Skocz do zawartości
JanekJaran

Pozew o nakaz zapłaty przez darlingvylence na rzecz JanekJaran

Rekomendowane odpowiedzi

Zasłużony

Pozew o nakaz zapłaty przez darlingvylence na rzecz JanekJaran

Na początku wnoszę o zmianę składu orzekającego na osobę niebędącą właścicielem serwera, którym jest @Libter. W jego interesie jest, aby gracze przedłużyli abonamenty, co czyni go stronniczym i podatnym na wpływy społeczności graczy. Proponuję kogoś doświadczonego. Nominuję @Kurotsuwa, @Ixidi, @Nicku – zasłużonych użytkowników skript.pl. Ewentualnie wnoszę o rozszerzenie składu orzekającego o tych użytkowników. W ostateczności apeluję, aby @Libter rozpatrując tę skargę, miał to na uwadze i wziął na to poprawkę.

Wnoszę również o zabezpieczenie z konta darlingvylence na serwerze kwoty 1500$ celem zabezpieczenia tego i przyszłych roszczeń na okres 6 tygodni jeszcze przed rozpoznaniem skargi.

 

Dnia 22.12.2019 minął umowny termin zapłaty czynszu za kolejny tydzień w związku z umową zawartą pomiędzy mną, a darlingvylence. Nie otrzymałem jednak od niego czynszu w kwocie 150$. Zgodnie z umową odsetki od przeterminowanych płatności w tym przypadku wynoszą 5% tygodniowo z tygodniową kapitalizacją odsetek. Mimo próśb o zapłatę sprawy nie udało załatwić się polubownie, a dodatkowo darlingvylence wykazał się wobec mnie lekceważącym zachowaniem.

Dowody na dole pozwu.

Wnoszę o:

 • Zajęcia z jego konta kwoty i przekazania mi 157,50$ - zaległej, nieuregulowanej płatności zgodnie z odsetkami umownymi. Oraz kolejne 5% odsetek wraz z kapitalizacją za każdy tydzień do chwili otrzymania wierzytelności. Następne odsetki nalicza się 29.12.2019.
 • Zabezpieczenia wobec przyszłych roszczeń kwotę wspomnianą na początku pozwu na okres 6 tygodni od daty złożenia pozwu. Ewentualnie ustanowienie innego, płynnego i wartościowego przedmiotu zabezpieczenia.
 • Zajęcia z jego konta kwoty odpowiadającej kosztów w postaci czasu wykorzystanego na przygotowanie się do skargi, zebrania dowodów, przygotowania kosztorysu i innych niezbędnych czynności. Wystąpię o pokrycie tych kosztów solidarnie przez wszystkich pozwanych uznanych za winnych po złożeniu ostatniej skargi dotyczącej nieregulowania należności w związku z umową zawartą w galerii.
 • Ukaranie @Vylence na forum skript.pl ostrzeżeniem o wartości 5 punktów w serwisie i banem czasowym na 3 dni. Ewentualnie mniej punktów i ban na 1 dzień.

Uzasadnienie:

Zgodnie z §1.3 regulaminu „Gracze mogą zawierać między sobą umowy celem transferu majątku, jednak zakres ich egzekwowania nie może przekraczać kosztów poniesionych przez strony”. Ponieważ koszt nie został zdefiniowany w regulaminie, należy przyjąć jego ogólnie powszechną definicję. Wykorzystajmy zatem do tego najbardziej znaną i powszechną przeglądarkę internetową – google.com. Po wpisaniu w pole wyszukiwania „koszt” w pierwszych pięciu wynikach znajdziemy definicje:

 1. Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!
 2. Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!
 3. 3 strona – również na Wikipedii przedstawia różne rodzaje kosztów – jest to strona ujednolicająca. Można zinterpretować pojęcie kosztu i stwierdzić, że jest to katalog różnych typów kosztów, a skoro regulamin określa typy kosztów wyłącznie co do gatunku, a nie co do tożsamości (konkretny typ kosztu) nie wskazując konkretnego typu, którego się tyczy, należy uznać, że tyczy się wszystkich typów kosztów razem i każdego z osobna. Więc koszty wg regulaminu serwera należy interpretować jako sumę wszystkich rodzajów kosztów.
 4. Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!
 5. Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! wskazuje kilka zróżnicowanych co do treści definicji:
  1. Koszt - suma pieniędzy wydatkowana na kupno lub opłacenie czegoś
  2. koszt uzyskania przychodu - określone rodzaje kosztów, które mogą być odjęte przez podatnika od uzyskanych przychodów
  3. Koszty - nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo w celu wytworzenia określonego produktu

Poznając, według mnie jedne z najpopularniejszych definicji kosztów można stwierdzić, że definicja 1,2,3,4 i definicję 5.3 koszty mają charakter nakładów (pracy, surowców, zarządzania i sprzedaży, jak i pieniędzy).

Można również dojść do wniosku, że koszt to również koszt alternatywy (definicje 2, 3). Koszt alternatywny należy uznać za brak innych korzyści kosztem obecnych. Wg. Wikipedii „stanowi on miarę wartości utraconych korzyści w związku z niewykorzystaniem w najlepszy sposób dostępnych zasobów”.

Z kolei zgodnie z definicją 5.1 koszt należy rozumieć wyłącznie jako pieniądze, które zostały wydane z związku z budową galerii.

Niezależnie od przyjętej definicji poniosłem koszty, o których mowa w regulaminie. Mniejsze lub większe, ale koszty.

Przyjmując jednak definicje 1,2,3,4,5.3 wraz z elementem definicji 2,3, które razem wzięte, wydają się najbardziej logiczne, przedstawiam kosztorys i listę utraconych alternatyw w powstałych w związku z powstaniem galerii w załączniku. Wydają się logiczne, ponieważ według zdrowego rozsądku, gdyby gracze zawarli umowę kupna-sprzedaży na chacie, gdyby pierwsza strona przekazała świadczenie w postaci przedmiotów, a druga nie opłaciła tej transakcji, serwer by ją zapewne egzekwował. Warto też zwrócić uwagę, że regulamin nie definiuje i nie podaje oficjalnego środka płatniczego (pieniędzy), więc należy za nie uznać wszystko, co jest zbywalne (surowce, praca, usługi i nie tylko), choć w szczególności złoto w postaci $, więc w sumie możemy uznać, że jest to w zgodzie z definicją 5.1.

W związku z otrzymanymi czynszami wynikającymi z umów zawartych z dzierżawcami stanowisk otrzymałem do tej pory 2560 + 78$ (tyle naliczyłem, jednak mając na uwadze brak dostępu do historii transakcji oraz brak obowiązku prowadzenia rachunkowości coś mogło mi umknąć. Na pewno jednak mowa o kwocie niższej niż 3000$) opłat za powiększenia w trakcie okresów rozliczeniowych, co daje razem 2638$.

Ponieważ kwota dotychczas otrzymanych czynszów z tytułu wynajmu lokali handlowych powiększona o kwotę tego roszczenia w galerii jest niższa od poniesionych kosztów przedstawionych w kosztorysie, w załączniku, zgodnie z regulaminem serwer może wyegzekwować te środki na moją rzecz w kwocie 157,50$ od darlingvylence, o co wyżej wniosłem.

Chciałbym zwrócić również uwagę na lekceważące podejście do swoich zobowiązań i mojej osoby, co nie godzi się z powszechnie obowiązującymi zasadami współżycia społecznego.

Należy także pamiętać o filarach prawa – w postaci prawa rzymskiego. Jedna z naczelnych zastanowi, że umów należy dotrzymywać (łac. Pacta sunt servanda). Nie godzi się, aby umów nie dotrzymywać. Jest to sprzeczne z szeroko pojętym interesem społecznym i zachowaniem serwera prawa, jak i §2.1.4 regulaminu serwisu skript.pl, który tutaj również obowiązuje.

Czy @Vylence zgłasza sprzeciw wobec zarzutów, egzekucji zobowiązań i sankcji jak i oskarżeń?

Dowody:

Umowa z darlingvylence:

Spoiler

unknown.png

Lekceważące podejście do zobowiązań:

Spoiler

 

unknown.png

unknown.png

Kosztorys budowy galerii:

Spoiler

 

Edytowane przez JanekJaran
Literówka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Właściciel
7 minut temu, JanekJaran napisał:

Na początku wnoszę o zmianę składu orzekającego na osobę niebędącą właścicielem serwera, którym jest @Libter. W jego interesie jest, aby gracze przedłużyli abonamenty, co czyni go stronniczym i podatnym na wpływy społeczności graczy. Proponuję kogoś doświadczonego. Nominuję @Kurotsuwa, @Ixidi, @Nicku – zasłużonych użytkowników skript.pl. Ewentualnie wnoszę o rozszerzenie składu orzekającego o tych użytkowników. W ostateczności apeluję, aby @Libter rozpatrując tę skargę, miał to na uwadze i wziął na to poprawkę.

Nie zgadzam się. Jako autor regulaminów znam najlepiej intencje ustawodawcy czyli własne, a mało rozbudowany system prawny powoduje że wydanie ostatecznej interpretacji i tak spoczywałoby na mnie. Jeśli nie podoba ci się skład orzekający możesz napisać wniosek albo spróbować arbitrażu lub zwyczajnie nie dochodzić swoich roszczeń w oficjalny sposób. 

A samą skargę rozpatrzę po przerwie świątecznej, bo stanowi ona ważny precedens odnośnie egzekwowania umów, więc wymaga rozbudowanego orzeczenia. Na wstępie zauważę jednak, że:

 1. Koszt jest definiowany jako minimalny, realnie poniesiony nakład wymagany do zawarcia umowy (tzn. czas na wynajęcie i posprzątanie stoiska, nie wliczamy budowy galerii, jedzenia które zużyłeś w trakcie ani twoich narzędzi itd.). 
 2. Nie obowiązuje tutaj prawo starożytnego Rzymu, a kwestię egzekucji umów reguluje jedenuz punktów regulaminu. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Zasłużony

Zawsze śmiałem się z @Libter gdy pisał absurdalnie szczegółowe regulaminy i nazywałem go artystą regulaminowym, bo te spod jego pióra przypominają dzieła sztuki. Już rozumiem dlaczego...

Należność wraz z odsetkami do przekazania (157,5$), dalsze kary to zdecydowana przesada.

Ps. Proszę o uregulowanie panie @JanekJaran długu wobec mnie za poświęcenie mojego czasu na zapoznanie ze sprawą i wydanie opinii w postaci kupna abonamentu na serwerze mc.skript.pl na nick konta Minecraft „Kurotsuwa” od daty 30 grudnia 2019 na okres trzydziestu (30) dni od daty wskazanej jako początek jego aktywności lub przekazanie środków będących równowartością wspomnianego abonamentu.

Z wyrazami szacunku i wspinającą się ku skroni brwią drwiny,
Kurotsuwa

Edytowane przez Kurotsuwa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Zasłużony
21 minut temu, Libter napisał:

Koszt jest definiowany jako minimalny, realnie poniesiony nakład wymagany do zawarcia umowy (tzn. czas na wynajęcie i posprzątanie stoiska, nie wliczamy budowy galerii, jedzenia które zużyłeś w trakcie ani twoich narzędzi itd.). 

Koszt nie jest definiowany w regulaminie w żaden sposób.

21 minut temu, Libter napisał:

Nie obowiązuje tutaj prawo starożytnego Rzymu, a kwestię egzekucji umów reguluje jedenuz punktów regulaminu. 

Faktycznie nie obowiązuje. W tym miejscu odwołałem się jednak do jednej z ważniejszych zasad współżycia społecznego. Obowiązuje tu jednak również regulamin globalny skript.pl, a zgodnie Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! przez oszustwo rozumie się uchylanie od zapłaty, a takie zachowanie jest zabronione w regulaminie skript.pl Co prawda jest jedynie podstawą do nadania bana permanentnego na wszystkich serwisach należących do skript.pl, a nie do egzekwowania środków, ale myślę, że pozwany wolałby sankcję finansową zamiast bana na skript.pl

 

16 minut temu, Kurotsuwa napisał:

Ps. Proszę o uregulowanie panie @JanekJaran długu wobec mnie za poświęcenie mojego czasu na zapoznanie ze sprawą i wydanie opinii w postaci kupna abonamentu na serwerze mc.skript.pl na nick konta Minecraft „Kurotsuwa” od daty 30 grudnia 2019 na okres trzydziestu (30) dni od daty wskazanej jako początek jego aktywności lub przekazanie środków będących równowartością wspomnianego abonamentu.

Z wyrazami szacunku i wspinającą się ku skroni brwią drwiny,
Kurotsuwa

Koszty sądowe, chodź prawdopodobnie tylko w $ na serwerze winna ponieść strona pozwana, kiedy to zostanie uznana winną. Jednak osoba orzekająca pełni w tym momencie szczególne obowiązki i nie podlega w takiej chwili zasadom jakimi są objęci gracze.

EDIT:

Jakiś czas temu @Vylence na serwerze discord "Czarna Grota" opublikował wiadomość o treści:
oswiadczenie.PNG

Wnoszę o uznanie tego jako uznanie roszczeń i dokonanie ich egzekucji.

Edytowane przez JanekJaran

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Użytkownik

Na początku powiem, że nie zapłaciłem przed drugim tygodniem, nadal płacąc za pierwszy. W obu zresztą niczego nie robiłem i w dzień płatności za drugi powiedziałem, że nie mam zamiaru płacić - mogłeś wtedy mnie usunąć, ale dalej trzymasz się tych Twoich głupich umów, nie wiem, może masz zadatki na prawnika, ale chociaż klaunuj gdzieś indziej xd. Poza tym - powiedz po prostu, że nie udało Ci się mnie oszukać na pieniążki na elitarnym serwerze Minecraft, a nie gadasz głupoty o kradzieży.
 

W dniu 27.12.2019 o 22:10, JanekJaran napisał:

Wnoszę również o zabezpieczenie z konta darlingvylence na serwerze kwoty 1500$ celem zabezpieczenia tego i przyszłych roszczeń na okres 6 tygodni jeszcze przed rozpoznaniem skargi.

Mój stan konta na serwerze w aktualnym momencie to dokładnie 0.69$. Nie wydaj tylko od razu.

W dniu 27.12.2019 o 22:10, JanekJaran napisał:

Zajęcia z jego konta kwoty odpowiadającej kosztów w postaci czasu wykorzystanego na przygotowanie się do skargi, zebrania dowodów, przygotowania kosztorysu i innych niezbędnych czynności. Wystąpię o pokrycie tych kosztów solidarnie przez wszystkich pozwanych uznanych za winnych po złożeniu ostatniej skargi dotyczącej nieregulowania należności w związku z umową zawartą w galerii.

Mi naprawdę jest ciebie szkoda. Ale spokojnie, mogę Ci nawet zafundować kilof i wysłać do kopalni, to sobie odrobisz straty; tylko nie pod moim byłym cuboidem bo tam wszystko praktycznie wykopane =\

W dniu 27.12.2019 o 22:10, JanekJaran napisał:

Ukaranie @Vylence na forum skript.pl ostrzeżeniem o wartości 5 punktów w serwisie i banem czasowym na 3 dni. Ewentualnie mniej punktów i ban na 1 dzień.

O nie. Jest gdzieś w sumie w ogóle powiedziane, że takie egzekwowanie regulaminu jest możliwe? Bo nie oszukujmy się, w Twojej umowie chyba nie, a tym bardziej gdziekolwiek indziej.

W dniu 27.12.2019 o 22:10, JanekJaran napisał:

Chciałbym zwrócić również uwagę na lekceważące podejście do swoich zobowiązań i mojej osoby, co nie godzi się z powszechnie obowiązującymi zasadami współżycia społecznego.

Jak ludzie Ci mówią co robisz źle to niczego nie zmieniasz i dalej masz w dupie życie społeczne psując atmosferę "elitarnego" serwera, więc już nawet z tego punktu jestem zdziwiony, że ośmielasz się w ogóle o czymś takim pisać xD.

W dniu 27.12.2019 o 22:10, JanekJaran napisał:

Należy także pamiętać o filarach prawa – w postaci prawa rzymskiego. Jedna z naczelnych zastanowi, że umów należy dotrzymywać (łac. Pacta sunt servanda). Nie godzi się, aby umów nie dotrzymywać. Jest to sprzeczne z szeroko pojętym interesem społecznym i zachowaniem serwera prawa, jak i §2.1.4 regulaminu serwisu skript.pl, który tutaj również obowiązuje.

Interes społeczny w Twoim rozumieniu? b + k = bk

W dniu 27.12.2019 o 22:10, JanekJaran napisał:

Czy @Vylence zgłasza sprzeciw wobec zarzutów, egzekucji zobowiązań i sankcji jak i oskarżeń?

Nie gram na serwerze, nie mam żadnych pieniędzy, więc raczej nie muszę składać sprzeciwu bo i tak niczego nie zyskasz.

Panie prawniku, nie wiem co tu napisać, cokolwiek innego od +1 byłoby tylko samozaoraniem. Abonamentu na serwerze już raczej nie opłacę, przestałem grać - za niski jak na mnie poziom rozgrywki i społeczności, których wniosków wynik bardzo utwierdzasz. Mimo wszystko, bardzo szanuję twoją pasję i trzymam kciuki, że będziesz ją rozwijał z dala od innych, kiedy to ci będą mogli cieszyć się rozgrywką pod twoją nieobecność.

Jesteś absolutnym idiotą,
pozdrawiam.
 

Edytowane przez Vylence

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Użytkownik

@JanekJaran Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

To o Tobie, czas wziąć się za życie realne. Tworząc taki temat tylko zaśmiecasz forum, nikogo to nie obchodzi, że ktoś Ci nie oddał pieniędzy w grze, poskarż się mamie.

Każdy się z Ciebie śmieje, daruj sobie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Zasłużony
W dniu 27.12.2019 o 23:07, Vylence napisał:

Na początku powiem, że nie zapłaciłem przed drugim tygodniem, nadal płacąc za pierwszy. W obu zresztą niczego nie robiłem i w dzień płatności za drugi powiedziałem, że nie mam zamiaru płacić

Nie zapłaciłeś pierwszego dnia drugiego okresu rozliczeniowego. Nie używanie stoiska i stwierdzenie, że nie zamierzasz płacić nie stanowi wypowiedzenia umowy.

W dniu 27.12.2019 o 23:07, Vylence napisał:

Twoich głupich umów

Sam się dopytywałeś jak działa okres wypowiedzenia i Tobie to wytłumaczyłem, jak uważałeś, że umowa była "głupia" mogłeś jej nie zawierać.

W dniu 27.12.2019 o 23:07, Vylence napisał:

Poza tym - powiedz po prostu, że nie udało Ci się mnie oszukać na pieniążki na elitarnym serwerze Minecraft, a nie gadasz głupoty o kradzieży.

Nie pisałem nigdzie tutaj o kradzieży, tylko o nieregulowaniu zobowiązań wynikających z umowy. I nie oszukać - zapoznałeś się z umową i zadałeś nawet pytanie o kwestię sporną, otrzymałeś na nią odpowiedź i zaakceptowałeś jej postanowienia. Prędzej do oszustwa jest Tobie, co wynika z zrozumienia pojęcia oszustwa w Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść! - nieregulowania zobowiązań.

W dniu 27.12.2019 o 23:07, Vylence napisał:

Mój stan konta na serwerze w aktualnym momencie to dokładnie 0.69$. Nie wydaj tylko od razu.

Dlatego złożyłem wniosek o ustanowienie innego przedmiotu zabezpieczenia. Na pewno masz jakiś ekwipunek, surowce, czy region.

W dniu 27.12.2019 o 22:10, JanekJaran napisał:

Ewentualnie ustanowienie innego, płynnego i wartościowego przedmiotu zabezpieczenia.

 

W dniu 27.12.2019 o 23:07, Vylence napisał:

Mi naprawdę jest ciebie szkoda. Ale spokojnie, mogę Ci nawet zafundować kilof i wysłać do kopalni, to sobie odrobisz straty; tylko nie pod moim byłym cuboidem bo tam wszystko praktycznie wykopane =\

 

Odpowiedni kilof może być formą rekompensaty - czemu nie.

Dla osób zainteresowanych formą skargi, a nie jej przedmiotem:

W dniu 27.12.2019 o 22:29, Kurotsuwa napisał:

Zawsze śmiałem się z @Libter gdy pisał absurdalnie szczegółowe regulaminy i nazywałem go artystą regulaminowym, bo te spod jego pióra przypominają dzieła sztuki. Już rozumiem dlaczego...

 

W dniu 27.12.2019 o 23:07, Vylence napisał:

Mimo wszystko, bardzo szanuję twoją pasję i trzymam kciuki, że będziesz ją rozwijał z dala od innych, kiedy to ci będą mogli cieszyć się rozgrywką pod twoją nieobecność.

 

3 godziny temu, Crevsers napisał:

To o Tobie, czas wziąć się za życie realne. Tworząc taki temat tylko zaśmiecasz forum, nikogo to nie obchodzi, że ktoś Ci nie oddał pieniędzy w grze, poskarż się mamie.

Każdy się z Ciebie śmieje, daruj sobie.

Wy do tego podchodzicie bez dystansu. Ja to traktuję jako formę metagry i roleplay. Na oficjalnym poprzedniku tego serwera - fCrafcie, powstały spółki akcyjne. Na początku część społeczności była zdania, że jest przesada. Jednak potem funkcjonowały one normalnie bez takich głosów. Nie mam problemu do @Vylence jako człowieka, lecz do postaci, którą kreuje na serwerze - darlingvylence. Jak to nie było wyraźne, to chcę to tutaj podkreślić.  Sam regulamin stanowi przecież, że "Każdy gracz jest właścicielem swojej postaci [...]". Skoro są postacie i jest miejsce na roleplay gospodarczy, to czemu nie na prawno-gospodarczy?

W dniu 28.12.2019 o 15:50, VaporeonPL napisał:

Ta skarga to szczyt absurdu, ogarnijcie się i załatwcie to między sobą xD

Jak pisałem wyżej, próbowałem, ale niestety bezskutecznie.

 

Chciałbym jeszcze zwrócić na formę argumentacji drugiej strony. Jest ona w znacznej części pozamerytoryczna, czyli w świetle dyskusji - bezwartościowa. W wypowiedzi strony znajdziemy argumenty takie jak ad personam. Dodatkowo warto zwrócić na kulturę wypowiedzi.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Właściciel
19 godzin temu, JanekJaran napisał:

Wy do tego podchodzicie bez dystansu. Ja to traktuję jako formę metagry i roleplay

Nie wiem czy to dobre miejsce do takich zabaw. Tworzenie ścian tekstu z powodu roszczeń o wartości kilkunastu sztabek wirtualnego złota jest marnowaniem mojego czasu.


Regulamin Serwera §1.3: Gracze mogą zawierać między sobą umowy celem transferu majątku, jednak zakres ich egzekwowania nie może przekraczać kosztów poniesionych przez strony.
Opisane koszty definiuje się jako poniesione bezpośrednio w ramach realizacji umowy.
Koszty @JanekJaran to czas przeznaczony na obsługę klienta.
Koszty @Vylence to przynajmniej jedna uiszczona rata w wysokości 150$.
Tym samym koszty @JanekJaran nie przekraczają kosztów @Vylence, więc egzekwowanie tej umowy pozostaje poza ingerencją serwera.

Dodatkowo punkt 5 zawartej umowy określa przedmiot jej zabezpieczenia co jest dobrą praktyką, jednak ze względu na możliwość opróżnienia stoiska zaleca się następnym razem stosować kaucję co pozwoli na bezproblemową realizację zobowiązań.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Losowy awatar
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

 • Przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×