Skocz do zawartości

hezzutv

Użytkownik
  • Ilość zawartości

    3
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

Osiągnięcia hezzutv

Świeżak

Świeżak (1/13)

0

Reputacja

  1. Witam, chciałbym zrobić tak, żeby po kliknięciu w dany itemek w GUI wyświetlał się komunikat co po kliknięciu w link na czacie (chodzi o przekierowanie do przeglądarki). Z góry dziękuje
  2. Witam, próbuje zrobić skrypt na wypłacanie i wpłacanie waluty serwerowej w itemkach. Czyli po kliknięciu w dany itemek w gui dostaje się emeralda o danej nazwie. Po kliknięciu prawym trzymając tego emeralda w łapce, ma on znikać i dodawać do zmiennej daną ilość. Wszystko działa dodaje wiadomość, że wpłaciłem daną ilość,ale nie usuwa itemku o danej nazwie. Oto kod: command /mcwyplac: trigger: wait 1 tick open chest with 3 row named "Wyplata ManiakCoinsow" to player wait 1 tick set player's current inventory's slot 11 to emerald of unbreaking 10 named "&650 MC" with lore "&7Kliknij aby wyplacic 50 ManiakCoinsow" set player's current inventory's slot 12 to emerald of unbreaking 10 named "&6100 MC" with lore "&7Kliknij aby wyplacic 100 ManiakCoinsow" on inventory click: if inventory name of current inventory of player is "Wyplata ManiakCoinsow": if clicked slot is 11: cancel event if {maniakcoinsy.%player%} is bigger than or equal to 50: subtract 50 from {maniakcoinsy.%player%} execute console command "give %player% emerald 1 0 {display:{Name:""&650 MC"",Lore:[""&7Kliknij prawym aby wplacic 50MC""]},ench:[{id:34,lvl:10}]}" send "&6&lSKM &e&l» &aWyplaciles 50 ManiakCoinsow" else: send "&6&lSKM &e&l» &cNie masz wystarczajacej ilosci ManiakCoinsow" if clicked slot is 12: cancel event if {maniakcoinsy.%player%} is bigger than or equal to 100: subtract 100 from {maniakcoinsy.%player%} execute console command "give %player% emerald 1 0 {display:{Name:""&6100 MC"",Lore:[""&7Kliknij prawym aby wplacic 100MC""]},ench:[{id:34,lvl:10}]}" send "&6&lSKM &e&l» &aWyplaciles 100 ManiakCoinsow" else: send "&6&lSKM &e&l» &cNie masz wystarczajacej ilosci ManiakCoinsow" on right click holding a emerald: if name of tool of player is "&650 MC": if lore of tool of player is "&7Kliknij prawym aby wplacic 50MC": send "&6&lSKM &e&l» &aWplacicles 50 ManiakCoinsow" add 50 to {maniakcoinsy.%player%} remove 1 emerald named "&650 MC" with lore "&7Kliknij prawym aby wplacic 50MC" from player if name of tool of player is "&6100 MC": if lore of tool of player is "&7Kliknij prawym aby wplacic 100MC": send "&6&lSKM &e&l» &aWplacicles 100 ManiakCoinsow" add 100 to {maniakcoinsy.%player%} remove 1 emerald named "&6100 MC" with lore "&7Kliknij prawym aby wplacic 100MC" from player Z góry dziękuje za pomoc
  3. Witam, mam problem z wyświetlaniem rzeczy z bazy, oto kod: on load: set mysql host to "" set mysql port to 3306 set mysql username to "" set mysql password to "" set mysql database to "" connect to mysql command /test: trigger: set {_result} to mysql result of query "SELECT * FROM poziom WHERE `nick` = '%player%'" set {_name::*} to mysql string "nick" in {_result} send "%{_name::1}%" Błąd z konsoli: [Skript] Severe Error: [18:38:29 ERROR]: #!#! Could not load plik.sk [18:38:29 ERROR]: #!#! [18:38:29 ERROR]: #!#! Something went horribly wrong with Skript. [18:38:29 ERROR]: #!#! This issue is NOT your fault! You probably can't fix it yourself, either. [18:38:29 ERROR]: #!#! It looks like you are using some plugin(s) that alter how Skript works (addons). [18:38:29 ERROR]: #!#! Here is full list of them: [18:38:29 ERROR]: #!#! SkStuff skUtilities (https://tim740.github.io/) SkQuery Skellett (https://forums.skunity.com/resources/skellett-the-addon-with-a-beast-name.24/) [18:38:29 ERROR]: #!#! We could not identify which of those are specially related, so this might also be Skript issue. [18:38:29 ERROR]: #!#! You should try disabling those plugins one by one, trying to find which one causes it. [18:38:29 ERROR]: #!#! If the error doesn't disappear even after disabling all listed plugins, it is probably Skript issue. [18:38:29 ERROR]: #!#! In that case, you will be given instruction on how should you report it. [18:38:29 ERROR]: #!#! On the other hand, if the error disappears when disabling some plugin, report it to author of that plugin. [18:38:29 ERROR]: #!#! Only if the author tells you to do so, report it to Skript's issue tracker. [18:38:29 ERROR]: #!#! [18:38:29 ERROR]: #!#! Stack trace: [18:38:29 ERROR]: #!#! ch.njol.skript.SkriptAPIException: No class info found for resultset [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.registrations.Classes.getClassInfo(Classes.java:263) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.createExprInfo(SkriptParser.java:1833) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.getExprInfo(SkriptParser.java:1800) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:1548) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:1521) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:1560) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:1494) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:1494) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:224) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:179) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseSingleExpr(SkriptParser.java:502) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parseExpression(SkriptParser.java:836) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:1564) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse_i(SkriptParser.java:1560) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:224) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.SkriptParser.parse(SkriptParser.java:179) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.lang.Statement.parse(Statement.java:59) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadItems(ScriptLoader.java:1006) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.command.Commands.loadCommand(Commands.java:493) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScript(ScriptLoader.java:651) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.ScriptLoader.lambda$1(ScriptLoader.java:409) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:428) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.ScriptLoader.loadScripts(ScriptLoader.java:472) [18:38:29 ERROR]: #!#! at ch.njol.skript.SkriptCommand.onCommand(SkriptCommand.java:182) [18:38:29 ERROR]: #!#! at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44) [18:38:29 ERROR]: #!#! at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:151) [18:38:29 ERROR]: #!#! at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:685) [18:38:29 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:1478) [18:38:29 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1283) [18:38:29 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:45) [18:38:29 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:5) [18:38:29 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnectionUtils.lambda$ensureMainThread$0(PlayerConnectionUtils.java:14) [18:38:29 ERROR]: #!#! at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511) [18:38:29 ERROR]: #!#! at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266) [18:38:29 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_12_R1.SystemUtils.a(SourceFile:46) [18:38:29 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:850) [18:38:29 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:423) [18:38:29 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:774) [18:38:29 ERROR]: #!#! at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:666) [18:38:29 ERROR]: #!#! at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [18:38:29 ERROR]: #!#! [18:38:29 ERROR]: #!#! Version Information: [18:38:29 ERROR]: #!#! Skript: 2.3.6 (latest) [18:38:29 ERROR]: #!#! Flavor: skriptlang-github [18:38:29 ERROR]: #!#! Date: 2019-03-03 [18:38:29 ERROR]: #!#! Bukkit: 1.12.2-R0.1-SNAPSHOT [18:38:29 ERROR]: #!#! Minecraft: 1.12.2 [18:38:29 ERROR]: #!#! Java: 1.8.0_191 (OpenJDK 64-Bit Server VM 25.191-b12) [18:38:29 ERROR]: #!#! OS: Linux amd64 4.9.0-8-amd64 [18:38:29 ERROR]: #!#! [18:38:29 ERROR]: #!#! Server platform: Paper [18:38:29 ERROR]: #!#! [18:38:29 ERROR]: #!#! Current node: set {_name::*} to mysql string "nick" in {_result} (plik.sk, line 11) [18:38:29 ERROR]: #!#! Current item: null [18:38:29 ERROR]: #!#! [18:38:29 ERROR]: #!#! Thread: Server thread [18:38:29 ERROR]: #!#! [18:38:29 ERROR]: #!#! Language: english [18:38:29 ERROR]: #!#! Link parse mode: DISABLED [18:38:29 ERROR]: #!#! [18:38:29 ERROR]: #!#! End of Error. Z góry dziękuje, jeśli wstawiłem post w złym dziale to proszę o przeniesienie.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...