Skocz do zawartości

Recommended Posts

Użytkownik

Yo, ostatnio zabrałem się za pisanie dodatku do skript, pare klas dziennie z nudów no i jak nazbierałem trochę funkcji to postanowiłem go opublikować.

Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

Zarejestruj się lub zaloguj, aby zobaczyć ukrytą treść!

Funkcje:

Spoiler

 

EVENTS:

Spoiler

    holding down rmb:
        Opis: Jest wywoływany podczas pojedyńczego kliknięcia lub ciągle wywoływany podczas trzymania wciśniętego prawego przycisku myszki (Działa na zasadzie ciągłego callowania eventu, lepszy rydz niż nic... btw. działa to tylko jeśli gracz ma jakiś przedmiot w ręce)
        Wzory: [on] hold[ing] down (rmb|right mouse button)
        Przykłady:  
            on holding down rmb:
                shoot an arrow from player at speed 13

CONDITIONS:

Spoiler

 

    %number% is divisible by %number%:
        Opis: Sprawdza czy liczba jest podzielna przez liczbę
        Wzory: --
        Przykłady: 
            if arg-1 is divisible by arg-2:
                send "%arg-1% jest podzielny przez %ag-2%"

                
    %number% is even:
        Opis: Sprawdza czy liczba jest parzysta
        Wzory: --
        Przykłady: 
            if arg-1 is even:
                send "%arg-1% jest parzysta"

                
    command %sting% exist:
        Opis: Sprawdza czy komenda istnieje
        Wzory: --
        Przykłady: 
            on command:
                if command "%command%" exist:
                    stop
                else:
                    cancel event
                    send "Komenda %command% nie istnieje!"

                
    %player% is on the ground:
        Opis: Sprawdza czy gracz jest na ziemi
        Wzory: --
        Przykłady: 
            if player is on the ground:
                give player 1 diamond
            else:
                send "aby otrzymać diament musisz stać na ziemi!"


    warp %sting% exist:
        Opis: Sprawdza czy warp istnieje
        Wzory: --
        Przykłady: 
            if warp arg-2 exist:
                warp player to arg-2
            else:
                send "Warp %arg-2% nie istnieje!"

                
    kit %sting% exist:
        Opis: Sprawdza czy kit istnieje
        Wzory: --
        Przykłady: 
            if kit arg-2 exist:
                kit player with arg-2
            else:
                send "Kit %arg-2% nie istnieje!"

                
    region %string% in world %world% exist:
        Opis: Sprawdza czy dany region w danym świecie isntieje
        Wzory: --
        Przykłady: 
            if region "kopalnia" in world "world" exist:
                stop

            
    region %string% in world %world% contains flag %string% valued %string%:
        Opis: Sprawdza czy dany region w danym świecie zawiera daną flagę o danej wartościami
        Wzory: --
        Przykłady: 
            if region "expiarka" in world "world" contains flag "mob-spawning" valued "allow":
                stop

            
    group %string% exist:
        Opis: Sprawdza czy dana grupa istnieje
        Wzory: --
        Przykłady: 
            if group arg-2 exist:
                send "Grupa %arg-2% istnieje!"
            else:
                send "Grupa %arg-2% nie istnieje!"

 

EFFECTS:

Spoiler


    replace %player% inventory with %itemstack%:
        Opis: Zamienia ekwipunek danego gracza na daną listę itemów (max 41, przy mniejszej ilości elementów itemy w pustych miejscach zostają nadpisane powietrzem. Aby ustawić przedmioty w danych slotach należy w odpowiednie miejsca wstawić powietrze)
        Wzory: --
        Przykłady: 
            replace player inventory with {backup.%player%::*}
            
    replace inventory at %location% with %itemstack%:

        Opis: Zamienia ekwipunek danego bloku na daną listę itemów (ilość itemów w liście zależy od pojemności bloku, przy mniejszej ilości elementów itemy w pustych miejscach zostają nadpisane powierzem. Aby ustawić przedmioty w danych slotach należy w odpowiednie miejsca wstawić powietrze)
        Wzory: --
        Przykłady: 
            replace block at location {event.chest1} inventory with {loot.id5::*}:
            
    setspawner type at %location% to %string%:
        Opis: Ustawia typ spawnowanych mobów na danym spawnerze
        Wzory: --
        Przykłady:
            command /setspawnertype [<text>]:
                trigger:
                    set {_l} to location of targeted block
                    setspawner type at {_l} to arg-1
                    send "Ustawiles typ spawnera na koordach %{_l}% na %arg-1%"

                    
    setspawner delay at %location% to %string%:
        Opis: Ustawia opóźnienie na danym spawnerze
        Wzory: --
        Przykłady:
            command /setspawnerdelay [<integer>]:
                trigger:
                    set {_l} to location of targeted block
                    setspawner delay at {_l} to arg-1
                    send "Ustawiles delay spawnera na koordach %{_l}% na %arg-1%"


    only for %player% playsound %string%:
        Opis: Odtwarza dany dźwięk danemu graczowi (nazwa dźwięku z bukkita Sound.*)
        Wzory: --
        Przykłady:
            loop all players:
                only for loop-player playsound "entity blaze shoot"


    (enable|disable) godmode on %player%:
        Opis: Wyłącza/wyłącza możliwość bicia gracza
        Wzory: (enable|disable) godmode on %player%
        Przykłady:
            on first join:
                enable godmode on player
                wait 30 minutes
                disable godmode on player

                
    (power|disable) furnace at %location%[ for %timespan%]:
        Opis: Włącza/Wyłącza piecyk na danej lokacji. Przy włączaniu należy podać czas
        Wzory: (power|disable) furnace at %location%[ for %timespan%]
        Przykłady:
            set {_l} to location of targeted block
            set {_t} to "%arg-2% seconds" parsed as timespan
            power furnace at {_l} for {_t}
            #lub wylacz
            set {_l} to location of targeted block
            disable furnace at {_l}

            
    enter new furnace fuel %itemstack% with burning time %number%:
        Opis: Tworzy nowe paliwo do pieców które będzie się palić przez daną ilość sekund
        Wzory: --
        Przykłady:
            #Magma bedzie paliwem w piecu palacym sie przez 100 sekund
            enter new furnace fuel magma block with burning time 100

            
    enter new furnace ingredient %itemstack% to make %itemstack% with experience %number%:
        Opis: Tworzy nową recepture do przepalenia w piecu
        Wzory: --
        Przykłady:
            #Gdy przepalimy w piecu diament, powstanie emerald
            enter new furnace ingredient diamond to make emerald with experience 3


    warp %player% to %string%:
        Opis: Teleportuje gracza do warpu
        Wzory: --
        Przykłady: 
            warp player to arg-2   

    kit %player% with %string%
        Opis: Daje graczowi kit
        Wzory: --
        Przykłady: 
            kit player with arg-2
                
    setflag %string% to %string% for region %string% in world %world%:
        Opis: Ustawia daną flagę na daną wartość w danym regionie w danym świecie
        Wzory: --
        Przykłady: 
            setflag "pvp" to "deny" for region "suro" in world "world"
            setflag "greeting" to "Witaj!" for region "spawn" in world "world"

            
    addowner %string% to region %string% in world %world%:
        Opis: Dodaje gracza do regionu jako właściciela lub członka (owner/member)
        Wzory: add(owner|member) %string% to region %string% in world %world%
        Przykłady: 
            addmember "jeb_" to region "dzialka" in world "world"
            addowner "Notch" to region "dzialka" in world "world"

            
    removeowner %string% from region %string% in world %world%:
        Opis: Usuwa gracza z regionu z pozycji właściciela lub członka (owner/member)
        Wzory: remove(owner|member) %string% from region %string% in world %world%
        Przykłady: 
            removemember "jeb_" from region "dzialka" in world "world"
            removeowner "Notch" from region "dzialka" in world "world"

    
    create region %string% in world %world% (from|between) %location% (to|and) %location%:
        Opis: Tworzy nowy region o danej nazwie w danym świecie między danymi punktami (lokalizacjami)
        Wzory: create region %string% in world %world% (from|between) %location% (to|and) %location%
        Przykłady: 
            create region "dzialka2" in world "world" from {_pos1} to {_pos2}
            
    remove region %string% in world %world%:
        Opis: Usuwa dany region z danego świata
        Wzory: --
        Przykłady: 
            remove region "dzialka2" in world "world"
            
    setpriority for region %string% in world %world% to %number%:
        Opis: Ustawia priorytet danemu regionowi w danym świecie na daną liczbę
        Wzory: --
        Przykłady: 
            setpriority for region "dzialka2" in world "world" to 9
            
    addrank %string% to %player%:
        Opis: Dodaje gracza do danej grupy
        Wzory: --
        Przykłady: 
            addrank "vip" to arg-2
            broadcast "Gracz %arg-2% kupił vipa!"

            
    removerank %string% from %player%:
        Opis: Usuwa gracza z danej grupy
        Wzory: --
        Przykłady: 
            removerank "sponsor" from arg-2
            
    setrank %player% to %string%:
        Opis: Ustawia rangę gracza na daną grupę
        Wzory: --
        Przykłady: 
            setrank arg-2 to "gracz"
            broadcast "Moderator %arg-2% został zdegradowany!"

 


EXPRESSIONS:

Spoiler

 

    random location in radius %number% around %location%:
        Opis: Wybiera losową lokalizacje poziomo w danym promieniu wokół danej lokalizacji
        Wzory: --
        Przykłady: 
            set {_loc} to random location in radius 10 around player's location
            
    list of blocks in flow area in radius %number% around %location%:
        Opis: Zwraca listę lokalizacji kwadratu położonego po przekątnej o podanej długości od środka do wierzchołka wokół podanej lokalizacji. Przydatne przy przewidywaniu lokacji rozlewania się cieczy
        Wzory: --
        Przykłady:
            set {_blocks::*} to list of blocks in flow area in radius 5 around location of player
            loop {_blocks::*}:
                set block at loop-value to stone

        
    sorted list %number% by value:
        Opis: Sortuje listę liczb od najmniejszej do największej
        Wzory: --
        Przykłady:  
            loop 999 times:
                add random number between -997 and 997 to {_list::*}
            sort list {_list::*} by value

        
    sorted list %string% by alphabet:
        Opis: Sortuje listę ciągów znaków według alfabetu
        Wzory: --
        Przykłady: 
            sort list {_gracze::*} by alphabet
        
    reversed list %object%:
        Opis: Odwraca listę o 180 stopni
        Wzory: --
        Przykłady: 
            set {_list::*} to reversed {_list::*}
        
    %string% head:
        Opis: Daje głowę gracza o danej nazwie
        Wzory: --
        Przykłady: 
            give player "%player%" head
            
    fall distance of %player%:
        Opis: Pokazuje jaki dystans przebył dany gracz podczas jego aktualnego opadania
        Wzory: --
        Przykłady:
            send "Do teraz przebyłeś drogę %fall distance of player% kratek spadając!"
            
    list of players in area (between|from) %location% (and|to) to %location%:
        Opis: Zwraca nam listę graczy w przestrzeni zawartej między podanymi lokalizacjami
        Wzory: list of players in area (between|from) %location% (and|to) to %location%
        Przykłady: 
            set {_gracze::*} to list of players in area from {loc1} to {loc2}
            
    list of %number% elements in %number% row in list %object%:
        Opis: Zwraca nam listę podanej liczby elementów na miejscu podanego rzędu w danej liście
        Wzory: --
        Przykłady: 
            loop 100 times:
                add loop-number to {_list::*}
            set {_result::*} to list of 4 elements in 13 row in list {_list::*}
            send "%{_result::*}%" #Powinna być lista 49, 50, 51, 52

            
    list of items in %player% inventory:
        Opis: Zwraca nam listę przedmiotów w ekwipunku gracza. Dodając na końcu "including air" zostanie zwrócona lista łącznie z pustymi miejscami
        Wzory: list of items in %player% inventory[ including air]
        Przykłady: 
            send "Twoje itemy to %list of items in player inventory%"
            
    list of items in block at %location%:
        Opis: Zwraca nam listę przedmiotów w bloku na danej lokalizacji. Dodając na końcu "including air" zostanie zwrócona lista łącznie z pustymi miejscami
        Wzory: list of items in block at %location%[ including air]
        Przykłady: 
            set {_itemy::*} to list of items in block at {_locskrzyni}
            send "Itemy w tamtym bloku to %{_itemy::*}%"

        
    %player% last damage cause:
        Opis: Pokazuje nam ostatnią przyczynę otrzymania obrażeń przez danego gracza
        Wzory: --
        Przykłady: 
            send "Ostatni raz zraniłeś się od %player last damage cause%"
            
    last attacker of %player%:
        Opis: Pokazuje nam ostatniego gracza który zadał obrażenia danemu graczowi
        Wzory: --
        Przykłady: 
            send "Ostatni raz uderzył Cie gracz %last attacker of player%"
            
    item %itemstack% with added lore %string%:
        Opis: Dodaje lore do itemu mającego już lore
        Wzory: --
        Przykłady:
            set {_i} to player's tool
            set {_i} to item {_i} with added lore "&aDodane lore"
            set player's tool to {_i}

            
    item %itemstack% with set lore %string%:
        Opis: Ustawia nowe lore dla itemu
        Wzory: --
        Przykłady:
            set {_i} to player's tool
            set {_i} to item {_i} with set lore "&aNowe lore"
            set player's tool to {_i}

            
    the closest player to %location/player%:
        Opis: Zwraca nam gracza który jest najbliżej danej lokacji lub jakiegoś wybranego gracza
        Wzory: --
        Przykłady:
            send "Najbliższy gracz do lokacji na koordach %{skrzynka.loc}% to %the closest player to {skrzynka.loc}%"
            #lub
            send "Najbliższy gracz do Ciebie to %the closest player to player%"

            
    spawner type at %location%:
        Opis: Zwraca nam typ spawnowanego moba w spawnerze na danej lokacji
        Wzory: --
        Przykłady:
            set {_l} to location of targeted block
            send "Spawner na który się patrzysz spawnuje: %spawner type at {_l}%"

            
    spawner delay at %location%:
        Opis: Zwraca nam opóźnienie spawnera na danej lokacji
        Wzory: --
        Przykłady:
            set {_l} to location of targeted block
            send "Spawner na który się patrzysz ma delay: %spawner delay at {_l}%"


    (lower|upper) case %string%:
        Opis: Przerabia z różnych wielkościowo znaków na linię z dużych lub małych liter
        Wzory: (lower|upper) case %string%
        Przykłady:
            set {_entity} to upper case arg-2

    godmode of %player%:
        Opis: Zwraca stan godmoda gracza (godmode z tego dodatku)
        Wzory: --
        Przykłady:
            if godmode of player is true:
                disable godmoda on player

                
    list of commands in plugin %string%:
        Opis: Zwraca listę komend z pluginu
        Wzory: --
        Przykłady:
            send "%list of commands in plugin arg-1%"
            
    surface location of %location%:
        Opis: Zwraca lokacje powierzchni na danej lokacji
        Wzory: --
        Przykłady:
            set {_l} to surface location of {_randomtp}
            teleport player to {_l}

            
    baltop list[ with money]:
        Opis: Zwraca listę graczy z największą ilością pieniędzy z essentiala z ich kasą lub bez
        Wzory: baltop list[ with money]
        Przykłady:
            set {_top::*} to baltop list with money
            set {_topS::*} to list of 5 elements in 1 row in list {_top::*}
            send "5 najbogatszych graczy na serwerze to: %{_topS::*}%"


    warp %string% location:
        Opis: Zwraca nam lokalizacje warpu o podanej nazwie
        Wzory: --
        Przykłady: 
            set {_loc} to warp arg-2 location
        
    list of warps:
        Opis: Zwraca nam listę wszystkich warpów
        Wzory: --
        Przykłady: 
            set {_list::*} to list of warps
        
    list of kits:
        Opis: Zwraca nam listę wszystkich kitów
        Wzory: --
        Przykłady: 
            set {_list::*} to list of kits
            
    list of players in region %string% in world %world%:
        Opis: Zwraca nam listę graczy znajdujących się w danym regionie i świecie
        Wzory: --
        Przykłady: 
            set {_gracze::*} to list of players in region "oxtrue" in world "eventworld"
    
    list of flags:
        Opis: Zwraca nam listę możliwych do ustawienia przez skript flags
        Wzory: --
        Przykłady: 
            send "%list of flags%"
    
    list of flags in region %string% with values in world %world%
        Opis: Zwraca nam listę flag w danym regionie i świecie wraz z ich wartościami
        Wzory: --
        Przykłady: 
            set {_flagi} to list of flags in region "spawn" in world "world"
            send "%{_flagi}%"

        
    list of regions in world %world%:
        Opis: Zwraca nam listę regionów w danym świecie
        Wzory: --
        Przykłady: 
            set {_regiony} to list of regions in world "world"
            send "%{_regiony}%"

            
    list of all regions:
        Opis: Zwraca nam listę wszystkich stworzonych regionów
        Wzory: --
        Przykłady: 
            send "Wszystkie regiony na serwerze: %list of all regions%"
    
    value of flag %string% in region %string% in world %world%:
        Opis: Zwraca nam wartość danej flagi na danym regionie w danym świecie
        Wzory: --
        Przykłady: 
            set {_flaga} to value of flag "enderdragon-block-damage" in region "spawn" in world "world"
            send "%{_flaga}%"

            
    list of owners in region %string% in world %world%:
        Opis: Zwraca nam listę właścicieli lub członków regionu (owners/members)
        Wzory: list of (owners|members) in region %string% in world %world%
        Przykłady: 
            set {_owners::*} to list of owners in region "dzialka" in world "world"
            set {_members::*} to list of members in region "dzialka" in world "world"
            send "Właściciele działki: %{_owners::*}%"
            send "Członkowie działki: %{_members::*}%"

            
    list of %player% groups:
        Opis: Zwraca nam listę grup danego gracza
        Wzory: --
        Przykłady: 
            send "Gracz %arg-2% posiada rangi: %list of arg-2 groups%"
            
    list of players in group %string%:
        Opis: Zwraca nam listę graczy w danej grupie
        Wzory: --
        Przykłady: 
            set {admini::*} to list of players in group "admin"
            loop {admini::*}:
                send "Wiadomość do adminów:(...)" to loop-value

 

 

Edit:
- dodano propozycję KrejzolekPro
- dodano funkcje expr: (lower|upper) case %string%
-
- dodano możliwość włączenia/wyłączenia bicia gracza (domyślnie włączone, przy restarcie wraca do domyślnych), możliwość tworzenia paliw i nowych receptur w piecach, włączania/wyłączania pieca,
- dodano wyrażenia zwracające baltopa z essentiala, lokacje na powierzchni z danej lokacji oraz listę komend z danego pluginu
-
- dodano kolorki do doca które robią je bardziej czytelne

następny update jak dodam tre wincy rzeczy bo nie opłaca mi się edytować wszystkiego za każdym razem gdy dodam nową funkcję

Edytowane przez LloydPL

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Zasłużony

Dodatek ciekawy, lecz posiada kilka zbędnych funkcji, np. wysyłanie informacji do konsoli, takie coś już istnieje (send "x" to console)

Wiele funkcji ma także nieskładniowy kod, a twoja dokumentacja jest nieczytelna.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach
Użytkownik

Dodatek mi się akurat spodobał ^^

i moje oko przykuł event odnośnie callowania przycisku. Przydatny event, parę osób miało problem z tym. Pewnie skorzystam ^^

Rozwijaj dalej, propsy :)

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na stronach

Żeby dodać komentarz, musisz założyć konto lub zalogować się

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

Dodaj konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj.

Zaloguj się teraz


  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

×