Skocz do zawartości
  • 0

Problem z dropem


SkiLLerK2

Pytanie

Witam,

Mam problem a mianowicie jest drop na serwerze aczkolwiek gracze nie posiadają dropu ;/ 

Spoiler

Skrypt: 

#===============#
# KondiDrop®™   #
#~~~~~~~~~~~~~~~#
#      by       #
#~~~~~~~~~~~~~~~#
#    Kondi60PL  #
#~~~~~~~~~~~~~~~#
#     v1.2      #
#===============#
#-> Uprawnienia #
#~~~~~~~~~~~~~~~#
# kondidrop.gracz <- Umozliwia drop itemow randze Gracz #
# kondidrop.fortune <- Drop z Fortune #
# kondidrop.* <- Permisja Admina #
 
#~~WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE COPRIGHT©~~#
 
#--------------------------------------#
#LICENCJA:#
#[Nie zezwalam na]#
#-publikowanie skryptu w swoich plikach serwerowych!#
#-podszywanie sie za autora skryptu!#
#-usuwanie informacji o autorze skryptu!#
#-kopiowanie kodu skryptu i uzywanie go w swoich kodach!#
#-zarabianie na skrypcie!#
#[Zezwalam na]#
#-zmiane tekstu wiadomosci (dla wlasnych potrzeb)#
#-dopisywanie wlasnych fragmentow#
#--------------------------------------#
variables:
    {diamond.%player} = 0
    {zloto.%player%} = 0
    {zelazo.%player%} = 0
    {emerald.%player%} = 0
    {wegiel.%player%} = 0
    {lapis.%player%} = 0
    {redstone.%player%} = 0
    {tnt.%player%} = 0
    {obsydian.%player%} = 0
    {bookshelf.%player%} = 0
    {enderpearl.%player%} = 0
    {apple.%player%} = 0
    {stone.%player%} = 0
#-------------------#
#    CONFIG          #
#-------------------#
options:
#-------------------#
#    Ogolne          #
#-------------------#
#    Autor Skryptu.
    author: Kondi60PL
    
#    Wersja Skryptu.
    version: v1.2
    
#    Nazwa Skryptu.
    skName: KondiDrop
    
#    Tag Skryptu.
    tag: &c&lKondi&a&lDrop
#-------------------#
#    Config dropu    #
#-------------------#
    # True = Odpalony
    # False = Wylaczany

#    Info o dropie diamentow.
    diament: true
    procentdiament: 10
    wysokoscdiament: 200

#    Info o dropie zlota.
    zloto: true
    procentzloto: 10
    wysokosczloto: 200

#    Info o dropie zelaza.
    zelazo: true
    procentzelazo: 10
    wysokosczelazo: 200

#    Info o dropie szmaragdow.
    emerald: true
    procentemerald: 10
    wysokoscemerald: 200

#    Info o dropie wegiela.
    wegiel: true
    procentwegiel: 10
    wysokoscwegiel: 200

#    Info o dropie lapisu.
    lapis: true
    procentlapis: 10
    wysokosclapis: 200

#    Info o dropie redstone.
    redstone: true
    procentredstone: 10
    wysokoscredstone: 200

#    Info o dropie tnt.
    tnt: true
    procenttnt: 10
    wysokosctnt: 200

#    Info o dropie obsa.
    obsydian: true
    procentobsydian: 10
    wysokoscobsydian: 200

#    Info o dropie biblio.
    bookshelf: true
    procentbookshelf: 10
    wysokoscbookshelf: 200

#    Info o dropie perel.
    enderpearl: true
    procentenderpearl: 10
    wysokoscenderpearl: 200

#    Info o dropie jablek.
    apple: true
    procentapple: 10
    wysokoscapple: 200
#-------------------#
#    INNE            #
#-------------------#
on mine of stone:
    give a random number between 1 and 10 xp to the player
    
on mine of any ore:
    canel event
    set block to air
    send "&7Na serwerze jest drop ze stone &6/stone&7!"
#-------------------#
#    DROP GRACZA        #
#-------------------#
on mine of stone:
        if player has permission "kondidrop.gracz":
            if {@diament} is true:
                chance of {@procentdiament}:
                        if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscdiament}:
                                give 1 diamond to player
                                add 1 to {diamond.%player%}
            if {@diament} is false:
                give 2 cobblestone to player
                add 1 to {stone.%player%}
                
            if {@zloto} is true:
                chance of {@procentzloto}:
                        if block's y-coordinate is smaller than {@wysokosczloto}:
                                give 1 265 to player
                                add 1 to {zloto.%player%}
            if {@zloto} is false:
                give 2 cobblestone to player
                add 1 to {stone.%player%}
                
            if {@zelazo} is true:
                chance of {@procentzelazo}:
                        if block's y-coordinate is smaller than {@wysokosczelazo}:
                                give 1 iron ingot to player
                                add 1 to {zelazo.%player%}
            if {@zelazo} is false:
                give 2 cobblestone to player
                add 1 to {stone.%player%}
                
            if {@emerald} is true:
                chance of {@procentemerald}:
                        if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscemerald}:
                                give 1 emerald to player
                                add 1 to {emerald.%player%}
            if {@emerald} is false:
                give 2 cobblestone to player
                add 1 to {stone.%player%}
                
            if {@wegiel} is true:
                chance of {@procentwegiel}:
                        if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscwegiel}:
                                give 1 coal to player
                                add 1 to {wegiel.%player%}
            if {@wegiel} is false:
                give 2 cobblestone to player
                add 1 to {stone.%player%}                
            
            if {@lapis} is true:
                chance of {@procentlapis}:
                        if block's y-coordinate is smaller than {@wysokosclapis}:
                                give 1 351:4 to player
                                add 1 to {lapis.%player%}
            if {@lapis} is false:
                give 2 cobblestone to player
                add 1 to {stone.%player%}
                
            if {@redstone} is true:
                chance of {@procentredstone}:
                        if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscredstone}:
                                give 1 331 to player
                                add 1 to {redstone.%player%}
            if {@redstone} is false:
                give 2 cobblestone to player
                add 1 to {stone.%player%}
                
            if {@tnt} is true:
                chance of {@procenttnt}:
                        if block's y-coordinate is smaller than {@wysokosctnt}:
                                give 1 tnt to player
                                add 1 to {tnt.%player%}
            if {@tnt} is false:
                give 2 cobblestone to player
                add 1 to {stone.%player%}
                
            if {@obsydian} is true:
                chance of {@procentobsydian}:
                        if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscobsydian}:
                                give 1 obsidian to player
                                add 1 to {obsydian.%player%}
            if {@obsydian} is false:
                give 2 cobblestone to player
                add 1 to {stone.%player%}
                
            if {@bookshelf} is true:
                chance of {@procentbookshelf}:
                        if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscbookshelf}:
                                give 1 bookshelf to player
                                add 1 to {bookshelf.%player%}
            if {@bookshelf} is false:
                give 2 cobblestone to player
                add 1 to {stone.%player%}
                
            if {@enderpearl} is true:
                chance of {@procentenderpearl}:
                        if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscenderpearl}:
                                give 1 368 to player
                                add 1 to {enderpearl.%player%}
            if {@enderpearl} is false:
                give 2 cobblestone to player
                add 1 to {stone.%player%}
                
            if {@apple} is true:
                chance of {@procentapple}:
                        if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscapple}:
                                give 1 apple to player
                                add 1 to {apple.%player%}
            if {@wegiel} is false:
                give 2 cobblestone to player
                add 1 to {stone.%player%}

on mine of stone:
        chance of 100%:
                add 75 xp to the player
                
#-------------------#
#    DROP Z FORTUNE    #
#-------------------#
on mine of stone:
        if player has permission "kondidrop.fortune":
            if player's tool is pickaxe of fortune 1:
                if {@diament} is true:
                    chance of {@procentdiament}:
                            if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscdiament}:
                                    drop a random number betwwen 3 and 1 of diamond to the player
                                    add 1 to {diamond.%player%}
                                    message "&6Trafiles na: &bDiament&6!"
                if {@diament} is false:
                    drop cobblestone
                    add 1 to {stone.%player%}
            else:
                if player's tool is pickaxe of fortune 2:
                    chance of {@procentdiament}:
                        if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscdiament}:
                            drop a random number betwwen 4 and 1 of diamond to the player
                            add 1 to {diamond.%player%}
                            message "&6Trafiles na: &bDiament&6!"
                else:
                    if player's tool is pickaxe of fortune 3:
                        chance of {@procentdiament}:
                            if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscdiament}:
                                drop a random number betwwen 5 and 1 of diamond to the player
                                add 1 to {diamond.%player%}
                                message "&6Trafiles na: &bDiament&6!"

                if {@zloto} is true:
                    chance of {@procentzloto}:
                            if block's y-coordinate is smaller than {@wysokosczloto}:
                                    drop gold ore
                                    add 1 to {zloto.%player%}
                                    message "&6Trafiles na: &6Zloto&6!"
                if {@zloto} is false:
                    drop cobblestone
                    add 1 to {stone.%player%}
                    
                if {@zelazo} is true:
                    chance of {@procentzelazo}:
                            if block's y-coordinate is smaller than {@wysokosczelazo}:
                                    drop iron ore
                                    add 1 to {zelazo.%player%}
                                    message "&6Trafiles na: &7Zelazo&6!"
                if {@zelazo} is false:
                    drop cobblestone
                    add 1 to {stone.%player%}
                    
            if player's tool is pickaxe of fortune 1:
                if {@emerald} is true:
                    chance of {@procentemerald}:
                            if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscemerald}:
                                    drop a random number between 3 and 1 of emerald
                                    add 1 to {emerald.%player%}
                                    message "&6Trafiles na: &2Emerald&6!"
                if {@emerald} is false:
                    drop cobblestone
                    add 1 to {stone.%player%}
            else:
                if player's tool is pickaxe of fortune 2:
                    chance of {@procentemerald}:
                        if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscemerald}:
                            drop a random number betwwen 4 and 1 of emerald to the player
                            add 1 to {emerald.%player%}
                            message "&6Trafiles na: &2Emerald&6!"
                else:
                    if player's tool is pickaxe of fortune 3:
                        chance of {@procentdiament}:
                            if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscdiament}:
                                drop a random number betwwen 5 and 1 of emerald to the player
                                add 1 to {emerald.%player%}
                                message "&6Trafiles na: &2Emerald&6!"
                    
                if {@wegiel} is true:
                    chance of {@procentwegiel}:
                            if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscwegiel}:
                                    drop coal
                                    add 1 to {wegiel.%player%}
                                    message "&6Trafiles na: &0Wegiel&6!"
                if {@wegiel} is false:
                    drop cobblestone
                    add 1 to {stone.%player%}                
                
                if {@lapis} is true:
                    chance of {@procentlapis}:
                            if block's y-coordinate is smaller than {@wysokosclapis}:
                                    drop 351:4
                                    add 1 to {lapis.%player%}
                                    message "&6Trafiles na: &9Lapis Lazuli&6!"
                if {@lapis} is false:
                    drop cobblestone
                    add 1 to {stone.%player%}
                    
                if {@redstone} is true:
                    chance of {@procentredstone}:
                            if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscredstone}:
                                    drop a random number between 1 and 4 redstone
                                    add 1 to {redstone.%player%}
                                    message "&6Trafiles na: &4RedStone&6!"
                if {@redstone} is false:
                    drop cobblestone
                    add 1 to {stone.%player%}
                    
                if {@tnt} is true:
                    chance of {@procenttnt}:
                            if block's y-coordinate is smaller than {@wysokosctnt}:
                                    drop tnt
                                    add 1 to {tnt.%player%}
                                    message "&6Trafiles na: &cTNT&6!"
                if {@tnt} is false:
                    drop cobblestone
                    add 1 to {stone.%player%}
                    
                if {@obsydian} is true:
                    chance of {@procentobsydian}:
                            if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscobsydian}:
                                    drop obsdidian
                                    add 1 to {obsydian.%player%}
                                    message "&6Trafiles na: &65Obsydian
                if {@obsydian} is false:
                    drop cobblestone
                    add 1 to {stone.%player%}
                    
                if {@bookshelf} is true:
                    chance of {@procentbookshelf}:
                            if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscbookshelf}:
                                    drop bookshelf
                                    add 1 to {bookshelf.%player%}
                                    message "&6Trafiles na: &aBiblio&6!"
                if {@bookshelf} is false:
                    drop cobblestone
                    add 1 to {stone.%player%}
                    
                if {@enderpearl} is true:
                    chance of {@procentenderpearl}:
                            if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscenderpearl}:
                                    drop ender pearl
                                    add 1 to {enderpearl.%player%}
                                    message "&6Trafiles na: &3Ender Perle&6!"
                if {@enderpearl} is false:
                    drop cobblestone
                    add 1 to {stone.%player%}
                    
                if {@apple} is true:
                    chance of {@procentapple}:
                            if block's y-coordinate is smaller than {@wysokoscapple}:
                                    drop apple
                                    add 1 to {apple.%player%}
                                    message "&6Trafiles na: &cJablko&6!"
                if {@apple} is false:
                    drop cobblestone
                    add 1 to {stone.%player%}
                    
#-------------------#
#    KOMENDY            #
#-------------------#
command /statystyki [<text>]:
    aliases: staty
    trigger:
        if arg 1 is player:
            send "&7Statystyki gracza: &c%arg 1%"
            send "&7Wykopany Stone: &c{stone.%arg 1%}"
            send "&7Wykopany Diament: &c{diament.%arg 1%}"
            send "&7Wykopane Zloto: &c{zloto.%arg 1%}"
            send "&7Wykopane Zelazo: &c{zelazo.%arg 1%}"
            send "&7Wykopany Emerald: &c{emerald.%arg 1%}"
            send "&7Wykopany Wegiel: &c{wegiel.%arg 1%}"
            send "&7Wykopany Lapis lazuli: &c{lapis.%arg 1%}"
            send "&7Wykopany Redstone: &c{redstone.%arg 1%}"
            send "&7Wykopane TNT: &c{tnt.%arg 1%}"
            send "&7Wykopany Obsydian: &c{obsydian.%arg 1%}"
            send "&7Wykopane Biblio: &c{bookshelf.%arg 1%}"
            send "&7Wykopana Ender Perla: &c{enderpearl.%arg 1%}"
            send "&7Wykopane Jablko: &c{apple.%arg 1%}"
        if arg 1 is not set:
            send "&7Statystyki gracza: &c%player%"
            send "&7Wykopany Stone: &c{stone.%player%}"
            send "&7Wykopany Diament: &c{diament.%player%}"
            send "&7Wykopane Zloto: &c{zloto.%player%}"
            send "&7Wykopane Zelazo: &c{zelazo.%player%}"
            send "&7Wykopany Emerald: &c{emerald.%player%}"
            send "&7Wykopany Wegiel: &c{wegiel.%player%}"
            send "&7Wykopany Lapis lazuli: &c{lapis.%player%}"
            send "&7Wykopany Redstone: &c{redstone.%player%}"
            send "&7Wykopane TNT: &c{tnt.%player%}"
            send "&7Wykopany Obsydian: &c{obsydian.%player%}"
            send "&7Wykopane Biblio: &c{bookshelf.%player%}"
            send "&7Wykopana Ender Perla: &c{enderpearl.%player%}"
            send "&7Wykopane Jablko: &c{apple.%player%}"
command /stone:
    aliases: drop, kamien, stone
    trigger:
        open chest with 2 rows named "{@tag}" to player
        wait 1 tick
        format slot 0 of player with 1 of diamond named "&bDiament" with lore "&4» &7Szansa: &c{@procentdiament}%%||&4» &7Wysokosc: &c{@wysokoscdiament}" to be unstealable
        format slot 1 of player with 1 of gold ore named "&6Zoto" with lore "&4» &7Szansa: &c{@procentzloto}%%||&4» &7Wysokosc: &c{@wysokoscdiament}" to be unstealable
        format slot 2 of player with 1 of iron ore named "&7Zelazo" with lore "&4» &7Szansa: &c{@procentzelazo}%%||&4» &7Wysokosc: &c{@wysokoscdiament}" to be unstealable
        format slot 3 of player with 1 of emerald named "&2Emerald" with lore "&4» &7Szansa: &c{@procentemerald}%%||&4» &7Wysokosc: &c{@wysokoscdiament}" to be unstealable
        format slot 4 of player with 1 of coal named "&0Wegiel" with lore "&4» &7Szansa: &c{@procentwegiel}%%||&4» &7Wysokosc: &c{@wysokoscdiament}" to be unstealable
        format slot 5 of player with 1 of 351:4 named "&9Lapis Lazuli" with lore "&4» &7Szansa: &c{@procentlapis}%%||&4» &7Wysokosc: &c{@wysokoscdiament}" to be unstealable
        format slot 6 of player with 1 of redstone named "&4Redstone" with lore "&4» &7Szansa: &c{@procentredstone}%%||&4» &7Wysokosc: &c{@wysokoscdiament}" to be unstealable
        format slot 7 of player with 1 of tnt named "&cTNT" with lore "&4» &7Szansa: &c{@procenttnt}%%||&4» &7Wysokosc: &c{@wysokoscdiament}" to be unstealable
        format slot 8 of player with 1 of obsidian named "&5Obsydian" with lore "&4» &7Szansa: &c{@procentobsydian}%%||&4» &7Wysokosc: &c{@wysokoscdiament}" to be unstealable
        format slot 9 of player with 1 of bookshelf named "&aBiblio" with lore "&4» &7Szansa: &c{procentbookshelf}%%||&4» &7Wysokosc: &c{@wysokoscdiament}" to be unstealable
        format slot 10 of player with 1 of ender pearl named "&3Ender Perla" with lore "&4» &7Szansa: &c{@procentenderpearl}%%||&4» &7Wysokosc: &c{@wysokoscdiament}" to be unstealable
        format slot 11 of player with 1 of apple named "&4Jablko" with lore "&4» &7Szansa: &c{@procentapple}%%||&4» &7Wysokosc: &c{@wysokoscdiament}" to be unstealable
        stop
        
#-------------------#
#    CONSOLE            #
#-------------------#
on Skript load:
    send "" to console
    send "" to console
    send "" to console
    send "" to console
    send "" to console
    send "" to console
    send "===============[ KondiDrop ]===============" to console
    send "" to console
    send "    Autor: {@author}    " to console
    send "    Wersja: {@version}    " to console
    send "    Nazwa: {@skName}    " to console
    send "" to console
    send "===============[ KondiDrop ]===============" to console
    send "" to console
    send "" to console
    send "" to console

[ciach]

 

ciach + przywrócenie poprzedniej wersji //xVendrome

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 odpowiedzi na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

Nieaktywny
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...