Zarządzenie @Libter 01/03.01.2019: Kto złośliwie spamuje reakcjami o zerowej wartości podlega karze od 2 do 10 punktów ostrzeżeń.