Skocz do zawartości
  • 0

Problem z skript


kamilpocwiard

Pytanie

Co mam zrobić jeżeli wpisze komendę /sk reload all to wyskoczy mi cos takiego

Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

[00:20:49] [Server thread/INFO]: kamilpocwiard issued server command: /sk reload all[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: The server has stopped responding![00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Please report this toZarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Be sure to include ALL relevant console errors and Minecraft crash reports[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Spigot version: git-Spigot-1.7.9-R0.2-149-g66e8a9f (MC: 1.7.9)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Server thread dump (Look for plugins here before reporting to Spigot!):[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server thread[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 16 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:408)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.Material.getNewData(Material.java:508)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.inventory.ItemStack.getData(ItemStack.java:223)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.inventory.ItemStack.<init>(ItemStack.java:131)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.inventory.ShapedRecipe.<init>(ShapedRecipe.java:31)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R3.inventory.CraftShapedRecipe.<init>(CraftShapedRecipe.java:17)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R3.inventory.CraftShapedRecipe.<init>(CraftShapedRecipe.java:21)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.ShapedRecipes.toBukkitRecipe(ShapedRecipes.java:26)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.ShapedRecipes.toBukkitRecipe(ShapedRecipes.java:8)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R3.inventory.RecipeIterator.next(RecipeIterator.java:30)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R3.inventory.RecipeIterator.next(RecipeIterator.java:11)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.dzikoysk.wildskript.objects.recipe.Recipes.unregister(Recipes.java:65)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.dzikoysk.wildskript.objects.recipe.Recipes.register(Recipes.java:37)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.dzikoysk.wildskript.objects.recipe.elements.EffRegister.execute(EffRegister.java:19)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.lang.Effect.run(Effect.java:50)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:63)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:91)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:53)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.events.EvtScript.register(EvtScript.java:63)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScript(ScriptLoader.java:493)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:239)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:193)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.Skript.reload(Skript.java:548)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.SkriptCommand.onCommand(SkriptCommand.java:130)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:180)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R3.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:726)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:999)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:830)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:28)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.PacketPlayInChat.handle(PacketPlayInChat.java:65)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.NetworkManager.a(NetworkManager.java:180)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.ServerConnection.c(ServerConnection.java:81)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.MinecraftServer.v(MinecraftServer.java:720)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.DedicatedServer.v(DedicatedServer.java:283)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:583)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:489)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.ThreadServerApplication.run(SourceFile:628)[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:57] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Entire Thread Dump:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: process reaper[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 391 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		sun.misc.Unsafe.park(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(SynchronousQueue.java:460)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(SynchronousQueue.java:362)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(SynchronousQueue.java:941)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1066)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1127)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Async Chat Thread - #0[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 252 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		sun.misc.Unsafe.park(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(SynchronousQueue.java:460)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(SynchronousQueue.java:362)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(SynchronousQueue.java:941)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1066)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1127)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: File IO Thread[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 126 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.sleep(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.FileIOThread.b(SourceFile:44)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.FileIOThread.run(SourceFile:23)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Chunk I/O Executor Thread-1[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 123 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		sun.misc.Unsafe.park(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueuedSynchronizer.java:2039)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:442)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1067)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1127)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Skript variable save thread[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 47 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		sun.misc.Unsafe.park(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueuedSynchronizer.java:2039)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:442)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.variables.Variables$2.run(Variables.java:378)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Skript variable save thread for database 'default'[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 60 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		sun.misc.Unsafe.park(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueuedSynchronizer.java:2039)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue.take(LinkedBlockingQueue.java:442)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.variables.VariablesStorage$1.run(VariablesStorage.java:76)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: RCON Listener #2[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 55 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.net.AbstractPlainSocketImpl.accept(AbstractPlainSocketImpl.java:404)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:545)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:513)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.RemoteControlListener.run(SourceFile:69)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Query Listener #1[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 54 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Thread is waiting on monitor(s):[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		Locked on:java.net.PlainDatagramSocketImpl.receive0(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		Locked on:java.net.AbstractPlainDatagramSocketImpl.receive(AbstractPlainDatagramSocketImpl.java:143)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		Locked on:java.net.DatagramSocket.receive(DatagramSocket.java:782)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		Locked on:java.net.DatagramSocket.receive(DatagramSocket.java:782)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.net.PlainDatagramSocketImpl.receive0(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.net.AbstractPlainDatagramSocketImpl.receive(AbstractPlainDatagramSocketImpl.java:143)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.net.DatagramSocket.receive(DatagramSocket.java:782)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.RemoteStatusListener.run(SourceFile:256)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-23[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 52 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.sleep(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		com.webkonsept.minecraft.lagmeter.MemoryWatcher.run(MemoryWatcher.java:14)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-22[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 51 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.sleep(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		com.webkonsept.minecraft.lagmeter.LagWatcher.run(LagWatcher.java:17)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: PermissionsEx-Cleaner[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 49 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Object.wait(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Object.wait(Object.java:502)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:526)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: MoveListener[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 46 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.sleep(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		pl.kastir.kgildie.MoveTask.run(MoveTask.java:66)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-18[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 45 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.sleep(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		pl.kastir.library.MySQL.run(MySQL.java:107)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Netty IO #3[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 29 | Suspended: false | Native: false | State: BLOCKED[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.Collections$SynchronizedCollection.add(Collections.java:2035)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.ServerConnectionChannel.initChannel(ServerConnectionChannel.java:33)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.ChannelInitializer.channelRegistered(ChannelInitializer.java:70)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.DefaultChannelHandlerContext.invokeChannelRegistered(DefaultChannelHandlerContext.java:162)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.DefaultChannelHandlerContext.fireChannelRegistered(DefaultChannelHandlerContext.java:148)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.fireChannelRegistered(DefaultChannelPipeline.java:730)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.AbstractChannel$AbstractUnsafe.register0(AbstractChannel.java:441)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.AbstractChannel$AbstractUnsafe.access$100(AbstractChannel.java:373)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.AbstractChannel$AbstractUnsafe$1.run(AbstractChannel.java:417)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor.runAllTasks(SingleThreadEventExecutor.java:354)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:348)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:101)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Netty IO #2[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 28 | Suspended: false | Native: false | State: BLOCKED[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.Collections$SynchronizedCollection.add(Collections.java:2035)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.ServerConnectionChannel.initChannel(ServerConnectionChannel.java:33)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.ChannelInitializer.channelRegistered(ChannelInitializer.java:70)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.DefaultChannelHandlerContext.invokeChannelRegistered(DefaultChannelHandlerContext.java:162)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.DefaultChannelHandlerContext.fireChannelRegistered(DefaultChannelHandlerContext.java:148)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.fireChannelRegistered(DefaultChannelPipeline.java:730)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.AbstractChannel$AbstractUnsafe.register0(AbstractChannel.java:441)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.AbstractChannel$AbstractUnsafe.access$100(AbstractChannel.java:373)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.AbstractChannel$AbstractUnsafe$1.run(AbstractChannel.java:417)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor.runAllTasks(SingleThreadEventExecutor.java:354)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:348)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:101)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: AutoSaveWorld WorldRegenCopyThread[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 43 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.sleep(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		autosaveworld.threads.worldregen.WorldRegenCopyThread.run(WorldRegenCopyThread.java:82)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: AutoSaveWorld AutoConsoleCommandThread[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 42 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.sleep(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		autosaveworld.threads.consolecommand.AutoConsoleCommandThread.run(AutoConsoleCommandThread.java:95)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: AutoSaveWorld AutoRestartThread[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 40 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.sleep(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		autosaveworld.threads.restart.AutoRestartThread.run(AutoRestartThread.java:92)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: AutoSaveWorld AutoPurgeThread[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 38 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.sleep(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		autosaveworld.threads.purge.AutoPurgeThread.run(AutoPurgeThread.java:75)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: AutoSaveWorld AutoBackupThread[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 37 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.sleep(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		autosaveworld.threads.backup.AutoBackupThread.run(AutoBackupThread.java:95)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: AutoSaveWorld AutoSaveThread[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 36 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.sleep(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		autosaveworld.threads.save.AutoSaveThread.run(AutoSaveThread.java:82)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: MySQL Connection Reaper Thread - LogBlock[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 35 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.sleep(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		de.diddiz.util.MySQLConnectionPool$ConnectionReaper.run(MySQLConnectionPool.java:103)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Netty IO #1[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 27 | Suspended: false | Native: false | State: BLOCKED[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.Collections$SynchronizedCollection.add(Collections.java:2035)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.ServerConnectionChannel.initChannel(ServerConnectionChannel.java:33)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.ChannelInitializer.channelRegistered(ChannelInitializer.java:70)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.DefaultChannelHandlerContext.invokeChannelRegistered(DefaultChannelHandlerContext.java:162)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.DefaultChannelHandlerContext.fireChannelRegistered(DefaultChannelHandlerContext.java:148)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.fireChannelRegistered(DefaultChannelPipeline.java:730)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.AbstractChannel$AbstractUnsafe.register0(AbstractChannel.java:441)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.AbstractChannel$AbstractUnsafe.access$100(AbstractChannel.java:373)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.AbstractChannel$AbstractUnsafe$1.run(AbstractChannel.java:417)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor.runAllTasks(SingleThreadEventExecutor.java:354)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:348)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:101)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Netty IO #0[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 26 | Suspended: false | Native: false | State: BLOCKED[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.Collections$SynchronizedCollection.add(Collections.java:2035)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.ServerConnectionChannel.initChannel(ServerConnectionChannel.java:33)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.ChannelInitializer.channelRegistered(ChannelInitializer.java:70)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.DefaultChannelHandlerContext.invokeChannelRegistered(DefaultChannelHandlerContext.java:162)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.DefaultChannelHandlerContext.fireChannelRegistered(DefaultChannelHandlerContext.java:148)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.fireChannelRegistered(DefaultChannelPipeline.java:730)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.AbstractChannel$AbstractUnsafe.register0(AbstractChannel.java:441)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.AbstractChannel$AbstractUnsafe.register(AbstractChannel.java:411)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.SingleThreadEventLoop.register(SingleThreadEventLoop.java:60)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.SingleThreadEventLoop.register(SingleThreadEventLoop.java:48)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.MultithreadEventLoopGroup.register(MultithreadEventLoopGroup.java:64)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.bootstrap.ServerBootstrap$ServerBootstrapAcceptor.channelRead(ServerBootstrap.java:249)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.DefaultChannelHandlerContext.invokeChannelRead(DefaultChannelHandlerContext.java:337)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.DefaultChannelHandlerContext.fireChannelRead(DefaultChannelHandlerContext.java:323)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.fireChannelRead(DefaultChannelPipeline.java:785)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.nio.AbstractNioMessageChannel$NioMessageUnsafe.read(AbstractNioMessageChannel.java:90)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.nio.NioEventLoop.processSelectedKey(NioEventLoop.java:480)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.nio.NioEventLoop.processSelectedKeysOptimized(NioEventLoop.java:447)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:341)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.util.io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:101)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Spigot Metrics Thread[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 25 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Object.wait(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Spigot Watchdog Thread[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 24 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		sun.management.ThreadImpl.dumpThreads0(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		sun.management.ThreadImpl.dumpAllThreads(ThreadImpl.java:446)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.spigotmc.WatchdogThread.run(WatchdogThread.java:76)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Java2D Disposer[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 22 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Object.wait(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:142)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:158)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:148)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Thread-5[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 20 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Thread is waiting on monitor(s):[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		Locked on:java.io.BufferedOutputStream.flush(BufferedOutputStream.java:140)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		Locked on:java.io.PrintStream.write(PrintStream.java:482)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		Locked on:sun.nio.cs.StreamEncoder.flush(StreamEncoder.java:141)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.io.FileOutputStream.writeBytes(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.io.FileOutputStream.write(FileOutputStream.java:315)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.io.BufferedOutputStream.flushBuffer(BufferedOutputStream.java:82)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.io.BufferedOutputStream.flush(BufferedOutputStream.java:140)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.io.PrintStream.write(PrintStream.java:482)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		sun.nio.cs.StreamEncoder.writeBytes(StreamEncoder.java:221)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		sun.nio.cs.StreamEncoder.implFlushBuffer(StreamEncoder.java:291)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		sun.nio.cs.StreamEncoder.implFlush(StreamEncoder.java:295)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		sun.nio.cs.StreamEncoder.flush(StreamEncoder.java:141)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.io.OutputStreamWriter.flush(OutputStreamWriter.java:229)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.flush(ConsoleReader.java:707)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R3.util.TerminalConsoleWriterThread.run(TerminalConsoleWriterThread.java:33)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server console handler[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 19 | Suspended: false | Native: true | State: RUNNABLE[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Thread is waiting on monitor(s):[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		Locked on:java.io.BufferedInputStream.read(BufferedInputStream.java:265)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:267)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		Locked on:org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:204)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.io.FileInputStream.readBytes(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.io.FileInputStream.read(FileInputStream.java:246)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.io.BufferedInputStream.fill(BufferedInputStream.java:246)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.io.BufferedInputStream.read(BufferedInputStream.java:265)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.io.FilterInputStream.read(FilterInputStream.java:83)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader$1.read(ConsoleReader.java:167)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:267)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.InputStreamReader.read(InputStreamReader.java:204)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readCharacter(ConsoleReader.java:995)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.readLine(ConsoleReader.java:1167)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.ThreadCommandReader.run(ThreadCommandReader.java:32)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: DestroyJavaVM[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 18 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server thread[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 16 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Thread is waiting on monitor(s):[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		Locked on:net.minecraft.server.v1_7_R3.ServerConnection.c(ServerConnection.java:81)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.ShapedRecipes.toBukkitRecipe(ShapedRecipes.java:44)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.ShapedRecipes.toBukkitRecipe(ShapedRecipes.java:8)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R3.inventory.RecipeIterator.next(RecipeIterator.java:30)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R3.inventory.RecipeIterator.next(RecipeIterator.java:11)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.dzikoysk.wildskript.objects.recipe.Recipes.unregister(Recipes.java:65)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.dzikoysk.wildskript.objects.recipe.Recipes.register(Recipes.java:37)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.dzikoysk.wildskript.objects.recipe.elements.EffRegister.execute(EffRegister.java:19)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.lang.Effect.run(Effect.java:50)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:63)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.lang.TriggerItem.walk(TriggerItem.java:91)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.lang.Trigger.execute(Trigger.java:53)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.events.EvtScript.register(EvtScript.java:63)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScript(ScriptLoader.java:493)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:239)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:193)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.Skript.reload(Skript.java:548)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		ch.njol.skript.SkriptCommand.onCommand(SkriptCommand.java:130)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:180)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R3.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:726)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:999)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:830)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:28)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.PacketPlayInChat.handle(PacketPlayInChat.java:65)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.NetworkManager.a(NetworkManager.java:180)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.ServerConnection.c(ServerConnection.java:81)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.MinecraftServer.v(MinecraftServer.java:720)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.DedicatedServer.v(DedicatedServer.java:283)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:583)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:489)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.ThreadServerApplication.run(SourceFile:628)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server Infinisleeper[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 17 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.sleep(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_7_R3.ThreadSleepForever.run(SourceFile:65)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Snooper Timer[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 11 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Object.wait(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:552)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Signal Dispatcher[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 4 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Finalizer[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 3 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Object.wait(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:142)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:158)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:209)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Reference Handler[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 2 | Suspended: false | Native: false | State: WAITING[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Object.wait(Native Method)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Object.wait(Object.java:502)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:157)[00:21:59] [Spigot Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...