymiana::%loop-player%.with}%.expire}
			clear {wymiana::%{wymiana::%loop-player%.with}%.status}
			clear {wymiana::%{wymiana::%loop-player%.with}%.with}
			clear {wymiana::%loop-player%.expire}
			clear {wymiana::%loop-player%.status}
			clear {wymiana::%loop-player%.with}
on rightclick with paper:
	if name of player's tool is "&aBanknot":
		set {_lore::*} to lore of player's tool split at "||"
		set {_int} to "%uncoloured {_lore::2}%"
		replace all "$" in {_int} with ""
		set {_int} to {_int} parsed as integer
		add {_int} to player's balance
		remove paper of unbreaking 1 named "&aBanknot" with lore "%lore of player's tool%" from player
		send "&c* &7Otrzymales &6%{_int}%$ &7z banknotu."
		stop
	stop

on inventory click:
	if "%inventory name of player's current inventory%" contains "Status handlu":
		if slot is smaller than 0:
			stop
		cancel event
		#Zmien itemy..
		if player's current inventory's slot slot is brown glass:
			if name of player's current inventory's slot slot is "&6&lZmien przedmioty":
				set {wymiana::%player%.status} to "setting"
				wait 2 tick
				close player's inventory
				wait 2 tick
				open chest with 2 rows named "&6Wymiana z graczem: &r%{wymiana::%player%.with}%" to player
				wait 2 tick
				set {_i} to 0
				loop 18 times:
					if {wymiana::%player%.items::%loop-number%} is not air:
						set player's current inventory's slot {_i} to {wymiana::%player%.items::%loop-number%}
					add 1 to {_i}
				clear {wymiana::%player%.items::*}
				if {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status} is "waiting" or "accept":
					set {_i} to 50
					loop 4 times:
						set {wymiana::%player%.with}'s current inventory's slot {_i} to yellow glass named "&6&lStatus" with lore "&6Gracz %player%:||&c* &aUstawia swoje przedmioty"
						add 1 to {_i}
					set {_i} to 5
					loop 18 times:
						set {wymiana::%player%.with}'s current inventory's slot {_i} to air
						if "%loop-number / 4%" contains "." or ",":
							add 1 to {_i}
						else:
							add 6 to {_i}
			stop
		#Accept
		if player's current inventory's slot slot is light green glass:
			if name of player's current inventory's slot slot is "&a&lZatwierdz":
				set {wymiana::%player%.status} to "accept"
				if {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status} is "accept":
					#Kod na wysylanie itemow.
					send "&c* &aPomyslnie wymieniles przedmioty z: &c%{wymiana::%player%.with}%" to player
					send "&c* &aPomyslnie wymieniles przedmioty z: &c%player%" to {wymiana::%player%.with}
					set {_player} to {wymiana::%player%.with}
					loop {wymiana::%player%.items::*}:
						if {_player} has enough space for loop-value:
							add loop-value to {_player}
						else:
							add loop-value to {wymiana::%{_player}%.deposit::*}
							send "&c* &7Dodano &6%loop-value% &7do depozytu." to {_player}
						clear {wymiana::%player%.items::%loop-index%}
					loop {wymiana::%{_player}%.items::*}:
						if player has enough space for loop-value:
							add loop-value to player
						else:
							add loop-value to {wymiana::%player%.deposit::*}
							send "&c* &7Dodano &6%loop-value% &7do depozytu." to player
						clear {wymiana::%{_player}%.items::%loop-index%}
					clear {wymiana::%player%.status}
					clear {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status}
					close player's inventory
					close {wymiana::%player%.with}'s inventory
					execute console command "handel break %player% %{wymiana::%player%.with}%"
					stop
				set player's current inventory's slot 46 to light green glass named "&6&lTwoj status" with lore "&aAkceptujesz"
				if {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status} is "waiting":
					set {_i} to 50
					loop 4 times:
						set {wymiana::%player%.with}'s current inventory's slot {_i} to light green glass named "&6&lStatus" with lore "&6Gracz %player%:||&c* &aZaakceptowal wymiane"
						add 1 to {_i}
#status = {"gotowy", "oczekiwanie", "waiting", "setting", "accept"}
		#Odrzuc
		if player's current inventory's slot slot is red glass:
			if name of player's current inventory's slot slot is "&c&lOdrzuc":
				send "&c* &7Gracz &6%player% &7odrzucil wymiane z Toba." to {wymiana::%player%.with}
				send "&c* &7Anulowales wymiane z graczem &6%{wymiana::%player%.with}%" to player
				loop {wymiana::%player%.items::*}:
					if player has enough space for loop-value:
						add loop-value to player
					else:
						add loop-value to {wymiana::%player%.deposit::*}
						send "&c* &7Dodano &6%loop-value% &7do depozytu." to player
					remove loop-value from {wymiana::%player%.items::*}
				loop {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.items::*}:
					if {wymiana::%player%.with} has enough space for loop-value:
						add loop-value to {wymiana::%player%.with}
					else:
						add loop-value to {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.deposit::*}
						send "&c* &7Dodano &6%loop-value% &7do depozytu." to {wymiana::%player%.with}
					remove loop-value from {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.items::*}
				clear {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status}
				clear {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.with}
				clear {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.items::*}
				clear {wymiana::%player%.status}
				close {wymiana::%player%.with}'s inventory
				clear {wymiana::%player%.with}
				clear {wymiana::%player%.items::*}
				close player's inventory
				
on inventory close:
	if "%inventory name of player's current inventory%" contains "Wymiana z graczem":
		if {wymiana::%player%.status} is "setting":
			set {_i} to 0
			loop 18 times:
				if player's current inventory's slot {_i} is not air:
					add player's current inventory's slot {_i} to {wymiana::%player%.items::*}
					set {_exists} to true
				add 1 to {_i}
			if {_exists} is not set:
				if {wymiana::%player%.trial} is not set:
					set {wymiana::%player%.trial} to 1
				else:
					add 1 to {wymiana::%player%.trial}
				send "&c* &7Musisz cos dac dla gracza. &8(&c%{wymiana::%player%.trial}%/3&8)"
				if {wymiana::%player%.trial} is larger than or equal to 3:
					send "&c* &7Gracz %player% &7zakonczyl wymiane z toba." to {wymiana::%player%.with}
					send "&c* &7Zakonczyles wymiane z &6%{wymiana::%player%.with}%" to player
					execute console command "handel break %player% %{wymiana::%player%.with}%"
					stop
				wait 2 tick
				open chest with 2 rows named "&6Wymiana z graczem: &r%{wymiana::%player%.with}%" to player
				stop
			wait 2 tick
			open chest with 6 rows named "&6Status handlu" to player
			wait 2 tick
			set {wymiana::%player%.status} to "waiting"
			set {_i} to 4
			loop 6 times:
				set player's current inventory's slot {_i} to blue glass named "&9Przedzialka" with lore "&6<< Twoje Przedmioty||||&6Przedmioty gracza %{wymiana::%player%.with}% >>"
				add 9 to {_i}
			set {_i} to 50
			if {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status} is "accept":
				set {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status} to "waiting"
				set {wymiana::%player%.with}'s current inventory's slot 46 to white glass named "&6&lTwoj status" with lore "&aCzekasz..."
			loop 4 times:
				if {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status} is not "setting":
					set {wymiana::%player%.with}'s current inventory's slot {_i} to white glass named "&6&lStatus" with lore "&6Gracz %player%||&c* &aCzeka"
				if {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status} is "setting":
					set player's current inventory's slot {_i} to yellow glass named "&6&lStatus" with lore "&6Gracz %{wymiana::%player%.with}%||&c* &aUstawia swoje itemy"
				if {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status} is "waiting":
					set player's current inventory's slot {_i} to white glass named "&6&lStatus" with lore "&6Gracz %{wymiana::%player%.with}%||&c* &aCzeka"
				if {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status} is "accept":
					set player's current inventory's slot {_i} to light green glass named "&6&lStatus" with lore "&6Gracz %{wymiana::%player%.with}%||&c* &aZaakceptowal wymiane"
				add 1 to {_i}
			add 1 to {_i}
			set player's current inventory's slot 48 to light green glass named "&a&lZatwierdz" with lore "&aKliknij aby:||&c* Zaakceptowac wymiane z graczem %{wymiana::%player%.with}%"
			set player's current inventory's slot 47 to red glass named "&c&lOdrzuc" with lore "&aKliknij aby:||&c*Odrzucic wymiane z graczem %{wymiana::%player%.with}%"
			set player's current inventory's slot 45 to brown glass named "&6&lZmien przedmioty" with lore "&aKliknij aby:||&c* Zmienic swoje przedmioty"
			set player's current inventory's slot 46 to white glass named "&6&lTwoj status" with lore "&aCzekasz..."
			
			set {_i} to 0
			loop 18 times:
				set player's current inventory's slot {_i} to {wymiana::%player%.items::%loop-number%}
				if "%loop-number / 4%" contains "." or ",":
					add 1 to {_i}
				else:
					add 6 to {_i}
			if {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status} is not "setting":
				set {_i} to 5
				loop 18 times:
					set {wymiana::%player%.with}'s current inventory's slot {_i} to {wymiana::%player%.items::%loop-number%}
					if "%loop-number / 4%" contains "." or ",":
						add 1 to {_i}
					else:
						add 6 to {_i}
				set {_i} to 5
				loop 18 times:
					set player's current inventory's slot {_i} to {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.items::%loop-number%}
					if "%loop-number / 4%" contains "." or ",":
						add 1 to {_i}
					else:
						add 6 to {_i}
			stop
		set {_i} to 0
		loop 18 times:
			if player's current inventory's slot {_i} is not air:
				give player's current inventory's slot {_i} to player
			add 1 to {_i}
			
on inventory close:
	if "%inventory name of player's current inventory%" contains "Status handlu":
		if {wymiana::%player%.status} is "waiting" or "accept":
			wait 2 tick
			open chest with 6 rows named "&6Status handlu" to player
			wait 2 tick
			set {wymiana::%player%.status} to "waiting"
			set {_i} to 4
			loop 6 times:
				set player's current inventory's slot {_i} to blue glass named "&9Przedzialka" with lore "&6<< Twoje Przedmioty||||&6Przedmioty gracza %{wymiana::%player%.with}% >>"
				add 9 to {_i}
			set {_i} to 50
			loop 4 times:
				if {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status} is not "setting":
					set {wymiana::%player%.with}'s current inventory's slot {_i} to white glass named "&6&lStatus" with lore "&6Gracz %player%||&c* &aCzeka"
				if {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status} is "setting":
					set player's current inventory's slot {_i} to yellow glass named "&6&lStatus" with lore "&6Gracz %{wymiana::%player%.with}%||&c* &aUstawia swoje itemy"
				if {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status} is "waiting":
					set player's current inventory's slot {_i} to white glass named "&6&lStatus" with lore "&6Gracz %{wymiana::%player%.with}%||&c* &aCzeka"
				if {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status} is "accept":
					set player's current inventory's slot {_i} to light green glass named "&6&lStatus" with lore "&6Gracz %{wymiana::%player%.with}%||&c* &aZaakceptowal wymiane"
				add 1 to {_i}
			add 1 to {_i}
			set player's current inventory's slot 48 to light green glass named "&a&lZatwierdz" with lore "&aKliknij aby:||&c* Zaakceptowac wymiane z graczem %{wymiana::%player%.with}%"
			set player's current inventory's slot 47 to red glass named "&c&lOdrzuc" with lore "&aKliknij aby:||&c*Odrzucic wymiane z graczem %{wymiana::%player%.with}%"
			set player's current inventory's slot 45 to brown glass named "&6&lZmien przedmioty" with lore "&aKliknij aby:||&c* Zmienic swoje przedmioty"
			set {_i} to 0
			loop 18 times:
				set player's current inventory's slot {_i} to {wymiana::%player%.items::%loop-number%}
				if "%loop-number / 4%" contains "." or ",":
					add 1 to {_i}
				else:
					add 6 to {_i}
			if {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.status} is not "setting":
				set {_i} to 5
				loop 18 times:
					set {wymiana::%player%.with}'s current inventory's slot {_i} to {wymiana::%player%.items::%loop-number%}
					if "%loop-number / 4%" contains "." or ",":
						add 1 to {_i}
					else:
						add 6 to {_i}
				set {_i} to 5
				loop 18 times:
					set player's current inventory's slot {_i} to {wymiana::%{wymiana::%player%.with}%.items::%loop-number%}
					if "%loop-number / 4%" contains "." or ",":
						add 1 to {_i}
					else:
						add 6 to {_i}


Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Nieaktywny
Odpowiedz na pytanie...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...