Siema   Chciałbym wam zaprezentować mój kolejny skrypt, a mianowicie skrypt który pozwala zmieniać nazwy itemów (działa również z kolorami).   Komendy   /name <nazwa> (items.rename) - Zmiana nazwy itemu   Kod options: tag: &3[Renamer]&2command /name [<text>]: trigger: player has permission "items.rename": arg 1 is empty: send "{@tag} Uzyj &e/name <nowa nazwa>&2 aby zmienic nazwe przedmiotu!" else: set the name of pla