Skocz do zawartości
  • 0

Problem /spawn /sklep


Marcinekx

Pytanie

Witam otóż mam problem gdy wpisuje sk reload all wyskakuje na czerwono 2 błędy a chyba dobrze napisałem

 

To mam w 1 sk

 

command /setspawn:
  trigger:
  if player has permission "setspawn":
  set {spawn} to location of player
  send "ustawiono spawn"
  else:
  send "brak uprawnien"
on join:
  wait 1 second
  teleport player to {spawn}

To w 2 i błędy

 

Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

  • 0

Naprawde proszę:

command /set [<text&gt]:

trigger:

if arg 1 is "sklepset":

if player has permissions "admin":

set {sklep} to location of player

send "ustawiono sklep"

if arg 1 is "sklep":

teleport player to {sklep}

if arg 1 is "spawnset":

if player has permissions "admin":

set {spawn} to location of player

send "ustawiono spawn"

On join:

wait 1 seconds

teleport player to {spawn}

Pisalem na telu wytabuj sobie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 0

@Marcinex

1 błąd jest spowodowany tym, że nie masz aktualnej bazy aliasów czyli nazw przypisanych do id.

2 błąd jest spowodowany tym ze w którejś tam linijce masz f zamiast if. Najlepiej wywal wszystkie if bo one są nie potrzebne.

W 3. masz dobrze wytabowane?

《☆》Wysłane z SG S4 przy użyciu tapatalk.

《☆》Za błędy/doubleposty przepraszam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 0

z konsolki

 

 

[10:38:10 WARN]: Failed to handle packet for /78.8.69.119:3747
java.lang.NullPointerException
  at ch.njol.skript.log.SkriptLogger$2.isLoggable(SkriptLogger.java:206) ~[?:?]
  at ch.njol.skript.log.SkriptLogger$2.isLoggable(SkriptLogger.java:204) ~[?:?]
  at java.util.logging.Logger.log(Logger.java:512) ~[?:1.7.0_09]
  at java.util.logging.Logger.doLog(Logger.java:543) ~[?:1.7.0_09]
  at java.util.logging.Logger.log(Logger.java:632) ~[?:1.7.0_09]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:492) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.6.4-R2.0-18-g071d500-b2935jnks]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:462) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.6.4-R2.0-18-g071d500-b2935jnks]
  at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:915) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.6.4-R2.0-18-g071d500-b2935jnks]
  at net.minecraft.server.v1_7_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:803) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.6.4-R2.0-18-g071d500-b2935jnks]
  at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:28) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.6.4-R2.0-18-g071d500-b2935jnks]
  at net.minecraft.server.v1_7_R1.PacketPlayInChat.handle(PacketPlayInChat.java:47) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.6.4-R2.0-18-g071d500-b2935jnks]
  at net.minecraft.server.v1_7_R1.NetworkManager.a(NetworkManager.java:146) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.6.4-R2.0-18-g071d500-b2935jnks]
  at net.minecraft.server.v1_7_R1.ServerConnection.c(SourceFile:134) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.6.4-R2.0-18-g071d500-b2935jnks]
  at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:645) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.6.4-R2.0-18-g071d500-b2935jnks]
  at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:250) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.6.4-R2.0-18-g071d500-b2935jnks]
  at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:535) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.6.4-R2.0-18-g071d500-b2935jnks]
  at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:447) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.6.4-R2.0-18-g071d500-b2935jnks]
  at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.6.4-R2.0-18-g071d500-b2935jnks]
[10:38:10 INFO]: Slasherss lost connection: Internal server error

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 0

Już nie wywala

 

ale niestety znów nastepny problem po paru sekundach spedzeniu na serwerze serwer gwałtowanie się wyłacza

 

Konsolka:

 

:26:03 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.Skript.onEnable(Skript.java:237)
[11:26:03 ERROR]: #!#! at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:250)
[11:26:03 ERROR]: #!#! at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:350)
[11:26:03 ERROR]: #!#! at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:389)
[11:26:03 ERROR]: #!#! at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:439)
[11:26:03 ERROR]: #!#! at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:375)
[11:26:03 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.m(MinecraftServer.java:342)
[11:26:03 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.g(MinecraftServer.java:319)
[11:26:03 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:275)
[11:26:03 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:175)
[11:26:03 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:424)
[11:26:03 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617)
[11:26:03 ERROR]: #!#!
[11:26:03 ERROR]: #!#! Version Information:
[11:26:03 ERROR]: #!#! Skript: 2.0.2
[11:26:03 ERROR]: #!#! Bukkit: 1.7.2-R0.3
[11:26:03 ERROR]: #!#! Minecraft: 1.7.2
[11:26:03 ERROR]: #!#! Java: 1.7.0_09
[11:26:03 ERROR]: #!#!
[11:26:03 ERROR]: #!#! Running CraftBukkit: false
[11:26:03 ERROR]: #!#!
[11:26:03 ERROR]: #!#! Current node: null
[11:26:03 ERROR]: #!#! Current item: null
[11:26:03 ERROR]: #!#!
[11:26:03 ERROR]: #!#! Thread: Server thread
[11:26:03 ERROR]: #!#!
[11:26:03 ERROR]: #!#! End of Error.
[11:26:03 ERROR]: #!#!
[11:26:04 INFO]: [skript] Loaded a total of 10567 english aliases
[11:26:04 WARN]: [skript] There are no aliases defined for the following ids: 160, 161, 162, 163, 164, 174, 175, 422
[11:26:04 ERROR]: [skript] Skript v2.0.2 is not fully compatible with Bukkit git-Bukkit-1.7.2-R0.3-b3020jnks (MC: 1.7.2). Some feature(s) will be broken until you update Skript.
[11:26:04 INFO]: [skript]  ~ created by & ? Peter Güttinger aka Njol ~
[11:26:04 INFO]: [Essentials] Enabling Essentials v2.13.1
[11:26:04 INFO]: Essentials: Using config file enhanced permissions.
[11:26:04 INFO]: Permissions listed in as player-commands will be given to all users.
[11:26:04 INFO]: [EssentialsProtect] Enabling EssentialsProtect v2.13.1
[11:26:04 INFO]: [EssentialsSpawn] Enabling EssentialsSpawn v2.13.1
[11:26:04 INFO]: [EssentialsAntiBuild] Enabling EssentialsAntiBuild v2.13.1
[11:26:04 INFO]: Server permissions file permissions.yml is empty, ignoring it
[11:26:04 INFO]: Done (1,886s)! For help, type "help" or "?"
[11:26:04 INFO]: Starting GS4 status listener
[11:26:04 INFO]: Starting remote control listener
[11:26:04 INFO]: Query running on 37.59.10.167:25602
[11:26:04 INFO]: RCON running on 37.59.10.167:25604
[11:26:04 INFO]: [skript] Checking for the latest version of Skript...
[11:26:04 INFO]: [skript] An internal error occurred while checking for the latest version of Skript. Please refer to the server log for details.
[11:26:04 ERROR]: #!#!
[11:26:04 ERROR]: #!#! [skript] Severe Error:
[11:26:04 ERROR]: #!#! Unexpected error while checking for a new version of Skript
[11:26:04 ERROR]: #!#!
[11:26:04 ERROR]: #!#! If you're developing an add-on for Skript this likely means that you have done something wrong.
[11:26:04 ERROR]: #!#! If you're a server admin however please go to Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!
[11:26:04 ERROR]: #!#! and check whether this error has already been reported.
[11:26:04 ERROR]: #!#! If not please create a new ticket with a meaningful title, copy & paste this whole error into it,
[11:26:04 ERROR]: #!#! and describe what you did before it happened and/or what you think caused the error.
[11:26:04 ERROR]: #!#! If you think that it's a trigger that's causing the error please post the trigger as well.
[11:26:04 ERROR]: #!#! By following this guide fixing the error should be easy and done fast.
[11:26:04 ERROR]: #!#!
[11:26:04 ERROR]: #!#! Stack trace:
[11:26:04 ERROR]: #!#! java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -1
[11:26:04 ERROR]: #!#! at java.lang.String.substring(String.java:1911)
[11:26:04 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.Updater$2.run(Updater.java:170)
[11:26:04 ERROR]: #!#! at java.lang.Thread.run(Thread.java:722)
[11:26:04 ERROR]: #!#!
[11:26:04 ERROR]: #!#! Version Information:
[11:26:04 ERROR]: #!#! Skript: 2.0.2
[11:26:04 ERROR]: #!#! Bukkit: 1.7.2-R0.3
[11:26:04 ERROR]: #!#! Minecraft: 1.7.2
[11:26:04 ERROR]: #!#! Java: 1.7.0_09
[11:26:04 ERROR]: #!#!
[11:26:04 ERROR]: #!#! Running CraftBukkit: false
[11:26:04 ERROR]: #!#!
[11:26:04 ERROR]: #!#! Current node: if {asign.player.%line 3%} is false: (Status.sk, line 14)
[11:26:04 ERROR]: #!#! Current item: null
[11:26:04 ERROR]: #!#!
[11:26:04 ERROR]: #!#! Thread: Skript update thread
[11:26:04 ERROR]: #!#!
[11:26:04 ERROR]: #!#! End of Error.
[11:26:04 ERROR]: #!#!
[11:26:05 ERROR]: [skript] indentation error: expected 2 tabs, but found '->____' [-= tab, _ = space, ? = other whitespace] (Teleporty.sk, line 3: 'if arg 1 is "setsklep":')
[11:26:05 ERROR]: [skript] indentation error: expected 2 tabs, but found '->->____' [-= tab, _ = space, ? = other whitespace] (Teleporty.sk, line 4: 'player has permissions "admin":')
[11:26:05 ERROR]: [skript] indentation error: expected 2 tabs, but found 4 tabs (Teleporty.sk, line 5: 'set {sklep} to location of player')
[11:26:05 ERROR]: [skript] indentation error: expected 2 tabs, but found 4 tabs (Teleporty.sk, line 6: 'send "ustawiono sklep"')
[11:26:05 ERROR]: [skript] indentation error: expected 2 tabs, but found '->->->____' [-= tab, _ = space, ? = other whitespace] (Teleporty.sk, line 7: 'if arg 1 is "sklep":')
[11:26:05 ERROR]: [skript] indentation error: expected 2 tabs, but found 5 tabs (Teleporty.sk, line 8: 'teleport player to {sklep}')
[11:26:05 ERROR]: [skript] indentation error: expected 2 tabs, but found 5 tabs (Teleporty.sk, line 9: 'if arg 1 is "spawnset":')
[11:26:05 ERROR]: [skript] indentation error: expected 2 tabs, but found 6 tabs (Teleporty.sk, line 10: 'player has permissions "admin":')
[11:26:05 ERROR]: [skript] indentation error: expected 2 tabs, but found 7 tabs (Teleporty.sk, line 11: 'set {spawn} to location of player')
[11:26:05 ERROR]: [skript] indentation error: expected 2 tabs, but found 7 tabs (Teleporty.sk, line 12: 'send "ustawiono spawn"')
[11:26:05 WARN]: [skript] Empty configuration section! You might want to indent one or more of the subsequent lines to make them belong to this section or remove the colon at the end of the line if you don't want this line to start a section. (Teleporty.sk, line 2: 'trigger:')
[11:26:05 ERROR]: [skript] can't understand this condition: 'wait 1 seconds' (Teleporty.sk, line 14: 'wait 1 seconds:')
[11:26:05 INFO]: [skript] loaded 9 scripts with a total of 11 triggers and 8 commands in 0.8 seconds
[11:26:05 INFO]: [skript] Skript finished loading!
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...